Rykk tilbake til start

Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen gjør store kutt i samferdselsbudsjettet.

De mest observante så signalene allerede i Hurdalserklæringen. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, skulle det imidlertid vise seg at man gikk mye lenger enn selv pessimistene hadde fryktet. Det er full stans i en rekke planlagte samferdselsprosjekter, og Nye Veier er på full fart mot historiebøkene. Rykk tilbake til start.

Det tar faktisk litt tid å få med seg alle de store samferdselsprosjektene som enten blir satt på vent eller vraket. Avisen Hallingdølen kom med en av historiens beste forsider med oppslaget om «Det store togrøveriet». Det er deres måte å dekke utsettelsen av Ringeriksbanen – enda en gang. Men dette er bare ett av de mange prosjektene som blir utsatt eller skrinlagt:

Full stopp

Hvilke prosjekter er det så det går ut over? Jo, blant annet E16 mellom Bergen og Voss. Dette er en strekning som har vært sterkt preget av ras, men det får altså alle som tenker seg dit, både fastboende og besøkende, bare fortsette å finne seg i, ifølge regjeringen.

Litt overraskende for mange er det kanskje at det går såpass hardt ut over jernbaneutbyggingen i disse miljøtider, for i tillegg til utsettelsen av Ringeriksbanen, rammes også planene om ny stasjon og dobbelspor for InterCity-satsingen til Larvik.

Det settes heller ikke av penger til Oslofjordtunnelen, noe som enkelte kanskje vil kunne se som en kjærkommen sjanse til å få opp en ny debatt om hvordan den økte kapasiteten på tvers av Oslofjorden bør skje: Den eksisterende Oslofjordtunnelen er mer stengt enn åpen, og mange har vist til at det er selve konstruksjonen som er utfordringen. Å bygge en parallell tunnel synes å kunne bidra til nøyaktig dobbelt så mye problemer, men til nå har det altså foreligget planer om å legge krysningen i tunnel, og ikke som bro, som er løsningen et stigende antall samferdsels-interesserte har pekt på. Så spørs det da om de kjenner sin besøkelsestid, og passer på å øke innsatsen for å få på plass en mer ønsket løsning.

Krøttersti

Det blir heller ingen penger til «Krøtterstien», eller E6 i Sørfold. Blant de mange underlige avgjørelsene i dette statsbudsjettet er kanskje dette den som er vanskeligst å forstå. Denne veistrekningen, som altså er en Europavei, er så smal at trailerne mange steder må slå inn speilene for å kunne passere hverandre. Både personbilister og vogntogsjåfører vil nok ha ganske store vanskeligheter med å forstå dette valget, spesielt siden finansminister Vedum har blitt tatt med på en tur langs veien og blitt vist rent konkret hvilke utfordringer den faktisk byr på. Strekningen er da også satt opp som en av «Topp tre» av Statens Vegvesen over de prosjekter som må gjennomføres. Dette var en prioritering som ble lagt fram så sent som i mai i år.

Dette statsbudsjettet må også være nedslående lesning for Statens Vegvesen, for det er ikke nok med at «Krøtterstien» (E6) ikke får penger: Både Oslofjordtunnelen (E134), strekningen Røldal-Seljestad (E134) og Hylland-Slæen (E16), som alle er satt på topp på Vegvesenets prioriteringsliste, er fjernet med et pennestrøk. Null penger neste år. Dette har fått vegdirektøren til å gjøre noe så uvanlig som å komme med en indirekte kritikk av forslaget:

-Vi vil ikke klare å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på riksveiene, er hennes lakoniske svar når NRK spør hva som er konsekvensene av det fremlagte budsjettet.

Melkeku

Bilen har i mange år vært melkeku for politikerne, og også dette kommer det tydelige signaler om i statsbudsjettet. Faktisk legger man opp til å hente inn 3 ekstra milliarder kroner fra bilistene i 2023. Dermed er bilen igjen løftet fram som en kandidat for noen ekstra omdreininger på avgiftsskruen: Erfaringen tilsier vel at politikerne ikke akkurat bremser avgiftskranene når de først har åpnet dem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For første gang er verdien til norske veier regnet ut. Tallet overrasket selv vei direktøren.
Statens vegvesen har betalt 1,2 millioner kroner for å få regnet på veiens verdi. Men nekter for at regnestykket skal brukes som trumfkort for å bygge mer vei.
aftenposten.no 16.02.23
Veien er en inntektsgenerator
Ingrid Dahl Hovland, veidirektør Statens Vegvesen
aftenposten.no 16.02.23 
Tapte ny beboerparkering-avstemming: – Nå må folk i Stovner våkne og se hvem som er i ferd med å lure dem og gjøre dem enda fattigere
Voldsomt engasjement og frustrasjon rundt saken gjorde at Rødt Stovner på nytt stilte forslag om avskaffelse av beboerparkering. — Parkeringsreglene er en pest og plage for folk som bor i Stovner, mener Sammia Naz i bydelsutvalget for Rødt Stovner.
vartoslo.no 16.02.23 
Tordner etter ras på E6
Frank Sve (Frp) raser mot regjeringen etter nok et ras på E6. - Her handler det om å bruke pengene fornuftig, mener han.
31.10.22 trondheim.dagbladet.no
Endeleg opnar vegen: 7 år, 9 mrd. kroner og utsetjing på grunn av to par rulleskøyter
Vegen er den dyraste som nokon gong er bygd i fylket. Men prosjektleiaren trur ikkje Bergen kan ta i mot den kraftige trafikkauken som vegen er venta å gje.
31.10.22 nrk.no
Fellesuttalelse fra politikerne: – Splitting er fullstendig uakseptabelt
Fellesuttalelse fra politikerne: – Splitting er fullstendig uakseptabelt
30.10.22 ringblad.no
Scroll to Top