Her vurderer vegvesenet ny RV23-E18-forbindelse
drm24.no 25.10.18 
Departementet: «Ingen grunn til å kreve inn bompenger på fergen til Hordfast»
ba.no 25.10.18 
– Nasjonal dugnad for vintersikkerhet
at.no 25.10.18 
«Folkeaksjonen nei til mer bompenger»: – Det rammer de som tjener minst
nettavisen.no 25.10.18 
Følgebiltjenesten for spesialtransporter skal privatiseres
vegnett.no 25.10.18 
Ordførerne måtte gi etter for Nye Veier
irisor.no 24.10.18 
BetonmastHæhre Anlegg skifter navn til Hæhre Entreprenør
bygg.no 24.10.18 
Girteka: – Nøkkelen til vår suksess er å finne balansen mellom lovlig og ulovlig
lastebil.no 23.10.18 
BetonmastHæhre med smart tiltak mot stein i veibanen
bygg.no 23.10.18
Disse skiltene har du ikke sett før
tungt.no 23.10.18
Nye miljøbusser spyr ut røyk og vond lukt
nrk.no 23.10.18 
Odd Inge Bardal blir vegsjef i Nordland fylke
veier24.no 23.10.18
– Et Ap-styrt Viken vil true E18-utbygging
nrk.no 23.10.18 
Grunnforholdene for ny E8 gjennom Ramfjorden
itromso.no 22.10.18 
BNL: Regjeringen mangler næringspolitiske byggherreambisjoner
bygg.no 22.10.18 
Forbrukerådet med leasing – advarsel: – Lav månedsleie kan villede forbrukerne
motor.no 22.10.18 
Enorm interesse for gigantprosjekter
bygg.no 21.10.18 
Bomringene startet som en nødløsning
motor.no 20.10.18 
Viktig veimøte
nrk.no 20.10.18 
Solvik-Olsen: «Når NAF blir Aps talerør»
dagsavisen.no 20.10.18 
Sandwich-brua i sør
tungt.no 19.10.18 
Uønsket kunnskap om Nordøyvegen?
rbnett.no 19.10.18
Du skal kjøre mye: En ny podcast for transportnæringen
lastebil.no 19.10.18 
Moelven skal levere to limtrebruer til Nye Veier-prosjekt på Innlandet
bygg.no 19.10.18 
«Noen dekk er så ekstremt dårlige»
motor.no 19.10.18 
NLF-sjefens oppgjør med Bring
at.no 19.10.18 
Søker EU-midler for å få mer forskning rundt Ferjefri E39
bygg.no 19.10.18 
Hvorfor prosjekt Mjøsbyen?
ostlendingen.no 18.10.18 
Så mye øker hastigheten med færre biler
motor.no 18.10.18 
Vil gjenbruke kortreist sprengsteinmasse til veibygging
vegnett.no 17.10.18 
Håpar på E39-vedtak før jul
tysnesbladet.no 17.10.18
Britisk selskap vant kontrakten om jernbanetrafikk på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen
bygg.no 17.10.18 
Nå må også elbilistene betale bompenger
nrk.no 16.10.18 
Svaret på E39-traseen Ålgård Lyngdal kommer i november
aftenbladet.no 16.10.18 

Store muligheter på Sundvolden

Les videre
KOMMENTAR. Får vi en ny giv i samferdselspolitikken med ny regjering? Avtalen mellom de fire borgerlige partiene åpner muligheter, men det avgjørende er hva som skjer i regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvolden Hotel. Skal Norge nærme seg en mer normal europeisk vei- og jernbanestandard må investeringsnivået trappes kraftig opp, og beslutninger, planlegging og bygging må organiseres på andre måter enn i dag. Dette krever vilje og evne til å tenke nytt. Og til å parkere gammel praksis som har gitt oss dagens mistrøstige situasjon. Bildet: Erna Solberg og Siv Jensen er i en situasjon hvor store muligheter står åpne i samferdselspolitikken. Vil de forstå å bruke dem? Foto Scanpix.

– Vi burde bygge Norge. Men vi oppfører oss som et land som skal gå av med pensjon

Les videre
– Inntektene fra olje og gass gir Norge en fantastisk mulighet til å bygge landet. Vi burde investere i kunnskap og infrastruktur som veier og jernbaner. Istedenfor legger vi en altfor stor del av inntektene i et av verdens største pensjonsfond. Vi oppfører oss med andre ord som en nasjon som har tenkt å gå av med pensjon, sier Erik S. Reinert – internasjonalt anerkjent økonomiprofessor som får gehør hos størrelser som ekspresident Bill Clinton og internasjonalt ledende økonomer. Bildet: – En god idé med et eget Statens investeringsfond for infrastruktur som investerer deler av oljeformuen dirkete i vei- og jernbaneprosjekter, mener økonomiprofessor Erik S. Reinert. Foto Jarle Vines/Wikimedia Commons.

Oljepenger til lønnsomme prosjekter er Norges mulighet til å få et moderne veinett

Les videre
KOMMENTAR. Hvis Norge noen gang skal få et moderne vei- og jernbanenett, så er den realistiske løsningen at Staten investerer en andel av oljeformuen direkte i lønnsomme prosjekter. Vi kommer i hvert fall ikke i mål hvis utbyggingen fortsatt skal være avhengig av statsbudsjett og bompenger. Bildet: Norge bør investere deler av oljeformuen i vei og annen infrastruktur. Men har de rett, de som mener at oljefondet og Yngve Slyngstad skal styre også denne virksomheten? Sannsynligvis er et nytt og spesialisert Statens investeringsfond for infrastruktur et bedre alternativ. Foto Nancy Bundt.

– En klam hånd over norsk samferdselspolitikk

Les videre
– I Norge har vi lang tradisjon for at Finansdepartementet legger en klam hånd over bygging og vedlikehold av vei og jernbane, og også over avgiftspolitikken innenfor samferdselssektoren. De siste årene er det handlingsregelen som er blitt en hindring for å satse på moderne infrastruktur, sier professor Dag Bjørnland, en nestor i skandinavisk samferdselsforskning. Bildet: Det er manglende politisk vilje, ikke handlingsregelen, som hindrer rasjonell utbygging av veinettet, mener professor Dag Bjørnland. Foto Kjell Wold, Vegen og vi

Oljepenger til vei – på mer og på mindre smarte måter

Les videre
Den viste seg å være noe overdrevet, Aftenpostens melding om blå-grønn enighet om et nytt oljefond med avkastningen øremerket for samferdsel. Heldigvis, for ingen av partienes nokså sprikende forslag var gode nok. Det finnes billigere, mer effektive og mindre risikable løsninger for fondsfinansiering av vei og jernbane. Bildet: Enige – eller ikke fullt så enige? KrFs Knut Arild Hareide (til venstre), Frps Siv Jensen, Høyres Erna Solberg og Venstres Trine Skei Grande. Foto Scanpix.

Norsk økonomi kan tåle langt høyere veibevilgninger, viser SSB-rapport

Les videre
Staten kan bruke vesentlig større beløp på investeringer i vei og jernbane enn i dag – uten at det oppstår foruroligende press i norsk økonomi. Dette fremgår av en fersk rapport utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Bildet: Forskningsleder Torbjørn Eika i SSB har gjort modellforsøk for å finne effekten av en sterk opptrapping av samferdselsinvesteringene. Foto Studio Vest.

– OPS, snublet visst litt…

Les videre
KOMMENTAR. Er det en god idé at staten kjøper vei på avbetaling? Høyre synes tydeligvis dét, for OPS-prosjekter og bompenger var hovedgrep da partiets alternative transportplan ble presentert i går. Men OPS innebærer store og unødvendige rentekostnader, og gir dermed Høyre et forklaringsproblem. I dag ble problemet akutt: Samferdselspolitisk talsmann Øyvind Halleraker måtte trekke seg, etter å ha unnlatt å fortelle partiledelsen at han har privatøkonomiske interesser i Høyres samferdselspolitiske kjæledegge. Bildet: Øyvind Halleraker -- trukket seg inntil videre. Foto Trondheim Havn

NTP: Hva blir det igjen å bygge riksvei for?

Marit Arnstad vil ha internasjonal konkurranse på like vilkår.
Les videre
Ifølge regjeringens ferske forslag til ny nasjonal transportplan skal 508 milliarder statlige kroner gå til samferdsel i planperioden 2014–2023. Men samferdsel er så mangt – hva blir det egentlig igjen til stamveinettet som Aksjon Bedre Vei er opptatt av? Bildet: ”Det er voldsomt mye pæng,” sa samferdselsminister Marit Arnstad da hun presenterte NTP for pressen.

– Tiden inne for justert praktisering av handlingsregelen

Les videre
– Handlingsregelen sikrer på ingen måte at vi gjør de riktige investeringene. Tiden er inne for en justering av hvordan regelen praktiseres. Bruken av oljepenger bør dreies fra generell offentlig utgiftsvekst og mer mot målrettet investering i infrastruktur, forskning og utdannelse, sier Hilde C. Bjørnland, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen BI. Bildet: Hilde C. Bjørnland vil ha en dreining av oljepengebruken fra forbruk over mot veier og andre investeringer som fremmer langsiktig vekst.

20–30 prosent tap på klattvis veibygging

Les videre
I Norge detaljstyrer Stortinget veibyggingen gjennom ettårige bevilgninger til et utall småprosjekter. Det er lite kostnadseffektivt, konkluderer en forskningsrapport fra NTNU. Samfunnet taper 20–30 prosent, sammenlignet med rasjonell utbygging, viser en annen rapport fra Vista Analyse. Bildet: Samfunnsøkonom og daglig leder Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse. Foto: Joachim Seehusen/Teknisk Ukeblad.

Skuffende statsbudsjett

Les videre
Statsbudsjettet for 2013 betyr i realiteten at statens bidrag til veibygging sakker akterut. Og fortsatt skal utbyggingen skje stykkevis og delt – slik at vi får mindre vei for pengene enn vi kunne fått. (Foto Øistein Norum Monsen, Dagbladet)

Nasjonal aksjon for ny veipolitikk

Styret i ABV
Les videre
Veiallianser og interessegrupper over hele Norge gikk i dag sammen om å lansere Aksjon Bedre Vei, en tverrpolitisk stiftelse som vil ha nye ideer, effektive virkemidler og en helt ny finansieringsmodell inn i veipolitikken. Målet er at et nytt og moderne stamveinett skal stå ferdig innen 2034. Bildet: Kristoffer Kvame (til venstre), Vidar Tellefsen, Stig Kjærvik, Knut Selberg, Per Morset, Håvar Nordberg, Knut Olaf Sunde, Nils Terje Furunes, Trygve Bragstad, Nicolai Østhus og Bengt Sæther var blant deltakerne ved etableringen av Stiftelsen Aksjon Bedre Vei.
All articles loaded
No more articles to load
Fikk én time om E16 med samferdselsministeren
I én time fikk en tung delegasjon fra distriktet lagt fram viktigheten av en rask E16-avklaring.
glomdalen.no 03.11.18 
Rogfast Kvitsøy-kontrakten: Særs utfordrende tunneldriving
Det skal sprenges 20 kilometer tunnel 390 meter under havoverflaten.
tungt.no 02.11.18 
MEF i høringer om statsbudsjettet 2019
MEF har de siste ukene deltatt i flere komitéhøringer for å fremme viktige saker for våre medlemmer. Her finner du en oversikt over sakene vi har presentert.
mef.no 01.11.18 
Nå kan det bli lov å kjøre i 120 km/t
Om få uker kommer Vegdirektoratet med innspill til Samferdselsdepartementet om den høyest tillatte fartsgrensen i landet skal endres til 120 kilometer i timen.
motor.no 30.10.18
Forsinket planlegging uten kvalitet og legitimitet
Martin Lund-Iversen fremholder i dette innlegget at det å integrere KVU/KS1 o.l. med plan etter plan- og bygningsloven kan redusere planleggingstiden for store infrastrukturprosjekter – og samtidig gi planleggingen styrket kvalitet og økt legitimitet.
samferdsel.toi.no 30.10.18 
Teknologidagene: Vegvesenet åpner skatteskisten med trafikkdata
30. november åpner Statens vegvesen sin nye trafikkdataportal vegvesen.no/trafikkdata. Det gir muligheter for alle til å sjekke hvor mange som sykler eller kjører et bestemt sted.
vegnett.no 30.10.18 
Vi får 12 Vegvesen i Norge!
ERLING SÆTHER: Tro det den som kan, men Norges desidert dyktigste planleggings- og utbyggingsmiljø i samferdselen stykkes opp fra en til tolv deler fra 2020.
mtlogistikk.no 29.10.18 
Samspill som gjennomføringsmodell – utfordringer!
Nylig ble jeg engasjert av en entreprenør til å bistå i tilbudsprosessen på en «Totalentreprise med samspill» for en offentlig byggherre som kjører et prosjekt i milliardklassen. Det ble en kort affære. Entreprenøren bestemte seg raskt for ikke å levere tilbud, hovedsakelig fordi kontrakten har en del særegenheter som gjorde den lite attraktiv.
bygg.no 29.10.18 
«E39 Hordfast – stadig nærmare realisering!»
Norges største veiprosjekt er i rute. Veiprosjektet som skal sikre konkurransekraft, vekst og utvikling på Vestlandet får stor oppmerksomhet om dagen, og med rette. Et av Norges mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt skaper debatt, det skal det gjøre, men målet er klart innenfor rekkevidde – ferjefritt mellom Bergen og Stavanger på 2 timer i 2027.
sunnhordland.no 27.10.18 
Du og dine data er sikret på veien
– Det skapes stadig mer data om oss, men det betyr ikke at det er fritt frem for alle som måtte ønske å bruke dem til sitt eget formål. Dataene skal ikke kunne gjenbrukes til formål som er uforenelig med det formål de er samlet inn for.
samferdselinfra.no 26.10.18 
Ønsker ny bransjenorm etter digital dugnad
Den beste BIM-kunnskapen til noen av EBAs fremste entreprenører på digitalisering er samlet til en ny og lettfattelig bransjemanual for beste digitale praksis.
bygg.no 26.10.18
Knapt noe går fort når veg og bane planlegges …
Der mye går galt, kommer debatten om skyld og ansvar. Mange har pekt på Ringebu, og på hvordan kommunens ønsker og vedtak satte fullføringen av E6 mellom Ringebu og Otta i fare.
gd.no 26.10.18 
Byrådet vil ha 30 km/t i hele Oslo
Med 30 km/t som standard fartsgrense skal det bli tryggere å være fotgjenger i Oslo. Om alle kommunale gater og veier skal bli 30-sone, er det for tidlig å si noe om.
nrk.no 25.10.18 
Jon Georg Dale vil opp med farten og skjerpe inn skilting forbi anleggsplasser – Vegdirektoratet har startet arbeidet
Mener man skal kunne kjøre fortere forbi når arbeidet er ferdig for dagen.
veier24.no 23.10.18 
Kina har bygd ny bro til Hong Kong. Nå tar turen en halvtime
Knytter Hong Kong til fastlandet.
tu.no 23.10.18 
Ingrid Dahl Hovland: Forbauset over hvor godt det fungerer
– Jeg hadde faktisk ikke sett for meg på forhånd at Nye Veier sin styringsmodell skulle komme til å fungere så bra som det viser seg å gjøre. Nye Veier er likviditetsstyrt og har en fast pengesum hvert år å bygge vei for, vi har ingen steder å sende en tilleggsregning ved kostnadsoverskridelser.
samferdselinfra.no 23.10.18
Det blir hverken bru eller tunnel mellom Moss og Horten
Samferdselsdepartementet sier nei.
tu.no 23.10.18 
Veiprising nærmer seg
Veien var selvfølgelig i sentrum for årets Transport & Logistikk-konferanse. Det er jo tross alt der mer enn 80 prosent av Norges godstransport skjer.
yrkesbil.no 22.10.18 
– NTP vil bli preget av teknologi
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen pekte fram mot neste NTP da han var førstemann på podiet under Transport & Logistikk på Gardermoen.
mtlogistikk.no 22.10.18  
Enkelte veistrekninger kan få høyere fartsgrenser
Samferdselsministeren har bedt Vegdirektoratet vurdere om flere veier kan få høyere fartsgrense enn det de har i dag.
abcnyheter.no 22.10.18 
Informasjonsrike 3D-modellar er framtida
Statens vegvesen vil vidareutvikle bygningsinformasjonsmodellering – BIM – i sine framtidige prosjekt.
vegnett.no 22.10.18 
Veiens vinner, men også taper
Så er det slått fast en gang for alle: Midt-Troms har mest tungtransport på veiene av alle regioner i Troms og Finnmark. Og hver fjerde tungtransport som ruller langs våre veier har sjømat i lasten.
folkebladet.no 20.10.18
Styrker fylkeskommunene ved å flytte oppgaver
Regjeringen legger i dag fram stortingsmeldingen om oppgaver til de nye regionene. – Fylkeskommunene blir større og skal få bedre muligheter til å utvikle fylkene i tråd med regionale behov og muligheter. Derfor får de nå større ansvar, blant annet for samferdsel, kompetanse og næringsutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.
regjeringen.no 19.10.18 

Tunnel uten framtid

Les videre
Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Les videre
Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…
All articles loaded
No more articles to load

Gjentar suksessen på Holmen Fjordhotell

Les videre
Samferdselsministeren, arbeidsministeren og vegdirektøren stiller alle til NLFs transportkonferanse 18.-19. januar. Den blir minst like innholdsrik som i 2018, og kanskje enda mer aktuell enn noensinne etter et år med både politiske gjennomslag og frustrasjoner for transportnæringen.

Første synlige anleggsarbeid med ny E39 (Se video)

Les videre
AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal.

Slik håndteres en tunnelbrann – minutt for minutt

Les videre
Om morgenen 5. mai 2017 kjørte et latviskregistrert vogntog inn i Oslofjordtunnelen. Nær lavbrekket merker sjåføren at noe er galt. Han hører et smell. En rødglødende del har løsnet fra motoren og faller ned i veibanen. Kjøretøyet står kort etter i full fyr.

Umulig å lage transportregister

Les videre
ERLING SÆTHER: SVs stortingsrepresentanter med den ivrige Arne Nævra i spissen har fremmet forslag om at det må etableres en registreringsplikt for alle utenlandske lastebiler som kjører i Norge. Det er umulig å gjennomføre.
All articles loaded
No more articles to load