Kabotasje, sosial dumping og tafatte politikarar
vg.no 08.12.19 
I dag sikrer bompengemotstanderne en stor seier
nrk.no 06.12.19 
«Utredning av Romsdalsaksen»
smp.no 06.12.19
Det må bli billigere, enklere og raskere å kjøre elbilen til sentrum og parkere
nettavisen.no 06.12.19 
Intervju? Nei, takk!
motor.no 05.12.19
Vil løse flere konflikter utenom rettssalen
anleggsmaskinen.no 05.12.19
Lastebileier fikk én mill. kroner i bot
at.no 05.12.19 
Gjenåpning av E16-tunneler utsatt igjen
budstikka.no 03.12.19 
Prosjekterende i økonomisk strid om fastpris med Statens vegvesen – vant i retten
bygg.no 03.12.19 
Snart kan du bruke elektronisk ID på tvers av landegrensene i EU
digi.no 03.12.19 
Nils Smetbak frigjøres for arbeid med FP3-anken – Anders Høiback konstitueres som daglig leder i Isachsen Anlegg
bygg.no 03.12.19 
FNB vil ha gratis bom i helgene: – Bompenger er en tung byrde for mange i Oslo
vartoslo.no 02.12.19
SSB: – Bybusser slipper ut mer klimagasser per personkilometer enn personbiler
nettavisen.no 02.12.19
God start for Skanska ved Nordøyvegen – Dette er Norges mest spektakulære anleggsprosjekt
bygg.no 02.12.19
Stø kurs – i feil retning
smp.no 30.11.19
Askeland ny prosjektleder for Ferjefri E39
at.no 29.11.19 
Byrådet parkerer planen om å legge E18 under lokk
aftenposten.no 29.11.19 
Stine Ruud Eriksen utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet
kommunikasjon.ntb.no 29.11.19 
Disse veitoalettene koster det DOBBELTE av en Frogner-leilighet
motor.no 29.11.19 
Rekordproduksjon for Skanska Industrial Solutions
bygg.no 29.11.19 
Mer kinesisk trøbbel for Vegvesenet – må utsette åpning av Beitstadsundbrua med minst én måned
bygg.no 29.11.19 
Deling av boredata skal gi sikrere sprengning i dagen
anleggsmaskinen.no 28.11.19
E39 i Agder: Fire E39-tunneler EU-oppgraderes: Den beryktede gamleveien må ta trafikken
veier24.no 28.11.19 
Leserinnlegg: «Ferger, Frank og fakta»
smp.no 28.11.19
Vegvesenet uenig med kinesisk entreprenør – har mottatt rapport og håper å kunne gi boltesvar før årskiftet
bygg.no 28.11.19
Bygger lynlader-nettverk i Nordland
tu.no 28.11.19 
E39 i Agder: Fire E39-tunneler EU-oppgraderes: Den beryktede gamleveien må ta trafikken
veier24.no 28.11.19 
«Har fylkestinget gjort et forhastet vedtak da Møreaksen ble fremlagt på tinget?»
smp.no 28.11.19
Kommunen hadde ikke kartlagt faren for ras og trafikktrøbbel ved vannledningsbrudd
nrk.no 28.11.19 
«Bare Ytre ringvei løser utfordringene våre»
n247.no 27.11.19
Nye Veier anbefaler nydyrkingsfond – mener man kan spare milliarder
bygg.no 27.11.19 
Full alarm om kriminalitet i varebiltransporten
lastebil.no 27.11.19 
Bentzen med klare oppfordringer til Dale under NTP-møte
vol.no 26.11.19 
Fylkesmannen: E39-vedtaket var lovleg
midtsiden.no 26.11.19

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

«Det er nå eller aldri!» Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…

Statsbudsjettet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfrir

Det ser ut til at regjeringen i hovedsak innfrir sitt løfte om å satse på samferdsel i statsbudsjettet for 2017, offentliggjort i går. Forfallet i jernbane- og veistandard (etterslep, som det heter i byråkratisjargong) reduseres, og satsingen på å bygge…
Hordfast vs ferjefri E39
Det skjer mye spennende omkring Hordfast om dagen, selv om enkelte medier og motstandsgrupper forsøker å skape et annet bilde.
osogfusa.no 09.12.19
Vegvesenet skylder på entreprenørene – må utsette E134-åpning med over et halvt år
E134 Damåsen-Saggrenda i Kongsberg og Øvre Eiker kommuner skulle i utgangspunktet åpnet i november. Nå melder Statens vegvesen at åpningen ikke vil skje før til sommeren.
bygg.no 09.12.19 
Vy slår kraftig tilbake: Vant Bergensbanen
Etter to strake tap, har Vy slått kraftig tilbake og vunnet Bergensbanen.
nettavisen.no 09.12.19
Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt
- Regjeringa jobbar for å få meir veg igjen for pengane. Ein av suksessane har vore forretningsmodellen til selskapet Nye Veier. No ønsker vi å gi Statens vegvesen den same moglegheita til å involvere entreprenørar tidleg i prosessen. Statens vegvesen får no i oppdrag å foreslå prosjekt som kan være aktuelle for tidliginvolvering, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
kommunikasjon.ntb.no 06.12.19 
Nye Veier skal bygge ny E39 for over 50 milliarder
Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Strekningen er omtrent 208 kilometer lang, og skal erstattes av med ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Budsjettet er på mellom 50 og 60 milliarder kroner og skal gi vesentlig kortere reisetid og knytte Agder og Rogaland tettere sammen som region
samferdselinfra.no 05.12.19 
Jakter på kostnadskutt i veibygging
Brei involvering og kreativ prosess for billigere veibygging.
vegnett.no 05.12.19 
E18 Rugtvedt – Dørdal
I Bamble i Telemark har Hæhre Entreprenør bygget over 16 kilometer ny firefelts motorvei på E18 mellom Rugtvedt og Dørdal for Nye Veier. Prosjektet er det første veiprosjektet hvor man har brukt Best Value Procurement (BVP), og både entreprenør og byggherre mener de har funnet gode, kostnadsbesparende og klimavennlige løsninger.
bygg.no 03.12.19 
Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden
Kontinuerlig drift produserer avfallsstoffer som øker trykket på miljøet. For å snu denne trenden er det viktig med en livssyklustilnærming til infrastrukturen vår.
vegnett.no 03.12.19
Se nyåpnede E18 Rugtvedt-Dørdal
E18-strekningen Rugtvedt-Dørdal i Telemark åpnet denne uken. Se veien fra lufta og sammenlign med hvordan det så ut i området for to år siden.
bygg.no 03.12.19 
Snart kommer elektrifiseringen i lastebilmarkedet
Mens innfasingen av elektriske busser har skutt fart henger utviklingen i lastebilmarkedet etter. Det er ferd med å endre seg når serieproduserte lastebiler kommer neste halvår.
toi.no 02.12.19 
Ny portal om vei og transport i Norge
Mandag 2. desember åpnet Statens vegvesen dørene til Transportportal.no. Den nasjonale inngangsporten for vei- og transportdata skal gjøre det enkelt finne data om vei, transport og trafikk.
at.no 02.12.19
Vegvesenet med kampanje: Hva gjør du hvis det brenner i tunnelen?
Hvis det brenner er det viktig å handle raskt!
vegnett.no 02.12.19
Utsetter drivstoff-avgift
Regjeringen endrer forslaget om ny avgift på biodrivstoff.
mtlogistikk.no 02.12.19 
Skanska lavest på milliardprosjekt
Skanska Norge hadde den laveste prisen i konkurranse med Hæhre Entreprenør og JV Implenia-Roadbridge i forhold til teknisk gjennomføring.
at.no 02.12.19
SSB: – Bybusser slipper ut mer klimagasser per personkilometer enn personbiler
Kollektivt kommer ikke så godt ut.
nettavisen.no 02.12.19 
Nye Veier lyser ut Grenlandsbrua på nytt – sammen med begge naboparsellene
Da er det igjen klart for utbygging av nye 17 kilometer på E18. Strekningen Langangen - Rugtvedt lyses nå ut som tre entrepriser, med tilbudsfrist 16.januar.
veier24.no 02.12.19 
Regjeringen endrer og utsetter ny biodrivstoffavgift etter massiv kritikk
Men selv om regjeringen trekker i nødbremsen, er det fortsatt fare for at norske biodrivstoff-busser går tilbake til fossil diesel, erkjenner regjeringspartiene. Regnskogfondet er forbannet.
aftenposten.no 01.12.19
Frykter byene låses i bompengefelle
Et elendig kollektivtilbud i mange av landets storbyer får NAF til å advare: Byvekstavtalene binder byene til å kreve høye bompenger lenge før inntektene gir effekt i form av bedre kollektivløsninger.
motor.no 01.12.19 
Tungtransporten trenger hydrogen
Lastebilnæringen vil om få år være avhengig av en omlegging til hydrogen – basert på ny teknologi som vil kunne oppskaleres fra infrastrukturen for personbiler.
budstikka.no 30.11.19 
Bensin- og dieselsalget stuper – staten taper halv milliard i år
Så langt i år er det solgt over 130 millioner liter mindre bensin og diesel enn i fjor. Det påfører staten et inntektstap på rundt 500 millioner kroner.
tu.no 30.11.19 
Høyre og Frp vraker Venstres forslag om å droppe ferjefri E39
Venstres vil vrake ferjefri E39 til fordel for klimateknologi, men møter motbør i egen regjering. – Uaktuelt å bruke veipenger på klimatiltak, svarer Frp.
bygg.no 29.11.19 
Konkurransen om Nye Veier-utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn er i gang
Fredag ble konkurransen for E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier sendt til kunngjøring.
bygg.no 29.11.19 
Nye Veier og Statens vegvesen uenige om Hordfast
De to statlige veiutbyggerne, Statens vegvesen og Nye Veier, er uenige om trasévalg for fergefri forbindelse – kjent som Hordfast – mellom Stord og Bergenshalvøyen. Statens vegvesen anbefaler en lang bro som gir kortest vei, mens Nye Veier anbefaler en kortere bro lenger inne i fjorden.
samferdsel.toi.no 27.11.19 

Debatt: Nye Veier bygger for framtida

Et veiprosjekt er lønnsomt når reisetida blir redusert for mange veibrukere, og når verdien av denne sparte reisetida er større enn kostnadene ved å bygge ut veiene. Her et illustrasjonsbilde fra Kvål-Melhus-prosjektet til Nye Veier

Investeringer i samferdsel – lønnsomme for hvem?

Fordelingshensyn er trolig viktige i beslutninger om samferdselsprosjekter og andre offentlige investeringer, særlig hensynet til geografisk fordeling. Dette taler for at slike hensyn også bør få en mer sentral plass i utredningene.

Debatt: Nye Veier bygger for framtida

Et veiprosjekt er lønnsomt når reisetida blir redusert for mange veibrukere, og når verdien av denne sparte reisetida er større enn kostnadene ved å bygge ut veiene. Her et illustrasjonsbilde fra Kvål-Melhus-prosjektet til Nye Veier

Investeringer i samferdsel – lønnsomme for hvem?

Fordelingshensyn er trolig viktige i beslutninger om samferdselsprosjekter og andre offentlige investeringer, særlig hensynet til geografisk fordeling. Dette taler for at slike hensyn også bør få en mer sentral plass i utredningene.
Rull til toppen