Medlemskap

OBV er medlemsorganisasjonen for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som vil ha rask utbygging av et moderne og trygt hovedveinett:

  • som binder landet sammen
  • som styrker næringslivets konkurranseevne
  • som knytter bo-og arbeidsregioner til hverandre
  • som reduserer klimautslipp (kommende generasjon vil kjøre miljøbiler)
  • som er en av de mest lønnsomme og trygge investeringene Norge kan gjøre i dag
  • som kommer både dagens og kommende generasjoner til gode
  • som bidrar til sysselsetting over hele landet
  • som fornyer Norge
  • som reduserer reisetid og bedrer folks hverdag
  • som gir oss tryggere veier, reduserer ulykker og menneskelige lidelser

Vil du også være med å bidra til rask utbygging av et moderne og trygt hovedveinett?

Scroll to Top