Hvordan skal vi elektrifisere transporten over hele landet?
tu.no 16.08.21 
«Forundra over negative protester?»
smp.no 16.08.21
Lover strengere klimakrav på anlegg
bygg.no 16.08.21
Hvor ble det av pengene Østfold satte av til ny bru over Kjøkøysund?
f-b.no 16.08.21 
– Det er ingen skam å snu, SP!
tk.no 16.08.21
Forandrer tunneler og trasé for nye E18
pd.no 15.08.21 
Frp angriper Sp: Stemmer mot mer til fylkesveier
nrk.no 14.08.21 
Nye veier oppklarer
midtnorskdebatt.no 13.08.21 
Vil nulle ut eget forslag: Lover CO2-rabatt til pendlere på bygda
motor.no 13.08.21 
Forskjæringer til Byåstunnelen er klar – lørdag åpner Osloveien igjen for biltrafikk
veier24.no 13.08.21 
Dyrere biler med Ap, Sp og co.
tronderdebatt.no 13.08.21 
Kampen om Møreaksen
tk.no 12.08.21 
Oslofjordtunnelen åpner i dag
lastebil.no 12.08.21 
Hvem eier sannheten for E39 gjennom fylket?
tk.no 12.08.21 
Høring: Nullutslippskrav til personbiler og varebiler i det offentlige fra 1.1.2022, og til bybusser fra 2025
kommunikasjon.ntb.no 12.08.21 
Samferdsel er den viktigste saken ved valget!
namdalsavisa.no 11.08.21 
Den vanskelige digitaliseringen: Hvorfor gjøre dataflyten vanskeligere enn strengt tatt nødvendig?
veier24.no 11.08.21
Arrangerer seminar om konkurranser tilpasset det norske anleggsmarkedet
bygg.no 11.08.21 
Høyre og samferdsel
ifinnmark.no 11.08.21 
Arrangerer seminar om konkurranser tilpasset det norske anleggsmarkedet
bygg.no 11.08.21 
Elbilsubsidier på 20000 mill. er galskap
gd.no 10.08.21 
SV: – Aps bensinpolitikk totalt uansvarlig
aftenposten.no 10.08. 21 
«Fortsatt ferje over Romsdalsfjorden»
smp.no 09.08.21 
Hvordan beveger en flytebru seg?
samferdselinfra.no 09.08.21 
Helt nødvendig at fylkeskommunene gis økonomisk mulighet til å løse sine utfordringer på fylkesvegnettet
framtidinord.no 09.08.21 
Det skytes på feil blink
helg.no 09.08.21 
Bømlo er årets trafikksikkerhetskommune 2021
veier24.no 09.08.21 
Byrådet i Oslo vil øke bompengene, men Ap på Stortinget vil overkjøre Raymond & Co: – Det finnes jo grenser
nettavisen.no 07.08.21 
Bensinprisen nærmer seg 20 kroner
motor.no 07.08.21 
Ap vil vei, men får det ei?
avisenagder.no 06.08.21
Kaller Aps bensinpris-løfte et «helt umulig politisk prosjekt»
nrk.no 05.08.21 
Stive bensinpriser i distriktene: – Det er altfor kostbart
nrk.no 04.08.21 
Synes du fotobokser er ille? Nå er disse på vei!
tv2.no 03.08.21 
Trenger Kragerø to avkjørsler fra E18?
kv.no 03.08.21 
Slår tilbake mot Vegvesenet etter at steinar knuste bil på E39: – Dette skal ikkje skje
nrk.no 03.08.21 
Kontrasving-doktrinen
avisenagder.no 03.08.21 
Ærlig talt om E134
h-avis.no 01.08.21 
Geitebukkar skal jobbe for Vegvesenet
nrk.no 30.07.21 
Regjeringen imot å utrede arm til Bergen
h-avis.no 30.07.21
«Ferjer for evig tid»
smp.no 30.07.21 
Politikk er rare greier
altaposten.no 25.07.21 

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

25 % rimeligere, lettere og lengre broer med sandwich-teknologi

(Illustrasjon: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
Forskere på Chalmers i Göteborg mener ny teknologi gir bedre stivhet med lettere løsninger som krever mindre vedlikehold. Særlig på hengebroer kan løsningen være nyttig.  Ikke bare denne, men også mye annen omfattende og lovende broforskning har skjedd de siste…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…
Nye Veier starter opp på nye Grenlandsbrua
Arbeidet med å forberede byggingen av tvillingen til Grenlandsbrua begynner i uke 33. Det første som nå gjøres, er å sikre fjellsiden hvor den nye brua skal bygges.
bygg.no 13.08.21 
Nye Veier signerer ikke E6-kontrakt med OHL
Nye Veier har valgt å ikke signere kontrakt med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. om utbygging av firefelts E6 mellom Storhove og Øyer i Innlandet. Det er andre gangen Nye Veier må avlyse konkurransen om denne E6-strekningen.
bygg.no 13.08.21 
Samferdselsministeren, Statsbygg-sjefen og vegdirektøren på RIFs Arendalsuka-arrangement
Både Samferdselsministeren og topplederne fra Statsbygg og Statens Vegvesen er blant bidragsyterne når RIF vurderer de forskjellige partiprogrammene opp mot tilstands State of the Nation under Arendalsuka.
bygg.no 13.08.21 
Rogfast: Hæhre og Risa fikk Kvitsøykontrakten for 622 mill
Det blir byggestart i september.
veier24.no 12.08.21 
Hæhre var ikke billigst, men har fått oppdraget med å bygge ny riksvei 4 Roa-Gran
Hæhre var ikke billigst, men best.
veier24.no 12.08.21 
Bedre veier gir klimagevinst
DEBATT: Min visjon er at de veiene vi nå bygger, vil stort sett bli kjørt på av neste generasjon kjøretøy, altså biler som har null eller svært lave lokale utslipp
aftenbladet.no 10.08.21 
Raser over bensin til 21 kroner: – Og de vil tredoble CO2-avgiften?!
Senterparti-profilen mener den planlagte økningen i CO2-avgiften vil ramme urettferdig. – Har hun lest den nye klimarapporten? Spør klimaministeren.
nettavisen.no 10.08.21
Statens vegvesen må gjennomgå sikringsrutinene for veitunnelene
Departementet vil vite hvordan Veivesenet kan avdekke og forebygge tunnelras som de i Trodaltunnelen og Fjærlandstunnelen.
veier24.no 09.08.21 
Arbeidet med riksvei 5 gjennom Sogndal er i gang
Kveen fikk jobben med et tilbud på 40,3 millioner kroner.
veier24.no 09.08.20 
Gi oss bro over Oslofjorden!
Ikke tving oss ned i avgrunnen, men gi oss en vakker, miljøvennlig og trafikksikker bro.
aftenposten.no 08.08.21 
Avviser Sp-forslag: Støre og Ap slår ring om bypakkene
Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør det klart at han ikke vil gå med på å kutte i byprosjekter for å skaffe mer til distriktene.
motor.no 06.08.21 
Harstadpakken: En milliard kroner er på plass, og nå skal det bygges mer vei
Pengene er kommet, og nå lyser Vegvesenet ut et stort veiprosjekt.
veier24.no 05.08.21 
Oslofjordtunnelen planlagt stengt til 17. august (tunnelen åpnet igjen 12. aug. dvs. i går)
Store skader etter bilbrannen i Oslofjordtunnelen mandag, gjør at tunnelen ikke planlegges åpnet for trafikk før 17. august. Dette er den 86. ikke-planlagte stengningen av tunellen i 2021. Tallet i hele 2020 var 168. – Det hadde aldri vært tillatt å bygge en slik tunnel i dag, sier administrerende direktør Geir A. Mo i NLF og peker på EU-kravene
lastebil.no 05.08.21 
Hareide reagerer på Borten Moes veiplan: – Vil på røvertokt i byene
Samferdselsminister Knut Arild Hareide reagerer kraftig på planen om å ta veipenger fra byene og gi til distriktene, som Ola Borten Moe (Sp) har foreslått.
bygg.no 05.08.21 
Regjeringens transportpolitikk står stødig i Stortinget
Nasjonal transportplan er et viktig styringsdokument med bred støtte fra Stortinget, i motsetning til hva Aftenpostens journalist antyder.
aftenposten.no 04.08.21 
Stengt til 9. august – ingen bedring før i 2028
Oslofjordtunnelen er stengt til neste mandag etter brannen i et vogntog i går. At tunnelen under fjorden stadig er stengt må trafikantene leve med til 2028.
nrk.no 03.08.21
Borten Moe: Vil ta penger fra byprosjekter til distriktene
GRATANGEN/LAVANGEN (VG) Sp-nestleder Ola Borten Moe mener regjeringen har blitt for lat og spandabel. Han vil kutte i vei- og miljøpakker i byene og heller oppgradere slitte og humpete fylkesveier.
vg.no 03.08.21 
Hareide: Vi styrer etter en ambisiøs og realistisk transportplan
Faktum er at det i realiteten er et bredt flertall bak Nasjonal Transportplan som ble vedtatt før sommeren, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide etter at enkelte har stilt spørsmål ved hvilken verdi denne planen har.
veier24.no 03.08.21 
«Superbussen» skal bli like god som bybane
Norges første spesialbygde busstrasé for presis og komfortabel reise – Bussveien mellom Stavanger og Sandnes – åpner i 2026.
tu.no 02.08.21 
Steinras i tre tunneler på to dager: − Vanskelig å unngå
Innvendige skall i tunneler vil kunne ta ned faren for ras, men vil både være svært dyrt og kommer ikke uten egne problemer, ifølge Statens vegvesen.
vg.no 31.07.21 
Vi må lære av klimaforskningen og frikjenne personbilen
KRONIKK: Jeg har forsket i snart ti år på klima og transport. Det er frustrerende å være vitne til hvor lite kunnskap som blir akkumulert og tatt i bruk.
forskersonen.no 27.07.21 
Vegvesenet skal bygge 3,1 kilometer med ny riksvei og ny bru
En strekning av riksvei 3 i Tynset kommune skal bli splitter ny.
veier24.no 26.07.21 
«Vegtunneler under fjorder – et nødvendig kostnadssluk?»
For å få ned energiforbruket i verden, og de uheldige virkningene som utslipp av CO2 i atmosfæren medfører, er det viktig at transportsektoren finner rasjonelle måter å anlegge transportvegene på.
smp.no 25.07.21 

Nye Veier signerer ikke E6-kontrakt med OHL

Nye Veier har valgt å ikke signere kontrakt med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. om utbygging av firefelts E6 mellom Storhove og Øyer i Innlandet. Det er andre gangen Nye Veier må avlyse konkurransen om denne E6-strekningen.

Nye Veier signerer ikke E6-kontrakt med OHL

Nye Veier har valgt å ikke signere kontrakt med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. om utbygging av firefelts E6 mellom Storhove og Øyer i Innlandet. Det er andre gangen Nye Veier må avlyse konkurransen om denne E6-strekningen.
Scroll to Top