En fremtid fylt med avgifter?

Fremleggingen av Støre-regjeringens alternative statsbudsjett ble en gedigen skuffelse for dem som er opptatt av bedre veier her i landet. Endog før forhandlingene med SV startet ble veibudsjettet kuttet med 250 millioner kroner. Altså er en kvart milliard som kunne ha bidratt til en bedre veistandard borte med et pennestrøk. I tillegg kommer en halvering av tilskuddene for trygge skoleveier, samt store kutt i kollektivsatsingen i mindre byer.

Likevel er det nok alle avgiftene som blir det mest iøynefallende ved finansminister Vedum – på folkemunne kalt «avgiftskongen» sitt første statsbudsjett. Først angripes drivstoffet med betydelige avgiftsøkninger. Faktisk ser man en økning på hele 30 øre per liter bensin fra årsskiftet. Dette følges opp av en enda sterkere økning i dieselavgiftene: Her kommer det 34 øre på toppen av allerede rekordhøye pumpepriser fra samme tidspunkt.

I tillegg vil det bli betydelige avgifter på nye biler. En av de som kommer dårligst ut, er Toyota RAV 4 PEHV, altså en ladbar hybrid, som får en avgiftsøkning på 44-48.000 kroner. Dette henger blant annet sammen med at Norge har vedtatt at det ikke skal selges annet enn elbiler her i landet etter 2025. Men det er ikke tillatt å forby andre biler på grunn av EØS-avtalen, så derfor løses dette ved de sterkt økende avgiftene på alt annet enn rene elbiler.

Likevel slipper ikke elbilene unna avgiftsøkningene, for fra neste år må elbileiere betale samme trafikkforsikringsavgift som andre bileiere. Dessuten innføres det etter forslaget en omregistreringsavgift også for elbiler. For elbiler nyere enn 3 år betyr det 6.681 kr.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stortinget: Fem FrP-representanter foreslår å legge ned vegvesenet
TUNGT OMVELTNING FORESLÅTT: Det var i forrige uke at fem representanter fra FrP fremla «Representantforslag om videreutvikling av veireformen» for Stortinget.
11.03.24 tungt.no
Frp vil gi Bane Nor mer konkurranse
Fremskrittspartiet mener Jernbanereformen har vært god. Nå ber partiet Stortinget stemme for enda mer konkurranse på jernbanen.
11.03.24 frifagbevegelse.no
Norge trenger en jernbane uten flaskehalser og signalfeil!
Eirik Lae Solberg, Styreleder i Osloregionen, byrådsleder i Oslo (H) Elin Såheim Bjørkli, Nestleder i Osloregionen, ordfører i Kongsvinger (Ap)
10.03.24 aftenposten.no
Et skritt nærmere milliardprosjektet i Tromsø
En veiforlengelse av den kostbare flyplasstunnelen som planlegges i Tromsø har kommet inn i Nasjonal transportplan.
09.03.24 nrk.no
Etter 30 års venting får Klemet Erland sikrere vei til sykehus
Milliardbeløp fra regjeringen skal sikre at befolkningen i Vest-Finnmark kommer seg tryggere frem til sykehus.
08.03.24 nrk.no
Varslar 2,8 milliardar kroner til ny E134-trasé. – Endeleg!
Regjeringa inkluderer ny veg på E134 mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i Notodden kommune i Nasjonal Transportplan (NTP), som kjem fredag 22. mars.
08.03.24 vtb.no
Scroll to Top