En fremtid fylt med avgifter?

Fremleggingen av Støre-regjeringens alternative statsbudsjett ble en gedigen skuffelse for dem som er opptatt av bedre veier her i landet. Endog før forhandlingene med SV startet ble veibudsjettet kuttet med 250 millioner kroner. Altså er en kvart milliard som kunne ha bidratt til en bedre veistandard borte med et pennestrøk. I tillegg kommer en halvering av tilskuddene for trygge skoleveier, samt store kutt i kollektivsatsingen i mindre byer.

Likevel er det nok alle avgiftene som blir det mest iøynefallende ved finansminister Vedum – på folkemunne kalt «avgiftskongen» sitt første statsbudsjett. Først angripes drivstoffet med betydelige avgiftsøkninger. Faktisk ser man en økning på hele 30 øre per liter bensin fra årsskiftet. Dette følges opp av en enda sterkere økning i dieselavgiftene: Her kommer det 34 øre på toppen av allerede rekordhøye pumpepriser fra samme tidspunkt.

I tillegg vil det bli betydelige avgifter på nye biler. En av de som kommer dårligst ut, er Toyota RAV 4 PEHV, altså en ladbar hybrid, som får en avgiftsøkning på 44-48.000 kroner. Dette henger blant annet sammen med at Norge har vedtatt at det ikke skal selges annet enn elbiler her i landet etter 2025. Men det er ikke tillatt å forby andre biler på grunn av EØS-avtalen, så derfor løses dette ved de sterkt økende avgiftene på alt annet enn rene elbiler.

Likevel slipper ikke elbilene unna avgiftsøkningene, for fra neste år må elbileiere betale samme trafikkforsikringsavgift som andre bileiere. Dessuten innføres det etter forslaget en omregistreringsavgift også for elbiler. For elbiler nyere enn 3 år betyr det 6.681 kr.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For første gang er verdien til norske veier regnet ut. Tallet overrasket selv vei direktøren.
Statens vegvesen har betalt 1,2 millioner kroner for å få regnet på veiens verdi. Men nekter for at regnestykket skal brukes som trumfkort for å bygge mer vei.
aftenposten.no 16.02.23
Veien er en inntektsgenerator
Ingrid Dahl Hovland, veidirektør Statens Vegvesen
aftenposten.no 16.02.23 
Tapte ny beboerparkering-avstemming: – Nå må folk i Stovner våkne og se hvem som er i ferd med å lure dem og gjøre dem enda fattigere
Voldsomt engasjement og frustrasjon rundt saken gjorde at Rødt Stovner på nytt stilte forslag om avskaffelse av beboerparkering. — Parkeringsreglene er en pest og plage for folk som bor i Stovner, mener Sammia Naz i bydelsutvalget for Rødt Stovner.
vartoslo.no 16.02.23 
Tordner etter ras på E6
Frank Sve (Frp) raser mot regjeringen etter nok et ras på E6. - Her handler det om å bruke pengene fornuftig, mener han.
31.10.22 trondheim.dagbladet.no
Endeleg opnar vegen: 7 år, 9 mrd. kroner og utsetjing på grunn av to par rulleskøyter
Vegen er den dyraste som nokon gong er bygd i fylket. Men prosjektleiaren trur ikkje Bergen kan ta i mot den kraftige trafikkauken som vegen er venta å gje.
31.10.22 nrk.no
Fellesuttalelse fra politikerne: – Splitting er fullstendig uakseptabelt
Fellesuttalelse fra politikerne: – Splitting er fullstendig uakseptabelt
30.10.22 ringblad.no
Scroll to Top