Vest-Torpvegen Fylkesvei 2432 og Vest-Torprunden Fylkesvei 2434.
13.07.23
Vegvesenet vil ikke fortelle hvor mye arbeidstøyet koster
12.07.23
Bomstasjonene fjernes nå i Karmøy
12.07.23
Seks av syv vogntog fikk ikke kjøre videre: − Livsfarlig svineri
12.07.23
Vedtatt av EU: Her blir det mulig å lade hver 6. mil
12.07.23
Lyser ut jobb med skredsikring i Drivdalen
11.07.23
Forsker kritisk til bio¬drivstoff som klima¬tiltak
11.07.23
Om å skrive med usynlig skrift
11.07.23
Her får du bot hvis du kjører for sakte
11.07.23
Sommertrafikk, trafikksikkerhet, og «Kontrollvarsleren»
10.07.23
En bru eid av staten skal finansieres av staten, ikke av Drammens bilister
10.07.23
Svak krone endrer det norske bruktbilmarkedet: – Det har vært en voldsom økning
10.07.23
Bygg, anlegg og tunnel: Agder Gruppen har fått 20 millioner for å transportere og lagre strøm
10.07.23
Det virker som et felles Storting har glemt Ringerike
09.07.23
Vi trenger teknologiens kraft for å lykkes i kampen mot trafikkdød
07.07.23
E136 Breivika-Lerstad: Fire entreprenører er prekvalifisert
07.07.23
Vi må høre på de som vet hvor skoen trykker
07.07.23
Ny leder for Konnekt – Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel
07.07.23
Politikerne ville hente 300 millioner kroner fra bompenger – så kjøpte alle elbiler
06.07.23
Store samferdselsløft er høyst påkrevet i Trøndelag
06.07.23
Skal levere ca. 19.800 betong-elementer til Implenia Norge
05.07.23
Velkommen til fagkonferanse: Nullutslipp i tungtransporten – Det haster!
05.07.23
Kjære MDG, ikke steng meg ute fra byen min!
05.07.23
God samferdsel i Nordland
05.07.23
Varsler stor politisk markering for Oslofjordforbindelsen
04.07.23
Pengebruk og politisk ansvar
03.07.23
Gjennomførte jobben på halve tiden
03.07.23
Statens vegvesen trenger mer tid
03.07.23
Prioritering som kan sammenlignes med en «snørlaus jarstein»
02.07.23
Bompengetrøbbel og manglende styring
02.07.23
Skal anti-bilistene styre Tromsø?
02.07.23
Rehabiliteringen av to trafikklokk i Oslo er et komplisert puslespill
30.06.23
Hele garderoben i bruk på E16-tunnelen
29.06.23
Folk er lei av at det eneste politikerne foretar seg er å drive flisespikkeri om småsummer og politisk taktikkeri
29.06.23
Vellykket start for ny utslippsfri teknologi med MF Hydra
29.06.23
Elbilforeningen jubler: Fra første juli blir det påbudt med kortbetalingsløsning på hurtigladestasjonene
29.06.23
Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane NOR
29.06.23
Leverte 74-tonns el-lastebil
28.06.23
Mål: 75 prosent el-langdistansebusser innen 2030
28.06.23
– Det er trist og leit at MDG og Venstre vil presse syklister foran lastebiler i en potensiell dødsfelle
28.06.23
Omstridt toginnkjøp: Stortingsopprør mot statsråd
28.06.23

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i…

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18
– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden? – Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i…

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen
Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette…

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve “omkamper” og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn…
Myndighetene har visst om dødstunnelene siden 2004. Likevel skjer det ingenting
12 av 16 tunneler på E6 nord for Fauske oppfyller ikke sikkerhetskravene. Yrkessjåfører i Posten kjører med hjertet i halsen.
07.07.23
Nå skal denne ulykkesrammede strekningen utbedres
På tirsdag smalt det igjen på Fikse mellom Etne og Ølen. Vegstrekningen har de siste ti årene skadet 18 og drept fire personer. Nå er det endelig planer på gang for utbedring. – På tide mener NLFs regionsjef, Reidar Retterholt.
07.07.23
Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss er gode prosjekter
Av Morten Klokkersveen, utbyggingsdirektør Nye Veier AS
06.07.23
Norge og Sverige innfører EUs klimapolitikk – i Norge skjer det bak lukkede dører
I Sverige utreder regjeringen nå konsekvensene av EUs klimapolitikk for svenske borgere og næringsliv. Norske myndigheter møter EU bak lukkede dører i Brussel for å avgjøre hvordan EUs omfattende klimalover skal bli innført her i landet.
06.07.23
Kan bygge alle nye stålbruer med ny bruteknologi
Nye testresultater viser at en ny norskutviklet sveiseteknologi gir supersterke bruer. - Robot lasersveis-teknologien er et trippelt kinderegg som kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

06.07.23
Søker ny entreprenør etter Acciona-exit
Etter at Nye Veier og totalentreprenør Acciona avsluttet samarbeidet midt i byggingen av ny E6 mellom Ranheim og Værnes, vil byggherren nå komme i kontakt med entreprenører for å finne en «arvtaker».
06.07.23
Nye Veier klar for start på Rv 13: Men må først avklare kostnadsrammen med departementet
Nye Veier opplyser at de skal gå i dialog med Samferdselsdepartementet for å avklare kostnadsrammene for prosjektet og inngå veiutbyggingsavtale for rassikringsprosjektet på Rv13 ved Byrkjenes.
05.07.23
Nye veinormaler: Har startet vurderingen: – Arbeidet har høy prioritet i departementet
Ferdigbehandlingen av forslaget til nye veinormaler har høy prioritet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
05.07.23
Markant konkursøkning i andre kvartal
Selv om utviklingskurven ikke er like dramatisk som i årets første kvartal, melder Creditsafe om en markant konkursøkning i andre kvartal i Norge. Bygg- og anlegg er blant bransjene med flest konkurser.
04.07.23
Veidekke skal bygge ny Ring 1 i Oslo
Statens vegvesen har innstilt Veidekke Entreprenør som totalleverandør for ombyggingen av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandtunnelen.
04.07.23
Nye Veier skal gjennomføre «prøvepeling» i Mjøsa
Pelene som benyttes er ca. 100 meter lange og veier 100 tonn per stk.
04.07.23
Samferdselsministeren: Vil tvinge det offentlige til å kjøpe bruktbiler
Skal unngå å kjøpe nye fossil¬biler, når det ikke er mulig å finne grønne alternativer.
03.07.23
– Det grønne skiftet vil ikke være bra for alle
Hva med alle dem som ikke har råd til stadig dyrere bensin og samtidig ikke kan prioritere å kjøpe en elektrisk bil?Klimavennlige omstillinger kan føre til mer ulikhet i samfunnet, sier professor Alexander Ruser.
03.07.23
Etter nei i Ås kommunestyre: Stanser videre arbeid med E18 Retvet – Vinterbro
Statens vegvesen har nå bestemt seg for at arbeidet med planlegging og grunnerverv for prosjektet E18 Retvet-Vinterbro settes på pause.
03.07.23
Skanska bygger 800-millioners bru
Skanska har signert kontakt med Vestland fylkeskommune om prosjektering og bygging av Ytre Steinsund bru.
29.06.23
Byggjer firefelts motorveg «ulovleg» – har ikkje vurdert naturkonsekvensane
Staten vedgår at dei godtok ein firefeltsveg vest for Bergen i strid med naturmangfaldlova, og oppheva planen. Men bygginga av vegen er allereie godt i gang.
29.06.23
Veien til Europa er en tunnel!
Av Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune
28.06.23
Fire firmaer skal analysere lønnsomhet for Nye Veier
Hvor lønnsomme er veiprosjektene for samfunnet? Fire konsulentfirmaer skal hjelpe Nye Veier med å finne ut av det.
28.06.23
Nye Veier vil legge ringveien i Kristiansand i sammenhengende tunnel
Ringveien er planlagt som en sammenhengende toløps tunnel med fartsgrense 110 km/t i det meste av tunnelen, som også vil gå under Otra.
27.06.23
Teknologi og fremtidens transportinfrastruktur
Ny teknologi kan gjøre det nødvendig å endre måten vi bygger vei på I dag fikk samferdselsministeren overrakt en rapport om hvordan teknologi vil velte om på transport og samferdsel. Det kan få konsekvenser for Vegvesenets håndbøker for veibygging og veiutforming.
27.06.23
Den største Rogfast-kontrakten er utlyst
Tunneldrivingen i denne kontrakten skjer i området fra ca. 230 meter under havoverflaten til ca. 375 meter under havoverflaten.
26.06.23
Viken: – Staten sulteforer fylkesveiene
Fylket krever økt innsats på vedlikehold av fylkesveiene.
26.06.23
Smalere E6 i Gudbrandsdalen kan gi økt sjanse for ulykker
Regjeringen vil redusere bredden på nye E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. Eksperter mener dette kan gi 15 til 20 prosent høyere sjanse for ulykker.
23.06.23
Åpner etterlengtet kryss på E39 ved Kristiansand
Natt til lørdag 24. juni blir trafikken satt på den nye kryssløsningen i østenden av den fire-felts nye E39 mellom Kristiansand og Mandal.
23.06.23
Vegvesenet vil lage fuglepark ved rv.4 på Hadeland
På den ene siden av dagens riksveg 4 bygger Statens vegvesen fire felts motorveg. På den andre siden av riksvegen vil Vegvesenet bygge fuglepark på et 25 mål stort flomutsatt jorde.
23.06.23
Kommunedelplan E16 Kongsvinger – E6
Forslaget til kommunedelplan var på høring og offentlig ettersyn i 2022. Det kom flere merknader og innsigelser til kommunedelplanen som kommunene arbeider videre med for å løse. Nye Veier avventer kommunenes videre behandling før prosjektet kan tas videre. Denne saken oppsummerer Nye Veier sitt arbeid med kommunedelplanen så langt.
23.06.23
Drømmen om rv4 Mjøsbrua-Oslo
Det hender at hyggelige drømmer går i oppfyllelse – men som oftest blir vi skuffet. Er en helhetlig utbygging av motorvei mellom Mjøsbrua og Oslo nødvendig? Ja, er det svært mange som hevder. Hele strekningen er farlig med stadige alvorlige ulykker. Strekningen Mjøsbrua-Gjøvik er livsfarlig med en trafikk på hverdager på 15.000 biler. Næringslivet i Gjøvik, Vestoppland og Hadeland trenger bedre vei, industriklyngen på Raufoss peker seg ut som svært avhengig av bedre vei sørover
22.06.23
Scroll to Top