Lothepus mot Pilgaard
tungt.no 12.09.19 
Snart er vi der igjen
tungt.no 12.09.19 
Statsråden åpnet ny vei fra E134 til Teknologiparken i Kongsberg
 bygg.no 12.09.19 
Grønn kontakt etablerer seg i Sverige
transportlogistikk.no 12.09.19 
Tester egne tungbilfelt – næringen er positiv
vegnett.no 12.09.19 
Frekt tyveriforsøk i Oslo
anleggsmaskinen.no 12.09.19 
Dømt til å betale over 100 millioner kroner til NCC og Repstad Anlegg
bygg.no 12.09.19 
VIDEO: Over én mil E6 snart klar til åpning
buildingsupply.no 12.09.19 
Selger anleggsmaskiner som hakka møkk
anleggsmaskinen.no 12.09.19 
Byggingen av Trysfjordbrua har startet
n247.no 11.09.19 
Nesten halvparten av vogntogene ble nektet å kjøre videre
redir.opoint.com 11.09.19 
Åpnet nytt pukkverk
at.no 11.09.10 
«Bring på dypt vann om Møreaksen»
smp.no 11.09.19
Dinotrans mener norsk minstelønn er ulovlig
lastebil.no 11.09.19 
Endringer hos MGF
at.no 11.09.19 
– Vegvesenet kan selv sette jukserne ut av spill
at.no 11.09.19 
Må tredoble tempoet for å nå målet i 2023
lastebil.no 10.09.19 
Kongsberg får 13 nye rundkjøringer – dette blir den siste
laagendalsposten.no 10.09.19 
Statens vegvesen skal lage dataspill for Ferjefri E39-strekning
bygg.no 10.09.19 
Det skulle ta tre år å måle brua. Etter fire er det ingen som veit når dei er ferdige
nrk.no 10.09.19 
Ny forskning anbefaler å redusere tykkelsen på frostsikring i vei
veier24.no 10.09.19
Transportintensive bedrifter i Rogaland er bekymret for veiprioriteringer i Kristiansand
n247.no 10.09.19 
Statsråden vil vente på nye EU-regler for kabotasje. – Dette er blitt en sovepute, mener opposisjonen.
aftenposten.no 09.09.19 
«Å fremstille Møreaksen som et aktivum for turismen skurrer grusomt»
rbnett.no 09.09.19
Ei viktig avklåring for Bjørnafjorden kommune – svar til Kristian Strønen
osogfusa.no 09.09.19 
Meninger: Vi bygger høyhastighetsveinettet
eub.no 08.09.19 
Gjett hvorfor alarmen gikk 48 ganger…
motor.no 06.09.19 
Gi innspill i medvirkningsportalen for E6 Moelv – Roterud
nyeveier.no 06.09.19 
Seks entreprenører vil bygge ny Nydalsbru i Trondheim
veier24.no 06.09.19 
Festningstunnelen i Oslo stenges i over ett år
vartoslo.no 06.09.19 
– Med lett oppgradering får du to mil fylkesvei fikset for 100 millioner
ilaks.no 06.09.19 
Dyrsku’n 2019
dyrskun.no 06.09.19
Kryss mellom E 18 og E 134 i Lier. Nok er nok – vi må handle!
dt.no 06.09.19
Meninger: Solvik-Olsens grep kan ha spart 30 milliarder: – Dette er beviset på at det som sies ikke er sant
nettavisen.no 04.09.19 

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…
All articles loaded
No more articles to load
Slår alarm om manglende infrastruktur: Trenger 2,8 millioner ladepunkter innen 2030
motor.no 12.09.19 
motor.no 12.09.19 
Endelig enighet om kommunedelplanen for ny E18 Dørdal – Grimstad
Med vedtaket om kommunedelplan for 75 km ny E18 mellom Dørdal og Grimstad, er 4-felts veg mellom Oslo og Kristiansand et langt skritt nærmere målet.
veier24.no 12.09.19 
Valgforsker etter bompengepartiets historiske valg: – Tror velgerne blir skuffet
Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ble natt til tirsdag historiske da de ble det største partiet i den nye kommunen Alver. – De etablerte partiene vil ikke ha noe med oss å gjøre.
vg.no 12.09.19 
Båt, bil, fly eller tog i Nord?
– Klokt, sier Jon Georg Dale (Frp) om at transportløsninger for Nord-Norge skal utredes. Men blir det jernbane av det?
dagsavisen.no 11.09.19 
Nå skal Vegvesenet styre økonomien i prosjektene via «skyen»
Denne uken signerte Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) avtale med Statens vegvesen om leveranse av skytjenesteløsning for styring av prosjektøkonomi.
veier24.no 11.09.19 
Pilot-E: Håper på stor interesse fra byggenæringen i ny søknadsrunde
Pilot-E, som er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, er nå ute med en ny søknadsrunde der man ser på prosjekter inn mot en utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.
bygg.no 11.09.19 
Billigere vei i vellinga
Bort med veikryss, og kortere bruer og tunneler. Nye veier AS bygger både billigere og mer samfunnsøkonomisk enn hva vi gjorde før, mener utbyggingsjef Lars Bjørgård.
samferdselinfra.no 10.09.19 
FNB-velgere raser over MDG-samarbeid
I Stavanger går Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) inn i et samarbeid med blant andre Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Det får velgerne deres til å se rødt.
nrk.no 10.09.19 
Fornuftig å bygge landet
Ketil Solvik-Olsen svarer Ketil Raknes.
aftenposten.no 09.09.19   
Enstemmige vedtak fra Rennebu og Midtre Gauldal: Bygger smal 4-felts E6
6.september behandlet kommunestyrene i Rennebu og Midtre Gauldal utbyggingen av E6, og i begge kommunene ble planene enstemmig vedtatt.
opp.no 07.09.19 
Alt for lite penger til skredsikring
– Det er ingen tvil om at de 1,9 milliardene som er satt av til skredsikring, er alt for lite. Det er behov for formidable 51 milliarder kroner til dette formålet, så det måtte settes av langt mer om vi skal ha sjanse til å løse utfordringene.
samferdselinfra.no 06.09.19 
Regjeringen går for dyr og populær løsning på gigantprosjektet
Sunnhordland jubler over budsjettlekkasjen om fergefri E39. Trasevalget gjør at Vegvesenet må spare penger på broer og tunneler i stedet for å utsette veioppgradering på Stord.
nrk.no 05.09.19 
LO, NHO, ASKO, Vectura, Ringnes, Coop og TINE vil ha disse tre dømt i retten for Bilfritt Byliv
I stevningen av Oslo kommune, som ble levert 01.09.19, hevdes det at vareleveringsforholdene fortrenges av alt fra utekontor til sterkt reduserte leveringstider.
nettavisen.no 05.09.19 
Gir 200 millioner kroner ekstra til rassikring av riksveier
Venstres Abid Raja avslører hva som skjedde en sen nattetime.
nettavisen.no 04.09.19 
Regjeringa vil utvide modulvegnettet – gir betre transportvilkår for norsk næringsliv
– Regjeringa vil styrke næringslivets konkurranseevne. Difor har eg no gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmervegnettet. Det vil gi næringslivet mogelegheit til å trafikkere vesentleg fleire vegar - med stor gevinst for samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
ntbinfo.no 04.09.19 
Fredag får vi vite hvem som vil bygge Mjøsbrua
Fredag får Nye Veier vite hvilke entreprenører som ønsker å konkurrere om å bygge Innlandets aller største bruprosjekt - Mjøsbrua.
bygg.no 04.09.19 
Nå vil NLF ha et sterkere ord med i laget om driftskontraktene
Anbudsprosesser og kontraksforhold må bli bedre om vi skal ha en oppegående vinterdriftsnæring i landet, mener NLF.
veier24.no 04.09.19 
– Bidrar til et levende Norge
- Effektiv bruk av veinettet er avgjørende for fremføring av ferskvarer, og er med på å holde et levende Norge i gang.
mtlogistikk.no 04.09.19 
Prognosesenteret: Rekordene vil fortsette i bygg- og anleggsmarkedet
Investeringene i bygg- og anleggsnæringen har ifølge prognosesenteret-økonom David Lund vært rekordhøye tre år på rad. – Vi ser nå at det går mot rekorder enda noen år, sier han.
bygg.no 03.09.19 
Betyr blått eller rødt noen forskjell for Oslo-Trafikken? – De store veiprosjektene kommer til å kreve bompenger
Arbeiderpartiet og Høyre slåss om byrådsmakt i Oslo med allianser som i ulik grad sier nei til bompenger. Men begge storpartiene vil bygge fremtidens veinett rundt hovedstaden med økte bompenger. Hvordan henger dét sammen?
motor.no 03.09.2019
Valgkampen: – Smartere og billigere betyr flere kilometer vei
- Da blir det nye E16 da, sa statsminister Erna Solberg etter at direktør teknisk og utbyggingsstrategi i Nye Veier AS, Anette Aanesland hadde orientert om hvordan Nye Veiers portefølje gjennom besparelser har fått en kostnadsreduksjon som tilsier at det kan bygges 100 km ny vei uten at det må tilføres mer penger til selskapet.
n247.no 03.09.19 
100 millioner til opprusting av viktige eksportveier
Regjeringen setter av 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier slik at laks og andre eksportartikler kommer raskere og tryggere fram.
bygg.no 02.09.19 
To statsråder så på da 65 millioner ble brukt på riving av bompengestasjonen
Bomstasjonen der halvparten av inntektene gikk til renter og kontorarbeid er historie. Siv Jensen mener rivingen er verdt hver krone, og vil beskytte bilistene mot fremtidige dyre bomprosjekter.
nrk.no 02.09.19 

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…
All articles loaded
No more articles to load

Billigere vei i vellinga

Bort med veikryss, og kortere bruer og tunneler. Nye veier AS bygger både billigere og mer samfunnsøkonomisk enn hva vi gjorde før, mener utbyggingsjef Lars Bjørgård.

FNB-velgere raser over MDG-samarbeid

I Stavanger går Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) inn i et samarbeid med blant andre Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Det får velgerne deres til å se rødt.

Alt for lite penger til skredsikring

– Det er ingen tvil om at de 1,9 milliardene som er satt av til skredsikring, er alt for lite. Det er behov for formidable 51 milliarder kroner til dette formålet, så det måtte settes av langt mer om vi skal ha sjanse til å løse utfordringene.
All articles loaded
No more articles to load