Refleksjoner i lys av nasjonal transportplan
31.03.24 smp.no
Nasjonal transportplan – NASJONAL?
29.03.24 ksu.no
Raser mot Nygård: – Spesielt at han prioriterer et prosjekt i egen hjemby til 23 milliarder
29.03.24 moss-avis.no
Fem grunner til at Manglerud trenger et grønt lokk
28.03.24 aftenposten.no
Uten et bedre kollektivtilbud er økning av bompengene ikke lett å selge inn
28.03.24 ao.no
Nasjonal transportplan er årets påskekrim
27.03.24 folkebladet.no
Skal han virkelig få ros for å utsette E18 med mange år?
26.03.24 smaalenene.no
Høyring/offentleg ettersyn KVU E39 kryssing av Bømlafjorden
26.03.24 vegvesen.no
Vi kommer alltid til å være imot bompenger på våre veier og bruer
26.03.24 f-b.no
Norge er ikke klar når dansk-tysk jernbane og veiforbindelse står klar
26.03.24 indre.no
– Det er faktisk ikke til å tro, sier ålesundsordføreren
25.03.24 aesby.no
Mossinger fortviler over null satsing på riksvei 19
25.03.24 nrk.no
Skuffet over NTP: – Hadde håpet på bedre uttelling for Drammen og Buskerud
24.03.24 drm24.no
Hordfast: Et veiskille i Vestlandets historie
24.03.24 h-avis.no
Togferien til Europa blir like trøblete som før med ny NTP
24.03.24 travelnews.no
Sunnhordland bør melde overgang til Rogaland
23.03.24 radioh.no
– Aldri før har så mange spist så mye kake for så lite
22.03.24 fjordingen.no
Vi betaler fortsatt for halvgjort arbeid
22.03.24 gd.no
AFs datterselskap har sikret seg fundamenteringsoppdrag på nye E8 i Troms
22.03.24 bygg.no
Vil bruke 5,9 milliarder på toetasjes tog på Østlandet
22.03.24 nrk.no
Prioriterer nær 436 milliardar kroner til jernbane
22.03.24 bygg.no
Fremleggelsen av NTP var en BOMBE
22.03.24 radioh.no
Trapper opp ATK: Regjeringen vil ha forbud mot radarvarsling
22.03.24 motor.no
Kysten er NTP-taperen
22.03.24 kommunikasjon.ntb.no
Det er klart det er mulig å bli enda mindre, Jonas
22.03.24 ao.no
For sent, men så langt godt
22.03.24 tb.no
En fremgangsrik vestlandsregion forutsetter en trafikksikker, døgnåpen kyststamvei
22.03.24 osogfusa.no
Regjeringen svikter Møre og Romsdal
20.03.24 tk.no
Fremtind Service varsler kunder og hindrer bompengefelle
20.03.24 kommunikasjon.ntb.no
Mener planene er «altfor» dyre: Byrådet ber om mindre variant av milliardprosjekt
20.03.24 ao.no
Staten skulle tatt ansvaret for bypakkene
20.03.24 f-b.no
Automatisk dekkmåling skal holde veiene trygge
20.03.24 mtlogistikk.no
Bedriftene har store forventinger til at mobiliteten økes
18.03.24 oa.no
Et skritt nærmere ny E18 gjennom Ås: – Vi er veldig fornøyd
17.03.24 smaalenene.no
Mitt Hadeland
15.03.24 hadeland.no
Bane Nor visste om feilen før toget sporet av: – En lærdom
15.03.24 nrk.no
– Kan vi stole på myndighetene?
15.03.24 ringblad.no
Tør du vente til det går riktig galt, byrådsleder?
15.03.24 aftenposten.no
Slik reiste vi i de største byområdene i 2023
15.03.24 kommunikasjon.ntb.no
– Ny tunnel på Strynefjellet med arm til Geiranger må prioriterast
15.03.24 fjordingen.no
Hordfast. Støre-regjeringa svekkjer Vestlandet!
14.03.24 h-avis.no

Rykk tilbake til start

Vedum
De mest observante så signalene allerede i Hurdalserklæringen. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, skulle det imidlertid vise seg at man gikk mye lenger enn selv pessimistene hadde fryktet. Det er full stans i en rekke planlagte samferdselsprosjekter, og Nye Veier er på full fart mot historiebøkene. Rykk tilbake til start.

Norges største tunnelprosjekt: 25 milliarder i byggekostnad

Det er et formidabelt tunnelprosjekt som nå er kjørt i gang når Statens Vegvesen og Bane NOR har startet sitt fellesprosjekt E 16 og Vossbanen Arna-Stanghelle. Faktisk er dette så stort at byggherrene inviterte til markedsdialog, for å skape attraktive kontrakter. Dette skjedde ved at de entreprenører og rådgivere som var interessert, fikk lov til å gi sine innspill til en foreslått kontraktsstrategi i en-til-en samtaler med prosjektledelsen...

En fremtid fylt med avgifter?

Fremleggingen av Støre-regjeringens alternative statsbudsjett ble en gedigen skuffelse for dem som er opptatt av bedre veier her i landet. Endog før forhandlingene med SV startet ble veibudsjettet kuttet med 250 millioner kroner....

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…
Slik vil regjeringen bruke milliarder i Nordland
Det blir ny E6 i Sørfold og bedre E10 i Lofoten. Dette betyr Nasjonal transportplan for Nordland.
22.03.24 nrk.no
– Et stort løftebrudd til sine egne velgere
Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe fra Tromsø er lite fornøyd med at framtida til Nord-Norgebanen er usikker.
22.03.24 nrk.no
NTP i Finnmark: Rassikring ved Hammerfest og i Kløfta som lovet
Finnmarkingene får ingen store overraskelser i Nasjonal transportplan, som regjeringen legger frem i dag.
22.03.24 nrk.no
NTP 2025-2036: Fylkesvis oversikt
22.03.24 regjeringen.no
22.03.24 regjeringen.no
Se fremleggelsen av NTP i opptak her
Fredag klokken 12 la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 (NTP).
22.03.24 bygg.no
NTP er ute: Sjå vegane regjeringa vil satse på
Regjeringa la i dag fram gigantplanen sin for kva vegar, jernbanar, flyplassar og hamner som skal prioriterast dei neste 12 åra.
22.03.24 nrk.no
NAF: Regjeringen svikter distriktene
Regjeringen vil dreie midlene mot mer vedlikehold og fornying av veinettet. – Dette er en riktig prioritering. Men de svikter på den største utfordringen i Distrikts-Norge, det enorme forfallet på fylkesveiene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.
22.03.24 byavisadrammen.no
Planlegger å kreve 100 milliarder kroner i bompenger
Støre & Co vil hanke inn 100 milliarder kroner i bompenger. Frp er ikke imponert.
22.03.24 nettavisen.no
EBA: Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036
Etterlengtet fokus på vedlikehold og fornyelse, men betydelige kutt i større prosjekter
eba.no
Ingeniørene: Ny NTP et skritt i riktig retning – om pengene følger etter
Regjeringen tar flere riktige grep for vei og jernbane. Nå må de følges opp med penger i statsbudsjettene, så ikke planen ender opp som en urealistisk ønskeliste. Dette mener ekspertene i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), som også krever raskere oppstart av flere prosjekter regjeringen har satt på vent.
22.03.24 kommunikasjon.ntb.no
Flere prestisjeprosjekt ute av Nasjonal transportplan
Store prosjekter som Hordfast, Ringeriksbanen, bybanen i Bergen og E18 Sandvika er ute av Nasjonal transportplan. «Ubegripelig» og «skandale», mener ordførere.
22.03.24 e24.no
NTP 2025–2036 i Vestland
– SV er svært glade for at Hordfast er utsett. Det uttalar Marthe Hammer (SV). Ho meiner utsetjinga er ein siger for naturen.
22.03.24 nrk.no
Dette er prosjektplanene for Rogaland
Det vil bli store utbyggingsprosjekter i Rogaland fram mot 2036. Regjeringen har satt av flere milliarder kroner til fylket.
22.03.24 nrk.no
Ingen pengar til Møreaksen i Nasjonal transportplan
Regjeringa har ikkje lagt inn pengar til Møreaksen i forslaget til Nasjonal transportplan. Men regjeringa vil setje i gang delprosjekt både i Molde og Ålesund.
22.03.24 nrk.no
FrP vil legge fram sin egen NTP der Ringeriksbanen er med
Morten Wold (FrP) sier hans parti vil legge fram en alternativ NTP. Han stoler på at også SV gjør sitt for å sikre at Ringeriksbanen kommer med.
21.03.24 ringblad.no
Struper trafikken på E6 og E18 gjennom Oslo i tre år
Byggingen av regjeringskvartalet får nå massive konsekvenser.
21.03.24 nettavisen.no
Sprengte første salve på ny innfartsvei til Ålesund
Onsdag sprengte NCC første salve på byggingen av Lerstadtunnelen og ny innfartsvei til Ålesund på E136 i Møre og Romsdal.
21.03.24 bygg.no
Dropper gigantprosjekter: – Det må gjøres tøffe prioriteringer
Regjeringen legger fredag fram sin nye gigantplan. Her er lekkasjene.
21.03.23 nettavisen.no
NTP-lekkasjane: Regjeringa har lovd vekk over 170 milliardar kroner
Vegar i aust, vest, sør og nord, dobbeltspor og prosjekt frå i fjor. Men blir alt som er lova realisert? Ekspertane tvilar.
20.03.24 nrk.no
Vil hindre insektdød – slukker lysene på E18
Fra 1. april til 15. oktober slukker Statens vegvesen lyset om natta på fire veistrekninger.
20.03.24 nrk.no
Rapport: Lite forsiktighet ved planlegging og kontroll av Tretten
Det ble utvist for lite forsiktighet ved planlegging, prosjektering, kontroll og godkjenning av Tretten bru i Gudbrandsdalen, slår Havarikommisjon en fast.
20.03.24 abcnyheter.no
– Ein sorgens dag for rv 15 Strynefjellet
Kommunalminister seier arbeidet skal ta til i siste 6 års perioden av NTP, dvs i perioden 2030-2036, -det betyr i så fall at dette prosjektet i realiteten er ute av NTP, som alle veit er dei 6 fyrste åra, som reelt kan startast opp og får løyvingar i Statsbudsjettet.
20.03.24 fjordingen.no
Bukkene Bruse skulle på landet for å skryte!
De hadde ikke tid til å vente på toget hjem. De svarte regjeringsbilene kjørte skrytepavene tilbake.
20.03.24 f-b.no
Så mye brukte fylkene på vedlikehold i 2023
Fylkene brukte 15,4 milliarder kroner på drift og vedlikehold av veier i fjor. – Kostnadene øker betydelig, men andelen som går til vedlikehold synker, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.
19.03.24 kommunikasjon.ntb.no
Slik blir løysinga på «marerittstrekninga» på E39
Det blir ny tunnel gjennom Hafstadfjellet i Førde som skal erstatte dagens svingete E39. Prosjektet får 4 milliardar i ny Nasjonal transportplan.
18.03.24 nrk.no
– Ny veg utan lang tunnel kan ruinere alt
Regjeringa vil ha ny E39 forbi Batnfjordsøra. Vegen skal knyte Nordmøre tettare til det omstridde, nye sjukehuset på Hjelset i Molde.
18.03.24 nrk.no
En parodi om dette er regjeringens storsatsning på samferdsel
Frank Sve, 1. nestleiar i Transport og kommunikasjonskomiteen, stortingsrepresentant for FrP
18.03.24 tk.no
Scroll to Top