Kvikkleire: – Ny metode gjør det mer miljøvennlig å stabilisere kvikkleira
31.08.23 tungt.no
Si nei til ny firefeltsvei gjennom Bærum
31.08.23
Arbeiderpartiet er klokkeklare på nei til bom. Med Høyre ved roret kan det dukke opp bommer både her og der
31.08.23
Estremvær og styrtregn viser hvor forfallent veinettet er
31.08.23
Fri flyt demper ikke bilbruken
31.08.23
En levende by krever god samferdsel!
30.08.23 ringblad.no
Driver Statens Vegvesen med faglige vurderinger eller politikk?
30.08.23
Nei til bompenger i distriktene
30.08.23
Høye ambisjoner for kommuneutviklingen
30.08.23
Svar på spørsmål fra Norges Lastebileier-Forbund
30.08.23
Samferdsels- og kraftpolitikken til Jonas og Trygve
30.08.23
E6 Patterødkrysset: Leif Grimsrud vant oppdraget på pris og erfaring
30.08.23
Ap har flere tanker i hodet samtidig
30.08.23
Samferdsels- og kraftpolitikken til Jonas og Trygve
30.08.23
Mer vei for pengene med Valdresmodellen
30.08.23
Bomstasjonene kan ikke fjernes – selv med flertall i kommunestyret
29.08.23
Høyre er i ferd med å spille historisk falitt for samferdsel i Troms
29.08.23
Hun blir ny leder for infrastruktur i EBA
28.08.23
– For dyrt å parkere på Gardermoen
28.08.23
«Driver Statens Vegvesen med faglige vurderinger eller politikk?»
27.08.23
Derfor er et samarbeid med Høyre vanskelig
27.08.23
Når god vei blir god helse
27.08.23
Byvekstavtale?
27.08.23
Statens vegvesen inviterer til Brukonferansen i Bergen i november
24.08.23
I deler av Buskerud vil aldri bussen bli et alternativ til å kjøre egen bil
23.08.23
Markedsmøte: Fylket vil drøfte hvordan byggingen av ny vei på Askøy skal løses
23.08.23
Mer togtransport krever store felles investeringer
23.08.23
Fikk ny E18-jobb
22.08.23
MDG er tonedøve i det politiske håndverket
22.08.23
Denne brua kan endre verda
21.08.23
Veg på ville veier!
21.08.23
Rekordkontrakt til Ølen Betong
21.08.23
Ny rapport kan forklare jernbanekaoset med seks punkter
21.08.23
– Hemmer gjennomføring av utbyggere og næringslivet
21.08.23
Samferdsel på Nordmøre
21.08.23
Rammet av systemfeil: Henrik betalte 18.000 kr for mye i bompenger
21.08.23
Vil ha ei tredobling av potten til rassikring
19.08.23
Ny strid om reglane for utanlandsk transport
19.08.23
Aps landeveisrøveri setter nye rekorder
18.08.23
SV sløser med milliardene
18.08.23
Arbeiderpartiet vil øke elbilandelen i leasing: – Tallene er udiskutable, noe må gjøres
18.08.23

Rykk tilbake til start

Vedum
De mest observante så signalene allerede i Hurdalserklæringen. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, skulle det imidlertid vise seg at man gikk mye lenger enn selv pessimistene hadde fryktet. Det er full stans i en rekke planlagte samferdselsprosjekter, og Nye Veier er på full fart mot historiebøkene. Rykk tilbake til start.

Norges største tunnelprosjekt: 25 milliarder i byggekostnad

Det er et formidabelt tunnelprosjekt som nå er kjørt i gang når Statens Vegvesen og Bane NOR har startet sitt fellesprosjekt E 16 og Vossbanen Arna-Stanghelle. Faktisk er dette så stort at byggherrene inviterte til markedsdialog, for å skape attraktive kontrakter. Dette skjedde ved at de entreprenører og rådgivere som var interessert, fikk lov til å gi sine innspill til en foreslått kontraktsstrategi i en-til-en samtaler med prosjektledelsen...

En fremtid fylt med avgifter?

Fremleggingen av Støre-regjeringens alternative statsbudsjett ble en gedigen skuffelse for dem som er opptatt av bedre veier her i landet. Endog før forhandlingene med SV startet ble veibudsjettet kuttet med 250 millioner kroner....

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…
– Denne gangen blir ikke veiprosjektene satt på vent
Dette er samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds klare melding til NLF angående de siste budsjettlekkasjene. Se intervjuet med statsråden og finn ut hvorfor han er så sikker i sin sak denne gangen.
31.08.23 lastebil.no
Ordførere sprengte seg gjennom Forbordsfjellet
Veiprosjektet E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag har nådd en viktig milepæl. Prosjektets lengste tunnel, gjennom Forbordsfjellet, har hatt gjennomslag. Den siste salven ble skutt av ordførerne Eli Arnstad i Stjørdal kommune og Anita Sand i Levanger kommune.
31.08.23 kommunikasjon.ntb.no
Oslofjord 2 må oppbemannes igjen
Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen sier hun både ble overrasket og glad da nyheten om oppstartbevilgning til Oslofjordforbindelsen ble kjent.
31.08.23 bygg.no
Innlegg: Brobygging mellom kommunale tjenester og næringsliv
Fylker og kommuner er viktige for å skape arbeidsplasser og for å redusere klimagassutslipp. Effektiv godstransport på vei er nødvendig for å nå både økonomiske - og klimamål både for bedrifter, kommuner, fylker og for Norge.
31.08.23 bygg.no
Regjeringen diskuterer budsjettet for 2024
Regjeringen har møte torsdag og fredag. De skal lage et forslag til statsbudsjett for 2024.
31.08.23 klartale.no
Lover mer penger til fylkesveiene igjen
Mandag 28. august arrangerte KNA fylkesvegdebatt på Tyrigrava, hvor ledende politikere fra fylkesting, storting og regjering diskuterte. Politikerne lovte mer penger og innhenting av etterslepet – igjen.
30.08.23 kna.no
Økte høyden i to tunneler fra 4,0 til 4,1 meter – på to dager
Prisen på å øke høyden i åtte tunneler er på 20 millioner kroner.
30.08.23 at.no
Vi ønsker svar fra partiene som stiller til årets fylkestingsvalg
Av Frank Lauritz Jensen, Rådgiver, Bodø
30.08.23 an.no
Regjeringen snur – blar opp for 13 kilometer lang tunnel på E134 vest for Haukeli
Ny Røldalstunnel vil spare reisende over Haukeli for rundt tusen høydemeter. – Viktig for å binde Østlandet og Vestlandet tettere sammen, sier samferdselsministeren.
29.08.23 nrk.no
Regjeringen lover byggestart for ny Oslofjordtunnel i 2024
Arbeidet med å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang i 2024, lover samferdselsministeren. 6,5 milliarder kroner settes av til prosjektet.
28.08.23 smaalenene.no
Ekspertgruppe med sterk kritikk av Vegvesenet etter skredulykke
Ekspertgruppa som Statens vegvesen satt ned for å finne årsakene til skredulykken i Hennset i Heim kommune i fjor, er tydelige i sin kritikk mot Vegvesenet.
28.08.23 tk.no
Bakka-Solheim er prioritert av Statens Vegvesen
På tross av utfordringene, har statens Vegvesen sine folk fortsatt håp om at Bakka-Solheim vil bli inkludert i NTP når pengene blir tilgjengelige.
25.08.23 radioh.no
Inntektene fra bompenger kan gi bilistene en vanskeligere hverdag
Jon Helgheim, kommunestyrekandidat og leder av Drammen Frp
25.08.23 dt.no
Drivstoffprisene på vei opp: – Nå må Vedum innfri avgifts-løftet
NAF med kraftig advarsel. - Vi ser nå tegn til at det blir dyrere å fylle tanken igjen. Det er på overtid å kutte drivstoffavgiftene, slik regjeringen har lovet.
25.08.23 drm24.no
Velgerne sier nei til bomring for å finansiere fastlandsforbindelsen
– Nei takk til bomring rundt byen, sier nesten 60 prosent av de som har tatt Tønsbergs Blads valgomat.
25.08.23 b.no
– Slutt med denne krigen mot bilister
– Helt uhørt, sier Cecilie Lyngby, leder av Folkets Parti, om MDGs bildelingsplaner for Oslo.
25.08.23 dagsavisen.no
Nok snikksnakk, fylkesvegene trenger politikk, takk
Fylkesvegene holder i stor grad en kritisk dårlig standard, og i disse dager lover riks- og fylkespolitikere bot og bedring. Avgrunnen mellom politiske løfter og resultater er uakseptabel.
24.08.23 veier24.no
Ingen skjønner hva Høyre driver med
Vil Høyre ha bompenger? Ja. Vil de ha penger fra staten? Nei.
23.08.23 itromso.no
Vil kjempe saman for ein oppgradert riksveg over fjellet
Vegforum rv. 15 samla ei rekke sentrale organisasjonar, kommunar og fagfolk i Loen tysdag. Agenda var rv. 15 strekninga Måløy-Otta.
23.08.23 fjt.no
Riksvei 4 bygger det norske industrieventyret
Skal Norge øke eksporten, skape mer velferd, arbeidsplasser og bygge ut industrieventyret, må regjeringen og Stortinget prioritere Norges viktigste eksportetappe, Riksvei 4.
23.08.23 oa.no
MDG vil ha nullutslipp-sone i sentrum: – Må ta til fornuften
Bomring er ikke nok: Ønsker forbud mot kjøretøy på fossildrift, og mener at kommunen må få bestemme selv uten innblanding fra staten.
21.08.23 drm24.no
Nå må varsellampene lyse
Nøyaktig ett år etter den dramatiske brukollapsen på Tretten kom Havarikommisjonens rapport. Funnene er nedslående og alarmerende for norske trafikanter.
21.08.23 veier24.no
Rammet av systemfeil: Henrik betalte 18.000 kr for mye i bompenger
Henrik Melvold oppdaget at bompengeregningene plutselig ble mye høyere. Fremtind Service har ikke sagt fra til kundene sine om systemfeilen, som har rammet flere enn Melvold.
21.08.23 motor.no
Bekymringsfull utvikling på fylkesveiene
Staten vegvesen (SVV) sin rapport, Trafikksikkerhetsutviklingen 2022, viser at det samlet sett er 83 prosent større sjanse for å bli drept i trafikken på kommune- og fylkesveier enn på riksveiene.
19.08.23 lastebil.no
Jernbanen samstemte: De neste tolv årene kan være avgjørende
Når Nasjonal transportplan frem til 2036 legges frem, trolig til våren, forventer jernbanen å bli prioritert. Vy ønsker at staten tar penger fra veisatsing for å sikre jernbanen nok midler.
18.08.23 abcnyheter.no
Dette gjorde EBA under Arendalsuka 2023
Arendalsuka er over for denne gang og det har vært en travel uke der EBA har snakket entreprenørenes sak i en rekke spennende debatter og paneler. I tillegg har mange av medlemsbedriftene markert seg godt.
18.08.23 eba.no
Storbykøene koster 28 mill. om dagen: Denne bilist-gruppen sitter mest i kø
Bilkøene i fem av Norges største byer koster samfunnet 28 millioner kroner hver arbeidsdag i tapt arbeidstid – eller 6,4 milliarder kroner i året. Elbilistene sitter mest i kø.
17.08.23 motor.no

Ordførere sprengte seg gjennom Forbordsfjellet

Veiprosjektet E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag har nådd en viktig milepæl. Prosjektets lengste tunnel, gjennom Forbordsfjellet, har hatt gjennomslag. Den siste salven ble skutt av ordførerne Eli Arnstad i Stjørdal kommune og Anita Sand i Levanger kommune.

Ordførere sprengte seg gjennom Forbordsfjellet

Veiprosjektet E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag har nådd en viktig milepæl. Prosjektets lengste tunnel, gjennom Forbordsfjellet, har hatt gjennomslag. Den siste salven ble skutt av ordførerne Eli Arnstad i Stjørdal kommune og Anita Sand i Levanger kommune.

Oslofjord 2 må oppbemannes igjen

Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen sier hun både ble overrasket og glad da nyheten om oppstartbevilgning til Oslofjordforbindelsen ble kjent.
Scroll to Top