Vil skremme bort elgen med NRK P2
nrk.no 18.11.19
Vegvesenets kjøretøytjenester stenges i tre dager
veier24.no 18.11.19 
Snart blir det lyst på denne strekningen
eikerbladet.no 18.11.19
Leserinnlegg: «Kostnadskutt for E39?»
smp.no 17.11.19
Nærmer seg åpning av nye Skarpsnotunellen – men først stenges E6
h-a.no 15.11.19 
Norconsult Informasjonssystemer ga innovasjonspris til AF Gruppen
bygg.no 15.11.19 
Samferdselsministeren til Hemsedal mandag 18. november
kommunikasjon.ntb.no 15.11.19
Åpner for toetasjes togvogner i Norge
nrk.no 15.11.19 
Nye Veier samlet brubyggere på Hamar
kommunikasjon.ntb.no 14.11.19
Jevnt løp om å få lage kommunedelplan for koblinga mellom E18 og E134
veier24.no 14.11.19 
Maratonrettssak: Skanska krever 157 millioner ekstra for E39 ved Sandnes
veier24.no 14.11.19 
Kronikk: Elg mot bil og mc. Hvor mange må dø før noen tar ansvar?
dt.no 14.11.19
Den dagen både byggherre, entreprenør og klima er vinnere, da har vi lyktes
vegnett.no 14.11.19
Lokalt firma satte bedriftsrekord med elektro-kontrakten på Nordøyvegen
veier24.no 14.11.19 
Nesten fire år etter at veien ble åpnet skal NCC og Vegvesenet bruke ett år i retten på giganttvist
bygg.no 14.11.19
Saltbruken i Oslo har eksplodert med MDG i byråd: Frp krever drastisk kutt
nettavisen.no 13.11.19
Stenger Oslofjordtunnelen i fire uker på nattetid
rha.no 13.11.19
Veidekke skal deles i to separate virksomheter – vurderer salg av hele eller en andel av eiendomsvirksomheten
bygg.no 13.11.19
Veitransporten øker i Europa
ssb.no 12.11.19
Frp-politiker om Barth Eides fossilbil-utspill: – Mobbing av landets bilister
msn.com 12.11.19
Ledningsforskrift på høring: Skal sikre at de som graver, setter veien i stand igjen
veier24.no 12.11.19 
Tolletaten dekket til sju kameraer langs norske veier etter at Nettavisen begynte å stille spørsmål
msn.com 12.11.19 
Oppgraderer E6-tunnel i Rana
bygg.no 12.11.19
Kinesiske selskaper dominerer rankingliste over verdens største entreprenører – to norske på lista
bygg.no 11.11.19 
Åpner for elektroniske fraktbrev
yrkesbil.no 11.11.19 
Samferdselsministeren til Rogaland 12. november
kommunikasjon.ntb.no 11.11.19 
Dansk klimaminister refser norsk elbil-politikk
nettavisen.no 10.11.19 
Pass opp i dag! Førerkortet kan ryke om du ikke skraper bilen godt nok
kommunikasjon.ntb.no 09.11.19 
Karin kjører med hjertet i halsen på Norges farligste vei
motor.no 09.11.19 
Varoddbrua blir flere måneder forsinket – åpnes for trafikk før den er ferdig bygget
veier24.no 08.11.19
Vekst i bygg og anlegg
tungt.no 08.11.19 
Kan riksveinøtta knekkes?
moss-avis.no 08.11.19 
Må kutte i Haugalandspakken
radioh.no 07.11.19 
Betaler millionbeløp for å flytte bommen over gata
motor.no 07.11.19

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

«Det er nå eller aldri!» Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…
All articles loaded
No more articles to load
Fikk løfte om å lytte til lokale prioriteringer for riksveg 3
- Hiv dere rundt og før prioriteringer for riksveg 3 inn i forhandlingene om Nasjonal Transportplan (NTP) allerede nå. Stortingen skal vedta den nye planen våren 2021, og hvis det er enighet lokalt er vi lydhøre i forhold til prioriteringer.
retten.no 14.11.19
Regjeringspartiene kutter 100 millioner til riksveier
Mener posten på 13 milliarder er så stor at kuttet ikke vil gå ut over pågående utbyggingsprosjekter.
veier24.no 14.11.19 
Ny beregningsmodell forandret inntektsgrunnlag og kuttet bompengesats – det kan sikre ny vei Telemark
Selv om bompengesatsen reduseres fra 30 til 25 kroner, viser nye beregninger at Fv. 359 Kaste-Stoadalen kan finansieres.
bygg.no 14.11.19
Bedre statistikk kan hindre ulykker
Det er store mørketall i statistikken over alvorlige trafikkulykker i Norge. Derfor risikerer vi å famle i blinde når vi jobber mot at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Under arbeidet med Nasjonal Transportplan er det på tide å gjøre noe med det.
tryggtrafikk.no 13.11.19
Vegdirektøren fra den bilfrie bygda
Da Ingrid Dahl Hovland vokste opp, måtte hun ta båtvegen for å komme seg til og fra hjembygda. Slik lærte hun at god mobilitet ikke er noe man skal ta for gitt. Dette er en erfaring som kommer godt med i den nye stillingen som Norges vegdirektør.
lastebil.no 13.11.19
Nye data kan gi smartere og renere lastebiltransport
Det pågår en unik datafangst fra lastebiler i Norge. Nær 620 lastebiler gir for tiden fra seg data om GPS-posisjoner og motorytelser. Det skjer i et TØI-ledet kompetanseprosjekt for næringslivet og kan bidra til at godstransport med lastebil blir mer effektiv og mindre miljøbelastende.
mtlogistikk.no 13.11.19
Antallet ulykker med tunge kjøretøy går ned
– Det skal være trygt å ferdes på norske veier, både sommer og vinter. Derfor har regjeringen gjennomført flere tiltak overfor transportbransjen de siste årene. I denne perioden har antallet ulykker med tunge kjøretøy gått ned. Samtidig er én ulykke én for mye, og arbeidet for å bedre trafikksikkerheten må fortsette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.
kommunikasjon.ntb.no 12.11.19 
Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge
Ved utgangen av oktober var det registrert over 250.000 elbiler her i landet, noe som tilsvarer omkring ni prosent av den totale norske bilparken.
nearadio.no 12.11.19 
Helbom for Oslos bom-inntekter
Fjellinjen varsler 400 millioner mindre i bompengeinntekter enn ventet. – Dette er resultatet av en villet politikk. Vi forventer at de ikke velter regningen over på bilistene, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.
motor.no 12.11.19 
E16 Bagn – Bjørgo
E16 Bagn – Bjørgo ble overlevert ti måneder før opprinnelig planlagt og Statens vegvesen havner 50 millioner kroner under styringsramme, samtidig som Skanska tjener penger. I tillegg er det Norges første CEEQUAL-sertifiserte veistrekning. – Det har vært et utrolig positivt prosjekt, oppsummerer byggherre og entreprenør.
bygg.no 12.11.19 
Beregningsmetodene for mernytte av samferdselsprosjekter utvikles stadig
På Teknologidagene presenterte flere forskere hvordan de jobber med å utvikle modeller som skal ivareta behovet for å definere mernytte av store samferdselsprosjekter.
vegnett.no 12.11.19 
Dette er Norges 10 verste veier
Norges 10 verste veier ble kåret av NRK i 2018 ved hjelp av publikum og en fagjury hvor NAF, Trygg Trafikk og Norges Lastebileier-Forbund var representert.
motor.no 09.11.19 
Her går det nesten galt – og nå raser debatten om «dødstrailerne»
Dårlig skodde vogntog på krevende norske veger. Men debatten om farlige trailere handler om flere ting enn det. Her er seks av utfordringene, og hvilke mulige løsninger som finnes.
nrk.no 09.11.19 
Transportøkonomiske beregninger er blitt viktigere for samferdsel i Norge
Resultatene fra omfattende vitenskapelige beregningsmodeller gir et bedre grunnlag for å kunne fatte beslutninger i store samferdselsprosjekter.
forskning.no 08.11.19 
Regjeringa vil gje fylka 1,2 milliardar for fylkesvegansvar
Fredag foreslo Samferdselsdepartementet eit tillegg på 1,2 milliardar kroner i statsbudsjettet for 2020. Pengane skal gå til å utruste fylkeskommunane i overtakinga av administrasjonsansvaret for fylkesvegane etter Statens vegvesen.
nationen.no 08.11.19 
Solvik-Olsen i podkast: Blir kontraktene så store at bare de store europeiske kan ta dem, da bør bremsene på
Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det finnes en grense for hvor stor en veikontrakt bør være. Men han vil ikke sette to streker under hva som er det riktige svaret.
bygg.no 08.11.19 
Rogfast tidligst ferdig i 2029
Blir 18 måneder forsinket.
tu.no 08.11.19
FNB i Bergen nær halvert i ny måling
I meningsmålingen gjennomført av Sentio for Bergensavisen (BA), faller Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) kraftig i Bergen.
finansavisen.no 07.11.19
Vegdirektør Hovland: – Forteller meg hvor viktig vårt samfunnsoppdrag er
300.000 mennesker fulgte med på NRKs direktesending fra Ryfylketunnelen denne uken. Vegvesenets egne videoer får samtidig mye oppmerksomhet i befolkningen.
bygg.no 07.11.19 
Jobber videre med sju konsepter for innfartsveier til Tromsø
Statens vegvesen skal jobbe videre med sju konsepter for framtidas transportløsninger inn mot Tromsø. Blant alternativene som utredes videre er ferjefri forbindelse til Lyngseidet, to helt nye ruter over Malangen og en variant med Tindtunnel.
bygg.no 07.11.19 
Veiprosjektene har kostnadssprekk på 40 prosent – i snitt
Veiprosjektene i Nasjonal Transportplan har en gjennomsnittlig kostnadssprekk på 40 prosent fra de vedtas i Stortinget til de står ferdige. – Slik kommer ikke Norge å ha råd til å fortsette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.
motor.no 07.11.19 
Ny teknologi gir økt framkommelighet
Norge er i ferd med å bli verdensledende på bruteknologi, mye på grunn av Vegvesenets satsning på forskning.
vegnett.no 07.11.19
Nå er hele E6 Helgeland Nord åpnet
Åpnet E6-strekning: – Smale og svingete veier er nå historie
nrk.no 07.11.19 

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…
All articles loaded
No more articles to load

Kan vellykkede transporter forklares?

Artikkelforfatteren ser nærmere på sikkerheten i veitransporten. «Vi mangler rett og slett forklaringsmodeller som gjør oss i stand til å beskrive hva som skal til for at det skal gå bra», skriver han – og presenterer så sine tanker om hva «en slags omvendt ulykkesmodell» bør inneholde.

Bompengeandelen økte 48 prosent i årets budsjett

Bompengeandelen bilistene betaler for nye veier er i ferd med å eksplodere. «12,8 prosent i 2019», var regjeringens anslag i fjorårets statsbudsjett. Nå viser prognosen at tallet er 19,0 prosent – og trenden er stigende.

Senterpartiets bilbløff

Senterpartiet har foreslått kraftig økning i mange bilrelaterte avgifter. Slik blir man ikke bilistenes parti.

Bedre statistikk kan hindre ulykker

Det er store mørketall i statistikken over alvorlige trafikkulykker i Norge. Derfor risikerer vi å famle i blinde når vi jobber mot at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Under arbeidet med Nasjonal Transportplan er det på tide å gjøre noe med det.

Vegdirektøren fra den bilfrie bygda

Da Ingrid Dahl Hovland vokste opp, måtte hun ta båtvegen for å komme seg til og fra hjembygda. Slik lærte hun at god mobilitet ikke er noe man skal ta for gitt. Dette er en erfaring som kommer godt med i den nye stillingen som Norges vegdirektør.

Nye data kan gi smartere og renere lastebiltransport

Det pågår en unik datafangst fra lastebiler i Norge. Nær 620 lastebiler gir for tiden fra seg data om GPS-posisjoner og motorytelser. Det skjer i et TØI-ledet kompetanseprosjekt for næringslivet og kan bidra til at godstransport med lastebil blir mer effektiv og mindre miljøbelastende.

Antallet ulykker med tunge kjøretøy går ned

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier, både sommer og vinter. Derfor har regjeringen gjennomført flere tiltak overfor transportbransjen de siste årene. I denne perioden har antallet ulykker med tunge kjøretøy gått ned. Samtidig er én ulykke én for mye, og arbeidet for å bedre trafikksikkerheten må fortsette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.
All articles loaded
No more articles to load