Svindyrt klimahysteri!
rbnett.no 06.02.20 
FERGEOPPRØRET FORTSETTER: Fire fylkeskommuner går sammen i kampen om mer penger til fergene
veier24.no 06.02.20 
Pål Kårbø blir ny leiar i E134 Haukelivegen AS
vtb.no 06.02.20 
Denne brua blir verdens første lasersveisede bru – kan spare ti milliarder på ferjefri E39
tu.no 05.02.20 
«Veiprising vil gi penger i bøtter og spann»
motor.no 05.02.20 
Ny BIM-modell skal ta næringen inn i fremtiden
samferdselinfra.no 05.02 20
– Det haster med å investere i ny teknologi
byggfakta.no 05.02.20 
TRAFIKKTILTAK SPÅS Å FÅ LITEN EFFEKT: Dobling av drivstoffavgiften i 2030 vil gi bare 6,3 prosent mindre bilbruk
veier24.no 05.02.20 
Klimakur 2030: – Dialog med næringen avgjørende for å lykkes
bygg.no 04.02.20 
Skal varsle veibygging på mobilen
motor.no 03.02.20 
Valg av trasé opp til departementet
nrk.no 03.02.20 
Bransjen skal forme kravene til informasjonsmodellering og FDV for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
bygg.no 03.02.20 
Nye Veier satser på digital nyhetstjeneste for E6 Kvål-Melhus
bygg.no 03.02.20 
7 av 10 maskiner elektriske innen 2030
anleggsmaskinen.no 03.02.2020
E6 Soknedal går inn i sluttfasen
opdalingen.no 03.02.20
Jon Kristiansen (NHO): Hvordan sikre gjennomslag i Nasjonal transportplan?
hadeland.no 02.02.20 
SRBG: – Flere årsaker til forsinkelse
bygg.no 02.02.20 
Staten tapte søksmål mot IBM – må ut med en kvart milliard
bygg.no 01.02.20 
Vegvesenets bru-sjef til kinesiske CCCC
bygg.no 31.01.20 
Inviterer til åpent møte om E134 Dagslett – E18
lier.kommune.no 31.01.20
Innlegg: Tvister i anleggsbransjen – brannfakkel 1 – prosjektering og beskrivende mengdefortegnelse
bygg.no 30.01.20 
Tre konsulentkjemper i kamp om reguleringsplanen for E18 Ramstadsletta-Slependen
veier24.no 29.01.20 
Nå kan du melde deg på Byggedagene 2020
bygg.no 29.01.20 
Ikke tro på svartmaling: Norge har de laveste klimagass-utslippene på 25 år
nettavisen.no 29.01.20
Peab gjennomfører heldigital E6-utbygging
at.no 29.01.20 
Frp frigjør seg fra bompengeavtalen
bygg.no 28.01.20 
Stenger E18 daglig i minst en måned
at.no 28.01.20 
Folkemøte om E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
vaksdal.kommune.no 28.01.20 
Johnsen får beholde verv: – Må brette opp ermene
ringsaker-blad.no 28.01.20 
Få bort flaskehalsen
nye-troms.no 27.01.20 
Rapport: Bompengene i Oslo må ti-dobles, en dobling er ikke nok
nettavisen.no 25.01.20 
Krevende veistrekning
nrk.no 23.01.20 
Fullføringen av Ryfast trekker ut: Nok en gang blir åpningen av Eiganes- og Hundvåg-tunnelene utsatt
veier24.no 22.01.20 
Utenlandske selskaper vant kun én stor Vegvesen-kontrakt i 2019
bygg.no 21.01.20 

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…
NAF KRITISERER TØI-BEREGNING AV VEIPRISING: – Vil aldri godta avgiftsbonanza for bilistene
– NAF kommer aldri til å akseptere den avgiftsbonanzaen som TØI-forsker Lasse Fridstrøm skisserer for et veiprisingssystem, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.
motor.no 06.02.20 
E16 SANDVIKA-HØNEFOSS: Vegvesenet lyser ut milliardkontrakt for bygging av ny E16-strekning
Tre skal prekvalifiseres for bygging av firefelts motorvei fra Bjørum til skaret.
veier24.no 06.02.20 
Raymond Johansen innrømmer at E18 må bygges. Men han vil ikke at den skal øke trafikken til Oslo.
Vi samlet tre av de sterkeste motstanderne av ny E18. Det viste seg at de ikke er kategorisk imot veien.
aftenposten.no 06.02.20 
MOTORVEIER SKAL BYGGES SMALERE: Nye Veier foreslår ny klasse motorveier som skal være bare 19 meter brede
I sitt høringssvar til Statens vegvesens forslag om smalere motorveier på 20 meter, svarer Nye Veier med å foreslå veibredde på 19 meter.
veier24.no 06.02.20 
«Næringslivet trenger Ytre Ringvei: Kø er dyrt og miljøskadelig»
Dagens trafikkavvikling gjennom Kristiansand koster transportnæringen minimum 50 millioner kroner i året. Dette er uholdbart over tid. Derfor står næringslivet i regionen samlet om at det er viktig å få realisert Ytre ringvei så raskt som mulig og uavhengig av fremdriften i andre samferdselsprosjekter i regionen.
n247.no 05.02.20 
Ap åpner for å revurdere flere fjordkryssinger i fergefri E39-prosjektet
Det var Stoltenberg-regjeringen som først lanserte planen om å gjøre E39 helt fergefri. Nå vil Ap kun binde seg til tre av syv delprosjekter. – Det er ikke prestisje for oss, sier stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap).
abcnyheter.no 05.02.20
Det skal bli lettere å være seriøs praktiker
Vekk med sentral godkjenning, tiltaksklasser og ansvarsrett. Inn med statlige krav til kunnskap hos utførende på spesielt viktige områder. Byggkvalitetutvalget vil gjøre det enklere å være praktiker. Så lenge man er seriøs. – Kjempebra! Vi har blitt hørt, sier MEF-direktør Julie M. Brodtkorb.
anleggsmaskinen.no 05.02.20 
Slik kan vi tallfeste hva trafikkavbrudd koster
Nyttekostnadsanalyser (NKA) benyttes ofte for å verdsette konsekvenser av infrastrukturprosjekter, men metodikken er kritisert for å være mangelfull – blant annet ved at relevante nyttevirkninger ikke beregnes og tas med i analysene.
samferdsel.toi.no 04.02.20 
Hareide kaller inn partene i E18-striden til møte
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (H) har innkalt partene i striden om ny E18 gjennom Bærum og Asker til møte mandag 10. februar, melder Budstikka.
bygg.no 04.02.20 
Trøndelag fylkeskommune inngår sin første vegkontrakt
Her signerer Trøndelag fylkeskommune sin aller første veikontrakt. HR Entreprenør AS skal oppgradere FV 31 mellom Røros og svenskegrensen for 15 millioner kroner.
anleggsmaskinen.no 04.02.20
OPS-prosjektet rv. 3/25 åpner tre måneder tidligere enn planlagt
OPS-prosjektet riksvei 3/25 Løten-Elverum var planlagt å åpne i november 2020. Nå er åpningsdatoen fremskyndet med hele tre måneder.
bygg.no 04.02.20 
AF Gruppen og Norconsult mot gigantkontrakt for Nye Veier
Nye Veier AS har besluttet at AF Gruppen og Norconsult går videre til konkretiseringsfasen for bygging av ny E6 Roterud - Storhove i Innlandet. Kontrakten har en total verdi på 3,9 milliarder kroner.
bygg.no 31.01.20 
Å følge skiltet er en tabbe: Du må betale dobbelt så mye bompenger, veien er lenger og tar lengre tid
nettavisen.no 30.01.20 
nettavisen.no 30.01.20 
E39: Enighet om reguleringsforslag
Etter dialog med utbyggere av Sandnesheia fremmer Nye Veier et omforent reguleringsforslag for tilførselsvei fra Greipsland til Ime. Det er lagt inn en kombinert fjell- og miljøtunnel som ivaretar utbygging av Sandnesheia. Ved Ime er ny rundkjøring optimalisert for å gi mest mulig tilgjengelig areal for utvidelse av skolen.
nyeveier.no 30.01.20 
Hvor blir det av pengene?
Til tross for meget stor aktivitet i bygg- og anleggsbransjen de siste årene, sitter entreprenørene igjen med uforskammet lite. Hvorfor er det sånn?
anleggsmaskinen.no 30.01.20 
Vegdirektøren: Klimavennlig veibygging skal lønne seg
Statens vegvesen tar et skikkelig klimagrep. Nå skal entreprenører, leverandører og rådgivere som kommer med gode klimaløsninger belønnes med en egen klimabonus.
veier24.no 30.01.20
Bærum legger hele Fornebu i E18-potten
I pokerspillet om ny E18 går Bærum all-in og satser hele Fornebu-utbyggingen.
budstikka.no 29.01.20 
Krev at Hareide held milliard-løfta i vest
I fleire valkampar har Knut Arild Hareide lova å jobbe for samferdsleprosjekt for fleire titals milliardar i Vestland.
nrk.no 29.01.20
Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst oversendt
Nye Veier har oversendt sitt endelige forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til 2. gangs behandling i Lindesnes og Lyngdal kommuner. - En viktig milepæl i arbeidet med å bygge ny, trafikksikker hovedvei sammenhengende fra Kristiansand til Ålgård, sier utbyggingssjef Vidar Stormark i Nye Veier.
kommunikasjon.ntb.no 28.01.20
Innlegg: Rådgivertoppenes fem råd til Knut Arild Hareide
Lederne i Multiconsult, Sweco, Rambøll, COWI, Norconsult og AFRY ønsker forutsigbarhet og etterlyser konkrete klimamål i dette innlegget.
bygg.no 28.01.20 
Frp skroter bomavtalen
OMKAMP: For fem måneder siden brukte Erna Solberg 20 milliarder kroner på bompengeforliket som skulle berge regjeringen. Nå varsler Frp at avtalen ikke gjelder lenger.
klassekampen.no 28.01.20 
Veidirektør Ingrid Dahl Hovland vil ha mer vei for pengene
Norges nye veidirektør Ingrid Dahl Hovland lover at kostnadene skal ned i Statens vegvesen.
finansavisen.no 28.01.20 
Trenden er klar
Bompengeselskapene reduserer passeringskostnadene tredje år på rad.
at.no 27.01.20 

«Næringslivet trenger Ytre Ringvei: Kø er dyrt og miljøskadelig»

Dagens trafikkavvikling gjennom Kristiansand koster transportnæringen minimum 50 millioner kroner i året. Dette er uholdbart over tid. Derfor står næringslivet i regionen samlet om at det er viktig å få realisert Ytre ringvei så raskt som mulig og uavhengig av fremdriften i andre samferdselsprosjekter i regionen.

Det skal bli lettere å være seriøs praktiker

Vekk med sentral godkjenning, tiltaksklasser og ansvarsrett. Inn med statlige krav til kunnskap hos utførende på spesielt viktige områder. Byggkvalitetutvalget vil gjøre det enklere å være praktiker. Så lenge man er seriøs. – Kjempebra! Vi har blitt hørt, sier MEF-direktør Julie M. Brodtkorb.

«Næringslivet trenger Ytre Ringvei: Kø er dyrt og miljøskadelig»

Dagens trafikkavvikling gjennom Kristiansand koster transportnæringen minimum 50 millioner kroner i året. Dette er uholdbart over tid. Derfor står næringslivet i regionen samlet om at det er viktig å få realisert Ytre ringvei så raskt som mulig og uavhengig av fremdriften i andre samferdselsprosjekter i regionen.

Det skal bli lettere å være seriøs praktiker

Vekk med sentral godkjenning, tiltaksklasser og ansvarsrett. Inn med statlige krav til kunnskap hos utførende på spesielt viktige områder. Byggkvalitetutvalget vil gjøre det enklere å være praktiker. Så lenge man er seriøs. – Kjempebra! Vi har blitt hørt, sier MEF-direktør Julie M. Brodtkorb.
Rull til toppen