Skanner havbunnen under Rogfast-bygging
30.01.24 radioh.no
Skadet E39-bru holdes helstengt: – Sikkerheten må komme først
30.01.24 bygg.no
– Sogn og Fjordane må heve røysta
30.01.23 firda.no
Er i gang med bygging av nytt fundament på Randklev bru
29.01.24 bygg.no
Indre riksvei må oppgraderes
29.01.24 sagat.no
Jeg ønsker ikke å bli lurt trill rundt denne gangen også
29.01.23 osogfusa.no
Stedsansvarlige kan fra nå aktivere arbeidsvarslingstillatelser
29.01.24 at.no
100 sjåførar i konvoi for sikrare europaveg i Førde
28.01.24 nrk.no
Prikker på førerkortet: Så mange har du
27.01.24 dinside.dagbladet.no
Følg åpningen av Transportkonferansen digitalt
26.01.24 lastebil.no
Skal levere hydrogen til Veidekkes asfaltproduksjon
25.01.24 bygg.no
Vi som bor på Søfteland, er blitt en salderingspost for en vei vi ikke bruker
25.01.24 osogfusa.no
Bruarbeidene på E16 stoppes ikke av uværet
24.01.24 bygg.no
Fire til finalen: Én av dem skal bygge ny E39
24.01.24 tk.no
Oslofjordtunnelen byggetrinn to, eller bro?
24.01.24 amta.no
E39 Vågsbotn – Klauvaneset: Førebur oppstart av reguleringsplan
24.01.24 kommunikasjon.ntb.no
Fire av syv får gi tilbud på 600-millionersoppdrag
24.01.24 bygg.no
Ingen bompengesak før NTP er lagt frem
24.01.24 samferdselinfra.no
Proppen Møreaksen
23.01.23 tk.no
Offentlige innkjøp må stimulere til CO2-kutt
23.01.24 samferdselinfra.no
Starter driving av Drotningsviktunnelen fra Drotningsvik
23.01.24 bygg.no
Varm åpningsseremoni på E6 Kvænangsfjellet
22.01.24 nyeveier.no
Bertelsen & Garpestad fikk veiprosjekt i Ålesund
22.01.24 bygg.no
Blir bredere: – Nådeløst
22.01.24 sol.no
Nå kan Lyngdal kommune vise at de prioriterer fremtiden!
22.01.24 lister24.no
Nå er ansvaret ditt, Nygård!
19.01.24 gd.no
Sendte 40.000 bruktbiler ut av landet i fjor
19.01.24 nrk.no
Ruter varsler økning av billettprisene
19.01.24 vartoslo.no
Ny rapport avdekker feil som ikke skulle skjedd
19.01.24 lastebil.no
Hold opp med gnålet om nedbygging av norsk natur – som partiet Rødt gjør?
19.01.24 avisa-valdres.no
Vant kontrakt om kryss i Kristiansand
18.01.24 bygg.no
Reagerer på Bane Nor-fest: – Helt sjukt
18.01.24 nettavisen.no
– Et entydig budskap knyttet til E16 gjennom Hole
16.01.24 ringblad.no
På tide å sette ned foten for flere bompenger
16.01.24 f-b.no
Bomstasjon skutt i stykker like før åpning: – Skremmende
15.01.24 nrk.no
Bergensbanen si innkorting – samfunnsbygging eller magaplask?
15.01.24 ringblad.no
Seriøst Mjøsbru-prosjekt
15.01.24 oa.no
Manglerud, der ingen skulle tru at nokon kunne bu
14.01.24 ao.no
Skrot planene for Ringeriksbanen for godt og bygg ny E16 nå!
14.01.24 ringblad.no
Bosch og Hyundai satser tungt: «Hydrogen kan bli primær¬kilde for all mobilitet»
13.01.23 motor.no
Bompenger, trafikktrøbbel og «haikjeft» på brua
12.01.24 folkebladet.no

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i…

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18
– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden? – Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i…

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen
Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette…

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve “omkamper” og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn…
Foreslår 30-sone innenfor Ring 3 i Oslo: – Rett og slett tull
Flere europeiske byer har testet utvidet 30-sone. Nå bør Oslo gjøre det samme, mener Transportøkonomisk institutt.
08.02.24 vg.no
180 deltakere i veimøte i Aksdal
Veiprosjektet med ferjefri E39 mellom Bergen og Stavanger ble presentert av Statens Vegvesen i dag. 180 deltakere fikk med seg presentasjonen.
08.02.24 radioh.no
Løsmassesone skapte hodebry for LNS – nå har tunnelprosjektet feiret gjennomslag
Et halvt år forsinket kunne LNS og Statens vegvesen feire gjennomslag i Bergåstunnelen i Nordland.
08.02.24 bygg.no
Se video: Bli med langs Helgeland sett fra lufta
Siste del av prosjektet E6 Helgeland sør er strekningen Kapskarmo - Svenningelv - Lien. Strekningen Kapskarmo - Svenningselv på 12,1 kilometer ble tatt i bruk oktober 2019. Nå jobbes det på med å bygge 10,1 kilometer ny E6 på strekningen Svenningselv – Lien. Når hele delstrekningen er ferdig blir den 22,2 kilometer. Det er 2,5 kilometer kortere enn gammel vei. Her får du se hvor nye E6 skal gå. Video: Statens vegvesen.
07.02.24 helg.no
Kan spare milliarder på enklere tunnelbygging
En ekspertgruppe i Statens vegvesen mener det er mulig å spare rundt 5,4 milliarder kroner ved å bygge tunneler på 20 riksveistrekninger på en enklere måte.
07.02.24 anleggsmaskinen.no
Vi gjør jobben vår – nå må Nye Veier gjøre sin!
Ny E6 Gyllan- Kvål: Hverken oppstart i 2027 eller i 2030 er en realitet vi kan akseptere!
06.02.24 tronderbladet.no
Vil redusere fartsgrensa i Hordfast
Fartsgrensa i Hordfast kan bli satt ned til 100 km/t.
06.02.24 radioh.no
Samferdselsministeren opna E39 Myrmel–Lunde
– Strekninga mellom Myrmel og Lunde er viktig både som veg for dei lokale, men også som ein del av E39, som er ei hovudåre for vegtrafikken på Vestlandet, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård under opninga av vegen.
06.02.24 bygg.no
Det står liv på spill
AFTENBLADET MENER: Ordføreren i Suldal har helt rett. Mangelen på vedlikehold og oppgradering av veinettet i Ryfylke er å gamble med liv. Helgen vi har bak oss ble en påminnelse om dette.
06.02.24 aftenbladet.no
Rigger seg for kamp om Hordfast
Monica Mæland, leder for Bergen Næringsråd, mener at Nasjonal Transportplan og kampen om Hordfast og fergefri E39 vil prege Vestlandet i vår.
06.02.24 radioh.no
Sterk kritikk mot E134-planer i Vindafjord og Etne
Statsforvaltørene i både Rogaland og Vestland fylke retter kritikk mot planene for E134 mellom Ølen og Mørkeli.
06.02.24 radioh.no
Finnmark føler seg oversett i Nasjonal transportplan
Innfartsåra til Hammerfest har vore stengd av uvær og snøskred fire gonger i januar. No håper befolkningen og politikarar at staten skal bla opp for en tunnel på veistrekninga.
03.02.24 nrk.no
Knuser myte: Dødstala klart høgarepå Skaret-Hønefoss enn Arna-Stanghelle
Signal frå regjeringshald kan tyde på at Arna-Stanghelle (K5) blir prioritert framfor Ringeriksbanen på grunn av rasfare og farleg veg. Men stemmer dette med fakta?
01.02.24 hallingdolen.no
Det store vegbedraget
Leder gd.no
01.02.24 gd.no
Har tatt ut over 2,6 millioner kubikkberg – avsluttet med salve nummer 1.000
Skanska og Statens vegvesen markerte onsdag salve nummer 1.000 på E16 Bjørum-Skaret. Sprengningen på cirka 20.000 kubikkmeter var også den siste.
31.01.24 bygg.no
Nå tar E134 Dagslett–E18 regien selv
Prosjektgruppen for Reguleringsplanen for E134 Dagslett–E18 i Lier og Asker tar regien selv og posisjonerer seg til vårens NTP.
30.01.24 samferdselinfra.no
«Utan Hordfast vil ikkje Noreg lukkast»
Vestlandet er truleg den einaste regionen i Noreg, som kan utviklast til ei reell motvekt til sentralisering av makt og ressursar i Osloregionen. I det arbeidet vil Hordfast spela ei heilt avgjerande rolle.
29.01.24 stord24.no
Nå har sunnmørsordførerne fått nok!
Den siste dødsulykka på Europaveg 39 Solevågseidet–Breivika har opprørt ordførerne på Sunnmøre. Nå har de samla seg om et protestskriv til ansvarlige politikere og myndigheter.
29.01.24 aesby.no
Foreslår kostnadsramme på 4,9 milliarder for E134-prosjekt
Fredag la regjeringen frem et forslag for Stortinget om utbygging og finansiering av prosjektet E134 Røldal-Seljestad. Kostnadsrammen som er er foreslått ligger på 4,9 milliarder.
26.01.24 bygg.no
Ny beregning: Fellesprosjektet Arna og Stanghelle blir 10 milliarder kroner dyrere enn antatt
Tog- og veiprosjektet mellom Arna og Stanghelle ser ut til å koste over 38 milliarder kroner, mer enn 10 milliarder mer enn tidligere beregnet viser nye tall.
26.01.24 finansavisen.no
Regjeringen vil bruke inntil 7,3 mrd. på E6-strekning i Nordland
Regjeringen har i dag foreslått en kostnadsramme på 7,3 milliarder kroner for E6 Megården-Sommerset i Nordland.
26.01.24 kommunal-rapport.no
Staten tar regninga for Tretten bru
– Dette vil bidra til at ny bru kommer på plass, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).
26.01.24 gd.no
Etterlengtet veiprosjekt skulle koste 4 milliarder – kan bli mye dyrere
Før valget lovte regjeringa oppstart for bygging av ny E6 gjennom Sørfold. Siden den gang har kostnadene skutt i været.
26.01.24 nrk.no
Regionrådene krever Hordfast i NTP
Både Haugalandsrådet og Sunnhordlandsrådet krever at Hordfast blir prioritert i den nye nasjonale transportplanen (NTP).
25.01.23 radioh.no
Det kan bli 20 prosent dyrere å kjøre gjennom Rogfast
En økende andel elbilister på ferja mellom Mortavika og Arsvågen bekymrer.
25.01.24 bygdebladet.no
SSB: Prisveksten på vei avtar
Det ble dyrere både å bygge og drifte vei i 2023, men priveksten har avtatt sammenlignet med de siste årene.
25.01.24 bygg.no
Skriftleg spørsmål til samferdselsministeren – må nokon ta hatten sin?
Av Frank Sve, stortingsrepresentant for Frp
23.01.23 tk.no

Bakka – Mo inn i NTP

Regjeringen kunngjør nye samferdselsplaner som inkluderer byggingen av en ny europavei mellom Bakka og Mo i Etne, samt en forbedring av Husøyvegen.

Bakka – Mo inn i NTP

Regjeringen kunngjør nye samferdselsplaner som inkluderer byggingen av en ny europavei mellom Bakka og Mo i Etne, samt en forbedring av Husøyvegen.

– Kan vi stole på myndighetene?

– Til tross for at landet disponerer verdens største offentlige fond, nå over 17.000 milliarder kroner, har vi ikke rå til det landet trenger aller mest, god infrastruktur.

Tunnel mellom Figgjo og Ålgård på E39

– Tunnel fra Figgjo under Kongeparken til Limavatnet ligger inne i nasjonal transportplan som presenteres på fredag, sier statssekretær Tom Kalsås (Ap) i Samferdselsdepartementet.
Scroll to Top