Dansk klimaminister refser norsk elbil-politikk
nettavisen.no 10.11.19 
Pass opp i dag! Førerkortet kan ryke om du ikke skraper bilen godt nok
kommunikasjon.ntb.no 09.11.19 
Karin kjører med hjertet i halsen på Norges farligste vei
motor.no 09.11.19 
Varoddbrua blir flere måneder forsinket – åpnes for trafikk før den er ferdig bygget
veier24.no 08.11.19
Vekst i bygg og anlegg
tungt.no 08.11.19 
Kan riksveinøtta knekkes?
moss-avis.no 08.11.19 
Må kutte i Haugalandspakken
radioh.no 07.11.19 
Betaler millionbeløp for å flytte bommen over gata
motor.no 07.11.19
Leserinnlegg: – Hafast har størst potensial for høy trafikkvekst
smp.no 07.11.19
Fergepassasjerer provosert over forslag til prisøkning: – Helt urettferdig
nrk.no 07.11.19 
Vestlandets første veikontrakt med konkurransepreget dialog
veier24.no 07.11.19 
Solvik-Olsen i ny bok: – Entreprenørbransjen virket frigjort – som kyr som slippes ut på våren etter en lang vinter
bygg.no 06.11.19 
800 LED-skilt skal styre E 134-trafikken
laagendalsposten.no 06.11.19 
Gi innspill i medvirkningsportalen for E6 Storhove – Øyer
asplanviak.maps.arcgis.com 06.11.19 
Flere selvbetjeningsløsninger på nett gir behov for færre trafikkstasjoner
vegnett.no 06.11.19 
Revolusjonen er på vei. Hvis bilgigantene bare blir enige snart
tu.no 06.11.19 
Grunnsikring er så dyrt at noen veier ikke bygges. Nå skal det gjøres noe med det
veier24.no 06.11.19 
E16 Bjørum-Skaret inviterer til leverandørmøte
bygg.no 05.11.19 
Tredje kvartal: Vekst på 5,7 prosent
tungt.no 05.11.19 
Bompengetopp tjente 4,4 millioner kroner i fjor
nettavisen.no 05.11.19 
Velkommen til folkemøter og åpne kontordager i Malvik
nyeveier.no 05.11.19 
Farrisbrua er nominert til nok en gjev pris
vegnett.no 05.11.19
God pågang på Brukonferansen 2019
bygg.no 04.11.19 
Veibruksavgift går ut over passasjerene eller miljøet
transport.no 04.11.19 
«Møreaksen suverent bedre enn ferge»
smp.no 04.11.19
Dale vil gjøre det lovlig å kjøre i 100 km/t med tilhenger
abcnyheter.no 01.11.19 
5 000 tungbiler kontrollert – 339 sjåfører fikk kjøreforbud og 51 er anmeldt
vegnett.no 01.11.19 
Hæhre & Isachsen Gruppen lansert
bygg.no 31.10.19 
Ny E6 uten dynamitt
nyeveier.no 31.10.19 
Romsdal regionråd: Vi har naturligvis vurdert Romsdalsaksen!
rbnett.no 31.10.19
Snart 400 000 biler med stikkontakt – langt fra nok ladestasjoner
kommunikasjon.ntb.no 31.10.19 
Se den nye fylkesveien fra lufta
fosna-folket.no 31.10.19
Bli med på Mobilitet2020 i Oslo!
transport.no 30.10.19 
Mye teknologioptimisme om framtidig transport
kommunal-rapport.no 30.10.19 

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…
All articles loaded
No more articles to load
Dette er Norges 10 verste veier
Norges 10 verste veier ble kåret av NRK i 2018 ved hjelp av publikum og en fagjury hvor NAF, Trygg Trafikk og Norges Lastebileier-Forbund var representert.
motor.no 09.11.19 
Her går det nesten galt – og nå raser debatten om «dødstrailerne»
Dårlig skodde vogntog på krevende norske veger. Men debatten om farlige trailere handler om flere ting enn det. Her er seks av utfordringene, og hvilke mulige løsninger som finnes.
nrk.no 09.11.19 
Transportøkonomiske beregninger er blitt viktigere for samferdsel i Norge
Resultatene fra omfattende vitenskapelige beregningsmodeller gir et bedre grunnlag for å kunne fatte beslutninger i store samferdselsprosjekter.
forskning.no 08.11.19 
Regjeringa vil gje fylka 1,2 milliardar for fylkesvegansvar
Fredag foreslo Samferdselsdepartementet eit tillegg på 1,2 milliardar kroner i statsbudsjettet for 2020. Pengane skal gå til å utruste fylkeskommunane i overtakinga av administrasjonsansvaret for fylkesvegane etter Statens vegvesen.
nationen.no 08.11.19 
Solvik-Olsen i podkast: Blir kontraktene så store at bare de store europeiske kan ta dem, da bør bremsene på
Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det finnes en grense for hvor stor en veikontrakt bør være. Men han vil ikke sette to streker under hva som er det riktige svaret.
bygg.no 08.11.19 
Rogfast tidligst ferdig i 2029
Blir 18 måneder forsinket.
tu.no 08.11.19
FNB i Bergen nær halvert i ny måling
I meningsmålingen gjennomført av Sentio for Bergensavisen (BA), faller Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) kraftig i Bergen.
finansavisen.no 07.11.19
Vegdirektør Hovland: – Forteller meg hvor viktig vårt samfunnsoppdrag er
300.000 mennesker fulgte med på NRKs direktesending fra Ryfylketunnelen denne uken. Vegvesenets egne videoer får samtidig mye oppmerksomhet i befolkningen.
bygg.no 07.11.19 
Jobber videre med sju konsepter for innfartsveier til Tromsø
Statens vegvesen skal jobbe videre med sju konsepter for framtidas transportløsninger inn mot Tromsø. Blant alternativene som utredes videre er ferjefri forbindelse til Lyngseidet, to helt nye ruter over Malangen og en variant med Tindtunnel.
bygg.no 07.11.19 
Veiprosjektene har kostnadssprekk på 40 prosent – i snitt
Veiprosjektene i Nasjonal Transportplan har en gjennomsnittlig kostnadssprekk på 40 prosent fra de vedtas i Stortinget til de står ferdige. – Slik kommer ikke Norge å ha råd til å fortsette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.
motor.no 07.11.19 
Ny teknologi gir økt framkommelighet
Norge er i ferd med å bli verdensledende på bruteknologi, mye på grunn av Vegvesenets satsning på forskning.
vegnett.no 07.11.19
Nå er hele E6 Helgeland Nord åpnet
Åpnet E6-strekning: – Smale og svingete veier er nå historie
nrk.no 07.11.19 
Solvik-Olsen tror ikke Nye Veier-suksessen vil dempes av lederskifte
Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gleder seg over å se utviklingen i Nye Veier, men tror ikke kona hadde blitt fornøyd om han hadde lansert planer om å søke jobben som Ingrid Dahl Hovlands etterfølger.
bygg.no 06.11.19 
– Tar dobbelt så lang tid å frakte gods med jernbane som med lastebil
Det går ikke et eneste godstog mellom Oslo og Gøteborg, sier administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport. Årsaken skal være den dårlige infrastrukturen.
dagsavisen.no 06.11.19 
Sterk nedgang i bil- og drivstoffavgiftene
De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner har siden toppåret 2013 blitt redusert med 11,5 prosent. Samtidig har de bruksavhengige avgiftene har økt med 4,3 prosent siden 2013, tilsvarende 846 millioner kroner melder SSB.
convenience.no 05.11.19 
BNL med NTP-innspill: – Vi må sitte igjen med kompetansen i Norge
BNL-sjef Jon Sandnes var klar på at NTP bør formes slik at norske entreprenører har mulighet til å være med i kampen om de store og viktige prosjektene som vil komme.
bygg.no 05.11.19 
Leserinnlegg: Møreaksen – foreldet før ferdigstilt?
– El-ferger med batteri-kapasitet og ladetid en ser i dag er ikke det som vil være på markedet i 2029-35 når Møreaksen er tenkt ferdigstilt, skriver Nils Henrik Lorentzen
rbnett.no 05.11.19 
Hauglie: Vegvesenet skal få luke ut useriøse i transportbransjen
Vil gi Statens vegvesen myndighet til å kontrollere sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår.
veier24.no 04.11.19 
Spår kraftig økning i norsk bilkjøring
Mindre sykling, mindre gåing, mindre bruk av buss, men vesentlig mer bilkjøring, spår forskere på norsk transport.
nettavisen.no 04.11.19 
Fartsgrense på 120 km/t på høring
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede fartsgrense 120 km/t på motorveger.
dinside.no 01.11.19 
I dag begynte landets nye vegdirektør i jobben – den 11. i rekken og første kvinne
Ingrid Dahl Hovland gikk rett i møter da hun ankom Statens vegvesen på sin første dag i jobben som landets nye vegdirektør.
veier24.no 01.11.19
Samferdselsministeren møter næringsliv og interesseorganisasjonar – vil ha innspel til ny NTP
5. november møter samferdselsminister Jon Georg Dale næringsliv og interesseorganisasjonar. Hovudformålet er å få innspel om korleis neste NTP kan bidra til å nå viktige mål i samferdselspolitikken – mellom anna knytt til auka verdiskaping, det grøne skiftet og transporttryggleik.
kommunikasjon.ntb.no 30.10.19 
Statsråden med ros til E16 Bagn-Bjørgo-prosjektet
Statsråden med ros til E16 Bagn-Bjørgo-prosjektet
bygg.no 30.10.19 

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…
All articles loaded
No more articles to load

Dette er Norges 10 verste veier

Norges 10 verste veier ble kåret av NRK i 2018 ved hjelp av publikum og en fagjury hvor NAF, Trygg Trafikk og Norges Lastebileier-Forbund var representert.

Sterk nedgang i bil- og drivstoffavgiftene

De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner har siden toppåret 2013 blitt redusert med 11,5 prosent. Samtidig har de bruksavhengige avgiftene har økt med 4,3 prosent siden 2013, tilsvarende 846 millioner kroner melder SSB.
All articles loaded
No more articles to load