Fire felt, midtdelere og veibelysning Mjøndalen-Langebru
drm24.no 16.04.19 
Tre tilbydere prekvalifisert på E16 Åsbygda-Olum
bygg.no 16.04.19
Statens vegvesen: – Kjøretøytjenester blir utilgjengelige
n247.no 16.04.19 
Denne brua er bare 40 meter lang – men består av 2650 kubikkmeter betong og 476 tonn armering
veier24.no 16.04.19 
For dyr E6?
gd.no 15.04.19 
Høyre kneler for bompengemotstand i Buskerud – Ap frykter smitte
aftenposten.no 15.04.19 
Vegvesenet avlyser Vestfold vest-kontrakten også – det blir for dyrt
veier24.no 15.04.19 
Setter bremsene på for selvkjøring
motor.no 15.04.19 
– Næringslivet blir mer hørt enn tidligere
trollheimsporten.no 15.04.19
Bygger gigantisk Norden-hub
mtlogistikk.no 15.04.19 
Nok en bråstopp i fremdriften for ny E18
budstikka.no 15.04.19 
Vegvesenet: – Mer trafikksikker vei for pengene på riksvei 4
veier24.no 14.04.19 
Video: Her smell vogntoget inn i fjellveggen
nrk.no 14.04.19 
Så mye koster hytte-turen i bompenger
dinside.no 14.04.19 
Kom med dine innspill om E18 Dørdal-Grimstad
grimstad.kommune.no 12.04.19 
Usikker på Norges elbil-strategi
motor.no 12.04.19 
Denne veien får ordføreren til å tenne på alle plugger: – Jeg er forbanna!
nettavisen.no 12.04.19 
Inviterer til heidundrende åpning av Bodøtunnelen
an.no 12.04.19 
Regionsjefen forlater Vegvesenet og blir ny lufthavndirektør på Flesland
veier24.no 12.04.19 
Her ser du det største betongrøret som noen gang er brukt på et veiprosjekt i Norge
veier24.no 12.04.19 
AF Gruppen økte sterkt i 2018
veier24.no 12.04.19 
63.000 meter med peler
at.no 12.04.19 
198 fikk kjøreforbud i kontroll ved svenskegrensen
aftenposten.no 12.04.19 
Vegvesenet avlyser konkurranse om driftskontrakt: – Har ikke penger
veier24.no 11.04.19
Bompengepartiet tredje størst i Bergen
nettavisen.no 11.04.19 
Første tunnelsprengning på ny E39
nrk.no 11.04.19 
Skanska inngår strategisk samarbeid med Ditio
ntbinfo.no 11.04.19
Diskuterte samarbeid om tungbilkontroll med svenskene på EU-møte
regjeringen.no 11.04.19 
Fylkespolitikerne sa nei til å øke bompengene i Gudbrandsdalen
gd.no 11.04.19 
Hydrogenproduksjon fra vannkraft kan være lønnsomt
tekniskenyheter.no 11.04.19 
– Et viktig steg mot ny E18
irisor.no 10.04.19 
Vegvesenet hadde ønsket flere tilbud: Bare Mesta er interessert i kontrakt for tunneldrift
veier24.no 10.04.19
Drammen: Et av Vegvesenets første papirløse prosjekter
veier24.no 10.04.19 
Circle K og IONITY åpnet Norges første langdistansekorridor med lynlading
ntbinfo.no 10.04.19 

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…
All articles loaded
No more articles to load
Om under tre måneder kan du kjøre i 110 km/t til Arendal – hektisk aktivitet for å få detaljene på plass
- Vi har full kontroll, forsikrer utbyggingssjef Tordis Vandeskog i Nye Veier. Om 78 dager åpner den nye veien. Nå pågår en hektisk aktivitet for å få alle detaljer på plass innen 2. juli.
redir.opoint.com 16.04.19 
Forskning for å nå målene i Nasjonal transportplan
Statens vegvesen jobber kontinuerlig med å redusere kostnadene for de ulike delstrekningene langs E39, men også de fremtidige drift- og vedlikeholdskostnadene.
vegnett.no 15.04.19 
– OPS-kontrakt på ni milliarder utelukker nordiske entreprenører
Styreleder Arild Østgård i EBA avdeling Hålogaland, er kritisk til at Statens vegvesen planlegger å gå ut i markedet med en OPS-kontrakt som nærmest er uoppnåelig for nordiske aktører.
bygg.no 15.04.19 
La fakta tale for seg!
Det leveres inn mange hundre anbud på Vegvesenets kontrakter hvert år. Finansavisens oppslag 13. april om at entprenører «boikotter Vegvesenet» er skivebom.
vegnett.no 15.04.19 
– En ny tid for seriøse transportører
Etter et grundig forarbeid er Fair Transport-merkevaren endelig inne i sin neste fase. I forrige uke rullet Sveriges Åkeriföretag ut sin versjon. Her i Norge lanseres nettportalen Fairtransport.no innen kort tid, hvor det åpnes for omfattende registrering av kvalitetsbevisste bedrifter.
lastebil.no 15.04.19 
Vegvesenet avlyser Vestfold vest-kontrakten også – det blir for dyrt
I dag har Vegvesenet besluttet å avlyse konkurransen om driftskontrakten for Vestfold vest.
veier24.no 15.04.19 
Fergekø og venting koster oss milliarder i tapt tid
Fergekø koster samfunnet mye. Ventetiden beløper seg til 3,3 milliarder kroner årlig, om vi gir de ventende en timepris på 300 kroner.
dn.no 12.04.19 
Nytt bompengesystem i Oslo
Det blir nytt takstsystem i bomringene i Oslo fra 1. juni 2019.
vegvesen.no 12.04.19 
Store endringer om EUs mobilitetspakke vedtas
Her er noen av de konkrete endringene som vil merkes i hverdagen.
yrkesbil.no 12.04.19 
Vegvesenet dropper Viker – disse tre E18-E134-forbindelsene utredes
Forslår tre alternativer for ny E134 mellom Dagslett og E18 på Kjellstad. Planprogrammet sendes nå til Lier kommune (Buskerud).
at.no 11.04.19 
Sp bekymret over anleggsutviklingen – vil gi Statens vegvesen samme rammevilkår som Nye Veier
Statens vegvesen må få større handlefrihet enn de har i dag, mener Senterpartiets stortingspolitiker Bengt Fasteraune
bygg.no 11.04.19 
I 2015 fikk Vegvesenet nesten 100 tilbud fra Norges største entreprenør – i siste halvdel av 2018 fikk de bare tre
Interessen for å bygge og drifte veier faller kraftig blant flere av de største norske entreprenørene. Hos den største, Veidekke, har det vært nærmest vært full brems på Vegvesen-tilbudene det siste året
bygg.no 10.04.19 
3 000 km vei får ny asfalt til en verdi av 2,9 milliarder kroner
Statens vegvesen inngår i disse dager 71 kontrakter til en samlet verdi av 2,9 milliarder kroner for årets asfaltslegging på nesten 3 000 km veg – fordelt med 800 km på riksveiene og 2 200 km på fylkesveiene.
vegnett.no 10.04.19 
Tror femdobling av sjømateksporten vil gi store problemer: – Veinettet er for skrøpelig
I framtiden vil salget av sjømat mangedobles. Det er bare et stort problem: Det vil ikke veiene våre tåle, ifølge ny rapport.
nrk.no 09.04.19 
– Kortslutning av NRK å melde at Hordfast-besparelsene er spist opp av inflasjonen
Den 8. april meldte NRK at Vegvesenets milliardkutt på fergefri E39 blir oppspist av inflasjon – noe som er en total kortslutning i resonnementet, ifølge Vegdirektoratet.
bygg.no 09.04.19 
Forslag til reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene
Rennebu og Midtre Gauldal kommune har vedtatt at detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Her finner du alle dokumentene knyttet til planforslaget.
nyeveier.no 09.04.19 
Snart forurenser veitrafikken mye mindre
Veitrafikkutslippene av NOX og avgasspartikler (PM10) er på rask vei nedover og vil ventelig synke med henholdsvis 72 og 86 prosent fra 2015 til 2030. De tunge dieseldrevne kjøretøyene er blitt atskillig renere de siste 20–30 år. Etter hvert som de eldre kjøretøyene tas ut av trafikken, vil utslippene gå kraftig ned. På personbilsiden vil overgangen til utslippsfrie kjøretøy også bidra til merkbart bedre byluft.
samferdsel.toi.no 09.04.19 
– Vi må stå samlet om å prioritere E 134 og rassikring for Hardanger
Mandag har Høyre lokalt invitert til konferanse i Odda med sentrale politikere der man vil drøfte innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP). Det kan bli spennende.
docdroid.net 07.04.19 
Det nærmer seg byggestart
Utsettelsen når det gjelder etatenes overlevering av forslag til reguleringsplan er i seg selv ikke et grunnlag til bekymring, slik jeg ser det, skriver ordføreren i dette innlegget.
ringblad.no 05.04.19 
Regjeringen legger frem lovendringene som tilrettelegger for overføring av fylkesveiadministrasjonen til fylkene
Ansattes rettigheter og spørsmål rundt organiseringen av Statens vegvesen klargjøres i nye lovendringer fra regjeringen.
bygg.no 05.04.19
Ny E6 mellom Ulsberg og Melhus blir billigere enn antatt
- Regjeringen legger til rette for at det bygges bedre og sikrere veier. Samtidig skal vi få mer igjen for pengene vi bruker. Nye Veier AS har vist at det er mulig. Det er derfor svært gledelig at selskapet nå skal bygge ny E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag rimeligere enn tidligere anslag for strekningen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.
ntbinfo.no 05.04.19
Sprengte 52 km tunnel med 18.000 salver
Det er store dimensjoner på Norges hittil største tunnelprosjekt.
at.no 05.04.19 
Samferdselsministeren bestiller fremtidskart for ny NTP
Arbeidet med det faglige grunnlaget for Nasjonal transportplan 2022-2033 er i gang.
bygg.no 05.04.19 

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…
All articles loaded
No more articles to load

La fakta tale for seg!

Det leveres inn mange hundre anbud på Vegvesenets kontrakter hvert år. Finansavisens oppslag 13. april om at entprenører «boikotter Vegvesenet» er skivebom.

– En ny tid for seriøse transportører

Etter et grundig forarbeid er Fair Transport-merkevaren endelig inne i sin neste fase. I forrige uke rullet Sveriges Åkeriföretag ut sin versjon. Her i Norge lanseres nettportalen Fairtransport.no innen kort tid, hvor det åpnes for omfattende registrering av kvalitetsbevisste bedrifter.
All articles loaded
No more articles to load