Bedre løsninger for landbruket gjennom dialog
nyeveier.no 08.12.21 
Slår alarm om kollektivtrafikken – frykter negativ spiral
nrk.no 08.12.21 
Ny rapport: Kvaliteten på norske veier blir stadig bedre
veier24.no 07.12.21 
Tyske hydrogenlastebiler til Norge
hydrogen.no 06.12.21 
Riksvei 4: Peab mener konkurransen skulle vært avlyst og har klaget inn Vegvesenet til Kofa
veier24.no 06.12.21 
Stadig bedre vei i Østerdalen
veier24.no 06.12.21 
«Romsdalsaksen best på alle områder»
rbnett.no 05.12.21 
Enighet om bybane over Bryggen i Bergen
nettavisen.no 04.12.21 
Varsel om oppstart – Reguleringsplanarbeid E134 Sveivesvingen, Vågslid
vinje.kommune.no 03.12.21 
62 millioner til forskning på miljøvennlig transport
mtlogistikk.no 03.12.21 
E18: Mangler 4 milliarder
nettstart.no 02.12.21
Haugalandspakken må avsluttes neste år
h-avis.no 02.12.21 
I dag åpner riksvei 9 Besteland-Helle: Stadig mer gul stripe gjennom Setesdal
veier24.no 02.12.21 
Vegvesenet forenkler varsling om veiarbeid
bygg.no 02.12.21 
Drastisk grep: Vil gjøre bensin og diesel 5 kroner billigere per liter
abcnyheter.no 02.12.21 
Ny rapport bekrefter tidligere utredninger om kryssing av Romsdalsfjorden
tk.no 02.12.21 
Vegvesen-ansatt utnevnt som ridder av Italias Stjerneorden
veier24.no 02.12.21 
Hæhre halvveis på Skjøiten bru
bygg.no 02.12.21
Kan spare milliarder på håndtering av gravemasser
samferdselinfra.no 02.12.21
Møreaksen versus E136
tk.no 01.12.21 
Birkeland i gang med E39-tunnel
bygg.no 01.12.21 
Statens vegvesen utvidar anleggsområdet på Bondeviki – Fardal
kommunikasjon.ntb.no 30.11.21 
Sprekkene har nå blitt større – Stavåbrua på E6 i Rennebu stenges for tungtrafikk
veier24.no 30.11.21 
Innlegg: Byggenæringen blir digital
bygg.no 29.11.21 
Statsråd-nei til billigare hurtigbåt-reiser
nrk.no 29.11.21 
Det er blitt dyrere å ta buss, fly og tog
motor.no 29.12.21 
Skaper verdiar for milliardar – får likevel ikkje «småpengar» til rassikring
nrk.no 28.11.21 
Utsetter åpningen av fylkesvei
bygg.no 26.11.21 
Hvem bryr seg vel om trafikkpakke 5?
tb.no 26.11.21 
If it works in Norway – it works everywhere!
samferdselinfra.no 26.11.21 
Vegvesenet har kontrollert 32 890 person- og varebiler langs vegene i år
vegvesen.no 26.11.21 
Skal bore i Sandvikselva for å få informasjon til tunnelplassering
vegvesen.no 26.11.21 
Varebiler og lastebiler må også lades
finansavisen.no 26.11.21 
Truer med økte bompenger
oblad.no 25.11.21 
No skal det skredsikrast her
vegvesen.no 25.11.21 
Opptak av digitalt folkemøte om E6 Nedgård – Vindåsliene
nyeveier.no 25.11.21 
Fortsatt fri fart på Autobahn
veier24.no 25.11.21 
Får E6 høyere fartsgrense? Avklaringen kan komme til sommeren
adressa.no 25.11.21 
Anbefaler én av de østlige veilinjene
nyeveier.no 25.11.21 
Skremselspropaganda fra Høyre
an.no 25.11.21 
Høy takhøyde på folkemøtet på Sollihøgda
vegvesen.no 24.11.21 

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…
Nye Veier og Eiffage godt i rute med ny E18 Rugtvedt – Langangen
Utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn og Bamble i Vestfold og Telemark fylke er godt i gang på ny firefelts E18 mellom Rugtvedt og Langangen.
veier24.no 14.12.21 
Inviterer til dialogmøte om Ramstadsletta-Nesbru
Utforming av plan og leveranse samt fleksibilitet i løsninger står på agendaen når Statens vegvesen inviterer til dialog om E18 Ramstadsletta-Nesbru.
veier24.no 14.12.21 
Vegvesenet lyser ut forberedende entreprise for milliardtunnel
Statens vegvesen utlyser konkurranse for forberedende arbeid på ny vei E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune.
bygg.no 13.12.21 
Markerte viktig milepæl med sang, flagg og julelykter
Nå er første delstrekning av E6-prosjektet Kvål – Melhus åpnet for trafikk. Dette ble markert på nye Skjerdingstad bru i dag.
kommunikasjon.ntb.no 09.12.21 
Åpner ny E16 i Jevnaker et halvt år før tiden
Statens vegvesen og Skanska fremskynder åpningen av ny E16 i Jevnaker til 20. desember. Det er et halvt år før tiden.
vegvesen.no 08.12.21
Klart saktere enn andre: Snittfarten på norske veier er 67 km/t
Bilene på norske veier kjører mye saktere enn biler i andre europeiske land. Samtidig er det langt færre dødsulykker på veiene i Norge enn ellers i Europa.
motor.no 07.12.21 
God fremdrift i planarbeidet for ny E6 gjennom Gudbrandsdalen
Lokalt engasjement og godt samarbeid mellom kommunene og Nye Veier bidrar til god fremdrift i planarbeidet for ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Nylig deltok omtrent 70 engasjerte innbyggere på folkemøte i Sel og nå inviteres det til nye informasjonsmøter om planprogrammet for ny trafikksikker E6 i Ringebu og Øyer.
kommunikasjon.ntb.no 06.12.21 
Kollektivtransporten er den store taperen
Vi må se på dagens organisering av samferdselssektoren på nytt.
aftenposten.no 05.12.21 
– Våre veikontrakter sikrer arbeidsplasser i hele landet
Statens vegvesen mener de har valgt en kontraktsstrategi som sikrer god konkurranse når vegvesenet lyser ut veiprosjekter.
veier24.no 03.12.21
KVU Nord-Norge: Kva for behov skal dekkast?
Kven har behov? Kva er det behov for? Kva er dei viktigaste behova? Prosjektgruppa i KVU Nord-Noreg jobbar nå aktivt med behovsanalysen.
vegvesen.no 03.12.21 
Tunnelstrid i Oslo: – På tide at Raymond Johansen legger bort kjepphestene
Høyre inviterer byrådslederen til forhandlinger om omstridt milliardprosjekt.
nettavisen.no 02.12.21 
Drivstoff-prisene vil øke neste år
NAF er sterkt kritisk til at Ap og Sp har blitt enig med SV om å øke drivstoff-prisene.
bil24.no 01.12.21
EU vil utfordre Kina: 3.000 milliarder skal brukes på infrastruktur
EU-kommisjonen vil at det skal investeres over 3.000 milliarder kroner på infrastrukturprosjekter verden over i et forsøk på å møte Kinas massive satsing.
nettavisen.no 01.12.21 
I dag er det dyrere å lade elbilen enn å fylle diesel eller bensin
På det «verste» vil det koste nesten 24 kroner for 10 minutter i dusjen i Sør-Norge. – Dette er den nye normalen, sier strømeksperten.
tv2.no 30.11.21 
Får penger til rassikring allerede neste år: – Tidenes julepresang
Ap, Sp og SV ble mandag ettermiddag enige om å sette av penger til å rassikre en av Norges verste veier allerede neste år
nrk.no 29.11.21 
«For billig å kjøre bil»: Oslo vil øke bompengene betydelig
Oslos politikk for kutt av CO₂-gasser har fått flere nesestyvere i høst. Byråd Sirin Stav (MDG) varsler nå en kraftig økning i bompengene som en konsekvens.
motor.no 28.11.21 
Flertallspartiene i Rogaland roper varsko om rassikring
– Byggestart om fem år er ikke godt nok, sier fylkesordføreren i Rogaland.
dagsavisen.no 26.11.21 
Drømmen om statsmonopolet blir et mareritt for folk
Jernbanereformen skal visst reverseres, koste hva det koste vil. Det vil i tilfelle skje på skattebetalernes og pendlernes bekostning.
nettavisen.no 26.11.21 
Vegvesenet har lyst ut Rogfast-kontrakt til 3,5 milliarder kroner
En av de tre største Rogfast-kontraktene er nå lyst ut. Det er en milepæl i byggingen av verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel.
bygg.no 25.11.21 
– Kobler første landkar før jul
- Dette er det siste store anlegget som blir ferdig i hele veiprosjektet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Bernt Rinde til N247 torsdag ettermiddag.
n247.no 25.11.21
Kritisk møte om ny E6
gd.no: Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.
gd.no 24.11.21 
Riksveiene på Østlandet rustes opp: Kontrakter for 450 mill er lyst ut
Vegvesenet akter å ta et lite krafttak på veiene på Østlandet.
veier24.no 24.11.21 
De jakter på de beste veilinjene i Øst-Telemark
Tre uavhengige fagmiljøer presenterte nylig sine foreløpige resultater av linjesøk på strekningen ved bruk av verktøyet Trimble Quantm.
veier24.no 24.11.21 
Scroll to Top