Milliardbruken i sør utgjør tydeligvis ingen trussel
06.03.23 itromso.no
Nytt havneområde ferdig utfylt i forbindelse med Gartnerløkkaprosjektet
03.02.23 veier24.no 
E6 gjennom Hamarøy har ventet lenge nok
nordsalten.no 01.02.23 
Offentlig–privat samarbeid har blitt en samfunnstrussel
10.01.23 document.no 
Norconsult sikter mot notering på Oslo Børs
10.01.23 veier24.no
I natt startet omkjøringen for nye E18 – her vil trafikken gå i nesten tre år
10.01.23 tvedestrandsposten.no
For hver dag regjeringen er taus, styrkes inntrykket av rot
10.01.22 gd.no 
Statens vegvesen: Hvert tiende tunge kjøretøy hadde feil og mangler
10.01.23 motor.no
Vi aksepterer ikke at tiår med utredninger settes til side
09.01.23 gd.no
Prosjektet ved Jevnaker er ikke helt ferdig ennå: Nå skal gamle E16 rustes opp for 70 mill
09.01.23 veier24.no
Har brukt over éin milliard på planlagd E6: Kan vere forgjeves
09.01.23 nrk.no
Hva får vi igjen, vi som bor i Kvaløyvågen, Skulsfjord, Kattfjord, Oldervik, Skittenelv eller på Brensholmen?
09.01.23 nordnorskdebatt.no
Miljøpakken som «keiserens nye klær»
09.01.23 tronderdebatt.no
Nygård anklages for å holde tilbake informasjon om Follobanen
06.01.23 nettavisen.no
Når slikt skjer, stopper Innlandet opp
06.01.23 oa.no
Full stans i E6-utbygging etter funn fra før siste istid
05.01.23 nrk.no 
– Matvarene på vei til butikken kan ikke ha hjemmekontor
05.01.23 lastebil.no
Det skal bli færre og bedre rasteplasser på riksveiene
05.01.23 kommunikasjon.ntb.no
Kollapser samferdselssektoren i Norge?
04.01.23 ringsaker-blad.no 
Kontrakt på 22 millioner: ViaNova skal planlegge nye Kirkeveien i Ski
03.01.22 buildingsupply.no
Lyser ut Gassveien i Bamble
03.01.23 bygg.no 
Samferdselsministeren bør vurdere sin stilling
03.01.23 f-b.no
Ruter skal i år sette 15 autonome kjøretøy i trafikk i Groruddalen
02.01.23 veier24.no
Laveste tilbud på Tromsøtunnelene: 741 mill
02.01.23 veier24.no
Full fart på ny fylkesvei
02.01.23 samferdselinfra.no
Karmøyordføreren ønsker seg visst en mangedobling av bompengene
02.01.23 karmoynytt.no
Milliarder til hull Oslo
01.11.22 nordnorskdebatt.no
Fangar data om vegen, undervegs
31.10.22 kommunikasjon.ntb.no
En bomring rundt sentrum vil redusere sentrums attraktivitet og føre til at flere setter seg i bilen og kjører til sentrumsfjerne områder for å handle, der det også er avgiftsfri parkering
31.10.22 sb.no
«Vi få’kje nokke vi – nei, vi få’kje nokke vi»
30.10.22 ba.no
Ordførerne stilte spørsmål om grunnen til oppsplittingen av vei og bane: Her er svaret fra statsråden
29.10.22 ringblad.no
Full fart langs Tunna
28.10.22 kommunikasjon.ntb.no
Ingen nye bensin- eller dieselbiler i EU etter 2035
28.10.22 energiogklima.no 
E16 og E134 må prioriterast no!
28.10.22 ba.no
Diesel dyrare enn bensin: – Kan bli langvarig
27.10.22 nrk.no
Føler seg lurt – nå vil kommunen saksøke staten
27.10.22 nrk.no
Fare for sosial dumping i statlige anskaffelser
27.10.22 anleggsmaskinen.no
Åpen dag med busstur på nye E39 søndag
26.10.22 n247.no
Trasévedtak for E6 Gyllan – Kvål
26.10.22 nyeveier.no
I Steigen kommune er vi helt avhengige av at strekningen er åpen for gjennomkjøring, av hensyn til sikkerhet og beredskap
26.10.22 nordsalten.no
Innlegg: Det går mot innføring av etterlengtet mva-regel
26.10.22 bygg.no

Rykk tilbake til start

Vedum
De mest observante så signalene allerede i Hurdalserklæringen. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, skulle det imidlertid vise seg at man gikk mye lenger enn selv pessimistene hadde fryktet. Det er full stans i en rekke planlagte samferdselsprosjekter, og Nye Veier er på full fart mot historiebøkene. Rykk tilbake til start.

Norges største tunnelprosjekt: 25 milliarder i byggekostnad

Det er et formidabelt tunnelprosjekt som nå er kjørt i gang når Statens Vegvesen og Bane NOR har startet sitt fellesprosjekt E 16 og Vossbanen Arna-Stanghelle. Faktisk er dette så stort at byggherrene inviterte til markedsdialog, for å skape attraktive kontrakter. Dette skjedde ved at de entreprenører og rådgivere som var interessert, fikk lov til å gi sine innspill til en foreslått kontraktsstrategi i en-til-en samtaler med prosjektledelsen...

En fremtid fylt med avgifter?

Fremleggingen av Støre-regjeringens alternative statsbudsjett ble en gedigen skuffelse for dem som er opptatt av bedre veier her i landet. Endog før forhandlingene med SV startet ble veibudsjettet kuttet med 250 millioner kroner....

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…
For første gang er verdien til norske veier regnet ut. Tallet overrasket selv vei direktøren.
Statens vegvesen har betalt 1,2 millioner kroner for å få regnet på veiens verdi. Men nekter for at regnestykket skal brukes som trumfkort for å bygge mer vei.
aftenposten.no 16.02.23
Veien er en inntektsgenerator
Ingrid Dahl Hovland, veidirektør Statens Vegvesen
aftenposten.no 16.02.23 
Tapte ny beboerparkering-avstemming: – Nå må folk i Stovner våkne og se hvem som er i ferd med å lure dem og gjøre dem enda fattigere
Voldsomt engasjement og frustrasjon rundt saken gjorde at Rødt Stovner på nytt stilte forslag om avskaffelse av beboerparkering. — Parkeringsreglene er en pest og plage for folk som bor i Stovner, mener Sammia Naz i bydelsutvalget for Rødt Stovner.
vartoslo.no 16.02.23 
Tordner etter ras på E6
Frank Sve (Frp) raser mot regjeringen etter nok et ras på E6. - Her handler det om å bruke pengene fornuftig, mener han.
31.10.22 trondheim.dagbladet.no
Endeleg opnar vegen: 7 år, 9 mrd. kroner og utsetjing på grunn av to par rulleskøyter
Vegen er den dyraste som nokon gong er bygd i fylket. Men prosjektleiaren trur ikkje Bergen kan ta i mot den kraftige trafikkauken som vegen er venta å gje.
31.10.22 nrk.no
Fellesuttalelse fra politikerne: – Splitting er fullstendig uakseptabelt
Fellesuttalelse fra politikerne: – Splitting er fullstendig uakseptabelt
30.10.22 ringblad.no
Avgiftsbingoen må ta slutt
Av Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklubb
30.10.22 nordnorskdebatt.no
Vil ha 30-sone i store deler av Oslo: – Helt forferdelig
Høyre går langt i retning av Miljøpartiet de Grønne (MDG).
30.10.22 nettavisen.no
Her var planen å bygge en ny trebru. Det blir det neppe noe av
Den nye brua over Tunna på riksvei 3 nord for Tynset var opprinnelig planlagt som trebru. Men Tretten-ulykken har satt en stopper for planene, opplyser Statens vegvesen.
28.10.22 veier24.no
Hordfast er blant de viktigste prosjektene i landet
Heldigvis betyr ikke tøffe prioriteringer like mye for alle prosjekter. De beste prosjektene skal bygges.
27.10.22 ba.no
Snorklipping på fv 98 Tarmfjordvika – Smalfjordbotn – ti måneder foran skjema
Onsdag 26. oktober åpnet fv. 98 Tarmfjordvika - Smalfjordbotn 10 måneder før planlagt åpning av strekningen. Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap) åpnet
27.10.22 veier24.no
Refs fra Riksrevisjonen: Statens vegvesen hadde «glemt» fakturaer for 5,1 milliarder
Fakturaer for 5.1 milliarder kroner er ikke tatt med i leverandørgjelden i årsregnskapet fra Statens vegvesen.
27.10.22 veier24.no
Dette klippet reddet tolv liv
SV, MDG og Naturvernforbundet har aldri vært glad i motorveier. I gamle dager kunne jeg i det minste forstå dem.
26.10.22 tv2.no
Vil forby fossilbiler i Oslos gater fra 2030
I Oslo Aps forslag til nytt valgprogram for Oslo foreslår byrådsleder Raymond Johansen og co. å forby alle fossilbiler på kommunale veier innen åtte år, innføre en ny fartsgrense på 20 km/t og prioritere sykling over bil i saker der det blir konflikt mellom bilister og syklister.
25.10.22 dagsavisen.no
Regjeringen skaper utrygge rammer for rassikring av veiene
Nasjonal rassikringsgruppe ber om mer penger til rassikring fra Stortinget.
25.10.22 veier24.no
Feiret tryggere og bedre vei i Valdres
Den hittil siste strekningen av E16 gjennom Valdres er offisielt åpnet. 3,2 kilometer vei mellom Turtnes og Øye er blitt tryggere og skal gi bedre framkommelighet.
21.10.22 veier24.no 
E16 Arna-Stanghelle blir minst halvannet år forsinket
Dersom prosjektet ikke blir prioritert i endelig Statsbudsjettet for 2023, som forslaget indikerer, vil det føre til at anleggsstarten kan bli mer enn 1,5 år forsinket.
18.10.22 veier24.no
Nye Frp-forslag: Vil fjerne sykkelveier og selge barnehager
Lite brukte sykkelveier med lokal motstand bør få bli vei og parkeringsplass igjen, mener programkomitéen til Oslo Frp.
18.10.22 dagsavisen.no
Opp til Nye Veier å få fart på videre utbygging av E39 på Sørlandet
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil ikke foreta seg noe, og overlater til Nye Veier å bestemme tempoet i utbyggingen av E39 på Sørlandet.
18.10.22 veier24.no 
Finnes det et eneste valgløfte igjen som Sp ikke har brutt?
Av Frank Sve, samferdselspolitisk talsmann, Fremskrittspartiet
18.10.22 tb.no
Ordførere kjemper for Røldal-Seljestad
12 ordførere og tre fylkesordførere har nå sendt et felles opprop i kampen for å beholde veiprosjektet Seljestad - Røldal på E134.
17.10.22 radioh.no 
Forfall og etterslep på veiene våre vil øke
Etterslepet på vedlikehold er allerede på rundt 100 milliarder kroner. Bare i Troms og Finnmark er etterslepet på fylkesveinettet 9,6 milliarder kroner. I tillegg kommer rassikring på fylkesveiene, beregnet til 12,6 milliarder kroner. Vi snakker altså samlet om godt over 20 milliarder bare på fylkesveinettet.
16.10.22 itromso.no
Reagerer kraftig på varslet bompengeøkning: – Skandaløst
Oslo og Bergen skal vri statlig bompengestøtte over på kollektivtransport og dermed øke satsene. – Vil ramme småbarnsforeldre hardt, sier Frp. Utspillet kommer etter at Støre-regjeringen har varslet at de vraker en av de sentrale delene av bompengeforliket fra 2019.
nettavisen.no 02.08.22
Høy bensinpris lite å si for kjøringen
Vi kjører ikke for moro skyld, men fordi det er nødvendig for å komme seg til og fra jobb, levere barn i barnehage og skole og få hverdagen til å gå opp. Det kan man blant annet se på tall fra Oslo, der det viser seg at bilkjøringen gikk opp med over 5% fra juni i fjor til juni i år, til tross for en økning i bensinutgiftene på hele 60%.
aftenbladet.no 02.08.22
Ønsker utredning av fergefri E6 i Nordland – SV slakter forslaget
– Norge er delt i to, mener NHO, som hevder fergetrøbbelet i sommer tvinger frem behovet for å se på nye løsninger. Flere ganger i sommer har fergene blitt innstilt på grunn av mannskapsmangel. Totalt er det snakk om over 200 avlyste avganger på tre fergestrekninger i Nordland fylke. SV mener det er urealistisk fordi det vil koste for mye.
nrk.no 01.08.22
Statsråden åpnet et Kinderegg på E6
En elv av biler gjennom sentrum og en ulovlig «snarveg» er byttet ut med en, rask og trafikksikker E6 forbi Ballangen.
kommunikasjon.ntb.no 01.07.22
Selvkritikk i Statens vegvesen
Det var trolig flere forhold som førte til at Badderen bru på E6 i Kvænangen måtte stenges for trafikk 31. mai, men det er så langt ikke konkludert med hva den utløsende årsaken var.
at.no 01.07.22 
Scroll to Top