Fra NLF-henvendelse til aksjon på under 48 timer
lastebil.no 19.01.19
Dødsdansen på vinterveiene
folkebladet.no 18.01.19
Nye E18 uten omkjøring i Sandvika
budstikka.no 18.01.19 
Transportfirma tjener på god sikkerhetskultur
vegnett.no 18.01.19
Asfaltdagen 2019
bygg.no 18.01.19 
Ramona blir hørt – ministeren øker kontrollen av vogntog om vinteren
nrk.no 17.01.19 
Stoppet på vei inn i Norge med 14 sommerdekk – så ble det enda verre
abcnyheter.no 17.01.19 
Statens vegvesen hever driftskontrakten med Veidrift i Vestfold
bygg.no 17.01.18 
Vegvesenet tester nye, mer miljøvennlige asfaltkontrakter
bygg.no 17.01.19 
Det kom et rop fra grøfta
vvsaktuelt.no 17.01.19 
Rekordoppslutning rundt transportkonferansen
lastebil.no 17.01.19 
Jon Georg Dale: – Eit fantastisk prosjekt
bygg.no 16.01.19 
Øker modulvogntog-lengden til 34,5 m
at.no 16.01.19 
MGF-statistikken med rekordtall
mgf.no 16.01.19
Første vei i Hordaland som kan ha fart på 100 kilometer i timen (se video)
bt.no 16.01.19 
Brukte 500.000 kubikk kortreist stein til å utvide badestrand
bygg.no 16.01.19 
Avviser 40 år med bompenger for Hordfast
stord24.no 16.01.19 
Arrangerer workshop om utslippskutt i veibygging
bygg.no 16.01.19 
Siste brustøyp på E39 ved Helgheim
bygg.no 15.01.19 
Utfører ekstra inspeksjoner etter brudd i ett stag
nordlys.no 15.01.19 
Vegvesenet utestenger entreprenør
bygg.no 15.01.19 
Kortere avstander vil gi store muligheter
h-avis.no 14.01.19 
Hordfast må bygges snarest
bt.no 14.01.19
Kontrakt signert for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
bygg.no 14.01.19 
No blir det enklare å endre totalvekt også på nye køyretøy
regjeringen.no 14.01.19 
Snart har Oslo 84 bomstasjoner, men… Bomsjokket dekker ikke Oslos to største veiprosjekter
motor.no 13.01.19 
Nye Veier Midt-Norge i startgropen for gigantprosjekt
bygg.no 11.01.19 
Slik påvirkes du av anleggsarbeidet på E39 Kristiansand – Mandal
nyeveier.no 11.01.19 
Fra 2024 vil det smelle i fjellet: De nye E6-planene tar form
groruddalen.no 11.01.19 
53 nye bommer i Oslo i 2019: Her er datoen elbilene må betale i bomringen
dinside.no 11.01.19 
Nye Veier går nye veier
byggfakta.no 11.01.19 
Damåsen-Saggrenda: Aller siste brustøp på ny E134
vegvesen.no 10.01.19 
Er det mulig å skape gode relasjoner i prosjekter?
vegnett.no 10.01.19 

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Les videre
Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Les videre
Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Les videre
Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Les videre
Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

Les videre
I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Les videre
Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Les videre
Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…
All articles loaded
No more articles to load
Får ikke bukt med ulovligheter i bransjen
– "Jeg begynner å bli litt lei, vi klarer å ta noen flere, men innser at dette bare er toppen av isfjellet. Jeg leter etter en gamechanger."
tungt.no 19.01.19 
Lokalkunnskap gir bedre vei
En firefelts motorvei med 110 km/t kan by på utfordringer for lokalsamfunnet som får veien tett innpå seg. Samtidig kan det oppstå muligheter når hovedferdselsåren flyttes, både til å påvirke valgt løsning, til å redusere ulemper eller skape merverdi. Derfor arrangerer Nye Veier folkemøter for å få råd og innspill til arbeidet.
nyeveier.no 18.01.19
Veiprising i Norge – slik bør prisene reguleres
Den viktigste avgjørelsen som må fattes ved innføring av veiprising i Norge, er hvordan veiprisene løpende skal reguleres, mener TØI-direktør Gunnar Lindberg. Hans råd er at en uavhengig organisasjon opprettes for å gjøre jobben – riktignok basert på politisk vedtatte grunnregler.
samferdsel.toi.no 18.01.19 
Ny firepartiregjering: Flere prosjekter til Nye Veier og fartsgrense på 120 km/t
Detaljeringsgraden for hva H, FrP, V og KrF vil gjøre på vei øker i den nye regjeringsplattformen, sammenlignet med den forrige.
veier24.no 17.01.19 
Nei, 1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobben
Det har blitt skapt et inntrykk av at en rekke ansatte i Statens vegvesen nå mister jobbene sine. Dette er feil!
samferdsel.toi.no 17.01.19
Veivesenet kutter 1650 ansatte – internkostnader skal ned 1,7 mrd.
Det er for mange kokker i Statens vegvesen. Et mål om mer vei for pengene fører til at mange mister mange jobben. Disse punktene forklarer hva som skjer.
aftenposten.no 15.01.19 
Vegvesenet vil dele erfaringer for å unngå nye kollapser
bygg.no 15.01.19 
bygg.no 15.01.19 
Heller kaldt vann i blodet på Hordfast-motstanderne: – Jeg vil bygge veier, ikke ferger
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er fast bestemt på å realisere gigantprosjektet på E39.
nrk.no 15.01.19 
Vær skeptisk til GPS-veiprising
Sist uke ga Datatilsynet nærmest grønt lys for innføring av GPS-veiprising i Norge. Resultatet kan bli både høyere kostnader og redusert frihet.
nettavisen.no 14.01.19 
Samferdselsministeren vil ha meir infrastruktur for pengane i ny Nasjonal transportplan
Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen. Samferdselsminister Jon Georg Dale sender no transportetatane eit tydeleg oppdrag: Nytten av investeringane skal aukast, kostnadane skal ned og ny teknologi skal på plass.
regjeringen.no 14.01.19
En ny billion i støpeskjeen
Det er ikke lenge siden gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt, men allerede nå starter arbeidet for fullt med neste periode for planen som styrer det meste innen norsk infrastrukturbygging.
bygg.no 14.01.19 
Vil stille hovedentreprenøren til ansvar for lovbrudd i hele leverandørkjeden
– Må hovedentreprenørene ansvarliggjøres for regelbrudd hos sine underentreprenører?
vegnett.no 14.01.19 
Fikk trailer i fleisen: – Snart er det jo en bonus om vi kommer hele hjem fra jobb
- Jeg er ufattelig glad for at jeg og ikke en personbil møtte denne traileren.
tungt.no 14.01.19
Ingen nordiske land klarer klimamålet knyttet til godstransport på vei
Et takstskifte er nødvendig.
transportlogistikk.no 14.01.19
Mer rettferdig konkurranse underveis i vegtransporten
«Helt siden de østeuropeiske landene ble tatt opp som medlemmer i EU for 10–15 år tilbake, har det blitt økende uro i det europeiske vegtransportmarkedet», skriver Olav Grimsbo.
samferdsel.toi.no 14.01.19
Tre nye strekninger til Nye Veier
Samferdselsdepartementet vil tilføre Nye Veier tre nye strekninger. Dette er E6 Øyer-Otta, E16 Kløfta-Kongsvinger og E6 Kvænangsfjellet.
bygg.no 11.01.19
Kaos i Brussel rundt EU-avstemning
Torsdag ble det gjennomført en avstemning over den foreslåtte EU-vegpakkens tre hovedpunkter i transportkomiteen i Brussel. Bare ett av forslagene fikk majoritet, noe som skaper usikkerhet rundt den videre prosessen med pakken.
lastebil.no 11.01.19 
36 millioner radiolyttere kan høre om Norge og Ferjefri E39
I november 2018 besøkte National Public Radio (NPR) Norge for å lage en reportasje om utbedret og Ferjefri E39. Sendingen er nå tilgjengelig.
vegnett.no 11.01.19 
– Norsk transportnæring i fritt fall
- Jeg vil ikke skylde på de stakkars sjåførene, de blir kynisk utnyttet av sine oppdragsgivere både i inn og utland.
at.no 11.01.19 
Stor nytte av lønnsom E39
Firefelts motorvei fra Kristiansand til Ålgård er tidenes prosjekt innen samferdsel for denne landsdelen. Fartsgrensen blir minst 110 km i timen. Ulykkestallene vil gå ned.
aftenbladet.no 10.01.19 
Bomstasjonene kan forsvinne – Datatilsynet gir grønt lys for GPS-måling
Om få år kan antall kjørte kilometer avgjøre hvor mye du skal betale i veiavgifter til statskassen. Datatilsynet gir nå grønt lys for GPS-måling.
bygg.no 08.01.19 
Vegdirektøren ønsker 1,5 millioner elbiler
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener enda flere nordmenn må velge elbil for at Norge skal nå klimamålene sine.
bygg.no 07.01.19
Foreslår 40 år med bompenger for Hordfast
– Alt som kan gjøres for å få prosjektet på plass, er vi villige til å se nærmere på, sier Øyvind Halleraker i Hordfast AS. Han åpner for å utvide bompengeperioden med inntil 40 år.
bygg.no 03.01.19

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Les videre
Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…
All articles loaded
No more articles to load

Lokalkunnskap gir bedre vei

Les videre
En firefelts motorvei med 110 km/t kan by på utfordringer for lokalsamfunnet som får veien tett innpå seg. Samtidig kan det oppstå muligheter når hovedferdselsåren flyttes, både til å påvirke valgt løsning, til å redusere ulemper eller skape merverdi. Derfor arrangerer Nye Veier folkemøter for å få råd og innspill til arbeidet.

Veiprising i Norge – slik bør prisene reguleres

Les videre
Den viktigste avgjørelsen som må fattes ved innføring av veiprising i Norge, er hvordan veiprisene løpende skal reguleres, mener TØI-direktør Gunnar Lindberg. Hans råd er at en uavhengig organisasjon opprettes for å gjøre jobben – riktignok basert på politisk vedtatte grunnregler.

En ny billion i støpeskjeen

Les videre
Det er ikke lenge siden gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt, men allerede nå starter arbeidet for fullt med neste periode for planen som styrer det meste innen norsk infrastrukturbygging.
All articles loaded
No more articles to load