Vil forby traktorer i verdens lengste undersjøiske tunnel
nrk.no 27.06.19   
Samferdselsministeren fekk i dag rapporten frå ekspertutvalet for teknologi og framtidas transportinfrastruktur
regjeringen.no 27.06.19   
Peab signerte for nytt E6-kryss i Moelv
at.no 27.06.19 
Gjør klart for 850 000 oppslag av kjøretøydata pr. Døgn
vegnett.no 27.06.19 
Brannbil spesialtilpasset tunnelbranner
at.no 27.06.19 
Hva er klimafremtiden for tunge lastebiler?
tu.no 26.06.19 
Samspillkontrakter gav mindre konflikt. Nå lyses flere oppdrag ut
tu.no 26.06.19 
Fikk du ikke med deg E18-møtet? Se det i opptak her
agderposten.no 26.06.18 
E6 Kvithammar-Åsen: Dropper utfylling i Langstein
at.no 26.06.19 
«Bompengar og anna galskap»
sunnhordland.no 26.06.19 
Her er NCCs nye utstillingsvindu for miljøvennlig asfaltproduksjon
veier24.no 26.06.19 
Etterspør smartere varelevering
yrkesbil.no 26.06.19
Marthinsen og Duvholt signerte E134-kontrakt
bygg.no 26.06.19 
Gigantene til Østfold
mtlogistikk.no 26.06.19
Klassifisering av bruene sparer bransjen for 100 millioner kroner årlig
vegnett.no 26.06.19 
Tunnelgjennomslaget på E39: – Det smalt veldig godt
n247.no 25.06.19 
Lager ny standard for anleggsindustrien – vil høre din stemme
buildingsupply.no 25.06.19 
Stanset farlig arbeid i 13 grøfter
anleggsmaskinen.no 25.06.19 
FNB størst i Bergen nok en gang
vgtv.no 25.06.19 
Membranfirma krever nesten 7 millioner fra SRBG i rettssak
veier24.no 24.06.19 
Kjell Inge Davik blir utbyggingssjef i det nye Vegvesenet
veier24.no 24.06.19 
Utviklet ny beregningsmodell for betongkonstruksjoner
bygg.no 24.06.19 
Olav Thon tar privatbilen i forsvar: – Det er en velsignelse
nettavisen.no 23.06.19 
Befaring i forbindelse med Hordfast-prosjektet mandag 24. juni
ntbinfo.no 21.06.19 
Fire millionar kroner til lokale trafikktryggleikstiltak
ntbinfo.no 21.06.19 
Kan beregne hvordan bruer reagerer på kraftig vind
bygg.no 21.06.19 
Pendellageret på Brevikbrua har fått omfattende skader
veier24.no 21.06.19 
Brødrene Dahl fikk den store skiltkontrakten på E39 Svegatjørn-Rådal
veier24.no 21.06.19 
Posten-sjåfører: De som overtar jobbene våre, må bryte loven
aftenposten.no 21.06.19
Milepel på OPS-prosjektet: Dekket på Tønset bru er ferdig
veier24.no 20.06.19 
Tidkrevende tunneloppgradering på Vestlandet
samferdsel.toi.no 20.06.19 
Hvem vil ruste opp fylkesveien mellom Røros og riksgrensen?
veier24.no 20.06.19 
Bladt skal bygge en 4000 tonn stålkompositt høybro
byggfakta.no 20.06.19 
Utfordringer på Implenia-jobb utsetter E134-åpning
at.no 19.06.19 

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…
All articles loaded
No more articles to load
Motstanden mot flytebru og Romsdalsaksen er ren feigheit
Både Høgre og Ap vil ikkje høyre snakk om flytebruer og Romsdalsaksen, og dette er rein feigheit – for dei fryktar svaret.
tk.no 26.06.19 
Disse skal konkurrere om å bygge 23 km motorvei
Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove langs Mjøsa for Nye Veier. Kontrakten har en antatt verdi på 3,7 mrd. kroner.
at.no 26.06.19 
E18 Tvedestrand-Arendal
30 måneder etter at AF Anlegg startet byggingen av 22 kilometer firefelts E18 mellom Tvedestrand og Arendal kan Nye Veier åpne sitt første motorveiprosjekt.
bygg.no 25.06.19 
Her er veien politikerne ønsker seg. Den koster sju milliarder og er lengre enn veien innbyggerne har i dag
Den planlagte kystriksveien ligger an til å bli lengre enn dagens riksvei og koste omtrent sju milliarder kroner.
ifinnmark.no 25.06.19 
Nye Veier sparer milliarder på veibygging – gir lavere bompenger
Selskapet Nye veier fikk 148 milliarder kroner for å bygge 530 kilometer motorvei mer effektivt. Nå viser deres egne beregninger at de kommer i mål 25 milliarder billigere enn ventet.
vg.no 25.06.19 
Eit desentralisert Statens vegvesen for framtida
- Statens vegvesen gjennomgår store endringar for å tilpasse seg framtidas arbeidsoppgåver. Dagens regioninndeling vert bytta ut med divisjonar med ansvar for ulike fagfelt. No har vi avgjort kvar hovudkontora for dei nye fagdivisjonane skal ligge. Vi følger Statens vegvesens eige forslag om lokalisering i Arendal, Bergen, Tromsø, Trondheim, Drammen og Moss. Med dette gjennomfører vi ei av dei største utflyttingane av statlege arbeidsplassar frå Oslo på mange år, og sørger med det for at Statens vegvesen er til stades i heile landet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
ntbinfo.no 24.06.19 
Bilistene må betale 7,5 milliarder for bypakke i Trondheim
Når Venstre-leder Trine Skei Grande tirsdag undertegner en ny byvekstavtale for Trondheims-området, innebærer det nye milliarder i bomutgifter for bilistene.
bygg.no 24.06.19
Nye Veier og AF arrangerte folkefest for 7000
juli 2019 åpner den 22 km lange nye E18 fra Tvedestrand til Arendal. I den anledning ble det arrangert folkefest på Grenstøl i Tvedestrand lørdag 22. juni.
at.no 24.06.19 
Dale: – I neste NTP vil vi gi Nye Veier større ansvar for veibyggingen i landet
Samferdselsministeren ber Nye Veier utarbeide forslag om hvilke strekninger og typer prosjekt selskapet tror de har de beste forutsetningene for å ta ansvar for.
veier24.no 24.06.19 
FNB: – Flytt E6 ut av Oslo og bli kvitt tungtransporten
E6 ved Oslo må flyttes ut av byen, mener Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
nettavisen.no 24.06.19 
Tegner motorveier for 120 km/t fra Østlandet til Rogaland
Mens Vegvesenet mener det er ulønnsomt å bygge veier for 120 km/t, planlegger konkurrenten Nye Veier allerede for denne hastigheten. De mener Norge bør legge inn 120 km/t som toppfart når nye veier planlegges.
vg.no 23.06.19 
Ny E18 kan bli to år forsinket
Onsdag ble ny E18 gjennom Telemark vedtatt i Stortinget. Men utbyggingen kan bli kraftig forsinket, fordi Statens vegvesen og Nye veier er uenige om hvordan et veikryss skal se ut og bygges.
motor.no 22.06.19 
Målene satt for den nye Mjøsbrua
Nye Veier har offentliggjort konkurransen om utbyggingen av firefelts motorvei fra Moelv til Roterud, inkludert bygging av ny bru over Mjøsa.
anleggsmaskinen.no 21.06.19
Stadig mer av importen kommer på utenlandsk lastebil
«Mens importen med norskregistrerte lastebiler er betydelig redusert etter finanskrisen og importen med svenske lastebiler har økt noe, er importen med andre utenlandskregistrerte lastebiler enn svenske nesten blitt doblet», skriver artikkelforfatterne. Statistikken viser at importen med jernbane stort sett har falt fra år til år.
samferdsel.toi.no 21.06.19
Stortinget vedtok tre bomfinansierte europavei-prosjekter
E18 Langangen-Dørdal, E6 Ulsberg-Melhus og E6 Moelv-Øyer fikk flertall.
veier24.no 20.06.19 
Bompengegrep gir trafikk-eksplosjon på lokalveiene
På nye veiutbygginger blir det ikke bommer på sideveiene, lover regjeringen. Konsekvensen er mye høyere trafikk på de gamle lokalveiene, viser regjeringens egne beregninger.
motor.no 20.06.19
Nina Sandberg: Man venter på nye ulykkeshendelser uten å ane når sikringen av Oslofjordkryssingen kommer
Nødetatene har i dag for lite plass når det oppstår situasjoner i Oslofjordtunnelen, men nå lager Statens vegvesen et eget område for dem like ved tunnelåpningen. Stortingsrepresentant Nina Sandberg er langt fra fornøyd med sikkerheten.
amta.no 20.06.19 
Oslopakke 3: Fikk penger til Røa-tunnelen – dermed ble Oslo-politikerne enige
Alle unntatt FrP og Rødt.
veier24.no 20.06.19 
Bompengeselskapenes pengebruk: Millionlønninger, flyreiser til Australia, sprit og standup
Bomselskapenes regnskaper viser at pengene fra bilistene har gått til mye annet enn kollektivtilbud og varm asfalt. Samferdselsminister Jon Georg Dale krever opprydding.
nrk.no 19.06.19 
EU-domstolen: Tysk motorveiavgift i strid med reglene
Den planlagte nye motorveiavgiften i Tyskland bryter med EUs antidiskrimineringslover, siden den bare skal gjelde førere av biler registrert i andre land.
abcnyheter.no 18.06.19 
Regjeringen strammer inn regler for bommer på sideveier
Smutthullene brukes bare av folk som kjører til barnehage, jobb, matbutikk og fritidsordninger, mener samferdselsministeren.
veier24.no 18.06.19 
BNL: Spår svakere vekst for anleggsmarkedet i 2020
Årsaken er at flere store veiprosjekter har blitt forskjøvet til 2021.
veier24.no 18.06.19 
– Derfor kan regjeringen bli enige om bompenger
Ketil Solvik-Olsen la fram tidenes største transportplan og forhandlet for Frp da regjeringen laget dagens regjeringsplattform. Nå følger han bompengeopprøret fra USA. – I Granavolden-plattformen er det handlingsrom for å bli enige om bompenger, sier Frp-nestoren.
motor.no 15.06.19 

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…
All articles loaded
No more articles to load

E18 Tvedestrand-Arendal

30 måneder etter at AF Anlegg startet byggingen av 22 kilometer firefelts E18 mellom Tvedestrand og Arendal kan Nye Veier åpne sitt første motorveiprosjekt.

Eit desentralisert Statens vegvesen for framtida

- Statens vegvesen gjennomgår store endringar for å tilpasse seg framtidas arbeidsoppgåver. Dagens regioninndeling vert bytta ut med divisjonar med ansvar for ulike fagfelt. No har vi avgjort kvar hovudkontora for dei nye fagdivisjonane skal ligge. Vi følger Statens vegvesens eige forslag om lokalisering i Arendal, Bergen, Tromsø, Trondheim, Drammen og Moss. Med dette gjennomfører vi ei av dei største utflyttingane av statlege arbeidsplassar frå Oslo på mange år, og sørger med det for at Statens vegvesen er til stades i heile landet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ny E18 kan bli to år forsinket

Onsdag ble ny E18 gjennom Telemark vedtatt i Stortinget. Men utbyggingen kan bli kraftig forsinket, fordi Statens vegvesen og Nye veier er uenige om hvordan et veikryss skal se ut og bygges.

Stadig mer av importen kommer på utenlandsk lastebil

«Mens importen med norskregistrerte lastebiler er betydelig redusert etter finanskrisen og importen med svenske lastebiler har økt noe, er importen med andre utenlandskregistrerte lastebiler enn svenske nesten blitt doblet», skriver artikkelforfatterne. Statistikken viser at importen med jernbane stort sett har falt fra år til år.
All articles loaded
No more articles to load