En fremtid fylt med avgifter?

Fremleggingen av Støre-regjeringens alternative statsbudsjett ble en gedigen skuffelse for dem som er opptatt av bedre veier her i landet. Endog før forhandlingene med SV startet ble veibudsjettet kuttet med 250 millioner kroner. Altså er en kvart milliard som kunne ha bidratt til en bedre veistandard borte med et pennestrøk. I tillegg kommer en halvering av tilskuddene for trygge skoleveier, samt store kutt i kollektivsatsingen i mindre byer.

Likevel er det nok alle avgiftene som blir det mest iøynefallende ved finansminister Vedum – på folkemunne kalt «avgiftskongen» sitt første statsbudsjett. Først angripes drivstoffet med betydelige avgiftsøkninger. Faktisk ser man en økning på hele 30 øre per liter bensin fra årsskiftet. Dette følges opp av en enda sterkere økning i dieselavgiftene: Her kommer det 34 øre på toppen av allerede rekordhøye pumpepriser fra samme tidspunkt.

I tillegg vil det bli betydelige avgifter på nye biler. En av de som kommer dårligst ut, er Toyota RAV 4 PEHV, altså en ladbar hybrid, som får en avgiftsøkning på 44-48.000 kroner. Dette henger blant annet sammen med at Norge har vedtatt at det ikke skal selges annet enn elbiler her i landet etter 2025. Men det er ikke tillatt å forby andre biler på grunn av EØS-avtalen, så derfor løses dette ved de sterkt økende avgiftene på alt annet enn rene elbiler.

Likevel slipper ikke elbilene unna avgiftsøkningene, for fra neste år må elbileiere betale samme trafikkforsikringsavgift som andre bileiere. Dessuten innføres det etter forslaget en omregistreringsavgift også for elbiler. For elbiler nyere enn 3 år betyr det 6.681 kr.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Manglende inspeksjon av tunneler
Statens vegvesen har ikke gjennomført hovedinspeksjoner av berg og bergsikring i tunneler på Vestlandet, selv om det er krav om at denne inspeksjonstypen skal gjennomføres.
geo365.no 29.12.21 
Krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser
Regjeringen innfører nå krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022, lette varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025. Ny forskrift om energi- og miljøkrav trer i kraft fra nyttår.
extraavisen.no 27.12.21 
Veiåpning langt foran skjema
Den første delstrekningen av Nye Veiers E 39-prosjekt Kristiansand-Ålgård åpnet 22. desember. Statssekretær Mette Gundersen fikk æren av å erklære Mandal øst – Mandal by for åpnet, mer enn et halvt år foran skjema.
at.no 23.12.21 
Nesten 1300 ras på E16 siden 2015
- Blir nesten slått i bakken av tallet.
p4.no 23.12.21 
Setter liv og helse på spill – mener Vegvesenet har opptrådt grovt uaktsomt
Sjåfører og lastebileiere fortviler over forholdene på E6. Mener Statens vegvesen må stilles til ansvar.
nrk.no 22.12.21 
Norconsult landet avtale om heldigital gjennomføring for ny E39 ved Lyngdal
I starten av desember ble det klart at det er Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) som skal sikre heldigital prosjektgjennomføring av nye E39 Lyngdal Øst–Lyngdal Vest.
veier24.no 22.12.21 
Scroll to Top