Store prosjekter må vike for vedlikehold på jernbanen – så mye skal midlene økes

Regjeringen lover mer penger til drift, vedlikehold og fornyelse i ny Nasjonal transportplan. Men hvilke utbyggingsprosjekter som må vike plass for vedlikehold, vil ikke samferdselsministeren røpe.
Scroll to Top