– Sviktar sine arbeidsoppgåver nær 100 prosent

Strynefjellstunnelane: Tunnelane gir knapt plass til at to vogntog kan møtast i krabbefart
Scroll to Top