Utsatte E18-beslutning i 14 dager
irisor.no 27.09.18 
Borer etter trygge brutraseer i krevende vestlandsfjorder
vegnett.no 27.09.18
Vi meiner: Må halde trøkket oppe i E39-saka
nordhordland.no 27.09.18 
Åtte av ti reiser med bil
ssb.no 26.09.18 
Advarer mot felles bompengeløsning
nrk.no 25.09.18 
Vi stoler på Jon Georg Dale
ringblad.no 25.09.18 
God start for Nastas netthandels-løsning
at.no 25.09.18 
Moelven Limtre skal bygge trebruer på Norges største OPS-kontrakt
veier24.no 25.09.18
Nye Veier har tilsatt utbyggingssjef i E6 Innlandet
gd.no 25.09.18 
Sandvin og Brodtkorb til Loendagene 2018
at.no 25.09.18 
– Dette må vi gjøre bedre
mtlogistikk.no 21.09.18 
Velkommen til tre dager i Trondheim!
vegvesen.no 21.09.18 
Damåsen-åpning skjer første uka i oktober
bygg.no 21.09.18 
Har kritisert Nye Veier for gigantkontrakter – nå roses byggherren av MEF for Moelv-valg
bygg.no 20.09.18 
E18 Langangen-Rugtvedt lyses ut som to kontrakter
tungt.no 20.09.18 
Alternativmessen i Hannover
yrkesbil.no 20.09.18 
Viktig å åpne vei for ny teknologi, mener ny minister
samferdsel.toi.no 19.09.18 
Ny totalentreprise på E6 ut i markedet
nyeveier.no 19.09.18 
Tre rederier får 70,4 millioner kroner i støtte for overføring av gods fra vei til sjø
ilaks.no 18.09.18 
– Kampen mot bompengar fortset
moss-avis.no 18.09.18 
Nå åpner endelig IAA 2018
tungt.no 17.09.18 
Blir Norges største elektrokontrakt knyttet til veiarbeid
tungt.no 17.09.18 
Velgerne har valgt bompenger
dt.no 17.09.18 
14 000 ITS-folk inntar København denne uka
veier24.no 17.09.18 
Veidekke og Skanska skeptiske til Vegvesen-splitting
bygg.no 17.09.18 
Bompengene er ikke bærekraftig
tungt.no 15.09.18 
Mot løsning for E8?
nordnorskdebatt.no 14.09.18 
Dyrsku’n nummer 152 er igang
tungt.no 14.09.18 
Hva skal til for tungtransporten?
mtlogistikk.no 14.09.18 
God fremdrift på Lakseveien i Trøndelag – nylig var det gjennomslag i den første tunnelen på Åstfjordkryssinga
veier24.no 14.09.18 
Ferjefri E39: Handlar ikkje berre om fjordkryssingar
vegnett.no 13.09.18 
Digital transport er megatrend
mtlogistikk.no 13.09.18
Kan visuelle virkemidler gi mer effektive planprosesser?
vegnett.no 12.09.18 
Gigantisk Rogfast-kontrakt ut på anbud i oktober
dagsavisen.no 11.09.18

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en… Les videre

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet… Les videre

«Nok en skivebom fra Hopen»

[twocol_one] [/twocol_one] [twocol_one_last] [/twocol_one_last] Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: «Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser… Les videre

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra… Les videre

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer… Les videre

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre… Les videre

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.… Les videre
All articles loaded
No more articles to load
Skarvbergtunnelen får 280 mill. neste år
Mye mer penger til Skarvbergtunnelen i statsbudsjettet som kommer fra regjeringen til Stortinget i oktober.
radionordkapp.no 30.09.18
E39 Hordfast er nærmere en realisering
Effektive og sikre kommunikasjonsløsninger er nødvendig for å opprettholde fremtidig konkurransekraft.
bt.no 30.09.18 
For detaljerte konseptvalgutredninger
Konseptvalgutredninger skal sikre at store veg- og jernbaneprosjekter underlegges reell politisk styring og at vi velger lønnsomme løsninger som ivaretar brukerne og samfunnets behov. En ny masteroppgave peker på at ordningen ikke alltid fungerer etter hensikten.
samferdsel.toi.no 30.09.18 
Her signeres veikontrakt på 4 milliarder i Trøndelag
Nye Veier har signert kontrakt med det spanske konsernet ACCIONA Construction om E6-utbygging i Trøndelag, mellom Ranheim og Værnes. Kontrakten er en totalentreprise verdt cirka 4 milliarder kroner, det vil si en av landets største veikontrakter
bygg.no 28.09.18 
Vegvesenet ferdig på E6 forbi Lillehammer
I fire år har Statens vegvesen planlagt korridor for ny E6 forbi Lillehammer. Nå veksler vegvesenet med Nye Veier AS.
bygg.no 28.09.18
Regjeringen setter av 300 millioner til å forsterke bruer på fylkesveiene
Skal tåle kjøretøy på 60 tonn.
tu.no 28.09.18
Regjeringen om milliardkutt på Hordfast: – Ingen tvil om at dette er positivt
Regjeringen skryter av Vegvesenets Hordfast-innsparinger, og Ap mener det øker sjansen for realisering. Men på Stord krever man motytelser hvis firefeltsveien utsettes.
nrk.no 27.09.18 
Anleggsmarkedet flater ut mot 2020, anslår Veidekke
Lanserte konjukturrapport torsdag.
veier24.no 27.09.18 
Regjeringen vil bruke nesten 2 milliarder kroner på skredsikring – se fylkesoversikten
I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å bruke nær 1,9 milliarder kroner til skredsikring av riksveier og fylkesveier, ifølge Trønder-Avisa.
veier24.no 27.09.18 
Et budskap til transportbestilleren
Einar Spurkeland, et velkjent navn i transportsektoren, poengterer i en ny fagbok at transportbestilleren bør gjøre sitt for å sikre at ikke-lovlydige aktører blir luket vekk fra godstransporten.
samferdsel.toi.no 27.09.18
Norges beste vegutbygging skjer like oppunder polarsirkelen
42 km ny og utbedret E6 er tilbakelagt på tre år og til svært gode priser. Framdriften ligger nå 14 måneder foran de opprinnelige planene.
vegnett.no 27.09.18 
Byggetvister mellom stat og entreprenører koster samfunnet 2,2 mrd. i året
For summene som går med til å krangle om hvem som bommer under byggeprosjekter, kunne man årlig asfaltere strekningen Nordkapp-Lindesnes.
aftenposten.no 27.09.18 
Vil utsetja ny E39 på Stord
sunnhordland.no 27.09.18  
sunnhordland.no 27.09.18  
Påbud om alkolås: – Ikke godt nok!
Aldri før har flere transportbedrifter installert alkolås. Myndighetene innførte også nylig påbud om alkolås i alle kjøretøy som driver persontransport i Norge. Men NLF-direktør Geir A. Mo er ikke sikker på at påbud om alkolås i lastebiler er riktig prioritering.
lastebil.no 26.09.18
Søviknes sier nei til å kreve inn bompenger til gigantbro som ikke er vedtatt
Fergeturen til Stord kan bli 33 kroner dyrere dersom Hordfast AS får viljen sin. Men Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) sier nei.
bt.no 25.09.18 
NLF-seier: Dropper lavutslippssone
Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg avblåser lavutslippssonen i Oslo. Årsaken er at luftkvaliteten har blitt langt bedre, noe hun i stor grad tillegger lastebilnæringen. – Dette er en gledens dag for oss, sier regionsjef Johan Kristian Bjerke i NLF.
lastebil.no 25.09.18 
Involverer innbyggerne med ny teknologi
– Med denne typen verktøy håper vi å involvere lokalbefolkningen i planprosesser på en helt ny måte, sier Magnus Norgren, fagsjef BIM i Sweco. Sammen med Sweco-kollegene har han tilpasset en digital medvirkningsportal for Nye Veier.
samferdselinfra.no 25.09.18
40 år med prognoser for bygg- og anleggsnæringen
Helt siden 1978 har Prognosesenteret levert markedsanalyser for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, og det har de tenkt å gjøre også de neste førti årene.
bygg.no 25.09.18 
Slik gikk det da Oslo stengte bilene ute fra sentrum
Landets største handlegate har 500.000 færre besøkende etter at politikerne fjernet parkeringsplassene i sentrum. FrP og bom-motstanderne er redd det samme vil skje i Drammen.
drm24.no 25.09.18 
Fagorganisasjoner ut mot bompenger: – Hardt og usosialt
Også LO og Fellesforbundet kaster seg inn i kampen mot bompenger, en avgift de mener vil ramme arbeidsfolk hardt og usosialt.
dt.no 24.09.18 
Dette mener forskerne kan redde dieselbilen
Skadelige utslipp kan man få bukt med ved hjelp av ny teknologi. Dieselbilens store problem er at publikum og politikernes holdninger står i veien, sier TØI-forsker Rolf Hagman.
e24.no 22.09.18 
Historisk kontraktsignering mellom Nye Veier og BetonmastHæhre Anlegg
For første gang i Norge har en entreprenør ansvar for både å regulere og bygge vei.
nyeveier.no 21.09.18 
Sparer over én milliard på anbud
Fylkeskommunene sparer over én milliard kroner årlig på anbudsutsetting av busstjenester, skriver Jofri Lunde og Jon H. Stordrange i NHO Transport i et hovedinnlegg i Dagens Næringsliv 20. september. Tallet er hentet fra en rapport utarbeidet av Vista Analyse AS for NHO Transport.
transport.no 20.09.18 

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide… Les videre

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av… Les videre
All articles loaded
No more articles to load

Langt frem til utslippsfri veitransport av gods

Mye teknologiutvikling – og implementering av ny teknologi – gjenstår før lav- og nullutslippskjøretøyer kan bli dominerende innen godstransporten på vei, konkluderer artikkelforfatterne. Men man kan, poengterer de, bli optimist av å se hvilke kjøretøyer som er på vei inn i markedet. Les videre

Tidligere E6-utbygging fra Ulsberg?

Det kan bli aktuelt med tidligere oppstart for Nye Veiers E6-utbygging (25 km) mellom Ulsberg i Rennebu og Vindåsliene i Midtre Gauldal. Hvis selskapet velger å prioritere denne strekningen, vil veien kunne åpne for trafikk innen utgangen av 2023. Les videre

For detaljerte konseptvalgutredninger

Konseptvalgutredninger skal sikre at store veg- og jernbaneprosjekter underlegges reell politisk styring og at vi velger lønnsomme løsninger som ivaretar brukerne og samfunnets behov. En ny masteroppgave peker på at ordningen ikke alltid fungerer etter hensikten. Les videre
All articles loaded
No more articles to load