Siste brustøyp på E39 ved Helgheim
bygg.no 15.01.19 
Utfører ekstra inspeksjoner etter brudd i ett stag
nordlys.no 15.01.19 
Vegvesenet utestenger entreprenør
bygg.no 15.01.19 
Kortere avstander vil gi store muligheter
h-avis.no 14.01.19 
Hordfast må bygges snarest
bt.no 14.01.19
Kontrakt signert for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
bygg.no 14.01.19 
No blir det enklare å endre totalvekt også på nye køyretøy
regjeringen.no 14.01.19 
Snart har Oslo 84 bomstasjoner, men… Bomsjokket dekker ikke Oslos to største veiprosjekter
motor.no 13.01.19 
Nye Veier Midt-Norge i startgropen for gigantprosjekt
bygg.no 11.01.19 
Slik påvirkes du av anleggsarbeidet på E39 Kristiansand – Mandal
nyeveier.no 11.01.19 
Fra 2024 vil det smelle i fjellet: De nye E6-planene tar form
groruddalen.no 11.01.19 
53 nye bommer i Oslo i 2019: Her er datoen elbilene må betale i bomringen
dinside.no 11.01.19 
Nye Veier går nye veier
byggfakta.no 11.01.19 
Damåsen-Saggrenda: Aller siste brustøp på ny E134
vegvesen.no 10.01.19 
Er det mulig å skape gode relasjoner i prosjekter?
vegnett.no 10.01.19 
Nei – unge menn lever ikke farligst i trafikken
tv2.no 10.01.19 
Stenger veiene til skistedene
motor.no 09.01.19 
Vinterstenger toalettene
dfly.no 09.01.19
Bjørumsaga og Sollihøgda: Ny E16 utsettes med mer enn ett år
budstikka.no 07.01.19
Autopass Forum etablert
at.no 04.01.19 
Bru over Halsafjorden
tk.no 03.01.19 
Nettmøte med Ryfast-sjefen
aftenbladet.no 03.01.19
Disse åtte bompengeprosjektene åpnes i 2019
tu.no 02.01.19 
Nå kan Moelven Trysil bruke modulvogntog
yrkesbil.no 02.01.19 
Multiconsult jakter 40 nye ingeniører til milliardprosjekt
byggfakta.no 02.01.2019
10 seire for bilistene med FrP
nettavisen.no 01.01.19 
Ingen Høyesterett-behandling av OSSA-saken
vegnett.no 26.12.18 
Hvor realistisk er Elon Musks tunnelplaner? Vi spurte en ekspert
tek.no 22.12.18
– Vegdirektoratet, lytt til folket!
driva.no 22.12.18 
Planen er klar – slik blir nye Oslo sentrum
aftenposten.no 22.12.18 
Endringer i lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2019
regjeringen.no 21.12.18 
Skanska signerte kontrakten for byggingen av Nordøyvegen til nær tre milliarder
ntbinfo.no 21.12.18
Mykje skal gjerast ved Svegatjørn i 2019
bygg.no 20.12.18 

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Les videre
Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Les videre
Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Les videre
Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Les videre
Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

Les videre
I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Les videre
Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Les videre
Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…
All articles loaded
No more articles to load
Veivesenet kutter 1650 ansatte – internkostnader skal ned 1,7 mrd.
Det er for mange kokker i Statens vegvesen. Et mål om mer vei for pengene fører til at mange mister mange jobben. Disse punktene forklarer hva som skjer.
aftenposten.no 15.01.19 
Vegvesenet vil dele erfaringer for å unngå nye kollapser
bygg.no 15.01.19 
bygg.no 15.01.19 
Vær skeptisk til GPS-veiprising
Sist uke ga Datatilsynet nærmest grønt lys for innføring av GPS-veiprising i Norge. Resultatet kan bli både høyere kostnader og redusert frihet.
nettavisen.no 14.01.19 
Samferdselsministeren vil ha meir infrastruktur for pengane i ny Nasjonal transportplan
Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen. Samferdselsminister Jon Georg Dale sender no transportetatane eit tydeleg oppdrag: Nytten av investeringane skal aukast, kostnadane skal ned og ny teknologi skal på plass.
regjeringen.no 14.01.19
En ny billion i støpeskjeen
Det er ikke lenge siden gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt, men allerede nå starter arbeidet for fullt med neste periode for planen som styrer det meste innen norsk infrastrukturbygging.
bygg.no 14.01.19 
Vil stille hovedentreprenøren til ansvar for lovbrudd i hele leverandørkjeden
– Må hovedentreprenørene ansvarliggjøres for regelbrudd hos sine underentreprenører?
vegnett.no 14.01.19 
Fikk trailer i fleisen: – Snart er det jo en bonus om vi kommer hele hjem fra jobb
- Jeg er ufattelig glad for at jeg og ikke en personbil møtte denne traileren.
tungt.no 14.01.19
Ingen nordiske land klarer klimamålet knyttet til godstransport på vei
Et takstskifte er nødvendig.
transportlogistikk.no 14.01.19
Tre nye strekninger til Nye Veier
Samferdselsdepartementet vil tilføre Nye Veier tre nye strekninger. Dette er E6 Øyer-Otta, E16 Kløfta-Kongsvinger og E6 Kvænangsfjellet.
bygg.no 11.01.19
Kaos i Brussel rundt EU-avstemning
Torsdag ble det gjennomført en avstemning over den foreslåtte EU-vegpakkens tre hovedpunkter i transportkomiteen i Brussel. Bare ett av forslagene fikk majoritet, noe som skaper usikkerhet rundt den videre prosessen med pakken.
lastebil.no 11.01.19 
36 millioner radiolyttere kan høre om Norge og Ferjefri E39
I november 2018 besøkte National Public Radio (NPR) Norge for å lage en reportasje om utbedret og Ferjefri E39. Sendingen er nå tilgjengelig.
vegnett.no 11.01.19 
– Norsk transportnæring i fritt fall
- Jeg vil ikke skylde på de stakkars sjåførene, de blir kynisk utnyttet av sine oppdragsgivere både i inn og utland.
at.no 11.01.19 
Stor nytte av lønnsom E39
Firefelts motorvei fra Kristiansand til Ålgård er tidenes prosjekt innen samferdsel for denne landsdelen. Fartsgrensen blir minst 110 km i timen. Ulykkestallene vil gå ned.
aftenbladet.no 10.01.19 
Bomstasjonene kan forsvinne – Datatilsynet gir grønt lys for GPS-måling
Om få år kan antall kjørte kilometer avgjøre hvor mye du skal betale i veiavgifter til statskassen. Datatilsynet gir nå grønt lys for GPS-måling.
bygg.no 08.01.19 
Vegdirektøren ønsker 1,5 millioner elbiler
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener enda flere nordmenn må velge elbil for at Norge skal nå klimamålene sine.
bygg.no 07.01.19
Foreslår 40 år med bompenger for Hordfast
– Alt som kan gjøres for å få prosjektet på plass, er vi villige til å se nærmere på, sier Øyvind Halleraker i Hordfast AS. Han åpner for å utvide bompengeperioden med inntil 40 år.
bygg.no 03.01.19
Konflikter i fleng
Det tegnes et miserabelt bilde av en anleggsbransje med konflikter og et økende antall rettssaker. Men Statens vegvesen kjenner seg fortsatt ikke igjen.
tungt.no 03.01.19 
Økt innsats mot useriøse og kriminelle aktører innenfor veganlegg, drift og vedlikehold
Statens vegvesen har styrket sin innsats mot useriøs og kriminell aktivitet. I januar inviterer vi bransjen til dialog om situasjonen.
vegnett.no 03.01.19
Arbeiderpartiet trekker løfter om ny Oslo-tunnel
Arbeiderpartiet går vekk fra tidligere løfter om å bygge Manglerudtunnelen i nytt utkast til kommunevalgprogram i Oslo.
bygg.no 02.01.19
Vestlandet taper på absurd samferdslepolitikk
Politikarane våre må få slutt på den groteske ulikskapen og sløsinga av pengar på ei uproduktiv jarnbane for Oslo-eliten.
bt.no 02.01.19 
FrP-topp fikk vekker da faren kjøpte elbil
- Jeg kommer fra Distrikts-Norge. Der kjører vi bil med dieselmotor og tilhengerfeste. Så når faren min går hen og kjøper seg en elbil, er det en god indikasjon på at noe er skjedd. Det har vært et voldsomt teknologisprang de seneste årene, sier Jon Georg Dale (FrP).
hegnar.no 31.12.18 
Her er noen av NLF-gjennomslagene i 2018
I året som har gått har Norges Lastebileier-Forbund (NLF) satt en ny standard for hva som er mulig å oppnå gjennom utrettelig lobbyvirksomhet og aktiv politisk påvirkning både på Stortinget og ute i regionene. Her er noen av høydepunktene.
lastebil.no 30.12.18 
Frykter at gods på jernbane vil kollapse fullstendig
Tapene lyder på 800 millioner over ti år. En kollaps i godstransport på bane vil kjapt gi 1000 flere lastebiler på norske veier.
aftenposten.no 28.12.18 

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Les videre
Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…
All articles loaded
No more articles to load

En ny billion i støpeskjeen

Les videre
Det er ikke lenge siden gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt, men allerede nå starter arbeidet for fullt med neste periode for planen som styrer det meste innen norsk infrastrukturbygging.

Kaos i Brussel rundt EU-avstemning

Les videre
Torsdag ble det gjennomført en avstemning over den foreslåtte EU-vegpakkens tre hovedpunkter i transportkomiteen i Brussel. Bare ett av forslagene fikk majoritet, noe som skaper usikkerhet rundt den videre prosessen med pakken.

Stor nytte av lønnsom E39

Les videre
Firefelts motorvei fra Kristiansand til Ålgård er tidenes prosjekt innen samferdsel for denne landsdelen. Fartsgrensen blir minst 110 km i timen. Ulykkestallene vil gå ned.
All articles loaded
No more articles to load