– E18 er et overmodent og realistisk prosjekt som vi nå inviterer alle til å si sin mening om
austagderblad.no 10.11.18 
Solid fra AF Gruppen
bygg.no 09.11.18 
Tre tilbydere skal konkurrere om bygging av E6 Kvithammar – Åsen
ntbinfo.no 09.11.18 
Stor konferanse om riksveg 4 og Gjøvikbanen
hadeland.no 09.11.18 
Malte stripe før asfalteringen
bygg.no 08.11.18 
Oslofjordtunnelen: Uansvarlig av politikerne våre
amta.no 08.11.18 
Stoppet pirater som tjente millioner på oppkjøring
vegnett.no 07.11.18 
Lover trygghet for hydrogenkjøperne
motor.no 07.11.18 
Erstatter magefølelsen med «big data»
lastebil.no 07.11.18 
Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna
regjeringen.no 07.11.18
Bedre transporttilbud for pengene
spekter.no 07.11.18 
E39 Svegatjørn-Rådal: VIDEO: 35 timers dekkstøp på 4 minutter
metalsupply.no 06.11.18 
Lanserer «norsk» Nikola – testes i Norge i 2020
lastebil.no 06.11.18 
EBA vil at all asfalt skal være lavtemperatur innen 2050
bygg.no 06.11.18 
Schenker selvkjørende på offentlig vei
mtlogistikk.no 06.11.18 
Visumkrøll for Solvik-Olsen – slipper ikke inn i USA
bygg.no 06.11.18
Nytt verktøy foreslår tiltak mot skred
at.no 05.11.18 
Mange innspill om ny E39
nrk.no 05.11.18 
Har utviklet omfattende analyseverktøy av byggenæringens virksomheter
bygg.no 05.11.18 
Setter brøytestikker med lastebil i fart
anleggsmaskinen.no 05.11.18 
Fjellsprengningskonferansen 2018 nærmer seg
bygg.no 04.11.18 
Satsingen på Nasjonale turisveger fortsetter i 2019
bobilverden.no 04.11.18
Vil fjerne trafikklysene
motor.no 03.11.18 
I helga er E6 sør for Trondheim stengt – forventer en ny og bedre trafikkhverdag fra mandag av
veier24.no 02.11.18 
For første gang i Norge: Tungbiler får eget kjørefelt
vegnett.no 02.11.18 
Nå blir det vanskeligere å drive ulovlig kabotasje
lastebil.no 02.11.18 
Leverer løsninger til intelligent vei
samferdselinfra.no 01.11.12 
Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert
ntbinfo.no 31.10.18 
I dag åpnes Finneidstraumen bru – nok en flaskehals blir borte fra E6 i Nordland
veier24.no 31.10.18 
Fikk pris: E6 gjennom Gudbrandsdalen er vakrest i landet
gd.no 30.10.18 
Jobber på for å få Hålogalandsbrua klar til åpning 9. desember (Se video)
veier24.no 30.10.18 
Veidekke: Entreprenør Norge deles i Bygg Norge og Anlegg Norge
bygg.no 30.10.18 
Åpner døgnhvileplass med 77 oppstillinger
at.no 30.10.18 
Åpner for økte lengder og vekter på modulnettverket fra 2019
lastebil.no 30.10.18 

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide… Les videre

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av… Les videre

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.… Les videre

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende… Les videre

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen… Les videre

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres… Les videre

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er… Les videre

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet… Les videre
All articles loaded
No more articles to load
Utreder verdens lengste flytebru på E39
Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt skal bistå Statens vegvesen med å finne den mest fordelaktige bruløsningen på E39 over Bjørnafjorden i Hordaland. Dette arbeidet skal gjøres i parallell med en annen, uavhengig prosjekteringsgruppe. Den planlagte flytebrua på 5 km blir verdens lengste.
ntbinfo.no 09.11.18 
Nye Veier vil bygge verdens mest klimaeffektive veistrekning
Nye Veier skal i samarbeid med ZERO realisere verdens mest klimaeffektive veistrekning.
bygg.no 09.11.18 
Norconsult og Olav Olsen får stort fjordkryssingsoppdrag
Arbeidsfellesskapet etablert av Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS signerte 8. november en kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden». Kryssingen er en del av fergefri E39 og ligger på strekningen Stord – Os.
mynewsdesk.com 09.11.18 
Uansvarlig bilavgiftspolitikk
Kristelig Folkeparti setter arbeidsplasser på spill og sender i tillegg en ny regning til distriktene. Å foreslå å øke bilavgiftene med over to milliarder kroner er uansvarlig i dagens situasjon. Dette vil redusere bilsalget og det er bare i teorien at dette vil føre til mer inntekter til staten, ikke i praksis.
ntbinfo.no 09.11.18 
Riksvei 23 blir Europavei
Riksvei 23 mellom Vassum i Akershus og Lier i Buskerud blir en del av E134. Strekningen bytter navn fra rv. 23 til E134. De første skiltene er på plass fra mandag 12. november
vegvesen.no 08.11.18 
Fra kyst til marked
Hvert år går det over 50 000 vogntog med sjømat på veiene i Nord-Norge. I tillegg kommer transport fra viktige næringer innen blant annet mineral, skogbruk, jordbruk og kraftforedlende industri. Infrastrukturen i Norge må utvikles sånn at det skapes flere arbeidsplasser og støtter næringsutvikling.
an.no 08.11.18 
Bruker offshore-teknologi mot råttent tunnel-fjell
Statens vegvesen har besluttet å ta i bruk teknologi fra oljeleting på sokkelen for å bygge tunnel gjennom svært dårlig fjell under Boknafjorden.
vg.no 07.11.18 
Skattelistene 2017: Dette tjente nøkkelpersoner i vei- og anleggsbransjen i fjor
Stor oversikt.
veier24.no 07.11.18 
– Ferjefri E39 samfunnsmessig lønnsom
Ferjefri E39 fra Kristiansund til Trondheim er utvilsomt ett av de største vegprosjektene i Norge i nyere tid, med bygging av 1100 kilometer veg, ti store fjordkryssinger som skal erstatte syv ferjestrekninger, ca. 40 tunneler og 100 bruer – og en totalkostnad som i 2016 var anslått til 340 milliarder kroner.
bygg.no 07.11.18 
Diskuterte grensesprengende bruteknologi
På konferansen «Extreme bridges in marine environment» fikk forskere og studenter fra hele verden utvekslet siste nytt, erfaringer og kunnskap om ulike typer bruer.
bygg.no 07.11.18 
Juridisk ekspert: Tvilsomt at bompenger er lovlig
Det er tidligere omtalt i media at flere norske bomstasjoner kan være brudd på EØS-avtalen. EFTAs overvåkningsorgan ESA mener at innkrevingen av bompenger på enkelte veistrekninger i Norge er ulovlig.
bodøposten.no 07.11.18
Kritiserer sikkerheten i Oslofjordtunnelen etter storbrann
En ny rapport fra Statens havarikommisjon peker på flere alvorlige mangler ved sikkerheten i Oslofjordtunnelen etter den store tunnelbrannen i fjor.
nrk.no 07.11.18 
Vi skal få størst mulig nytte av prosjektene
Metodeutvikling og metodeforbedring er viktig for Ferjefri E39. På Teknologidagene var fagfolk fra mange ulike virksomheter samlet for å utveksle erfaringer og siste nytt om transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger
vegvesen.no 06.11.18 
Tror trafikken femdobles: Dropper bommene på sideveiene til ny E6
Når ny E6 forbi Lillehammer står ferdig vil trafikken på sideveiene mangedobles. – Ikke et problem, mener Nye Veier.
motor.no 06.11.18 
Beredskap når vegadministrasjonen splittes opp
Regionvegsjef Per Morten Lund forklarer i denne kronikken hvorfor han støtter regjeringens forslag om at Statens vegvesen skal beholde et nasjonalt ansvar for beredskapen på veger og bruer.
vegnett.no 05.11.18 
Jobbar intenst for å synleggjere Sunnfast: – Me har valdsamt tidspress på oss.
Initiativtakarane bak det planlagde sambandet mellom Kvinnherad, Huglo og Tysnes, no kjend som Sunnfast, trør på gasspedalen.
stord24.no 05.11.18
Vi brukte 325.000 tonn salt
Det ble brukt om lag 40 prosent mer salt vintersesongen 2017/2018 sammenlignet med sesongen før.
tungt.no 05.11.18 
Ja til 120 kilometer i timen
Norge er et vakkert land å kjøre i. Men hovedpoenget er å komme seg trygt frem raskest mulig. Derfor liker vi forslaget om å heve fartsgrensen til 120.
vg.no 03.11.18 
Fikk én time om E16 med samferdselsministeren
I én time fikk en tung delegasjon fra distriktet lagt fram viktigheten av en rask E16-avklaring.
glomdalen.no 03.11.18 
Rogfast Kvitsøy-kontrakten: Særs utfordrende tunneldriving
Det skal sprenges 20 kilometer tunnel 390 meter under havoverflaten.
tungt.no 02.11.18 
MEF i høringer om statsbudsjettet 2019
MEF har de siste ukene deltatt i flere komitéhøringer for å fremme viktige saker for våre medlemmer. Her finner du en oversikt over sakene vi har presentert.
mef.no 01.11.18 
Nå kan det bli lov å kjøre i 120 km/t
Om få uker kommer Vegdirektoratet med innspill til Samferdselsdepartementet om den høyest tillatte fartsgrensen i landet skal endres til 120 kilometer i timen.
motor.no 30.10.18
Forsinket planlegging uten kvalitet og legitimitet
Martin Lund-Iversen fremholder i dette innlegget at det å integrere KVU/KS1 o.l. med plan etter plan- og bygningsloven kan redusere planleggingstiden for store infrastrukturprosjekter – og samtidig gi planleggingen styrket kvalitet og økt legitimitet.
samferdsel.toi.no 30.10.18 
All articles loaded
No more articles to load

Utreder verdens lengste flytebru på E39

Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt skal bistå Statens vegvesen med å finne den mest fordelaktige bruløsningen på E39 over Bjørnafjorden i Hordaland. Dette arbeidet skal gjøres i parallell med en annen, uavhengig prosjekteringsgruppe. Den planlagte flytebrua på 5 km blir verdens lengste. Les videre

Uansvarlig bilavgiftspolitikk

Kristelig Folkeparti setter arbeidsplasser på spill og sender i tillegg en ny regning til distriktene. Å foreslå å øke bilavgiftene med over to milliarder kroner er uansvarlig i dagens situasjon. Dette vil redusere bilsalget og det er bare i teorien at dette vil føre til mer inntekter til staten, ikke i praksis. Les videre

Riksvei 23 blir Europavei

Riksvei 23 mellom Vassum i Akershus og Lier i Buskerud blir en del av E134. Strekningen bytter navn fra rv. 23 til E134. De første skiltene er på plass fra mandag 12. november Les videre

Fra kyst til marked

Hvert år går det over 50 000 vogntog med sjømat på veiene i Nord-Norge. I tillegg kommer transport fra viktige næringer innen blant annet mineral, skogbruk, jordbruk og kraftforedlende industri. Infrastrukturen i Norge må utvikles sånn at det skapes flere arbeidsplasser og støtter næringsutvikling. Les videre

– Ferjefri E39 samfunnsmessig lønnsom

Ferjefri E39 fra Kristiansund til Trondheim er utvilsomt ett av de største vegprosjektene i Norge i nyere tid, med bygging av 1100 kilometer veg, ti store fjordkryssinger som skal erstatte syv ferjestrekninger, ca. 40 tunneler og 100 bruer – og en totalkostnad som i 2016 var anslått til 340 milliarder kroner. Les videre
All articles loaded
No more articles to load