Inviterer til leverandørkonferanse for de med interesse for den nye Oslofjordtunnelen
veier24.no 03.06.21
– Det er særdeles viktig for landsdelen at veistrekningene blir utbedret
altaposten.no 03.06.21
Mjøsbyenprosjektet?
ringsaker-blad.no 03.06.21 
Dyrsku’n 2021 avlyst
tungt.no 03.06.21 
Sunnmøre blør!
nyss.no 02.06.21 
Reagerer på SP-utspill om Hordfast
radioh.no 02.06.21 
Sp vil stanse Hordfast
radioh.no 02.06.21
SV meiner bilistar må betale bompengar for jernbanesatsing
nrk.no 02.06.21 
Nye Veier: – Vi har satt riktig pris
bygg.no 02.06.21
Entreprenører fortviler over Nye Veiers makspriser – halvparten av tilbudene avvist
bygg.no 02.06.21 
Viken har inngått rammeavtaler med syv entreprenører: Verdi 443 millioner kroner
veier24.no 02.06.21 
Stian Brenden skal oppgradere fylkesvei og bygge gang- og sykkelvei i Lillehammer
veier24.no 02.06.21 
Moshagen fra Nye Veier til Norconsult
bygg.no 02.06.21 
31 innspill til plan for E134 Saggrenda-Elgsjø
bygg.no 02.06.21 
Tvinges til å levere varer med lastesykler og små, elektriske varebiler
nettavisen.no 02.06.21 
Transportmessa blir Gardermoen Transport & Anlegg
at.no 02.06.21 
Tetter dekningshull: Nå skal det bli full internettdekning på riksveiene
motor.no 01.06.21 
Hvorfor har ikke Møreaksen fått legitimitet?
tk.no 01.06.21
Halvparten sier Oslo-politikerne har gått for langt i å fjerne biler i sentrum
finansavisen.no 01.06.21 
E134: Mange vil ha jobben, men det blir nok Hovden Hytteservice som får den
veier24.no 01.06.21
«På kollisjonskurs med innbyggerne»
smp.no 31.05.21 
Hun blir direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA
bygg.no 31.05.21 
Samfunnsgevinsten kan være 20.000-40.000 nye arbeidsplasser!
rb.no 31.05.21 
Hvem betaler prisen når staten bygger billig?
gd.no 31.05.21 
Nye Veier fant nye løsninger sammen med Naturvernforbundet
kommunikasjon.ntb.no 30.05.21 
Fylkesvei 717 på Fosen: Tre firmaer konkurrerer om prosjekt til drøye 200 mill
veier24.no 29.05.21 
Disse tre kjemper om Rv. 4-utbygging
bygg.no 28.05.21 
Oljefondet har vokst 400 milliarder kroner siden nyttår
bygg.no 28.05.21
Digitalt folkemøte om E6 Kvithammar-Åsen
nyeveier.no 28.05.21 
Frp seier NEI til Møreaksen
nyss.no 28.05.21 
To norske bruingeniører til finalen i internasjonal ingeniørkonkurranse
veier24.no 28.05.21 
«Prøver de å skjule fakta?»
smp.no 28.05.21
Solvik-Olsen ny sjef i Seabrokers Fundamentering
bygg.no 28.05.21 
Vegpakke Harstad: Revidert finansieringsopplegg
kommunikasjon.ntb.no 28.05.21 
«Er Oslos kollektivutbygging fullstendig uten kontroll?»
akersposten.no 28.05.21 
Frøya må betale ny tunnel selv
froya.no 28.05.21 
Dødstunnel skrotet fra ny transportplan
nrk.no 27.05.21 
Møreaksen: Egeninteresser og meningsmålinger
tk.no 27.05.21 
Skanska bygger 550 meter lang asfaltkjernedam for å skjerme undersjøisk veitunnel
bygg.no 27.05.21 
Mener det er snakk om tid før veien raser: Frykter at liv kan gå tapt
nrk.no 26.05.21 
Gjenbruk i praksis: Gammel bru fra Sandvika blir ny i Nesbyen
veier24.no 26.05.21 

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

25 % rimeligere, lettere og lengre broer med sandwich-teknologi

(Illustrasjon: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
Forskere på Chalmers i Göteborg mener ny teknologi gir bedre stivhet med lettere løsninger som krever mindre vedlikehold. Særlig på hengebroer kan løsningen være nyttig.  Ikke bare denne, men også mye annen omfattende og lovende broforskning har skjedd de siste…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…
Sier ja til prøveprosjekt med 120 km/t
Torsdag fikk Frp-fraksjonen i Transportkomiteen flertall for et prøveprosjekt med fartsgrense 120 km/t på norske motorveier.
tv2.no 03.06.21 
Bertelsen og Garpestad innstilt på E39 Lønset-Hjelset
Bertelsen og Garpestad AS har vunnet anbudskonkurransen om å bygge ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.
bygg.no 03.06.21 
At staten bygger billig, gir kun gevinster
Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, Kristiansand
gd.no 01.06.21 
NTP prioriteringer i Nord Norge
Av Odd Hugo Pedersen, Regionsjef Norges Lastebileier-forbund
ifinnmark.no 31.05.21 
Godskapasitet, klimakutt – NTP gir ikke svar
Osloregionen er kritisk til det lave ambisjonsnivået for effektiv og klimavennlig godstransport i Nasjonal transportplan (NTP).
samferdsel.toi.no 31.05.21
Frp vil snu bilutviklingen i Oslo nesten på hodet
Kollektivtrafikk i mindre byer kan gå tøffe tider i møte dersom Frps egen transportplan får gjennomslag.
aftenposten.no 29.05.21 
50 entreprenører vurderer milliard-OPS i Nord-Norge
50 bedrifter har tatt ut konkurransegrunnlaget på gigantprosjektet E10 Hålogalandsveien som har en øvre totalramme på 18,3 milliarder kroner.
bygg.no 28.05.21 
Reguleringsplanen for Arna-Stanghelle sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Utbyggingen av E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er et viktig prosjekt for oss.
bygg.no 27.05.21 
Krever 400 milliarder ekstra til NTP – riksvei 4 omtales som spesielt viktig
Riksvei 4 løftes fram når Frp krever 400 milliarder ekstra til NTP.
oa.no 27.05.21
Dette veiprosjektet skal koste 38,4 milliarder kroner – norgeshistoriens dyreste
Det blir det største veiutbyggingsprosjektet noensinne i Norge, og nå er det økonomiske styringsmålet fastsatt.
veier24.no 27.05.21 
Vil fjerne alle bompenger i Norge: Har pengene stående på konto for å betale regningen
Kan man slette all bompengegjelden i Norge over natten?
nettavisen.no 27.05.21 
Ny E16 mellom Kongsvinger og E6:
Nye Veier har siden mai 2020 vurdert alternativer for ny E16 mellom Kongsvinger og E6 i henhold til målene som er satt for prosjektet. Her kan du lese mer om resultatene av konsekvensutredningen og den faglige anbefalingen Nye Veier presenterte for kommunene i midten av februar, og som nå drøftes i kommunene.
storymaps.arcgis.com 27.05.21 
Nytenkning og kompetansedeling må til i samferdselssektoren
Hvordan skal Norge nå målet i Nasjonal Transportplan om «Mer for pengene»? Det krever nytenkning og raus deling av kompetanse og erfaring mellom de store, offentlige byggherrene i samferdselssektoren.
veier24.no 26.05.21
Anslår 13,7 milliarder i 2021: Venter rekordhøye bompenge-inntekter
Norske bilister vil trolig betale rekordhøye 13,7 milliarder kroner i bompenger i 2021, ifølge anslag fra Samferdselsdepartementet.
motor.no 25.05.21 
– Advokatene har fått for stor plass i bransjen
EBA og Statens vegvesen er enige om én ting: Advokatene har fått for stor plass i anleggsbransjen.
bygg.no 24.05.21 
Spanske Obrascón Huarte Lain er valgt for ny E6 Storhove-Øyer
Nye Veier har valgt å gå videre med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain til konkretiseringsfasen for utbygging av ny firefelts E6 på Storhove–Øyer i Innlandet.
veier24.no 21.05.21 
Byggenæringen ba politikerne om forutsigbarhet rundt NTP-arbeidet
Flere politikere var torsdag invitert inn til et webinar for å høre en rekke organisasjoner og bedriftsledere komme med sine forventninger til ny Nasjonal transportplan (NTP). Ett stikkord gikk igjen hos byggenæringens representanter, og det var ønsket om forutsigbare rammer
bygg.no 21.05.21 
Skanska signerte for 930 millioner på E18 Vestkorridoren
Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen for E101 Forberedende arbeider, Fornebukrysset-Strand.
bygg.no 21.05.21 
Passerte 2,8 millioner: Rekordmange biler i den norske bilparken
For første gang er det over 2,8 millioner personbiler på norske veier, melder Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).
motor.no 20.05.21 
En god beretning om bilens erobring av Norge
BLIKK PÅ EN BOK: De første bilene kom til Norge omkring 1900. I 2019 stod personbiler for bortimot 90 % av persontransporten på veg. På bare 25 år, fra 1945 til 1970, gikk bilen fra å være en sjeldenhet til å bli allemannseie
samferdsel.toi.no 19.05.21 
MDGs klimapolitikk er redusert til en kamp mot bilen – i stedet for utslippene
Det å stoppe veiubygging er ikke god veipolitikk, bare dårlig samferdselspolitikk. Premisset for grønn omstilling og utbyggingen av landet er at varer og mennesker kommer raskt frem og trygt hjem.
e24.no 19.05.21 
Vegdirektøren: – Vanskelig å si om NTP-rammene vil stoppe riksveiforfallet
Regjeringen legger opp til at vedlikeholdsetterslepet ved riksveiene skal ned i kommende NTP-periode. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er usikker på om det vil skje.
bygg.no 18.05.21 
Har lyst ut konsulentoppdrag for E39 Bokn-Hope
Statens vegvesen har lyst ut anbodskonkurranse i samband med kommunedelplanarbeidet for E39 Bokn - Hope.
bygg.no 14.05.21 

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…
Scroll to Top