Statens vegvesen med landsdekkende rammeavtale for plan- og prosjekteringstjenester
bygg.no 26.03.21
Frp-duo: Vil ha ny fartsgrense – men da er grensen nådd
vg.no 26.03.21
Er Molde kommunestyre satt i politisk karantene?
rbnett.no 26.03.21
Hyperloop – lynrask reise for mennesker og varer
samferdsel.toi.no 26.03.21
NTP og Rv15 Strynefjellet
fjordabladet.no 26.03.21 
Mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene
kommunikasjon.ntb.no 26.03.21 
Tre er prekvalifisert på E39 Betna-Hestnes
at.no 26.03.21 
RIF lanserer State of the Nation – Norges Tilstand 2021
rif.no 26.03.21 
Tusenvis av dyr dør på veiene hvert år
dagsavisen.no 26.03.21
Skal ruste opp fylkesvei 79 på fire plasser i Hardanger
veier24.no 25.03.21
– Ullsfjordforbindelsen – feil med tallene
framtidinord.no 25.03.21 
Vil ha bom tilbake
dagbladet.no 25.03.21 
Spennende skoledager med E39-veiprosjekt på timeplanen
kommunikasjon.ntb.no 25.03.21
Vegvesenet vil ha tidenes strengeste klimakrav ved Hålogalandsvegen
bygg.no 25.03.21
Møre og Romsdal fylkeskommune vil åpne fylkesveistrekninger for modulvogntog
at.no 25.03.21 
Ny E39 på Ålgård vil redusere utslipp med 90 prosent
video.tvvest.no 25.03.21
Klar for Seljestad-Røldal om to år
radioh.no 24.03.21
Skal rulle ut 100 hydrogen-lastebiler i Norge
at.no 24.03.21
Da Ingenmannsland ble skrevet i glemmeboken
ba.no 24.03.21
Hvem bløffer, Sve?
rbnett.no 24.03.21
Departementet er enig med Vegvesenet: Staten må styre planleggingen av E134 i Lier
veier24.no 23.03.21
32 mister jobben etter GS Anlegg-konkurs – roper varsko om dårlige priser og økt konfliktnivå
bygg.no 23.03.21
– Skuffende at ikke hele riksvei 4 er med i NTP
at.no 23.03.21
Vil øke bompengene betydelig i storbyene
bygg.no 23.03.21 
Blir ikke enige om E134-E18-korridor: Staten skjærer gjennom
drm24.no 23.03.21 
Klar for videre utbedring av rv. 9 i Setesdal
kommunikasjon.ntb.no 23.03.21 
Statens vegvesen er klar for å utbedre vegen til Karmsund havn, etter at regjeringen har prioritert strekningen i sitt forslag til Nasjonal transportplan.
kommunikasjon.ntb.no 23.03.21 
Ny tunnel på Strynefjellet
fjordabladet.no 23.03.21
Ingen vegprosjekt i Øst-Finnmark
radionordkapp.no 23.03.21
Kjære Knut Arild Hareide, Mari Holm Lønseth, Jon Gunnes og Geirmund Lykke
avisa-st.no 23.03.21
Godt nytt, med forbehold
namdalsavisa.no 23.03.21
Inviterer til dypdykk i «skattekisten» Nasjonal vegdatabank
veier24.no 23.03.21 
Bakka – Solheim ikkje inne i NTP
medvind24.no 23.03.21
Romsdalsaksen eller Møreaksen
tk.no 23.03.21 
Trimble, BuildingPoint og Norkart vant rammeavtale om IKT for fylkesveiene
bygg.no 22.03.21
Byrådet i Bergen raser mot Solberg etter ny E39 ble droppet: – Hun snakker usant
nrk.no  22.03.21
Stiller ultimatum om E134 i NTP
soundcloud.com 22.03.21 
Heiste flagga til topps i 2013 – men no er tunnelen heilt i det blå
nrk.no 22.03.21
E6 fase II – Narrespillet fortsetter
gd.no 22.03.21 
Frank Sve har rett
tk.no 22.03.21
Skuffende at Ulvsvågskaret ikke kom med i NTP
an.no 22.03.21

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

25 % rimeligere, lettere og lengre broer med sandwich-teknologi

(Illustrasjon: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
Forskere på Chalmers i Göteborg mener ny teknologi gir bedre stivhet med lettere løsninger som krever mindre vedlikehold. Særlig på hengebroer kan løsningen være nyttig.  Ikke bare denne, men også mye annen omfattende og lovende broforskning har skjedd de siste…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…
Vegansvaret ble splittet opp i 2020: Nå vil departementet ha samarbeid
I 2020 tok fylkeskommunene over ansvaret for fylkesvegene, og man opprettet i praksis elleve små vegvesen rundt om i landet. I årets tildelingsbrev til Statens vegvesen ber departementet etaten vurdere felles driftskontrakter med fylkene.
frifagbevegelse.no 26.03.21 
Hareide med ultimatum: Billigere bom eller mist milliarder
Knut Arild Hareide holder tilbake 5,6 milliarder kroner til Oslo-området. Han nekter å godta lokal bompengeavtale før bompengene er redusert.
nrk.no 26.03.21 
Utfordringsnotat for KVU E134–Bergen ute på høyring
Statens vegvesen skal på bestilling frå Samferdselsdepartementet greie ut ulike konsept for ein vegarm mellom Bergen og E134.
kommunikasjon.ntb.no 26.03.21 
Vegvesenet har valgt entreprenør for E39 Myrmel – Lunde
AS Birkeland Entreprenørforretning er tildelt kontrakten for bygging av E39 Myrmel – Lunde i Sunnfjord i Vestland. Tilbudssummen er på 350 millioner kroner.
bygg.no 26.03.21 
Nasjonal Transportplan (NTP): Staten bør betale for mer bygging av veier i Norge, mener forbundsleder
123 milliarder kroner til bygging av veier skal komme fra bombenger, foreslår regjeringen i Nasjonal transportplan (NTP). Leder Anita Johansen i Arbeidsmandsforbundet advarer mot å legge for stor vekt på dette beløpet.
frifagbevegelse.no 25.03.21
Byggestart for Hordfast i 2025
Statens Vegvesen opplyser i dag at de nå er klar for å starte arbeidet med å bygge Hordfast. Foreløpig ligger det an til byggestart i 2025.
radioh.no 22.03.21
E134 Saggrenda-Elgsjø prioritert tidlig i neste NTP-periode
Byggingen av ny E134 over Meheia, fra Saggrenda i Kongsberg til Elgsjø/Rossebu i Notodden, kan bli startet alt i 2022/23
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21
– Vi er klare til å bygge E39 Ålesund-Molde
Statens vegvesen er klare til å starte fjordkryssingene på E39 Ålesund-Molde. Nå fortsetter arbeidet med å gjøre ferdig reguleringsplanene for resten av strekningen som er prioritert i NTP
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
NTP bruker virkemidler for byvekstavtaler som ikke hjelper
Nasjonal Transportplan henger fast i å foreskrive storstilt bruk av et virkemiddel som i dagens og fremtidens teknologiutvikling bare treffer i spesielle områder.
veier24.no 22.03.21
Vi er klare til å bygge rv. 3 Østerdalen
Vegvesen-ansatte som jobber med rv. 3 Østerdalen bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og bygge tre nye delstrekninger av rv. 3 i Østerdalen.
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
Vi er klare til å bygge ny rv. 22 og ny bru over Glomma
Vegvesen-ansatte som jobber med rv. 22 og ny bru over Glomma ved Fetsund bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og bygge. Strekningen ligger inne i regjeringens forslag til NTP.
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
Vi er klare til å bygge E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen
Vegvesen-ansatte i Kristiansand bretter opp ermene og er klare til å starte byggingen av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i 2021. Strekningen ligger inne i regjeringens forslag til NTP.
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21
Vegvesenet og Bane NOR klare for fellesprosjekt med nesten åtte mil tunnel
Vegvesenet og Bane NOR forbereder seg nå til byggestart ved E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle i 2024.
bygg.no 22.03.21 
Klare til å bygge E18 Retvet-Vinterbro og E134 Oslofjordforbindelsen
Vegvesen-ansatte som jobber med E18 Retvet-Vinterbro og E134 Oslofjordforbindelsen bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og realisere. Begge strekningene ligger inne i regjeringens forslag til NTP.
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
Vi er klare til å bygge E39 Stord-Os (Hordfast)
Tilsette i Vegvesenet som jobbar med prosjektet er no klare for å gire opp, og planlegge- og bygge ny E39 frå Stord til Os. Strekninga ligg inne i regjeringa sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
Vi er klare til å bygge E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
Tilsette i Vegvesenet og Bane NOR gjer seg no klare til byggestart av E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle i 2024. Strekninga ligg inne i regjeringa sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
Gamle planer, vonde å vende?
I den nye NTP vil ikke regjeringa lenger love konkrete prosjekter langt fram i tid. Erfaringene fra forrige plan tyder på at slike løfter er krevende å holde.
samferdsel.toi.no 19.03.21 
Entreprenørene fornøyde med økt forutsigbarhet i NTP
De første reaksjonene fra entreprenørene er at de er fornøyde med mer forutsigbarhet og mer realisitiske kostnadsanslag i Nasjonal transportplan 2022-2033.
bygg.no 19.03.21
– Anleggsbransjen trenger flere jobber å regne på
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) etterlyser flere små og mellomstore veiprosjekter, i en kommentar til regjeringens forslag til ny NTP, som ble lagt fram i dag.
anleggsmaskinen.no 19.03.21 
MDG før ny transportplan: – Virker som Frp fortsatt styrer
Allerede før samferdselsminister Knut Arild Hareide har lagt fram Nasjonal transportplan, får han refs fra opposisjonen. Både MDG og SV frykter alle milliardene som går til nye motorveier, skal fortrenge kollektivsatsing
nrk.no 19.03.21 
Øker Nye Veiers portefølje kraftig – avklaring om «Nye baner» i vår
– Vi velger nå å gi Nye veier 11 nye strekninger. Samtidig tar vi sikte på å overføre Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 til Nye Veier. Det vil være historisk om et veiselskap ender opp med å bygge ut jernbane.
bygg.no 19.03.21 
NTP: Rekordhøy satsing på byvekstavtaler
Regjeringen setter av over 80 milliarder kroner for at flere skal benytte seg av kollektivtransport, sykkel og gange i byene.
nettavisen.no 19.03.21
Vil bruke 510 milliarder kroner på riksveiene
Regjeringen har lagt til grunn 510 milliarder kroner til riksveier i ny Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP). Det er lagt opp til 440,6 milliarder kroner til Statens vegvesen og 69,4 milliarder kroner Nye Veier AS.
bygg.no 19.03.21 

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…
Scroll to Top