Bruk av solenergi og vannbasert varmesystem kan fjerne is fra veiene
vegnett.no 14.02.19 
Vipps – så er boten betalt!
motor.no 14.02.19 
20 tonn fisk havnet i veien: – Tilhengeren bare falt av
aftenposten.no 14.02.19 
Tunneloppgradering over Haukeli utsettes ett år
at.no 14.02.19 
Nye EU-regler åpner for dramatisk endring i lastebildesign
yrkesbil.no 14.02.19 
Utvider «Trygg Trailer»
mtlogistikk.no 14.02.19 
Her kjørte to personbiler nettopp motsatt vei: – Det ultimate mareritt for en bilist
nrk.no 14.02.19 
Slik hindrer du ladekabel-tyveri
motor.no 13.02.19 
– Gjenbruk av lokale steinmasser er svært gunstig
bygg.no 13.02.19 
Har skiftet to bolter på E6 Hålogalandsbrua
bygg.no 13.02.19  
Multiconsult hentet sin nye konsernsjef i egne rekker
veier24.no 13.02.19 
Markussen utnevnes til ridder
at.no 12.02.19 
E 134-prosjektet fremstår som den rene idyll
docdroid.net 12.02.19 
Vegvesenet må utsette Sotrasambandet – Ap-politiker mener OPS-prosjektet blir trenert
bygg.no 12.02.19 
– Vi nektes å møte stortingspolitikere
rbnett.no 12.02.19
Nå venter vi ikke bare på broen, men på fergen også
docdroid.net 12.02.19 
Nytt «talerør» for logistikksjefene
mtlogistikk.no 12.02.19 
Allerede trangt om plassen på Transport & Logistikk 2019
lastebil.no 12.02.19 
E134: Vil ha lang tunell for reinstrekk
hardanger-folkeblad.no 12.02.19 
Entreprenør klaget inn spesiell brukontrakt til Kofa – men fikk ikke medhold
veier24.no 11.02.19 
Sjåføren glemte noe svært viktig
tv2.no 11.02.19 
Bompengeregningen blir lavere med FrP
tb.no 11.02.19 
Slik omgår trafikkfarlige vogntog storkontrollene
lastebil.no 11.02.19 
— Bilfritt byliv er byrådets grensemur. Stenger folk ute fra sentrum
vartoslo.no 09.02.19 
Vegvesen-ansatte flyttet over til fylkeskommunen
solabladet.no 09.02.19 
Klimaforsker: – Ikke mulig å se noen klimavirkning av norske elbiler
tu.no 09.02.19 
E134 ved Hokksund får 155 millioner kroner til midtdelere
veier24.no 08.02.19 
Bygg- og anleggsbransjen skriker etter flere lærlinger
nrk.no 07.02.19 
I påvente av en avklaring …
samferdsel.toi.no 06.02.19 
Ønsket seg vei. Fikk fergekaos
docdroid.net 06.02.19 
Bare 3 av 100 utenlandske vogntog blir kontrollert på grensen
lastebil.no 05.02.19 
Tre entreprenører går videre i konkurransen om den største Rogfast-kontrakten
veier24.no 05.02.19 
Rogfast sidetunnelløp ferdig drevet
bygg.no 05.02.19 

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…
All articles loaded
No more articles to load
Orienteringsmøter i kommunene
Nye Veier gjennomfører orienteringsmøter for kommunene langs E39 i februar og mars. Vi gir kommune- og bystyrene en introduksjon til Nye Veier og vårt prosjekt. Dette er ikke møter, som omhandler kommunedelplanen og alt som er knyttet til den offentlige høringen
nyeveier.no 13.02.19 
Samferdselsministeren fikk oppleve Senjas veger i klassisk vintervær – ble stoppet av ras
Ikke all vegsatsing krever store enkeltprosjekter. På Senja har sjømatbedriftene lagt frem en pakke med høyst gjennomførbare tiltak, og samferdselsministeren liker fremgangsmåten.
veier24.no 13.02.19 
Nye veger i normalt tempo
Agderposten hadde 4. februar en lederartikkel med tittelen «Nye veier i imponerende tempo» som Statens vegvesen finner grunnlag for å svare på. I lederartikkelen legger Agderposten til grunn påstander som trenger både korreksjon og dementi.
vegnett.no 12.02.19 
Vegvesenet tar i bruk karakterboka i 2019
– Dette blir ikke noe vilkårlig trynefaktoropplegg, forsikrer Vegdirektoratet.
bygg.no 11.02.19 
MEFs innspill til statsbudsjettet 2020
Her kan du lese hvilke saker vi mener må prioriteres i statsbudsjettet for 2020.
mef.no 11.02.19 
– Transportkjøpere, ta ansvar!
- Det er veldig viktig at de som kjøper transport-tjenester ikke presser prisen så mye at det går på trafikksikkerheten løs, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.
at.no 08.02.19 
Stormøte om de store veiprosjektene
Vet du hvordan det går med de store samferdselsprosjektene mellom Bergen og Stavanger? Om framdriften på Rogfast, Hordfast og E 134? Og om hvor mye de vil bety for folk og bedrifter? 29. mars blir det arrangert stormøte om disse spørsmålene i Tysværtunet.
tysver-bygdeblad.no 08.01.18 
Statsråden åpnet ny E6
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) hadde en digital åpning av ny E6 mellom Trondheim og Melhus.
tronderbladet.no 04.02.19 
Dyrt med dårlig fremkommelighet om vinteren
Millioner av kroner renner ut i «taps-sluket» når trafikken ikke kommer seg over fjellovergangene.
at.no 04.02.19 
– Ukjent og skremmende, med store potensialer
Med økende standardisering og større sikkerhet er intelligente transportsystemer i ferd med å bli et modent marked som frister stadig flere aktører. Årets ITS-konferanse hadde nesten 200 deltakere, som er en formidabel økning fra i fjor.
cw.no 04.02.19 
Stengde vegar, snøv, trafikkulykker, fandenskap og problemer
Leserbrev til samferdselsminister Jon Georg Dale.
tungt.no 04.02.19 
Dette sier forskningen om ulykkesrisiko for utenlandske godsbiler
Transportøkonomisk institutt gikk nylig ut med en påminner: Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenliknet med norske tunge godsbiler. Manglende erfaring og kompetanse når det gjelder å kjøre på norske veger, samt takle norsk vinterføre, synes å være viktige årsaksfaktorer.
lastebil.no 03.02.19 
Frps bombepengeseier kan føre til flere bomstasjoner
Regjeringen skal innføre skattefradrag for bompenger. Det kan resultere i enda flere bompengeprosjekter, ifølge Transportøkonomisk institutt og NHO.
dn.no 02.02.19 
Vegvesenet i gang med pilotprosjekt for utbedring av vei – entreprenørene inn i tidlig fase
Statens vegvesen starter pilotprosjekt der målet er å utvikle et nytt konsept for utbedring av eksisterende vei.
bygg.no 02.02.19 
Rapport: Gode vekstutsikter i anleggsbransjen
Fremtidstroen er sterk og optimismen råder i anleggsbransjen. – Men optimismen er ikke likt fordelt over hele landet, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
bygg.no 01.02.19 
Sintef-forsker: – Det er ikke noe problem å halvere tiden på de fleste norske anleggsprosjekter
Nylig avsluttet han forskningsprosjektet SpeedUp, som siden 2014 har sett på metoder for å halvere gjennomføringstiden i bygg- og anleggsprosjekter.
veier24.no 31.01.19 
Veiprising – har bilimportørene glemt godstrafikken?
Kommentar: Stortinget skal om kort tid vurdere prinsippet veiprising. Bilimportørenes forening har derfor gjort en spørreundersøkelse med lovende resultater, men synes å ha glemt at det finnes stadig mer annet enn privatbiler på veien. Ikke minst gods.
tungt.no 31.01.19 
Oppdaterte skiltene på E18 Tvedestrand-Arendal med ny åpningsdato
Torsdag gjennomførte utbyggingssjef Tordis Vandeskog i Nye Veier og AF Gruppens prosjektleder Erik Frogner i fellesskap den symbolske handlingen som viser at E18 Tvedestrand-Arendal skal åpne cirka 3,5 måneder før opprinnelig planlagt.
bygg.no 31.01.19
– En ny opplevelse å få samferdselsministeren på besøk på vinterstid
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) setter av en hel dag til å besøke Senja.
folkebladet.no 31.01.19 
Digital bru kan spare millionbeløp
Brua over Bjørnafjorden kan få en digital dobbeltgjenger.
veier24.no 29.01.19 
– Oppdager vi ett brudd til så stenger vi brua
Snaue to måneder etter Hålogalandsbrua ble åpnet for trafikk, risikerer den å bli stengt. – Dette er en situasjon vi ikke er komfortable med, sier byggeleder.
nrk.no 26.01.19 
«Statens vegvesen skal fortsatt gje eit godt tenestetilbod i heile landet»
"Vårt utgangspunkt er at statlige arbeidsplassar kan fordelast i heile landet, og at tenestene i størst mulig grad skal være nær folk."
veier24.no 25.01.19 
Skal ut i markedet med 16 milliardkontrakter på to år – kapasiteten er en risiko
Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier er spent på kapasiteten i markedet når de i 2019 og 2020 planlegger å gå ut i markedet med til sammen 16 milliardkontrakter.
bygg.no 25.01.19 

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…
All articles loaded
No more articles to load

Orienteringsmøter i kommunene

Nye Veier gjennomfører orienteringsmøter for kommunene langs E39 i februar og mars. Vi gir kommune- og bystyrene en introduksjon til Nye Veier og vårt prosjekt. Dette er ikke møter, som omhandler kommunedelplanen og alt som er knyttet til den offentlige høringen

Nye veger i normalt tempo

Agderposten hadde 4. februar en lederartikkel med tittelen «Nye veier i imponerende tempo» som Statens vegvesen finner grunnlag for å svare på. I lederartikkelen legger Agderposten til grunn påstander som trenger både korreksjon og dementi.

– Transportkjøpere, ta ansvar!

- Det er veldig viktig at de som kjøper transport-tjenester ikke presser prisen så mye at det går på trafikksikkerheten løs, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

Stormøte om de store veiprosjektene

Vet du hvordan det går med de store samferdselsprosjektene mellom Bergen og Stavanger? Om framdriften på Rogfast, Hordfast og E 134? Og om hvor mye de vil bety for folk og bedrifter? 29. mars blir det arrangert stormøte om disse spørsmålene i Tysværtunet.

– Ukjent og skremmende, med store potensialer

Med økende standardisering og større sikkerhet er intelligente transportsystemer i ferd med å bli et modent marked som frister stadig flere aktører. Årets ITS-konferanse hadde nesten 200 deltakere, som er en formidabel økning fra i fjor.

Dette sier forskningen om ulykkesrisiko for utenlandske godsbiler

Transportøkonomisk institutt gikk nylig ut med en påminner: Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenliknet med norske tunge godsbiler. Manglende erfaring og kompetanse når det gjelder å kjøre på norske veger, samt takle norsk vinterføre, synes å være viktige årsaksfaktorer.

Rapport: Gode vekstutsikter i anleggsbransjen

Fremtidstroen er sterk og optimismen råder i anleggsbransjen. – Men optimismen er ikke likt fordelt over hele landet, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
All articles loaded
No more articles to load