Beredskapstrasé ved midlertidig stenging av Ring 1

Statens vegvesen går for en kombinasjon av bruk av Rådhusplassen og Ring 3 som beredskapstrasé når Ring 1 stenger midlertidig i tre år.
Scroll to Top