Halv takst i bomstasjonen på E10 Leirvik
kommunikasjon.ntb.no 04.03.21 
Anleggsarbeidet ved Årum bru har startet
bygg.no 02.03.21 
Endringer i trasévalg på strekningen E6 Gyllan-Kvål
at.no 02.03.21
NHO: Samferdselsløftet, Næringslivets samferdselspolitikk 2022 -2033
nho.no 02.03.21
Se opptak fra NHOs lansering av Samferdselsløftet
player.vimeo.com 02.03.21 
Nye Veier frigjør midler til mer vei
f-b.no 01.03.21
Beredskapsøvelser i Oslofjordtunnelen i mars
kommunikasjon.ntb.no 27.02.21 
«Borgundfjordsambandet»
smp.no 26.02.21
Tilspisset om CO2-avgiften: Senterpartiet nekter å godta dyrere bensin og diesel
motor.no 26.02.21 
Revisjon av reguleringsplanene for Ny E6 i Sel kommune
sel.kommune.no 26.02.21 
Møreaksen inn i Nasjonal transportplan – la optimismen seire!
rbnett.no 25.02.21 
Bompengefinansiering: Veibygging på krita
samferdsel.toi.no 25.02.21 
Deler fra Hålogalandsbrua falt i sjøen
at.no 24.02.21 
Foreldre er uroa over rasutsett veg. No ønskjer skulen ny bussrute
nrk.no 24.02.21 
Statsforvalteren: Tunneler og bruer er en viktig del av løsningen for ny E18 i østre Agder
veier24.no 23.02.21
«Høyt politisk spill om midtdeler på E8»
folkebladet.no 23.02.21
Erna Solberg etterlyser penger til ferjeløfte
bygg.no 23.02.21 
Nei, trikken er ikke en velsignelse i byutvikling
aftenposten.no 23.02.21
«Stopp galskapen!»
akersposten.no 23.02.21 
Ny Rv. 22 fra Øra gir beste forbindelse til E6
f-b.no 22.02.21
Finnmark er isolert fra resten av Norge etter uvær
nrk.no 22.02.21 
Dette er en gledens dag for folket langs kysten
ranano.no 22.02.21 
Riksvei 4 må prioriteres nå
finansavisen.no 19.02.21 
Bompengeinnkrevingen på Svinesund avsluttes 15. mars
bygg.no 19.02.21 
Utnytter vinteren til hogst og sanering av hus
at.no 18.02.21
Nytt oppdrag: Vegvesenet vil ta et krafttak på fire fergekaier i Nordland
veier24.no 18.02.21 
Dei tronge tunnelane kan vere livsfarlege – sjåførane fryktar storulukke
nrk.no 17.02.21 
Enova vil forenkle støtten til tunge nullutslippskjøretøy
bygg.no 17.02.21 
Gikk du glipp av det digitale folkemøtet om ny E6 i Levanger
vegvesen.no 17.02.21 
Nå kan du møte modulvogntog på fylkesveger i Møre og Romsdal
lastebil.no 16.02.21 
Her blir det halv pris på bompenger
tv2.no 16.02.21
– Nullvisjonen 20 år i dag
samferdselinfra.no 15.02.21 
Bypakken
smp.no 15.02.21
«En million lastebiler med stein er veldig mye stein»
samferdselinfra.no 15.02.21 
Bruk av steinmasser fra østlandsområdet
budstikka.no 15.02.21 
Starter med forbud innenfor ring 1: Byrådet vil ha bensin- og dieselforbud i Oslo allerede neste år
motor.no 14.02.21 
Kåss må heve blikket
varden.no 13.02.21
Krever at Hålogalandsveien bygges nå
fremover.no 12.02.21
Kan Frp bli redningsplanke for framdrift på E16 forbi Fagernes?
avisa-valdres.no 12.02.21
Tre entreprenører kjemper om å bygge bru i Hemsedal
bygg.no 12.02.21 
Halv takst på sidevei på E16 Kongsvinger-Slomarka blir permanent
kommunikasjon.ntb.no 12.02.21 

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i…

E134 må planlegges og tilrettelegges for 4 felt!

Om de vet det eller ikke: Mange norske trafikanter står nå foran en avgjørelse som vil prege deres hverdag i lang tid. Om kort tid blir det bestemt hvordan Norges vestlige deler skal bindes sammen med de østlige. Aksjon Bedre…

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18
– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden? – Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i…

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen
Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette…

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve “omkamper” og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn…

ABV vil ha broer over Oslofjorden, ikke tunneler

Riksvei 23 må gå i bro mellom Vassum i Frogn og Krokodden på Hurumlandet over Håøya, og det bør også bygges bro mellom Moss og Horten. Alternativene med nye tunneler frarådes av trafikkmessige årsaker, og av hensyn til sikkerhet og…

Ett bomselskap er nok – vi trenger ikke 50

I Norge har vi i dag intet mindre enn 50 bompengeselskaper. Samferdselsdepartementet har annonsert at det arbeides med en omorganisering som reduserer antallet til ett eller noen få i løpet av året. En god idé. Og trolig er det nok…

Veiavgifter må øremerkes for det nye utbyggingsselskapet

Aksjon Bedre Vei vil i en serie artikler rette søkelyset mot finansiering og etablering av det statlige utbyggingsselskapet for nye, store og lønnsomme veiprosjekter som Regjeringen har sagt skal etableres i 2015. I denne artikkelen drøftes bruk av bil- og…

Ny E134 må bli firefelts vei

Det er positivt at Statens vegvesens vil satse på E134 over Haukeli som hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Men forslaget hadde vært enda mer fremtidsrettet om det også hadde tatt stilling til veistandard – og anbefalt firefelts motorvei, som gir…
– Veibygging til nytte eller bare til høy pris?
MOBILITET 2021: Forskere og veiutbyggere har helt ulik virkelighetsoppfatning av verdien av norsk veiutbygging. Det kom tydelig fram under den digitale Mobilitetskonferansen i dag.
byggfakta.no 17.02.21 
– Pandemien preger arbeidet med NTP
MOBILITET 2021: - Korona-pandemien har i sterk grad påvirket utformingen av ny Nasjonal Transportplan, som legges fram i april. Langtidsplanlegging er grunntanken med NTP, men nå er det stor usikkerhet som råder om veien videre.
byggfakta.no 16.02.21
Får 5 milliarder fra bompengeforliket – slipper å senke bompengene
Staten krever ikke lenger bompengekutt for å drysse kollektivmilliarder over Oslo-området. I strid med bompengeforliket, mener Frp. Det er Høyre og MDG uenige i.
nrk.no 16.02.21 
Viktig og riktig med reformer i samferdselssektoren
MOBILITET 2021: - Solberg-regjeringen har vært en stor reformgiver innen samferdselssektoren de siste åtte årene. Nye Veier er et eksempel på konkurranseutsetting, og regjeringen har etablert nye markeder innen persontrafikk, blant annet gjennom bompengeordningen og taxinæringen.
byggfakta.no 16.02.21 
AFRY skal prosjektere E18 Langangen-Rugtvedt for Eiffage
Den franske entreprenøren Eiffage signerte nylig kontrakt med AFRY, som skal prosjektere veiutbyggingen av ny firefelts motorvei på E18 Langangen-Rugtvedt.
veier24.no 15.02.21
Sanner spår budsjettknipe
Statens utgifter vil om få år øke raskere enn inntektene, advarer regjeringen i sin nye perspektivmelding.
finansavisen.no 12.02.21
Alle tre entreprenørene er prekvalifisert til anbudsprosessen på totalentreprisen E18 Strand-Ramstadsletta
Impresa Pizzarotti & C.S.p.A (Italia), Obrascòn Huarte Lain s.a (Spania) og Skanska Norge har i dag fått brev om at de oppfyller kvalifikasjonene og er invitert til å gi tilbud på kontrakten.
veier24.no 11.02.21 
SSB: Nedgang i anleggsvirksomheten på 3,5 prosent i fjor
Samlet over året 2020 viser imidlertid produksjonsindeksen for bygg og anlegg en nedgang for hele bransjen på 3,2 prosent.
veier24.no 10.02.21  
Tunnelbranner
Katastrofer er som oftest slik som skjer langt vekk som Mont Blanc, Gudvangatunnelen eller Oslofjordtunnelen. Her i fylket satser vi på at det bare er vanndamp fra radiatoren eller litt røyk fra noen varme bremser.
rbnett.no 10.02.21 
Starter grunnundersøkelser på neste etappe av E18 Vestkorridoren
Statens vegvesen vil starte arbeidet med å undersøke grunnforholdene for etappe to av Vestkorridorprosjektet. Strekningen går fra Ramstadsletta til Nesbru og er en del av forberedende arbeider til reguleringsplanarbeidet.
bygg.no 09.02.21 
Sauda-tunnel mer aktuelt
AFTENBLADET MENER: Det kan åpne seg nye muligheter for vekst i Sauda. Da gjelder det å smi mens jernet er varmt.
aftenbladet.no 08.02.21 
Hæhre, Skanska og Peab vil bygge riksvei 4 Roa-Gran
Tre entreprenører har meldt seg til konkurransen om å bygge ny riksvei4 fra Roa til Gran. Det betyr at alle får være med videre i andre runde i prosjektet som har en total ramme på 2,1 milliarder kroner.
bygg.no 03.02.21 
E39 Betna-Hestnes i Trøndelag er lyst ut
Statens vegvesen har lyst ut konkurransen for prosjektering og bygging av ny vei mellom Betna og Hestnes i Heim kommune i Trøndelag.
bygg.no 01.02.21 
Nå blåser Vegvesenet nytt liv i dette E16-prosjektet i Valdres
3,2 kilometer med smal og dårlig vei skal utbedres.
veier24.no 01.02.21 
Nye Veier engasjerer lokalt firma
Nye Veier har i dag valgt Erling Rolstad AS til å utføre forberedende arbeider på utbyggingen av E6 Storhove – Øyer. Kontrakten omfatter arbeider som skal utføres før totalentreprenør for E6-utbyggingen kommer på plass.
bygg.no 29.01.21 
Utsatte E6-planene Kvithamar – Åsen
Kommunestyret i Stjørdal utsatte torsdag kveld reguleringsplanen for ny E6 fra Kvithamar til Åsen. Nye Veier må utrede natur- og miljøkonsekvensene.
s-n.no 29.01.21 
Veljerane fortener svar på om Arbeiderpartiet skal leggje ned Nye Veier AS
Leinga i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned Nye Veier AS. Det ville vere ei katastrofe for norsk samferdselspolitikk.
varden.no 28.01.21 
5 rådgivere vil ha fra 79 til 88 mill for å planlegge og utrede ny E39 Stord-Os
Det skiller bare 450.000 kroner mellom de to billigste tilbudene.
veier24.no 28.01.21 
Hareide om Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen: – Ikke aktuelt å rykke tilbake til start nå
- Det er ingen store overraskelser i det rapporten peker på, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide om den eksterne kvalitetssikringen (KS2) av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 som er utført av Marstrand AS og Møreforsking Molde AS.
veier24.no 28.01.21 
Rapport: Veiene ble klart bedre fra 2014 til 2019
Veiene er blitt klart bedre mellom 2014 og 2019, ifølge en ny rapport. Det hadde ikke skjedd om venstresiden hadde styrt, mener to tidligere Frp-statsråder.
aftenposten.no 26.01.21 
E16 Bjørum – Skaret: – Snart kjører vi under Sollihøgda
En ny viktig del av hovedferdselsåren vestover mot Bergen er klar for utbygging. Over åtte kilometer med firefelts motorveg skal bygges, der halvparten går i tunnel. Skanska fikk kjempekontrakten på 3 milliarder kroner og går i gang med prosjektet, som skal drives for fullt fra påsketider 2021
samferdselinfra.no 26.01.21 
Dette er en hovedveg mellom Trondheim og Oslo
Lastebilsjåfører er sjokkerte over forholdene på riksveg 3.
nrk.no 25.01.21 
Tre konkurrerer om E6 Helgeland sør-kontrakt
Prekvalifiseringen for byggingen av E6 Svenningelv - Lien er ferdig. Statens vegvesen har valgt ut tre entreprenører til konkurransen om å bygge strekningen med oppstart høsten 2021
at.no 25.01.21 

Vi er klare til å bygge E39 Stord-Os (Hordfast)

Tilsette i Vegvesenet som jobbar med prosjektet er no klare for å gire opp, og planlegge- og bygge ny E39 frå Stord til Os. Strekninga ligg inne i regjeringa sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

Vi er klare til å bygge E39 Stord-Os (Hordfast)

Tilsette i Vegvesenet som jobbar med prosjektet er no klare for å gire opp, og planlegge- og bygge ny E39 frå Stord til Os. Strekninga ligg inne i regjeringa sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).
Scroll to Top