Norges største tunnelprosjekt: 25 milliarder i byggekostnad

Kart som viser den aktuelle strekningen. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Det er et formidabelt tunnelprosjekt som nå er kjørt i gang når Statens Vegvesen og Bane NOR har startet sitt fellesprosjekt E 16 og Vossbanen Arna-Stanghelle. Faktisk er dette så stort at byggherrene inviterte til markedsdialog, for å skape attraktive kontrakter. Dette skjedde ved at de entreprenører og rådgivere som var interessert, fikk lov til å gi sine innspill til en foreslått kontraktsstrategi i en-til-en samtaler med prosjektledelsen.

Prosjektsjef Katrine S. Erstad har vært tydelig på at de interesserte aktørene ville få en plan for hva som kommer fremover, og ikke minst innsyn i sentrale elementer ved prosjektet. Hensikten er å få de interesserte til å involvere seg tidlig, og ikke minst åpne for muligheter for å komme til med ideer rundt kontraktsstrategien.

Foreløpig er det «god» tid frem til hovedentreprisen, som ikke trilles i gang før i 2024/25, men skal man få den forutsigbarhet og dialog med markedet som er ønskelig fremover, er det viktig å dra i gang samtalene allerede nå, har Erstad uttalt.

Byggestarten blir i 2024, og datoer for flere entrepriser vil komme fortløpende når man har mottatt en investeringsavgjørelse.

Denne måten å arbeide på vil kunne sees som et forsøk på å skape bedre rom for norske, mindre aktører i fremtidige samferdselsprosjekter. Som kjent har entreprisene blitt stadig større i de senere årene, og arbeidsfelleskap fra blant andre Italia og Spania har landet store prosjekter som norske selskaper i praksis har vært forhindret fra å delta i på grunn av norsk konkurranselovgivning.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

– Denne gangen blir ikke veiprosjektene satt på vent
Dette er samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds klare melding til NLF angående de siste budsjettlekkasjene. Se intervjuet med statsråden og finn ut hvorfor han er så sikker i sin sak denne gangen.
31.08.23 lastebil.no
Ordførere sprengte seg gjennom Forbordsfjellet
Veiprosjektet E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag har nådd en viktig milepæl. Prosjektets lengste tunnel, gjennom Forbordsfjellet, har hatt gjennomslag. Den siste salven ble skutt av ordførerne Eli Arnstad i Stjørdal kommune og Anita Sand i Levanger kommune.
31.08.23 kommunikasjon.ntb.no
Oslofjord 2 må oppbemannes igjen
Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen sier hun både ble overrasket og glad da nyheten om oppstartbevilgning til Oslofjordforbindelsen ble kjent.
31.08.23 bygg.no
Innlegg: Brobygging mellom kommunale tjenester og næringsliv
Fylker og kommuner er viktige for å skape arbeidsplasser og for å redusere klimagassutslipp. Effektiv godstransport på vei er nødvendig for å nå både økonomiske - og klimamål både for bedrifter, kommuner, fylker og for Norge.
31.08.23 bygg.no
Regjeringen diskuterer budsjettet for 2024
Regjeringen har møte torsdag og fredag. De skal lage et forslag til statsbudsjett for 2024.
31.08.23 klartale.no
Lover mer penger til fylkesveiene igjen
Mandag 28. august arrangerte KNA fylkesvegdebatt på Tyrigrava, hvor ledende politikere fra fylkesting, storting og regjering diskuterte. Politikerne lovte mer penger og innhenting av etterslepet – igjen.
30.08.23 kna.no
Scroll to Top