Vei-forfallet i Agder er på 7,8 milliarder kroner

AGDER: Det er et betydelig etterslep på veivedlikeholdet på fylkesveiene i Agder fylke med hele 7,8 milliarder kroner.
Scroll to Top