Har redusert saltbruken på riksveiene
bygg.no 22.01.21 
Over et år forsinket: 1. februar er det bompengestart for Ryfast
veier24.no 21.01.21 
Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen
frifagbevegelse.no 21.01.21 
Gjennomslag for Skanska i Haramsfjordtunnelen
bygg.no 21.01.21 
E18 Tvedestrand-Bamble skal Ceequal-sertifiseres
at.no 20.01.21
Ny politisk hverdag kan gi spennende inngang til valget
bygg.no 20.01.21 
Flage Maskin vant brukontrakt i Askøypakken
bygg.no 20.01.21 
Bensinen kostet 14,69 kroner per liter i 2020
enerwe.no 20.01.21 
Solberg kjørt på klima i Stortinget
bygg.no 20.01.21 
Podkast: Slik vil samferdselsministeren sørge for klima-omstilling i anleggsbransjen
bygg.no 20.01.21 
Vegvesenet og Nye veier vil løfte klimarisiko inn i beslutningsprosesser
bygg.no 19.01.21 
– Fossilfrie soner i Oslo, en usosial og næringsfiendtlig politikk
vartoslo.no 18.01.21 
Lukten av asfalt er ikke bare oppskriften på et godt vedlikehold
oa.no 18.01.21 
Fjern flaskehalsen på E6 Sluppen
midtnorskdebatt.no 17.01.21
Møreaksen treng ikkje ingeniørar for å vere greinalaus
rbnett.no 17.01.21
Snart betaler du parkering (og mye mer) med bombrikken
tv2.no 17.01.21
Ba Hareide om et målrettet forskningsprogram til samferdselssektoren
mynewsdesk.com 16.01.21 
Fv 62 må hasteåpnes for modulvogntog
auraavis.no 16.01.21 
Vassbakk & Stol sikret seg veikontrakt i Radøy til 264 millioner kroner
veier24.no 15.01.21 
Fredag blir Møre og Romsdal bompengefritt
nrk.no 15.01.21 
Her er navnene: Disse 20 vil bli ny prosjektleder for Rogfast
veier24.no 15.01.21 
Slutt på bompengeinnkreving på sidevei for E6 Øyer-Tretten
kommunikasjon.ntb.no 15.01.21 
Park & Anlegg fikk Bypakke Nedre Glomma-brukontrakt
bygg.no 15.01.21 
Slutt på bompengene på sidevei til E6 i Innlandet
veier24.no 15.01.21
E6 Gyllan-Kvål først ut med digitalt planvarsel
at.no 14.01.21 
Utenlandske vogntog på norsk vinterføre – behov for regelendringer
oa.no 14.01.21 
Velkommen til digital fagdag om BIM og bru 28. januar
vegvesen.no 14.01.21
Held fram med å lage døgnkvileplassar for tungtransporten over heile landet
vegvesen.no 14.01.21 
Ny standard for el og ekom i veianlegg. Skal bidra til økt konkurranse og lavere priser
veier24.no 14.01.21
Kritiske til klimaplan for anleggsplasser: – Dette har vi ikke tid til
e24.no 13.01.21 
Innkreving av bompenger på E136 Tresfjordbrua avsluttes
kommunikasjon.ntb.no 13.01.21
4 millioner skal deles ut til trafikksikkerhetstiltak i 2021
kommunikasjon.ntb.no 12.01.21 
– Skal bruke innkjøpsmakt for å oppnå ytterligere klimakutt, sier vegdirektøren
veier24.no 12.01.21
Ny handlingsplan: Anleggsplasser i transportsektoren skal bli fossilfrie
kommunikasjon.ntb.no 12.01.21 
Sju firmaer vil bygge nye Skjøiten bru i Hemsedal
bygg.no 12.01.21 
Transportsektoren sier at deres planlagte prosjekter ikke vil bidra til Norges klimamål
nrk.no 12.01.21 
Nå er det slutt på innkrevingen av bompenger i Åkrafjorden
radioh.no 12.01.21 
Inviterer til konferanse om samspill i bygg og anlegg
bygg.no 11.01.21
Arm til Bergen og veisystemet for 3,3 millioner innbyggere: Se oppdatert film her:
facebook.com 11.01.21 
Raser mot dobling av bompengene for elbiler i Oslo: – Bakvendt miljøpolitikk
noblad.no 11.01.21 
Slik ser det ut etter tunnelbrannen ved Nordøyvegen-prosjektet
bygg.no 11.01.21 

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

“Det er nå eller aldri!” Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…
Mandatet for utredningen om transportløsninger i Nord-Norge er klar
Flere av Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter skal gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. Statens vegvesen vil koordinere arbeidet. Oppdraget gjelder alle transportformer. Nå er mandatet og målene for utredningen klart.
kommunikasjon.ntb.no 16.01.21 
Fastlåst om E18-bommer – alle venter på svar fra KrF-Hareide
Fortsatt er det helt i det blå om når det blir noen byggestart for E18 mellom Retvet og Vinterbro. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sitter med nøkkelen til å få løst bompengestriden og til å få i gang anleggsmaskinene.
smaalenene.no 16.01.21 
Disse tre entreprenørene kjemper om milliardkontrakt på E18 Vestkorridoren
Et norsk, et spansk og et italiensk entreprenørselskap har meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av strekningen Strand - Ramstadsletta. Entreprisen en del av E18 Vestkorridoren.
bygg.no 14.01.21 
Tre av tre entreprenører prekvalifisert for forberedende arbeid på Fornebukrysset – Strand på E18 Vestkorridoren
Tre av tre entreprenører prekvalifisert for forberedende arbeid på Fornebukrysset - Strand på E18 Vestkorridoren
bygg.no 12.01.21 
Ny milliardveg kan få milliardsprekk av utsetting
Samferdsledepartementet opnar for å utsette jernbanen og prioritere bilveg mellom Bergen og Voss først. Det kan gjere prosjektet fleire milliardar kroner dyrare. No får dei motstand frå både Vegvesenet og Bane Nor.
nrk.no 11.01.21
E39 Rogfast: Kvitsøyprosjektet er lyst ut igjen, og skal være ferdig i mai 2024
Kontrakten er lyst ut, og tilbudskonferanse holdes 27. januar.
veier24.no 11.01.21 
Meir pengar til vedlikehald av fylkesvegar
- Stortinget auka i fjor tilskotsordninga for vedlikehald av fylkesvegar med 400 millionar kroner. No kan fylkeskommunane søke om desse pengane i 2021. Dermed sørger vi for at òg fylkesvegnettet får eit ekstra løft, som gir betre og tryggare vegar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 08.01.21 
Nå skal de fattige nektes å kjøre bil
I klimaplanen regjeringen legger frem vil det tillates at det innføres nullutslippssoner der bensin- og dieselbiler ikke kan kjøre. Dette vil i praksis nekte de fattige å kjøre bil.
nettavisen.no 07.01.21
Lier/Asker: Vegvesenet foreslår statlig plan for E134 Dagslett-E18
Lier kommune stikker kjepper i hjulene.
veier24.no 05.01.21
Aluminium gjør Hordfast-bru flere tusen tonn lettere
– Bruk av aluminium i bygging av brua over Langenuen, som er en del av E39 Stord-Os (Hordfast) kan gi lavere kostander og Co2-utslipp, redusert vedlikehold og en flere tusen tonn lettere bru, melder Statens vegvesen på sine nettsider.
bygg.no 11.01.21 
Vegdirektørens nyttårsønske
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovlands største nyttårsønske er at Statens vegvesen får større fullmakter til å planlegge og bygge lengre strekninger. Hun snakker også om den omtalte «julebonusen».
at.no 31.12.20 
DEBATT: ULØNNSOMME VEGPROSJEKTER Tiden din er verdt dobbelt så mye som du selv tror
Hvordan vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av vegprosjekter? Basert på hva folk sier at de vil gjøre, eller hva de faktisk gjør? Tilnærmingen kan gi helt ulike resultater!
tu.no 23.12.20 
KVU Tromsø: Vegvesenet vil ruste opp E8, og så bygge ny vei til Målselv for 9 mrd.
Statens vegvesen anbefaler ny vei mellom Tromsø og Målselv, men vil først forbedre de dårligste strekningene på E8.
veier24.no 22.12.20 
Seks entreprenører ønsker å bygge E6 Storhove – Øyer for Nye Veier
Etter at Nye Veier har lyst ut E6 Storhove - Øyer på nytt, har seks totalentreprenører bedt om å bli prekvalifisert til å konkurrere om å bygge strekningen.
bygg.no 22.12.20
Fire vil bygge E6 Svenningelv – Lien
Prekvalifiseringen av E6 Svenningelv - Lien er i gang og fire entreprenører har meldt sin interesse for å bygge strekningen, med planlagt oppstart høsten 2021.
bygg.no 21.12.20 
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for E39 Ørskogfjellet-Vik
I samarbeid med Vestnes kommune skal Statens vegvesen utarbeide ein detaljreguleringsplan for E39 Ørskogfjellet-Vik, og vi ber no om innspel til dette arbeidet.
vegvesen.no 21.12.20
Presenterer ny NTP i midten av mars
Stortingsmeldingen Nasjonal transportplan 2022-33 blir trolig lagt fram fredag 19. mars.
motor.no 20.12.20 
Nå er bompengegjelden over 250 milliarder kroner
Med Rogfast-prosjektet og en bompengegaranti på 18,7 milliarder kryper den samlede bompengegjelden nå over 250 milliarder. Det tilsvarer vel 46.500 kroner per innbygger i Norge.
motor.no 20.12.20 
Nå kommer E18 Dørdal-Tvedestrand: Ferdig i 2028 og vil koste 11,35 milliarder
Regjeringen har lagt fram forslag til Stortinget om utbygging og finansiering av E18-strekningen.
veier24.no 19.12.20 
Gamle riksvei 3/25: Sju ville ha jobben, men Consto Anlegg Øst fikk den
God interesse for å bygge nye bruer og kryss på gamleveien i Elverum og Løten.
veier24.no 19.12.20 
Vegvesenet fikk tre tilbud på Sotrasambandet – alle prekvalifiserte med videre
Alle de tre prekvalifiserte grupperingene leverte fredag tilbud på OPS-kontrakten Rv. 555 Sotrasambandet.
bygg.no 19.12.20 
Nye E39 blir vår tids Bergensbane!
Den nye E39 fra Stavanger til Bergen vil være blant de viktigste samferdselsprosjektene i Norge siden Bergensbanen åpnet i 1909.
vg.no 18.12.20 
BNL: – Positivt med 20 millioner til Bruprogrammet
Byggenæringens Landsforening (BNL) mener tilsagnfullmakt til Bruprogrammet bidrar til å sikre fremdriften i utbedringen av bruer i Norge.
bygg.no 18.12.20 
Scroll to Top