Vil sette fart på hydrogenutbyggingen
hydrogen.no 09.10.20 
Hele 12 entreprenører vil ruste opp 1,5 km av riksvei 5 i Lærdal
veier24.no 08.10.20

Staten ønsker fortsatt å selge Mesta – og forventer null i utbytte i 2021
veier24.no 08.10.20 
«Vegplanene som har spilt fallitt»
smp.no 07.10.20
E39-anleggene i full produksjon
tungt.no 07.10.20 
Kongsberg: 1,6 millioner bompasseringer på tre måneder
vegvesen.no 07.10.20
Etterlengtet prosjekt: Nå er oppdraget om å bygge ny E39 Myrmel-Lunde lyst ut
veier24.no 07.10.20 
Hæhre & Isachsen Gruppen og Effera satser stort på automatisert maskinsikkerhet – vil dele løsningen med hele bransjen
bygg.no 07.10.20
Lyser ut jobben med å bygge parallell bru over E6 på Årum i Fredrikstad
bygg.no 07.10.20 
– Ikke godt nok fra regjeringen om nye avgiftsregler for omtvistede krav
bygg.no 07.10.20
Statsbudsjettet 2021: – Starten på en avgiftsbølge på bil
kommunikasjon.ntb.no 07.10.20
Samferdselsbudsjettet: På veg mot ei framtid med meir grøn transport
kommunikasjon.ntb.no 07.10.20 
Skal måle setninger på 600 bygg langs E18 Vestkorridoren – dette selskapet har fått oppdraget
bygg.no 06.10.20
60 prosent av befolkningen har god eller svært god tilgang til kollektivtransport
vegvesen.no 06.10.20
«Akseptabelt» er dommen fra Vegtilsynet etter tilsyn av to riksveistrekninger i Nordland
veier24.no 06.10.20
Rusta opp tunnelen – men ikkje vegen fram dit
nrk.no 06.10.20
Vil kjøpa aksjar i gigantbrua dei er i mot
nrk.no 04.10.20 
Vegkonferanse Notodden Fredag 23. oktober
Meld deg på her 
Vegvesenet kritisk til Nye Veiers åpne planer for E6 i Trøndelag
bygg.no 02.10.20 
Denne uken trådte omorganiseringen av Bane NOR i kraft
bygg.no 02.10.20 
Klart for ny stormfull sesong med «Vinterveiens helter»
veier24.no 02.10.20 
«Møreaksen eller Hafast?»
smp.no 02.10.20 
Naboene vant: Nå fjernes bommene
nrk.no 02.10.20 
Tørrskodd på ny E39-bro over Rossevann
n247.no 02.10.20
Lofoten-ordførere advarer mot Ernas storsatsing på hydrogen
nrk.no 02.10.20
Veteranbilkongen
anleggsmaskinen.no 02.10.20
Frosta Entreprenør skal oppgradere fylkesvei 705 i Stjørdal
bygg.no 01.10.20 
– Drastiske kutt med Sp i førersetet
altaposten.no 01.10.20
YIT vil avvikle den norske infrastrukturvirksomheten – tapsførte 50 millioner i 2019
bygg.no 01.10.20 
Isachsen Anlegg skal utbedre forfallet på fv. 319 Svelvikveien
bygg.no 01.10.20 
Politikere og Vegvesenet legger seg flate etter budsjettsprekk i Rogaland
bygg.no 30.09.20 
Fastsatt planprogram for E6 Kvænangsfjellet
nyeveier.no 30.09.20 
Gudbrandsdalen: Denne hytteturen koster deg 829 kroner … i bompenger
dinside.no 30.09.20 
Norsk Transportplan med behov for slankekur?
tk.no 30.09.20 
– Forsøker flertallet å lure bompenger inn bakdøra?
drm24.no 30.09.20 
“Ingen prosjekt i vårt fylke tas ut fra nasjonal transportplan. Ingen! “
ranano.no 29.09.20 
Gjermundshaug Anlegg AS skal bygge bruer på rv. 3 – var eneste tilbyder
bygg.no 29.09.20 
Delprosjekt sykkelstamvegen Stavanger – Sandnes
bygg.no 29.09.20 
Miljøkameratenes magemål
midtnorskdebatt.no 28.09.20 
Hva om også realister hadde vært politikere?
tu.no 28.09.20 
E6 Storhove – Øyer lyses ut på nytt
at.no 28.09.20

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18
– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden? – Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i…

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen
Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette…

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve “omkamper” og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn…

ABV vil ha broer over Oslofjorden, ikke tunneler

Riksvei 23 må gå i bro mellom Vassum i Frogn og Krokodden på Hurumlandet over Håøya, og det bør også bygges bro mellom Moss og Horten. Alternativene med nye tunneler frarådes av trafikkmessige årsaker, og av hensyn til sikkerhet og…

Ett bomselskap er nok – vi trenger ikke 50

I Norge har vi i dag intet mindre enn 50 bompengeselskaper. Samferdselsdepartementet har annonsert at det arbeides med en omorganisering som reduserer antallet til ett eller noen få i løpet av året. En god idé. Og trolig er det nok…

Veiavgifter må øremerkes for det nye utbyggingsselskapet

Aksjon Bedre Vei vil i en serie artikler rette søkelyset mot finansiering og etablering av det statlige utbyggingsselskapet for nye, store og lønnsomme veiprosjekter som Regjeringen har sagt skal etableres i 2015. I denne artikkelen drøftes bruk av bil- og…

Ny E134 må bli firefelts vei

Det er positivt at Statens vegvesens vil satse på E134 over Haukeli som hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Men forslaget hadde vært enda mer fremtidsrettet om det også hadde tatt stilling til veistandard – og anbefalt firefelts motorvei, som gir…
Vegvesenet starter opp fire nye veiprosjekt i 2021
Statens vegvesen er godt i gang med arbeidet med å sende nye veiprosjekter ut i markedet med penger over Statsbudsjettet for 2021.
bygg.no 07.10.20 
Samferdselsbudsjettet: 80 milliardar kroner til betre samferdsel over heile landet
– Regjeringa sin samferdselspolitikk bind land og folk tettare saman. Vi byggjer veg og bane i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig i ei tid der vi skal ta Noreg ut av koronakrisa. Med satsinga på både nye prosjekt og vedlikehald av det vi allereie har, gjer vi Noreg tryggare, betre og meir miljøvenleg. Med statsbudsjettet for 2021 viser vi igjen at samferdselssektoren er viktig for denne regjeringa. Vi skaper ei grøn framtid og får folk tilbake i arbeid, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 07.10.20 
Samferdselsbudsjettet: Trygg, effektiv og framtidsretta vegtransport
- Eit viktig arbeid i 2021 vil vere å halde Noreg på beina gjennom koronakrisa. Eitt av tiltaka er å vidareføre satsinga på vegutbygging som denne regjeringa har starta. Neste år finn vi midlar til å vidareføre satsinga på vedlikehald og til at fleire nye vegstrekningar kan starte opp. Det bidrar til arbeidsplassar, tryggare vegar og betre framkome over heile landet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 07.10.20 
Samferdselsbudsjettet: Regjeringen foreslår penger til E6 på Helgeland
- Vi sørger for at utbyggingen av E6 gjennom Helgeland forsetter i årene som kommer. I budsjettet legger vi opp til at utbyggingen av strekningen Svenningelv bru - Lien, forbi Trofors, kan starte neste år. Dette kommer folk og næringsliv lokalt, regionalt og nasjonalt til gode, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF)
kommunikasjon.ntb.no 07.10.20
Statsbudsjettet: Motorvei ender i en steinfylling. Nå kan den fullføres.
Nye riksvei 4 har i flere år endt opp i en steinfylling mellom Gran og Lunner på Hadeland. I statsbudsjettet for 2021 legger regjeringen inn oppstart-penger til å bygge ferdig fire kilometer manglende vei.
vg.no 07.10.20 
Trøndertrafikkens «missinglink»
Sluppen er en blodpropp i Trøndelags viktigste trafikkåre.
midtnorskdebatt.no 07.10.20
NAF: – Forventer tryggere og bedre veier i hele landet med nytt budsjett
- Korona-utbruddet har vist at bilen er vårt viktigste fremkomstmiddel som binder landet sammen. Nå må regjeringen benytte anledningen til å sette full fart på vedlikehold og sikring av veiene rundt om i hele landet. Mange av prosjektene er klare til å sette spaden i jorda ganske raskt, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF, Norges Automobil-Forbund.
kommunikasjon.ntb.no 06.10.20
Staten overtar risikoen på riksveier: – Stor lettelse for fylkene
Senterpartiet har fått flertall i Stortinget for at staten overtar garantiansvaret for over 154 milliarder i bompengelån på riksveier, som fylkene før har måttet garantere for.
nrk.no 06.10.20
– Vi har ikke mer tid å miste for å få sikra E6
Statens vegvesen flyr nå med helikopter over rasområdet i Storfjord. Veien åpnes ikke før de er helt trygge på at rasfaren er over.
nrk.no 06.10.20 
I 2017 gjorde de norske rent bord hos Nye Veier – i 2019 gikk 40 prosent av kontraktsverdien til utlandet
Tall Samferdselsdepartementet har hentet fra fire offentlige byggherrer viser at utenlandske entreprenører tar en økende prosentandel av totalverdien av norske anleggskontrakter. Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet er bekymret over utviklingen, mens Bjørn Børseth i Nye Veier mener det ikke er mulig å se noe trend ut av tallene.
bygg.no 05.10.20 
En transportplan vi kan tro på
Vi må tenke nytt om hvordan vi utarbeider Nasjonal transportplan.
dagsavisen.no 01.10.20 
Det kommer et veikart for hydrogen
HVA NÅ? Statsminister Erna Solberg vil satse på hydrogen. Hydrogenstrategien skal følges opp med et veikart for hydrogenknutepunkter. Gjennom disse knutepunktene skal kollektivtrafikk, båtruter, ferger og industri få tilgang til hydrogen. Dette lyder som musikk i bransjens ører.
samferdsel.toi.no 01.10.20 
Autovernet smuldrar opp: – Falsk tryggleik
Ròtne autovernsstolpar og ein veg som er i ferd med å skli ut. Det er det som møter bilistane på denne fylkesvegen. Vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegar kan vere på over 60 milliardar kroner.
nrk.no 01.10.20 
Tre norske finalister i internasjonal kåring for åpne standarder: – Vi er blant verdens beste på digitalisering
Hele tre av 20 finalister i buildingSMART International sin årlige prisutdeling for åpne standarder er norske. Ingen andre land har flere finalister.
bygg.no 30.09.20
E134: Her vil ikke veivesenet ha tunnel
Statens vegvesen bekrefter at de har fått inn 25 innspill til reguleringsplanen for E134 Saggrenda-Elgsjø. Nå skal Notodden kommune gå gjennom disse.
telen.no 30.09.20
Vegvesenet drøyer avgjørelsen om kontraktsstrategi for 22-milliarders prosjekt
Statens vegvesen skulle i utgangspunktet tatt avgjørelsen om kontraktsstrategi for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle i andre kvartal 2020. Nå er tidspunktet endret til tidligst fjerde kvartal.
bygg.no 30.09.20 
Oslo Ap sier nei. Beboere håper at Ap på Stortinget kan sikre tunnel for motorvei.
Vi ba aldri om å få denne veien, sier Robert Svoren. Da han flyttet til Manglerud, passerte det 20.000 kjøretøy i døgnet. I dag er antallet på E6 75.000.
aftenposten.no 29.09.20 
Ferger hemmer mobilitet og vekst
Fast forbindelse gir så uendelig mye større uttelling for trafikanter og næringslivet enn det ferger gjør, skriver artikkelforfatteren.
dn.no 28.09.20 
Bertelsen & Garpestad skal bygge ny E39 Leirvika-Renndalen
Statens vegvesen signerte mandag kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS, som har fått i oppdrag å bygge nye E39 Leirvika-Renndalen. Strekningen er en del av E39 Betna-Stormyra.
bygg.no 28.09.20 
Utbyggingen av neste E6-etappe starter i 2021
Både Lillehammer og Øyer kommune vedtok i forrige uke reguleringsplanen for utbygging av E6 Storhove – Øyer. Nå ligger alt til rette for byggestart i 2021, og med det starter også Nye Veier med byggeaktivitet på den første av tre delstrekninger i utbyggingen av Moelv - Øyer.
kommunikasjon.ntb.no 28.09.20 
Jernbaneutbygging kan tape for utslippsfrie biler
Sikrere veier og utslippsfrie kjøretøyer kan gjøre jernbanen til taperen i Nasjonal Transportplan. Både målet om mer gods fra vei til bane og mye av Intercity kan stå for fall.
nrk.no 28.09.20
NAF sterkt kritisk: – Ett sted må jo folk ha bilen stående
Onsdag ble det varslet en kraftig økning i parkeringsavgiftene. Nå reagerer NAF.
nettavisen.no 25.09.20 
Frp set foten ned for NTP utan Hordfast og E16
For Framstegspartiet er det uaktuelt å støtta Nasjonal transportplan utan at Hordfast og E16 er med.
hf.no 25.09.20 

En gledens dag vi har ventet på så lenge

Glede og lettelse var gjennomgangstonen da samferdselsminister Hareide og finansminister Sanner sammen gav signalet «klar – ferdig – grav!», og med det startet anleggsarbeidet på E18 Vestkorridoren.

Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta

Et stort og bredt sammensatt arbeidslag er nå godt i gang med det viktige planarbeidet for utbyggingen av det som gjenstår av gammel vei på E6 Øyer – Otta. Planlegging, finansiering og bygging av nesten 50 kilometer gjenstår før E6 Øyer – Otta kan erklæres effektiv og trafikksikker.

Modellforsøk åpner nye muligheter

I forbindelse med prosjektet "Design og verifikasjon av store flytende kystkonstruksjoner" (LFCS), ble det nylig gjort et modellforsøk i havbassenget.

En gledens dag vi har ventet på så lenge

Glede og lettelse var gjennomgangstonen da samferdselsminister Hareide og finansminister Sanner sammen gav signalet «klar – ferdig – grav!», og med det startet anleggsarbeidet på E18 Vestkorridoren.

Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta

Et stort og bredt sammensatt arbeidslag er nå godt i gang med det viktige planarbeidet for utbyggingen av det som gjenstår av gammel vei på E6 Øyer – Otta. Planlegging, finansiering og bygging av nesten 50 kilometer gjenstår før E6 Øyer – Otta kan erklæres effektiv og trafikksikker.

Modellforsøk åpner nye muligheter

I forbindelse med prosjektet "Design og verifikasjon av store flytende kystkonstruksjoner" (LFCS), ble det nylig gjort et modellforsøk i havbassenget.
Scroll to Top