Undervurderer trafikkvekst

Undervurderer trafikkvekst

Statens vegvesen bommer når de beregner trafikkveksten i årene fremover. Resultatet kan bli at nye E39 bygges med altfor liten kapasitet, viser en rapport som NHO har fått utarbeidet.

NHO Agder 10.09.12