E39: Dr.techn Olav Olsen og Norconsult skal prosjektere tre fjordkryssinger i Møre og Romsdal
veier24.no 29.04.20
Rogfast kan kuttes med fire milliarder kroner – prosjektet må allikevel opp i Stortinget på nytt
bygg.no 29.04.20 
– 20.000 jobber kan forsvinne
bygg.no 29.04.20
42 år siden Norges største kvikkleireskred – først nå tør man bygge ny veg i området
nrk.no 29.04.20
Stor interesse for åpne digitale tvillinger
bygg.no 29.04.20
Politisk trenering
budstikka.no 29.04.20 
Nå blir det høring om høyere fartsgrenser for tilhengere
motor.no 29.04.20 
Hordatunnelen og Kviturtunnelen skal rustes opp
veier24.no 29.04.20 
E16 Kongsvinger: Halv bompengetakst på sidevei avsluttes
kommunikasjon.ntb.no 29.04.20 
Vil ha Oslos kollektiv-milliarder til Bergen
nrk.no 29.04.20 
Havarikommisjonen bekymret over sikkerhetsnivået
yrkesbil.no 29.04.20 
Demokratiet i fare – mindretallets diktatur?
budstikka.no 28.04.20 
Lasersveising kan spare ferjefri E39 for milliardbeløp
gemini.no 28.04.20 
Prosjektspesifikt underlag for E6 Kvænangsfjellet
nyeveier.no 28.04.20
Vegvesenet lyser ut to kontrakter på E6 i Trøndelag
bygg.no 28.04.20 
Bom – lytter Ap og Sp i fylket til sine ordførere?
ringsaker-blad.no 28.04.20 
Her er prosjekta fylkeskommunedirektøren vil prioritere
rbnett.no 27.04.20 
Omkjøring på E18 kan vare i inntil 18 mnd.
nrk.no 27.04.20
– Helt uakseptabelt av fylkesrådmannen i Vestland
stord24.no 27.04.20 
Høyre-foreningene i Vesterålen vil ha Hålogalandsveien som første prioritet
vol.no 26.04.20 
STORE FORSKJELLER I BILTETTHETEN: Dette er kommunen med flest biler pr innbygger
motor.no 26.04.20
Kule bygg langs Nasjonale Turistveier – her er årets nyheter
vg.no 26.04.20
Overraska over Kvinnherad sitt syn: –Trudde ikkje det var tema eingong
docdroid.net 25.04.20
Aps fraksjonsleder for vei: Her er Trøndelags viktigste innspill til ny nasjonal transportplan
midtnorskdebatt.no 24.04.20
Nå kan du se hvor mye hver bedrift har fått
at.no 24.04.20 
Seks nye uker med stengt jernbane i sommer
nrk.no 24.04.20 
Mandal Ap ville utsette E39 mellom Mandal og Lyngdal
lyngdalsavis.no 24.04.20
En tommel opp for trinnvis Alnabru-utvikling
samferdsel.toi.no 23.04.20 
Arendalsuka blir avlyst
bygg.no 23.04.20 
Bompengeinntektene går ned – NAF frykter økte bompenger etter krisen
abcnyheter.no 23.04.20 
Bø–Seljord Rv. 36 åpner som planlagt
tungt.no 23.04.20 
Bertelsen & Garpestad fikk jobben med oppgradering av to tunneler på Haukelifjell
veier24.no 23.04.20 
Byggherreorganisasjonen ble satt i koronakarantene – nå lyses E16 Kvamskleiva ut på nytt
bygg.no 22.04.20
Norges største veiprosjekt er åpnet i Stavanger – se åpningen her
bygg.no 22.04.20

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Kvifor denne motstanden mot utbygging av E134 – Haukelivegen?

Dersom ein har fylgt med i denne utviklinga gjennom ein del år, ser ein eit mønster av motstand mot vegen over Haukelifjell, det gjeld både skilting og planlegging. Etter det informasjonsmøtet som vart skipa til i Haukeligrend om utbygginga av…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Oslofjordforbindelsen: Vil du bidra til at valget blir bro?

Det er ikke avgjort om det blir bro eller en ny tunnel! Nå gjelder det mer enn noen gang å arbeide for at regjeringen velger broløsningen. En vakker bro over Oslofjorden er i særklasse best for trafikk, samfunnsøkonomi og utslipp.…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…
På tide å gire om
Våre barnebarn er de som skal bruke veien. Da må vi bygge for dem.
bygg.no 28.04.20 
Hevder gigantisk veiprosjekt kan gi 24.500 norske arbeidsplasser
– Kan gi olje- og gassnæringen et nytt bein å stå på, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.
nrk.no 28.04.20 
Hovudutvalet i fylket handsama prioriteringane til NTP
Hordfast viser ein høg samfunnsøkonomisk nytte, likevel rår fylkesrådmannen til å ikkje prioritere dette, grunna høge kostnader.
sunnhordland.no 28.04.20 
Grønt lys for ny E18 gjennom Porsgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent reguleringsplanen for ny E18 på strekningen Kjørholt-Lanner i Porsgrunn kommune.
tungt.no 27.04.20  
Knut Arild Hareide: – Det blir neppe vanskelig å finne andre som vil ha pengene som skulle gått til E18 og Fornebubanen
Samferdselsminister Knut Arild Hareide advarer Viken og Oslo om at E18-pengene fra staten kan brukes andre steder i Norge.
aftenposten.no 24.04.20 
E16 Fagernes-Øylo: Reguleringsplanene vedtatt – arbeidene starter allerede i mai
Nord-Aurdal og Vestre Slidre har vedtatt reguleringsplanene for utbedringen av E16 gjennom sine kommuner.
veier24.no 24.04.20 
Viktig plan for transport-Norge
Det er bred politisk enighet om Nordlands innspill til kommende Nasjonal transportplan 2022-2033. -Vi har mange store vegprosjekt, jernbaneprosjekt, lufthavnprosjekt og ikke minst fiskerihavner, som må prioriteres opp i neste NTP, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.
nfk.no 24.04.20
Frykter at omklassifisering betyr økte veikostnader for kommunene
Regionreformen har aktualisert omklassifisering av fylkesveger til kommunale veger. En slik overføring av oppgaver utløser ikke samtidig overføring av midler. Det frykter Norsk Kommunalteknisk Forening.
veier24.no 24.04.20 
Ordføreren kalte inn til hastemøte. Vil se på muligheten for at Bærum kan gi økonomisk garanti for ny E18.
Forhandlingene om Oslopakke 3 og ny E18 vest for Oslo er gått på en smell. På rødgrønn side reageres det kraftig på det de oppfatter som dobbeltspill fra Høyre.
aftenposten.no 22.04.20 
Forskere vil vite hva «fri fart» på Autobahn koster
Som eneste land i Europa har Tyskland fortsatt «fri fart» på størstedelen av sitt overordnede motorveinett, Autobahn-nettet, men nå vil trafikk- og ulykkesforskere vite hva kostnadene er. De krever at regjeringen tar initiativ til en omfattende, vitenskapelig studie om innføring av en generell fartsgrense på Autobahn og hvilke følger en tempolimit på 130 km/t vil ha for trafikksikkerhet og miljø.
samferdsel.toi.no 22.04.20
Innlegg: Hareide må gi marsjordre for Rogfast
I dag åpner samferdselsminister Knut Arild Hareide Ryfast, verdens lengste og beste undersjøiske tunell. Samme gjengen som har bygget Ryfast på budsjett, har nå trimmet kostnadene i Rogfast og er klare til start. Men gjentakende omkamper forsinker alt. Nå må statsråden ta styringen, følge opp Stortingets vedtak og gi marsjordre.
bygg.no 21.04.20 
Vertskommunen seier nei til Hordfast-brua
Bjørnafjorden kommune vil ikkje ha Hordfast-brua, men heller utgreiing av ferjefri E39 med indre trasé. Det blei vedteke i går, og skapar reaksjonar.
nrk.no 18.04.20
Nye Veier forserer reguleringsplanarbeidet for nye E18 Dørdal-Tvedestrand – konkurransen om oppdraget er i gang
Oppdraget omfatter å utarbeide reguleringsplan for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Strekningen er om lag 54 kilometer lang og består i dag av vei med ulik standard, fartsgrenser og varierende ulykkesfrekvens.
bygg.no 18.04.20 
Allereie i februar hadde denne vegen vore stengd eller kolonnekøyrd i over 36 døgn
Vegane mellom aust og vest har vore stengde eller kolonnekøyrde i nesten 3000 timar så langt i vinter. Vintersesongen kan bli historisk dårleg på fjellovergangane i Sør-Noreg.
nrk.no 18.04.20
Norges største veiprosjekt skal åpnes via video på onsdag
Onsdag 22. april kl. 14.15 skal samferdselsminister Knut Arild Hareide fra kontorstolen i Oslo forestå åpningen av Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen i Rogaland. Åpningen vil skje via video, og ordførere, fylkesordfører og Statens vegvesen deltar sammen med statsråden.
veier24.no 17.04.20
Skifter ut resten av betongdekket på E6 nord for Gardermoen med asfalt
Nå starter arbeidet med å skifte ut resten av det utslitte betongdekket på E6 nord for Gardermoen.
bygg.no 16.04.20 
Godt bygg- og anleggstrykk i Agder
– Hjulene ruller veldig bra for medlemmene våre, sier regiondirektør Hilde Waage i EBA Agder.
bygg.no 16.04.20 
Bilistane kan måtta betala halvparten av gigantbrua
Statens vegvesen anslår at over 17 milliardar kroner av ferjefriprosjektet Hordfast kan betalast med bompengar. Men dei kan ikkje seia kva bilistane må betale for kvar passering.
nrk.no 15.04.20 
Av LOs regionkonferanse Innlandet: De usosiale bompengene
Økte bompenger rammer de med lavest inntekt hardt. Samtidig settes det opp stadig flere bomstasjoner, og i Innlandet vil det om kort tid være en stor økning av bomstasjoner. Dette kan ikke fortsette. Forskjellene i Norge øker, og bompenger er en avgift som ikke tar hensyn til hvor mye du har i lommeboka.
oa.no 14.04.20 
600 millioner ekstra til drift og vedlikehold av veier over hele landet
- Vi har fulgt opp Stortingets vedtak om å bevilge 600 millioner kroner ekstra til Statens vegvesen. Nå er fordelingen av de ekstra midlene klar, med vedlikeholdsprosjekter over hele landet. På denne måten bidrar vi til å opprettholde økonomisk aktivitet i en spesiell tid, samtidig som vi forbedrer veiene våre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 14.04.20
Frp vil dele opp omstridt ni-millarderskontrakt – kan sørge for flertall i Stortinget
Frps stortingsrepresentanter Bård Hoksrud og Kjell-Børge Freiberg frykter at størrelsen på OPS-prosjektet Hålogalandsvegen til ni milliarder kroner utelukker norske entreprenører. Nå vil det tidligere regjeringspartiet dele opp kontrakten.
bygg.no 14.04.20 
Motorvei via Børtevann
Det er presentert en mulig ny firefelts motorvei med avkjøring ved Skjebergkilen som skal nå E6 nord for Oslo.
sa.no 13.04.20 
30 arkeologer skal de neste tre somrene undersøke det som blir veglinja til Hålogalandsveien
De tre neste somrene skal rundt 30 arkeologer undersøke det som blir veglinja til E10 Hålogalandsvegen.
vol.no 13.04.20
Scroll to Top