NTP: Her er Buskeruds samferdselsønsker

– Det er viktig at vi er tydelige overfor staten på hvilke samferdselsprosjekter som er viktige å få realisert i Buskerud. Vi har mange viktige prosjekter som har stoppet opp på grunn av manglende finansiering. Det er ikke holdbart, sier Christopher Amundsen Wand(H), leder av hovedutvalget for samferdsel.
Scroll to Top