Bygger sykkelvei til halvannen milliard – samtidig forfaller veiene i Nord-Norge
nrk.no 05.09.20 
Hvorfor er E6 så dårlig på Innherred, når vegen sør for Trondheim er så bra
innherred.no 05.09.20 
Norconsult er innstilt til E18 Vestkorridoren-kontrakt
bygg.no 04.09.20
Én mil gjenstår på helt ny E6: – Pengene tok slutt
nrk.no 04.09.20
Store klimakutt er mulig i veibygging. En ny sjekkliste fra Zero og Nye Veier viser hvordan
kommunikasjon.ntb.no 04.09.20
Nye Veier i dialog med Datatilsynet
bygg.no 04.09.20
Sykkel, sjømat og sjokkerende somling
folkebladet.no 04.09.20
Kontrakt utlyst: 1,5 kilometer av Riksvei 5 i Lærdal skal gjøres bredere og rustes opp
veier24.no 04.09.20
– Vegen videre for Frøyatunnelen
hitra-froya.no 04.09.20
Bystyret godkjente finansieringsavtalen for nybrua på Sluppen
adressa.no 03.09.20 
TV2: Rapport viser at ansatt i Vegvesenet manipulerte minst 50 ulykkesrapporter
tu.no 03.09.20 
Marthinsen & Duvholt lavest på første E18 Vestkorridoren-entreprise
tungt.no 02.09.20 
Fire tilbydere skal konkurrere om å bygge ny E6 Kvænangsfjellet
kommunikasjon.ntb.no 02.09.20 
Vegvesenet tar med tre entreprenører videre i E6-konkurranse
bygg.no 02.09.20 
E39 Kristiansand-Mandal: Etablerer seilingsled forbi anleggsområdet ved Trysfjordbrua
kommunikasjon.ntb.no 02.09.20
Nasjonal Rassikringsgruppe krever at rammen til rassikring må tredobles
kommunikasjon.ntb.no 02.09.20
Økt trafikk på sideveier etter bompenge-start på E6
at.no 01.09.20
Vegvesenet vil bruke laser til overflatebehandling av stål
bygg.no 01.09.20 
Bominnkreving utsettes og utsettes:Staten må betale erstatning til bompengeselskap
motor.no 31.08.20 
Hun skal lede utredning om framtidens transportløsninger i Nord-Norge
veier24.no 31.08.20
E6: Si din mening
gd.no 30.08.20 
Lastebilsjåføren meldte om akutt stans på motorveien. Innen nødetatene kom frem, var to personer døde.
aftenposten.no 30.08.20 
Vestfjordforbindelsen – Fastlandsforbindelsen: Skjebnetimen nærmer seg
tb.no 28.08.20 
Vegvesenet har ikke hastverk med å finne Bettina Sandvins erstatter
bygg.no 28.08.20 
Nye forsinkelser for Varoddbrua
veier24.no 28.08.20 
Samferdsel i Innlandet skal forvaltes effektivt og desentralt
oa.no 27.08.20 
DATATILSYNET KRITISK TIL MOBILREGISTRERING: Nye Veier bruker allerede teknologien som kan gi helt anonyme trafikkdata
veier24.no 27.08.20 
Bruteknologien er i rivende utvikling. Nå er flytebru et reelt alternativ for Romsdalsfjorden
tu.no 27.08.20 
Nye Veier ønsker innspill om E6 Roterud – Storhove
kommunikasjon.ntb.no 26.08.20
Me treng ein trygg veg – Rødsliane må inn i første del av NTP!
suldal.kommune.no 25.08.20 
Avlyser Arctic Entrepreneur 2021
bygg.no 25.08.20 
Byråd om Oslopakke 3: Må vurdere om det er noen vits å fortsette samarbeidet
nrk.no 24.08.20 
Klart for utbedring av ny strekning på E134 i Telemark
veier24.no 24.08.20 
Jeg har klump i magen hver gang jeg kjører gjennom Fagernes ved skoledagens start eller slutt
oa.no 24.08.20 

25 % rimeligere, lettere og lengre broer med sandwich-teknologi

(Illustrasjon: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
Forskere på Chalmers i Göteborg mener ny teknologi gir bedre stivhet med lettere løsninger som krever mindre vedlikehold. Særlig på hengebroer kan løsningen være nyttig.  Ikke bare denne, men også mye annen omfattende og lovende broforskning har skjedd de siste…

E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 Lier_kosunde
– Fremtidig hovedveisystem i Østlandsområdet må planlegges helhetlig          E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og…

Kortere, flatere og raskere – E134

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen og Håkon Rusten, Telen
E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder. Derfor vil denne vegen ha stor trafikal og samfunnsnyttig effekt. Det gjer han mest lønsam…

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Oslofjordforbindelsen: Fortsatt håp for broløsning?

Statens vegvesen (SVV) har gjenopptatt arbeidet med å planlegge ny tunnel under Oslofjorden, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens plan om å bygge et nytt og…

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…
Endelig åpnes problemtunnel i Valdres – setter sluttstrek for milliardutbyggingen E16 Filefjell
23. september åpner Rødølstunnelen på delstrekningen mellom Øye-Eidsbru på E16 Filefjell. Da er den ti år lange E16 Filefjell-utbyggingen til 3,5 milliarder kroner fullført.
bygg.no 04.09.20 
Veidekke overleverte deler av ny E39 Svegatjørn – Rådal til Vegvesenet
Mandag 31. august ble den sørlige delen av ny E39 mellom Bergen og Os overlevert fra Veidekke til Statens vegvesen.
bygg.no 04.09.20 
Planarbeidet på K5 Arna-Stanghelle held fram
Samferdsledepartementet har endeleg sagt ja til at K5-prosjektet Arna-Stanghelle kan planleggjast vidare innanfor kostnadsramma som prosjektleiinga har bede om, nemleg 25 milliardar kroner.
vaksdalposten.no 04.09.20
Datatilsynet ut mot Statens vegvesen: Får kjempebot for ulovlig overvåking
Datatilsynet har ilagt Statens vegvesen et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner for å ha drevet ulovlig overvåking.
motor.no 03.09.20 
MDG og Ap i strid om E6: – De har solgt skinnet lenge før noen har observert bjørn
Miljøpartiet De Grønne gikk i strupen på samarbeidspartner Ap i debatten i Trondheim bystyre om ny E6. Ap hevdet på forhånd at det var enighet mellom de fire samarbeidspartiene, men det ble avvist av MDG .
nrk.no 03.09.20 
Åpner ny E6: – Sannsynligvis norgesrekord i veibygging
Ny E6 på Helgeland er ferdig ett år før tida. Prosjektlederen mener det aldri har blitt bygd så mye vei så fort i Norge før.
nrk.no 03.09.20 
Nye Veier har lyst ut byggingen av 11 kilometer ny E39 forbi Lyngdal i Agder
Pris: 2,75 milliarder kroner.
veier24.no 03.09.20
E6 Brumunddal-Moelv åpner over en måned før planen.
Firefelts motorvei på delstrekningen E6 Brumunddal-Moelv åpner 26. oktober, over en måned tidligere enn planlagt.
veier24.no 02.09.20 
Nye Veier: Billigere å bygge ny motorvei enn å fortsette på motorveien Statens vegvesen har bygget.
To tredjedeler av den nye motorveien mellom Kløfta og Kongsvinger står klar. Nå vil regjeringens utbyggingsselskap droppe den siste biten.
aftenposten.no 02.09.20 
Forsinkelser koster sjømatnæringen millioner – vil ha bedre veier i Nord-Norge
En ny rapport viser at forsinkelser på veier har ført til milliontap for sjømat-eksportører i Nord-Norge. Nå vil bedriftene som rammes ha bedre veier.
nrk.no 02.09.20 
Slår tilbake mot kostnadskritikk: – Dyrt å bygga motorveg for syklistar
STAVANGER (NRK): Det er ikkje asfalteringa som gjer at landets dyraste sykkelveg kostar 100.000 kroner per meter, ifølge Vegvesenet. I dag opnar delar av sykkelstamvegen.
nrk.no 02.09.20 
Starter planarbeidet for ny E6-strekning mellom Nedgård og Toset
Nye Veier går i gang med å forbedre planen for ny E6 gjennom Rennebu kommune fra Nedgård i sør til Toset i nord. Nå skal det reguleres ny E6 og et nytt kryss sørøst for Ulsberg. Den nye veien og krysset er en bedre løsning for trafikantene, og gir mer igjen for samfunnet. Et planskilt kryss mellom rv. 3 og E6 bygges for utvikling av de to viktige transportårene fra Oslo til Trondheim.
nyeveier.no 02.09.20 
Nå starter byggingen av E6 Ranheim-Værnes
Første del av de 23 kilometrene skal stå ferdig i 2023.
veier24.no 01.09.20 
Foreslår kortere og lavere E6-bru over Lågen
Det nye brukonseptet er vesentlig mindre omfattende enn det som tidligere har blitt vist fram og vil bety betydelig mindre inngrep i Lågendeltaet naturreservat og noe lengre tunnel på Trosset.
bygg.no 01.09.20 
Hareide freder ikke elbilfordelene
På et tidspunkt er det naturlig at man gjør endringer i den type virkemidler som vi har i dag, sier samferdselsministeren.
tu.no 01.09.20 
Samarbeidsfordeler
Innen anleggssektoren ser vi stadig oftere at nye samarbeidsformer er med på å endre denne bransjen, hvordan man jobber og ikke minst hvordan planleggingsprosessen kan endre selve utbyggingen som skal gjennomføres.
bygg.no 01.09.20 
Fokus på tunnelsikkerhet
Rogaland brann- og redning IKS (RBR) får stadig nye og lengre komplekse tunnelsystemer i sitt dekningsområde. Ulykker og branner i tunnel representerer noen av de mest komplekse innsatsene som brann- og redningspersonell blir involvert i. Dette setter store krav til både beredskap og redningsarbeid.
samferdselinfra.no 31.08.20 
Har startet arbeidet med reguleringsplanen for nye E18 Dørdal – Tvedestrand
Nye Veier og kommunene har nå varslet oppstart av arbeidet med reguleringsplan for den 54 kilometer lange strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand
bygg.no 31.08.20 
Byrådet i Oslo: Byrådet tar nye grep: Slik skal mer biltrafikk strupes i Oslo
- Vi kaster bort for mye plass ved å ha parkering, slår MDG-byråd Arild Hermstad fast
nettavisen.no 29.08.20 
Ny E18 ingenting å glede seg over for bilister
I mange tiår har bilister stått i kø hver morgen og kveld på E18 vestover. De har kastet bort tusenvis av timer i kø og spydd ut eksos. De siste 20–30 år har de samme bilistene betalt milliarder av kroner i bompenger til Oslopakkene.
budstikka.no 28.08.20 
Derfor skryter Nye Veier og Statens vegvesen av egen veibygning akkurat nå
– Hvis det skal arrangeres kretsmesterskap i effektiv motorveibygging i Hedmark, er det Statens vegvesen som står på de to øverste plassene.
aftenposten.no 28.08.20 
Ny E18 og ring 4 rundt Oslo
Terje Vegard Kopperud og Otto Waale, gruppeleder Viken fylkesting og medlem av samferdselskomiteen, og leder av FNB Viken samferdselskomité
budstikka.no 28.08.20
Kan Arbeiderpartiet garantere at Nye Veier ikke skrotes?
Nostalgisk sosialisme blir resultatet når en samlet venstreside vil skrote jernbanereformen, men spørsmålet er om Nye Veier vil lide samme skjebne hvis Støre blir statsminister.
framtidinord.no 28.08.20 

Planarbeidet på K5 Arna-Stanghelle held fram

Samferdsledepartementet har endeleg sagt ja til at K5-prosjektet Arna-Stanghelle kan planleggjast vidare innanfor kostnadsramma som prosjektleiinga har bede om, nemleg 25 milliardar kroner.

Planarbeidet på K5 Arna-Stanghelle held fram

Samferdsledepartementet har endeleg sagt ja til at K5-prosjektet Arna-Stanghelle kan planleggjast vidare innanfor kostnadsramma som prosjektleiinga har bede om, nemleg 25 milliardar kroner.
Scroll to Top