– Gjennom kompetanseutviklingen vil vi dekke de viktigste sidene ved prosjekter og prosjektledelse
07.03.23 byggfaktanyheter.no
Bransjekommentar: Det er bra at regjeringen endelig erkjenner en feilslått politikk for å håndtere strømkrisen
07.03.23 byggfaktanyheter.no
Tunnel i særklasse
06.03.23 samferdselinfra.no
Anne er blitt mer engstelig for å kjøre: – Går utover livskvaliteten
06.03.23 nrk.no
Indre riksvei må oppgraderes
06.03.23 sagat.no
Ferjeopprøret: Kommunalministeren lovar å lytte
03.03.23 nrk.no
Noreg ville ha meir miljøvenleg bilpark: – Vi har enda opp med dei feitaste bilane i verda
02.03.23 nrk.no
Bergen er Europas elbil-hovedstad
02.03.23 bil24.no
Kjerringsundet og ny E39
01.03.23 tk.no
Nye regler i Europa: EU vil innføre digitale førerkort
01.03.23 motor.no
Verdens mest spektakulære veier
01.03.23 klikk.no
Stanser anbudsprosessen med Tromsøtunnelene – kravet om økonomisk kapasitet var for strengt
01.03.23 veier24.no
Nei til kutt i ferjeavgangar!
28.02.23  smp.no
Rettssak kan gi Fornebubanen ny milliardsprekk
28.02.23 bygg.no
Skal skifte ut tusenvis av skilt
28.02.23 at.no
– Flisa bru er vesentlig mer overbelastet enn Tretten bru var
27.02.23 veier24.no
Nytt trafikktryggingsprosjekt på rv. 7 i Hallingdal
27.02.23 kommunikasjon.ntb.no
Jeg ville fått en månedlig regning på minst 4.000 om jeg skulle fortsatt samværet med Os
27.02.23 osogfusa.no
Sier nei takk til å overta gamle E18: – Kan bli en kostbar affære
27.02.23 veier24.no
Inkassoøkning: Elbileiere sliter: – Flere som vil selge
26.02.23 tv2.no
Kan ta bilen fra 4.600 nordmenn – disse vil Forsvaret ha
25.02.23 tv2.no
Nå er prislappen 4 mrd: Anbefaler å få ned kostnadene og risikoen på Kjerringsundsambandet
24.02.23 veier24.no
Ferdig i 2025: Splitter ny fylkesvei som kobler seg på E39 sør for Bergen
24.02.23 veier24.no
Vy sluker Flytoget i ny togplan
24.02.23 nettavisen.no
Tre entreprenører prekvalifisert til ombygging av gamle E16 på Jevnaker
24.02.23 veier24.no
NCC skal legge 40.000 tonn asfalt på E18 Vestkorridoren
23.02.23 veier24.no
Samferdselsministeren før ministermøte i EU-regi:Vil ha strengere utslippskrav for tungtransport
23.02.23 elbil.no
Spørsmål om E39 fikk frem statsrådens indre poet
23.02.23 altinget.no
Bransjen opplever å ha dårlig tid med elektrifiseringen:Tungtransporten langt fra «halvveis på vei»
23.02.23 elbil.no
DoblougGruppen: Bygger ny bru på Tretten
22.02.23 tungt.no
No bygger Statens vegvesen nytt kollektivt knutepunkt ved Nordhordlandsbrua
22.02.23 kommunikasjon.ntb.no
Togene blir nye, men blir reisen bedre? Slik kan innsiden av Bergensbanen bli endret.
22.02.23 aftenposten.no
Går den poetiske veien for å få svar om vei
21.02.23 altinget.no
Advokat: Tror Høyesterett kan skrote de nye trafikkbøtene
21.02.23 abcnyheter.no
Hole Senterparti med klar tale om Ringeriksbanen på årsmøtet i fylkespartiet
21.02.23 ringblad.no
Sweco: Det er mulig å bygge en 10 km tunnel under Todalsfjorden
20.02.23 veier24.no
Nora (18) fortvilar: Kommunen utset «gratis rassikring» på hovudveg mellom Bergen og Oslo
20.02.23 nrk.no
Bompenger, frustrasjon, valgkamp og erfaringer
20.02.23 nordnorskdebatt.no
Kjemper mot forlengelse av Haugalandspakken
19.02.23 radioh.no
Odd Nelvik raser: – Russisk rulett
18.02.23 dagbladet.no
Statens vegvesen har valgt dokumentasjons- og samhandlingsløsning fra M-Files
17.02.23 kommunikasjon.ntb.no

Rykk tilbake til start

Vedum
De mest observante så signalene allerede i Hurdalserklæringen. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, skulle det imidlertid vise seg at man gikk mye lenger enn selv pessimistene hadde fryktet. Det er full stans i en rekke planlagte samferdselsprosjekter, og Nye Veier er på full fart mot historiebøkene. Rykk tilbake til start.

Norges største tunnelprosjekt: 25 milliarder i byggekostnad

Det er et formidabelt tunnelprosjekt som nå er kjørt i gang når Statens Vegvesen og Bane NOR har startet sitt fellesprosjekt E 16 og Vossbanen Arna-Stanghelle. Faktisk er dette så stort at byggherrene inviterte til markedsdialog, for å skape attraktive kontrakter. Dette skjedde ved at de entreprenører og rådgivere som var interessert, fikk lov til å gi sine innspill til en foreslått kontraktsstrategi i en-til-en samtaler med prosjektledelsen...

En fremtid fylt med avgifter?

Fremleggingen av Støre-regjeringens alternative statsbudsjett ble en gedigen skuffelse for dem som er opptatt av bedre veier her i landet. Endog før forhandlingene med SV startet ble veibudsjettet kuttet med 250 millioner kroner....

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…
No kjem ferjekutta – nesten alle samband i Møre og Romsdal vert råka
Kutta kan berre vere byrjinga, ifølgje politikarane. Senterpartipolitikar fryktar avfolking og rasering av kysten.
01.03.23 nrk.no
Distriktene og de med dårlig råd er taperne langs veien: – Mer enn hver fjerde bilist har måttet kutte ut fritidsaktiviteter på grunn av økte drivstoffpriser
– Kostnadene til nødvendig bruk av bilen og veien prises så høyt at mange ikke har råd til å bruke veiene, og nye, mer effektive og trafikksikre veier blir så dyre at mange må kjøre mer trafikkfarlige omveier, skriver Geir A. Mo.
28.02.23 ringblad.no
Hvorfor krever vi inn så mye bompenger?
Mens momsen bakes inn og gjemmer seg i prisen på alt vi kjøper, er bom¬penge¬skiltene godt synlige.
28.02.23 aftenbladet.no
Lastebileierne fortviler: – Du kan ikke sykle rundt med 1000 kilo melk
Mener det er urealistisk med et bensin- og dieselforbud om to år.
27.02.23 nettavisen.no
Asfalterte veier kan bli erstattet av grusveier i Trondheim
Opp mot 170 kilometer av veiene i Trondheim kan bli gjort om fra asfalt til grusveier. Årsaken er pengemangel.
24.02.23 nettavisen.no
For mange partier har glemt bilistene…
Av Hilberg Ove Johansen
24.02.23 folkebladet.no
Frp-topp i strupen på regjeringen: – Direkte farlig politikk
Stortingspolitikere reagerer sterkt etter Nettavisen-avsløringer.
23.02.23 nettavisen.no
Vedlikeholdsetterslepet truer sikkerhet og fremkommelighet på veinettet
Veinettet her i landet er nå så dårlig at det knapt kan kalles tjenlig. Forfallet øker og skaper et enormt vedlikeholdsetterslep. Dette er et resultat av mange tiår med lave bevilgninger. Riksveinettet har behov for gigantiske investeringer for å kunne kalles et tjenlig veinett. Store deler av fylkesveinettet tilfredsstiller ikke veinormalene og fortsetter å forfalle.
23.02.23 samferdselinfra.no
Historisk vedtak: Her må elbilane betala 70 prosent
Halv takst med elbil er skrota. No blir Ryfast det første bompengeprosjektet i landet kor elbilane må betala meir enn 50 prosent. – Det er for tidleg å fase ut fordelane, meiner Elbilforeningen.
21.02.23 nrk.no
383 millioner til vedlikehold av fylkesveier
– Fylkesveiene er viktige for folk og næringsliv i hele landet. Vi må ta bedre vare på de vi har. Nå følger vi opp Nasjonal transportplan, og fordeler 383,6 millioner kroner til nettopp dette formålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.
21.02.23 anleggsmaskinen.no
Bompenger: Skal bli mye verre
I fjor tok staten inn 13.1 milliarder kroner i bompenger. I år øker det til 16. milliarder og verre skal det bli. Her er de nye bomprosjektene.
20.02.23 dagbladet.no
Starter skogrydding på siste del av ny E6 Helgeland
Denne uka (uke 8) begynner entreprenøren Johs J. Syltern å fjerne skog for å bygge ny E6 på strekningen Trøndelag grense–Lille Majavatn.
20.02.23 anleggsmaskinen.no
Morten har en gladmelding om E16 og Ringeriksbanen: – Ingen tvil om at vi vil prioritere dette
I løpet av kort tid skal Nye Veier spille inn hvilke vei- og banestrekninger de vil prioritere. Utbyggingsdirektør Morten Klokkersveen lover at de vil prioritere Ringeriksbanen og ny E16.
18.02.23 ringblad.no
Gladmelding om veiprosjekter i Asker og Bærum: – Utrolig god nyhet
Da nyheten kom om at staten likevel vil fortsette planleggingen av en forbindelse mellom E18 i Lier til Dagslett i Asker, kjøpte lokalpolitiker Ivar Granum (Ap) champagne.
18.02.23 budstikka.no
Advarer mot vindkraft langs veier: Biler kan bli truffet av is
Energikommisjonen foreslo vindkraft langs store veier. Nå advarer eksperter om at is kan bli slynget mot biler.
18.02.23 vg.no
Nå må du betale for disse, hver måned
En av bombrikkeutstederne innfører nå et nytt gebyr. Heretter må du betale abonnement for selve bombrikken
17.02.23 motor.no
Her er de 44 veiprosjektene som Statens vegvesen planlegger i år
Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, mener det er naturlig å skyve på arbeidet med kommunedelplaner og reguleringsplaner for en del veiprosjekter siden utbyggingstempoet nå tas noe ned.
17.02.23 veier24.no
Vegvesenet vil planlegge mer selv: – En konsulenttime koster fort det dobbelte
Statens vegvesen fortsetter planleggingen av 44 veiprosjekter i 2023. Samtidig varsler byggherren at de vil ta mer av planleggingsjobben i egenregi
17.02.23 bygg.no
For første gang er verdien til norske veier regnet ut. Tallet overrasket selv vei direktøren.
Statens vegvesen har betalt 1,2 millioner kroner for å få regnet på veiens verdi. Men nekter for at regnestykket skal brukes som trumfkort for å bygge mer vei.
16.02.23 aftenposten.no 
Veien er en inntektsgenerator
Ingrid Dahl Hovland, veidirektør Statens Vegvesen
aftenposten.no 16.02.23 
Tapte ny beboerparkering-avstemming: – Nå må folk i Stovner våkne og se hvem som er i ferd med å lure dem og gjøre dem enda fattigere
Voldsomt engasjement og frustrasjon rundt saken gjorde at Rødt Stovner på nytt stilte forslag om avskaffelse av beboerparkering. — Parkeringsreglene er en pest og plage for folk som bor i Stovner, mener Sammia Naz i bydelsutvalget for Rødt Stovner.
vartoslo.no 16.02.23 
Utbygger har ventet på klarsignal fra regjeringen i to år – likevel står dødsveien urørt
Alvorlige ulykker på E16 må forventes, mener regjeringen. Likevel legges «gryteklare» planer på is.
01.02.23 nettavisen.no
Videreutvikler flytebruløsningen over Bjørnafjorden
E39 Stord-Os (Hordfast) har gjennomført et nytt avrop på et forprosjekt for å modne løsningene for den nye brua som er under planlegging.
01.02.23 samferdselinfra.no
Enorm økning: Så mye kan det koste deg å bryte trafikkreglene
I dag øker satsene på trafikkbøter med hele 30 prosent: – Det er ikke kjekt for oss heller, sier politiet.
01.02.23 nrk.no
Leder: Utbyggingen av E6 i Innlandet må fortsette
Å redusere E6 til en vei for hyttefolket "til Hafjell og Kvitfjell" er å grovt undervurdere betydningen av hovedfartsåra mellom nord og sør.
31.01.23 nationen.no
E18 mellom Tvedestrand og Arendal: Sier tvert nei til økte bompengesatser
Et enstemmig fylkesutvalg i Agder vedtok på møtet 31. januar å ikke økebompengesatsene på nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Trafikk og inntekterhar så langt ligget godt under prognosene.
31.01.23 veier24.no
Stilte spørsmål om E6 gjennom Gudbrandsdalen – dette var svaret hun fikk
Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) stilte et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
30.01.23 gd.no
Scroll to Top