Spare bompenger? Da bør du ikke bo her
31.01.24 tv2.no
Nye veier: Veistrekninger som er åpnet
31.01.24 nyeveier.no
Vegvesenet og LO skal kjempe sammen mot arbeidslivskriminalitet
31.01.24 bygg.no
Dyrere å reise med elbil over Boknafjorden
31.01.24 radioh.no
Velgerne må kunne tro på demokratiske avgjørelser. Legg bompengedebatten død
31.01.24 dt.no
Skanska har inngått kontrakt med Leasi
31.01.24 bygg.no
Veidekke fikk svensk motorvei-kontrakt
31.01.24 bygg.no
Bertelsen & Garpestad signerte fv. 552-kontrakt
31.01.24 bygg.no
– Bransjen må være åpen for nye løsninger
31.01.24 samferdselinfra.no
E18-naboenes erstatning skal opp i Høyesterett
30.01.24 bygg.no
Skanner havbunnen under Rogfast-bygging
30.01.24 radioh.no
Skadet E39-bru holdes helstengt: – Sikkerheten må komme først
30.01.24 bygg.no
– Sogn og Fjordane må heve røysta
30.01.23 firda.no
Er i gang med bygging av nytt fundament på Randklev bru
29.01.24 bygg.no
Indre riksvei må oppgraderes
29.01.24 sagat.no
Jeg ønsker ikke å bli lurt trill rundt denne gangen også
29.01.23 osogfusa.no
Stedsansvarlige kan fra nå aktivere arbeidsvarslingstillatelser
29.01.24 at.no
100 sjåførar i konvoi for sikrare europaveg i Førde
28.01.24 nrk.no
Prikker på førerkortet: Så mange har du
27.01.24 dinside.dagbladet.no
Følg åpningen av Transportkonferansen digitalt
26.01.24 lastebil.no
Skal levere hydrogen til Veidekkes asfaltproduksjon
25.01.24 bygg.no
Vi som bor på Søfteland, er blitt en salderingspost for en vei vi ikke bruker
25.01.24 osogfusa.no
Bruarbeidene på E16 stoppes ikke av uværet
24.01.24 bygg.no
Fire til finalen: Én av dem skal bygge ny E39
24.01.24 tk.no
Oslofjordtunnelen byggetrinn to, eller bro?
24.01.24 amta.no
E39 Vågsbotn – Klauvaneset: Førebur oppstart av reguleringsplan
24.01.24 kommunikasjon.ntb.no
Fire av syv får gi tilbud på 600-millionersoppdrag
24.01.24 bygg.no
Ingen bompengesak før NTP er lagt frem
24.01.24 samferdselinfra.no
Proppen Møreaksen
23.01.23 tk.no
Offentlige innkjøp må stimulere til CO2-kutt
23.01.24 samferdselinfra.no
Starter driving av Drotningsviktunnelen fra Drotningsvik
23.01.24 bygg.no
Varm åpningsseremoni på E6 Kvænangsfjellet
22.01.24 nyeveier.no
Bertelsen & Garpestad fikk veiprosjekt i Ålesund
22.01.24 bygg.no
Blir bredere: – Nådeløst
22.01.24 sol.no
Nå kan Lyngdal kommune vise at de prioriterer fremtiden!
22.01.24 lister24.no
Nå er ansvaret ditt, Nygård!
19.01.24 gd.no
Sendte 40.000 bruktbiler ut av landet i fjor
19.01.24 nrk.no
Ruter varsler økning av billettprisene
19.01.24 vartoslo.no
Ny rapport avdekker feil som ikke skulle skjedd
19.01.24 lastebil.no
Hold opp med gnålet om nedbygging av norsk natur – som partiet Rødt gjør?
19.01.24 avisa-valdres.no
Vant kontrakt om kryss i Kristiansand
18.01.24 bygg.no

Rykk tilbake til start

Vedum
De mest observante så signalene allerede i Hurdalserklæringen. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, skulle det imidlertid vise seg at man gikk mye lenger enn selv pessimistene hadde fryktet. Det er full stans i en rekke planlagte samferdselsprosjekter, og Nye Veier er på full fart mot historiebøkene. Rykk tilbake til start.

Norges største tunnelprosjekt: 25 milliarder i byggekostnad

Det er et formidabelt tunnelprosjekt som nå er kjørt i gang når Statens Vegvesen og Bane NOR har startet sitt fellesprosjekt E 16 og Vossbanen Arna-Stanghelle. Faktisk er dette så stort at byggherrene inviterte til markedsdialog, for å skape attraktive kontrakter. Dette skjedde ved at de entreprenører og rådgivere som var interessert, fikk lov til å gi sine innspill til en foreslått kontraktsstrategi i en-til-en samtaler med prosjektledelsen...

En fremtid fylt med avgifter?

Fremleggingen av Støre-regjeringens alternative statsbudsjett ble en gedigen skuffelse for dem som er opptatt av bedre veier her i landet. Endog før forhandlingene med SV startet ble veibudsjettet kuttet med 250 millioner kroner....

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…
Gud skal vite at beboerne har fortjent bedre
Vi har ikke gitt opp Manglerudtunnelen, men vi vil ha den beste løsningen for lokalmiljøet fra Ryen til og med Teisen, skriver Dag Bjerke, leder i Bryn Miljøforum.
16.01.24 ao.no
Vegvesenet lyser ut disse nye veikontraktene i år: – Relativt labert nå
I år kommer det færre veiprosjekter ut i markedet enn det har gjort de siste årene.
16.01.23 tu.no
Bergen-byrådet varsler omkamp om Hordfast
Byrådsleder Christine Meyer (H) i Bergen vil gjøre om et bystyrevedtak i kommunen om å ikke prioritere Hordfast inn mot ny Nasjonal transportplan
16.01.24 bygg.no
Først i Norge: Tunneldriving i løsmasser uten hjelp fra utlandet
LNS: Jobben ble gjort utelukkende med norsk kompetanse og uten konflikt mellom entreprenør og utbygger
15.01.24 at.no
Ministeren åpnet E16-prosjekt og skrøt av Valdresmodellen
Mandag 15. januar klipte samferdselsminister Nygård snora for ferdigstilling av utbedringen av E16 mellom Fagernes og Øylo i Valdres.
15.01.24 bygg.no
Nye vegar og høgare fart: Desse vegane opnar i 2024
Både E39 og E6 blir nye og raskare i løpet av året.
14.01.24 tv2.no
Vegvesenet: Opprettholder fremdrift i Høviktunnelen med god margin
Ett år etter den første tunnelsalva har 640 meter av Høviktunnelen blitt drevet. Ifølge Statens vegvesen holdes fremdriftsplanen for E18-tunnelen med god margin.
12.01.24 bygg.no
– Ikke økonomisk forsvarlig med grønne investeringer
KRONIKK: - Det grønne skiftet har kanskje kostet mer enn det har smakt. Slik oppsummerte Becker-eier etter konkursen.
12.01.24 at.no
Ny bompengerekord ‒ og den blir slått i år
15.200.000.000 kroner. Eller 41,6 millioner kroner, hver eneste dag, året rundt. Så mye måtte bilistene betale i bompenger i 2023.
11.01.23 bil24.no
Første salve for milliardprosjektet E6 Storhove-Øyer
Onsdag 10. januar markerte Nye Veier og AF Gruppen drivingen av den 2,7 kilometer lange Fåbergtunnelen.
11.01.23 anleggsmaskinen.no
Skånsomt, realiserbart og raskt, takk!
Mjøsisen tok anleggsflåten før Nye Veier fikk boret ned alle prøvepælene som var planlagt på tampen av fjoråret. Arbeidet med de to som nå er festet flere titalls meter ned i mjøsbunnen, har så langt gitt de svarene utbygger ønsket seg. Den foreløpige konklusjonen er i alle fall at det er mulig å bygge den sørlige traseen som er forespeilet over Mjøsa.
11.01.24 oa.no
Har brukt 462 millioner på planlegging av ny E18 – nå er prosjektet stanset på ubestemt tid
Etter planen kunne oppstart av veiprosjektet vært allerede i år. Nå kan ingen si noe om hva som vil skje med ny E18 mellom Retvet og Vinterbro.
10.01.24 tu.no
Rogfast tar form: Nye E39 ved Arsvågen
Arbeidene med Rogfast, verdens lengste undersjøiske tunnel, er godt i gang. Ved Arsvågen på Bokn kan man nå se nye E39 der den kommer ut av tunnelen.
10.01.24 radioh.no
Fjord1 og Statens vegvesen signerte kontrakt om verdas første ferjesamband med sjølvgåande ferjer
Fjord1 og Statens vegvesen har signert kontrakt om drift av riksvegferjesambandet E39 Lavik-Oppedal.
10.01.24 vegvesen.no
Trafikkvekst trass i nullvekstmål: Dyrare elbil-bompengar vil ikkje hindra fleire bilar
Personbiltrafikken aukar i norske byar som har forplikta seg til nullvekst. Bergen får trafikkvekst sjølv om elbiltaksten i bomringen skulle bli dobla.
09.01.24 nrk.no
Signerte milliardprosjekt på E136
NCC har inngått kontrakt med Statens vegvesen for bygging av ny firefelts innfartsvei til Ålesund med 2,6 km tunnel på strekningen Breivika – Lerstad i Møre og Romsdal.
08.01.24 bygg.no
Regjeringen vil ikke stramme inn på regler for nedbygging av natur
Natur bygges ned langt raskere enn noen har visst. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) vil ikke innføre flere reguleringer for kommunene.
08.01.24 bygg.no
Oslo-drosjer: Må være 100 prosent elektrisk
Ifølge krav fra Oslo kommune, kan ikke drosjer som kjører i Oslo ha utslipp fra forbrenningsmotor etter 1. november 2024. Det betyr i praksis elbil. Men lade-infrastrukturen er fortsatt ikke på plass.
07.01.24 dagsavisen.no
Her er Norges mest rasfarlige veier
Kan koste inntil 95 milliarder kroner å utbedre, ifølge NAF.
06.01.24 tv2.no
Ryfast har blitt for dyrt, og det tar jeg tak i
DEBATT: Svært mange i Ryfylke er frustrert over de høye bompengesatsene for å bruke Ryfast. Ragnhild Fiskå Voll etterlyser i et innlegg 03.01. i Stavanger Aftenblad engasjement fra Rogalandsbenken på Stortinget. Jeg engasjerer meg.
04.01.24 aftenbladet.no
Titalls riksveitunneler oppfyller ikke sikkerhetsminstekrav: – En fallitterklæring
Listen over tunneler på norske riksveier som ikke oppfyller sikkerhetskravene, er lang. En regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund mener det er altfor svakt.
04.01.24 bygg.no
Anlegg øst skal bygge ny rv. 4 over Lygna
Anlegg øst entreprenører går i gang med sitt tredje vegprosjekt i Gran kommune for Statens vegvesen på fire år.
04.01.24 kommunikasjon.ntb.no
Teknologi medvirker til flere ulykker: – Det kjennes ubehagelig
Tross nullvisjonen øker trafikkdøden. En tredel av ulykkene skyldes uoppmerksomhet – og teknologien får en stor del av skylda.
03.01.23 nrk.no
Då motorvegen opna skjedde det plutseleg noko med busstrafikken
Ny supermotorveg opna mellom Bergen og nabokommunen. Den enorme effekten på kollektivbruken overraskar ekspertisen.
03.01.24 nrk.no
Nå må Rogalandsbenken si fra om Ryfast-takstene!
Av Ragnhild Fiskå Voll Hafrsfjord
03.01.24 aftenbladet.no
Kraftig økning i avgiftene på bensin og diesel: – Feilslått politikk
1. januar økte CO₂-avgiften på bensin- og dieselprisene voldsomt. Dermed blir det enda dyrere å kjøre fossilbil.
02.01.24 ifinnmark.no
2023 ble en kalddusj for bilbransjen
Nye avgifter på elbil, prisstigning og rentehevinger påvirket markedet for nye biler i året som gikk.
02.01.24 e24.no
Scroll to Top