Etter 30 års venting får Klemet Erland sikrere vei til sykehus

Milliardbeløp fra regjeringen skal sikre at befolkningen i Vest-Finnmark kommer seg tryggere frem til sykehus.
Scroll to Top