Oslo utsetter dobling av bomtakstene for elbil
folkebladet.no 13.05.20
– Umiddelbar oppstart på Rogfast nå
radioh.no 13.05.20
Vil gjøre det enklere å bruke stedlige masser i veibygging
anleggsmaskinen.no 13.05.20
– River Oslo i filler med forbud og uvettig maktmisbruk
vartoslo.no 13.05.20
«Kva gjer fylkespolitikarane?»
smp.no 13.05.20
Bygging av kompleks bru har gitt dyrbar innsikt og erfaring med BIM
samferdselinfra.no 12.05.20 
Møreaksen har «torpedert» heile fylket
tk.no 12.05.20
På tide å ta ansvar, Sve!
rbnett.no 12.05.20
Revidert nasjonalbudsjett 2020: Forsinkelser på Fornebubanen gir penger til andre bytiltak
kommunikasjon.ntb.no 12.05.20 
Regjeringen vil forlenge reglene som gjør det mulig med smittefri betaling av ferjebilletter
kommunikasjon.ntb.no 12.05.20
Foreslår å utsette nytt drosjeregelverk til 1. november
kommunikasjon.ntb.no 12.05.20 
Vegvesenet advarer mot oppdeling av Hålogalandsveien
bygg.no 12.05.20
Disse fem blir ledere i nye Veidekke Infrastruktur
bygg.no 12.05.20
Bompengemotstanderne i FNB samt bompengeforkjemperne i Miljøpartiet rykker begge tilbake i Oslo etter de gode valgresultatene fra i høst.
nettavisen.no 12.05.20
– Har nådd milepæl i Bypakke Ålesund
bygg.no 11.05.20
Hordalandsdiagonalen: Et av Norges mest nyttige og lønnsomme veiprosjekt
storymaps.arcgis.com 11.05.20 
– På tide å ta ansvar, Sve!
driva.no 11.05.20
Veier stengt pga rasfare – fra brøytekantene!
at.no 11.05.20 
Vegvesenet: – Brutårn i stål kan gi stor gevinst
at.no 11.05.20 
Innlandet FrP: Samferdselssatsingen må fortsette i ny NTP
hadeland.no 10.05.20 
Sunnmørsposten mener: Vegbygging på krabbegir
smp.no 09.05.20 
Det nye veiserviceanlegget på Langrønningen ved E18 Bamble åpner før sommeren
kommunikasjon.ntb.no 08.05.20 
Draumen som brast – planane om bru over Bjørnafjorden er venteleg snart historie
osogfusa.no 08.05.20
Godt timet byåpning
h-a.no 08.05.20
VEGVESENET PRESISERER: – Norske med i Sotrasambandet-konkurransen
at.no 07.05.20
Oslo vil ha bort alle bensin- og dieselbiler: – Dette kan bli kaos!
abcnyheter.no 07.05.20 
Står sammen om Haukeli-tunnellene
nforeningen.no 06.05.20
Velkommen til Rogaland
h-avis.no 06.05.20 
Nye Veier søker leverandører til byggeprosjekt i arktisk høgfjellsklima
kommunikasjon.ntb.no 06.05.20 
Lyser ut veg- og tunnelarbeid til Geiranger
smp.no 06.05.20
Ekstra bevilgning til NVEs flom- og skredsikringstiltak
bygg.no 06.05.20
«Ein omkamp vil setja ferjefri E39 tilbake mange år, og Kvinnherad vil nok ein gong framstå som sin eigen verste fiende»
kvinnheringen.no 05.05.20 
Sotrasambandet omfatter langt mer enn selve brua
bygg.no 05.05.20 
Ordførere vil bytte fylke etter Hordfast-nei: Forsker tviler på at det går
nrk.no 06.05.20

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i…

E134 må planlegges og tilrettelegges for 4 felt!

Om de vet det eller ikke: Mange norske trafikanter står nå foran en avgjørelse som vil prege deres hverdag i lang tid. Om kort tid blir det bestemt hvordan Norges vestlige deler skal bindes sammen med de østlige. Aksjon Bedre…

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18
– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden? – Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i…

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen
Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette…

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve “omkamper” og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn…
Nye Veier vil bygge E6 i Vindåsliene i Trøndelag med fire felt
Tilbyr firefelts motorvei med 100 km/t til samme pris som den regulerte løsningen med ettløps tunnel med tre felt og 80 km/t.
veier24.no 06.05.20
Byrådet i Oslo svikter de kollektivreisende
Tiden med bred og tverrpolitisk enighet om den aller viktigste saken for oss som bor i Osloregionen er forbi. Den tok brått slutt på ettermiddagen torsdag 23. april 2020. Fire år, seks måneder og to dager etter at Raymond Johansen ble byrådsleder.
samferdsel.toi.no 06.05.20
Høy aktivitet og mye omstilling for vegvesenet i 2019
Statens vegvesen har levert på de prioriterte oppgavene i 2019. Årsrapporten viser også at etaten samtidig har stått i og forberedt en stor omstilling.
samferdselinfra.no 05.05.20
En ulykke om ikke Hordfast ble bygd
Det hadde vært en stor ulykke om ikke Hordfast ble bygd. Det sier statsminister Erna Solberg til BT.
radioh.no 04.05.20 
Jakter smart teknologi for drift av veier
Et tverrfaglig forskningsprosjekt skal finne nye innovative teknologiske løsninger for smartere vedlikehold av veier, bruer og tunneler.
tu.no 03.05.20 
Har ikke lyst til å garantere for E18 utbygging
SKIEN: Fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark må garantere for milliardbeløp når Staten bygger ut E18. For det gjør ikke de statlige myndighetene selv. Nå vil de diskutere det med regjering og storting.
ta.no 03.05.20
Departementet ikke fornøyd med NTP-innspillene fra Statens vegvesen. Krever svar på 37 nye spørsmål
Det er svarene i det såkalte Oppdrag 9 om prioriteringer i NTP-prosessen at departementet nå har bedt om ytterligere utdyping på mange og store spørsmål.
veier24.no 05.05.20 
Nye Veier signerte E16-kontrakt med Asplan Viak
Nye Veier har signert kontrakt med Asplan Viak for å utarbeide kommunedelplan på E16 mellom E6 og Kongsvinger. Med i dette arbeidet er også Rambøll.
bygg.no 01.05.20 
Anbefaler å bygge videre på dagens trasé på E39 i Orkdalsregionen
Videreutvikling av dagens trasé på E39 i Orkdalsregionen gjør det best både med hensyn til måloppnåelse og samfunnsøkonomi. Det viser Statens vegvesens konseptvalgutredning for området.
vegvesen.no 30.04.20
Rapport: Lavere sikkerhetskrav til tungtransport på veiene
Statens Havarikommisjon er bekymret over at sikkerhetskrav til godstransport fremstår betydelig lavere enn det som er tilfellet for andre transportformer.
dn.no 30.04.20 
Har inngått kontrakt for utvikling av prosjekteringsgrunnlag for tre fjordkryssinger
Statens vegvesen har inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult for utvikling av prosjekteringsgrunnlag for tre planlagte brukryssinger over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.
bygg.no 30.04.20
Vegvesenet om Rogfast: Over 4 milliarder kan kuttes
Departementet skal vurdere de nye kostnadskuttene som etaten har kommet med.
veier24.no 29.04.20
På tide å gire om
Våre barnebarn er de som skal bruke veien. Da må vi bygge for dem.
bygg.no 28.04.20 
Hevder gigantisk veiprosjekt kan gi 24.500 norske arbeidsplasser
– Kan gi olje- og gassnæringen et nytt bein å stå på, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.
nrk.no 28.04.20 
Hovudutvalet i fylket handsama prioriteringane til NTP
Hordfast viser ein høg samfunnsøkonomisk nytte, likevel rår fylkesrådmannen til å ikkje prioritere dette, grunna høge kostnader.
sunnhordland.no 28.04.20 
Grønt lys for ny E18 gjennom Porsgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent reguleringsplanen for ny E18 på strekningen Kjørholt-Lanner i Porsgrunn kommune.
tungt.no 27.04.20  
– Nei, det skal selvsagt ikke koste 800 kroner å kjøre Hordfast!
I den senere tid har det framkommet feilaktig påstand om at bompengetaksten i Hordfast kommer til å bli kjempehøy.
osogfusa.no 27.04.20 
Knut Arild Hareide: – Det blir neppe vanskelig å finne andre som vil ha pengene som skulle gått til E18 og Fornebubanen
Samferdselsminister Knut Arild Hareide advarer Viken og Oslo om at E18-pengene fra staten kan brukes andre steder i Norge.
aftenposten.no 24.04.20 
E16 Fagernes-Øylo: Reguleringsplanene vedtatt – arbeidene starter allerede i mai
Nord-Aurdal og Vestre Slidre har vedtatt reguleringsplanene for utbedringen av E16 gjennom sine kommuner.
veier24.no 24.04.20 
Viktig plan for transport-Norge
Det er bred politisk enighet om Nordlands innspill til kommende Nasjonal transportplan 2022-2033. -Vi har mange store vegprosjekt, jernbaneprosjekt, lufthavnprosjekt og ikke minst fiskerihavner, som må prioriteres opp i neste NTP, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.
nfk.no 24.04.20
Frykter at omklassifisering betyr økte veikostnader for kommunene
Regionreformen har aktualisert omklassifisering av fylkesveger til kommunale veger. En slik overføring av oppgaver utløser ikke samtidig overføring av midler. Det frykter Norsk Kommunalteknisk Forening.
veier24.no 24.04.20 
Ordføreren kalte inn til hastemøte. Vil se på muligheten for at Bærum kan gi økonomisk garanti for ny E18.
Forhandlingene om Oslopakke 3 og ny E18 vest for Oslo er gått på en smell. På rødgrønn side reageres det kraftig på det de oppfatter som dobbeltspill fra Høyre.
aftenposten.no 22.04.20 
Forskere vil vite hva «fri fart» på Autobahn koster
Som eneste land i Europa har Tyskland fortsatt «fri fart» på størstedelen av sitt overordnede motorveinett, Autobahn-nettet, men nå vil trafikk- og ulykkesforskere vite hva kostnadene er. De krever at regjeringen tar initiativ til en omfattende, vitenskapelig studie om innføring av en generell fartsgrense på Autobahn og hvilke følger en tempolimit på 130 km/t vil ha for trafikksikkerhet og miljø.
samferdsel.toi.no 22.04.20

Lokalt samfunnsansvar

Lokalt samfunnsansvar
I Trøndelag står nå Nye Veier i fare for å måtte utsette E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes med mange år. Man klarer ikke å komme i mål med lokale myndigheter om reguleringsplanen. Det vil få store samfunnsmessige konsekvenser og gi store ekstrakostnader om man ikke lykkes i innspurten.

Innlegg: Stans av ny E6 tar oss ut på ville veier

Innlegg: Stans av ny E6 tar oss ut på ville veier
E6 mellom Ranheim og Værnes er nøyaktig den medisinen byggenæringen i regionen har ventet på. Derfor er det vanskelig å tenke seg et dårligere tidspunkt å stoppe opp, skriver Arne Reinertsen, adm. direktør i E.A. Smith i dette innlegget.

Lokalt samfunnsansvar

Lokalt samfunnsansvar
I Trøndelag står nå Nye Veier i fare for å måtte utsette E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes med mange år. Man klarer ikke å komme i mål med lokale myndigheter om reguleringsplanen. Det vil få store samfunnsmessige konsekvenser og gi store ekstrakostnader om man ikke lykkes i innspurten.

Innlegg: Stans av ny E6 tar oss ut på ville veier

Innlegg: Stans av ny E6 tar oss ut på ville veier
E6 mellom Ranheim og Værnes er nøyaktig den medisinen byggenæringen i regionen har ventet på. Derfor er det vanskelig å tenke seg et dårligere tidspunkt å stoppe opp, skriver Arne Reinertsen, adm. direktør i E.A. Smith i dette innlegget.
Scroll to Top