Om OBV

  • OBV har som tverrpolitisk veiorganisasjon landets fremste uavhengige fagmiljø for bedre veier.
  • OBV har solid kompetanse innenfor veipolitikk, veiplanlegging, logistikk og økonomi.
  • OBV fremmer forslag og påvirker gjennom direkte kontakt med politiske miljøer, forvaltning og andre aktører innenfor veisektoren.
  • OBV er aktive i mediedebatten.
  • OBV tar oppdrag og samarbeider med myndigheter, organisasjoner og næringsliv.
Scroll to Top