Trøndelag fylkeskommune med rask behandling av veiprosjekt til 150 millioner
bygg.no 30.03.20
Telemark-ordførere vil ha fart på E134
veier24.no 30.03.20 
E18 VED KRISTIANSAND: I morgen kan E18-bilistene ta i bruk det nye Hånes-krysset
veier24.no 30.03.20
Etterlengtet klarsignal for Ringeriksbanen
budstikka.no 30.03.20
Enormt å spare med nytt jordskjelvkart
tungt.no 29.03.20 
NAF etterlyser tiltakspakke for samferdselssektoren
tu.no 29.03.20 
Ny E39 forbi Vadheim kan bli sett på vent til etter 2033
ytresogn.no 28.03.20
TILTAKSPAKKE FRA NYE VEIER: Nye Veier girer opp for å få flere prosjekter ut i markedet
veier24.no 27.03.20 
NRK: Utsetter ny T-banetunnel i Oslo med fem år
bygg.no 27.03.20 
Peabs kjøp av YIT asfalt er endelig godkjent av EU – blir størst i Norden
veier24.no 27.03.20 
Vegvesenet framskynder utbetalinger til leverandører
veier24.no 27.03.20 
Nye Veier ønsker innspill om reguleringsplan for E6 Storhove – Øyer
bygg.no 27.03.20 
Endelig er Peabs kjøp av YIT asfalt godkjent av EU – blir størst i Norden
veier24.no 27.03.20 
Korona-tips: Å sikre en filtermaske mot virus, kan spare 2000 engangsmasker
veier24.no 27.03.20 
«Dere jukser, Statens vegvesen Midt!»
smp.no 26.03.20
Legger opp til bompengesjokk i Oslo – håper på enighet før påske
nettavisen.no 26.03.20 
Nå fortsetter konkurransen for E16 Bjørum-Skaret
bygg.no 26.03.20
«Full rulle» på E134 Mjøndalen – Langebru
at.no 26.03.20 
Nye Veier vil bygga endå ei gigantbru på E39
nrk.no 26.03.20
Godt håp for Nye Veier
saltenposten.no 25.03.20 
Nei til bom – svikter Sp og Ap eller Hareide bilistene?
ringsaker-blad.no 25.03.20
Biogassproduksjonen kan femdobles
avfallsbransjen.no 25.03.20
Skulle spare ni milliarder på Hordfast-kutt – klarte 2,3 milliarder
nrk.no 24.03.20 
KrF Balsfjord: Bygg ny E8 i Ramfjord nå!
nye-troms.no 24.03.20 
Anleggsmessen MEFA 2020 er avlyst
at.no 24.03.20
Liafjelltunnelen blir 60 prosent dyrere og to år forsinket
bygg.no 23.03.20
Ein sikker E16 kan ikkje utsetjast
bt.no 22.03.20
Oppfordring: Gi tommel opp til yrkessjåførene
lastebil.no 21.03.20 
Ånund mener det ferske patentet hans åpner for lange flytebruer på Vestlandet
tu.no 21.03.20 
Trenger gryteklare prosjekt etter korona
rbnett.no 21.03.20
Ja til motorvei Trondheim-Stjørdal
midtnorskdebatt.no 21.03.20
Reagerer på at Hålogalandsveien ikke er inne på NTP: – Om dette skulle bli regjeringens forslag, er det en katastrofe
vol.no 20.03.20 
Over 80 prosent av utstillerarealet til Vei og Anlegg 21 solgt
bygg.no 20.03.20
Dette koster veitrafikken samfunnet
toi.no 20.03.20

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…
Statens vegvesen: Vi gir mer gass i arbeidet med ny riksvei 4
Statens vegvesen tilbakeviser at veietaten vil droppe arbeidet med å bygge og planlegge ny riksvei 4. – Tvert imot gir vi nå mer gass på arbeidet for å videreføre byggearbeidet på riksvei 4 Hadeland. Samtidig går vi videre med å planlegge ny riksvei, sier vegvesendirektørene Kjell Inge Davik og Per Morten Lund.
bygg.no 30.03.20 
Stortings-topp ber fylkene gi korona-gass: – Dette vil være kjempeviktig for næringslivet
Mener fylkene nå må sette fortgang i byggeprosjekter og vedlikehold av vei.
nettavisen.no 30.03.20
Nye Veier starter stort planarbeid for E6 Øyer – Otta
Nye Veier har denne uken gått ut med en stor anbudskonkurranse med oppdrag som skal tilrettelegge for videre utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen. Oppdragene dekker blant annet planleggingsoppgaver på delstrekningene Øyer – Frya og Sjoa - Otta.
bygg.no 29.03.20 
AF Gruppen signerte fire milliarders kontrakt digitalt – bygger 23 kilometer firefeltsvei for Nye Veier
Nye Veier AS har i dag signert kontrakt med AF Gruppen for å utvikle og regulere 23 kilometer med firefelts motorvei fra Roterud i Gjøvik Kommune til Storhove i Lillehammer Kommune, med intensjon om å bygge. Kontrakten har en total utbyggingsverdi på 3,9 milliarder kroner.
bygg.no 27.03.20
Nye Veier med tiltakspakke til markedet – vurderer å dele opp i mindre kontrakter
Nye Veier går i dialog med entreprenør- og rådgiverbransjen for å legge til rette for en rekke tiltak som skal sørge for å holde hjulene i gang og bedre likviditeten til leverandørene. – Vi er tjent med leverandører som er sterke og oppegående etter koronakrisen, sier administrerende direktør Anette Aanesland.
bygg.no 27.03.20 
Plan for Ringeriksbanen og ny E16 er vedtatt
Den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss er vedtatt. Det vil korte turen med Bergensbanen med nesten én time.
bygg.no 27.03.20 
– Bygg ferdig E6 gjennom Gudbrandsdalen nå
Ordførerne i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner, har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide der de ber han gripe muligheten til å ferdigstille E6 gjennom Gudbrandsdalen.
bygg.no 26.03.20
Vegvesenet endrer kontraktene – koronasituasjonen gir ikke lenger grunnlag for force majeure
Statens vegvesen tilpasser nå sine utbyggingskontrakter slik at koronasituasjonen kan ivaretas. I nye kontrakter vil koronasituasjonen ikke være grunnlag for force majeure. Begge partenes usikkerhet øker vesentlig i kontraktene, fastslår etaten.
bygg.no 25.03.20
Veidekke: Effekter av koronapandemien
Liten effekt så langt men forventer å påvirke Veidekke i hele Skandinavia.
tungt.no 25.03.20 
Koronapandemien: Dette gjør importørene
Adgangskontroll, hjemmekontor og reiserestriksjoner - men operative
tungt.no 25.03.20
Koronajus 2: Her kommer 20 spørsmål du vil ha svar på
Permittert? Skal permittere? Sjåfør? Entreprenør? Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette svarer oss.
tungt.no 25.03.20
Asplan Viak AS til konkretisering med kommunedelplan E16 mellom E6 og Kongsvinger
Asplan Viak AS går videre til konkretiseringsfasen for utarbeidelse av kommunedelplan E16 mellom E6 og Kongsvinger. Planarbeidet skal gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid med fire kommuner
kommunikasjon.ntb.no 25.03.20
Frykter for gründerbedriftene
SMB Norge er redd for at flere tusen sårbare gründerbedrifter over hele landet blir utradert som følge av den pågående krisen, og ber regjeringen og Stortinget om kraftige tiltak.
tungt.no 25.03.20 
Vegdirektøren: NTP-kritikk på feil grunnlag
Arbeidet med innholdet i neste Nasjonal transportplan (NTP) er gjort på en annen måte enn tidligere, noe som har bidratt til at Vegvesenet har fått en blandet mottakelse av sitt siste innspill til planen. Vegdirektøren sier hun forstår reaksjonene, men at det blir som å skyte på pianisten fordi man ikke liker musikken.
bygg.no 24.03.20 
Kloke pakker i krisetider
Støtten til næringslivet under korona-krisen kan brukes til å bygge opp norsk næringsliv. Hvis vi gjør de riktige valgene.
nrk.no 24.03.20 
NLF-sjefen: – Dette er dramatisk
– Jeg er skremt over utviklingen. Vi står foran den mest kritiske situasjonen norsk transportnæring har sett i fredstid, sier NLF-direktør Geir A. Mo.
at.no 24.03.20
Tiltak for å hjelpe små og mellomstore bedrifter
Regjeringen lytter til næringslivet og Innovasjon Norge gjør nå det de kan innenfor sitt handlingsrom. De gjennomfører en rekke tiltak for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i en vanskelig tid. Samtidig legger Forskningsrådet til rette for at bedrifter raskt kan få muligheten til å starte opp forsknings- og innovasjonsprosjekter.
buildingsupply.no 24.03.20
– Om dette blir regjeringens NTP-forslag, vil det være en katastrofe for Nordland
Fylkesråden for transport og infrastruktur i Nordland er både sint og skuffet over forslaget til Nasjonal Transportplan.
veier24.no 24.03.20 
Nasjonal Transportplan skrider frem
Samferdselsdepartementets etater og virksomheter har nå foreslått hvordan ressursbruk i perioden 2022-2033 bør prioriteres.
tungt.no 23.03.20 
Koronajus 1: – Mange starter permitteringene for sent
Det mener Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette AS. Han leder firmaets arbeidslivsavdeling, og kommer her med en rekke gode tips.
tungt.no 23.03.20
Mister vi arbeidsinnvandrerne – for godt?
Hva gjør vi nå når grensene stenges for arbeidsinnvandrerne og deres arbeidskraft? Og må de igjen ta den største økonomiske støyten?
tungt.no 23.03.20
En ekstremt krevende situasjon
Norske selskaper er i liten grad forberedt på alt fra hvordan løse en vedvarende situasjon med hjemmekontor til det mer fundamentale som å sikre verdikjede og bunnlinje.
tungt.no 22.03.20
Vegvesenet si prioriteringsliste for ny NTP sjokkerar ordføraren: Det framstår som ei politisk bestilling
Nyleg leverte Statens vegvesen si liste over kva vegprosjekt dei meiner bør prioriterast når Stortinget neste år skal vedta ein ny nasjonal transportplan. Dei fann ikkje pengar til å bygge den planlagde nye europavegen mellom Seljestad og Vågslid.
docdroid.net 21.03.20 

Statens vegvesen: Vi gir mer gass i arbeidet med ny riksvei 4

Statens vegvesen tilbakeviser at veietaten vil droppe arbeidet med å bygge og planlegge ny riksvei 4. – Tvert imot gir vi nå mer gass på arbeidet for å videreføre byggearbeidet på riksvei 4 Hadeland. Samtidig går vi videre med å planlegge ny riksvei, sier vegvesendirektørene Kjell Inge Davik og Per Morten Lund.

Statens vegvesen: Vi gir mer gass i arbeidet med ny riksvei 4

Statens vegvesen tilbakeviser at veietaten vil droppe arbeidet med å bygge og planlegge ny riksvei 4. – Tvert imot gir vi nå mer gass på arbeidet for å videreføre byggearbeidet på riksvei 4 Hadeland. Samtidig går vi videre med å planlegge ny riksvei, sier vegvesendirektørene Kjell Inge Davik og Per Morten Lund.

Nye Veier starter stort planarbeid for E6 Øyer – Otta

Nye Veier har denne uken gått ut med en stor anbudskonkurranse med oppdrag som skal tilrettelegge for videre utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen. Oppdragene dekker blant annet planleggingsoppgaver på delstrekningene Øyer – Frya og Sjoa - Otta.

Statens vegvesen: Vi gir mer gass i arbeidet med ny riksvei 4

Statens vegvesen tilbakeviser at veietaten vil droppe arbeidet med å bygge og planlegge ny riksvei 4. – Tvert imot gir vi nå mer gass på arbeidet for å videreføre byggearbeidet på riksvei 4 Hadeland. Samtidig går vi videre med å planlegge ny riksvei, sier vegvesendirektørene Kjell Inge Davik og Per Morten Lund.

Nye Veier starter stort planarbeid for E6 Øyer – Otta

Nye Veier har denne uken gått ut med en stor anbudskonkurranse med oppdrag som skal tilrettelegge for videre utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen. Oppdragene dekker blant annet planleggingsoppgaver på delstrekningene Øyer – Frya og Sjoa - Otta.
Rull til toppen