En rekord det er lite grunn til å være stolt over
ba.no 25.02.20
Ny vei – ny giv for Vestoppland?
oa.no 24.02.20 
Laksforsmo skal lede ny Vegvesen-divisjon for drift og vedlikehold
bygg.no 24.02.20 
– Hva som er store og hva som er små prosjekter handler ikke om den opplevde følelsen til Framtid i Nord
framtidinord.no 23.02.20
Leserbrev: Svar til Håvard Austvik i Statens Vegvesen
rbnett.no 22.02.20
Et forsvar for doen som kosta 8 millioner kroner
dagsavisen.no 22.02.20
Trøndelag behandler forslag om egenregi av drift- og vedlikeholdsoppgaver – EBA og MEF fraråder forslaget
bygg.no 21.02.20
Enige om bompengeopplegg for nye E18 Dørdal-Tvedestrand
bygg.no 21.02.20
Myndighetene vil ha tips om mulig GPS-jamming
lastebil.no 20.02.20 
E6 Kåfjordbergan er ikke et lite prosjekt
framtidinord.no 20.02.20 
«Tida for store vegprosjekt er ikkje over!»
smp.no 20.02.20
To samferdselsprosjekter i Narvik prioriteres høyt
fremover.no 20.02.20 
Rv. 13 er naudsynt for vekst i Vestland
bt.no 19.02.20 
Vedtok unik klimasatsing dei ikkje har råd til: – Fryktar skuleelevane får svi
nrk.no 18.02.20 
Ny E6/E8 Nordkjosbotn-Hellarberget – Tilbake til tegnebrettet?
nye-troms.no 18.02.20 
Dette sier Samferdselsdepartementet om kinesisk anleggsinteresse og brudirektørens CCCC-overgang
bygg.no 17.02.20
Delåpning nummer åtte på E134 Kongsberg
bygg.no 17.02.20
Samferdselsdepartementet: Stig-Øyvind Blystad ny politisk rådgiver
kommunikasjon.ntb.no 17.02.20
Fem tilbydere skal konkurrere om å bygge ny E18 Langangen – Rugtvedt
kommunikasjon.ntb.no 17.02.20 
Anbefalte bompengeopplegget til Nye Veier
irisor.no 17.02.20 
Er politikerne kvalifisert til å ta sine beslutninger?
budstikka.no 15.02.14 
Høyres generalsekretær blir statssekretær for samferdsel
aftenposten.no 14.02.20
Kinesiske CCCC bekrefter interesse for tre norske milliardprosjekter
bygg.no 13.02.20
Frank Sve: – Pengane er brukt opp på opera og anna fjas
tk.no 13.02.20
«Misvisende påstander fra Romsdalsaksen AS»
smp.no 13.02.20
Ordfører: – Helt greit å starte med små utbedringer av tverrforbindelse
smaalenene.no 13.02.20
Omsatte for 38,8 milliarder
tungt.no 13.02.20
Frp forsvarer smalere motorveier
smp.no 12.02.20
Nå blir det fartsmåling i Ålesundstunnelene og Mælefjelltunnelen
kommunikasjon.ntb.no 12.02.20
Folkemøta om ny veg og bane Arna – Stanghelle
vegvesen.no 12.02.20 
E134 Bakka – Solheim – Kommunedelplan
vindafjord.kommune.no 12.02.20 
Frp kommer med fergepris-krav til regjeringen
nrk.no 12.02.20 
Tvedt har sagt opp stillingen som prosjektleder for E18 Vestkorridoren – går til Sporveien
bygg.no 11.02.20
E18 GRIMSTAD-KRISTIANSAND: Krangler om maks spordybde på E18 skal være 20 eller 25 mm. Nå er den 33
veier24.no 11.02.20 

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i…

E134 må planlegges og tilrettelegges for 4 felt!

Om de vet det eller ikke: Mange norske trafikanter står nå foran en avgjørelse som vil prege deres hverdag i lang tid. Om kort tid blir det bestemt hvordan Norges vestlige deler skal bindes sammen med de østlige. Aksjon Bedre…

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18
– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden? – Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i…

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen
Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette…

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve «omkamper» og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn…

ABV vil ha broer over Oslofjorden, ikke tunneler

Riksvei 23 må gå i bro mellom Vassum i Frogn og Krokodden på Hurumlandet over Håøya, og det bør også bygges bro mellom Moss og Horten. Alternativene med nye tunneler frarådes av trafikkmessige årsaker, og av hensyn til sikkerhet og…

Ett bomselskap er nok – vi trenger ikke 50

I Norge har vi i dag intet mindre enn 50 bompengeselskaper. Samferdselsdepartementet har annonsert at det arbeides med en omorganisering som reduserer antallet til ett eller noen få i løpet av året. En god idé. Og trolig er det nok…
Ny E6 åpner 1. juli
Den nye E6-strekningen mellom Hamar og Brumunddal åpner den 1. juli i år
nrk.no 17.02.20 
Vil gradvis forby bensin- og dieselbiler i Oslo
Oslo-politikerne er villige til å ta drastiske skritt for at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby.
nrk.no 17.02.20
SMART firefelt gir mer trafikksikker vei for pengene
Nye Veier anbefaler en ny dimensjoneringsklasse for motorveier, med bredde på minimum 19 meter. – Vi trenger fleksibilitet i veibyggingen for å få mer trafikksikker vei for pengene, sier adm. direktør, Anette Aanesland.
kommunikasjon.ntb.no 17.02.20 
Fem tilbydere skal konkurrere om å bygge ny E18 Langangen – Rugtvedt
Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E18 Langangen – Rugtvedt.
kommunikasjon.ntb.no 17.02.20 
Kom ut fra dvalen og start vegbyggingen!
Ventetida har allerede vært lang.
rbnett.no 15.02.20
Lytter til lokale politikere om Ryfast
Når hele Ryfast i Rogaland etter planen åpnes for trafikk 30. mars, vil en svært viktig veistrekning for befolkningen i Rogaland endelig være klar etter at Stortinget vedtok utbyggingen i juni 2012. Veien finansieres delvis med bompenger, og ved oppstart vil takstene være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i mars 2021, ett år etter at innkrevingen er igangsatt.
kommunikasjon.ntb.no 14.02.20
NY HOVEDVEI MELLOM ØST- OG VESTLANDET: Ny E134 kan gi reisetid på fire timer mellom Oslo og Bergen
Nye Veier vil bruke inntil 150 milliarder kroner på å bygge firefeltsvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen.
veier24.no 14.02.20 
Trafikksikkerhetsforeningen støtter smale firefeltsveier
Mener dårlig veistandard er farligere enn høy fart.
veier24.no 13.02.20 
En løsning for dette området, på grensen mellom Oslo og Bærum, kan redde E18-prosjektet
NYHETSANALYSE: To mulige løsninger har dukket opp for E18-floken: Et nytt torg for tog, busser og passasjerer på Lysaker er den ene. Den andre kan ordnes uten hjelp fra gravemaskiner, asfalt eller skinner.
aftenposten.no 13.02.20
Vegvesenet utarbeider revidert planprogram for E39 Bolsønes-Kviltorp
Statens vegvesen planlegger å oversende det reviderte planprogrammet til Molde kommune i løpet av februar.
bygg.no 13.02.20 
Viken trekker bompengegarantien for E18-prosjekt: – Uheldig, sier Hareide
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier det er «uheldig» at fylkestinget i Viken trekker bompengegarantien for E18-prosjektet i Bærum og Asker.
vg.no 13.02.20
– Vi er klar, sier Vegvesenet
E134 har alltid vært skjøvet bak i køen når norske vegprosjekter skal prioriteres. Haugalandet er fed up!
nforeningen.no 13.02.20
Brannsjef er bekymret over nye hydrogenferger
Frykter konsekvensene av brann ombord på verdens første hydrogenelektriske ferge.
veier24.no 12.02.20
FERGEFRI E39: Vegvesenet vil ha bransjens innspill til nytt milliardprosjekt i Trøndelag
12 kilometer ny europavei skal lyses ut i mai.
veier24.no 11.02.20 
Ny E16 Bjørum-Skaret er lyst ut
Kontrakt til over 2 milliarder kroner for bygging av ny motorvei mellom Sandvika og Hønefoss er nå lyst ut.
tungt.no 11.02.20 
Stortinget utsetter å behandle byggingen av E18 Vestkorridoren
Forsinkes fordi Viken fylkeskommune har trukket lånegarantien til prosjektet.
veier24.no 11.02.20 
Frykter ny E16 Arna-Voss blir utsatt med mindre Hordfast bli prioritert bort
To store transportorganisasjoner går nå sammen og ber politikere i Vestland om å prioritere ned Hordfast til fordel for ny E16 mellom Bergen og Voss.
nrk.no 10.02.20 
NY E134 DASGELTT-E18: Fire kilometer omveg til Drammen
Det er mest støtte til Liers ønske om Viker-korridoren, som er den lengste og blant de dyreste løsningene.
tungt.no 10.02.20 
Hareide: Får vi på plass E18 – så får vi på plass Fornebubane
Ny samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener en løsning på en omstridt ny E18 også vil forløse endelig plan og finansiering for Fornebubanen.
vg.no 10.02.20
– Innovasjon skjer når byggherren stoler på leverandøren
Utviklingen i bygg- og anleggsbransjen går i en spennende retning. Flere store byggherrer begynner nå å spørre etter ting som ikke finnes, skriver Geir Scott Janssen
tu.no 10.02.20 
Skal vi bare akseptere at vi har et skrekkscenario på vei? Hvem tar ansvaret når scenariet blir virkelighet?
APROPOS: Hvordan skal samferdsel utvikles i Nordland de neste 13 årene?
an.no 07.02.20 
– Prioriterer etter «pilkast-metoden»
Mobilitet 2020: - Veiprosjekter handler mye om distriktspolitikk og rettferdig fordeling. Det er manglende evne til å si nei hos norske beslutningstakere. Når vi prioriteter prosjekter etter «pilkast-metoden» blir det ikke god langtidsøkonomi.
byggfakta.no 07.02.20
NAF KRITISERER TØI-BEREGNING AV VEIPRISING: – Vil aldri godta avgiftsbonanza for bilistene
– NAF kommer aldri til å akseptere den avgiftsbonanzaen som TØI-forsker Lasse Fridstrøm skisserer for et veiprisingssystem, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.
motor.no 06.02.20 

En ekstremt krevende situasjon

Norske selskaper er i liten grad forberedt på alt fra hvordan løse en vedvarende situasjon med hjemmekontor til det mer fundamentale som å sikre verdikjede og bunnlinje.

En ekstremt krevende situasjon

Norske selskaper er i liten grad forberedt på alt fra hvordan løse en vedvarende situasjon med hjemmekontor til det mer fundamentale som å sikre verdikjede og bunnlinje.
Rull til toppen