Har gjenvunnet store mengder miljøfarlig avfall etter brukollaps
24.10.22 nrk.no 
E6 Sørfoldtunnelene – En skandale for Nord-Norge
24.10.22 nordsalten.no
E136 Breivika-Lerstad: Elektrisk start i Ålesund
25.10.22 veier24.no
Det glade vanvit å stenga Lærdalstunnelen eit heilt år
25.10.22 ba.no
Dempet markering av gjennomslag på Kvænangsfjellet
25.10.22 veier24.no
Bompengesvindelen i Trondheim
25.10.22 adressa.no
Skal la brua kollapse for å hindre nye brukollapser
24.10.22 nrk.no
Flere fylker uenige med Vegvesenet: – En skredfaktormodell må være koblet til virkeligheten
24.10.22 veier24.no
SSB: Lastebilkostnadene har økt 17 prosent på ett år
24.10.22 tungt.no
Nye EU-krav: Maks 60 kilometer mellom hver ladestasjon
21.10.22 elbil24.no
Stengt bru må forsterkes
21.10.22 at.no
Det store tapsprosjektet
20.10.22 rb.no
NAF: Etterlyser drivstoffstøtte til fossilbileiere
20.10.22 motor.no
Biringer ønsker ny mjøsbru parallelt med den gamle
19.10.22 gjoviksblad.no
Reagerer på at lastebilforbund erklærer «full tillit» til Vegvesenet
19.10.22 nrk.no
Gratis for alle lastebiler med nullutslipp i bomstasjonene i Oslo og Trondheim
19.10.22 nrk.no
Hva trumfer E6 Megården – Mørsvikbotn?
19.10.22 nordsalten.no
Tre får gi tilbud på ny vei til Tromsø
18.10.22 anleggsmaskinen.no
Bård Hoksrud (Frp) ville bedre bremsekontroll: – Ikke vilje til å se på dette i Statens vegvesen
18.10.22 nrk.no
Statens vegvesen skredsikrar Vikafjellet
17.10.22 kommunikasjon.ntb.no
Utsettelser er uansvarlig hasardspill fra regjeringen
17.10.22 tu.no
Vegvesenet sa opp kontrakten – må betale IBM 172 millioner i sakskostnader
17.10.22 veier24.no
Disse fem er prekvalifisert til E39 Hove-Osli
16.10.22 bygg.no
Lastebilsjåfør Marthe (22) ble ett døgn forsinket – nå vil hun «snike» i fergekøen
nrk.no 02.08.22 
Fem tunneler på E16 mellom Stanghelle og Voss skal oppgraderes neste tre år
veier24.no 02.08.22
TØI skal forske på elektrifiserte veier
toi.no 02.08.2022 
Peab Anlegg vant bru- og veikontrakt til 146 mill
veier24.no 04.07.22
Stopp blødningen på E 6
namdalsavisa.no 04.07.22
Slakter prosess for å fjerne elbilfordeler
tu.no 01.07.22
Reviderte «bløffer»?
14.05.22 an.no
Eit godt folkemøte med om lag 180 deltakarar i Bokn Arena torsdag 12 mai.
13.05 22 bokn.kommune.no
Innlegg: Må fortsatt kjempe for Ring 4-prosjekt
12.05.22 bygg.no
De vet når de står opp at dette er dagen det kan gå galt
12.05.22 an.no
Brua vert truleg mykje rimeigare. Kva gjer kommunen?
12.05.22 marsteinen.no
Regjeringen vil ha flere over på kollektivtransport
12.05.22 abcnyheter.no
Nå må dere våkne i Oslo
11.05.22 tronderdebatt.no
– Innfartsparkering kan ta ned bilkøene
11.05.22 veier24.no
I dag braker det løs: – Dette blir vårens vakreste eventyr!
11.05.22 veier24.no
Blir E6 gjennom Sørfold nedprioritert vil det være totalt uten faglig grunnlag, og kun skyldes politisk press
11.05.22 an.no
Ryfast-takstene: – Dette er mer enn nok
11.05.22 aftenbladet.no
Vegvesenet prioriterer Røldal og Hordfast
10.05.22 radioh.no

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…
Veistandarden i distrikts-Norge står til stryk
Folks vurdering av veiene blir mer og mer negativ jo lenger ut i distriktene man kommer, viser en undersøkelse fra Norges Automobil-Forbund.
veier24.no 01.07.22                  
Viktig veiåpning i Hemsedal
Med åpningen av nye Skjøiten bru har en av de viktigste hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet fått fjernet en stor flaskehals og ulykkespunkt.
anleggsmaskinen.no 30.06.22
Fylkeskommunene kjøper saksbehandlingssystem for grunnerverv av Nye Veier
Det digitale verktøyet har fått tittelen grunnerverv, og er utviklet av Nye Veier. Flere aktører har meldt sin interesse for å benytte løsningen, og Fylkeskommunene er først ute.
kommunikasjon.ntb.no 29.06.22
Statens vegvesen aksepterer vedtaket til Bergen bystyre om Ringveg Øst
Vi ønsket en rask avklaring på spørsmålet om videre planprosess for Ringveg øst, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.
kommunikasjon.ntb.no 29.06.22
E16 Eggemoen – Olum
7. juli åpner den siste delen av 12,4 kilometer ny E16 mellom Eggemoen og Olum i Viken. Vegvesenet beskriver prosjektet som en pilot innen totalentreprise og klimakrav, og veiprosjektet kan også slå i bordet med å ha bygget verdens største konstruksjon uten tegninger.
bygg.no 29.06.22 
Krever bedre beredskap
Fylkestinget i Troms og Finnmark krever at regjeringen oppruster stamveinettet i hele landet.
radionordkapp.no 28.06.22
Raser mot økte bompenger: – Vil gjøre det verst mulig for folk
Frp mener bompengeøkningen i Oslo vil ramme folk hardt.
29.04.22 nettavisen.no
Regjeringen endrer støtte og gjør det enklere for byene å øke bompengene
Regjeringen fjerner flere hundre millioner kroner i øremerkede midler for å få ned bompengene, og lar kommunene ta pengene selv.
16.05.22 nettavisen.no 
Går mot kutt i veiprosjekter neste år
Revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram torsdag, inneholdt ingen kutt eller utsettelser av samferdselsprosjekter. Men til neste år kan det bli annerledes.
14.05.22 bygg.no 
Skrekkrapport om Fornebubanen: Alle alternativer er håpløse
Alt har gått galt med Fornebubanen. Ruter advarer sterkt mot vedtatt løsning. Ingen av alternativene er bedre.
13.05.22 nettavisen.no
Signerte kontrakt på 358 mill. kroner
Trøndelag fylkeskommune har signert kontrakt med Søbstad AS om å bygge fylkesvei.
13.05.22 at.no
Statlege midlar til reduserte bompengar kan nyttast til betre kollektivtransport
– For å få passasjerane tilbake etter pandemien, må vi gjere det meir attraktivt å velje kollektivtransport framfor bil, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
13.05.22 samfedselinfra.no
Programutkastet viser at MDGs samferdselspolitikk ikke henger sammen
MDG vil på den ene siden fjerne bilene, men ønsker samtidig å skvise mest mulig penger ut av bilistene for å finansiere all annen samferdsel. Dette henger ikke sammen.
13.05.22 nettavisen.no
– Det er det dummeste jeg har hørt!
Alle nye store veiprosjekter er satt på vent på ubestemt tid. – Vi må prioritere Forsvaret, sivilt beredskap og penger til flyktningestrømmen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
13.05.22 tv2.no 
Så mye dyrere blir de populære elbilene
Regjeringen vil øke prisene på elbiler over 500.000 kroner.
12.05.22 tek.no
Oslo MDG vil ha totalforbud mot fossilbiler innenfor hele ring 2 i Oslo
Oslo MDG vil etablere nullutslippssone innenfor hele ring 2. Det betyr at alle fossilbiler må bort.
12.05.22 vartoslo.no
Skuffet over egen regjering: – Dramatiske konsekvenser
Rødgrønne fylkespolitikere er misfornøyde med egen regjering etter kutt i kollektivtransporten. De frykter kollektivtransporten vil settes mange år tilbake.
12.05.22 tv2.no
Går kraftig ut mot regjeringens varslede motorveikutt: – Det er landeveisrøveri
Frp mener regjeringen har mer enn nok penger til veibygging i Norge.
12.05.22 nettavisen.no
Bodø nu: Gladmeldinga fra kommunen vil koste deg dyrt – så mye bompenger må du ut med
Bypakke 2 blir hovedsaklig finansiert av bilistene. Nå har Stortinget vedtatt planene.
11.05.22 bodonu.no
Regjeringens taxi-grep angripes fra alle kanter: – Blir håpløst for taxikundene
Mener regjeringens grep er «latterlig» og «håpløs».
11.05.22 nettavisen.no
Regner med inntil 25.000 på Vei og Anlegg
- Vi forventer flere besøkende nå som messa er innendørs, sier Vei og Anlegg-general Gry Ingebretsen
11.05.22 at.no
Kunne endt med voldsom katastrofe
To personer ble sendt til sykehus med røykskader etter at en lastebil gikk opp i flammer på E6 i Oslo tirsdag ettermiddag. Hadde ulykken skjedd bare noen hundre meter lenger fram kunne det endt mye verre, mener eksperter.
11.05.22 dagbladet.no
Rapport om Fornebubanen kaster nytt lys over kostnadssprekken
En konsulentrapport om Fornebubanen peker på usikkerhet knyttet til organisering og ledelse, og anbefaler å sette av en stor buffer til uforutsette kostnader.
11.05.22 vartoslo.no
Nye Veier og Hæhre Entreprenør oppnådde excellent-sertifisering på veiprosjekt
E18-strekningen mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark åpnet desember 2019. Nå er prosjektet sertifisert av Ceequal med karakteren «Excellent».
10.05.22 bygg.no
Foreslår 255 kroner for å kjøre inn til Oslo
Dette er rapporten som vil gi bilistene bompenge-sjokk
10.05.22 nettavisen.no
Høye strømpriser demper elbil-interessen
Den viktigste grunnen til at folk velger elbil er drivstoff-kostandene, viser en ny undersøkelse.
10.05.22 bil24.no
10.05.22 Her er lista: Vegvesenet prioriterer disse store veiprosjektene
Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene.
10.05.22 veier24.no
Scroll to Top