«Utan Hordfast vil ikkje Noreg lukkast»

Vestlandet er truleg den einaste regionen i Noreg, som kan utviklast til ei reell motvekt til sentralisering av makt og ressursar i Osloregionen. I det arbeidet vil Hordfast spela ei heilt avgjerande rolle.
Scroll to Top