200 millioner til Ølen Betong
at.no 05.03.19 
Droner effektiviserer arbeidet
vegnett.no 04.03.19 
Lokkar kommunane med trafikktryggleikspris på ein million kroner
veier24.no 04.03.19 
Fortsatt sterk vekst for Norconsult
byggfakta.no 04.03.19 
Ålesund- Molde til Nye Veier AS
rbnett.no 04.03.19 
– Harstadåstunnelen ferdig flere måneder før planen
bygg.no 04.03.19 
Tre entreprenører vil bygge ny fylkesvei som del av Bømlopakken
veier24.no 03.03.19 
Vil ha riksveg 13 sør for Odda inn i ny NTP: Får vi ikkje dette til, vil Oddadalen ligga urørt til etter 2033
docdroid.net 03.03.19 
Det går for fort på E6 for politikerne …
gd.no 03.03.19 
Bjørseth Skei: Klart for totalentreprise på 3,5 kilometer tunnel og mye annet tilhørende
veier24.no 01.03.19 
Fronter transport og logistikk
at.no 01.03.19 
Inviterer til informasjonsmøte E39 Kristiansand vest – Mandal øst
nyeveier.no 01.03.19 
NLF på offensiven: Dette blir storsatsingene i år
lastebil.no 01.03.19 
Sotrasambandet: Budsjett og tidsplan sprekker for prestisjevei
motor.no 01.03.19 
Hva skjer om vi stopper alle tungbiler på grenseovergangene?
vegnett.no 01.03.19 
Dialogkonferanse: «Nyttige innspill om E39 Lønset-Hjelset»
veier24.no 01.03.19 
Planarbeidet for bygging av ny firefelts motorvei fra Moelv til Øyer er i gang
gd.no 28.02.19 
Søgne: Nye Veier og AF Gruppen inviterer til åpent informasjonsmøte
n247.no 28.02.19 
På disse 19 veiene forsvinner bommene før planen
motor.no 28.02.19 
Hæhre og Statens vegvesen signerte to tunnelprosjekter i Stryn
bygg.no 28.02.19 
EBA, Nye Veier og RIF fortsetter møtesamarbeidet
bygg.no 27.02.19 
Meld deg på byggedagene her:
bygg.no 27.02.19 
Blir alle nye biler utslippsfrie i 2025?
vegnett.no 27.02.19
Mange av arbeidsulykkene i 2018 skjedde ved bruk av kjøretøy og maskiner
veier24.no 27.02.19 
Rumensk bande kjørte trailer med tyvegods fra byggeplasser fra Norge
bygg.no 27.02.19 
Ny svensk rekord
tungt.no 27.02.19 
– Norge lider av «dieselhysteri»
nettavisen.no 27.02.19 
Første byggetrinn i ferjeavløysingsprosjektet Storfjordsambandet er gryteklart
veier24.no 26.02.19 
Fem kjemper om skiltleveranse til E39 Svegatjørn–Rådal
bygg.no 26.02.19
– Positivt med felles initiativ i næringen
bygg.no 26.02.19 
Setter ned fartsgrensen på E134
at.no 26.02.19 
Drømmen om en isfri vei
vegnett.no 25.02.19 
Mer bærekraftig veiforvaltning
samferdselinfra.no 25.02.19 

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18
– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden? – Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i…

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen
Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette…

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve «omkamper» og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn…

ABV vil ha broer over Oslofjorden, ikke tunneler

Riksvei 23 må gå i bro mellom Vassum i Frogn og Krokodden på Hurumlandet over Håøya, og det bør også bygges bro mellom Moss og Horten. Alternativene med nye tunneler frarådes av trafikkmessige årsaker, og av hensyn til sikkerhet og…

Ett bomselskap er nok – vi trenger ikke 50

I Norge har vi i dag intet mindre enn 50 bompengeselskaper. Samferdselsdepartementet har annonsert at det arbeides med en omorganisering som reduserer antallet til ett eller noen få i løpet av året. En god idé. Og trolig er det nok…

Veiavgifter må øremerkes for det nye utbyggingsselskapet

Aksjon Bedre Vei vil i en serie artikler rette søkelyset mot finansiering og etablering av det statlige utbyggingsselskapet for nye, store og lønnsomme veiprosjekter som Regjeringen har sagt skal etableres i 2015. I denne artikkelen drøftes bruk av bil- og…

Ny E134 må bli firefelts vei

Det er positivt at Statens vegvesens vil satse på E134 over Haukeli som hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Men forslaget hadde vært enda mer fremtidsrettet om det også hadde tatt stilling til veistandard – og anbefalt firefelts motorvei, som gir…
All articles loaded
No more articles to load
Ny E18 handler om buss, ikke om privatbiler
E18 mellom Asker og Oslo er den mest trafikkerte og forurensende veien i Norge. Utbedringen av den tåler ikke flere forsinkelser eller mer usikkerhet.
aftenposten.no 03.03.19
– Fellesprosjektet avgjør ikke kryssløsningen
Fellesprosjektet fokuserer også på å holde kostnadene nede i hele prosjektet, slik alle prosjekter i Statens vegvesen og Bane Nor gjør, skriver Morten Klokkersveen i dette innlegget.
ringblad.no 03.03.19
271 bruer har skader som må følges opp
Statens vegvesen har doblet antallet inspeksjoner av bruer. 271 av bruene har skader som påvirker bæreevnen.
motor.no 03.03.19 
KNA frykter økte avgifter dersom bompengeordningen erstattes
- Det kan bli dyrere å kjøre bil dersom satellittbasert veiprising erstatter dagens bomstasjoner, frykter Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub.
bygg.no 01.03.19
2624 skred på veger i Norge i løpet av ett år
Det siste året (oktober 2017-oktober 2018) er det registrert 2624 skred på veg i Norge. 271 av skredene førte til fullstendig vegstenging av all trafikk, viser tall fra Nasjonal rassikringsgruppe.
veier24.no 01.03.19
Teknologi i trafikksikkerhetens tjeneste
Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør i Vegvesenet: - Om få år håper vi å kunne sjekke dekk, bremser, vekt og kjøre- og hviletid på vogntog automatisk i det de krysser grensa. Løsningen ligger i ny teknologi.
mtlogistikk.no 01.03.19
Tidligere veisjef fyrer løs mot E18-stans
Tidligere veisjef Stein Fyksen kritiserer samferdselsminister Jon Georg Dale for stansen i arbeidet med E18 i Bærum.
budstikka.no 28.02.19 
Arealplanlegging er nøkkelen for å løse klima- og transportutfordringene
I år er det kommunevalg. Senest ett år etter valget må alle kommuner ha vedtatt en planstrategi for samfunnsutvikling, inkludert arealbruk og miljøutfordringer. Denne oppgaven bør kommunene legge mer trøkk i enn noen gang tidligere.
vegnett.no 28.02.19 
Møreaksen kan byggast 16 milliardar billigare
Det store vegprosjektet som skal binde saman Ålesund og Molde kan byggast 16 milliardar kroner billegare enn planlagt. Det viser heilt ferske tal frå vegvesenet.
nrk.no 27.02.19 
Transportkomiteen på reise i Møre og Romsdal
De neste to dagene reiser Stortingets transportkomite fra nord til sør i fylket med buss
rbnett.no 27.02.19
Klart for tidenes veiutbygging i Oppland
I løpet av 2019 skal tre store kontrakter for utbygging av til sammen 44 kilometer firefelts motorvei fra Moelv til Øyer ut i markedet. Oppdragene har en samlet forventet kontraktsverdi på cirka åtte milliarder kroner.
bygg.no 26.02.19 
Ferjefri E39-prosjektet attraktivt for internasjonalt bruingeniørfirma
Mott McDonald presenterte nylig sin portefølje med brukonstruksjoner for Statens vegvesen. Firmaet signaliserte stor interesse for Ferjefri E39-prosjektet og de planlagte fjordkryssingene.
vegnett.no 26.02.19 
Sjokkmåling for utslipp fra dieselbiler – i positiv forstand
Nye dieselbiler slipper så å si ikke ut miljøskadelig nitrogenoksider.
nettavisen.no 26.02.19
Nå kommer 53 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus
Monteringen av de nye bomringene i Oslo og Akershus starter nå de neste dagene.
nettavisen.no 26.02.19
Kontroll av alle vogntog på grensa ga nyttige erfaringar
– I lys av dei alvorlege ulukkene med tungbil denne vinteren, vil eg ikkje la nokon aktuelle tiltak stå uprøvd. Mange har ønska at vi skal kontrollere alle vogntog som kryssar grensa inn til Noreg. Det ville eg gje eit forsøk. Tysdag kveld kontrollerte vi alle vogntoga som kom over grensa ved Ørje i Østfold. Det ga fleire nyttige erfaringar som vi vil ta med oss vidare i arbeidet for å trygge vegane våre, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
regjeringen.no 26.02.19
Nye Veier presenterer nye, store prosjekter i mars
veier24.no 26.02.19 
veier24.no 26.02.19 
Ekspertgruppe fikk innspill om merverdiavgift
Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. NHO, NHO Transport og tre andre landsforeninger deltok på et innspillsmøte i Finansdepartementet 26. februar.
transport.no 26.02.19 
Nye E6 Soknedal i rute
Utbyggingen av E6 Soknedal har pågått i ett år. Soknedalstunnelen skal være sprengt ferdig i februar 2019 og prosjektet skal etter planen ferdigstilles høsten 2020.
samferdselinfra.no 25.02.19
Her er politikernes to E 134-valg: – Spørsmålet er hva som rammer minst
Byggingen av ny E 134 mellom Seljestad og Vågsli kan få oppstart om et par år, men først må kryssfloken ved Solfonn løses. Nå har Vegvesenet lagt frem to alternativer som politikerne skal velge mellom.
docdroid.net 24.02.19 
Dale: Kravene til vinterskodde vogntog må skjerpes
To av tre vogntog som kjører over grensen, er utenlandskregistrert og andelen øker årlig. Nå vil samferdselsministeren skjerpe kravene til vinterskodde vogntog
nettavisen.no 22.02.19 
NTP: Internasjonale trender og utviklingstrekk i godsmarkedet
I forbindelse med grunnlagsarbeidet til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan har det blitt utarbeidet en delrapport om internasjonale trender og utviklingstrekk i godstransportmarkedet.
ntp.dep.no 22.02.19 
Nye Veier i mål på Kvål
I høst ruller gravemaskinene inn på Kvål for å starte arbeidet med ny E6 sør. Det blir firefelts motorvei til Melhus som skal stå ferdig i 2021.
opp.no 21.02.19 
NAF om bompengerenter: – Urimelig å måtte betale renter
NAF synes det er urimelig at bilistene må betale høye renter på byggelånene til bompengeprosjektene. – Staten bør gi rentefrie lån, mener NAF.
motor.no 21.02.19 

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…
All articles loaded
No more articles to load

E18 Dørdal-Grimstad: Slik plasseres veikryssene

Få spørsmål skaper mer engasjement i motorveiprosjekter enn spørsmålet om hvor kryssene skal plasseres. Nye Veiers jobb er å plassere kryssene langs E18 fra Dørdal til Grimstad slik at samfunnsnytten blir best mulig

Nå blir førerkortet digitalt

– Nå blir førerkortet digitalt. Det betyr at du ikke lenger vil trenge å ha med deg det fysiske førerkortet når du bare skal kjøre en liten tur, som å hente i barnehagen eller kjøre noen til toget. Dette vil gjøre hverdagen enklere for bilistene, samtidig som myndighetene får mer oppdatert informasjon enn det fysiske førerkortet gir i dag.
All articles loaded
No more articles to load