Disse tre fylkesveiene skal få seg et skikkelig løft

Fylkesutvalget godkjente i dag oppgradering av tre nye veistrekninger i Troms. Arbeidet er en del av den store satsingen «Fylkesveiløftet», og sendes nå ut på anbud.
Scroll to Top