Last ned hovedveiplanen her

Forslag til hovedveiplan

OBVs Forslag til hovedveiplan tar utgangspunkt i at Norge i årene fremover blir stadig mer avhengig av det landbaserte næringslivet, i takt med fallende inntekter fra olje og gass. Dette innebærer at et moderne og godt utbygd hovedveinett blir avgjørende for næringslivets konkurranseevne, og dermed for at Norge skal kunne opprettholde levestandard og velferdsnivå.

OBVs hovedveiplan er et bidrag til å legge grunnlaget for den nødvendige utviklingen av veinettet. Dokumentet er samtidig et innspill i debatten om oppfølging av Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP), til prioritering av veiprosjekter, og til fremtidige revisjoner av NTP.

OBVs forslag omfatter et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen vei med høy og trafikksikker mobilitet til beste for befolkning og næringsliv. I tillegg foreslår vi i kapittel 7 et komplett hovedveinett på 8500 km.

Veiplanene er supplert med egne kapitler om

  • Rasjonell planlegging
  • Beregning av samfunnsøkonomiske kostnader
  • Finansiering
  • Miljø
  • Bylogistikk
Scroll to Top