Ny TØI-rapport om klimagasskutt: Moms kan rasere elbil-salget, advarer eksperter
motor.no 30.09.21 
Konkurs ga ett års stopp i veiprosjektet i Svelgen: Nå blir det snart fart på sakene igjen
veier24.no 30.09.21 
Kostnadene med bompenger kan bli seksdoblet
radioh.no 30.09.21 
Staten halverer støtte til bru: – Håpar det er ein skrivefeil
nrk.no 29.09.21 
Bypakke Ålesund gikk i slutten av september på lufta med heilt ny nettside
vegvesen.no 29.09.21 
Nyskapende og billig: Stolpefrie støyskjermer i uknuselig plast
veier24.no 29.09.21 
Fylket skal bruke 40 millioner på planlegging av nye bomveier på Haugalandet
veier24.no 29.09.21 
Rambøll skal utarbeide kommunedelplanen på E39 Bokn-Sve
bygg.no 29.09.21 
Nå er det distriktenes tur! Ny E6 – nå eller aldri?
gd.no 28.09.21 
Nye Veier jobber kunnskapsbasert
nyeveier.no 28.09.21 
Mange innspill til ny E39/136
smp.no 28.09.21 
«Tillitsbrudd av Statens Vegvesen»
smp.no 28.09.21 
Meir enn 40 personar deltok i det opne møtet som Statens vegvesen (E39 Stord-Os) arrangerte med næringsliv og grunneigar onsdag 22. september.
vegvesen.no 27.09.21 
«For ei huskestue!»
smp.no 27.09.21 
«Lider under mangel på evne til å vedlikeholde veiene»
vol.no 24.09.21 
Anbefaler lang Homyrkamtunnel
nyeveier.no 24.09.21 
Fortviler over en av landets dårligste fylkesveier – punkterer flere ganger i uka
nrk.no 23.09.21 
Statens Vegvesen og Romsdalsaksen
tk.no 23.09.21 
Nå starter arbeidet med ny bru på E6 i Straumen i Sørfold
veier24.no 23.09.21 
«Nører opp om spekulasjonane om samrøre»
smp.no 22.09.21 
Vegvesenet starter med riksvei 13 Bondeviki-Fardal
veier24.no 22.09.21 
Oslofjordtunnelen er for bratt – hva betyr det?
rha.no 21.09.21 
Erstad blir ny prosjektsjef for E16 og Vossebanen
bygg.no 21.09.21
Hele konsulentbransjen i sving med klimaråd til Vegvesenet – 19 kontrakter inngått
veier24.no 20.09.21 
Neppe nødvendig med to kryss på ny E18 i Kragerø
kv.no 19.09.21 
Tror på 30-minutters hyperloop mellom Oslo og Stockholm – kan skje innen tiåret er omme
tu.no 18.09.21 
Møreaksen gjekk på eit sviande tap
tk.no 17.09.21 
Vegvesenet ser på E136/39-løsning ute i sjøen i Skodjevika
bygg.no 17.09.21 
«Hemmelige Statens Vegvesen»
smp.no 17.09.21 
Ny bruløsning ved Røskaft skal konsekvensutredes
nyeveier.no 17.09.21 
En grønn sone i Sandvika
budstikka.no 17.09.21 
Moglegheiter for digitaliserte og automatiserte løysingar på Lavik – Oppedal om få år?
kommunikasjon.ntb.no 17.09.21 
Oppstartsvarsel og folkemøte for ny E39 mellom Lyngdal og Kvinesdal
kvinesdal.kommune.no 17.09.21 
Utreder konkrete traséer for Nord Norge-banen
bygg.no 16.09.21 
«Folkeavstemming i Ålesund»
smp.no 16.09.21 
Rv 350 Hokksund-Åmot kom ikke med i NTP: Nå stopper kommuneplanarbeidet
veier24.no 16.09.21 
Bjørnafjorden-ordføreren vil ha møte om Nordvik-bompenger
fanaposten.no 16.09.21 
Nå blir det enkelt å få oversikt over bedriftens arbeidsvarslingssøknader
veier24.no 16.09.21 
Veien videre for vegvesenet
tk.no 16.09.21 
Hva med å sløyfe krysset på Gjerdemyra?
kv.no 16.09.21 
Vedtek at taxinæringa kvittar seg med alle fossilbilar
nrk.no 16.09.21 

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

25 % rimeligere, lettere og lengre broer med sandwich-teknologi

(Illustrasjon: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
Forskere på Chalmers i Göteborg mener ny teknologi gir bedre stivhet med lettere løsninger som krever mindre vedlikehold. Særlig på hengebroer kan løsningen være nyttig.  Ikke bare denne, men også mye annen omfattende og lovende broforskning har skjedd de siste…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…
Her tester Vegvesenet hvor sårbare ITS-systemene er
På E8 brukte etaten beslaglagt utstyr for å sjekke om de intelligente transportsystemene kan stå imot jamming.
veier24.no 30.09.21 
KVU Nord-Norge: Hva vil påvirke behovet for transport i framtida?
Klima ble sentralt på KVU-verksted i Mo i Rana denne uka. - Vi må tenke miljø på alle transportformer, sa en transportør.
vegvesen.no 30.09.21 
Prosjekteringsgrunnlag som er utarbeidet i tidligere planfaser for E134 Oslofjordforbindelsen er nå lagt ut på prosjektsiden.
Det er laget mange notater, rapporter og planer for prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen fram til nå. Her er det mye informasjon Statens Vegvesen ønsker å dele.
vegvesen.no 29.09.21 
Sæteråsen Maskin først i gang på Hålogalandsveien
Hålogalandsveien er Nord-Norges største samferdsels- og anleggsprosjekt. Kun én norsk entreprenør er med i konkurransen. Men Harstad-entreprenør Sæteråsen Maskin AS har første maskinkontrakt på gigantprosjektet. Der er andre sesong er akkurat slutt.
anleggsmaskinen.no 29.09.21 
Nye Veier får overført ti nye strekninger fra Vegvesenet
Mandag 27. september signerte Samferdselsdepartementet og Nye Veier for overføringen av ti veistrekninger fra Statens vegvesen til Nye Veier.
bygg.no 28.09.21 
60 selskap ville høre mer om Hordfast.
Rundt 60 ulike firma møtte opp da Statens vegvesen inviterte til bransjedag med dialog rundt entrepriseform på E39 Stord-Os (Hordfast).
bygg.no 28.09.21 
Store innsigelser mot reguleringsplanen for ny E18 Tvedestrand-Bamble
Statsforvalteren, Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og NVE er ikke nådige i sine høringsuttalelser til ny E18 Tvedestrand-Bamble.
veier24.no 28.09.21 
Nå starter Statens vegvesen og LNS byggingen av ny E6 forbi Trofors
E6 forbi Trofors i Grane har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals med smal vegbane og mange svinger. Nå erstattes den av en ny vei med 90 sone og god framkommelighet.
bygg.no 24.09.21 
Kristin Halvorsen stiller krav: Sier Sp må tåle dyrere drivstoff
Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen sier Senterpartiet må gå med på økte drivstoffavgifter om sonderingene om rødgrønt regjeringssamarbeid skal komme i mål.
motor.no 23.09.21
Vegvesenet vil bygge bruer med automatisert lasersveising
Den nye, automatiserte sveisemetoden er meget velegnet for konstruksjonen av bruelementer, og Norge er i front med å ta i bruk den nye teknologien.
bygg.no 23.09.21 
Tok første spadestikk på Rogfast
Tiåringene Lilly Hviding og Audun Haaland fikk æren av å ta det første spadestikket til tunnelen som skal gjøre Kvitsøy landfast.
bygg.no 22.09.21 
Nye Veier sier opp nok en kontrakt: Kan ikke gjennomføre prosjektet til avtalt pris
Nye Veier avslutter kontrakten med det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción S.A for E6 Ulsberg-Vindåsliene i Trøndelag.
veier24.no 22.09.21 
Effektivt og miljøvennlig E39-prosjekt på Sørlandet
Elskovsgrus, hekkehotell, eikekirkegård og amfibiedam. Det tas mange miljøhensyn ved den pågående E39-utbyggingen utenfor Mandal. Veiparsellen ferdigstilles også langt tidligere enn planlagt.
anleggsmaskinen.no 17.09.21 
Dette betyr en rød-grønn regjering for bilistene
Dyrere biler, moms på elbiler, bedre vedlikehold på veiene, utredning av veiprising og flere hurtigladere. Det er nøkkelpunkter i den nye regjeringens bil- og samferdselspolitikk.
motor.no 14.09.21 
Erna Solbergs «vi kan da ikke ta hensyn BARE til naturen»
«Hvis man bare mener at man skal ta vare på natur og ikke ta vare på konkurransekraften og evnen til å bygge bo- og arbeidsmarkedsregioner slik at barnefamilier kan ha en håndterbar hverdag, så kan man si at da kan man bare legge vekt på naturen».
msn.com 12.09.21 
MDG vil skrote alle motorveier i Oslo: – Umulig å ta seriøst
MDGs forslag om at alle motorveier i Oslo skal bort på sikt, får usedvanlig hard medfart.
nettavisen.no 12.09.21 
Fem spørsmål og svar om Hordfast
Gigantprosjektet på E39 er både svært ønska – og svært omstridt. Men kva er det for noko?
nrk.no 11.09.21 
450 timar i året sit Sara-Elise (26) på ei ferje – ho ynskjer gigantbrua velkommen
Ferjefri E39 på Vestlandet er eit prestisjeprosjekt for regjeringa. No håpar trailersjåfør Sara-Elise Lillehavn (26) at ho ikkje blir gløymd i den politiske debatten.
nrk.no 11.09.21 
Satte spaden i jorda for motorvei-prosjekt på Hadeland
Etter fire års pause kan Statens vegvesen og entreprenørene Hæhre og Isachsen starte arbeidet med den første av tre kontrakter på etappe to av utbyggingen av ny riksvei 4 på Hadeland.
bygg.no 10.09.21 
Statsråden bøyer av etter press – ber Vegvesenet utrede Romsdalsaksen
Etter massivt lokalt press, bøyer samferdselsminister Knut Arild Hareiede av, og instruerer Statens vegvesen om å utrede undersjøisk løsning langs Romsdalsaksen
veier24.no 10.09.21 
Veifest i Telemark
En veiåpning og byggestart på to veiprosjekter. Det er fredagsmenyen for Telemark. – Nye og bedre veier betyr tryggere veier. Både for folk og næringsliv. Dagens markeringer er føyer seg inn i rekken av det viktige arbeidet vi har gjort og fortsatt gjør på norske veier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 10.09.21
NAF vil ha bompenge-garanti fra ny regjering
2021 blir et nytt rekordår for bompenger. - En ny regjering må sikre at bompengebelastningen ikke fortsetter å øke. Høye bompenger rammer hardest de med minst fra før, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.
kommunikasjon.ntb.no 09.09.21 
Det finnes ingen strak vei til det grønne skiftet
Alle snakker om det grønne skiftet. Bærekraft har blitt et moteord som brukes både ukritisk og lite nyansert av deltakere i dette ordskiftet. Bærekraftsmålene som er satt for året 2030 blir stadig oftere nevnt. Skal vi nå disse målene må vi starte her og nå, og ta «omveien» om 2021.
tu.no 09.09.21

Sæteråsen Maskin først i gang på Hålogalandsveien

Hålogalandsveien er Nord-Norges største samferdsels- og anleggsprosjekt. Kun én norsk entreprenør er med i konkurransen. Men Harstad-entreprenør Sæteråsen Maskin AS har første maskinkontrakt på gigantprosjektet. Der er andre sesong er akkurat slutt.

Sæteråsen Maskin først i gang på Hålogalandsveien

Hålogalandsveien er Nord-Norges største samferdsels- og anleggsprosjekt. Kun én norsk entreprenør er med i konkurransen. Men Harstad-entreprenør Sæteråsen Maskin AS har første maskinkontrakt på gigantprosjektet. Der er andre sesong er akkurat slutt.
Scroll to Top