En fremtid fylt med avgifter?

Fremleggingen av Støre-regjeringens alternative statsbudsjett ble en gedigen skuffelse for dem som er opptatt av bedre veier her i landet. Endog før forhandlingene med SV startet ble veibudsjettet kuttet med 250 millioner kroner. Altså er en kvart milliard som kunne ha bidratt til en bedre veistandard borte med et pennestrøk. I tillegg kommer en halvering av tilskuddene for trygge skoleveier, samt store kutt i kollektivsatsingen i mindre byer.

Likevel er det nok alle avgiftene som blir det mest iøynefallende ved finansminister Vedum – på folkemunne kalt «avgiftskongen» sitt første statsbudsjett. Først angripes drivstoffet med betydelige avgiftsøkninger. Faktisk ser man en økning på hele 30 øre per liter bensin fra årsskiftet. Dette følges opp av en enda sterkere økning i dieselavgiftene: Her kommer det 34 øre på toppen av allerede rekordhøye pumpepriser fra samme tidspunkt.

I tillegg vil det bli betydelige avgifter på nye biler. En av de som kommer dårligst ut, er Toyota RAV 4 PEHV, altså en ladbar hybrid, som får en avgiftsøkning på 44-48.000 kroner. Dette henger blant annet sammen med at Norge har vedtatt at det ikke skal selges annet enn elbiler her i landet etter 2025. Men det er ikke tillatt å forby andre biler på grunn av EØS-avtalen, så derfor løses dette ved de sterkt økende avgiftene på alt annet enn rene elbiler.

Likevel slipper ikke elbilene unna avgiftsøkningene, for fra neste år må elbileiere betale samme trafikkforsikringsavgift som andre bileiere. Dessuten innføres det etter forslaget en omregistreringsavgift også for elbiler. For elbiler nyere enn 3 år betyr det 6.681 kr.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slik vil regjeringen bruke milliarder i Nordland
Det blir ny E6 i Sørfold og bedre E10 i Lofoten. Dette betyr Nasjonal transportplan for Nordland.
22.03.24 nrk.no
– Et stort løftebrudd til sine egne velgere
Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe fra Tromsø er lite fornøyd med at framtida til Nord-Norgebanen er usikker.
22.03.24 nrk.no
NTP i Finnmark: Rassikring ved Hammerfest og i Kløfta som lovet
Finnmarkingene får ingen store overraskelser i Nasjonal transportplan, som regjeringen legger frem i dag.
22.03.24 nrk.no
NTP 2025-2036: Fylkesvis oversikt
22.03.24 regjeringen.no
22.03.24 regjeringen.no
Se fremleggelsen av NTP i opptak her
Fredag klokken 12 la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 (NTP).
22.03.24 bygg.no
NTP er ute: Sjå vegane regjeringa vil satse på
Regjeringa la i dag fram gigantplanen sin for kva vegar, jernbanar, flyplassar og hamner som skal prioriterast dei neste 12 åra.
22.03.24 nrk.no
Scroll to Top