Disse fire kjemper om E39 Leirvika-Renndalen
bygg.no 06.08.20 
Bygg og anlegg tungt til stede på Møteplass Oslo
bygg.no 06.08.20 
– Kom i gang med byggingen av Hålogalandsveien
vol.no 06.08.20 
Ny teknologi reduserer usikkerheten rundt dårlige grunnforhold
bygg.no 06.08.20 
Nå er byggingen av Fornebubanen i gang – før endelig godkjenning
nettavisen.no 06.08.20
Ny jernbanetunnel gjennom Oslo må bygges nå | Ola Elvestuen, Solveig Schytz og Jon Gunnes
aftenposten.no 06.08.20 
Ny konsernsjef i AF Gruppen
at.no 05.08.20
Genova åpnet ny bru, to år etter katastrofen
veier24.no 04.08.20 
Bettina Sandvin forlater Statens vegvesen – får ny toppjobb innen utbyggingsprosjekter
veier24.no 03.08.20 
Utbygging og planer for E6 Moelv – Roterud og RV4 Mjøsbrua – Oslo
oa.no 02.08.20 
E39 Bolsønes- Kviltorp – Julbøen – Molde – finnes det akseptable løsninger?
driva.no 02.08.20
Statssekretær etter OPS-erfaring: – Norske entreprenører er konkurransedyktige
bygg.no 31.07.20 
Kaste-Stoadalen utsettes i seks nye måneder
kanalen.no 31.07.20 
Vil til bunns i kartmysteriet
docdroid.net 31.07.20 
Contexo hevet kontrakten på veiprosjekt
at.no 31.07.20 
Yrkestrafikkforbundet meiner vedlikehald og utbetring av vegnettet bør bli prioritert
nationen.no 30.07.20 
Tunnelstenging i flere år – ett «kvelertak» på øyregion!
hitra-froya.no 30.07.20 
Rekordtrafikk på E6 gjennom Innlandet – uten alvorlige ulykker
ostlendingen.no 29.07.20 
– Mer overvåking gir lavere kostnader
at.no 28.07.20 
Entreprenør ga de ansatte flere millioner i bonus
at.no 28.07.20 
Har ikkje nødvendig legitimitet
tk.no 28.07.20 
Kan være blant de første i verden: Skal teste droner i aktivt luftrom
tu.no 28.07.20 
«Den digitale fjellovergang» skal hjelpe driftsentreprenører å spå når veier må stenges
veier24.no 27.07.20 
Forsvarer bruk av høyt trykk ved berginjeksjon
bygg.no 27.07.20 
Mener Google Maps villeder turister til køkaoset på riksvei 13 i Hardanger
nrk.no 26.07.20 
Fylkesvegene er viktige for næringslivet
fosna-folket.no 25.07.20 
Jeg mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen
dt.no 25.07.20 
Østlendingen mener: Respektløs prosess om bompenger
ostlendingen.no 24.07.20 
Norsk vegmuseum sprenger alle publikumsrekorder
veier24.no 24.07.20 
Hvem er best til å bygge vei?
avisenagder.no 23.07.20 
Stenger Bygdøy allé: Spår kaos, frustrasjon og aggresjon
nettavisen.no 22.07.20 
Bompengeleverandør i Rogaland forsinket – taper i snitt 27 millioner kroner i måneden
bygg.no 22.07.20 
Høyere fart uten nedside
yrkesbil.no 21.07.20 
Regjeringen oppretter tilskuddsordning på 100 millioner kroner for buss- og passasjerbåtselskaper
kommunikasjon.ntb.no 20.07.20 

25 % rimeligere, lettere og lengre broer med sandwich-teknologi

(Illustrasjon: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
Forskere på Chalmers i Göteborg mener ny teknologi gir bedre stivhet med lettere løsninger som krever mindre vedlikehold. Særlig på hengebroer kan løsningen være nyttig.  Ikke bare denne, men også mye annen omfattende og lovende broforskning har skjedd de siste…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…
E18 Vestkorridoren: Nå er vi i gang!
Åtte firma deltok på Vegvesenets tilbudskonferanse for entreprisekontrakten for forberedende arbeider på strekningen Lysaker-Ramstadsletta. Kontrakten er den første i prosjektet E18 Vestkorridoren.
vegvesen.no 06.08.20 
Andre gangs varsel om planoppstart og høring planprogram for E134 Saggrenda-Elgsjø
Statens vegvesen kunngjør nå oppstart med detaljreguleringsplan for E134 Saggrenda–Elgsjø med planprogram og anbefalt veilinje.
bygg.no 04.08.20 
Nye Veier står klare til å bygge ny E6 i Trøndelag – møter motstand
Politikerne i Stjørdal og Malvik kommune har sagt ja til E6-planene mellom Ranheim og Værnes, og Nye Veier ønsker å sette i gang med anleggsarbeider i slutten av august. Men flere grunneiere og interesseorganisasjoner har klaget på vedtakene.
bygg.no 04.08.20
Vegvesen-seminar: Hvordan ruste Norge for fremtiden?s
Vegdirektøren samler flere av de fremste samferdselseksperter til en samtale om viktige veivalg fremover på Møteplass Oslo.
bygg.no 04.08.20 
Ferjefri E39 skal koste mindre enn 382 milliarder
I høst skal Statens vegvesen vise hvordan sluttkostnaden for Ferjefri E39 kan bli betydelig lavere enn 382 milliarder kroner. Til nå har planlegging alene kostet over 2 milliarder kroner
radioh.no 03.08.20
Langs landeveien i verdens rikeste land
Det ser ut ti at det bare er i krisetider at finansministre er villige til å åpne pengesekken i særlig grad.
folkebladet.no 31.07.20 
Hareide: Staten har spart 59 milliarder på etableringen av Nye Veier
Besparelser og nytteøkninger i oppstartsporteføljen til Nye Veier viser en netto økt nytte på deres prosjekter tilsvarende 59 milliarder kroner.
veier24.no 30.07.20 
Opnar ny E6 på Helgeland – men framleis må bilistane køyre på ei mil gammalveg utan midtstripe
På Sør-Helgeland står ein flunkande ny europaveg klar til bruk. Snart avsluttar anleggsarbeidarane arbeidet, og no hastar det å få pengar til å utbetre den siste mila som manglar finansiering.
nrk.no 30.07.20 
E39 OVER LANGENUEN: Forsker videre: Vegvesenet, Hydro og Leirvik vil bygge vedlikeholdsfrie aluminiumsbruer
veier24.no 30.07.20 
veier24.no 30.07.20 
Åpnet OPS-prosjektet riksvei 3/25 til 5,5 milliarder kroner: – Et utstillingsvindu for norsk veibygging
Litt over to år etter spaden gikk i jorden for det 26 kilometer lange OPS-prosjektet riksvei 3/25 Løten-Elverum, åpnet det som av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen blir karakterisert som en rekordvei.
bygg.no 30.07.20 
Leserinnlegg: – Bilen blir ignorert som transportmiddel
Bård Hoksrud og Tor Andre Johnsen er provosert over Østlandssamarbeidet sine innspill til Nasjonal Transport plan for 2021 til 2033.
drm24.no 23.07.20 
E18 – hva skjedde egentlig under forhandlingene?
Ingen kan ha unngått å observere det politiske spillet rundt E18-behandlingen det siste året. Men hva har skjedd på det politiske kammerset og i korridorene som vi skattebetalere og velgere burde få greie på?
budstikka.no 23.07.20 
Fremtidig E18 og fremkommelighet
Siden den opprinnelige planen om utvidet E18 nå tydeligvis er redusert, kunne det vært interessant å få vurdert hvordan den planen som nå foreligger vil påvirke transporten av gods- og yrkestrafikken inn og ut av Oslo vestfra. Hensynet til transport av varer og trafikk med håndverkere og andre har vært svært lite omtalt i mediene.
budstikka.no 22.07.20
Nå kan fylker søke om penger til viktige veier for sjømatnæringen
Samferdselsminister Knut Arild Hareide deler ut penger for å bedre veiene for transportnæringen
kommunikasjon.ntb.no 17.07.20 
Høye utgifter for bompenger setter sinnene i kok: – Uærlige
Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen og stortingsrepresentant, raser mot bompengeutgiftene.
nettavisen.no 16.07.20 
«Kan ny teknologi revolusjonere byggingen av flytebruer?»
Møre og Romsdal, landets største ferjefylke, har debatten gått høylytt om Ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.
smp.no 15.07.20 
Vegvesenets utbyggingsdirektør: – Har ikke snakket ned Nye Veier
Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen mener han slett ikke har snakket ned veiselskapet Nye Veier i en serie kommentarer denne sommeren.
bygg.no 15.07.20 
Hareide må vurdere dyrere løsning for «dødsveien»
Ministeren må nå ta stilling til et E16-forslag som vil gjøre oppgraderingen av den rasutsatte strekningen dyrere, men samtidig unngå den varslede forsinkelsen på to år.
tv2.no 14.07.20 
Raser etter E16-utsettelse: – På Østlandet bygger de og blir ferdig, mens her står det i stampe!
Ordfører og reisende mener folk på Vestlandet blir holdt for narr når nye E 16 Bergen - Voss blir forsinket nok en gang.
tv2.no 12.07.20 
Hvorfor bruker du sommeren til å snakke ned Nye Veier, Kjell Inge Davik?
Av: Finn Aasmund Hobbesland, direktør planlegging og drift i Nye Veier
kommunikasjon.ntb.no 11.07.20
Har bygget vei for under 50.000 kr. per meter: Mot ny E6-tidsalder på Helgeland
Det blir et tydelig og merkbart skille fra gammel til ny tid, når en strekning på 17 kilometer denne sommeren åpnes for trafikk mellom Mosjøen og Majavatn.
veier24.no 10.07.20
Nå stenger MDG flere Oslo-veier i rushet mens bussene er rammet av koronatiltak
Mens bussene går halvfulle på grunn av smittevern, slår MDG-byråden til og stenger to hovedveier inn til jobb i Oslo sentrum.
nettavisen.no 08.07.20 
Åpner nye E6 Soknedal tre måneder tidligere enn planlagt
Onsdag 8. juli, åpner den nye strekningen på E6 i Soknedal i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag. Strekningen er 6,5 kilometer lang.
bygg.no 07.07.20

E18 Vestkorridoren: Nå er vi i gang!

Åtte firma deltok på Vegvesenets tilbudskonferanse for entreprisekontrakten for forberedende arbeider på strekningen Lysaker-Ramstadsletta. Kontrakten er den første i prosjektet E18 Vestkorridoren.

E18 Vestkorridoren: Nå er vi i gang!

Åtte firma deltok på Vegvesenets tilbudskonferanse for entreprisekontrakten for forberedende arbeider på strekningen Lysaker-Ramstadsletta. Kontrakten er den første i prosjektet E18 Vestkorridoren.
Scroll to Top