Vi kan halvere klimagassutslippene fra veitrafikken innen 2030
vegnett.no 09.04.19 
Merverdiavgift for utenlandske turbusser i Stortinget
transport.no 09.04.19 
Ny E6 haster
gd.no 08.04.19 
Får mer E6 for pengene i Soknedal: Utvides med forbikjøringsfelt
opp.no 07.04.19 
Her finner du alt fra Byggedagene og ByggeGallaen
bygg.no 06.04.19
Møreaksen og lastebileierforbundet
rbnett.no 06.04.19 
Billigare utbygging av E18 kjem bilistane til gode
ntbinfo.no 05.04.19 
Fredag ble den nye Varoddbrua støpt fast til land ved Søm i Kristiansand.
bygg.no 05.04.19 
Null uoppgjort mellom Nye Veier og Hæhre
bygg.no 05.04.19 
Canoo lager elbil for massene – men du kan ikke kjøpe den
tu.no 05.04.19
Fem firmaer vil være med på å bygge flere kilometer tunnel i Sogn og Fjordane
veier24.no 05.04.19 
Tvinges til å bryte kjøre- og hviletidsreglene
lastebil.no 05.04.19 
Nesten 9500 kjøretøy kontrollert i Nord-Norge denne vinteren
vegvesen.no 05.04.19 
Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang
tryggtrafikk.no 05.04.19
Fritt frem for ruter over 80 kilometer
transport.no 05.04.19 
Sjekk ut Bauma 2019 Webcam
at.no 05.04.19 
Bompartier i 12 kommuner og 4 fylker
kommunal-rapport.no 05.04.19 
Tunnelstein frå Ryfastutbygginga har blitt parkar og industriområde
vegnett.no 05.04.19 
Ny rapport: Fem fylke kjem til å bryte tryggleikskrav i tunnelar
nrk.no 04.04.19 
Havarikommisjonen: Mangelfull vinterdrift bidro til kjedekollisjon i Lærdal i 2018
veier24.no 04.04.19 
Endelig flertall for vegpakken i EU
lastebil.no 04.04.19 
Visjon og mål i potensiell konflikt
tryggtrafikk.no 04.04.19 
Også i Sverige finnes de dårligste veiene i distriktene
veier24.no 04.04.19 
Den perfekte sjømat-logistikken
mtlogistikk.no 04.04.19
Norge har satt ny Tesla-rekord. Men det er kineserne som kjører raskest i el-revolusjonen
aftenposten.no 03.04.19
Planer om gigantisk batterifabrikk i Mo i Rana
hegnar.no 03.04.19
NVE lanser ny app for skred- og flomfare
bygg.no 03.04.19 
Da skal det bli ny og bedre bru på E16 i Valdres
veier24.no 02.04.19 
Tungbiler involvert i de fleste dødsulykkene så langt i år
lastebil.no 01.04.19 
Flaskehalsene må prioriteres
ostlendingen.no 01.04.19 
Mer enn 50 prosent elbil-andel for første gang
vegnett.no 31.03.19 
Mens vi venter på storskjelvet
tungt.no 31.03.19 
Yrkessjåfører refser elbilistene: – Frykter ulykker hver dag
motor.no 29.03.19 
Skal stoppe falske førerkort
vegnett.no 29.03.19 

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

«Det er nå eller aldri!» Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…

«Nok en skivebom fra Hopen»

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: «Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

«Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo»

«Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for…
All articles loaded
No more articles to load
Turistbusser uønsket i Oslo sentrum
- Det blir totalt kaos
nettavisen.no 25.03.19 
Med samferdsel på topp
Samferdsel, vei og transport er topp prioritet hos Arbeiderpartiets nye nestleder, Bjørnar Skjæran.
mtlogistikk.no 25.03.19 
Nye Veier vil definere E16s formål først
Nye Veier AS sier første oppgave for E16 gjennom Nes er å definere hva vegen skal løse.
raumnes.no 22.03.19 
Charlies ulykke satte i gang vogntogdebatten – nå er han død
Charlie Dan Lind kolliderte med et vogntog på E8. Ulykken satte i gang en enorm debatt rundt sikkerheten på norske vinterveier. Nå er Charlie død.
nrk.no 21.03.19 
Norges Statsbaner
NAVN TIL BESVÆR: Bane Nor har «feil» navn, ikke Vy, mener Erling Sæther.
mtlogistikk.no 21.03.19 
SSB MED NYE TALL PÅ ÅRLIG KJØRELENGDE: I disse kommunene kjører vi lengst
Den norske gjennomsnittsbilisten kjørte 1,6 prosent lengre i 2018 enn året før. Samlet tilbakela norske kjøretøy 46 milliarder kilometer på veier i og utenfor Norge i fjor.
motor.no 21.03.19 
Slik så brøytebilen ut etter krasjen – nå tør de ikke brøyte riksveg 3 lenger
KOPPANG (NRK): På litt over et år har firmaet Arne Olsbakk Transport AS vært involvert i tre alvorlige ulykker på riksvegen gjennom Østerdalen. De mener veien er altfor farlig.
nrk.no 20.03.19 
Liten interesse for å teste ut selvkjørende kjøretøy i normal trafikk
Statens vegvesen har mottatt åtte søknader om utprøving av selvkjørende kjøretøy fram til nå. Ingen der automatikken kan takle normal trafikk.
vegnett.no 20.03.19 
90 minutt kortare reise mellom Oslo og Bergen vil koste 29 milliardar
ODDA (NRK): Smale og rasutsette vegar vil bli erstatta, og to fjordar skal kryssast ferjefritt.
nrk.no 20.03.19 
Nye Veier skal ut i markedet med prosjekter for 22 milliarder i 2019
200 personer fra 100 ulike selskaper deltok på Nye Veiers leverandørkonferanse på Gardermoen onsdag. Her ble de presentert for prosjekter til en verdi av 22 milliarder kroner som skal ut i markedet i år.
bygg.no 20.03.19 
Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy ulykkesrisiko som norske
Faktisk.no har sjekket utsagnet
altaposten.no 19.03.19
Nå har Nye Veier konkludert hvor de vil bygge 55 kilometer ny motorvei på Sørlandet
Forslaget innebærer at den nye motorvegen i hovedsak legges i samme området som dagens E18.
veier24.no 18.03.19 
Raskere planprosess er godt nytt for E6 Otta – Dovrefjell
Samferdselsdepartementet åpner for en enklere og raskere planprosess når E6 mellom Otta og Dovrefjell skal utbedres. Det er godt nytt.
gd.no 18.03.19 
Nå vil Høyre ta godsakene fra el-bileierne: Alle må betale for å kjøre på veien.
Høyre er bekymret for at bompengene slår sosialt skjevt ut og at el-bilsuksessen tapper statskassen for penger. Nå skal det snekres et nytt bærekraftig avgiftssystem for bil.
aftenposten.no 17.03.19 
ITS-pris til Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen, eks-samferdselsministeren, er av ITS Norge tildelt ITS-prisen for 2018 «for sin avgjørende innsats for å sette ITS og ny teknologi på den transportpolitiske agendaen» i sin tid som minister.
samferdsel.toi.no 17.03.19 
Nye Veier utlyser tilbudskonkurranse for E6 Ulsberg – Vindåsliene
Nye Veier AS søker entreprenør til å bygge firefelts motorvei på strekningen mellom Ulsberg i Rennebu og Vindåsliene i Midtre Gauldal. Tilbudskonferanse arrangeres 26. mars.
ntbinfo.no 15.03.19 
Høyre vil bruke mer statlig tvang i veiprosjekter
Høyre vedtok et dissensforslag om at staten gjennom statlig reguleringsplan i større grad skal overkjøre lokale hensyn for å få fortgang i store veiprosjekter.
adressa.no 15.03.19
En plan om mange nye milliarder til dansk mobilitet
Det finnes allerede mye transportinfrastruktur i lille Danmark, og mye mer bør det ifølge landets regjering bli.
samferdsel.toi.no 15.03.19   
«Byråkratene styrer for mye i samferdselspolitikken»
Har byråkratene og fagetatene for mye makt når Nasjonal transportplan utformes? Er politikerne prisgitt fagfolkets utredninger og meninger?
folkebladet.no 14.03.19 
19 Samferdselsministeren besøkte Foamrox: – Et selskap flere og flere begynner å merke seg
Arendalsfirmaet Foamrox har lansert konstruksjonsmaterialer for tunneler som skal utfordre betong i framtiden. Statsråd Jon Georg Dale mener samferdselssektoren tvinges til å se på nye løsninger i løpet av kort tid.bygg.no
bygg.no 13.03.19 
Stort engasjement for nytt utdanningssenter
– Dette skal vi virkelig stille opp på! Det sier professor Olav Bolland ved NTNU etter å ha fått presentert planene om et nytt utdannings- og kompetansesenter for samferdsel.
samferdselinfra.no 13.03.19 
Lysene slukkes 6. april 2019
Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig 6. april 2019.
vegnett.no 13.03.19 
Sønnen ligger i koma etter trafikkulykke: – Myndighetene kunne forhindret dette
Sønnen har ligget i koma i over to måneder etter en alvorlig trafikkulykke. Tirsdag vitnet moren Ramona Lind i rettssaken mot den tiltalte vogntogsjåføren fra Litauen, som nå kan bli utestengt fra norske veier.
nrk.no 12.03.19 

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…
All articles loaded
No more articles to load

Vei og Anlegg flyttes!

Nordens største anleggsmaskinmesse flyttes til Norges Varemesse på Lillestrøm. Vei og Anlegg i 2021 vil bli en helt ny opplevelse for både besøkende og utstillere.

En milliard kroner til vinterdrift

Om lag 20 prosent av Vegvesenets budsjett for drift og vedlikehold på riks- og fylkesveiene, går til vinterdrift – som for det meste er å brøyte, salte og strø veier, gang- og sykkelveier og holdeplasser.
All articles loaded
No more articles to load