Klimasikre vegar vil koste 38 milliardar

Å sikre fylkesvegane i Vestland mot framtidig flaum og stormflo vil koste 38 milliardar kroner, ifølge nye analyser.
Scroll to Top