Peab Anlegg vant bru- og veikontrakt til 146 mill
veier24.no 04.07.22
Stopp blødningen på E 6
namdalsavisa.no 04.07.22
Slakter prosess for å fjerne elbilfordeler
tu.no 01.07.22
Inviterer til «Entreprisedagen i Vest»
bygg.no 14.04.22
I full gang med å drive tunnelene i Lyngdal
nyeveier.no 01.04.22 
Bommer til besvær – staten må ta mer av regninga
namdalsavisa.no 01.04.22 
Befaring i planutgreiingsområdet E39 Bokn-Hope
vegvesen.no 31.03.22 
Rekordpåmelding til Arctic Entrepreneur
anleggsmaskinen.no 30.03.22 
Dette ulykkespunktet er snart historie
vegvesen.no 30.03.22 
Nytt reguleringsforslag for E39 Ørskogfjellet-Vik
vegvesen.no 29.03.22 
Skal teste elektriske gravemaskiner 250 meter under vannet
nrk.no 28.03.22 
Nei til fire felt gjennom Sandvika
budstikka.no 28.03.22 
Nordnestunnelen i lagmannsretten: Marti tilkjent 70 mill av et krav på 265 mill
veier24.no 28.03.22 
Her må bilistene betale 80 prosent av veikostnadene
nrk.no 28.03.22 
E8 Sørbotn-Laukslett: Den første kontrakten er inngått
veier24.no 28.03.22 
Gjør et fjerde forsøk på å åpne fiks ferdig tunnel: – Det er klart det er pinlig
nrk.no 28.03.22 
Korter ned planlagt stengetid under tunnelarbeid
budstikka.no 26.03.22 
Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør!
anleggsmaskinen.no 25.03.22 
Informerte om byggingen av ny E39 Lønset-Hjelset
vegvesen.no 25.03.22 
Krever lokk over E6: – En støyforurensning av en helt annen verden
ao.no 24.03.22 
Rimelig stille før anleggsstormen på rv. 4
vegvesen.no 24.03.22 
Varsel om oppstart av planarbeid i Ålesund kommune
vegvesen.no 24.03.22 
Konsekvensutredning for E6 Gyllan-Kvål er klar for høring
nyeveier.no 22.03.22 
Økning fra 2020 til 2021: Bilkjøringen nærmer seg gamle høyder
motor.no 22.03.22 
Kunne gå tørrskodd over Randselva bru for første gang
bygg.no 21.03.22
Siste del av E6 Helgeland lyses ut
anleggsmaskinen.no 21.03.22 
Vegvesenet lyser ut én mil med ny E6
bygg.no 21.03.22 
Ny konserndirektør for anlegg i Skanska
kommunikasjon.ntb.no 21.03.22 
Informasjon til vegtransportnæringen om EUs mobilitetspakke
vegvesen.no 18.03.22
Å sitte i en rundkjøring er mye mer behagelig enn å sitte i regjering
ranablad.no 17.03.22 
Tromsø kan forhandle om byvekstavtale
bygg.no 17.03.22 
Skyhøye dieselpriser i sikte: – Det er ikke sagt at vi overlever dette, såpass ærlig må man være
ilaks.no 16.03.22 
Ap sviktar Vestlandet
bt.no 15.03.22 
Kan bli byggjestart på Strynefjellsvegen i 2027
firdatidend.no 15.03.22 
Jobber kun med tunnelalternativet
nyeveier.no 15.03.22 
Mandag 14. mars var det informasjonsmøte i Lyngdal om ny E39-korridor. Her kan du se møtet i opptak.
lyngdal.kommune.no 15.03.22 
Vegvesenet tar lasersveising for bruer ett steg videre
bygg.no 15.03.22 
Transportbedriftseiere møtte politikere med krisebudskap om drivstoffpriser og mangel på arbeidskraft
kommunikasjon.ntb.no 14.03.22 
Fiks ferdig tunnel får ikke åpne for trafikk: – Vi som bor her har gitt opp
nrk.no 14.03.22 
Steingodt samarbeid mellom Vegvesenet og Nye Veier
bygg.no 14.03.22 
Sp-topper: Krever raske og kraftige bensinpriskutt
e24.no 14.03.22 

Norges største tunnelprosjekt: 25 milliarder i byggekostnad

Det er et formidabelt tunnelprosjekt som nå er kjørt i gang når Statens Vegvesen og Bane NOR har startet sitt fellesprosjekt E 16 og Vossbanen Arna-Stanghelle. Faktisk er dette så stort at byggherrene inviterte til markedsdialog, for å skape attraktive kontrakter. Dette skjedde ved at de entreprenører og rådgivere som var interessert, fikk lov til å gi sine innspill til en foreslått kontraktsstrategi i en-til-en samtaler med prosjektledelsen...

Erling Sande er ny leder av Samferdselskomiteen

Senterpartimannen Erling Sande fra Gloppen kommune i Sogn og Fjordane sto på toppen av partiets liste ved siste stortingsvalg. Han er en erfaren politiker som også tidligere har vært fast møtende på Stortinget...

En fremtid fylt med avgifter?

Fremleggingen av Støre-regjeringens alternative statsbudsjett ble en gedigen skuffelse for dem som er opptatt av bedre veier her i landet. Endog før forhandlingene med SV startet ble veibudsjettet kuttet med 250 millioner kroner....

Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru
Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje…

NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.
Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8…

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

25 % rimeligere, lettere og lengre broer med sandwich-teknologi

(Illustrasjon: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
Forskere på Chalmers i Göteborg mener ny teknologi gir bedre stivhet med lettere løsninger som krever mindre vedlikehold. Særlig på hengebroer kan løsningen være nyttig.  Ikke bare denne, men også mye annen omfattende og lovende broforskning har skjedd de siste…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…
Statsråden åpnet et Kinderegg på E6
En elv av biler gjennom sentrum og en ulovlig «snarveg» er byttet ut med en, rask og trafikksikker E6 forbi Ballangen.
kommunikasjon.ntb.no 01.07.22
Selvkritikk i Statens vegvesen
Det var trolig flere forhold som førte til at Badderen bru på E6 i Kvænangen måtte stenges for trafikk 31. mai, men det er så langt ikke konkludert med hva den utløsende årsaken var.
at.no 01.07.22 
Veistandarden i distrikts-Norge står til stryk
Folks vurdering av veiene blir mer og mer negativ jo lenger ut i distriktene man kommer, viser en undersøkelse fra Norges Automobil-Forbund.
veier24 01.07.22                  
Bekymret for viktige samferdselsprosjekter
Nye Veier annonserte nylig at utlysning av anbud for E6 nord for Saltfjellet er utsatt på grunn av usikkerhet rundt prisøkningen. Samferdselsforum Nord er bekymret for samferdselsinvesteringer i Nord-Norge.
anleggsmaskinen.no 12.04.22
Sjefen for bilær og båtær som tutær og bråkær*
Jon-Ivar Nygård (49) er den første samferdselsministeren fra Arbeiderpartiet på 20 år. Den beskjedne østfoldgutten som ble en meget populær Fredrikstad-ordfører, lover nå å satse på både vei og bane. Men han vil gjerne bli husket for noe helt annet.
anleggsmaskinen.no 01.04.22 
Nye Veier skal iverksette strakstiltak og utbedringer på Rv.13 Skare-Sogndal
Nye Veier har satt av 200 millioner kroner til utbedringstiltak på Rv.13 Skare-Sogndal og har plukket ut områder der det er størst rasfare.
nyeveier.no 01.04.22 
No blir det rassikker veg og bane frå Arna til Stanghelle
Reguleringsplanen til det største tunnelprosjektet i Noreg fekk 1. april godkjent-stempelet. Vestlandet kan no sjå fram til ny trygg veg og bane.
kommunikasjon.ntb.no 01.04.22 
Befaring for motorvei mellom Bokn og Stord
Det skal etter planen bygges fire felts motorvei mellom Rogfast og Hordfast. Neste uke blir det befaring på traseen mellom Bokn og Førde i Sveio.
radioh.no 31.03.22
Norge har 14.000 km med for smale veier
Nye tall fra NAF viser at Norge har 14.000 kilometer med for smale veier. Det tilsvarer nesten seks ganger distansen fra Nordkapp til Lindesnes.
veier24.no 31.03.22 
Ny effektiv kontraktsform – klart for ny vei i Namdalen
Statens vegvesen og Letnes Entreprenør testet ny veiutviklingskontrakt for E6 Fjerdingen-Grøndalselv.
veier24.no 31.03.22 
Gir 62 millioner til 12 pilotprosjekt
- Gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre store maskiner står for store utslipp av klimagasser. Derfor setter vi nå i gang 12 pilotprosjekter for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli fossilfrie, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
nyheter.byggfakta.no 30.03.22 
Full krangel om Hordfast
Stord-ordfører Gaute Epland (Ap) forsøkte å irettesette Bergensavisen som kom med påstand om at Hordfast var en «katastrofe». I dagens avis er det redaktøren som vil irettesette ordføreren.
radioh.no 30.03.22 
Se oversikten: Nye Veier lyser ut oppdrag for over 15 milliarder bare i år
Nye Veier lyser ut nye milliardprosjekter dette året som perler på en snor. Tilsammen åtte prosjekter skal startes opp, og utlysningene kommer månedlig fra nå av og utover.
veier24.no 30.03.22
Viken Fylkeskommune: Sier blankt nei til Nye Veiers planer for ny E16 til Kongsvinger
– Nye Veier må tilbake til tegnebrettet med de foreslåtte planene. Her må det utredes alternativer som sørger for at eksisterende firefeltsveier og gjennomførte investeringer utnyttes og at ytterligere tap av miljø- og kulturminneverdier blir så små som mulig, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.
veier24.no 29.03.22 
Statens vegvesen har overlevert alle planer og dokumenter for det påbegynte utbyggingsprosjektet E6 Sørelva-Borkamo til Nye Veier AS.
Den omlag 20 kilometer lange strekningen E6 Sørelva-Borkamo er ferdig planlagt av Statens vegvesen. Ny veg skal gi bedre framkommelighet, større forutsigbarhet og høyere trafikksikkerhet fra Saltfjellets nordlige side og ned til Borkamo i Saltdal kommune. Den vil også gi en sammenhengende 90 sone fra Rognan i Saltdal til Storforshei i Rana kommune. Utbyggingen var delvis startet da det i september 2021 ble besluttet at Nye Veier skulle overta prosjektet.
nyheter.byggfakta.no 29.03.22 
Raser mot nytt MDG-forslag: – Helt uakseptabelt
Frp bare rister på hodet av at MDG vil skrote hovedfartsåre i Oslo.
nettavisen.no 28.03.22 
Ja til 110 km/t på norske motorveier
Det stemmer ikke at NAF går inn for å senke fartsgrensene på norske veier, slik flere medier har meldt. Til alle NAFs 500.000 medlemmer kan jeg berolige med at vi verken vil senke farten eller ambisjonene for dagens motorveier.
f-b.no 28.03.22 
Lyser ut Vestkorridor-kontrakt til over tre milliarder
Nå lyser Statens vegvesen ut entreprisen E102 Fornebukrysset-Strand, som er den største kontrakten i utbyggingen av E18 Vestkorridoren.
bygg.no 28.03.22 
Dieselpriser i verden 28-mars-2022
Se også bensinprisene
no.globalpetrolprices.com 28.03.22 
Støre advarer om kutt i samferdsels- og byggeprosjekter
Store samferdsels- og byggeprosjekter kan bli kuttet eller skjøvet på som følge av krigen i Ukraina, varsler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).
nettavisen.no 27.03.22
Norge trenger en Nasjonal motorveiplan
Fremskrittspartiet fremmet onsdag et forslag om at regjeringen må utarbeide en nasjonal motorveiplan. Frank Sve, 1. nestleder i Transportkomiteen og transportpolitisk talsperson i FrP mener vi trenger et vegnett som blir dimensjonert etter de faktiske behov.
bodøposten.no 26.03.22 
MDG vil skrote hovedfartsåre gjennom Oslo sentrum: – Noen veier må vekk
– Det er ingen tvil om at bilen gir dårlige byrom, sier MDG-nestleder Arild Hermstad. - Vil skape store problemer, sier departementet.
nettavisen.no 26.03.22 
Bussveien: Risa og Kruse Smith er tildelt kontrakt på 1,4 mrd.
Arbeidsfellesskapet skal bygge strekningen som utgjør den største kontrakten i hele Bussveien-prosjektet.
veier24.no 26.03.22 

Selvkritikk i Statens vegvesen

Vegvesen
Det var trolig flere forhold som førte til at Badderen bru på E6 i Kvænangen måtte stenges for trafikk 31. mai, men det er så langt ikke konkludert med hva den utløsende årsaken var.

Bekymret for viktige samferdselsprosjekter

Nye Veier annonserte nylig at utlysning av anbud for E6 nord for Saltfjellet er utsatt på grunn av usikkerhet rundt prisøkningen. Samferdselsforum Nord er bekymret for samferdselsinvesteringer i Nord-Norge.

Sjefen for bilær og båtær som tutær og bråkær*

Jon-Ivar Nygård (49) er den første samferdselsministeren fra Arbeiderpartiet på 20 år. Den beskjedne østfoldgutten som ble en meget populær Fredrikstad-ordfører, lover nå å satse på både vei og bane. Men han vil gjerne bli husket for noe helt annet.

Selvkritikk i Statens vegvesen

Vegvesen
Det var trolig flere forhold som førte til at Badderen bru på E6 i Kvænangen måtte stenges for trafikk 31. mai, men det er så langt ikke konkludert med hva den utløsende årsaken var.

Bekymret for viktige samferdselsprosjekter

Nye Veier annonserte nylig at utlysning av anbud for E6 nord for Saltfjellet er utsatt på grunn av usikkerhet rundt prisøkningen. Samferdselsforum Nord er bekymret for samferdselsinvesteringer i Nord-Norge.

Sjefen for bilær og båtær som tutær og bråkær*

Jon-Ivar Nygård (49) er den første samferdselsministeren fra Arbeiderpartiet på 20 år. Den beskjedne østfoldgutten som ble en meget populær Fredrikstad-ordfører, lover nå å satse på både vei og bane. Men han vil gjerne bli husket for noe helt annet.
Scroll to Top