Bompengene dine betaler bompenge¬sjefenes millionlønn
dagbladet.no 08.05.19 
Video av ny E39 via Lølandsvann og andre traseer
avisenagder.no 08.05.19
Varsler søksmål mot Oslo kommune
lastebil.no 08.05.19 
Krevende grunnforhold i Mjøsa
nyeveier.no 08.05.19 
Sterk vekst for Norconsult
byggfakta.no 08.05.19 
Godt oppmøte på folkemøte om E18
irisor.no 08.05.19 
Podkast: Samferdselsministeren om kontraktsstørrelser og tilbudstørke i veimarkedet
bygg.no 07.05.19
Oddaordføreren er norgesmester i ras: Fikk ingen milliarder å melde hjem om
motor.no 07.05.19
Se bilder fra prosjektet Kristiansand vest – Mandal øst
nyeveier.no 07.05.19 
Ny toppsjef i Mesta
tungt.no 07.05.19
Sjeføkonomer sabler ned Frp-vedtak om bompenger
nettavisen.no 07.05.19
Tilbyr avgjørende kunnskap om fremtidens teknologi
lastebil.no 07.05.19 
Mintes vegdirektøren under prisutdeling
vegnett.no 07.05.19 
Vil bruke 73 millioner i året på forsterking av bruer
nationen.no 06.05.19
Disse firmaene vil prosjektere tunnellokkene i Oslo
veier24.no 06.05.19 
– NLF-bedriftene overgår forventningene
lastebil.no 05.05.19
Spilte inn Hålogalandsveien på Frps-landsmøte
vol.no 05.05.19
Stor kamp om vegpenger: – Skal det bli vegpenger, er første bud at Elverum opptrer samlet
ostlendingen.no 04.05.19 
Utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn et godt skritt videre
ntbinfo.no 04.05.19 
Flest nordmenn har elbil der bilistene får store bompengefordeler
aftenposten.no 03.05.19 
– Vurderer brukerbetaling for kart i strid med stortingsvedtak
bygg.no 03.05.19 
SVV forsvarte seg mot misfornøyde driftsentreprenører
anleggsmaskinen.no 03.05.19 
Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til offentlig ettersyn
nyeveier.no 03.05.19 
MEFA 2019 – et hestehode foran
anleggsmaskinen.no 03.05.19 
Veiene er ikke tilrettelagt for selvkjørende biler
samferdsel.toi.no 03.05.19 
NCC signerer asfaltkontrakter på Vestlandet
buildingsupply.no 03.05.19
Åpent møte om ny E6
opdalingen.no 02.05.19 
Frykter bompengesprekk på en halv milliard i Oslo
motor.no 02.05.19 
Seminar 12. juni: Mobilitetstilbud til alle – det umuliges kunst?
transport.no 02.05.19 
En annen messeopplevelse
at.no 01.05.19 
252 millioner tonn gods med lastebil på norske veier
ssb.no 30.04.19
Overser katastrofe-potensialet
smp.no 30.04.19 
Veidekke overtar for utkastede italienere på svensk megaprosjekt
bygg.no 30.04.19 
Fair Transport har våknet igjen
tungt.no 30.04.19 

Tid for reformer

– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010.

Entusiastiske byråkrater. Og en klam hånd

KOMMENTAR. Det er interessant å merke seg entusiasmen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble møtt med av sitt embetsverk. Man aner at byråkrater med klar forståelse av hva som må endres i norsk samferdselspolitikk nå ser en mulighet til å bli hørt. Det lover godt. Men hvorfor i all verden lot tidligere statsråder i departementet være å følge rådene de fikk? Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble vel tatt i mot av departementsråd Eva Hildrum og et embetsverk med kunnskap, ideer og et ønske om resultater. Foto Ørn E. Borgen / Scanpix

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet. Bildet: Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.

Store muligheter på Sundvolden

KOMMENTAR. Får vi en ny giv i samferdselspolitikken med ny regjering? Avtalen mellom de fire borgerlige partiene åpner muligheter, men det avgjørende er hva som skjer i regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvolden Hotel. Skal Norge nærme seg en mer normal europeisk vei- og jernbanestandard må investeringsnivået trappes kraftig opp, og beslutninger, planlegging og bygging må organiseres på andre måter enn i dag. Dette krever vilje og evne til å tenke nytt. Og til å parkere gammel praksis som har gitt oss dagens mistrøstige situasjon. Bildet: Erna Solberg og Siv Jensen er i en situasjon hvor store muligheter står åpne i samferdselspolitikken. Vil de forstå å bruke dem? Foto Scanpix.

– Vi burde bygge Norge. Men vi oppfører oss som et land som skal gå av med pensjon

– Inntektene fra olje og gass gir Norge en fantastisk mulighet til å bygge landet. Vi burde investere i kunnskap og infrastruktur som veier og jernbaner. Istedenfor legger vi en altfor stor del av inntektene i et av verdens største pensjonsfond. Vi oppfører oss med andre ord som en nasjon som har tenkt å gå av med pensjon, sier Erik S. Reinert – internasjonalt anerkjent økonomiprofessor som får gehør hos størrelser som ekspresident Bill Clinton og internasjonalt ledende økonomer. Bildet: – En god idé med et eget Statens investeringsfond for infrastruktur som investerer deler av oljeformuen dirkete i vei- og jernbaneprosjekter, mener økonomiprofessor Erik S. Reinert. Foto Jarle Vines/Wikimedia Commons.

Oljepenger til lønnsomme prosjekter er Norges mulighet til å få et moderne veinett

KOMMENTAR. Hvis Norge noen gang skal få et moderne vei- og jernbanenett, så er den realistiske løsningen at Staten investerer en andel av oljeformuen direkte i lønnsomme prosjekter. Vi kommer i hvert fall ikke i mål hvis utbyggingen fortsatt skal være avhengig av statsbudsjett og bompenger. Bildet: Norge bør investere deler av oljeformuen i vei og annen infrastruktur. Men har de rett, de som mener at oljefondet og Yngve Slyngstad skal styre også denne virksomheten? Sannsynligvis er et nytt og spesialisert Statens investeringsfond for infrastruktur et bedre alternativ. Foto Nancy Bundt.

– En klam hånd over norsk samferdselspolitikk

– I Norge har vi lang tradisjon for at Finansdepartementet legger en klam hånd over bygging og vedlikehold av vei og jernbane, og også over avgiftspolitikken innenfor samferdselssektoren. De siste årene er det handlingsregelen som er blitt en hindring for å satse på moderne infrastruktur, sier professor Dag Bjørnland, en nestor i skandinavisk samferdselsforskning. Bildet: Det er manglende politisk vilje, ikke handlingsregelen, som hindrer rasjonell utbygging av veinettet, mener professor Dag Bjørnland. Foto Kjell Wold, Vegen og vi

Oljepenger til vei – på mer og på mindre smarte måter

Den viste seg å være noe overdrevet, Aftenpostens melding om blå-grønn enighet om et nytt oljefond med avkastningen øremerket for samferdsel. Heldigvis, for ingen av partienes nokså sprikende forslag var gode nok. Det finnes billigere, mer effektive og mindre risikable løsninger for fondsfinansiering av vei og jernbane. Bildet: Enige – eller ikke fullt så enige? KrFs Knut Arild Hareide (til venstre), Frps Siv Jensen, Høyres Erna Solberg og Venstres Trine Skei Grande. Foto Scanpix.

Norsk økonomi kan tåle langt høyere veibevilgninger, viser SSB-rapport

Staten kan bruke vesentlig større beløp på investeringer i vei og jernbane enn i dag – uten at det oppstår foruroligende press i norsk økonomi. Dette fremgår av en fersk rapport utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Bildet: Forskningsleder Torbjørn Eika i SSB har gjort modellforsøk for å finne effekten av en sterk opptrapping av samferdselsinvesteringene. Foto Studio Vest.

– OPS, snublet visst litt…

KOMMENTAR. Er det en god idé at staten kjøper vei på avbetaling? Høyre synes tydeligvis dét, for OPS-prosjekter og bompenger var hovedgrep da partiets alternative transportplan ble presentert i går. Men OPS innebærer store og unødvendige rentekostnader, og gir dermed Høyre et forklaringsproblem. I dag ble problemet akutt: Samferdselspolitisk talsmann Øyvind Halleraker måtte trekke seg, etter å ha unnlatt å fortelle partiledelsen at han har privatøkonomiske interesser i Høyres samferdselspolitiske kjæledegge. Bildet: Øyvind Halleraker -- trukket seg inntil videre. Foto Trondheim Havn

NTP: Norge vil fortsatt ha dårligste veinett i den vestlige verden i 2024

Nasjonal transportplan for 2014–2023 legger tilsynelatende opp til en kraftig økning i veiinvesteringene, men når planperioden tar slutt vil Norge fortsatt ha den vestlige verdens dårligste veinett. Slik kommenterer ABVs styreleder, samfunnsøkonom Nils Terje Furunes, planforslaget som ble presentert av regjeringen på fredag.

NTP: Hva blir det igjen å bygge riksvei for?

Marit Arnstad vil ha internasjonal konkurranse på like vilkår.
Ifølge regjeringens ferske forslag til ny nasjonal transportplan skal 508 milliarder statlige kroner gå til samferdsel i planperioden 2014–2023. Men samferdsel er så mangt – hva blir det egentlig igjen til stamveinettet som Aksjon Bedre Vei er opptatt av? Bildet: ”Det er voldsomt mye pæng,” sa samferdselsminister Marit Arnstad da hun presenterte NTP for pressen.

– Tiden inne for justert praktisering av handlingsregelen

– Handlingsregelen sikrer på ingen måte at vi gjør de riktige investeringene. Tiden er inne for en justering av hvordan regelen praktiseres. Bruken av oljepenger bør dreies fra generell offentlig utgiftsvekst og mer mot målrettet investering i infrastruktur, forskning og utdannelse, sier Hilde C. Bjørnland, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen BI. Bildet: Hilde C. Bjørnland vil ha en dreining av oljepengebruken fra forbruk over mot veier og andre investeringer som fremmer langsiktig vekst.

20–30 prosent tap på klattvis veibygging

I Norge detaljstyrer Stortinget veibyggingen gjennom ettårige bevilgninger til et utall småprosjekter. Det er lite kostnadseffektivt, konkluderer en forskningsrapport fra NTNU. Samfunnet taper 20–30 prosent, sammenlignet med rasjonell utbygging, viser en annen rapport fra Vista Analyse. Bildet: Samfunnsøkonom og daglig leder Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse. Foto: Joachim Seehusen/Teknisk Ukeblad.
All articles loaded
No more articles to load
Om under tre måneder kan du kjøre i 110 km/t til Arendal – hektisk aktivitet for å få detaljene på plass
- Vi har full kontroll, forsikrer utbyggingssjef Tordis Vandeskog i Nye Veier. Om 78 dager åpner den nye veien. Nå pågår en hektisk aktivitet for å få alle detaljer på plass innen 2. juli.
redir.opoint.com 16.04.19 
Forskning for å nå målene i Nasjonal transportplan
Statens vegvesen jobber kontinuerlig med å redusere kostnadene for de ulike delstrekningene langs E39, men også de fremtidige drift- og vedlikeholdskostnadene.
vegnett.no 15.04.19 
– OPS-kontrakt på ni milliarder utelukker nordiske entreprenører
Styreleder Arild Østgård i EBA avdeling Hålogaland, er kritisk til at Statens vegvesen planlegger å gå ut i markedet med en OPS-kontrakt som nærmest er uoppnåelig for nordiske aktører.
bygg.no 15.04.19 
La fakta tale for seg!
Det leveres inn mange hundre anbud på Vegvesenets kontrakter hvert år. Finansavisens oppslag 13. april om at entprenører «boikotter Vegvesenet» er skivebom.
vegnett.no 15.04.19 
– En ny tid for seriøse transportører
Etter et grundig forarbeid er Fair Transport-merkevaren endelig inne i sin neste fase. I forrige uke rullet Sveriges Åkeriföretag ut sin versjon. Her i Norge lanseres nettportalen Fairtransport.no innen kort tid, hvor det åpnes for omfattende registrering av kvalitetsbevisste bedrifter.
lastebil.no 15.04.19 
Vegvesenet avlyser Vestfold vest-kontrakten også – det blir for dyrt
I dag har Vegvesenet besluttet å avlyse konkurransen om driftskontrakten for Vestfold vest.
veier24.no 15.04.19 
Fergekø og venting koster oss milliarder i tapt tid
Fergekø koster samfunnet mye. Ventetiden beløper seg til 3,3 milliarder kroner årlig, om vi gir de ventende en timepris på 300 kroner.
dn.no 12.04.19 
Nytt bompengesystem i Oslo
Det blir nytt takstsystem i bomringene i Oslo fra 1. juni 2019.
vegvesen.no 12.04.19 
Store endringer om EUs mobilitetspakke vedtas
Her er noen av de konkrete endringene som vil merkes i hverdagen.
yrkesbil.no 12.04.19 
Vegvesenet dropper Viker – disse tre E18-E134-forbindelsene utredes
Forslår tre alternativer for ny E134 mellom Dagslett og E18 på Kjellstad. Planprogrammet sendes nå til Lier kommune (Buskerud).
at.no 11.04.19 
Sp bekymret over anleggsutviklingen – vil gi Statens vegvesen samme rammevilkår som Nye Veier
Statens vegvesen må få større handlefrihet enn de har i dag, mener Senterpartiets stortingspolitiker Bengt Fasteraune
bygg.no 11.04.19 
I 2015 fikk Vegvesenet nesten 100 tilbud fra Norges største entreprenør – i siste halvdel av 2018 fikk de bare tre
Interessen for å bygge og drifte veier faller kraftig blant flere av de største norske entreprenørene. Hos den største, Veidekke, har det vært nærmest vært full brems på Vegvesen-tilbudene det siste året
bygg.no 10.04.19 
3 000 km vei får ny asfalt til en verdi av 2,9 milliarder kroner
Statens vegvesen inngår i disse dager 71 kontrakter til en samlet verdi av 2,9 milliarder kroner for årets asfaltslegging på nesten 3 000 km veg – fordelt med 800 km på riksveiene og 2 200 km på fylkesveiene.
vegnett.no 10.04.19 
Tror femdobling av sjømateksporten vil gi store problemer: – Veinettet er for skrøpelig
I framtiden vil salget av sjømat mangedobles. Det er bare et stort problem: Det vil ikke veiene våre tåle, ifølge ny rapport.
nrk.no 09.04.19 
– Kortslutning av NRK å melde at Hordfast-besparelsene er spist opp av inflasjonen
Den 8. april meldte NRK at Vegvesenets milliardkutt på fergefri E39 blir oppspist av inflasjon – noe som er en total kortslutning i resonnementet, ifølge Vegdirektoratet.
bygg.no 09.04.19 
Forslag til reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene
Rennebu og Midtre Gauldal kommune har vedtatt at detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Her finner du alle dokumentene knyttet til planforslaget.
nyeveier.no 09.04.19 
Snart forurenser veitrafikken mye mindre
Veitrafikkutslippene av NOX og avgasspartikler (PM10) er på rask vei nedover og vil ventelig synke med henholdsvis 72 og 86 prosent fra 2015 til 2030. De tunge dieseldrevne kjøretøyene er blitt atskillig renere de siste 20–30 år. Etter hvert som de eldre kjøretøyene tas ut av trafikken, vil utslippene gå kraftig ned. På personbilsiden vil overgangen til utslippsfrie kjøretøy også bidra til merkbart bedre byluft.
samferdsel.toi.no 09.04.19 
– Vi må stå samlet om å prioritere E 134 og rassikring for Hardanger
Mandag har Høyre lokalt invitert til konferanse i Odda med sentrale politikere der man vil drøfte innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP). Det kan bli spennende.
docdroid.net 07.04.19 
Det nærmer seg byggestart
Utsettelsen når det gjelder etatenes overlevering av forslag til reguleringsplan er i seg selv ikke et grunnlag til bekymring, slik jeg ser det, skriver ordføreren i dette innlegget.
ringblad.no 05.04.19 
Regjeringen legger frem lovendringene som tilrettelegger for overføring av fylkesveiadministrasjonen til fylkene
Ansattes rettigheter og spørsmål rundt organiseringen av Statens vegvesen klargjøres i nye lovendringer fra regjeringen.
bygg.no 05.04.19
Ny E6 mellom Ulsberg og Melhus blir billigere enn antatt
- Regjeringen legger til rette for at det bygges bedre og sikrere veier. Samtidig skal vi få mer igjen for pengene vi bruker. Nye Veier AS har vist at det er mulig. Det er derfor svært gledelig at selskapet nå skal bygge ny E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag rimeligere enn tidligere anslag for strekningen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.
ntbinfo.no 05.04.19
Sprengte 52 km tunnel med 18.000 salver
Det er store dimensjoner på Norges hittil største tunnelprosjekt.
at.no 05.04.19 
Samferdselsministeren bestiller fremtidskart for ny NTP
Arbeidet med det faglige grunnlaget for Nasjonal transportplan 2022-2033 er i gang.
bygg.no 05.04.19 

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…
All articles loaded
No more articles to load

Nå får 3 000 fylkesveger nye nummer

Hver dag fram til august vil en eller flere fylkesveger få nye vegnummer. Skal du jobbe på eller med veg, bør du dobbeltsjekke vegreferansen før du starter.

Så mye lønner det seg å få ulike varer raskt fram

Verdien av raskere godstransport varierer mye mellom ulike varer, og er høy blant annet for fersk fisk. Nye tall for verdien av spart transporttid gir et bedre grunnlag for å beregne lønnsomhet av tiltak som gagner godstransporten

VG mener: Bro for tunnel

Den syv km lange Oslofjordtunnelen kan bli stengt i tre uker etter at et tsjekkisk vogntog tok fyr fredag kveld.

Giske: – Usosialt. Raja: – Flår folk

Politikere i flere partier melder seg på i bompengedebatten. Trond Giske mener bompenger rammer usosialt. Venstres Abid Raja sier det er blitt for mye. Også i SV er det betydelig bompengemotstand.
All articles loaded
No more articles to load