Norges største tunnelprosjekt: 25 milliarder i byggekostnad

Kart som viser den aktuelle strekningen. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Det er et formidabelt tunnelprosjekt som nå er kjørt i gang når Statens Vegvesen og Bane NOR har startet sitt fellesprosjekt E 16 og Vossbanen Arna-Stanghelle. Faktisk er dette så stort at byggherrene inviterte til markedsdialog, for å skape attraktive kontrakter. Dette skjedde ved at de entreprenører og rådgivere som var interessert, fikk lov til å gi sine innspill til en foreslått kontraktsstrategi i en-til-en samtaler med prosjektledelsen.

Prosjektsjef Katrine S. Erstad har vært tydelig på at de interesserte aktørene ville få en plan for hva som kommer fremover, og ikke minst innsyn i sentrale elementer ved prosjektet. Hensikten er å få de interesserte til å involvere seg tidlig, og ikke minst åpne for muligheter for å komme til med ideer rundt kontraktsstrategien.

Foreløpig er det «god» tid frem til hovedentreprisen, som ikke trilles i gang før i 2024/25, men skal man få den forutsigbarhet og dialog med markedet som er ønskelig fremover, er det viktig å dra i gang samtalene allerede nå, har Erstad uttalt.

Byggestarten blir i 2024, og datoer for flere entrepriser vil komme fortløpende når man har mottatt en investeringsavgjørelse.

Denne måten å arbeide på vil kunne sees som et forsøk på å skape bedre rom for norske, mindre aktører i fremtidige samferdselsprosjekter. Som kjent har entreprisene blitt stadig større i de senere årene, og arbeidsfelleskap fra blant andre Italia og Spania har landet store prosjekter som norske selskaper i praksis har vært forhindret fra å delta i på grunn av norsk konkurranselovgivning.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Manglende inspeksjon av tunneler
Statens vegvesen har ikke gjennomført hovedinspeksjoner av berg og bergsikring i tunneler på Vestlandet, selv om det er krav om at denne inspeksjonstypen skal gjennomføres.
geo365.no 29.12.21 
Krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser
Regjeringen innfører nå krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022, lette varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025. Ny forskrift om energi- og miljøkrav trer i kraft fra nyttår.
extraavisen.no 27.12.21 
Veiåpning langt foran skjema
Den første delstrekningen av Nye Veiers E 39-prosjekt Kristiansand-Ålgård åpnet 22. desember. Statssekretær Mette Gundersen fikk æren av å erklære Mandal øst – Mandal by for åpnet, mer enn et halvt år foran skjema.
at.no 23.12.21 
Nesten 1300 ras på E16 siden 2015
- Blir nesten slått i bakken av tallet.
p4.no 23.12.21 
Setter liv og helse på spill – mener Vegvesenet har opptrådt grovt uaktsomt
Sjåfører og lastebileiere fortviler over forholdene på E6. Mener Statens vegvesen må stilles til ansvar.
nrk.no 22.12.21 
Norconsult landet avtale om heldigital gjennomføring for ny E39 ved Lyngdal
I starten av desember ble det klart at det er Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) som skal sikre heldigital prosjektgjennomføring av nye E39 Lyngdal Øst–Lyngdal Vest.
veier24.no 22.12.21 
Scroll to Top