Det blir spennende å følge den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) i tiden fremover

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: AT.no

Som kjent var det Ap-ordføreren i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, som ble vår nye samferdselsminister. Dette kom som en av regjeringens overraskelser, for Nygård er et ganske ubeskrevet blad i samferdselssammenheng så langt. Likevel er han nok et trygt valg sett fra APs ståsted, for han har vært ordfører i Fredrikstad siden 2011, og sitter i partiets sentralstyre.

Ser man på partiets egen presentasjon av den nye samferdselsministeren, er det lite å finne om samferdsel der. Men han har avgjort «gått gradene», etter å ha meldt seg inn i AUF i 1989. Siden den gang har han hatt verv både i AUF og Arbeiderpartiet på flere nivåer, og er utdannet Cand Mag fra Universitetet i Oslo. Nygård har sittet i sentralstyret siden 2014, og har lenge vært medlem av Fagforbundet.

Selv om han er relativt fersk som samferdselsminister, har han allerede rukket å få betydelig påtrykk fra Elbilforeningen, vært på kjettingdagen den 1. november i samarbeid med Norges.    Lastebileierforbund og møtt en rekke av sektorens aktører.

Som ordfører i Fredrikstad har han gått i bresjen for strukturelle endringer på bakgrunn av den økonomiske situasjonen byen er i, og fordi han var opptatt av å frigjøre ressurser til tjenesteproduksjon for innbyggerne i kommunen.

Utfordringen den nye samferdselsministeren vil ha, er at det allerede nå kan synes som om han er taperen i budsjettforhandlingene – og det er endog FØR SV kommer på banen med sine krav.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

– Denne gangen blir ikke veiprosjektene satt på vent
Dette er samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds klare melding til NLF angående de siste budsjettlekkasjene. Se intervjuet med statsråden og finn ut hvorfor han er så sikker i sin sak denne gangen.
31.08.23 lastebil.no
Ordførere sprengte seg gjennom Forbordsfjellet
Veiprosjektet E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag har nådd en viktig milepæl. Prosjektets lengste tunnel, gjennom Forbordsfjellet, har hatt gjennomslag. Den siste salven ble skutt av ordførerne Eli Arnstad i Stjørdal kommune og Anita Sand i Levanger kommune.
31.08.23 kommunikasjon.ntb.no
Oslofjord 2 må oppbemannes igjen
Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen sier hun både ble overrasket og glad da nyheten om oppstartbevilgning til Oslofjordforbindelsen ble kjent.
31.08.23 bygg.no
Innlegg: Brobygging mellom kommunale tjenester og næringsliv
Fylker og kommuner er viktige for å skape arbeidsplasser og for å redusere klimagassutslipp. Effektiv godstransport på vei er nødvendig for å nå både økonomiske - og klimamål både for bedrifter, kommuner, fylker og for Norge.
31.08.23 bygg.no
Regjeringen diskuterer budsjettet for 2024
Regjeringen har møte torsdag og fredag. De skal lage et forslag til statsbudsjett for 2024.
31.08.23 klartale.no
Lover mer penger til fylkesveiene igjen
Mandag 28. august arrangerte KNA fylkesvegdebatt på Tyrigrava, hvor ledende politikere fra fylkesting, storting og regjering diskuterte. Politikerne lovte mer penger og innhenting av etterslepet – igjen.
30.08.23 kna.no
Scroll to Top