Feira gjennomslag på Sotrabru-prosjekt
bygg.no 25.11.19 
Nå ryker alle løyvene til Vlantana Norge
lastebil.no 24.11.19 
Sjåføren hadde nær to i promille: – Bare flaks at det gikk bra
nrk.no 24.11.19 
Brua på Sluppen må bygges nå
adressa.no 23.11.19 
Stortingspolitikere mener det er utenkelig å legge ned Flytoget
abcnyheter.no 23.11.19
Null til hundre på 2,9 sekunder – verdens raskeste lastebil?
lastebil.no 22.11.19
Nå går de sammen til kamp for ni kilometer med veg på Hedmarken
ringsaker-blad.no 22.11.19 
Vegvesenet leter etter direktør for drift og vedlikehold utenfor egne rekker
veier24.no 22.11.19 
Svevestøv-grenser utsatt for andre gang
veier24.no 22.11.19 
Millionpakke til godstogene
samferdsel.toi.no 22.11.19 
Tre krav som skal hindre dødsulykker på Nye Veiers anlegg
anleggsmaskinen.no 22.11.19 
Gjesteskribent: Handler Kinas nye silkevei mest om infrastruktur eller makt?
document.no 21.11.19
Mener ny E18 er trygg
nrk.no 21.11.19 
Skanska med knusende tunnelseier – YIT og Birkeland sprenger seg inn blant de største
bygg.no 21.11.19 
Maskingrossistene går mot nytt rekordår
bygg.no 21.11.19
Se bilder fra BAE-Næringen SAMMEN2020
bygg.no 21.11.19
Blodrødt for kinesisk entreprenør – tok et tap på 175 millioner i Norge i fjor
bygg.no 21.11.19
MDG vil stoppe alle nye «monsterveier»
bygg.no 21.11.10
Nasta åpnet ny stor avdeling
bygg.no 21.11.19
Skanska har gjennomført den største støpen i OPS-prosjektet rv.3/25
at.no 21.11.19
Leserinnlegg: «Dette vitner om manglende erfaringer og kompetanse med å kjøre på norske vinterveier»
fosna-folket.no 21.11.19
Folkemøte og open dag – E39 Stord-Os
tysnesingen.no 20.11.19 
Peab ligger lavest på asfaltkontrakt i Trøndelag
veier24.no 20.11.19 
45 bedrifter på møte om prosjekt til 4,5 mrd
at.no 20.11.19 
– E6 Soknedal i rute
bygg.no 20.11.19 
Åtte tonn kunstverk på plass i rundkjøring
bygg.no 20.11.19
Feilslutning om klimatiltak
dn.no 19.11.19 
Bommene på Nord-Jæren gir mindre i kassa enn ventet
bygg.no 19.11.19
EMerald Geomodelling blir selvstendig innovasjonsforetak
bygg.no 19.11.19
Rogfast til topps i internasjonal kåring
bygg.no 19.11.19 
Metode for færre ødeleggelser
tungt.no 19.11.19
Har varslet kontraktsheving tre ganger: E16 Filefjell blir neppe ferdig før 2020
veier24.no 19.11.19 
Tunnelen på E39 er eneste alternativ for gående: – Risikosport å gå her
nrk.no 18.11.19 
Vogntogsjåførane jubla då dei blei tekne med slitne dekk
nrk.no 18.11.19 

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…
All articles loaded
No more articles to load
Vegvesenet starter markedsdialog om OPS-prosjekt til 8,9 milliarder
Vegvesenet starter markedsdialog om omstridt megakontrakt. Vil ha én-til-én-møter om OPS-prosjektet Håloglandsvegen.
bygg.no 25.11.19
Vurderer å vrake tunnelprosjekt på grunn av høye bompenger
Tunnelen under Kvamskogen skulle gjøre fylkesvei 49 rassikker. Men koster det 200 kroner å bruke den, blir det for dyrt, mener ordføreren.
veier24.no 25.11.19 
Frontet NTP-prinsipper for minister Dale
Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp) møtte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). På agendaen sto Nasjonal Transportplan.
nfk.no 25.11.19
«Nye og bedre veier er et klimatiltak»
Det er gammeldags miljøpolitikk å kutte i veibyggingen. Høyre vil heller kutte utslippene til det som ruller oppå veiene.
vol.no 25.11.19
Sjeføkonom: – Anlegg har hatt en eksepsjonelt sterk vekst og det skal fortsette å stige
Volumet i bygg- og anleggsmarkedet vokser med 4,7 prosent i år, og de to neste årene vil pilene peke ytterligere oppover. Men volumveksten blir ikke like sterk som i 2019, mener Prognosesenteret.
bygg.no 21.11.19 
Tunnelaktiviteten halvert på to år
I 2017 satte tunnelentreprenørene volumrekord for sjette året på rad. De to siste årene har underjordsaktiviteten stupt med mer enn 50 prosent.
bygg.no 21.11.19
Oppdrag utlyst: Nå skal det lages reguleringsplan for E18 i Bærum
Ramstadsletta-Slependen står for tur.
veier24.no 21.11.19 
Mange spektakulære bruer på gang
Nye Tana Bru blir et spektakulært landemerke i Øst-Finnmark. Statens Vegvesen har imidlertid mange små og store bruprosjekter på lista si. Vedlikehold medfører sine utfordringer, men det finnes også løsninger.
samferdselinfra.no 21.11.19
Eksplosjon på ferje: – Vi er ikkje godt nok førebudd på slike brannar
Det lokale brannvesenet mangla sentral kunnskap for å sløkkje brannen i batterirommet på ferja i Kvinnherad. I dag er dei glad for at de valde å vera forsiktige under innsatsen.
nrk.no 20.11.19 
Nå må Norge gi topp-prioritering til en fullverdig E134 i kommende NTP.
Stor veikonferanse i Kongsberg – og kaos på E134 Det var mange gode innlegg på den viktige veikonferansen som ble hold i Kongsberg i regi av Kongsbergregionen, Haukelivegen og Vegforum Øst-Vest. Statssekretær Tommy Skjervold og prosjektleder Jan Fredrik Lund informerte om NTP-prosessen som nå pågår. Hovedfokuset er på veiprosjekter som har positiv netto samfunnsnytte.
docdroid.net 20.11.19
Regjeringa tar vogntogulukkene på alvor
Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger. Difor har tiltak mot dårleg skodde vogntog hatt høg prioritet sidan denne regjeringa tiltredde i 2013.
itromso.no 20.11.19
Leserinnlegg: – Må legge forholdene til rette for Ytre ringvei
Kristiansand kommune må legge forholdene til rette for Ytre ringvei slik at vi kan få realisert Sørlandets størst enkeltprosjekt noensinne.
n247.no 19.11.19
Nye Veier skal bygge vei gjennom Kvænangsfjellet
Nye Veier i Trøndelag flytter nordover og får det første oppdraget Nye Veier har i Nord-Norge. Kvænangsfjellet på grensen mellom Troms og Finnmark – som snart blir ett fylke – har i alle år vært en skikkelig hodepine for veimyndighetene.
bygg.no 19.11.19 
Miljøhensyn tungtveiende ved bygging av dansk bro
Ved bygging av den nye broen over Roskildefjorden ved Frederikssund måtte det tas spesielle miljøhensyn fordi konstruksjonen skjedde innenfor et Natura 2000 beskyttet område.
samferdselinfra.no 19.11.19 
Nye Veier og FCC Construcción signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene
Mandag signerte Nye Veier AS milliardkontrakt med det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción A.S.
bygg.no 18.11.19 
Skal utrede planskilte motorveikryss
Multiconsult skal bistå Nye Veier med å finne frem til optimaliserte løsninger for planskilte (planfrie) kryss på motorveier.
at.no 18.11.19 
Kan vellykkede transporter forklares?
Artikkelforfatteren ser nærmere på sikkerheten i veitransporten. «Vi mangler rett og slett forklaringsmodeller som gjør oss i stand til å beskrive hva som skal til for at det skal gå bra», skriver han – og presenterer så sine tanker om hva «en slags omvendt ulykkesmodell» bør inneholde.
samferdsel.toi.no 18.11.19 
Da Kinas tredje mektigste mann besøkte Norge, fikk kinesiske entreprenører vist seg frem under topptung næringslivskonferanse
Topper fra Sichuan Road and Bridge Group og China Communications Construction Company var blant de utvalgte kinesiske innlederne på en høynivå-rundebordskonferanse i Oslo i vår. Nærings- og fiskeridepartementet og det kinesiske næringsdepartementet var vertskap for konferansen.
bygg.no 15.11.19
I dag er endelig riksvei 110 i Fredrikstad ferdig
Og dermed starter bompengeinnkrevingen.
veier24.no 15.11.19
Leserbrev: Når kommer lyset på vestsida av Mjøsa?
Hvorfor er det ikke helhetlig vegutbygging mellom Mjøsbyene?
oa.no 15.11.19 
Bompengeandelen økte 48 prosent i årets budsjett
Bompengeandelen bilistene betaler for nye veier er i ferd med å eksplodere. «12,8 prosent i 2019», var regjeringens anslag i fjorårets statsbudsjett. Nå viser prognosen at tallet er 19,0 prosent – og trenden er stigende.
motor.no 14.11.19 
Advarer mot verdens lengste tunnel
Man frykter høy fart og alvorlige ulykker når den 14,3 kilometer lange Ryfylketunnelen snart åpner.
dinside.no 14.11.19 
Senterpartiets bilbløff
Senterpartiet har foreslått kraftig økning i mange bilrelaterte avgifter. Slik blir man ikke bilistenes parti.
nettavisen.no 14.11.19 

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…
All articles loaded
No more articles to load

Mange spektakulære bruer på gang

Nye Tana Bru blir et spektakulært landemerke i Øst-Finnmark. Statens Vegvesen har imidlertid mange små og store bruprosjekter på lista si. Vedlikehold medfører sine utfordringer, men det finnes også løsninger.

Nå må Norge gi topp-prioritering til en fullverdig E134 i kommende NTP.

Stor veikonferanse i Kongsberg – og kaos på E134 Det var mange gode innlegg på den viktige veikonferansen som ble hold i Kongsberg i regi av Kongsbergregionen, Haukelivegen og Vegforum Øst-Vest. Statssekretær Tommy Skjervold og prosjektleder Jan Fredrik Lund informerte om NTP-prosessen som nå pågår. Hovedfokuset er på veiprosjekter som har positiv netto samfunnsnytte.

Nye Veier skal bygge vei gjennom Kvænangsfjellet

Nye Veier i Trøndelag flytter nordover og får det første oppdraget Nye Veier har i Nord-Norge. Kvænangsfjellet på grensen mellom Troms og Finnmark – som snart blir ett fylke – har i alle år vært en skikkelig hodepine for veimyndighetene.
All articles loaded
No more articles to load