Anders Tyvand ny statssekretær i Samferdselsdepartementet
kommunikasjon.ntb.no 30.10.20 
Strengere vinterkrav for tunge kjøretøy
lastebil.no 30.10.20 
E134 Dagslett – E18 og så videre … – kanskje helt til Eiker
lierposten.no 29.10.20 
Størst med droner
anleggsmaskinen.no 29.10.20 
Her går 180 tonn sprengstoff i lufta
at.no 29.10.20 
Nye Veiers avlyste konkurranse snart klar for utlysning igjen – mener justert prosjekt vil passe enda bedre for norsk anleggsbransje
bygg.no 28.10.20 
Krevende karantenesituasjon for PNC – har 100 polske betongarbeidere ved E16-prosjekt
bygg.no 28.10.20 
Det er ved Mjøsbrua det skal skje
oa.no 28.10.20 
Utsatt ferdigstillelse av ny E18 Varoddbru
tungt.no 27.10.20 
Flaskehalsene på Sluppen må bort
midtnorskdebatt.no 27.10.20 
E6 Arnkvern – Moelv
bygg.no 27.10.20 
«Mosegrodde ideer og revesaks»
smp.no 27.10.20
Fylkesvegnettet, en skam for nasjonen
sva.no 27.10.20 
Mer enn 200 innspill til oppstart av reguleringsplan for nye E18 Dørdal-Tvedestrand
kommunikasjon.ntb.no 26.10.20 
Økt mobilitet hjelper alle
mynewsdesk.com 26.10.20 
Nå kommer pengene: To milliarder kroner til ny riksvei 4 på Hadeland
veier24.no 23.10.20 
Regjeringen lovet å fjerne bom, men ingenting har skjedd: – Provoserende
nrk.no 23.10.20 
«Avlys bypakken nå!»
smp.no 23.10.20 
«Motarbeider kryssing av Langfjorden»
smp.no 23.10.20 
«Møreaksen vs. Romsdalsaksen enno ein gong»
smp.no 23.10.20 
Her kan du se folkemøtet om E6 Kvithammar-Åsen
nyeveier.no 22.10.20 
Rassikrer Lom med radar
tungt.no 22.10.20 
E39 Ørskogfjellet: – Avlyst fordi vi lempet litt på kravene, men konkurransen lyses raskt ut igjen
veier24.no 22.10.20 
Markerte gjennomslag for Søgnetunnelen
bygg.no 21.10.20 
Toppkarakter til rv 3/25
tungt.no 21.10.20 
Arbeiderpartiet vil utrede arm fra E134 til Bergen
bygg.no 21.10.20 
Skal utvikle digital tvilling for bru over Bjørnafjorden
veier24.no 21.10.20 
Sikret seg internasjonal teknologipris
bygg.no 21.10.20 
Ber Stortinget øke bevilgningene til vei og skredsikring med 130 milliarder kroner
ilaks.no 21.10.20 
Kommunene slo seg sammen – nå ber de regjeringen slette bompengegjelden
nrk.no 20.10.20 
Nedgang i salget av anleggsmaskiner på 16 prosent i 3. kvartal
veier24.no 20.10.20 
E6-strekning sto ferdig i juli – nå er den offisielt åpnet
bygg.no 19.10.20 
Oppløftende for rv4, men kampen er ikke vunnet
oa.no 19.10.20 
Opnar ny rasteplass med ein sjøormskulptur på rv. 36
vegvesen.no 19.10.20 
Ny kontrakt: Nå skal det bli nye veilys langs E39 i Nordhordland
veier24.no 19.10.20 
Skriver historie: Veidekke har lagt sin første kilometer med klimanøytral asfalt
veier24.no 19.10.20 
Markerte oppstart for Nydalsbrua i Trondheim
vegvesen.no 16.10.20 
Vil starte veiprosjekt fra Oslo og Hønefoss mot Sverige
byggfakta.no 16.10.20
Vil prioritere Seljestad-Røldal
radioh.no 16.10.20 
Elektrifiserer E39 Kristiansand-Ålgård
bygg.no 16.10.20 
Nytt hovedstyre i MEF
at.no 16.10.20 

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

“Det er nå eller aldri!” Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…
Hareide om kompetanseflukt: – Vegvesenet vil få store oppgaver
Mandag åpnet Nye Veier siste rest av de 43 kilometerne med motorvei fra Kolomoen til Moelv. På det som var en festdag for Nye Veier, kunne samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) betrygge med at også Statens vegvesen vil få store oppgaver fremover. – Når jeg kommer med NTP, vil det oppleves som et svar på dette, sier han
bygg.no 27.10.20 
Eiffage Génie Civil valgt for ny E18 gjennom Porsgrunn
Nye Veier har valgt å gå videre med det franske entreprenørselskapet Eiffage Génie Civil til konkretiseringsfasen for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Langangen - Rugtvedt.
at.no 27.10.20 
Statens vegvesens nedprioritering av Nord-Norge vekker harme
Statens vegvesen fjernet utbedringer av flere fjelloverganger i Nord-Norge fra prioriteringslista til Nasjonal Transportplan. Det vekker reaksjoner i nord.
framtidinord.no 27.10.20 
Norges lengste sammenhengende veiutbygging er åpnet
– 43 kilometer bygget ferdig på 41 måneder er smått imponerende, sier samferdselsministeren.
veier24.no 26.10.20 
– Har knapt penger til å tette de verste hullene
lastebil.no 26.10.20 
lastebil.no 26.10.20 
Har åpnet 800 kilometer ny vei siden 2013 – vil overføre Nye Veier-modellen til Vegvesenet
Solberg-regjeringen har åpnet nesten 800 kilometer ny vei siden 2013, og ytterligere 200 kilometer ny riksvei er under bygging eller straks klart for anleggsstart. Samferdselsdepartement mener Nye Veier-modellen har vært en suksess og åpner nå for å gi Vegvesenet noe av de samme forutsetningene.
bygg.no 26.10.20 
Slår alarm om at Statens vegvesen kan kollapse
Siw Tyldum sitter på innsiden av Statens Vegvesen og advarer mot at selskapet kan kollapse. Hun får full støtte av leder Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forbund.
vg.no 25.10.20 
Nå starter planleggingen av E18 Ramstadsletta – Slependen
Statens vegvesen og rådgiver Norconsult setter nå fullt trøkk på arbeidet med reguleringsplan for strekningen E18 Ramstadsletta – Slependen, som er andre etappe av E18 Vestkorridoren.
bygg.no 23.10.20 
Anbefalinger for bedre samfunnsøkonomiske analyser
FORSKNING: En gjennomgang av 38 samfunnsøkonomiske analyser i statens prosjektmodell viser at det er betydelig sprik i hvordan man verdsetter nytte og kostnader. Vi gir tre anbefalinger for hvordan man kan oppnå en bedre og mer enhetlig praksis.
samferdsel.toi.no 23.10.20 
Vegvesenet vil kjøpe rådgivertjenester for inntil 880 mill over fire år
Inntil sju firmaer kan sikre seg en hyggelig rammeavtale.
veier24.no 23.10.20
Statens vegvesen trenger større frihet til planlegging og finansiering
For å realisere mer sikker og miljøvennlig vei for pengene, må vi jobbe annerledes.
aftenposten.no 22.10.20 
Nytt håp for vegen som kan kutta reisetid mellom Oslo og Bergen med tre timar.
Regjeringa vil ikkje gjera det, men no tvinger stortingsfleirtalet gjennom ei utgreiing av ny arm til Bergen frå E134.
nrk.no 22.10.20
Rogfast til Stortinget i desember
Rogfast-utbyggingen har vært stanset i ett år. Nå får Stortinget saken på bordet i desembernforeningen.no
nforeningen.no 21.10.20 
«Dette er gode nyheter for Grenland, dersom ikke vi roter det til selv her lokalt»
Statens vegvesen prioriterer ny riksvei 36 mellom Skjelsvik-Skyggestein i sitt innspill til ny Nasjonal transportplan, som ble levert inn til Samferdselsdepartementet 15. oktober. Dette er gode nyheter for Grenland, dersom ikke vi roter det til selv her lokalt.
varden.no 19.10.20 
Bompenge-innbetalingene vokser for 11. år på rad
I koronaåret 2020 blir det innbetalt rundt 12,3 milliarder kroner i bompenger, anslår Samferdselsdepartementet. Det er ny rekord for ellevte år på rad.
motor.no 19.10.20 
Slik kan ny E6 i Stjørdal bli
Reguleringsplanen for Stjørdal-parsellen for E6 Kvithammar-Åsen er nå ute på høring. I denne ferske animasjonsfilmen kan du se hvordan den nye motorveien kan bli.
nyeveier.no 19.10.20 
Denne vegen til 2,3 milliarder kan bli skrotet
Den nye firefelts E16 gjennom Skarnes kan bli lagt ved en storskole med 800 elever. Alternativet er at en allerede nybygd veg til 2,3 milliarder kroner kan bli skrotet.
nrk.no 19.10.20 
«Det er først nå dette teknisk sett vil kunne realiseres»
«Kryssing av Stjørnfjorden er teknisk sett oversiktlig. Denne forbindelsen har størst betydning for Fosen internt, og medfører svært liten trafikkøkning på ferjesambandet Flakk-Rørvik», framkommer blant annet i dette leserinnlegget.
fosna-folket.no 18.10.20 
Nye Veier ønsker seg ansvaret for 20 prosent av riksveinettet
– Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Vi foreslår derfor i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.
veier24.no 16.10.20
Vegvesenet vil kutte fellesprosjektene – Bane NOR holder igjen
Store fellesprosjekter med parallell utbygging av vei og jernbane kan være fordyrende og ugunstig for naturen, mener veimyndighetene. Nå vil Statens vegvesen bort fra fellesprosjektene, mens Bane NOR holder døren åpen.
bygg.no 16.10.20
Mer for pengene – helhetlig utbygging og drift av veiinfrastruktur
Nye Veier har i dag levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet. – Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.
kommunikasjon.ntb.no 15.10.20 
Vegvesenet sparer 50 milliarder i kostnadskutt – som kan resultere i 46 nye veiprosjekter
Store innsparinger og nytenkning gjør at Vegvesenet kan foreslå 46 store veiprosjekter og strekningsutbedringer i første del av transportplanperioden 2022-2033.
veier24.no 15.10.20
Entreprenørundersøkelse: Forventer kraftig nedgang for byggenæringen i 2021
I en fersk medlemsundersøkelse svarer en av to entreprenørselskaper at de forventer en svakere ordresituasjon i 2021. - Det er svært bekymringsverdig, sier Kari Sandberg, administrerende direktør Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).
bygg.no 15.10.20

Lyser ut E6 Helgelandsvegen

Statens vegvesen har offentliggjort og lyst ut kontrakten på å bygge den første delen av ny E6 gjennom Helgeland sør.

Lyser ut E6 Helgelandsvegen

Statens vegvesen har offentliggjort og lyst ut kontrakten på å bygge den første delen av ny E6 gjennom Helgeland sør.
Scroll to Top