NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.

Profiltegning som viser lengde og stigningsforhold for ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel. Tegningen ble laget før SVs endelige planer var ferdig. Den totale lengden på Røldalstunnelen, helt til Valldalen, blir 12,9 km, mens den lange Haukelitunnelen vil bli 23,7 km. Tegning av J. Sørli.

Mange gleder seg nok over at Hardanger denne gangen endelig er med i regjeringens forslag til nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. NTP er en relativt uforpliktende ønskeliste fra de nåværende regjeringspartiene, men det foreslås altså totalt 10,8 milliarder kroner til E134 i første periode, og tunnelen fra Hesjabakkmyrane på Seljestad til Valldalen med en beregnet pris på 3,1 milliarder, kan komme med allerede i budsjettet for 2022! Det skyldes at Statens Vegvesen allerede hadde planene klare for hele strekningen Jøsendal-Vågsli. Interesserte kan finne den på nettet.

Men hvor ble det av kampen for den lange Haukelitunnelen, og en vintersikker E134 uten kolonnekjøring? Verken ordfører eller andre har uttalt ett eneste kritisk ord om Vegvesenets videre valg av trasé for E134 mellom Valldalen og Vågsli. Der har Vegvesenet i store trekk valgt å følge den langt over 100 år gamle traséen forbi Haukeliseter Fjellstove, og det bringer veien opp i over 1000 meter i et åpent, værhardt terreng. Det planlegges en kort tunnel ved fjellstova, men med en åpen dagstrekning på begge sider på henholdsvis 3,9 km og 4,3 km, og her planlegger Vegvesenet kolonnekjøring «til evig tid». Det var snøproblemene i nettopp dette området som førte til at 50 mennesker ble liggende innesnødd på Haukeliseter i 3 døgn i fjor vinter. Til slutt måtte Vegvesenet sprenge bort snøskavlene med dynamitt! Og i sine planer for den nye veien, regner Vegvesenet med fortsatt problem og kolonnekjøring i dette området. Hva slags planlegging for framtida er dette?

Haukeliveiens Venner (HV), under ledelse av sivilingeniør Johannes Sørli, har kjempet for Ekspressveien E134 i mer enn 20 år. Sørli var en erfaren ingeniør og arealplanlegger, og så dyktig at Vegvesenet i mye av sitt planarbeid faktisk har fulgt HVs forslag til trasé for den nye E134. Det gjelder for eksempel ny og 42 km kortere trasé mellom Hjartdal og Grungedal via Rauland, den nye Røldalstunnelen og Hordalandsdiagonalen. Men forslaget om lang og vintersikker Haukelitunnel fra Liamyrane i Valldalen til Tyrveli nær Vågsli, har Vegvesenet ikke fulgt. Det vil vise seg å bli et alvorlig feilgrep.

Den lange tunnelen vil 1) gi fullstendig eliminering av all kolonnekjøring og vinterstenging av hovedstamveien E134 mellom Oslo og Bergen, 2) omlag 5 km kortere vei, 3) skåne villreintrekk over de åpne veistrekningene ved Haukeliseter, 4) gjøre veien mer miljøvennlig med stor reduksjon av drivstoff og CO2 utslipp ved at maksimalt høydenivå kun vil bli 860 meter, 5) og for første gang vil landet få en virkelig helårsvei mellom landets to største byer.

Det er motstand i Statens Vegvesen mot svært lange tunneler, både på grunn av sikkerhetsmessige og tekniske utfordringer. Men Kjell Opseth klarte å få Stortinget med på å bygge Lærdalstunnelen for mer enn 20 år siden. Den lange Haukelitunnelen vil bli litt kortere, og med dagens teknologi burde de tekniske utfordringene ikke forhindre dette samfunnsnyttige prosjektet.

Politikerne er redde for at endring av planene nå skal forsinke Vågsli-Jøsendal prosjektet. Den nye Røldalstunnelen vil komme på budsjettet, mens strekningen fra Valldalen til Vågsli må vente til 2027, eller kanskje til 2033 før den kan forvente finansiering. Dette kan bli vårt lykketreff, for da har Statens Vegvesen mange år til å planlegge den lange Haukelitunnelen, og fjerne «dynamitt-strekningen» over fjellet på 1000 meters høyde. Men man undres jo på om Haukeliseter Fjellstove har klart å plassere en medarbeider inne i planavdelingen til Statens Vegvesen. I så fall kan det bli vanskelig å få veien bort fra «dynamitt-strekningen».

Ved Tyrveli bør man i alle høve plassere en statue av sivilingeniør Johannes Sørli, mannen som har gjort mer for E134 enn noen politiker.

 

Tryggve Lie-Brekkhus, Bergen

2 thoughts on “NTP: Hvor ble det av den vintersikre Haukelitunnelen?”

  1. sosiale medier overvåke programvare et hot-knapp-problem de siste årene, ettersom flere og flere mennesker blir klar over måtene dataene deres kan brukes på uten deres samtykke. Selv om det er mange legitime bruksområder for mobiltelefonsporing, for eksempel å holde oversikt over ansatte eller spore opp en tapt enhet, gjenstår det faktum at denne teknologien også kan brukes til å invadere noens personvern. Det er noen forskjellige måter mobiltelefonsporing kan utføres uten brukerens samtykke. En vanlig metode er gjennom bruk av stingray-enheter, som etterligner mobiltelefontårn og lurer telefoner til å koble seg til dem. Dette lar enheten samle inn data fra telefonen, inkludert posisjonsinformasjon.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No kjem ferjekutta – nesten alle samband i Møre og Romsdal vert råka
Kutta kan berre vere byrjinga, ifølgje politikarane. Senterpartipolitikar fryktar avfolking og rasering av kysten.
01.03.23 nrk.no
Distriktene og de med dårlig råd er taperne langs veien: – Mer enn hver fjerde bilist har måttet kutte ut fritidsaktiviteter på grunn av økte drivstoffpriser
– Kostnadene til nødvendig bruk av bilen og veien prises så høyt at mange ikke har råd til å bruke veiene, og nye, mer effektive og trafikksikre veier blir så dyre at mange må kjøre mer trafikkfarlige omveier, skriver Geir A. Mo.
28.02.23 ringblad.no
Hvorfor krever vi inn så mye bompenger?
Mens momsen bakes inn og gjemmer seg i prisen på alt vi kjøper, er bom¬penge¬skiltene godt synlige.
28.02.23 aftenbladet.no
Lastebileierne fortviler: – Du kan ikke sykle rundt med 1000 kilo melk
Mener det er urealistisk med et bensin- og dieselforbud om to år.
27.02.23 nettavisen.no
Asfalterte veier kan bli erstattet av grusveier i Trondheim
Opp mot 170 kilometer av veiene i Trondheim kan bli gjort om fra asfalt til grusveier. Årsaken er pengemangel.
24.02.23 nettavisen.no
For mange partier har glemt bilistene…
Av Hilberg Ove Johansen
24.02.23 folkebladet.no
Scroll to Top