Autopass skulle forenkle ferje-Noreg. I staden har det blitt fullt kaos
nrk.no 09.06.19 
Inviterer til stormøte om Oslofjordforbindelsen
hurum.kommune.no 08.06.19
E18 Tvedestrand-Arendal
nyeveier.no 08.06.18 
Systemet som brukes til å dimensjonere veier i Norge, er fra 1960-tallet. Nå skal det fornyes
veier24.no 07.06.19 
Åpner ny bru i Åkerkrysset og jobber døgnet rundt for å rive den gamle
ostlendingen.no 07.06.19 
Regjeringen: Alle som dør i trafikkulykker skal obduseres
nettavisen.no 07.06.19 
EU-krav om ny, smart fartsskriver
vegnett.no 07.06.19 
Får ingen informasjon om bompasseringene
lastebil.no 07.06.19 
Konkurs etter oppdrag for kinesisk entreprenør
bygg.no 07.06.19 
Dale kom på bana – så kutta Ålesund bompengeprosjekt med over tre milliardar
nrk.no 06.06.19 
Grimstad: Nei til billig-E18
nrk.no 06.06.19 
Svinesund blir trolig bompengefri neste år
bygg.no 06.06.19 
Jørgen Holmefjord AS tildelt millionkontrakter for utbyggingen av E39 Svegatjørn – Rådal
bygg.no 06.06.19 
Nye Veier og Risa signerte veidrift-kontrakt
at.no 06.06.19 
Nå legger Skanska den første asfalten på OPS-strekningen Løten og Elverum
veier24.no 05.06.19 
Hvem vil ha stein nok til fire Kheops-pyramider?
veier24.no 05.06.19 
Klart for Nord-Norges største messe
anleggsmaskinen.no 04.06.19 
Kartlegger hvordan bruer beveger seg
bygg.no 03.06.19 
12 trafikkdrepte i mai: – Lang vei til nullvisjonen kan realiseres
veier24.no 03.06.19 
Omrokeringer blant Vegvesen-toppene
veier24.no 03.06.19 
Norske Nel satser på hydrogenbusser: Vil utkonkurrere diesel
tu.no 03.06.19 
Utsetter behandling av riksveg 4 over Lygna med flere måneder
redir.opoint.com 02.06.19 
Politikerne I Bergen spiller falitt på sin egen svanesang
nordhordland.no 02.06.19 
Ingen promillegrense for elsparkesykkel
dn.no 02.06.19 
Elbilnasjonen Norge – dopet verdensmester
abcnyheter.no 01.06.19 
Protesterer mot 52 nye bomstasjoner i hovedstaden
tu.no 01.06.19 
Brenselcelle for last mile
tungt.no 01.06.19
Denne broen veier en syvdel av en betongbro
veier24.no 31.05.19 
Peab dro i land halvparten av asfaltkontraktene i Region Midt
veier24.no 31.05.19 
Kristiansand-Grimstad: Stiller spørsmålstegn ved ulike krav til spordybde på E18
veier24.no 31.05.19 
Ålesund: «Sannhetens time for bypakken»
smp.no 31.05.19
Nye Veier går i lufta i Rennebu: Kartlegger E6-trasé med helikopter
opp.no 31.05.19 
E134: Sellikdalen tar form
laagendalsposten.no 31.05.19 
Veidirektøren: Tvil om hvor mye staten skal betale av Fornebubane til 16 milliarder
vg.no 31.05.19 

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…
All articles loaded
No more articles to load
Stor støtte til Frps ønske om å bruke mer oljepenger for å finansiere samferdselsprosjekter
Selv om Frp er eneste parti som nå tar til orde for å finansiere samferdselsprosjekter med økt bruk av oljepenger, deler nesten én av tre Frps syn.
aftenposten.no 08.06.19 
Sps nestleder mener nullvekstmålet for biltrafikk i byer er meningsløst
Sps nestleder Ola Borten Moe støtter Frps krav om å skrote nullvekstmålet for biltrafikk, men mener Frps og samferdselsministeren ikke kan løpe fra ansvaret for de høye bompengeandelene i bypakkene.
aftenposten.no 07.06.19 
Ropstad åpen for å justere byvekstavtaler
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ser fram til å høre Frps bomløsninger og er åpen for å justere byvekstavtaler som har gitt stor bompengebelastning lokalt.
abcnyheter.no 07.06.19
Hvorfor i all verden skal Oljefondet spares til kommende generasjoner?
Oljefondet har ingen direkte tilknytning til pensjonsforpliktelsene.
aftenposten.no 06.05.19 
Solberg om bompenger: Ingen enkle løsninger
De fire regjeringspartienes ledere starter nå drøftelser om Frps harde krav til kutt i bompengeutgiftene. Statsministeren tror det blir krevende å bli enig.
abcnyheter.no 06.06.19 
Bompenge-debatten sett med finske øyne
Å følge med på bompenge-debatten er ganske surrealistisk for meg som har finsk bakgrunn.
nettavisen.no 05.06.19 
Fergefri E39 er Vestlandets intercity
Hvis Vestlandet ikke lykkes, så lykkes ikke Norge. Derfor er det viktig å satse på et prosjekt som er svært viktig for å videreutvikle verdiskapningen her vest.
stord24.no 05.06.18 
Bompenger: Derfor føler folk seg lurt
Politikerne har nærmest lurt bilistene til å betale for kollektivutbygging. Når folk nå oppdager hvor mye bompenger det blir, får politikerne gjennomgå som fortjent.
nettavisen.no 05.06.19
NLF ønsker bærekraftig transport
- Lastebilen er bedre enn sitt rykte
at.no 05.06.19 
«Helt meningsløs bruk av bompenger»
NAF reagerer kraftig på at det skal brukes 132 millioner kroner på å kreve inn 264 millioner kroner til bygging av en veistubb i Telemark. – Helt meningsløst, sier NAF.
motor.no 05.06.19 
Historisk god luftkvalitet i norske kommuner
For første gang siden grenseverdien for nitrogendioksid (NO2) trådte i kraft i 2002, holdt alle norske kommuner seg innenfor grensen i 2018.
abcnyheter.no 05.06.19 
To av tre støtter bomkrav fra Frp
Dagen før Fremskrittspartiet møtes til krisemøte om bompenger, sier to av tre at bompenger må gå til veibygging - ikke sykkel og kollektivtransport.
dagbladet.no 04.06.19 
Stortinget utsetter avstemninger om store bomvei-prosjekter
Utsatt til 19. juni. Opposisjonen mener det er for å hjelpe FrP.
veier24.no 04.06.19 
Debatt: NHOs direktør er på ville veier
Det er hyggelig at NHO Viken Oslo direktør Nina Solli og jeg kan være enige om at det er viktig å få bedre veier. I forbindelse med at hun kommenterer sin uenighet med meg om finansiering gjentar hun imidlertid kun det samme hun har sagt tidligere, uten å berøre sakens kjerne.
dt.no 03.06.19 
Høyre lovet at bomringen i Oslo skulle fjernes
Men slik gikk det ikke.
resett.no 03.06.19 
Ap-Skjæran vil ha kraftigere lut
Arbeiderpartiets nestleder ønsker seg kraftigere lut for å hindre lastebilulykker og sosial dumping.
mtlogistikk.no 03.06.19 
Pokémon-jakten viser hvorfor veiprising kan bli svindyrt i Norge
Veiprising skyves frem som et trylleord i bompengestriden. Ifølge Statens vegvesen viser Pokémon-jakten at veiprisingen slik den nå diskuteres, er urealistisk.
aftenposten.no 02.06.19
NHO-sjef: – Ingen bompenger er urealistisk
NHO mener bompenger er nødvendig for å realisere gode samferdselsprosjekter. – Det er en rar uttalelse fra NHO, svarer samferdselsministeren.
nrk.no 31.05.19 
Carl I. Hagen: – Ser ikke bort ifra at vi må ut av regjering
Carl I. Hagen fikk med seg landsmøtet på et bompenge-opprør. Nå ber han Venstre, KrF og Høyre se alvoret i Frp-misnøyen, hvis ikke ser han ikke bort ifra at partiet må ut av regjering.
tv2.no 31.05.19 
Store bompengeforskjeller: Her betaler bilistene mest
Noen steder tar det offentlige nesten hele regninga for bompengefinansierte strekninger, andre veier må bilistene betale av egen lomme. - Dette skjer på Frps vakt, sier Sp.
dagbladet.no 29.05.19
– Lysbakken må finne ut hvor 2000 lastebiler skal ta vegen
NLF-direktør Geir A. Mo reagerer sterkt på utspillet fra SV-leder Audun Lysbakken, som tar til orde for å skrinlegge den vedtatte E18-utbyggingen mellom Østfold og Vinterbro.
mynewsdesk.com 29.05.19 
Alle har stemt for milliarder i bompenger, og nå klarer de ikke å løpe fra ansvaret
Bompengeopprøret har skapt panikk, og alle partiene er nå på flukt fra tidligere standpunkter om bompenger og bypakker.
nettavisen.no 29.05.19 
Stor interesse for E6-utbygging
Nærmere 20 aktører møtte opp i Oslo for å få informasjon om kontrakten for E6 Helgeland-strekningen Svenningelv–Lien.
bygg.no 29.05.19 

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…
All articles loaded
No more articles to load

Fergefri E39 er Vestlandets intercity

Hvis Vestlandet ikke lykkes, så lykkes ikke Norge. Derfor er det viktig å satse på et prosjekt som er svært viktig for å videreutvikle verdiskapningen her vest.

Bompenger: Derfor føler folk seg lurt

Politikerne har nærmest lurt bilistene til å betale for kollektivutbygging. Når folk nå oppdager hvor mye bompenger det blir, får politikerne gjennomgå som fortjent.

«Helt meningsløs bruk av bompenger»

NAF reagerer kraftig på at det skal brukes 132 millioner kroner på å kreve inn 264 millioner kroner til bygging av en veistubb i Telemark. – Helt meningsløst, sier NAF.

To av tre støtter bomkrav fra Frp

Dagen før Fremskrittspartiet møtes til krisemøte om bompenger, sier to av tre at bompenger må gå til veibygging - ikke sykkel og kollektivtransport.

Debatt: NHOs direktør er på ville veier

Det er hyggelig at NHO Viken Oslo direktør Nina Solli og jeg kan være enige om at det er viktig å få bedre veier. I forbindelse med at hun kommenterer sin uenighet med meg om finansiering gjentar hun imidlertid kun det samme hun har sagt tidligere, uten å berøre sakens kjerne.
All articles loaded
No more articles to load