Knallbra for Bergindustriens Høstmøte
at.no 30.09.19 
Mistanke om alvorlig skade på Foldabrua etter at naboer hørte uvanlige lyder
redir.opoint.com 29.09.19
400 år med bompenger
msn.com 28.09.19 
Bilder fra Transport & Logistikk 2019
at.no 27.09.19 
– Selvkjørende biler kan øke klimautslippene
tu.no 27.09.19 
NAF krever mer rettferdige ladepriser
kommunikasjon.ntb.no 27.09.19
Pangstart på Transport & Logistikk 2019
lastebil.no 27.09.19 
Nesten 9000 nordmenn straffet for mobilbruk: Dette gjør det mer enn 20 ganger så farlig å kjøre bil
motor.no 27.09.19 
Vellykket bransjetreff for turbuss
transport.no 27.09.19 
Kan bli slutt på gratis elbilparkering i Oslo
nettavisen.no 27.09.19 
Første elbil med EB-skilt ruller i Stavanger
vegnett.no 26.09.19 
Starter salget av elektriske lastebiler i Norge
yrkesbil.no 26.09.19 
Kvinne (48) fikk 12 000 kroner i bot: Dømt for å ha kjørt elbilen sin tom for strøm
motor.no 26.09.19 
Stangeland sikrer seg fotfeste på Haugalandet
veier24.no 26.09.19 
Ny rapport: Sterk vekst, men lønnsomheten faller i bygg og anlegg
bygg.no 26.09.19 
Volvo startet salget av elektriske lastebiler i Norge
bygg.no 26.09.19 
Meninger: «Møre og Romsdal 2050 – infrastruktur»
smp.no 26.09.19 
Dansk kommune fjerner gratis bysykler: Nesten ingen gadd å bruke dem
tu.no 25.09.19
Ras stengte vegen – nødfergesamband etablert på to og et halvt døgn
vegnett.no 25.09.19 
Betongvekst på Vestlandet: Investerer og får nye oppdrag
buildingsupply.no 25.09.19 
Dårlige veier stjeler halve overskuddet
skog.no 24.09.19 
Viltovergang kan forsinke ny E39 med et halvår
bygg.no 24.09.19
Rådyrt å hurtiglade feil med elbil
motor.no 24.09.19 
Tok de for mye Møllers Tran?
pd.no 24.09.19 
Vassbakk & Stol lavest på Helgøybrua
bygg.no 24.09.19 
Flage Maskin er lavest på E39 Eikefettunnelen
bygg.no 24.09.19
Loendagene 2019 – 40 års jubileum
at.no 24.09.19 
Måtte dele 33 meter i to
at.no 23.09.19 
Ny standard blir en systemintegrator
samferdselinfra.no 23.09.19 
Her skal Flage Maskin bygge rassikring for 210 millioner
anleggsmaskinen.no 23.09.19 
«ROR er ute og ror»
smp.no 20.09.19 
Kan koste 170 millionar i året å halde ved like brua over Bjørnafjorden
nrk.no 20.09.19
Webkamera E18 Rugtvedt-Dørdal
nyeveier.no 20.09.19
E6 – Ny mjøsbru og Moelv vegkryss – åpent møte 24.09
ringsaker.kommune.no 20.09.19

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

«Det er nå eller aldri!» Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…

«Nok en skivebom fra Hopen»

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: «Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…
All articles loaded
No more articles to load
Arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2022-2033. Samferdselsministeren har fått innspel frå etatar og verksemder: Slik er det mogleg å få meir samferdsel for pengane
– Regjeringa har ein svært ambisiøs Nasjonal transportplan (NTP) og framover skal vi bygge ut og vedlikehalde infrastrukturen som aldri før. For å få gjort alt vi har planar om og meir til i neste Nasjonal transportplan, må vi ha betre kontroll på kostnadane og sørge for at vi får mest mogleg ut av kvar samferdselskrone. Eg har difor bedt etatar og verksemder kna alle prosjekta sine i NTP, for å sjå kva moglegheiter vi har for å bygge smartare og meir kostnadseffektivt.
kommunikasjon.ntb.no 01.10.19 
Kan kutte prosjektkostnader med 100 milliarder kroner
Statens vegvesen tror det er mulig å kutte kostnader med 100 milliarder kroner på 120 prosjekt som i dag har en prislapp på om lag 600 milliarder kroner.
vegnett.no 01.10.19 
Nå kan du installere førerkortet på mobilen
Vegvesenets førerkort-app er ute.
tek.no 30.09.19 
– Hadde tunnelane vore eit hotell, så hadde dei blitt stengde på dagen
I mange år har politikarar og transportnæringa gjenteke kravet om at det må byggjast ein ny tunnel på den sterkt trafikkerte hovudvegen mellom Sogn og Fjordane, Sunnmøre og Austlandet.
nrk.no 29.09.19 
Utforsker og utfordrer fremtidens transport
Når Sintef ser inn i krystallkulen er de ikke sikre på at det er smart å overføre mer gods fra vei til jernbane. Konserndirektør Hanne Rønneberg (bildet) mener transportfeltet fortjener langt mer forskning og vil danne et senter for forskningsdrevet innovasjon innen automatisert transport.
yrkesbil.no 27.09.19 
Lavere fartsgrenser og gjennomgang hvert fjerde år: Slik står det til med kurvene på norske veier
Fra nyttår endres ansvarsfordelingen for det norske veinettet.
tu.no 27.09.19 
Vegvesenet må avlyse prosjekt: Mangler kapasitet på grunn av omorganiseringen
Omorganiseringen i Statens vegvesen gjør at etaten ikke har kapasitet til fullføre anbudsrunden på fylkesvei 333 i Sandnes.
veier24.no 27.09.19 
Politiet frykter liv kan gå tapt: Elsparkesyklist kjørte i 80 km/t uten hjelm
vg.no 27.10.19
vg.no 27.10.19
I 2024 skal dette brutårnet bygges. Nå skal det undersøkes om grunnen er trygg
Vegvesenet ber om tilbud på kjerneboringer på Svarvehelleholmen.
veier24.no 26.09.19 
Siv Jensen: – Farlige vogntog SKAL bort fra veien
Mens den siste hektiske støvpussen foregikk inne i utstillingsområdet til messen som nå har åpnet (se bilder), gikk finansminister Siv Jensen opp på podiet i konferansesalen.
tungt.no 26.09.19 
Våre kostelige bilavgifter
Den norske måten å fremme kjøp av elbiler på er robust. Den sikrer norske skatteytere mot å betale for andre lands klimapolitikk på personbilområdet.
samferdsel.toi.no 25.09.19 
Disse vei-toppene kjemper om å bli ny vegdirektør
Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud vil fortsette i jobben, men får konkurranse fra egne regionvegsjefer og Nye Veiers toppsjef.
veier24.no 24.09.19 
To ganger i år ble veiene i bygda stengt av ras. Nå får rv 5 i Jølster ny tunnel
Statens vegvesen har signert kontrakt med Hæhre - arbeidene begynner i løpet av noen uker.
veier24.no 24.09.19
Ny motorvei ender i gammel, trafikkfarlig bru
Dette møter bilistene på den nye motorveien i Buskerud: En gammel, trafikkfarlig bru med fartshumper – og 40 kilometer fartsgrense. Ikke før nærmere 2030 vil ulykkesfellen forsvinne.
motor.no 24.09.19 
Video: Bedre beregningsmodeller for lange hengebruer
Kunnskap om hvordan lange hengebruer reagerer på vind er avgjørende for å kunne planlegge en bru som skal leve i minst hundre år.
forskning.no 24.09.19 
Uriktig bruk av trafikkskilt og vegoppmerking
«Kolleger med skilt og oppmerking som ansvarsområde både i Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner merker press for å ta i bruk løsninger de er faglig uenige i og som er i strid med gjeldende regelverk», skriver Bjørn Skaar i dette innlegget.
samferdsel.toi.no 24.09.19 
Nå er vi over i drift
2. juli åpnet vi vår første ferdige veistrekning, E18 Tvedestrand – Arendal. Det var en milepæl og utvilsomt en stor dag. Nå skal vi skape nytte for trafikanten og økte verdier for samfunnet. Det er et stort ansvar.
at.no 23.09.19 
Vi kjører stadig mer – men forurenser mindre
Samferdselsdepartementet går nå ut med tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser at luftforurensing fra transportsektoren har gått ned fra 1990 til 2017. Det skjer samtidig som antall tilbakelagte kilometer har økt betydelig.
abcnyheter.no 23.09.19 
Bompenger: fem plusser og åtte minuser
Bompenger er en het potet. Følelsene er sterke på begge sider. Noen hater dem, andre elsker dem. Men hva er de rasjonelle, faglige argumentene for og imot? Fins de?
samferdsel.toi.no 23.09.19
Avlyser milliardkontrakt – frykter for hele Rogfast
Statens vegvesen trodde Rogfast-prosjekt skulle bli langt billigere. De avlyser derfor milliardkontrakt. – Vi er i sjokk, sier Tore Voster hos entreprenør Stangeland.
nrk.no 20.09.19
Nye Veier lyser ut bygging av ny E18 gjennom Porsgrunn i én kontrakt
Nye Veier har besluttet at konkurransen om bygging av ny E18 gjennom Porsgrunn skal lyses ut i markedet som én kontrakt. Konkurransen lyses ut i november.
kommunikasjon.ntb.no 20.09.19 
Slutt på bompenger på Svinesund i 2020
– Det er alltid gledelig når vi kan avslutte bompengeinnkreving. Spesielt når vi kan avslutte tidligere enn først antatt. I løpet av neste år blir det slutt på innkreving av bompenger på Svinesund. Det er om lag fem år raskere enn forventet, sier statssekretær Tommy Skjervold.
kommunikasjon.ntb.no 20.09.19
Nå skal politikerne diskutere den nye E6-planen
Nye Veier AS har levert nytt forslag til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen.
bladet.no 19.09.19

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…
All articles loaded
No more articles to load

84 000 tonn mindre salt på veiene forrige vinter

Bruken av salt i vinterdriften snudde ned forrige vinter. Vegvesenets entreprenører brukte 84 000 tonn mindre salt vinteren 2018/2019 sammenlignet med vinteren før. Dette tilsvarer en reduksjon på omtrent en firedel.

Meninger: «Nye vurderinger av E39 Ålesund-Molde»

Transportetatene og Nye Veier AS har levert innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033. Det er i lokale media framstilt som at Nye Veier AS har kommet med «tøff» og «kraftig» kritikk av utredningene Statens vegvesen har gjort.

Arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2022-2033. Samferdselsministeren har fått innspel frå etatar og verksemder: Slik er det mogleg å få meir samferdsel for pengane

– Regjeringa har ein svært ambisiøs Nasjonal transportplan (NTP) og framover skal vi bygge ut og vedlikehalde infrastrukturen som aldri før. For å få gjort alt vi har planar om og meir til i neste Nasjonal transportplan, må vi ha betre kontroll på kostnadane og sørge for at vi får mest mogleg ut av kvar samferdselskrone. Eg har difor bedt etatar og verksemder kna alle prosjekta sine i NTP, for å sjå kva moglegheiter vi har for å bygge smartare og meir kostnadseffektivt.

Utforsker og utfordrer fremtidens transport

Når Sintef ser inn i krystallkulen er de ikke sikre på at det er smart å overføre mer gods fra vei til jernbane. Konserndirektør Hanne Rønneberg (bildet) mener transportfeltet fortjener langt mer forskning og vil danne et senter for forskningsdrevet innovasjon innen automatisert transport.
All articles loaded
No more articles to load