Markerte oppstart for Nydalsbrua i Trondheim
vegvesen.no 16.10.20 
Vil starte veiprosjekt fra Oslo og Hønefoss mot Sverige
byggfakta.no 16.10.20
Vil prioritere Seljestad-Røldal
radioh.no 16.10.20 
Elektrifiserer E39 Kristiansand-Ålgård
bygg.no 16.10.20 
Nytt hovedstyre i MEF
at.no 16.10.20 
Nye Veier inviterer til dialogmøter og åpne kontordager for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand
kommunikasjon.ntb.no 16.10.20 
Statens vegvesen lyser ut støykontrakt på nær 250 millionar
bygg.no 15.10.20
Her er det planlagt ny, firefelts motorveg gjennom naturreservat
nrk.no 15.10.20
Digitalt informasjonsmøte om E18 Vestkorridoren
vegvesen.no 15.10.20 
Korona og samferdsel: Pandemiens betydning for Norges forsyningssikkerhet
samferdsel.toi.no 15.10.20
Ny anleggsoverenskomst vedtatt
bygg.no 15.10.20 
Vei-suksessen på Fosen
anleggsmaskinen.no 15.10.20
Bruker radar til å rassikre riksvei i Lom
bygg.no 15.10.20 
NTP 2022-2033: Oppdaterte prioriteringer fra SVV: Les rapporten her
regjeringen.no 15.10.20 
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene i Nord-Norge og Trøndelag
vegvesen.no 15.10.20 
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene fra Oslo mot Trondheim og Nordvestlandet
vegvesen.no 15.10.20 
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene mellom Oslo og Vestlandet
vegvesen.no 15.10.20
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene mellom Oslo, Grenland, Kristiansand og Stavanger
vegvesen.no 15.10.20 
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene fra Oslo og Hønefoss mot Sverige
vegvesen.no 15.10.20
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene fra Oslo mot Lillestrøm og Halden
vegvesen.no 15.10.20 
Nye Veiers prioriteringer NTP 2022-2033: Les rapporten her:
regjeringen.no 15.10.20 
Ny podkast: Hvor rustet er vi for katastrofe?
bygg.no 14.10.20 
PNC med store tap i Norge – ett prosjekt pekes ut som tapssluk
bygg.no 14.10.20 
Legger opp til bred medvirkning i arbeidet med nye E18 Dørdal-Tvedestrand
kommunikasjon.ntb.no 14.10.20
Bjørne Grimsrud ny direktør for TØI
at.no 14.10.20 
Ny modell kan forutsi bølger i fjorder
forskning.no 14.10.20 
Her flytter Nye Veier et helt hus som stod i veien for ny E6
bygg.no 14.10.20
– Vi må unngå flere kostnadssprekk
nforeningen.no 13.10.20
Venstre vurderer totalforbud mot salg av nye hybrid-, bensin- og dieselbiler
nrk.no 13.10.20
Tunnelarbeidene på Haukelifjell er ferdige for i år. Men ennå gjenstår to år med sommerkolonner
veier24.no 13.10.20
Romsdalsaksen + Langfjordforbindelsen er vinn-vinn for alle
rbnett.no 13.10.20 
Kunstig intelligens skal gi oss sikrere vinterveier
forskning.no 13.10.20 
Vender FNB ryggen: – Oj, dette var sørgelig lavt
nettavisen.no 13.10.20 
Hyperloop etablerer internasjonalt sertifiseringssenter – mener teknologien skal være ferdig utviklet i 2030
tu.no 13.10.20 
– Det skader ikke med politikere som følger med i timen
altaposten.no 12.10.20 
Langsteinåpning utsatt
s-n.no 12.10.20 
«Norsk Transportplan med behov for slankekur?»
smp.no 12.10.20 
Erna skryter av hydrogen som partileder. Men som statsminister skyr hun løsningen
tu.no 12.10.20 
Sur politisk bløtkake
smp.no 10.10.20 
Endelig løsning for de livsfarlige «gruvesjaktveiene» i nord
nrk.no 09.10.20 
– Det merkes at FrP er ute av regjering
motor.no 09.10.20 

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

25 % rimeligere, lettere og lengre broer med sandwich-teknologi

(Illustrasjon: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
Forskere på Chalmers i Göteborg mener ny teknologi gir bedre stivhet med lettere løsninger som krever mindre vedlikehold. Særlig på hengebroer kan løsningen være nyttig.  Ikke bare denne, men også mye annen omfattende og lovende broforskning har skjedd de siste…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…
Nye Veier ønsker seg ansvaret for 20 prosent av riksveinettet
– Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Vi foreslår derfor i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.
veier24.no 16.10.20
Vegvesenet vil kutte fellesprosjektene – Bane NOR holder igjen
Store fellesprosjekter med parallell utbygging av vei og jernbane kan være fordyrende og ugunstig for naturen, mener veimyndighetene. Nå vil Statens vegvesen bort fra fellesprosjektene, mens Bane NOR holder døren åpen.
bygg.no 16.10.20
Mer for pengene – helhetlig utbygging og drift av veiinfrastruktur
Nye Veier har i dag levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet. – Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.
kommunikasjon.ntb.no 15.10.20 
Vegvesenet sparer 50 milliarder i kostnadskutt – som kan resultere i 46 nye veiprosjekter
Store innsparinger og nytenkning gjør at Vegvesenet kan foreslå 46 store veiprosjekter og strekningsutbedringer i første del av transportplanperioden 2022-2033.
veier24.no 15.10.20
Entreprenørundersøkelse: Forventer kraftig nedgang for byggenæringen i 2021
I en fersk medlemsundersøkelse svarer en av to entreprenørselskaper at de forventer en svakere ordresituasjon i 2021. - Det er svært bekymringsverdig, sier Kari Sandberg, administrerende direktør Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).
bygg.no 15.10.20
Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har i dag fått nye svar om kostnader og lønnsomhet
Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 15.10.20
Advarsel fra tungvektere i Statens vegvesen: – Det lavtrafikkerte riks¬veinettet råtner på rot
Det norske riksveinettet blir utsatt for stadig større trafikkbelastning. Tre tungvektere ved drift- og vedlikeholdsmiljøet i Statens vegvesen advarer nå om at levetiden på det lavtrafikkerte riksveinettet er i ferd med å utløpe. – De råtner på rot, sier veiteknolog Fredrik Moen.
bygg.no 15.10.20
På stedet hvil for byggenæringens bedrifter
I månedens medlemsundersøkelse fra NHO er det lite endring for bedriftene i byggenæringen. - Det er noen positive funn, men nedgangen i ordrereserven bekymrer, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.
bygg.no 15.10.20 
NTP-innspill: Samferdselsministeren fikk nye svar om kostnader og lønnsomhet
– Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, etter at de forskjellige virksomhetene torsdag kom med sine NTP-innspill.
bygg.no 15.10.20
Nye Veiers prioriteringer NTP 2022-2033: Les rapporten her:
regjeringen.no 15.10.20
regjeringen.no 15.10.20
Hæhre best på E16 Kvamskleiva – innstilt til kontrakt på en halv milliard kroner
Statens vegvesen har vurdert Hæhre Entreprenørs får tilbud om å bygge ny rassikker E16 gjennom Kvamskleiva i Valdres som det beste i konkurransen.
bygg.no 14.10.20 
– Fylkesveiene bør inn i Nasjonal transportplan
Vi er klar med Kontrollutvalget nummer seks, en podkast fra Kommunal Rapport. Først snakker vi med fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune om fylkesveiene
kommunal-rapport.no 14.10.20
– Ladesatsingen er rett og slett ikke god nok
Det vil trolig være over en million elbiler på norske veier om fem år. Hvor skal de lade? – Regjeringen må vise at de forstår fremtidens ladebehov, mener NAF.
motor.no 13.10.20 
Vegvesenet slår sammen rv.4 og E16 utbyggingen
Statens vegvesen slår sammen rv.4 Hadeland og E16 Jevnaker-Ringerike til en felles veiorganisasjon.
bygg.no 12.10.20 
Statens vegvesen skal involvere entreprenør tidlig i to prosjekt
Nye Veier har med stor suksess involvert entreprenører tidlig i prosjekter. Nå skal Statens vegvesen gjøre det samme. I første omgang på to prosjekter. Ett i nord og ett i vest.
anleggsmaskinen.no 12.10.20 
Aldri før ble det betalt inn mer bompenger i Norge enn i fjor. Det vil prege budsjettforhandlingene.
Bilistene betalte 12,1 milliarder kroner i bompenger i fjor. NAF ber nå Frp stå på kravene om kutt.
aftenposten.no 10.10.20
Smuler eller asfalt til sjømatveiene?
Om det skal lukte asfalt på sjømatveiene på Senja får vi ikke vite før til våren.
folkebladet.no 08.10.20
Ber Stortinget om meir pengar til rassikring
Nasjonal rassikringsgruppe ber om at rassikring vert prioritert under budsjettforhandlingane i Stortinget. I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett er det ingen auke i satsing på rassikring.
byggfakta.no 08.10.20 
Brodtkorb frykter en kald vinter i anleggsbransjen
Administrerende direktør Julie M. Brodtkorb i MEF frykter konsekvensene av kuttene i investeringsbudsjettet til Statens vegvesen.
bygg.no 07.10.20
BNL: – Oppdrag må ikke bli salderingsposter
– Vi står fortsatt midt i en alvorlig pandemi. Byggenæringen har klart å holde hjulene i gang, med høy beredskap for å unngå smittespredning, men usikkerheten øker. Skal aktivitet og verdiskaping opprettholdes trenger næringen oppdrag, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.
bygg.no 07.10.20 
EBA: Bra at det satses på jernbane – uakseptabelt at man kutter i Vegvesenets investeringer
Administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er positiv til regjeringens forslag om en økt jernbanesatsing, men er lite fornøyd med nedgangen i investeringsbudsjettet til Statens vegvesen.
bygg.no 07.10.20
Ny E39 mellom Kristiansand og Mandal: Stor innvirkning på bo- og arbeidsmarked
Nye Veier realiserer 26 kilometer med ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Når veien åpner i 2022, halveres kjøretiden mellom de to bysentra til under 25 minutter. Det knytter byene tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.
kommunikasjon.ntb.no 07.10.20
RIF: Regjeringens manglende veisatsing vil gi redusert sysselsetting og øke vedlikeholdsetterslepet
I Statsbudsjettet for 2021 foreslås det å redusere Statens vegvesens midler med 600 millioner. Det er Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sterkt kritiske til.
bygg.no 07.10.20

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Nye Veier ønsker seg ansvaret for 20 prosent av riksveinettet

– Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Vi foreslår derfor i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Nye Veier ønsker seg ansvaret for 20 prosent av riksveinettet

– Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Vi foreslår derfor i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.
Scroll to Top