Veiene trenger strøm, mye strøm
vegnett.no 23.01.19 
62 fikk kjøreforbud da flere hundre vogntog ble kontrollert i Nord-Norge
vegnett.no 22.01.19 
– Vi må ut og skryte mer av det vi gjør
samferdselinfra.no 22.01.19 
Derfor er toakslede trekkvogner dårlig nytt på vinterføre
lastebil.no 22.01.19 
E6: Skarpsnotunnelen åpner neste uke
h-a.no 21.01.19 
Prøveprosjekt om arkeologi gir raskere veiåpning
nyeveier.no 21.01.19
Nytt Autopass-system på fergene: Kan koste en pendler over 10.000 kroner mer i året
veier24.no 21.01.19
Skremsel fra GD om E6
gd.no 21.01.19 
Fra NLF-henvendelse til aksjon på under 48 timer
lastebil.no 19.01.19
Dødsdansen på vinterveiene
folkebladet.no 18.01.19
Nye E18 uten omkjøring i Sandvika
budstikka.no 18.01.19 
Transportfirma tjener på god sikkerhetskultur
vegnett.no 18.01.19
Asfaltdagen 2019
bygg.no 18.01.19 
Ramona blir hørt – ministeren øker kontrollen av vogntog om vinteren
nrk.no 17.01.19 
Stoppet på vei inn i Norge med 14 sommerdekk – så ble det enda verre
abcnyheter.no 17.01.19 
Statens vegvesen hever driftskontrakten med Veidrift i Vestfold
bygg.no 17.01.18 
Vegvesenet tester nye, mer miljøvennlige asfaltkontrakter
bygg.no 17.01.19 
Det kom et rop fra grøfta
vvsaktuelt.no 17.01.19 
Rekordoppslutning rundt transportkonferansen
lastebil.no 17.01.19 
Jon Georg Dale: – Eit fantastisk prosjekt
bygg.no 16.01.19 
Øker modulvogntog-lengden til 34,5 m
at.no 16.01.19 
MGF-statistikken med rekordtall
mgf.no 16.01.19
Første vei i Hordaland som kan ha fart på 100 kilometer i timen (se video)
bt.no 16.01.19 
Brukte 500.000 kubikk kortreist stein til å utvide badestrand
bygg.no 16.01.19 
Avviser 40 år med bompenger for Hordfast
stord24.no 16.01.19 
Arrangerer workshop om utslippskutt i veibygging
bygg.no 16.01.19 
Siste brustøyp på E39 ved Helgheim
bygg.no 15.01.19 
Utfører ekstra inspeksjoner etter brudd i ett stag
nordlys.no 15.01.19 
Vegvesenet utestenger entreprenør
bygg.no 15.01.19 
Kortere avstander vil gi store muligheter
h-avis.no 14.01.19 
Hordfast må bygges snarest
bt.no 14.01.19
Kontrakt signert for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
bygg.no 14.01.19 
No blir det enklare å endre totalvekt også på nye køyretøy
regjeringen.no 14.01.19 

Entusiastiske byråkrater. Og en klam hånd

KOMMENTAR. Det er interessant å merke seg entusiasmen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble møtt med av sitt embetsverk. Man aner at byråkrater med klar forståelse av hva som må endres i norsk samferdselspolitikk nå ser en mulighet til å bli hørt. Det lover godt. Men hvorfor i all verden lot tidligere statsråder i departementet være å følge rådene de fikk? Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble vel tatt i mot av departementsråd Eva Hildrum og et embetsverk med kunnskap, ideer og et ønske om resultater. Foto Ørn E. Borgen / Scanpix

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet. Bildet: Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.

Store muligheter på Sundvolden

KOMMENTAR. Får vi en ny giv i samferdselspolitikken med ny regjering? Avtalen mellom de fire borgerlige partiene åpner muligheter, men det avgjørende er hva som skjer i regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvolden Hotel. Skal Norge nærme seg en mer normal europeisk vei- og jernbanestandard må investeringsnivået trappes kraftig opp, og beslutninger, planlegging og bygging må organiseres på andre måter enn i dag. Dette krever vilje og evne til å tenke nytt. Og til å parkere gammel praksis som har gitt oss dagens mistrøstige situasjon. Bildet: Erna Solberg og Siv Jensen er i en situasjon hvor store muligheter står åpne i samferdselspolitikken. Vil de forstå å bruke dem? Foto Scanpix.

– Vi burde bygge Norge. Men vi oppfører oss som et land som skal gå av med pensjon

– Inntektene fra olje og gass gir Norge en fantastisk mulighet til å bygge landet. Vi burde investere i kunnskap og infrastruktur som veier og jernbaner. Istedenfor legger vi en altfor stor del av inntektene i et av verdens største pensjonsfond. Vi oppfører oss med andre ord som en nasjon som har tenkt å gå av med pensjon, sier Erik S. Reinert – internasjonalt anerkjent økonomiprofessor som får gehør hos størrelser som ekspresident Bill Clinton og internasjonalt ledende økonomer. Bildet: – En god idé med et eget Statens investeringsfond for infrastruktur som investerer deler av oljeformuen dirkete i vei- og jernbaneprosjekter, mener økonomiprofessor Erik S. Reinert. Foto Jarle Vines/Wikimedia Commons.

Oljepenger til lønnsomme prosjekter er Norges mulighet til å få et moderne veinett

KOMMENTAR. Hvis Norge noen gang skal få et moderne vei- og jernbanenett, så er den realistiske løsningen at Staten investerer en andel av oljeformuen direkte i lønnsomme prosjekter. Vi kommer i hvert fall ikke i mål hvis utbyggingen fortsatt skal være avhengig av statsbudsjett og bompenger. Bildet: Norge bør investere deler av oljeformuen i vei og annen infrastruktur. Men har de rett, de som mener at oljefondet og Yngve Slyngstad skal styre også denne virksomheten? Sannsynligvis er et nytt og spesialisert Statens investeringsfond for infrastruktur et bedre alternativ. Foto Nancy Bundt.

– En klam hånd over norsk samferdselspolitikk

– I Norge har vi lang tradisjon for at Finansdepartementet legger en klam hånd over bygging og vedlikehold av vei og jernbane, og også over avgiftspolitikken innenfor samferdselssektoren. De siste årene er det handlingsregelen som er blitt en hindring for å satse på moderne infrastruktur, sier professor Dag Bjørnland, en nestor i skandinavisk samferdselsforskning. Bildet: Det er manglende politisk vilje, ikke handlingsregelen, som hindrer rasjonell utbygging av veinettet, mener professor Dag Bjørnland. Foto Kjell Wold, Vegen og vi

Oljepenger til vei – på mer og på mindre smarte måter

Den viste seg å være noe overdrevet, Aftenpostens melding om blå-grønn enighet om et nytt oljefond med avkastningen øremerket for samferdsel. Heldigvis, for ingen av partienes nokså sprikende forslag var gode nok. Det finnes billigere, mer effektive og mindre risikable løsninger for fondsfinansiering av vei og jernbane. Bildet: Enige – eller ikke fullt så enige? KrFs Knut Arild Hareide (til venstre), Frps Siv Jensen, Høyres Erna Solberg og Venstres Trine Skei Grande. Foto Scanpix.

Norsk økonomi kan tåle langt høyere veibevilgninger, viser SSB-rapport

Staten kan bruke vesentlig større beløp på investeringer i vei og jernbane enn i dag – uten at det oppstår foruroligende press i norsk økonomi. Dette fremgår av en fersk rapport utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Bildet: Forskningsleder Torbjørn Eika i SSB har gjort modellforsøk for å finne effekten av en sterk opptrapping av samferdselsinvesteringene. Foto Studio Vest.

– OPS, snublet visst litt…

KOMMENTAR. Er det en god idé at staten kjøper vei på avbetaling? Høyre synes tydeligvis dét, for OPS-prosjekter og bompenger var hovedgrep da partiets alternative transportplan ble presentert i går. Men OPS innebærer store og unødvendige rentekostnader, og gir dermed Høyre et forklaringsproblem. I dag ble problemet akutt: Samferdselspolitisk talsmann Øyvind Halleraker måtte trekke seg, etter å ha unnlatt å fortelle partiledelsen at han har privatøkonomiske interesser i Høyres samferdselspolitiske kjæledegge. Bildet: Øyvind Halleraker -- trukket seg inntil videre. Foto Trondheim Havn

NTP: Norge vil fortsatt ha dårligste veinett i den vestlige verden i 2024

Nasjonal transportplan for 2014–2023 legger tilsynelatende opp til en kraftig økning i veiinvesteringene, men når planperioden tar slutt vil Norge fortsatt ha den vestlige verdens dårligste veinett. Slik kommenterer ABVs styreleder, samfunnsøkonom Nils Terje Furunes, planforslaget som ble presentert av regjeringen på fredag.

NTP: Hva blir det igjen å bygge riksvei for?

Marit Arnstad vil ha internasjonal konkurranse på like vilkår.
Ifølge regjeringens ferske forslag til ny nasjonal transportplan skal 508 milliarder statlige kroner gå til samferdsel i planperioden 2014–2023. Men samferdsel er så mangt – hva blir det egentlig igjen til stamveinettet som Aksjon Bedre Vei er opptatt av? Bildet: ”Det er voldsomt mye pæng,” sa samferdselsminister Marit Arnstad da hun presenterte NTP for pressen.

– Tiden inne for justert praktisering av handlingsregelen

– Handlingsregelen sikrer på ingen måte at vi gjør de riktige investeringene. Tiden er inne for en justering av hvordan regelen praktiseres. Bruken av oljepenger bør dreies fra generell offentlig utgiftsvekst og mer mot målrettet investering i infrastruktur, forskning og utdannelse, sier Hilde C. Bjørnland, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen BI. Bildet: Hilde C. Bjørnland vil ha en dreining av oljepengebruken fra forbruk over mot veier og andre investeringer som fremmer langsiktig vekst.

20–30 prosent tap på klattvis veibygging

I Norge detaljstyrer Stortinget veibyggingen gjennom ettårige bevilgninger til et utall småprosjekter. Det er lite kostnadseffektivt, konkluderer en forskningsrapport fra NTNU. Samfunnet taper 20–30 prosent, sammenlignet med rasjonell utbygging, viser en annen rapport fra Vista Analyse. Bildet: Samfunnsøkonom og daglig leder Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse. Foto: Joachim Seehusen/Teknisk Ukeblad.

Skuffende statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2013 betyr i realiteten at statens bidrag til veibygging sakker akterut. Og fortsatt skal utbyggingen skje stykkevis og delt – slik at vi får mindre vei for pengene enn vi kunne fått. (Foto Øistein Norum Monsen, Dagbladet)
All articles loaded
No more articles to load
Mer rettferdig konkurranse underveis i vegtransporten
«Helt siden de østeuropeiske landene ble tatt opp som medlemmer i EU for 10–15 år tilbake, har det blitt økende uro i det europeiske vegtransportmarkedet», skriver Olav Grimsbo.
samferdsel.toi.no 14.01.19
Tre nye strekninger til Nye Veier
Samferdselsdepartementet vil tilføre Nye Veier tre nye strekninger. Dette er E6 Øyer-Otta, E16 Kløfta-Kongsvinger og E6 Kvænangsfjellet.
bygg.no 11.01.19
Kaos i Brussel rundt EU-avstemning
Torsdag ble det gjennomført en avstemning over den foreslåtte EU-vegpakkens tre hovedpunkter i transportkomiteen i Brussel. Bare ett av forslagene fikk majoritet, noe som skaper usikkerhet rundt den videre prosessen med pakken.
lastebil.no 11.01.19 
36 millioner radiolyttere kan høre om Norge og Ferjefri E39
I november 2018 besøkte National Public Radio (NPR) Norge for å lage en reportasje om utbedret og Ferjefri E39. Sendingen er nå tilgjengelig.
vegnett.no 11.01.19 
– Norsk transportnæring i fritt fall
- Jeg vil ikke skylde på de stakkars sjåførene, de blir kynisk utnyttet av sine oppdragsgivere både i inn og utland.
at.no 11.01.19 
Stor nytte av lønnsom E39
Firefelts motorvei fra Kristiansand til Ålgård er tidenes prosjekt innen samferdsel for denne landsdelen. Fartsgrensen blir minst 110 km i timen. Ulykkestallene vil gå ned.
aftenbladet.no 10.01.19 
Bomstasjonene kan forsvinne – Datatilsynet gir grønt lys for GPS-måling
Om få år kan antall kjørte kilometer avgjøre hvor mye du skal betale i veiavgifter til statskassen. Datatilsynet gir nå grønt lys for GPS-måling.
bygg.no 08.01.19 
Vegdirektøren ønsker 1,5 millioner elbiler
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener enda flere nordmenn må velge elbil for at Norge skal nå klimamålene sine.
bygg.no 07.01.19
Foreslår 40 år med bompenger for Hordfast
– Alt som kan gjøres for å få prosjektet på plass, er vi villige til å se nærmere på, sier Øyvind Halleraker i Hordfast AS. Han åpner for å utvide bompengeperioden med inntil 40 år.
bygg.no 03.01.19
Konflikter i fleng
Det tegnes et miserabelt bilde av en anleggsbransje med konflikter og et økende antall rettssaker. Men Statens vegvesen kjenner seg fortsatt ikke igjen.
tungt.no 03.01.19 
Økt innsats mot useriøse og kriminelle aktører innenfor veganlegg, drift og vedlikehold
Statens vegvesen har styrket sin innsats mot useriøs og kriminell aktivitet. I januar inviterer vi bransjen til dialog om situasjonen.
vegnett.no 03.01.19
Arbeiderpartiet trekker løfter om ny Oslo-tunnel
Arbeiderpartiet går vekk fra tidligere løfter om å bygge Manglerudtunnelen i nytt utkast til kommunevalgprogram i Oslo.
bygg.no 02.01.19
Vestlandet taper på absurd samferdslepolitikk
Politikarane våre må få slutt på den groteske ulikskapen og sløsinga av pengar på ei uproduktiv jarnbane for Oslo-eliten.
bt.no 02.01.19 
FrP-topp fikk vekker da faren kjøpte elbil
- Jeg kommer fra Distrikts-Norge. Der kjører vi bil med dieselmotor og tilhengerfeste. Så når faren min går hen og kjøper seg en elbil, er det en god indikasjon på at noe er skjedd. Det har vært et voldsomt teknologisprang de seneste årene, sier Jon Georg Dale (FrP).
hegnar.no 31.12.18 
Her er noen av NLF-gjennomslagene i 2018
I året som har gått har Norges Lastebileier-Forbund (NLF) satt en ny standard for hva som er mulig å oppnå gjennom utrettelig lobbyvirksomhet og aktiv politisk påvirkning både på Stortinget og ute i regionene. Her er noen av høydepunktene.
lastebil.no 30.12.18 
Frykter at gods på jernbane vil kollapse fullstendig
Tapene lyder på 800 millioner over ti år. En kollaps i godstransport på bane vil kjapt gi 1000 flere lastebiler på norske veier.
aftenposten.no 28.12.18 
– Det skal fortsatt lukte asfalt!
Samferdselsministeren tror grønne vogntog vil gi klimakutt.
dagbladet.no 26.12.18 
Ny gransking kan bety stopp for fergefri kyststamveg
Vegdirektoratet skal no undersøke om det er klokt å droppe heile planen for fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.
firdaposten.no 21.12.18
Nye Veier med første driftskontrakt i markedet
For første gang legger Nye Veier en driftskontrakt ut i markedet. Anskaffelsen skal sørge for drift av samtlige av selskapets åpne veistrekninger frem mot 2023.
ntbinfo.no 20.12.18 
EU vil påby fartssperre og alkolås i alle nye biler
25.000 dør på europeiske veier hvert år. Det vil EU gjøre noe med.
dinside.no 19.12.18 
AutoPASS-betaling for ferje vil forenkle hverdagen for trafikantene
Fra 1. januar starter den nye betalingsordningen AutoPASS for ferje på flere ferjestrekninger i landet.
vegnett.no 18.12.18 
– Jeg ser rosa elefanter på veien
- Når jeg ser elefantene og en jente med langt svart hår i veien hele tiden, er det tegn på at jeg bør stoppe for å hvile sier polske «Patryk».
at.no 18.12.18 
Einvegskøyrd bygdebru har meir trafikk enn der Noregs dyraste europaveg kjem
ALVERSUND (NRK): Det er dobbelt så mykje trafikk på denne fylkesvegbrua i Nordhordland som på fergene der verdas lengste flytebru er planlagd. – Staten vil bruke fleire titals milliardar på eit gigantprosjekt utan trafikkgrunnlag, protesterer Ap-politikar.
nrk.no 17.12.18 

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…
All articles loaded
No more articles to load

Rapport: Gode vekstutsikter i anleggsbransjen

Fremtidstroen er sterk og optimismen råder i anleggsbransjen. – Men optimismen er ikke likt fordelt over hele landet, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Veiprising – har bilimportørene glemt godstrafikken?

Kommentar: Stortinget skal om kort tid vurdere prinsippet veiprising. Bilimportørenes forening har derfor gjort en spørreundersøkelse med lovende resultater, men synes å ha glemt at det finnes stadig mer annet enn privatbiler på veien. Ikke minst gods.
All articles loaded
No more articles to load