Nye Veier har sendt forslag til planprogram til kommunene
e6gudbrandsdalen.no 17.08.21 
BT-duell: Bør vi skrote Hordfast?
bt.no 17.08.21 
Hvordan skal vi elektrifisere transporten over hele landet?
tu.no 16.08.21 
«Forundra over negative protester?»
smp.no 16.08.21
Lover strengere klimakrav på anlegg
bygg.no 16.08.21
Hvor ble det av pengene Østfold satte av til ny bru over Kjøkøysund?
f-b.no 16.08.21 
– Det er ingen skam å snu, SP!
tk.no 16.08.21
«Forundra over negative protester?»
smp.no 16.08.21
De økonomiske rammene for ny E6 må økes – det kan gå ut over E6 i Gudbrandsdalen
gd.no 16.08.21 
Forandrer tunneler og trasé for nye E18
pd.no 15.08.21 
Frp angriper Sp: Stemmer mot mer til fylkesveier
nrk.no 14.08.21 
Nye veier oppklarer
midtnorskdebatt.no 13.08.21 
Vil nulle ut eget forslag: Lover CO2-rabatt til pendlere på bygda
motor.no 13.08.21 
Forskjæringer til Byåstunnelen er klar – lørdag åpner Osloveien igjen for biltrafikk
veier24.no 13.08.21 
Dyrere biler med Ap, Sp og co.
tronderdebatt.no 13.08.21 
Kampen om Møreaksen
tk.no 12.08.21 
Oslofjordtunnelen åpner i dag
lastebil.no 12.08.21 
Hvem eier sannheten for E39 gjennom fylket?
tk.no 12.08.21 
Høring: Nullutslippskrav til personbiler og varebiler i det offentlige fra 1.1.2022, og til bybusser fra 2025
kommunikasjon.ntb.no 12.08.21 
Samferdsel er den viktigste saken ved valget!
namdalsavisa.no 11.08.21 
Den vanskelige digitaliseringen: Hvorfor gjøre dataflyten vanskeligere enn strengt tatt nødvendig?
veier24.no 11.08.21
Arrangerer seminar om konkurranser tilpasset det norske anleggsmarkedet
bygg.no 11.08.21 
Høyre og samferdsel
ifinnmark.no 11.08.21 
Arrangerer seminar om konkurranser tilpasset det norske anleggsmarkedet
bygg.no 11.08.21 
Elbilsubsidier på 20000 mill. er galskap
gd.no 10.08.21 
SV: – Aps bensinpolitikk totalt uansvarlig
aftenposten.no 10.08. 21 
«Fortsatt ferje over Romsdalsfjorden»
smp.no 09.08.21 
Hvordan beveger en flytebru seg?
samferdselinfra.no 09.08.21 
Helt nødvendig at fylkeskommunene gis økonomisk mulighet til å løse sine utfordringer på fylkesvegnettet
framtidinord.no 09.08.21 
Det skytes på feil blink
helg.no 09.08.21 
Bømlo er årets trafikksikkerhetskommune 2021
veier24.no 09.08.21 
Byrådet i Oslo vil øke bompengene, men Ap på Stortinget vil overkjøre Raymond & Co: – Det finnes jo grenser
nettavisen.no 07.08.21 
Bensinprisen nærmer seg 20 kroner
motor.no 07.08.21 
Ap vil vei, men får det ei?
avisenagder.no 06.08.21
Kaller Aps bensinpris-løfte et «helt umulig politisk prosjekt»
nrk.no 05.08.21 
Stive bensinpriser i distriktene: – Det er altfor kostbart
nrk.no 04.08.21 
Synes du fotobokser er ille? Nå er disse på vei!
tv2.no 03.08.21 
Trenger Kragerø to avkjørsler fra E18?
kv.no 03.08.21 
Slår tilbake mot Vegvesenet etter at steinar knuste bil på E39: – Dette skal ikkje skje
nrk.no 03.08.21 
Kontrasving-doktrinen
avisenagder.no 03.08.21 
Ærlig talt om E134
h-avis.no 01.08.21 

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i…

E134 må planlegges og tilrettelegges for 4 felt!

Om de vet det eller ikke: Mange norske trafikanter står nå foran en avgjørelse som vil prege deres hverdag i lang tid. Om kort tid blir det bestemt hvordan Norges vestlige deler skal bindes sammen med de østlige. Aksjon Bedre…

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18
– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden? – Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i…

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen
Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette…

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve “omkamper” og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn…

ABV vil ha broer over Oslofjorden, ikke tunneler

Riksvei 23 må gå i bro mellom Vassum i Frogn og Krokodden på Hurumlandet over Håøya, og det bør også bygges bro mellom Moss og Horten. Alternativene med nye tunneler frarådes av trafikkmessige årsaker, og av hensyn til sikkerhet og…

Ett bomselskap er nok – vi trenger ikke 50

I Norge har vi i dag intet mindre enn 50 bompengeselskaper. Samferdselsdepartementet har annonsert at det arbeides med en omorganisering som reduserer antallet til ett eller noen få i løpet av året. En god idé. Og trolig er det nok…

Veiavgifter må øremerkes for det nye utbyggingsselskapet

Aksjon Bedre Vei vil i en serie artikler rette søkelyset mot finansiering og etablering av det statlige utbyggingsselskapet for nye, store og lønnsomme veiprosjekter som Regjeringen har sagt skal etableres i 2015. I denne artikkelen drøftes bruk av bil- og…
Harstadpakken: En milliard kroner er på plass, og nå skal det bygges mer vei
Pengene er kommet, og nå lyser Vegvesenet ut et stort veiprosjekt.
veier24.no 05.08.21 
Oslofjordtunnelen planlagt stengt til 17. august (tunnelen åpnet igjen 12. aug. dvs. i går)
Store skader etter bilbrannen i Oslofjordtunnelen mandag, gjør at tunnelen ikke planlegges åpnet for trafikk før 17. august. Dette er den 86. ikke-planlagte stengningen av tunellen i 2021. Tallet i hele 2020 var 168. – Det hadde aldri vært tillatt å bygge en slik tunnel i dag, sier administrerende direktør Geir A. Mo i NLF og peker på EU-kravene
lastebil.no 05.08.21 
Hareide reagerer på Borten Moes veiplan: – Vil på røvertokt i byene
Samferdselsminister Knut Arild Hareide reagerer kraftig på planen om å ta veipenger fra byene og gi til distriktene, som Ola Borten Moe (Sp) har foreslått.
bygg.no 05.08.21 
Regjeringens transportpolitikk står stødig i Stortinget
Nasjonal transportplan er et viktig styringsdokument med bred støtte fra Stortinget, i motsetning til hva Aftenpostens journalist antyder.
aftenposten.no 04.08.21 
Stengt til 9. august – ingen bedring før i 2028
Oslofjordtunnelen er stengt til neste mandag etter brannen i et vogntog i går. At tunnelen under fjorden stadig er stengt må trafikantene leve med til 2028.
nrk.no 03.08.21
Borten Moe: Vil ta penger fra byprosjekter til distriktene
GRATANGEN/LAVANGEN (VG) Sp-nestleder Ola Borten Moe mener regjeringen har blitt for lat og spandabel. Han vil kutte i vei- og miljøpakker i byene og heller oppgradere slitte og humpete fylkesveier.
vg.no 03.08.21 
Hareide: Vi styrer etter en ambisiøs og realistisk transportplan
Faktum er at det i realiteten er et bredt flertall bak Nasjonal Transportplan som ble vedtatt før sommeren, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide etter at enkelte har stilt spørsmål ved hvilken verdi denne planen har.
veier24.no 03.08.21 
«Superbussen» skal bli like god som bybane
Norges første spesialbygde busstrasé for presis og komfortabel reise – Bussveien mellom Stavanger og Sandnes – åpner i 2026.
tu.no 02.08.21 
Steinras i tre tunneler på to dager: − Vanskelig å unngå
Innvendige skall i tunneler vil kunne ta ned faren for ras, men vil både være svært dyrt og kommer ikke uten egne problemer, ifølge Statens vegvesen.
vg.no 31.07.21 
Vi må lære av klimaforskningen og frikjenne personbilen
KRONIKK: Jeg har forsket i snart ti år på klima og transport. Det er frustrerende å være vitne til hvor lite kunnskap som blir akkumulert og tatt i bruk.
forskersonen.no 27.07.21 
Vegvesenet skal bygge 3,1 kilometer med ny riksvei og ny bru
En strekning av riksvei 3 i Tynset kommune skal bli splitter ny.
veier24.no 26.07.21 
«Vegtunneler under fjorder – et nødvendig kostnadssluk?»
For å få ned energiforbruket i verden, og de uheldige virkningene som utslipp av CO2 i atmosfæren medfører, er det viktig at transportsektoren finner rasjonelle måter å anlegge transportvegene på.
smp.no 25.07.21 
Nei, EU har ikke varslet forbud mot eksosbiler
EUs klimapakke ‘fit for 55’ ble lansert den 14. juli. Mediene har tolket pakken dithen at EU vil forby bensin- og dieselbiler fra 2035. En mer dekkende beskrivelse ville være at Europakommisjonen foreslår å innføre engangsavgift på nye personbilers CO2-utslipp fra 2035, 28 år etter at det samme skjedde i Norge.
tu.no 22.07.21
Siste bit av E16 for Vegvesenet
Om fire år åpnes nye E16 som firefelts motorvei over Sollihøgda. Da er det 20 år siden utbyggingen av første delstrekning startet. Nå tar Nye Veier over som byggherre.
tu.no 19.07.21 
Utreder arm til Bergen fra E134
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen klarsignal for konseptvalgutredning (KVU) med arm til Bergen fra E134. FrP ser seg fornøyd med nok en seier i samferdselspolitikken.
radioh.no 15.07.21 
Frp og Sp raser mot EUs farvel til fossilbilen
EU-kommisjonen ventes denne uka å foreslå en sluttdato for nye bensin- og dieselbiler i 2035. Det får Frp og Sp til å steile.
nettavisen.no 13.07.21 
Skal halvere reisetiden til Stavanger
Nye E39 mellom Kristiansand og Mandal åpner neste år, med bedre sikkerhet og et fartsnivå som er nesten dobbelt så høyt. Men Nye Veier skal mye lenger.
samferdselinfra.no 13.07.21 
Lokal entreprenør bygger E39 Myrmel – Lunde
– Et viktig prosjekt for Sunnfjord, sier prosjektlederen.
samferdselinfra.no 12.07.21 
MDG skal redde kloden, men holder kjeft om det som skjer i Asia
Hvor er MDG der skoen virkelig trykker?
nettavisen.no 12.07.21 
Nytt steg nærmere utbygging av E39 Mandal – Lyngdal
Med Nye Veiers oversendelse av forslag til detaljregulering til Lindesnes kommune er et viktig steg tatt i realiseringen av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal i Agder.
bygg.no 08.07.21 
Mener pandemien gir ny kunnskap: SV varsler ny kamp for å stanse veibygging
Trafikknedgangen under pandemien har gitt erfaringer som må få betydning for veibyggingen i Norge, mener SV. Partiet vil ha umiddelbar stans i E18-utbyggingen, hvis de kommer i posisjon etter valget.
motor.no 08.07.21 
Kontraktsinnspurt for Norges største vegprosjektkontrakt
Akkurat nå pågår innspurten i kontraktsforhandlinger for Sotrasambandet.
samferdselinfra.no 08.07.21 
Usemje om nytt løp i verdas lengste tunnel
Fylkesordføraren i Vestland hevdar Vegvesenet vurderer eit nytt løp i verdas lengste biltunnel. – Nei, det gjer me ikkje, svarer Statens vegvesen
nrk.no 06.07.21 

Sæteråsen Maskin først i gang på Hålogalandsveien

Hålogalandsveien er Nord-Norges største samferdsels- og anleggsprosjekt. Kun én norsk entreprenør er med i konkurransen. Men Harstad-entreprenør Sæteråsen Maskin AS har første maskinkontrakt på gigantprosjektet. Der er andre sesong er akkurat slutt.
Scroll to Top