Trafikkvekst trass i nullvekstmål: Dyrare elbil-bompengar vil ikkje hindra fleire bilar

Personbiltrafikken aukar i norske byar som har forplikta seg til nullvekst. Bergen får trafikkvekst sjølv om elbiltaksten i bomringen skulle bli dobla.
Scroll to Top