– Fossilfrie soner i Oslo, en usosial og næringsfiendtlig politikk
vartoslo.no 18.01.21 
Lukten av asfalt er ikke bare oppskriften på et godt vedlikehold
oa.no 18.01.21 
Fjern flaskehalsen på E6 Sluppen
midtnorskdebatt.no 17.01.21
Møreaksen treng ikkje ingeniørar for å vere greinalaus
rbnett.no 17.01.21
Snart betaler du parkering (og mye mer) med bombrikken
tv2.no 17.01.21
Ba Hareide om et målrettet forskningsprogram til samferdselssektoren
mynewsdesk.com 16.01.21 
Fv 62 må hasteåpnes for modulvogntog
auraavis.no 16.01.21 
Vassbakk & Stol sikret seg veikontrakt i Radøy til 264 millioner kroner
veier24.no 15.01.21 
Fredag blir Møre og Romsdal bompengefritt
nrk.no 15.01.21 
Her er navnene: Disse 20 vil bli ny prosjektleder for Rogfast
veier24.no 15.01.21 
Slutt på bompengeinnkreving på sidevei for E6 Øyer-Tretten
kommunikasjon.ntb.no 15.01.21 
Park & Anlegg fikk Bypakke Nedre Glomma-brukontrakt
bygg.no 15.01.21 
Slutt på bompengene på sidevei til E6 i Innlandet
veier24.no 15.01.21
E6 Gyllan-Kvål først ut med digitalt planvarsel
at.no 14.01.21 
Utenlandske vogntog på norsk vinterføre – behov for regelendringer
oa.no 14.01.21 
Velkommen til digital fagdag om BIM og bru 28. januar
vegvesen.no 14.01.21
Held fram med å lage døgnkvileplassar for tungtransporten over heile landet
vegvesen.no 14.01.21 
Ny standard for el og ekom i veianlegg. Skal bidra til økt konkurranse og lavere priser
veier24.no 14.01.21
Kritiske til klimaplan for anleggsplasser: – Dette har vi ikke tid til
e24.no 13.01.21 
Innkreving av bompenger på E136 Tresfjordbrua avsluttes
kommunikasjon.ntb.no 13.01.21
4 millioner skal deles ut til trafikksikkerhetstiltak i 2021
kommunikasjon.ntb.no 12.01.21 
– Skal bruke innkjøpsmakt for å oppnå ytterligere klimakutt, sier vegdirektøren
veier24.no 12.01.21
Ny handlingsplan: Anleggsplasser i transportsektoren skal bli fossilfrie
kommunikasjon.ntb.no 12.01.21 
Sju firmaer vil bygge nye Skjøiten bru i Hemsedal
bygg.no 12.01.21 
Transportsektoren sier at deres planlagte prosjekter ikke vil bidra til Norges klimamål
nrk.no 12.01.21 
Nå er det slutt på innkrevingen av bompenger i Åkrafjorden
radioh.no 12.01.21 
Inviterer til konferanse om samspill i bygg og anlegg
bygg.no 11.01.21
Arm til Bergen og veisystemet for 3,3 millioner innbyggere: Se oppdatert film her:
facebook.com 11.01.21 
Raser mot dobling av bompengene for elbiler i Oslo: – Bakvendt miljøpolitikk
noblad.no 11.01.21 
Slik ser det ut etter tunnelbrannen ved Nordøyvegen-prosjektet
bygg.no 11.01.21 
På tide å kalle spaden en spade
samferdsel.toi.no 11.01.21
Å være uenig i Høyres politikk er greit. Å si at Høyre lyver er ugreit
dt.no 11.01.21
«Brukere av veiene må betale»
dagsavisen.no 11.01.21 
«Skadelig og tøvete hemmelighold»
smp.no 11.01.21 
Statens vegvesen kontrollerte over 79.000 tungbiler i 2020
at.no 11.01.21
Folk føler seg utrygge, ukomfortable og får lett klaustrofobi i tunneler
tk.no 10.01.21
Eksportvegen Molde-Åndalsnes
tk.no 10.01.21
Litt realisme i miljødebatten, takk
nettavisen.no 08.01.21 
Vassbakk & Stol skal bygge rundkjøring og vei for vel 70 mill
veier24.no 08.01.21 
«Fire felt Ålesund–Molde»
smp.no 07.01.21
Kongsberg: 2,9 millioner biler første halvår – 16.300 i ÅDT
vegvesen.no 06.01.21

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

25 % rimeligere, lettere og lengre broer med sandwich-teknologi

(Illustrasjon: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
Forskere på Chalmers i Göteborg mener ny teknologi gir bedre stivhet med lettere løsninger som krever mindre vedlikehold. Særlig på hengebroer kan løsningen være nyttig.  Ikke bare denne, men også mye annen omfattende og lovende broforskning har skjedd de siste…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…
Fire prekvalifisert til milliardoppdraget E39 Lønset-Hjelset
Statens vegvesen tar med fire leverandører videre i konkurransen om prosjektering og bygging av ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.
bygg.no 18.01.21 
Ny E39: Stor innvirkning på bo- og arbeidsmarkedet
Nye Veier realiserer 26 kilometer med ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Når veien åpner i 2022, halveres kjøretiden mellom de to bysentra til under 25 minutter. Det knytter byene tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, heter det i en pressemelding fra Nye Veier.
sorlandsavisen.no 18.01.21 
Regjeringen må innfri FRE16-løftene | Ordførere
- Kommunene og næringslivet i Ringeriksregionen allerede investert flere milliarder kroner i planlegging og tilrettelegging, skriver lokale ordførere.
ringblad.no 17.01.21 
Mandatet for utredningen om transportløsninger i Nord-Norge er klar
Flere av Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter skal gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. Statens vegvesen vil koordinere arbeidet. Oppdraget gjelder alle transportformer. Nå er mandatet og målene for utredningen klart.
kommunikasjon.ntb.no 16.01.21 
Fastlåst om E18-bommer – alle venter på svar fra KrF-Hareide
Fortsatt er det helt i det blå om når det blir noen byggestart for E18 mellom Retvet og Vinterbro. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sitter med nøkkelen til å få løst bompengestriden og til å få i gang anleggsmaskinene.
smaalenene.no 16.01.21 
Disse tre entreprenørene kjemper om milliardkontrakt på E18 Vestkorridoren
Et norsk, et spansk og et italiensk entreprenørselskap har meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av strekningen Strand - Ramstadsletta. Entreprisen en del av E18 Vestkorridoren.
bygg.no 14.01.21 
Tre av tre entreprenører prekvalifisert for forberedende arbeid på Fornebukrysset – Strand på E18 Vestkorridoren
Tre av tre entreprenører prekvalifisert for forberedende arbeid på Fornebukrysset - Strand på E18 Vestkorridoren
bygg.no 12.01.21 
Ny milliardveg kan få milliardsprekk av utsetting
Samferdsledepartementet opnar for å utsette jernbanen og prioritere bilveg mellom Bergen og Voss først. Det kan gjere prosjektet fleire milliardar kroner dyrare. No får dei motstand frå både Vegvesenet og Bane Nor.
nrk.no 11.01.21
E39 Rogfast: Kvitsøyprosjektet er lyst ut igjen, og skal være ferdig i mai 2024
Kontrakten er lyst ut, og tilbudskonferanse holdes 27. januar.
veier24.no 11.01.21 
Meir pengar til vedlikehald av fylkesvegar
- Stortinget auka i fjor tilskotsordninga for vedlikehald av fylkesvegar med 400 millionar kroner. No kan fylkeskommunane søke om desse pengane i 2021. Dermed sørger vi for at òg fylkesvegnettet får eit ekstra løft, som gir betre og tryggare vegar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 08.01.21 
Nå skal de fattige nektes å kjøre bil
I klimaplanen regjeringen legger frem vil det tillates at det innføres nullutslippssoner der bensin- og dieselbiler ikke kan kjøre. Dette vil i praksis nekte de fattige å kjøre bil.
nettavisen.no 07.01.21
Lier/Asker: Vegvesenet foreslår statlig plan for E134 Dagslett-E18
Lier kommune stikker kjepper i hjulene.
veier24.no 05.01.21
Aluminium gjør Hordfast-bru flere tusen tonn lettere
– Bruk av aluminium i bygging av brua over Langenuen, som er en del av E39 Stord-Os (Hordfast) kan gi lavere kostander og Co2-utslipp, redusert vedlikehold og en flere tusen tonn lettere bru, melder Statens vegvesen på sine nettsider.
bygg.no 11.01.21 
Vegdirektørens nyttårsønske
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovlands største nyttårsønske er at Statens vegvesen får større fullmakter til å planlegge og bygge lengre strekninger. Hun snakker også om den omtalte «julebonusen».
at.no 31.12.20 
DEBATT: ULØNNSOMME VEGPROSJEKTER Tiden din er verdt dobbelt så mye som du selv tror
Hvordan vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av vegprosjekter? Basert på hva folk sier at de vil gjøre, eller hva de faktisk gjør? Tilnærmingen kan gi helt ulike resultater!
tu.no 23.12.20 
KVU Tromsø: Vegvesenet vil ruste opp E8, og så bygge ny vei til Målselv for 9 mrd.
Statens vegvesen anbefaler ny vei mellom Tromsø og Målselv, men vil først forbedre de dårligste strekningene på E8.
veier24.no 22.12.20 
Seks entreprenører ønsker å bygge E6 Storhove – Øyer for Nye Veier
Etter at Nye Veier har lyst ut E6 Storhove - Øyer på nytt, har seks totalentreprenører bedt om å bli prekvalifisert til å konkurrere om å bygge strekningen.
bygg.no 22.12.20
Fire vil bygge E6 Svenningelv – Lien
Prekvalifiseringen av E6 Svenningelv - Lien er i gang og fire entreprenører har meldt sin interesse for å bygge strekningen, med planlagt oppstart høsten 2021.
bygg.no 21.12.20 
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for E39 Ørskogfjellet-Vik
I samarbeid med Vestnes kommune skal Statens vegvesen utarbeide ein detaljreguleringsplan for E39 Ørskogfjellet-Vik, og vi ber no om innspel til dette arbeidet.
vegvesen.no 21.12.20
Presenterer ny NTP i midten av mars
Stortingsmeldingen Nasjonal transportplan 2022-33 blir trolig lagt fram fredag 19. mars.
motor.no 20.12.20 
Nå er bompengegjelden over 250 milliarder kroner
Med Rogfast-prosjektet og en bompengegaranti på 18,7 milliarder kryper den samlede bompengegjelden nå over 250 milliarder. Det tilsvarer vel 46.500 kroner per innbygger i Norge.
motor.no 20.12.20 
Nå kommer E18 Dørdal-Tvedestrand: Ferdig i 2028 og vil koste 11,35 milliarder
Regjeringen har lagt fram forslag til Stortinget om utbygging og finansiering av E18-strekningen.
veier24.no 19.12.20 
Gamle riksvei 3/25: Sju ville ha jobben, men Consto Anlegg Øst fikk den
God interesse for å bygge nye bruer og kryss på gamleveien i Elverum og Løten.
veier24.no 19.12.20 

Ny E39: Stor innvirkning på bo- og arbeidsmarkedet

Nye Veier realiserer 26 kilometer med ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Når veien åpner i 2022, halveres kjøretiden mellom de to bysentra til under 25 minutter. Det knytter byene tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, heter det i en pressemelding fra Nye Veier.

Ny E39: Stor innvirkning på bo- og arbeidsmarkedet

Nye Veier realiserer 26 kilometer med ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Når veien åpner i 2022, halveres kjøretiden mellom de to bysentra til under 25 minutter. Det knytter byene tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, heter det i en pressemelding fra Nye Veier.
Scroll to Top