Bompenger i bypakkene: Dyr og dårlig løsning
naf.no 10.10.18 
E8: Sannhetens øyeblikk
nordnorskdebatt.no 10.10.18  
Mer fleksibel lysregulering kan gi kortere køer
vegnett.no 10.10.18 
Veiene i Midt-Troms har mest tungtransport i nord
folkebladet.no 10.10.18
Vi trenger en langtunnel i Åsane nord
bt.no 09.10.18
Budsjett 2019 – Ligger etter målene i Nasjonal transportplan
nholt.no 08.10.18 
Ingen store avgiftsoverraskelser for bilistene
motor.no 08.10.18 
Regjeringen skaper forvirring rundt byggestart for Ringeriksbanen
ringblad.no 08.10.18 
MEF: Gledelig satsing på samferdsel og yrkesfag
bygg.no 08.10.18 
Skal rive vestkant-villaer for 2,5 milliarder
motor.no 07.10.18 
Rogfast-kontrakt på over tre milliarder er ute
dagsavisen.no 07.10.18 
Høy temperatur på folkemøte om bompenger i Bergen
bt.no 05.10.18 
Krever Brokelandsheia-svar fra statsråden etter «trusler» fra Nye Veier
austagderblad.no 05.10.18 
Fikk 8000 i bompengegebyr
nettavisen.no 05.10.18 
Samferdselsdepartementet åpne for å diskutere tvistenivået i anleggsbransjen
bygg.no 05.10.18 
Etterlyser fagfolk til anleggsutdanning
anleggsmaskinen.no 05.10.18 
Endrer rv 4-planer for å få mer vei for pengene
bygg.no 05.10.18  
Rosar vegvesenet
nrk.no 03.10.18 
Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten
nyeveier.no 03.10.18 
Oslofjordforbindelsen: Svar til tre ordførere
rha.no 03.10.18 
Nå er arbeidet i gang med Storstrømsbroen i Danmark – prislappen er på cirka fire millarder danske kroner
veier24.no 03.10.18 
Dette er byggeplanen for nye E8 i Ramfjord
itromso.no 02.10.18 
Enklere regelverk for ekstra fjernlys
vegvesen.no 02.10.18 
TØI vil gjøre det umulig å kjøre uten bilbelte
tu.no 02.10.18 
– Bompenger er avlegs
mtlogistikk.no 01.10.18 
Liberaliserer drosjenæringen
transport.no 01.10.18 
Verste ulykkesmåned på mange år
motor.no 30.09.18 
Fylkesordfører: – For dyrt med Vegvesenet – la fylkene overta
vg.no 29.09.18 
EU-milliarder til «grønn transport» i Norge
yrkesbil.no 28.09.18
Et privat selskap med ansvar for 3000 km motorvei i Italia får ramsalt kritikk etter fatal brukollaps
tu.no 28.09.18 
NIB og Ferde finansierer ny E18 strekning
arendalstidende.no 28.09.18 
Liste: De 100 største transportbedriftene
tungt.no 28.09.18
Regjeringen øker kollektivsatsingen med 45 prosent
kommunal-rapport.no 28.09.18 
Ap frykter for store veikontrakter – vil åpne for samarbeid
bygg.no 27.09.18 

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide… Les videre

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av… Les videre

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.… Les videre

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende… Les videre

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen… Les videre

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres… Les videre

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er… Les videre

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet… Les videre
All articles loaded
No more articles to load
Bompengereform: 60 bompengeselskap har no blitt 5
- Effektiviseringen av bompengesektoren fortset. I dag signerte vi avtale med Bompengeselskap Nord AS som det siste av totalt fem regionale bompengeselskap. Med dette går vi frå om lag 60 til 5 bompengeselskap. Ein viktig milepæl i bompengereforma er nådd, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
ntbinfo.no 10.10.18 
Samferdselsministeren markerte byggestart for E39 Kristiansand – Sandnes
Statsråd Jon Georg Dale igangsette tirsdag det historiske anleggsarbeidet på Nye Veiers E39-prosjekt fra Kristiansand til Sandnes.
ntbinfo.no 09.10.18 
Full mobilisering for E45
– Den store kampsaken for våre folkevalgte må nå være å løfte opp Europavei 45, skriver redaktør Rolf Edmund Lund.
altaposten.no 08.10.18 
Her skal veimilliardene brukes i statsbudsjettet for 2019
Regjeringen foreslår å bevilge 37,1 milliarder kroner til veiformål i 2019, en økning på 3,2 prosent fra inneværende år.
bygg.no 08.10.18 
Statsbudsjettet 2019: Bra budsjett for transportnæringen
Transportnæringen kan glede seg over flere positive punkter i statsbudsjettet for 2019: Næringslivets rammer styrkes gjennom skatteletter og minimale avgiftsøkninger. Det settes også av 37,1 milliarder kroner til vegformål.
lastebil.no 08.10.18 
Fylka skal administrere fylkesvegane
– Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane. Det er fylka som har det juridiske og økonomiske ansvaret for vegane, og ei overføring av fylkesvegadministrasjonen vil styrke fylkeskommunane i arbeidet med fylkesvegane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
regjeringen.no 08.10.18 
Strikka seg inn på statsbudsjettet
Med garn og strikkepinnar har dei kjempa for ein tryggare veg. I dag fekk dei nyheita dei har venta på.
nrk.no 08.10.18
Bom for utviklingen i Innlandet
Bomring: Vi kan ikke ha en nasjonal politikk som innebærer at transportkostnadene setter bom for utvikling av en hel region, skriver Kjersti Bjørnstad.
h-a.no 08.10.18 
Meir veg for pengane og reduksjon i vedlikehaldsetterslepet
- Regjeringa fortset satsinga på vedlikehald av og investering i vegar. Med dette budsjettforslaget opnar vi over 100 kilometer firefelts motorveg og reduserer vedlikehaldsetterlepet på veg med ytterlegare 1,8 milliardar kroner, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
bygg.no 08.10.18  
Én av to bedrifter på veianlegg brøt lønns- eller arbeidstidsbestemmelser
Statens vegvesen har tatt hundre stikkprøver i bedrifter med anleggs – eller driftsoppdrag for etaten. Hos halvparten ble det funnet avvik fra bestemmelsene om betaling eller arbeidstid.
dn.no 07.10.18 
AF Gruppen signerte rekordkontrakt
AF Gruppen har signert kontrakt med Nye Veier for prosjektering og bygging av ny E39 Kristiansand vest - Mandal øst.
bygg.no 05.10.18 
Tirsdag starter byggingen av den nye Europaveien
Tirsdag starter byggingen av ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst.
n247.no 05.10.18 
E16 Sandvika: Åpner Bjørnegårdtunnelen og stenger Kjørbotunnelen
Natt til fredag 5. oktober åpnet E16 Bjørnegårdtunnelen for toveis trafikk i sørgående løp. Samtidig stenger Kjørbotunnelen, og det blir omkjøring gjennom Sandvika. Trafikantene må belage seg på ekstra kø i tiden fremover.
vegvesen.no 05.10.18  
Bekreftet dato for åpning av Hålogalandsbrua
Det er statsminister Erna Solberg (H) som får æren av å åpne Hålogalandsbrua.
an.no 05.10.18 
EU på vei mot skjerpede utslippsmål
EU-parlamentet går inn for å kutte CO2-utslippene fra nye biler med 40 prosent innen 2030. EU-landene skal enes om utslippsmålene på tirsdag.
motor.no 04.10.18 
Nye Veier vil vente med E6-bygging i Melhus
Det statlige selskapet vil la ny E6 mellom Vindalsliene og Ulsberg rykke fram i køen.
tronderbladet.no 04.10.18
Langt frem til utslippsfri veitransport av gods
Mye teknologiutvikling – og implementering av ny teknologi – gjenstår før lav- og nullutslippskjøretøyer kan bli dominerende innen godstransporten på vei, konkluderer artikkelforfatterne. Men man kan, poengterer de, bli optimist av å se hvilke kjøretøyer som er på vei inn i markedet.
samferdsel.toi.no 03.10.18
Budsjettlekkasje: Sløyfer omstridt avgiftsøkning
Avgiftssmellen på mange titusen kroner blir ikke noe av likevel: Regjeringen snur og dropper økningen av bilavgiftene i neste års statsbudsjett.
vg.no 03.10.18 
Vegvesenet snur: Vil ha E39 over Ørskogfjellet
Statens vegvesen snur og endrer trasé for strekningen mellom Digernes og Vik.
rbnett.no 02.10.18
Tidligere E6-utbygging fra Ulsberg?
Det kan bli aktuelt med tidligere oppstart for Nye Veiers E6-utbygging (25 km) mellom Ulsberg i Rennebu og Vindåsliene i Midtre Gauldal. Hvis selskapet velger å prioritere denne strekningen, vil veien kunne åpne for trafikk innen utgangen av 2023.
nyeveier.no 02.10.18 
Historisk måned for bilsalget: Elbilandel: 47,7 prosent
Aldri har elbilene utgjort en større andel av nybilregistreringene i Norge. 47,7 prosent av nybilregistreringene, inkludert bruktimport, var elektriske biler.
motor.no 02.10.18 
Dales nye kontrollgrep
Samferdselsminister Jon Georg Dale tar nye grep for å hindre juks i transportbransjen.
at.no 01.10.18 
Dette er Norges mest belastede lastebilveier
12 sekunder. Lenger tar det ikke mellom hver lastebil der hvor lastebiltrafikken er på det travleste.
dagsavisen.no 01.10.18 
All articles loaded
No more articles to load

Bompengereform: 60 bompengeselskap har no blitt 5

- Effektiviseringen av bompengesektoren fortset. I dag signerte vi avtale med Bompengeselskap Nord AS som det siste av totalt fem regionale bompengeselskap. Med dette går vi frå om lag 60 til 5 bompengeselskap. Ein viktig milepæl i bompengereforma er nådd, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les videre

Fylka skal administrere fylkesvegane

– Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane. Det er fylka som har det juridiske og økonomiske ansvaret for vegane, og ei overføring av fylkesvegadministrasjonen vil styrke fylkeskommunane i arbeidet med fylkesvegane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les videre
All articles loaded
No more articles to load