Se video: Bli med langs Helgeland sett fra lufta

Siste del av prosjektet E6 Helgeland sør er strekningen Kapskarmo - Svenningelv - Lien. Strekningen Kapskarmo - Svenningselv på 12,1 kilometer ble tatt i bruk oktober 2019. Nå jobbes det på med å bygge 10,1 kilometer ny E6 på strekningen Svenningselv – Lien. Når hele delstrekningen er ferdig blir den 22,2 kilometer. Det er 2,5 kilometer kortere enn gammel vei. Her får du se hvor nye E6 skal gå. Video: Statens vegvesen.
Scroll to Top