Mitt Hadeland
15.03.24 hadeland.no
Bane Nor visste om feilen før toget sporet av: – En lærdom
15.03.24 nrk.no
– Kan vi stole på myndighetene?
15.03.24 ringblad.no
Tør du vente til det går riktig galt, byrådsleder?
15.03.24 aftenposten.no
Slik reiste vi i de største byområdene i 2023
15.03.24 kommunikasjon.ntb.no
– Ny tunnel på Strynefjellet med arm til Geiranger må prioriterast
15.03.24 fjordingen.no
Hordfast. Støre-regjeringa svekkjer Vestlandet!
14.03.24 h-avis.no
Tre kan gi tilbud på E39 Mandal-Blørstad
14.03.24 nyeveier.no
Skrur ned prisen på fastlandsforbindelsen
14.03.24 nrk.no
Næringslivet sier nei til omkjøringsvei
13.03.24 radioh.no
Gjenåpner E39 Bårdshaug bru i Orkanger torsdag 21. mars
13.08.24 at.no
Omkjøringsveien står seg godt
11.03.24 h-avis.no
Vegen i oppløsning – store revner i asfalten
10.03.24 tronderbladet.no
Sats på livsnerven riksveg 7 mellom Bergen og Oslo
10.03.24 hardanger-folkeblad.no
FrP står fjellstøtt i sin motstand mot bompenger
08.03.24 moss-avis.no
Presset øker – nå kan ikke Støre overse Ringeriksbanen
08.03.24 ringblad.no
Malvik og Trondheim kommune: Stenger E6 etter tunnelfunn
08.03. 24 dagbladet.no
Det er Hordfast sin tur nå!
08.03.24 h-avis.no
Stortinget godkjenner innkreving av 4,4 milliarder
07.03.24 radioh.no
Drammensvogna på oppdrag i Trøndelag
07.03.24 anleggsmaskinen.no
Lavmål for tog i rute rundt Oslo
06.03.24 samferdselinfra.no
Har nådd viktig milepæl på Hålogalandveien – flere måneder før skjema
06.03.24 iharstad.no
Nå blir det bompenger i Nedre Glomma
06.03.24 nrk.no
Ny bussvei fører til oppstandelse
06.03.24 nrk.no
Fjellinjen mener bompengeopprør baserer seg på feil fakta.
06.03.24 nettavisen.no
Møreaksen har plagsomme konkurrenter
05.03.24 tk.no
Testet det som kan bli fremtidens fly: – Passer veldig bra
03.03.24 nrk.no
Monica fikk hakeslepp da hun så prislappen på over 10.000 kroner: – Neste gang tar jeg fly
03.03.24 nrk.no
Ifølge Eirik Mosveen er det visst kritikkverdig å følge opp løfter som er gitt i valgkampen og i byrådets politiske plattform
01.03.24 ao.no
SV ønsker å stenge Ring 1 permanent: – Lite gjennomtenkt
01.03.24 lastebil.no
Bompenger, renter, strømutgifter og andre avgifter!
01.02.24 fvn.no
– Holmenbrua må prioriteres i Nasjonal Transportplan
29.02.24 drm24.no
29. februar 2024 ble det markert gjennomslag i Åstunnelen
29.02.24 kommunikasjon.ntb.no
Er bompenger eneste løsninga?
29.02.24 avisa-valdres.no
– Nå er det nok – start arbeidet med Ringeriksbanen og E16
29.02.24 ringblad.no
Disse tre vil bygge nye Storslett bru
29.02.24 lastebil.no
Strategisk samarbeid for morgendagens sjåfører
28.02.24 samferdselinfra.no
EU vil stramme inn
28.02.24 dinside.dagbladet.no
Vurderer flytog til Tønsberg fra Gardermoen
27.02.24 nrk.no
Øver på ulykkeshåndtering i Oslofjordtunnelen
26.02.24 kommunikasjon.ntb.no
Trenger vi byvekstavtale?
26.02.24 fvn.no

Rykk tilbake til start

Vedum
De mest observante så signalene allerede i Hurdalserklæringen. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, skulle det imidlertid vise seg at man gikk mye lenger enn selv pessimistene hadde fryktet. Det er full stans i en rekke planlagte samferdselsprosjekter, og Nye Veier er på full fart mot historiebøkene. Rykk tilbake til start.

Norges største tunnelprosjekt: 25 milliarder i byggekostnad

Det er et formidabelt tunnelprosjekt som nå er kjørt i gang når Statens Vegvesen og Bane NOR har startet sitt fellesprosjekt E 16 og Vossbanen Arna-Stanghelle. Faktisk er dette så stort at byggherrene inviterte til markedsdialog, for å skape attraktive kontrakter. Dette skjedde ved at de entreprenører og rådgivere som var interessert, fikk lov til å gi sine innspill til en foreslått kontraktsstrategi i en-til-en samtaler med prosjektledelsen...

En fremtid fylt med avgifter?

Fremleggingen av Støre-regjeringens alternative statsbudsjett ble en gedigen skuffelse for dem som er opptatt av bedre veier her i landet. Endog før forhandlingene med SV startet ble veibudsjettet kuttet med 250 millioner kroner....

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…
Stortinget: Fem FrP-representanter foreslår å legge ned vegvesenet
TUNGT OMVELTNING FORESLÅTT: Det var i forrige uke at fem representanter fra FrP fremla «Representantforslag om videreutvikling av veireformen» for Stortinget.
11.03.24 tungt.no
Frp vil gi Bane Nor mer konkurranse
Fremskrittspartiet mener Jernbanereformen har vært god. Nå ber partiet Stortinget stemme for enda mer konkurranse på jernbanen.
11.03.24 frifagbevegelse.no
Norge trenger en jernbane uten flaskehalser og signalfeil!
Eirik Lae Solberg, Styreleder i Osloregionen, byrådsleder i Oslo (H) Elin Såheim Bjørkli, Nestleder i Osloregionen, ordfører i Kongsvinger (Ap)
10.03.24 aftenposten.no
Et skritt nærmere milliardprosjektet i Tromsø
En veiforlengelse av den kostbare flyplasstunnelen som planlegges i Tromsø har kommet inn i Nasjonal transportplan.
09.03.24 nrk.no
Etter 30 års venting får Klemet Erland sikrere vei til sykehus
Milliardbeløp fra regjeringen skal sikre at befolkningen i Vest-Finnmark kommer seg tryggere frem til sykehus.
08.03.24 nrk.no
Varslar 2,8 milliardar kroner til ny E134-trasé. – Endeleg!
Regjeringa inkluderer ny veg på E134 mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i Notodden kommune i Nasjonal Transportplan (NTP), som kjem fredag 22. mars.
08.03.24 vtb.no
Sammen om satsing på E134
Agenda Vestlandet, støttet av Sparebanken Vest, bidrar med en million kroner til veiprosjekter langs E134 med tilknytning til Bergen.
07.03.24 radioh.no
Nygård lover milliarder til ny glommakryssing
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at en ny bru for kryssing av Glomma på riksvei 22 ved Fetsund blir prioritert i ny Nasjonal transportplan (NTP).
07.03.24 bygg.no
Store prosjekter må vike for vedlikehold på jernbanen – så mye skal midlene økes
Regjeringen lover mer penger til drift, vedlikehold og fornyelse i ny Nasjonal transportplan. Men hvilke utbyggingsprosjekter som må vike plass for vedlikehold, vil ikke samferdselsministeren røpe.
07.03.24 bygg.no
E134 blir prioritert i nasjonal transportplan: – Vi får veien vekk og ut av bygda
I over 30 år har E134 til E18 vært planlagt og skrinlagt. Nå lover regjeringen 2,5 milliarder kroner til å ferdigstille forbindelsen.
07.03.24 nrk.no
NTP kommer 22. mars:
Varsler mer vedlikehold, mindre investeringer Regjeringens store transportplan er klar fredagen før påske. Det blir færre gigaprosjekter og mer penger til vedlikehold, sier samferdselsministeren.
07.03.24 motor.no
RIF vil ha milliardinvesteringer i vei- og jernbanenettet
Ekspertene i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) advarer om alvorlige konsekvenser, hvis det ikke kommer mer penger til nødvendig vedlikehold og utvikling av landets veier og jernbane.
06.03.24 anleggsmaskinen.no
No blir Noregs verste vegar endå verre – ventar store frostskadar på vegane
Frostskadane på vegane denne våren blir truleg verre enn på mange år, seier Vegvesen-topp. I Møre og Romsdal er det allereie så mykje at det er krevjande å sette opp nok skilt.
06.03.24 nrk.no
Foreslår grønt lokk over Oslo – åpner for 700 boliger
Obos og NCC vil gjøre drastiske endringer over E6 i Oslo.
06.03.24 nettavisen.no
Disse tre fylkesveiene skal få seg et skikkelig løft
Fylkesutvalget godkjente i dag oppgradering av tre nye veistrekninger i Troms. Arbeidet er en del av den store satsingen «Fylkesveiløftet», og sendes nå ut på anbud.
05.03.24 nordlys.no
NTP-lekkasje: Regjeringen vil forbedre Norges travleste jernbane etter flere avsporinger
To dramatiske togavsporinger har gjort at Norges mest trafikkerte jernbane har vært ute av drift det meste av 2024. Nå vil regjeringen ruste opp banen på norsk side.
05.03.24 nrk.no
Veisatsing fra Saltfjellet helt til Bognes
– Vi er storfornøyd med at regjeringen prioriterer veiutbygging i Nordland raskt, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.
05.03.24 nfk.no
Forfall til 166 milliarder – her er fylke for fylke
NAF: Basert på tall fra Statens vegvesen, har NAF regnet ut hvor mye det vil koste å sette i stand veinettet og utføre nødvendig rassikring i Norge – fylke for fylke!
04.03.24 at.no
Regjeringen vil utbedre vei gjennom «hele» Lofoten
Regjeringen vil legge E10 i Lofoten inn i nasjonal transportplan. Blant annet er det snakk om skred-, vind- og bølgesikring, noe som må til for å etablere ny flyplass.
04.03.24 nrk.no
Sintef-forsker skeptisk til norsk hydrogensatsing
– De løsningene som man snakker om i Norge på ferger, er ikke skalerbar opp til de store skipene, sier Sintef-forsker Anders Valland.
04.03.24 nrk.no
– En ‘missing link’ med kø, stress, ulykker og unødig forurensning
Nå er det «lys i tunnelen», sier Erik Unaas i Indre Østfold regionråd. Han mener staten burde grepet inn tidligere når en kommune i flere år har «blokkert» siste utbygging av E18.
03.03.24 dagsavisen.no
Ap og Høyre i full klinsj om bompenger, vei og kollektiv
Oslo Ap vil fryse bompengene på dagens nivå og stoppe nye vei- og kollektivprosjekter. Totalt uansvarlig, mener Høyre.
01.03.24 nrk.no
– Vi taper penger og oppdrag om det ikke gjøres noe med Rv 94
Rune Holmen fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Svend Ingvar Hoel Larsen fra Maskinentreprenørenes Forbund presser på for tunnelbygging på den rasutsatte strekningen på Rv 94 inn mot Hammerfest så raskt som mulig.
29.02.24 lastebil.no
Protestskilt ved «dødsveien»
I gjennomsnitt omkommer én person på strekningen hvert år. Nå har noen satt opp et spesielt skilt ved E16 i Hole.
29.02.24 nrk.no
Nord-Norge er ikke ferdigbygd!
Av Elin Dahlseng Eide, Gruppeleder Arbeiderpartiet, Nordland fylkesting
29.02.24 helg.no
Vegvesenet er bekymret: Storsykehuset kan ramme E18
Flest mulig skal sykle og gå til det nye sykehuset i Drammen. Statens vegvesen frykter den grønne strategien ikke vil slå til, og at E18 vil bli rammet.
28.02.24 nrk.no
Vei-forfallet i Agder er på 7,8 milliarder kroner
AGDER: Det er et betydelig etterslep på veivedlikeholdet på fylkesveiene i Agder fylke med hele 7,8 milliarder kroner.
28.02.24 at.no
Scroll to Top