Sterk kritikk mot E134-planer i Vindafjord og Etne

Statsforvaltørene i både Rogaland og Vestland fylke retter kritikk mot planene for E134 mellom Ølen og Mørkeli.
Scroll to Top