Erling Sande er ny leder av Samferdselskomiteen

Erling Sande, Sp.

Senterpartimannen Erling Sande fra Gloppen kommune i Sogn og Fjordane sto på toppen av partiets liste ved siste stortingsvalg. Han er en erfaren politiker som også tidligere har vært fast møtende på Stortinget. Den gangen var han blant annet leder for energi- og Miljøkomiteen, og nestleder i partiets stortingsgruppe. Han har arbeidet i privat næringsliv etter stortingsperioden, og har sittet i kommunestyre og fylkesting tidligere i karrieren. I likhet med samferdselsministeren startet han sin politiske løpebane i ungdoms-organisasjonen for sitt parti.

Med seg i komiteen har han fått Terje Halleland fra Frp, som er første nestleder. Han har bred politisk bakgrunn, og sto som partiets 2. kandidat ved høstens stortingsvalg. Tidligere har han sittet i Energi- og Miljøkomiteen, og har blant annet veibygging som en av sine hjertesaker.   Dessuten er den politiske sluggeren Trond Helleland fra Høyre 2. nestleder i komiteen. Helleland var Høyres parlamentariske leder under Erna Solbergs regjeringsperiode. Ellers stiller Høyre med Liv Kari Eskeland og Erlend Larsen. Fra SV møter Mona Fagerås, mens Senterpartiets andre representant i denne komiteen er Geir Adelsten Iversen fra Finnmark, og tredjemann er Geir Inge Lien..

Arbeiderpartibenken rommer Tom Kalsås, Kirsti Leirtrø og Nils Kristen Sandtrøen. FrP har sikret seg to plasser i denne komiteen, og partiets andre representant er veteranen Morten Stordalen fra Vestfold, som har godt over 2 hele stortingsperioder bak seg.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

– Denne gangen blir ikke veiprosjektene satt på vent
Dette er samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds klare melding til NLF angående de siste budsjettlekkasjene. Se intervjuet med statsråden og finn ut hvorfor han er så sikker i sin sak denne gangen.
31.08.23 lastebil.no
Ordførere sprengte seg gjennom Forbordsfjellet
Veiprosjektet E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag har nådd en viktig milepæl. Prosjektets lengste tunnel, gjennom Forbordsfjellet, har hatt gjennomslag. Den siste salven ble skutt av ordførerne Eli Arnstad i Stjørdal kommune og Anita Sand i Levanger kommune.
31.08.23 kommunikasjon.ntb.no
Oslofjord 2 må oppbemannes igjen
Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen sier hun både ble overrasket og glad da nyheten om oppstartbevilgning til Oslofjordforbindelsen ble kjent.
31.08.23 bygg.no
Innlegg: Brobygging mellom kommunale tjenester og næringsliv
Fylker og kommuner er viktige for å skape arbeidsplasser og for å redusere klimagassutslipp. Effektiv godstransport på vei er nødvendig for å nå både økonomiske - og klimamål både for bedrifter, kommuner, fylker og for Norge.
31.08.23 bygg.no
Regjeringen diskuterer budsjettet for 2024
Regjeringen har møte torsdag og fredag. De skal lage et forslag til statsbudsjett for 2024.
31.08.23 klartale.no
Lover mer penger til fylkesveiene igjen
Mandag 28. august arrangerte KNA fylkesvegdebatt på Tyrigrava, hvor ledende politikere fra fylkesting, storting og regjering diskuterte. Politikerne lovte mer penger og innhenting av etterslepet – igjen.
30.08.23 kna.no
Scroll to Top