Setter i gang konkurranse planarbeid på E16 Kløfta – Kongsvinger
bygg.no 15.12.19
Er dette løsningen på rene toaletter langs veien?
motor.no 15.12.19
Det handler om å sikre liv og helse. Det er mange av oss som gruer seg til å sette oss i bilen med barn i baksetet
an.no 14.12.19
EU-kommisjonens president: Vil bygge én million ladestasjoner
elbil24.no 14.12.19 
95 millioner til utslippsfrie løsninger
bygg.no 14.12.19
Tyskland jekker Norge ned fra elbil-tronen
e24.no 14.12.19
Slik forsøkte sjåføren å lure seg unna påbudet
abcnyheter.no 14.12.19
Leserinnlegg: Møreaksen er seigliva
rbnett.no 13.12.19
Har funne årsaka til brannen og eksplosjonen på MF «Ytterøyningen»
nrk.no 13.12.19
Skanska skal gi anleggsmaskinene kunstig intelligens – har fått forskningsstøtte
bygg.no 13.12.19
Fortsatt ferjer eller Romsdalsaksen?
rbnett.no 13.12.19 
Røykenveien – igjen
budstikka.no 13.12.19
Molde er inhabile i utgreiinga av Romsdalsaksen»
smp.no 12.12.19 
Nok en gang ble Norge delt i to – tidligst 10 år før situasjonen er utbedret, spår Statens vegvesen
nrk.no 12.12.19 
Nordmørslista bommer om Møreaksen
tk.no 12.12.19
Eksterne investorer kjøper 40 prosent av Risa
bygg.no 12.12.19
Leserinnlegg: «Møreaksen og Nordøyvegen»
smp.no 12.12.19 
Se Nye veiers planer og hvor de bygger:
nyeveier.no 11.12.19 
Nord-Norgebanen vil koste over 100 milliarder kroner
bygg.no 11.12.19 
I 2015 falt det stein fra tak og vegger. Nå er Porsgrunnstunnelen blitt ny
veier24.no 11.12.19 
Mister løyvene: Over og ut for Vlantana Norge
lastebil.no 11.12.19
14.000 signaler skal styre E134-trafikken
laagendalsposten.no 11.12.19 
NLF-seier: Lavere ferjetakster for næringstransport i Møre og Romsdal
lastebil.no 11.12.19
Strategigruppe ga regjeringen råd om forskning og innovasjon i transportsektoren
kommunikasjon.ntb.no 10.12.19
Vegtilsynet har avdekket nye grove sikkerhetsbrudd hos Statens vegvesen
veier24.no 10.12.19 
Utvalg ser på bompengenes fremtid i Norge
bygg.no 10.12.19
Nye Veier og Risa AS har gjennomført sin første felles ledelsesbefaring på drift og vedlikehold
kommunikasjon.ntb.no 10.12.19
Møreaksen beste alternativ for ny E39 Ålesund – Molde
bygg.no 09.12.19 
Éin avtale skal binde oss
bt.no 09.12.19 
Nytt selskap skal gjere det enkelt å køyre mellom Oslo og Bergen med hydrogenbil
kvinnherad.kommune.no 09.12.19
Bjørn-Kristian Svendsrud (27) fra Horten er ansatt som ny politisk rådgiver for samferdselsminister Jon Georg Dale.
kommunikasjon.ntb.no 09.12.19 
Nye endringar i regelverket for drosjer
kommunikasjon.ntb.no 09.12.19 
Morgedal Entreprenør skal ruste opp fylkesvei 287 i Sigdal
veier24.no 09.12.19 
Fortvilet vogntogsjåfør: – Såpeglatte veier blir ikke strødd
nrk.no 08.12.19 

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…
Hordfast får statlig reguleringsplan
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at det videre arbeidet med reguleringsplaner for E39 Stord-Os (Hordfast) skal skje med bruk av statlig reguleringsplan.
byggfakta.no 20.12.19 
Skanska signerte milliardkontrakt: Bygger E16 Åsbygda – Olum.
Bygger E16 Åsbygda - Olum.
at.no 20.12.19 
E134 til Oslo er blitt kortere
I dag ble Mælefjelltunnelen på E 134 åpnet, noe som gjør kjøreturen mellom Haugesund og Oslo 11 kilometer og opp ti 18 minutter kortere.
radioh.no 19.12.19
Prioriterer flaskehalsen på innfartsåra til Finnmark
Utbygger Nye veier rangerer Kvænangsfjellet høyt på grunn av samfunnssikkerhet.
altaposten.no 19.12.19
E6 Øyer – Otta kan bli prioritert for utbygging tidligere enn forventet
kommunikasjon.ntb.no 19.12.19 
kommunikasjon.ntb.no 19.12.19 
Oppryddingsarbeidet på E18 i rute – Vegvesenet avviser at sikkerhet ble nedprioritert
Samferdselsministeren og Vegvesenet avviser at sikkerheten ble nedprioritert på en ny strekning på E18 ved Larvik der et stort ras gikk fredag.
bygg.no 15.12.19
Statens vegvesen har solgt 135.000 kubikk steinmasser Nye Veier vil bruke i E6-utbyggingen i Gudbrandsdalen.
Statens vegvesen har solgt 135.000 kubikk steinmasser til Frya Næringspark for kun 70.000 kroner. Nå lurer Nye Veier på hva som har skjedd med massene og frykter et dyrere veiprosjekt i Gudbrandsdalen.
bygg.no 13.12.19 
Tar i bruk hydrogenlastebiler: – Vi blir en av de første i verden
Fire hydrogenlastebiler skal kjøre ut varer for Asko i Trondheim etter jul. Grossisten håper dette er starten på en ny æra for ren varetransport.
nrk.no 13.12.19 
Forbereder neste NTP: Vegvesenet vil lage verdianalyse av flere riksveier
Analysen vil også være en del av grunnlaget for å finne de første prosjektene Vegvesenet skal planlegge etter «Nye Veier-modellene»
veier24.no 12.12.19 
– Utsatt MVA vil gi entreprenører rettssikkerhet
Administrerende direktør Julie M. Brodtkorb i MEF er glad Siv Jensen nå ber om nye regler for å utsette MVA-betaling i tvister.
anleggsmaskinen.no 12.12.19 
Debatt: Nye Veier bygger for framtida
Et veiprosjekt er lønnsomt når reisetida blir redusert for mange veibrukere, og når verdien av denne sparte reisetida er større enn kostnadene ved å bygge ut veiene. Her et illustrasjonsbilde fra Kvål-Melhus-prosjektet til Nye Veier
adressa.no 12.12.19 
Investeringer i samferdsel – lønnsomme for hvem?
Fordelingshensyn er trolig viktige i beslutninger om samferdselsprosjekter og andre offentlige investeringer, særlig hensynet til geografisk fordeling. Dette taler for at slike hensyn også bør få en mer sentral plass i utredningene.
samferdsel.toi.no 12.12.19
Europas entreprenører stiller seg bak visjon om klimanøytralt kontinent innen 2050
Den europeiske entreprenørorganisasjonen FIEC (Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction) stiller seg bak en EU-plan for å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050.
bygg.no 12.12.19
SINTEF: Vi må bruke mer kortreist stein til veibygging
Steinmasser som tas ut fra tunneler, fraktes ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane. – Vi må bli flinkere til å bruke steinen fra tunnelene lokalt, sier Torun Rise, som har ledet innovasjonsprosjektet 'Kortreist stein'.
bygg.no 12.12.19
Forbereder neste NTP: Vegvesenet vil lage verdianalyse av flere riksveier
Analysen vil også være en del av grunnlaget for å finne de første prosjektene Vegvesenet skal planlegge etter «Nye Veier-modellene».
veier24.no 12.12.19 
Prosjektlederen forteller om verdens lengste og dypeste undervannstunnel
30. desember åpner verdensrekordtunnelen på Ryfylke.
veier24.no 12.12.19 
Stemningsskifte i anleggsbransjen – prosjekter over hele landet er lagt på is
MEF mener overføringen av veioppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene kan stoppe igangsettelsen av nye prosjekter over hele landet.
bygg.no 12.12.19
Utvalg ser på bompengenes fremtid i Norge
Et regjeringsoppnevnt utvalg skal vurdere inntektsgrunnlaget i bompenger i fremtiden.
bygg.no 11.12.19
– OPS må forandres
– OPS-modellene i Norge bygger på feil forutsetninger, og gir ikke ønsket effekt for verken byggherre eller entreprenør
tungt.no 10.12.19
– Ulovlig å bruke bompenger til å gi oslofolk billigere trikk, buss og bane, sier Frps samferdselsminister
— Byrådet i Oslo får ikke lov til å bruke bompenger til å kutte prisene på kollektivtransport, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).
vartoslo.no 10.12.19
Nye Veier og Vegvesenet enige om kryssløsning – nå kan arbeidet med utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn komme videre
Nye Veier og Statens vegvesen er enige om kryssløsninger for E18 Lanner-Kjørholt.
kommunikasjon.ntb.no 10.12.19 
OPS-kontrakt på 10 milliarder gryteklar for markedet – dette sier de største norske entreprenørene om Sotrasambandet
Sotrasambandet blir norgeshistoriens største enkeltstående samferdselskontrakt. Spørsmålet er om de norske entreprenørene vil være med å konkurrere om den.
bygg.no 09.12.19 
Advarer Siv om norske elbilfordeler
Norges elbilpolitikk har lenge vakt internasjonal oppsikt. Men nå advarer OECD kraftig mot flere effekter av de norske subsidiene: De koster for mye og er mest til glede for de rike.
motor.no 09.12.19 

Hordfast får statlig reguleringsplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at det videre arbeidet med reguleringsplaner for E39 Stord-Os (Hordfast) skal skje med bruk av statlig reguleringsplan.

E134 til Oslo er blitt kortere

I dag ble Mælefjelltunnelen på E 134 åpnet, noe som gjør kjøreturen mellom Haugesund og Oslo 11 kilometer og opp ti 18 minutter kortere.

Hordfast får statlig reguleringsplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at det videre arbeidet med reguleringsplaner for E39 Stord-Os (Hordfast) skal skje med bruk av statlig reguleringsplan.

E134 til Oslo er blitt kortere

I dag ble Mælefjelltunnelen på E 134 åpnet, noe som gjør kjøreturen mellom Haugesund og Oslo 11 kilometer og opp ti 18 minutter kortere.

Hordfast får statlig reguleringsplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at det videre arbeidet med reguleringsplaner for E39 Stord-Os (Hordfast) skal skje med bruk av statlig reguleringsplan.

E134 til Oslo er blitt kortere

I dag ble Mælefjelltunnelen på E 134 åpnet, noe som gjør kjøreturen mellom Haugesund og Oslo 11 kilometer og opp ti 18 minutter kortere.
Rull til toppen