Rykk tilbake til start

Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen gjør store kutt i samferdselsbudsjettet.

De mest observante så signalene allerede i Hurdalserklæringen. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, skulle det imidlertid vise seg at man gikk mye lenger enn selv pessimistene hadde fryktet. Det er full stans i en rekke planlagte samferdselsprosjekter, og Nye Veier er på full fart mot historiebøkene. Rykk tilbake til start.

Det tar faktisk litt tid å få med seg alle de store samferdselsprosjektene som enten blir satt på vent eller vraket. Avisen Hallingdølen kom med en av historiens beste forsider med oppslaget om «Det store togrøveriet». Det er deres måte å dekke utsettelsen av Ringeriksbanen – enda en gang. Men dette er bare ett av de mange prosjektene som blir utsatt eller skrinlagt:

Full stopp

Hvilke prosjekter er det så det går ut over? Jo, blant annet E16 mellom Bergen og Voss. Dette er en strekning som har vært sterkt preget av ras, men det får altså alle som tenker seg dit, både fastboende og besøkende, bare fortsette å finne seg i, ifølge regjeringen.

Litt overraskende for mange er det kanskje at det går såpass hardt ut over jernbaneutbyggingen i disse miljøtider, for i tillegg til utsettelsen av Ringeriksbanen, rammes også planene om ny stasjon og dobbelspor for InterCity-satsingen til Larvik.

Det settes heller ikke av penger til Oslofjordtunnelen, noe som enkelte kanskje vil kunne se som en kjærkommen sjanse til å få opp en ny debatt om hvordan den økte kapasiteten på tvers av Oslofjorden bør skje: Den eksisterende Oslofjordtunnelen er mer stengt enn åpen, og mange har vist til at det er selve konstruksjonen som er utfordringen. Å bygge en parallell tunnel synes å kunne bidra til nøyaktig dobbelt så mye problemer, men til nå har det altså foreligget planer om å legge krysningen i tunnel, og ikke som bro, som er løsningen et stigende antall samferdsels-interesserte har pekt på. Så spørs det da om de kjenner sin besøkelsestid, og passer på å øke innsatsen for å få på plass en mer ønsket løsning.

Krøttersti

Det blir heller ingen penger til «Krøtterstien», eller E6 i Sørfold. Blant de mange underlige avgjørelsene i dette statsbudsjettet er kanskje dette den som er vanskeligst å forstå. Denne veistrekningen, som altså er en Europavei, er så smal at trailerne mange steder må slå inn speilene for å kunne passere hverandre. Både personbilister og vogntogsjåfører vil nok ha ganske store vanskeligheter med å forstå dette valget, spesielt siden finansminister Vedum har blitt tatt med på en tur langs veien og blitt vist rent konkret hvilke utfordringer den faktisk byr på. Strekningen er da også satt opp som en av «Topp tre» av Statens Vegvesen over de prosjekter som må gjennomføres. Dette var en prioritering som ble lagt fram så sent som i mai i år.

Dette statsbudsjettet må også være nedslående lesning for Statens Vegvesen, for det er ikke nok med at «Krøtterstien» (E6) ikke får penger: Både Oslofjordtunnelen (E134), strekningen Røldal-Seljestad (E134) og Hylland-Slæen (E16), som alle er satt på topp på Vegvesenets prioriteringsliste, er fjernet med et pennestrøk. Null penger neste år. Dette har fått vegdirektøren til å gjøre noe så uvanlig som å komme med en indirekte kritikk av forslaget:

-Vi vil ikke klare å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på riksveiene, er hennes lakoniske svar når NRK spør hva som er konsekvensene av det fremlagte budsjettet.

Melkeku

Bilen har i mange år vært melkeku for politikerne, og også dette kommer det tydelige signaler om i statsbudsjettet. Faktisk legger man opp til å hente inn 3 ekstra milliarder kroner fra bilistene i 2023. Dermed er bilen igjen løftet fram som en kandidat for noen ekstra omdreininger på avgiftsskruen: Erfaringen tilsier vel at politikerne ikke akkurat bremser avgiftskranene når de først har åpnet dem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

– Denne gangen blir ikke veiprosjektene satt på vent
Dette er samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds klare melding til NLF angående de siste budsjettlekkasjene. Se intervjuet med statsråden og finn ut hvorfor han er så sikker i sin sak denne gangen.
31.08.23 lastebil.no
Ordførere sprengte seg gjennom Forbordsfjellet
Veiprosjektet E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag har nådd en viktig milepæl. Prosjektets lengste tunnel, gjennom Forbordsfjellet, har hatt gjennomslag. Den siste salven ble skutt av ordførerne Eli Arnstad i Stjørdal kommune og Anita Sand i Levanger kommune.
31.08.23 kommunikasjon.ntb.no
Oslofjord 2 må oppbemannes igjen
Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen sier hun både ble overrasket og glad da nyheten om oppstartbevilgning til Oslofjordforbindelsen ble kjent.
31.08.23 bygg.no
Innlegg: Brobygging mellom kommunale tjenester og næringsliv
Fylker og kommuner er viktige for å skape arbeidsplasser og for å redusere klimagassutslipp. Effektiv godstransport på vei er nødvendig for å nå både økonomiske - og klimamål både for bedrifter, kommuner, fylker og for Norge.
31.08.23 bygg.no
Regjeringen diskuterer budsjettet for 2024
Regjeringen har møte torsdag og fredag. De skal lage et forslag til statsbudsjett for 2024.
31.08.23 klartale.no
Lover mer penger til fylkesveiene igjen
Mandag 28. august arrangerte KNA fylkesvegdebatt på Tyrigrava, hvor ledende politikere fra fylkesting, storting og regjering diskuterte. Politikerne lovte mer penger og innhenting av etterslepet – igjen.
30.08.23 kna.no
Scroll to Top