NLF i viktig møte med Stortingets transport og kommunikasjonskomite
20.04.22 lastebil.no
Denne fylkesveien er så dårlig at nødetatene strever med å komme frem
19.04.22 nrk.no
Fremst i bilkøen for 200 kroner: – Utfordrer norsk likhetskultur
16.04.22 nrk.no
Inviterer til «Entreprisedagen i Vest»
bygg.no 14.04.22
Inviterer til «Entreprisedagen i Vest»
14.04.22 bygg.no
Hjelp oss med omstillingen som kreves
13.04.22 veier24.no
Gamle riksvei 7: 1000 meter vei skal utvides i Hardanger
13.04.22 veier24.no
De nordligste fylkene brukte mest på vei per innbygger
13.04.22 finansavisen.no
Bussholdeplasser langs Ring 3 er trafikkfarlige. Nå blir de tryggere og får sykkelparkering
12.04.22 vartoslo.no
Planprogrammet til E39 Stord-Os (Hordfast) er oppdatert etter høyringa
12.04.22 vegvesen.no
Halvveis og i rute på E39-tunnelen mellom Førde og Vadheim
11.04.22 veier24.no
Seks ordførere: Vesterålen helt frem – Veipakke, storregion og Hålogalandsveien
09.04.22 blv.no
Milliardbeløp på T-bane for å spare Fornebu-beboere for 5–10 minutter? Jeg blir faktisk flau.
08.04.22 aftenposten.no
Her jublar skuleborna for flunkande ny tunnel
08.04.22 nrk.no
Må ha meir pengar til Askøypakken
08.04.22 bygg.no
Kvinnheradpakken klar for Stortinget
08.04.22 bygg.no
Et spadetak for fremtiden i Ålesund
07.04.22 vegvesen.no
Ingen kostnadsøkning for E18 Vestkorridoren
07.04.22 veier24.no
Ny prosjektleder for Sotrasambandet
06.04.22 veier24.no
Ny prosjektsjef for E39 Stord-Os
06.04.22 veier24.no
E6 og RV4 – Det skjer noe!
06.04.22 oa.no
Nye Veier får penger til å teste nye løsninger for fossilfrie anleggsplasser
06.04.22 veier24.no
Referat frå KVU-verkstad på Flesland 6. mars. Konseptval-utgreiinga (KVU) for E134 – arm til Bergen vert gjennomført som ein open planprosess.
06.04.22 vegvesen.no
I full gang med å drive tunnelene i Lyngdal
06.04.22 anleggsmaskinen.no
Dieselsjokk truer jobber
05.04.22 klassekampen.no
Breviksbrua åpner for toveistrafikk etter oppgradering
04.04.22 bygg.no
Krevende situasjon for entreprenørene
04.04.22 bygg.no
Nye Veier skal starte med å rassikre riksvei 13 Skare-Sogndal i 2023
04.04.22 veier24.no
Populær SMS-varslingstjeneste for fjellet utvides før påsken
04.04.22 kommunikasjon.ntb.no
I full gang med å drive tunnelene i Lyngdal
nyeveier.no 01.04.22 
Bommer til besvær – staten må ta mer av regninga
namdalsavisa.no 01.04.22 
Befaring i planutgreiingsområdet E39 Bokn-Hope
vegvesen.no 31.03.22 
Rekordpåmelding til Arctic Entrepreneur
anleggsmaskinen.no 30.03.22 
Dette ulykkespunktet er snart historie
vegvesen.no 30.03.22 
Nytt reguleringsforslag for E39 Ørskogfjellet-Vik
vegvesen.no 29.03.22 
Skal teste elektriske gravemaskiner 250 meter under vannet
nrk.no 28.03.22 
Nei til fire felt gjennom Sandvika
budstikka.no 28.03.22 
Nordnestunnelen i lagmannsretten: Marti tilkjent 70 mill av et krav på 265 mill
veier24.no 28.03.22 
Her må bilistene betale 80 prosent av veikostnadene
nrk.no 28.03.22 
E8 Sørbotn-Laukslett: Den første kontrakten er inngått
veier24.no 28.03.22 
Gjør et fjerde forsøk på å åpne fiks ferdig tunnel: – Det er klart det er pinlig
nrk.no 28.03.22 

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i…

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18
– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden? – Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i…

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen
Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette…

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve “omkamper” og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn…
NAF vil tilbake til en veipolitikk som ikke virket
Denne uken krevde blant andre NAF og Naturvernforbundet at veipolitikken i Norge legges om. De vil at fartsgrensene skal reduseres og at kapasiteten på veiene skal ned. Er dette virkelig i NAFs medlemmers interesse?
22.04.22 debatt.h-a.no
E18 Vestkorridoren: Skanska skal bygge Strand-Ramstadsletta
Statens vegvesen har innstilt Skanska Norge AS som totalleverandør for E103 Strand-Ramstadsletta, som er en av hovedentreprisene på E18 Lysaker-Ramstadsletta.
21.04.22 anleggsmaskinen.no
E8: Første spadetak på milliardprosjekt
Målselv Maskin og Transport AS har fått den første kontrakten på veiprosjektet
20.04.22 at.no
Fire av ti bilister har fått skader på bilen som følge av dårlige veier
Mest vanlig er skader på dekk og felg, og skadene koster bilistene 17.000 kroner i snitt. Det viser tall fra en undersøkelse Norstat har utført for NAF.
19.04.22 veier24.no
Fraråder bruk av elektriske anleggs-maskiner ved elektriske tennsystemer
- All bruk av elektriske maskiner i kombinasjon med sprengstoff med elektriske tennsystemer frarådes på det sterkeste.
19.04.22 at.no
Vil byggja ny E39-veg i dette fjordlandskapet
Arbeidarparti-ordførarar i Vestland er på kollisjonskurs om ny og ferjefri E39. No vil fleire av dei ha omkamp om fem kilometer lang bru.
16.04.22 nrk.no
Bekymret for viktige samferdselsprosjekter
Nye Veier annonserte nylig at utlysning av anbud for E6 nord for Saltfjellet er utsatt på grunn av usikkerhet rundt prisøkningen. Samferdselsforum Nord er bekymret for samferdselsinvesteringer i Nord-Norge.
anleggsmaskinen.no 12.04.22
Vestland skal ruste opp veier for 325 mill over 3,5 år
Fylket har lyst ut tre nye rammeavtaler.
12.04.22 veier24.no
5600 bruer har skadar som reduserer trafikktryggleiken: – Det er skummelt
Manglande vedlikehald trugar trafikktryggleiken på 5600 norske bruer. Dårlege rekkverk er den mest vanlege årsaka.
12.04.22 nrk.no
Rogaland: Ny rammeavtale for veiarbeider på opptil 260 mill
Fylket skal bruke inntil 65 millioner kroner i året på opprusting og små nyanlegg på fylkeveiene.
11.04.22 veier24.no
Ny rekord: Diesel-prisene går rett til værs
11.04.22 nettavisen.no
11.04.22 nettavisen.no
MDG krever skroting av motorvei under bygging: – Vil fjerne masse bompenger
MDG-nestlederen ber regjeringen stanse E18-utbygging, og i stedet bruke pengene på omstridt t-bane.
09.04.22 nettavisen.no
Kystkommunar fryktar samferdsel-svarteper
Kystkommunane fryktar at folk og næringsliv langs kysten skal bli sitjande med svarteper om ikkje regjeringa investerer meir i infrastruktur for samferdsel.
08.04.22 marsteinen.no
Utsetter konkurranser
Nye Veier har hatt planer om å gjennomføre hele sju konkurranser til en samlet verdi på 15 mrd. i 2022. Denne planen ble laget før Russland invaderte Ukraina.
08.04.22 at.no
Google Maps får informasjon om bompenger
Og bedre integrasjon med Siri.
07.04.22 tek.no
DN: Ap satt ned foten da Vedum ville sette ned drivstoffavgiftene
Nå vurderes det endringer i statsbudsjettet i neste måned.
07.04.22 nettavisen.no
E16 Arna-Stanghelle blir én mrd. kroner dyrere – dekkes med økte bomtakster
Den senere tids prisøkninger gjør prosjektet enn forutsatt. Økningen foreslås betalt i sin helhet med bompenger.
07.04.22 at.no
Hardt ut mot politikere som ikke bryr seg
ARCTIC ENTREPRENEUR: Tidligere statssekretær og Arbeiderparti-politiker, Roger Ingebrigtsen, er hyret inn av Maskinentreprenørenes Forbund for å nå inn til dagens regjering med argumenter for å sikre at anleggsbransjen fortsatt skal holde hjulene i gang.
06.04.22 nyheter.byggfakta.no
Få lovnader fra statsråden til en presset entreprenørbransje
Samferdselsministeren kunne ikke love så mye rundt de skyhøye diesel- og råvareprisene. Ikke annet enn at det trolig blir mindre å gjøre framover.
05.04.22 veier24.no
Politikk på ville veier
Dårlige veier er ikke god klimapolitikk, bare dårlig samferdselspolitikk.
02.04.22 dagbladet.no
Sjefen for bilær og båtær som tutær og bråkær*
Jon-Ivar Nygård (49) er den første samferdselsministeren fra Arbeiderpartiet på 20 år. Den beskjedne østfoldgutten som ble en meget populær Fredrikstad-ordfører, lover nå å satse på både vei og bane. Men han vil gjerne bli husket for noe helt annet.
anleggsmaskinen.no 01.04.22 
Nye Veier skal iverksette strakstiltak og utbedringer på Rv.13 Skare-Sogndal
Nye Veier har satt av 200 millioner kroner til utbedringstiltak på Rv.13 Skare-Sogndal og har plukket ut områder der det er størst rasfare.
nyeveier.no 01.04.22 
No blir det rassikker veg og bane frå Arna til Stanghelle
Reguleringsplanen til det største tunnelprosjektet i Noreg fekk 1. april godkjent-stempelet. Vestlandet kan no sjå fram til ny trygg veg og bane.
kommunikasjon.ntb.no 01.04.22 
Befaring for motorvei mellom Bokn og Stord
Det skal etter planen bygges fire felts motorvei mellom Rogfast og Hordfast. Neste uke blir det befaring på traseen mellom Bokn og Førde i Sveio.
radioh.no 31.03.22
Norge har 14.000 km med for smale veier
Nye tall fra NAF viser at Norge har 14.000 kilometer med for smale veier. Det tilsvarer nesten seks ganger distansen fra Nordkapp til Lindesnes.
veier24.no 31.03.22 
Ny effektiv kontraktsform – klart for ny vei i Namdalen
Statens vegvesen og Letnes Entreprenør testet ny veiutviklingskontrakt for E6 Fjerdingen-Grøndalselv.
veier24.no 31.03.22 
Gir 62 millioner til 12 pilotprosjekt
- Gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre store maskiner står for store utslipp av klimagasser. Derfor setter vi nå i gang 12 pilotprosjekter for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli fossilfrie, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
nyheter.byggfakta.no 30.03.22 
Scroll to Top