Rambøll signerte kontrakt for tilstandsregistrering for nesten 2000 boenheter langs E18
veier24.no 09.02.21 
Mer vei raskere og billigere!
fremover.no 09.02.21 
Vegvesenet høyt oppe i medieomtale-rangering
bygg.no 09.02.21 
«Folk som kjører dieselbil, har jeg ikke tenkt å kalle populister»
motor.no 09.02.21 
Riksvei er viktig for hele Trøndelag og Norge
midtnorskdebatt.no 09.02.21 
«Kjerringsundet og alternative fastlandsforbindelser»
smp.no 09.02.21 
Planlegger to nye tunneler i Roan
at.no 09.02.21 
Vassbakk & Stol skal bygge fylkesvei i Nordhordland for 264 mill
veier24.no 08.02.21 
«Arbeiderpartiets desperate knefall»
helg.no 08.02.21 
Moen blir ny CFO i Nye Veier
bygg.no 08.02.21 
Risa starter oppgraderingen av E16 Bjørkhaug- og Sætretunnelen
bygg.no 08.02.21 
Overrasket over E6-stans
s-n.no 07.02.21 
Viken sier ja til statlig bompenge-tilskudd for E16
at.no 05.02.21 
Klimaplan med mål om å halvere utslippene fra transport
transport.no 04.02.21 
Varsel om utvidelse av plangrense Nedgård – Toset
nyeveier.no 04.02.21 
– Tull med tall fra Høyre
sa.no 04.02.21 
Felles innsats for «korridoren»
altaposten.no 03.02.21 
«Planlagt E39 i vårt fylke – store beløp kan spares!»
smp.no 03.02.21 
Vegarbeideren Johnsen
retten.no 03.02.21 
Vil regjeringen, i likhet med Ap og Frp, prioritere utbygging av Rv4?
oa.no 02.02.21
Nye Veier satser på døgnhvileplasser
at.no 02.02.21 
Riksvei 13 Vik – Vangsnes
bygg.no 02.02.21 
Ap er uten troverdighet på fergepriser
osogfusa.no 01.02.21 
Solberg: – Vestlandet er vinnar i NTP
nrk.no 31.01.21
Nå må Ullensaker stoppe og tydeliggjøre sitt syn på ny E16 Kongsvinger – E6
rb.no 30.01.21 
«Robotisert jernbinding på E39 har gått fra idé til virkelighet»
n247.no 28.01.21 
Få fart på ny vei og bane mellom Bergen og Voss
ba.no 28.01.21 
Digitalt folkemøte om E6 Gyllan – Kvål
nyeveier.no 28.01.21 
Tunnelbrannen ved Nordøyvegen får ikke konsekvenser for åpningstidspunkt
bygg.no 27.01.21 
Ullsfjordforbindelsen er svært lønnsom
framtidinord.no 27.01.21 
Planprogram for E6 Åsen-Mære i Levanger kommune er nå ute på høring
samferdselinfra.no 27.01.21 
Tunnel eller luftslott?
avisa-valdres.no 27.01.21 
Ny giv for pendlere og bygdeliv
nyeveier.no 27.01.21 
Møre og Romsdalsaksen
tk.no 27.01.21 
VIDEO: Her sveiser roboten armeringen til bruene på ny E39
veier24.no 27.01.21 
Kvikkleirefaren i Malvik: Beroliget etter redegjørelsen
nearadio.no 27.01.21 
213 millioner kroner for å redusere bompenger i Innlandet
veier24.no 26.01.21 
Slutt på bompengeinnkrevingen for E134 Stordalstunnelen
veier24.no 25.01.21 
Denne regionen trenger virkelig ikke flere dårlige «overraskelser» nå
oa.no 24.01.21 
Nye kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser
anleggsmaskinen.no 22.01.21 
MDG-Lan: Bli kvitt fossilbilen snarest mulig
bygg.no 22.01.21 

Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.  Av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)…

Kutt eller mer strategisk satsing i NTP?

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt. Stein Bjørge
Kutt eller mer strategisk satsing i NTP? Samferdselsdepartementet varsler endringer i hvordan neste NTP blir innrettet. Planen skal gå fra en liste over enkeltprosjekter til en mer strategisk og mindre detaljert plan for hvilke oppgaver man vil ha løst. Slik…

25 % rimeligere, lettere og lengre broer med sandwich-teknologi

(Illustrasjon: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
Forskere på Chalmers i Göteborg mener ny teknologi gir bedre stivhet med lettere løsninger som krever mindre vedlikehold. Særlig på hengebroer kan løsningen være nyttig.  Ikke bare denne, men også mye annen omfattende og lovende broforskning har skjedd de siste…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…
Starter grunnundersøkelser på neste etappe av E18 Vestkorridoren
Statens vegvesen vil starte arbeidet med å undersøke grunnforholdene for etappe to av Vestkorridorprosjektet. Strekningen går fra Ramstadsletta til Nesbru og er en del av forberedende arbeider til reguleringsplanarbeidet.
bygg.no 09.02.21 
Sauda-tunnel mer aktuelt
AFTENBLADET MENER: Det kan åpne seg nye muligheter for vekst i Sauda. Da gjelder det å smi mens jernet er varmt.
aftenbladet.no 08.02.21 
Hæhre, Skanska og Peab vil bygge riksvei 4 Roa-Gran
Tre entreprenører har meldt seg til konkurransen om å bygge ny riksvei4 fra Roa til Gran. Det betyr at alle får være med videre i andre runde i prosjektet som har en total ramme på 2,1 milliarder kroner.
bygg.no 03.02.21 
E39 Betna-Hestnes i Trøndelag er lyst ut
Statens vegvesen har lyst ut konkurransen for prosjektering og bygging av ny vei mellom Betna og Hestnes i Heim kommune i Trøndelag.
bygg.no 01.02.21 
Nå blåser Vegvesenet nytt liv i dette E16-prosjektet i Valdres
3,2 kilometer med smal og dårlig vei skal utbedres.
veier24.no 01.02.21 
Nye Veier engasjerer lokalt firma
Nye Veier har i dag valgt Erling Rolstad AS til å utføre forberedende arbeider på utbyggingen av E6 Storhove – Øyer. Kontrakten omfatter arbeider som skal utføres før totalentreprenør for E6-utbyggingen kommer på plass.
bygg.no 29.01.21 
Utsatte E6-planene Kvithamar – Åsen
Kommunestyret i Stjørdal utsatte torsdag kveld reguleringsplanen for ny E6 fra Kvithamar til Åsen. Nye Veier må utrede natur- og miljøkonsekvensene.
s-n.no 29.01.21 
Veljerane fortener svar på om Arbeiderpartiet skal leggje ned Nye Veier AS
Leinga i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned Nye Veier AS. Det ville vere ei katastrofe for norsk samferdselspolitikk.
varden.no 28.01.21 
5 rådgivere vil ha fra 79 til 88 mill for å planlegge og utrede ny E39 Stord-Os
Det skiller bare 450.000 kroner mellom de to billigste tilbudene.
veier24.no 28.01.21 
Hareide om Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen: – Ikke aktuelt å rykke tilbake til start nå
- Det er ingen store overraskelser i det rapporten peker på, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide om den eksterne kvalitetssikringen (KS2) av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 som er utført av Marstrand AS og Møreforsking Molde AS.
veier24.no 28.01.21 
Rapport: Veiene ble klart bedre fra 2014 til 2019
Veiene er blitt klart bedre mellom 2014 og 2019, ifølge en ny rapport. Det hadde ikke skjedd om venstresiden hadde styrt, mener to tidligere Frp-statsråder.
aftenposten.no 26.01.21 
E16 Bjørum – Skaret: – Snart kjører vi under Sollihøgda
En ny viktig del av hovedferdselsåren vestover mot Bergen er klar for utbygging. Over åtte kilometer med firefelts motorveg skal bygges, der halvparten går i tunnel. Skanska fikk kjempekontrakten på 3 milliarder kroner og går i gang med prosjektet, som skal drives for fullt fra påsketider 2021
samferdselinfra.no 26.01.21 
Dette er en hovedveg mellom Trondheim og Oslo
Lastebilsjåfører er sjokkerte over forholdene på riksveg 3.
nrk.no 25.01.21 
Tre konkurrerer om E6 Helgeland sør-kontrakt
Prekvalifiseringen for byggingen av E6 Svenningelv - Lien er ferdig. Statens vegvesen har valgt ut tre entreprenører til konkurransen om å bygge strekningen med oppstart høsten 2021
at.no 25.01.21 
Bygger gigantbru for å unngå kvikkleire
Så ustabil er kvikkleiren langs Vollselva at ny E6 skal bygges på gigantbru over denne delen av Skatval.
s-n.no 24.01.21 
Nye Veier valgte LNS på ny E6 Kvænangsfjellet
Nye Veier har valgt å gå videre med grupperingen Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) og Asplan Viak med Typsa, for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet. Prosjektet omfatter blant annet to tunneler.
bygg.no 22.01.21 
Tre entreprenører kjemper om E6 Svenningelv-Lien
Prekvalifiseringen for E6 Svenningelv - Lien er ferdig, og det er valgt ut tre entreprenører til konkurransen om å bygge strekningen med oppstart høsten 2021.
bygg.no 22.01.21 
E39 Sørlandet: Fjerner ulykkesutsatt vegstrekning gjennom Lindesnes
E39-utbyggingen fra Kristiansand og vestover er godt i rute. Gjennom samhandlingsprosjekter sørger Nye Veier AS for god prosjektgjennomføring og høy bærekraft i utbyggingen.
samferdselinfra.no 21.01.21 
Krever veiopprustning
Næringslivet og politikere er frustrert over standarden på de norske fylkesveiene og krever historisk veiløft.
at.no 19.01.21 
Tirsdag åpner rv. 13 Vik-Vangsnes – se åpningsseremonien med samferdselsministeren her
Veiåpningen blir utført av samferdselsministeren med videooverføring fra Oslo, grunnet koronapandemien.
bygg.no 19.01.21 
Fire prekvalifisert til milliardoppdraget E39 Lønset-Hjelset
Statens vegvesen tar med fire leverandører videre i konkurransen om prosjektering og bygging av ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.
bygg.no 18.01.21 
Ny E39: Stor innvirkning på bo- og arbeidsmarkedet
Nye Veier realiserer 26 kilometer med ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Når veien åpner i 2022, halveres kjøretiden mellom de to bysentra til under 25 minutter. Det knytter byene tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, heter det i en pressemelding fra Nye Veier.
sorlandsavisen.no 18.01.21 
Regjeringen må innfri FRE16-løftene | Ordførere
- Kommunene og næringslivet i Ringeriksregionen allerede investert flere milliarder kroner i planlegging og tilrettelegging, skriver lokale ordførere.
ringblad.no 17.01.21 

Sauda-tunnel mer aktuelt

AFTENBLADET MENER: Det kan åpne seg nye muligheter for vekst i Sauda. Da gjelder det å smi mens jernet er varmt.

Sauda-tunnel mer aktuelt

AFTENBLADET MENER: Det kan åpne seg nye muligheter for vekst i Sauda. Da gjelder det å smi mens jernet er varmt.
Scroll to Top