– Kostnadene har økt med over 40 prosent
bygg.no 20.03.20 
Toppledersamlingen for SAMMEN2020 utsatt til november
bygg.no 20.03.20
Reagerer kraftig på at Vegvesenet ikkje vil prioritere å fikse «Noregs verste veg»
nrk.no 19.03.20 
Skanska startet arbeidet med 10,5 kilometer ny E16
bygg.no 19.03.20 
Neida, Statens vegvesen har ikke noe ansvar hvis dårlig vei skader bilen din
veier24.no 18.03.20 
Vegvesenet svarer Tindtunnelen AS: Fakta fra Ramfjord
itromso.no 18.03.20
E39 utbyggingen: – Holder hjulene i gang
n247.no 18.03.20 
AF Gruppen bygger ringvei rundt Stockholm til 3,4 milliarder
bygg.no 17.03.20
Riksvei 5-tunnel skal forlenges fra 2 til 8,5 kilometer: Driver fra tre stuffer samtidig
veier24.no 17.03.20 
E134 HAUKELIFJELL:Laveste tilbud på tunneloppdraget på Haukelifjell: 346 mill
veier24.no 16.03.20 
Slutter med billettkontroll og ber fergepassasjerer sitte i bilen under turen
nrk.no 16.03.20
ITS-PRISEN 2019: Vaa fikk ITS-prisen: – Han har gitt flere mot til å satse i et umodent marked
veier24.no 13.03.20
Anlegg 2020 avlyst
at.no 13.03.20 
E16 BJØRUM-SKARET FORSINKES: E16-anbud utsettes på grunn av Korona-viruset
veier24.no 13.03.20
No kan 24 meter lange vogntog bli lov på vestlandsvegane
nrk.no 12.03.20
Innspurt for Hadselfjordutredningen
vegvesen.no 12.03.20
NYTT TILTAK MOT KORONA-VIRUSET: Vegvesenet stenger alle trafikkstasjoner fredag.
veier24.no 12.03.20
Første kontrakt i enormt tunneloppdrag: Nå skal ventilasjonen i Lærdalstunnelen rustes opp
veier24.no 12.03.20
RIKSVEI 2 SOLØR: Nytt oppdrag: Bygge 2,3 kilometer små og store veier langs Glomma
veier24.no 12.03.20 
E18 – må det være så vanskelig?
budstikka.no 11.03.20
RIKSVEI 17 LIAFJELLET-OLVIKVATNET:To år forsinket: Nå lyser Nordland ut ny kontrakt for å bli ferdig med fylkesvei 17
veier24.no 11.03.20
LO Vestland sier nei til Hordfast
sunnhordland.no 11.03.20
VEIPRISING AV TUNGTRANSPORT: – Det er gode grunner til å vurdere veiprising, mener samferdselsministeren
veier24.no 10.03.20 
Mange forslag om kryssing av Romsdalsfjorden
tk.no 10.03.20
ETABLERER SEG I NORGE: Dansk fundamenteringsfirma får norsk hovedkontor i Råde
veier24.no 10.03.20
Kan bli dobbel pris i bommene
nrk.no 10.03.20
INGEN NORSKE SELSKAPER MED: Her er grupperingene som konkurrerer om rv. 555 Sotrasambandet
veier24.no 10.03.20 
Nye Veiers milliardprosjekt i stampe og rådgiver trakk seg fra entreprenørsamarbeid
bygg.no 09.03.20
Tøff vinter på riksvegene i Nord-Norge: Mer stengt enn noen gang
veier24.no 09.03.20 
Fylkesveg 33 – en viktig forbindelseslinje i Innlandet
oa.no 09.03.20
Statens Vegvesen, for folket?
tk.no 09.03.20
Fagernes Øylo: Håper på byggestart i sør før sommeren
tungt.no 09.03.20 
Ønsker et alternativ til Bane Nor
nrk.no 08.03.20 
Tysk nettsted: PNC tapte tosifret antall millioner på E18-prosjekt
bygg.no 06.03.20

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

«Det er nå eller aldri!» Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…

Statsbudsjettet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfrir

Det ser ut til at regjeringen i hovedsak innfrir sitt løfte om å satse på samferdsel i statsbudsjettet for 2017, offentliggjort i går. Forfallet i jernbane- og veistandard (etterslep, som det heter i byråkratisjargong) reduseres, og satsingen på å bygge…
Hareide: En viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan
Samferdselsdepartementets etater og virksomheter har nå foreslått hvordan ressursbruk i perioden 2022-2033 bør prioriteres. – Disse forslagene, som blir sendt på høring, er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
bygg.no 19.03.20 
Fylkeskommuner åpner pengesekken – vil igangsette tiltak
Trøndelag fylkeskommune var raskt ute med å annonsere at de forserer vedlikeholdsprosjekter for å hjelpe næringslivet. Nå er flere fylkeskommuner klare til å åpne pengesekken.
bygg.no 19.03.20 
Vegvesenet øker takten for å få nye prosjekter ut i markedet
Statens vegvesen jobber nå for å øke takten med å få nye prosjekter ut i markedet. I tillegg skal den høye aktiviteten holdes i gang gjennom koronapandemien så langt det er forsvarlig.
bygg.no 19.03.20 
Reagerer kraftig på at Vegvesenet ikkje vil prioritere å fikse «Noregs verste veg»
Fylkesordførar stiller seg uforståande til at Vegvesenet vil byggje ferjefri E39 langs kysten framfor å rassikre «dødsvegen» mellom Bergen og Voss.
nrk.no 19.03.20
Nå starter Vegvesenet og Skanska arbeidet på E16 ved Jevnaker
Tross koronatiltak er 12 mann i gang.
veier24.no 19.03.20
Foreslår nye prosjekter til Nye Veier
I kommende Nasjonal transportplan bør de viktigste utfordringene med ulykker, fremkommelighet og reisetid løses først. Dette sikrer en strategisk og overordnet utbygging av veier med vekt på samfunnsnytte.
kommunikasjon.ntb.no 18.03.20
Dette er Statens vegvesens rangering av store veiprosjekter i NTP
Statens vegvesen vil prioritere både E6 Øst gjennom Groruddalen, et nytt tunnelløp for E134 Oslofjordtunnelen og E18 Lysaker-Strand-Ramstadsletta i kommende NTP.
bygg.no 18.03.20 
– Må få en nasjonal dugnad for å holde hjulene i gang – skal presentere virkemidler for regjeringen og Stortinget
Onsdag inviterte BNL flere aktører fra entreprenørbransjen samt offentlige og private byggherrer for å diskutere hvilke virkemidler som blir avgjørende for å holde aktiviteten i næringen i gang. Nå skal man jobbe videre med disse forslagene og presentere dem for Stortinget og regjeringen tidlig i neste uke.
bygg.no 18.03.20 
Statens vegvesen i ny rapport: Ny E6 Oslo Øst mye mer lønnsom å bygge enn E18 vest for Oslo
Nytte for trafikantene ved å bygge ny E6 Oslo Øst: 25,7 milliarder kroner
aftenposten.no 18.03.19 
Skriftlig høring om norsk anleggsbransje i Stortinget: – Krisen gjør forslaget enda mer aktuelt
Den muntlige høringen i Stortinget om norsk anleggsbransje ble avlyst på grunn av koronaviruset. Nå blir høringen gjennomført skriftlig i stedet
bygg.no 18.03.20
Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga
I innlegget «Vatnan på ville veier» kommer Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet med flere faktafeil og unyanserte påstander som jeg ønsker å kommentere.
midtnorskdebatt.no 17.03.20
Taktskifte forsinker Rogfast
Det nye fylkestinget har liten interesse for Rogfast, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Det er MDG som nå leder samferdselsutvalget i Rogaland. Partiet går inn for å skrote prosjekt.
radioh.no 17.03.20 
KORONA-VIRUSET PÅVIRKER VEIANLEGGENE: Disse veianleggene er Korona-stengt – og flere kan det bli
Opp til entreprenørene å bestemme om anlegg må stenge når Korona-smitte oppdages blant ansatte.
veier24.no 17.03.20
Hele Norge er tilbake på skolebenken – tidenes omstillingsmulighet for næringslivet når staten dekker lønn i arbeidsgiverperioden
«Vi dekker lønnsutgiftene fra dag 1 under permittering, dersom det kan dokumenteres at arbeidstakeren driver kompetanseheving, utvikling eller innovasjon i arbeidsgiverperioden», skulle jeg ønske det stod leste i avisen i dag.
bygg.no 17.03.20 
Nye E18-tall: Kan koste 60 milliarder kroner
Det er 20 milliarder kroner mer enn det som tidligere har vært kjent. De som kjører på veien, må ut med 45 milliarder, viser nye beregninger.
nrk.no 16.03.20
FELLESPROSJEKTET E16/VOSSEBANEN: Hareide vil ikke fremskynde planlegging av neste strekning på E16/Vossebanen
Samferdselsministeren vil ikke starte planlegging av Stanghelle-Voss , siden denne Fellesprosjekt-strekningen ikke er prioritert i NTP 2018-2029.
veier24.no 16.03.20 
Planarbeidet komplett for å bygge ny E39 Mandal til Kristiansand
Nye Veiers forslag til detaljregulering for tilførselsveien Greipsland – Ime er lagt ut til offentlig ettersyn og på høring.
veier24.no 16.03.20 
Vegvesenet fortsetter anleggsarbeidet – disse anleggene er berørt
- Statens vegvesens anleggsarbeider fortsetter i de aller fleste utbyggingsprosjektene, så lenge det er forsvarlig. Vi følger de rådene helsemyndighetene til enhver tid gir, og vi følger situasjon tett.
bygg.no 16.03.20
Nye Veier: – Ingen anlegg er lukket
Administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier opplyser at alle igangsatte Nye Veier-prosjekter går, selv om Norge nå møter strenge restriksjoner i forbindelse med koronaviruset. Hun opplyser om løpende risikovurderinger i tett dialog med entreprenørene.
bygg.no 13.03.20
En løsning for dette området, på grensen mellom Oslo og Bærum, kan redde E18-prosjektet
NYHETSANALYSE: To mulige løsninger har dukket opp for E18-floken: Et nytt torg for tog, busser og passasjerer på Lysaker er den ene. Den andre kan ordnes uten hjelp fra gravemaskiner, asfalt eller skinner.
aftenposten.no 13.03.20 
Nytt E6-prosjekt blir det første som bærekraft-sertifiseres med Ceequal
Nye Veier-prosjektet mellom Ulsberg og Vindåsliene i Trøndelag skal bygges med det internasjonalt anerkjente Ceequal-systemet. Målet er økt bærekraft og mindre klimagassutslipp gjennom hele prosjektet.
veier24.no 13.03.20 
Snart kommer milliardkontrakten på E6 Kvænangsfjellet ut på anbud
Nye Veier gjør de siste forberedelser før utlysing av oppdraget med den 24 kilometer lange fjellovergangen i Troms.
veier24.no 12.03.20 
Kvikkleire har gitt kostnadsøkning i Nye Veier-prosjekt – tar ut tunnel i ny reguleringsplan
Nye Veier foreslår flere store endringer for å få ned kostnadene i det forsinkede E6 Ranheim-Værnes-prosjektet. Blant annet forsvinner en tunnel ut av prosjektet.
bygg.no 12.03.20 

– Bygg ferdig E6 gjennom Gudbrandsdalen nå

Ordførerne i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner, har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide der de ber han gripe muligheten til å ferdigstille E6 gjennom Gudbrandsdalen.

– Bygg ferdig E6 gjennom Gudbrandsdalen nå

Ordførerne i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner, har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide der de ber han gripe muligheten til å ferdigstille E6 gjennom Gudbrandsdalen.
Rull til toppen