Digitalisering og vanskelige kollegaer
mtlogistikk.no 13.03.19 
Godkjente autonom transport på offentlig vei
mtlogistikk.no 13.03.19 
Tolletaten får rekordgebyr etter datalagringsblemme
lastebil.no 13.03.19
De med lavest inntekt subsidierer dem med høyere inntekt, så de høytlønnede får romslig plass på veien og når raskere fram til arbeid eller møteavtale
sb.no 13.03.19 
Tre tilbydere skal konkurrerer om å bygge nytt E6-kryss i Moelv
ntbinfo.no 13.03.19 
To prosjekt fra Vegvesenets sørligste region nominert til Årets anlegg 2018
vegnett.no 13.03.19 
BetonmastHæhre splittes opp
anleggsmaskinen.no 13.03.19 
Søgne: Nye E39: – 9,5 millioner tonn fjell skal flyttes
n247.no 12.03.19 
– For lav kjennskap til Kollegahjelpen
at.no 12.03.19 
Snart skal Brynstunnelen i Oslo stenges for reparasjon – nok en gang
veier24.no 12.03.19 
Volvo skal teste fjernstyrt hjullaster med 5G
at.no 12.03.19 
Nordbytunnelen blir ferdig først tidlig på sommeren
veier24.no 12.03.19 
EU sier nei til kjøre- og hviletidsunntak
lastebil.no 11.03.19 
Arrangerer klassisk konsert i tunnel på E16 Bagn-Bjørgo
bygg.no 11.03.19 
Krever automatisk fartsmåling i undersjøiske tunneler – frykter alvorlige ulykker
nrk.no 10.03.19 
Ålesund-Molde, til Nye Veier AS
tk.no 10.03.19 
Slik planlegges nye Berkåk
opp.no 10.03.19 
Har vi kommet dit at vi må strikke gulstriper over hele Nordmøre for å bli hørt?
driva.no 10.03.19 
Vegstasjonen på Gol åpnet
bygg.no 08.03.19 
Nå blir det «EB» på elbil-skiltene
motor.no 08.03.19 
Ribe Betong fikk kontrakt til 250 millioner kroner
bygg.no 08.03.19 
Eva Solvi blir Trøndelags første veidirektør
veier24.no 07.03.19 
Oslo Havn vant pris for Norges beste uterom
samferdselinfra.no 07.03.19 
Åtte vanlige feil i sprengning
anleggsmaskinen.no 07.03.19 
Datoen er klar: Nå må elbilene betale bompenger i Bergen
nrk.no 07.03.19 
Sp kritisk til at Oppdal trekker seg: Hopper av veisamarbeid
opp.no 07.03.19 
Nå blir førerkortet digitalt
ntbinfo.no 07.03.19 
Sår tvil om gigantprosjekt på Vestlandet – mener prisen kan bli ti milliarder lavere
nrk.no 06.03.19
E16 ved Jevnaker skal bygges med klimagassregnskap
veier24.no 06.03.19 
NCC bygger ut E12 i Sverige
bygg.no 06.03.19 
Lastebilbrann stengte Oslofjordtunnelen
dt.no 06.03.19 
Batterielektrisk eller hydrogenelektrisk?
mtlogistikk.no 06.03.19 
Kan man innføre fartsskriver i varebil? Dette sier samferdselsministeren
lastebil.no 06.03.19  
200 millioner til Ølen Betong
at.no 05.03.19 

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…
All articles loaded
No more articles to load
«Byråkratene styrer for mye i samferdselspolitikken»
Har byråkratene og fagetatene for mye makt når Nasjonal transportplan utformes? Er politikerne prisgitt fagfolkets utredninger og meninger?
folkebladet.no 14.03.19 
19 Samferdselsministeren besøkte Foamrox: – Et selskap flere og flere begynner å merke seg
Arendalsfirmaet Foamrox har lansert konstruksjonsmaterialer for tunneler som skal utfordre betong i framtiden. Statsråd Jon Georg Dale mener samferdselssektoren tvinges til å se på nye løsninger i løpet av kort tid.bygg.no
bygg.no 13.03.19 
Stort engasjement for nytt utdanningssenter
– Dette skal vi virkelig stille opp på! Det sier professor Olav Bolland ved NTNU etter å ha fått presentert planene om et nytt utdannings- og kompetansesenter for samferdsel.
samferdselinfra.no 13.03.19 
Lysene slukkes 6. april 2019
Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig 6. april 2019.
vegnett.no 13.03.19 
Sønnen ligger i koma etter trafikkulykke: – Myndighetene kunne forhindret dette
Sønnen har ligget i koma i over to måneder etter en alvorlig trafikkulykke. Tirsdag vitnet moren Ramona Lind i rettssaken mot den tiltalte vogntogsjåføren fra Litauen, som nå kan bli utestengt fra norske veier.
nrk.no 12.03.19 
De store byggherrene inviterer anleggsentreprenørene til bransjedag
2. mai inviterer Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier til bransjedagen 2019 på Scandic hotell St. Olavs Plass i Oslo.
bygg.no 12.03.19 
Endelig nytt navn på NSB
Nasjonen går av hengslene over at NSB bytter navn til Vy. Endelig, sier vi.
tu.no 12.03.19 
Godt begrunnet nyorganisering av NTP-arbeidet
Kjell Werner Johansen ser i denne kommentaren gode begrunnelser for samferdselsminister Jon Georg Dales lanserte nyorganisering av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP).
samferdsel.toi.no 11.03.19 
E18 Dørdal-Grimstad: Slik plasseres veikryssene
Få spørsmål skaper mer engasjement i motorveiprosjekter enn spørsmålet om hvor kryssene skal plasseres. Nye Veiers jobb er å plassere kryssene langs E18 fra Dørdal til Grimstad slik at samfunnsnytten blir best mulig
nyeveier.no 11.03.19 
Veidekke forventer flatt marked for veibygging i 2019 og 2020
Skal målene i Nasjonal transportplan nås, må bevilgningene trappes opp gjennom perioden, fastslår Veidekke i sin ferske konjunkturrapport.
veier24.no 11.03.19 
Misliker diskriminering og båstenking
NLFs «lastebilgeneral» er en av Norges viktigste stemmer i samferdselsdebatten.
at.no 11.03.19 
Bruker i snitt 2.000 kroner i måneden på netthandel
66 prosent av landets befolkning oppgir at de handler på nett hver måned. I fjor brukte nordmenn 49,1 milliarder på netthandel av fysiske varer.
tungt.no 11.03.19 
Trur autovern over heile landet kan vere dødsfeller
Vegtilsynet fann manglande boltar i autovern langs riks- og europavegar i vest, øst og nord. No trur dei at dei livsfarlege manglane kan vere eit landsomfattande problem.
nrk.no 11.03.19 
Fire av ti ledere i Statens vegvesen er kvinner
Bygg- og anleggsbransjen betraktes oftest som mannsdominert, men Statens vegvesen skiller seg tydelig ut
vegnett.no 08.03.19 
Anbefaler tidlig involvering av entreprenør for å sikre optimal løsning i byggeprosjekter
Riktig gjennomføringsstrategi kan gi bedre kvalitet og forhindre kostnadsoverskridelse.
bygg.no 08.03.19 
Nytenking i Nye Veier: Nye løsninger kan gi økt lønnsomhet
Gjennom aktiv styring av utbyggingskostnad og fokusering på samfunnsnytte under forprosjektfasen ønsker Nye Veier AS å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektene de er ansvarlige for.
samferdsel.toi.no 07.03.19 
Anbefalt korridor for E39 Mandal – Lyngdal øst er klar
Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas og legges til grunn for videre planlegging av 26 kilometer ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.
ntbinfo.no 07.03.19 
Rogfast-ferdigstillelse utsatt nok en gang
Rogfast blir ikke ferdig før tidligst i 2027, melder Stavanger Aftenblad.
bygg.no 07.03.19 
Nå blir førerkortet digitalt
– Nå blir førerkortet digitalt. Det betyr at du ikke lenger vil trenge å ha med deg det fysiske førerkortet når du bare skal kjøre en liten tur, som å hente i barnehagen eller kjøre noen til toget. Dette vil gjøre hverdagen enklere for bilistene, samtidig som myndighetene får mer oppdatert informasjon enn det fysiske førerkortet gir i dag.
ntbinfo.no 07.03.19 
Ap-ordfører krever at rushtidsavgift fjernes
– Rushtidsavgift er for å gi bedre plass på veiene til dem som har mye penger, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak. Han åpner nå for å trekke seg fra en bompengeavtale som kommunen først stilte seg bak.
aftenposten.no 07.03.19 
Ett skritt nærmere veibetaling uten bomstasjoner
En løsning der folk betaler for bilkjøring etter hvor og hvor langt de har kjørt, og ikke ved bomstasjoner, kom tirsdag nærmere realisering.
aftenposten.no 06.03.19
Vegvesenet varsler full gjennomgang av sin kontraktsstrategi
Store endringer med regionreform og omorganisering gør det nødvendig å gjennomgå hele kontraktsstrategien i Statens vegvesen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.
veier24.no 05.03.19 
Ferjefri E39: Baner vei for å kombinere geoarkeologi og geotekniske undersøkelser
Nå arbeider disse to faggruppene oftest uavhengig av hverandre, men hva om de to fagretningene kan samarbeide og ha dialog i tidlig fase i utbyggingsprosjekter? En ung, fremadstormende forsker kan ha løsningen!
vegnett.no 05.03.19 

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…
All articles loaded
No more articles to load

E18 Dørdal-Grimstad: Slik plasseres veikryssene

Få spørsmål skaper mer engasjement i motorveiprosjekter enn spørsmålet om hvor kryssene skal plasseres. Nye Veiers jobb er å plassere kryssene langs E18 fra Dørdal til Grimstad slik at samfunnsnytten blir best mulig
All articles loaded
No more articles to load