Tolv tunneler på hovedveiene er mørklagte
nrk.no 04.02.19 
Norges første motorveg i betong ble også den siste
veier24.no 04.02.19 
Tunnelsikkerhet blir pensum for brann- og redningstjenesten
vegnett.no 04.02.19
Dette er det nye bil-ordet du må lære deg
dinside.no 03.02.19 
Ser på nye dekk-krav
vegnett.no 01.02.19 
Regjerings-nei til CO2-fond
mtlogistikk.no 01.02.19 
PNC bygger E16 Eggemoen – Åsbygda
bygg.no 01.02.19 
– Staten selv er den største utfordringen
anleggsmaskinen.no 01.02.19 
Film om prosjektet Eiganes-tunnelen
anleggsmaskinen.no 01.02.19 
For mye «ulumskheter»* i bransjen
anleggsmaskinen.no 31.01.19 
Nesten en million tunge kjøretøy over Svinesund i 2018
lastebil.no 31.01.19 
Vegvesenet vil ha anbud på etterlengtet totalentreprise i Telemark
veier24.no 31.01.19 
Verdens største bussflåte med elektriske dobbeldekkere
bussmagasinet.no 31.01.19 
Skjult sjalusi på Nye Veier i Innlandet
gd.no 30.01.19 
Nå blir transporten dyrere
lastebil.no 30.01.19 
Svar til lederne i SMP og RB om fjordkryssingen over Romsdalsfjorden
tk.no 29.01.19 
Statens Vegvesen og Nye Veier
oa.no 29.01.19 
Overtagelsesbefaring etter 1329 dager
at.no 29.01.19 
Mangelfull tunnelsikkerhet påvist av Vegtilsynet
samferdsel.toi.no 28.01.19 
Arrangerer næringslivskonferanse om Ring 4 i Vikersund
bygg.no 28.01.19 
Frp og bompenger
ostlendingen.no 28.01.19 
Skanska vant veikontrakter for over ni milliarder – dette var de ti største Vegvesen-kontraktene i 2018
bygg.no 25.01.19 
Nye ploger gjør at E 39 brøytes i full bredde
dagsavisen.no 25.01.19 
Vil effektivisere samferdselssektoren
opdalingen.no 25.01.19 
Bare halve historien om E6- og E16-utbyggingen
oa.no 25.01.19 
Slik forskjellsbehandles norske og utenlandske transportører
lastebil.no 24.01.19 
Speditørene ønsker kontroller velkommen
at.no 24.01.19 
SSB: Godstransport med lastebil
ssb.no 23.01.19 
SSB: Byggekostnadsindeks for veganlegg
ssb.no 23.01.19
Planlegging av nye E18 Dørdal-Grimstad et viktig skritt videre
ntbinfo.no 23.01.19 
Veiene trenger strøm, mye strøm
vegnett.no 23.01.19 
62 fikk kjøreforbud da flere hundre vogntog ble kontrollert i Nord-Norge
vegnett.no 22.01.19 
– Vi må ut og skryte mer av det vi gjør
samferdselinfra.no 22.01.19 
Derfor er toakslede trekkvogner dårlig nytt på vinterføre
lastebil.no 22.01.19 

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

«Det er nå eller aldri!» Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…

«Nok en skivebom fra Hopen»

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: «Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

«Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo»

«Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for…

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…
All articles loaded
No more articles to load
Ser store muligheter for betongelementer i anleggsprosjekter
Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS utfordrer betongelementprodusentene til å jobbe tettere inn mot entreprenørene og rådgiverne for å komme tyngre inn i anleggsprosjektene.
bygg.no 25.01.19 
To milliarder skiller alternativene til ny E39 i Åsane
Skal den nye E39-traseen mot Nordhordland gå via Blindheimsdalen eller Eikås? Opptil to milliarder kroner skiller alternativene.
bt.no 24.01.19
Miljøfartsgrensen i Oslo avvikles midlertidig
Det er målt lavere nivåer av svevestøv i Oslo. Dermed fjernes miljøfartsgrensen på flere veier.
motor.no 24.01.19 
Aga Haug i strupen på Høyre om E 134 arm: – Det er tverrpolitisk enighet i fylket
Ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap), utfordrer Høyre både regionalt og nasjonalt på å få på plass en KVU for arm til Bergen.
docdroid.net 23.01.19
Nye Veier har bestemt hvem som skal bygge E6 mellom Kvål og Melhus
Peab og Cowi videre i konkretiseringsfasen.
veier24.no 23.01.19 
Inntil 40 år med bropenger – eller 100 år med fergebillett?
Finansiering av broer som avløser ferger, må ses i et langt perspektiv.
bt.no 22.01.19 
Vegvesenet advarer: – Krav fra byrådet i Oslo vil føre til mer kø og mer forurensning
Oslo kommune og Statens vegvesen er i langvarig krangel.
nettavisen.no 22.01.19 
Konkurransen om infrastrukturprosjekt skjerpes
ARCTIC ENTREPRENEUR: - Det er viktig at norske entreprenører rigger seg for en enda tøffere konkurranse, blant annet fra utenlandske aktører som ser at det norske infrastrukturmarkedet er et spennende marked.
byggfakta.no 22.01.19 
Ny E39 fra Mandal til Lyngdal øst: Presenterer nye alternativer
Nye Veier presenterer to nye traseer som tas med i konsekvensutredningsfasen for ny E39 fra Mandal til Lyngdal øst.
ntbinfo.no 22.01.19 
Åpnet vinterens store møteplass for anleggsbransjen
Hele 112 utstillere og godt over 1500 deltakere gjør Arctic Entrepreneur til landets største og viktigste arrangementet i sitt slag
anleggsmaskinen.no 22.01.19 
E39 Kristiansand – Ålgård: Nye Veier fremskynder byggestart på delstrekninger
Nye Veiers E39-prosjektorganisasjon jobber med å fremskynde byggestart for flere delstrekninger. For prosjektet Lyngdal øst til Lyngdal vest kan anleggsarbeidet være igangsatt så mye som ett år tidligere enn planlagt.
bygg.no 21.01.19 
Det glemte Vestlandet
Hvis ikke Erna Solberg kommer på banen, blir hun neppe gjenvalgt.
bt.no 21.01.19 
Regjeringen vil begrense antall strekningsmålinger på veiene
Det er i dag 26 strekninger med fotobokser som måler gjennomsnittshastighet på norske veier.
dinside.no 21.01.19
Realisering ny E39 Kristiansand – Ålgård: Nye Veier fremskynder byggestart på delstrekninger
Nye Veiers E39-prosjektorganisasjon jobber med å fremskynde byggestart for flere delstrekninger. For prosjektet Lyngdal øst til Lyngdal vest kan anleggsarbeidet være i gangsatt så mye som ett år tidligere enn planlagt.
ntbinfo.no 20.01.19 
Får ikke bukt med ulovligheter i bransjen
– "Jeg begynner å bli litt lei, vi klarer å ta noen flere, men innser at dette bare er toppen av isfjellet. Jeg leter etter en gamechanger."
tungt.no 19.01.19 
Lokalkunnskap gir bedre vei
En firefelts motorvei med 110 km/t kan by på utfordringer for lokalsamfunnet som får veien tett innpå seg. Samtidig kan det oppstå muligheter når hovedferdselsåren flyttes, både til å påvirke valgt løsning, til å redusere ulemper eller skape merverdi. Derfor arrangerer Nye Veier folkemøter for å få råd og innspill til arbeidet.
nyeveier.no 18.01.19
Veiprising i Norge – slik bør prisene reguleres
Den viktigste avgjørelsen som må fattes ved innføring av veiprising i Norge, er hvordan veiprisene løpende skal reguleres, mener TØI-direktør Gunnar Lindberg. Hans råd er at en uavhengig organisasjon opprettes for å gjøre jobben – riktignok basert på politisk vedtatte grunnregler.
samferdsel.toi.no 18.01.19 
Ny firepartiregjering: Flere prosjekter til Nye Veier og fartsgrense på 120 km/t
Detaljeringsgraden for hva H, FrP, V og KrF vil gjøre på vei øker i den nye regjeringsplattformen, sammenlignet med den forrige.
veier24.no 17.01.19 
Nei, 1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobben
Det har blitt skapt et inntrykk av at en rekke ansatte i Statens vegvesen nå mister jobbene sine. Dette er feil!
samferdsel.toi.no 17.01.19
Veivesenet kutter 1650 ansatte – internkostnader skal ned 1,7 mrd.
Det er for mange kokker i Statens vegvesen. Et mål om mer vei for pengene fører til at mange mister mange jobben. Disse punktene forklarer hva som skjer.
aftenposten.no 15.01.19 
Vegvesenet vil dele erfaringer for å unngå nye kollapser
bygg.no 15.01.19 
bygg.no 15.01.19 
En ny og spennende epoke for Statens vegvesen
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen leverte tirsdag sin anbefaling for fremtidig organisering av Statens vegvesen. Regionmodellen opphører, og Statens vegvesen innfører i stedet en funksjonsmodell som består av blant annet divisjonene Veg, Utbygging, Transport og samfunn i tillegg til Trafikant og kjøretøy.
vegnett.no 15.01.19 
Heller kaldt vann i blodet på Hordfast-motstanderne: – Jeg vil bygge veier, ikke ferger
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er fast bestemt på å realisere gigantprosjektet på E39.
nrk.no 15.01.19 

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…
All articles loaded
No more articles to load

Veiprising – har bilimportørene glemt godstrafikken?

Kommentar: Stortinget skal om kort tid vurdere prinsippet veiprising. Bilimportørenes forening har derfor gjort en spørreundersøkelse med lovende resultater, men synes å ha glemt at det finnes stadig mer annet enn privatbiler på veien. Ikke minst gods.
All articles loaded
No more articles to load