Prosjektene som henger i tynn tråd i ny Nasjonal transportplan (NTP)

Regjeringen har varslet at det vil bli mindre penger til kjempeprosjekter, mens mer penger skal brukes på vedlikehold. Dette vet vi om lekkasjene for Nasjonal transportplan (NTP).
Scroll to Top