– En tilnærmet skandale

Den nye Nasjonale transportplanen (NTP) forventes å komme i mars, og flere krefter påpeker viktigheten av å få satt av midler til E134 mellom Dagslett og E18 for å fullføre en utbedret Oslofjordforbindelse.
Scroll to Top