Når vart det fleirtal i Møre og Romsdal for Møreaksen?
rbnett.no 21.03.21
Ingen champis for NTP
glomdalen.no 21.03.21 
Nå blir det synlig arbeid langs E6
gd.no 21.03.21
Østlendingen mener: Fortsatt litt å hente på veg
ostlendingen.no 21.03.21 
Haaning og Høyre kunne fått sin bom-revansje. Alt vi fikk var et slag i trynet
dt.no 20.03.20
Regjeringens eget anslag: «Tidenes sykkelsatsing» gir nesten null økning i sykkelbruk
nrk.no 20.03.21
«Regjeringa si satsing på vedlikehald og utbetring av fylkesvegar er for dårleg»
fjt.no 19.03.21
Hareide om motstanden mot Manglerudtunnelen: – Oslo har altså takket nei
noblad.no 19.03.21
Hareide: – Må være ærlige på at mange er avhengige av bilen
nationen.no 19.03.21
Vil gi 450 millioner til fossilfrie anleggsplasser
bygg.no 19.03.21
Lover satsing på samferdsel – men ikke på E134
radioh.no 19.03.21
Hareide: – Talet på omkomne i trafikken skal halverast innan 2030
firdatidend.no 19.03.21
Transportplanen — altfor løs i fisken
folkebladet.no 19.03.21 
Økonomiprofessor: – Klimapolitikken øker forskjellen mellom folk
resett.no 19.03.21 
Valdrisene er et skuffet folk nå!
avisa-valdres.no 19.03.21
En nedtur for Innlandet
gd.no 19.03.21 
Det ble for dyrt: Nye Veier går tilbake til opprinnelig veilinje på Ulsberg
veier24.no 19.03.21 
Knallhardt ut mot sin egen regjerings plan: – Kokt sammen på et bedehus på Bømlo
noblad.no 19.03.21
«Regjeringens forslag til NTP er dessverre ikke noe å heise flagget til topps for»
ifinnmark.no 19.03.21 
«Nye Veier og SVV bør bytte prosjekt»
smp.no 19.03.21 
Frank Sve meier Erna Solberg farer med tøv om Møreaksen – Kven har råd å betale 500 kroner i bompengar mellom Molde og Ålesund kvar dag?
rbnett.no 19.03.21 
Nordfjord kjem dårleg ut
firdatidend.no 19.03.21 
Milliarder til E6 – en seier for namdalsordførerne
namdalsavisa.no 19.03.21 
Opposisjonen ikke nådig mot regjeringens transportplan
nrk.no 19.03.21 
Et første steg mot bru over Halsafjorden
facebook.com 19.03.21
Et historisk samferdselsløft for Møre og Romsdal
rbnett.no 19.03.21 
Svenningelv – Lien omtales som siste strekning i E6 Helgeland sør- prosjektet: – På grensen til dumt
helg.no 19.03.21 
Denne vil kunne ta over 1.250.000 reisende fra E18 årlig
veier24.no 19.03.21 
Fylket trenger et godt påskebudskap fra Hareide!
sb.no 19.03.21 
Skjebnetime for Fagernes
avisa-valdres.no 18.03.21
Halve bomtakster i Kvammapakken før påske
kommunikasjon.ntb.no 18.03.21
Nå kan de legge bort ville ideer
pd.no 18.03.21
Tre videre på E16 Turnes-Øye i Valdres
bygg.no 18.03.21 
Ny fart i E134-prosjekt mellom Lier og Spikkestad
budstikka.no 18.03.21 
Skuffet over regjeringens NTP-utspill
radioh.no 17.03.21
La meg fortelle deg hvorfor hjertet ditt bør bruse neste gang du leser om utbedringsstrekninger i lokalavisa
avisa-valdres.no 17.03.21
Ny prosjektleder for Rogfast
radioh.no 17.03.21 
Utvidet høringsfrist for planprogram og varsel om oppstart for E6 Gyllan- Kvål
nyeveier.no 17.03.21 
Trafikksikkerheten på fylkesvegene er viktig
veier24.no 17.03.21
Baklengs inn i fremtiden
tk.no 16.03.21 
Fortsatt ingen svar på hvordan Bolsønes-Kviltorp skal løses: – Hvorfor planlegger dere fortsatt for fire felt?
rbnett.no 16.03.21 

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

“Det er nå eller aldri!” Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…
Hareide: – Må være ærlige på at mange er avhengige av bilen
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kunne ikke love store løft for kollektivtransporten i distriktene. Istedenfor peker han på at bilene forandrer seg.
abcnyheter.no 19.03.21
Slik vil regjeringen bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel
Regjeringen vil bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel de neste tolv årene. Av dette er 123 milliarder bompenger. Se prosjektene i ditt fylke her.
nrk.no 19.03.21 
Meld. St.20 (2020-2021)
Les doc her:
regjeringen.no 19.03.21 
Vi sparer penger og miljø ved å ta vare på det vi har
Det er lite snorklipping for god drift og godt vedlikehold. Det burde det være. Å ta vare på det vi har, er noe av det fineste vi kan gjøre for samfunnet.
bygg.no 18.03.21 
Her kommer Forbordsfjelltunnelen
Nye Veier har kommet langt med det forberedende arbeidet til E6 Kvithammar-Åsen. I denne saken kan du se bilder og lese om videre fremdrift i prosjektet.
nyeveier.no 17.03.21 
Regjeringen har besluttet hvor E39 gjennom Agder og Rogaland skal gå
Regjeringen har valgt korridor for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Løsningen har størst samfunnsøkonomisk nytte, og er best for natur og jordvern i Rogaland.
dagsavisen.no 17.03.21 
ACO Anlegg er tildelt E39-jobb
Konkurrerte mot Entreprenørservice AS, Hæhre Entreprenør AS og Af Nordmøre Maskinlag om kontrakten.
at.no 17.03.21 
Cowi signerte europavei-kontrakt
Cowi skrev kontrakt med Statens vegvesen om utarbeidelse av reguleringsplan for E39 Ådland-Svegatjørn i Vestland.
at.no 17.03.21 
Letnes fikk E6-jobb til 200 millioner
Letnes Entreprenør AS har fått TE-oppdraget på E6 Fjerdingen-Grøndalselv i Grong. For første gang er også reguleringsplanlegging med i en byggekontrakt.
anleggsmaskinen.no 17.03.21 
Velten laga kaos på E39 – no vil regjeringa bruke milliardar på to flaskehalsar
Regjeringa lovar 3 milliardar kroner kvar til to svingete europavegar. – Dette har vi venta på i 40 år, jublar lastebileigar.
nrk.no 17.03.21 
16 milliarder til vedlikehold: – Dette er altfor svakt, Hareide!
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varsler 16 milliarder til vedlikehold av fylkesveiene. – Altfor svakt, sier NAF
motor.no 16.03.21 
Ansatte varsler Stortinget om store problemer i Statens vegvesen
I et brev til Stortinget slår seks fagforeninger alarm om at Statens vegvesen ikke lenger er i stand til å utføre alle lovpålagte oppgaver.
dn.no 13.03.21 
Klart for OPS-vei til 9,2 milliarder – Vegvesenet vil ha med inntil tre selskaper
Samferdselsminister Knut Arild Hareide, sier de vurderte å dele opp Hålogalandsveien-prosjektet i mindre delkontrakter, men departementet falt ned på at veien vil bygges raskere og koste mindre med én stor kontrakt.
bygg.no 12.03.21 
NAF om regjeringens klimaplan: – Forslag om tredoblet CO2-avgift er dødt som en sild
Regjeringen sliter med å finne flertall for økningen i CO2-avgift som ville gi prishopp på bensin og diesel. Klimaplanens skjebne avgjøres i Stortinget før påske.
motor.no 12.03.21 
«Bilen en del av hverdagen også i fremtiden»
Ola og Kari velger bilen – også i fremtiden. 80% vil eie eller disponere bil om 10 år. Andelen 18åringer med lappen øker.
smp.no 11.03.21 
Pengedryss over Vestlandet: Lovar ny E16 og gigantbru på E39 til over 60 milliardar kroner
Regjeringa vil bygge både Hordfast og ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle. Totalt vil prosjekta koste 64 milliardar kroner. Men det er uvisst når byggestarten blir.
nrk.no 10.03.21
Ny NTP-lekkasje: Det går mot grønt lys for bygging av Møreaksen
Møreaksen, den planlagte E39 mellom Ålesund og Molde, kan bygges, ifølge leder Helge Orten (H) i transportkomiteen. Strekningen kan stå ferdig i 2030.
veier24.no 10.03.21
Åpner for bensin- og dieselforbud i hele landet
Miljøpartiet De Grønne vil gi alle landets kommuner rett til å forby bensin- og dieselbiler. Regjeringen stritter imot.
nrk.no 10.03.21
Vegen til framtida er asfaltert med teknologioptimisme
Vegtransport verkar openbart meir attraktivt enn jarnbane om ein vel å trekke fram dei negative sidene ved tog utan å lese dei opp mot tilsvarande problem ved framtidas vegtransport.
veier24.no 09.03.21
Disse seks vil bygge E39 Betna – Hestnes
Seks entreprenører har meldt sin interesse for totalentreprisen på 13 kilometer ny vei mellom Betna og Hestnes, på E39-strekninga Molde - Trondheim.
bygg.no 08.03.21 
Syv vil ha den første store Rogfast-kontrakten
Syv entreprenører har bedt om å bli prekvalifisert for den første store Rogfast-kontrakten.
bygg.no 08.03.21
Avslører innhold i hemmelig plan: Staten åpner pengesekken for ny E39 Hove-Ålgård
Regjeringen lover penger til ny E39 mellom Hove og Osli i Sandnes. Aftenbladet får bekreftet at hele europaveiprosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 som legges frem før påske.
aftenbladet.no 07.03.21
Nye Veier får ansvaret også for E136
Regjeringen vil i neste Nasjonale transportplan legge E136 mellom Dombås og Vestnes inn i porteføljen til Nye Veier AS.
vigga.no 05.03.21
Scroll to Top