Nye Veier i gang med planlegging av fornminnepark ved E18 i Porsgrunn
bygg.no 22.08.20 
Kven si stemme, er «en» stemme?
driva.no 22.08.20 
Snakker vi med én stemme, blir vi hørt
rbnett.no 21.08.20
Meninger: Stamveg med omveger: – Nordmøringene har tatt poenget for lenge siden
tk.no 21.08.20 
Rogfast og nye E39 skal bygges, SV!
aftenbladet.no 21.08.20 
Ny rapport: Så mye koster graveskadene
anleggsmaskinen.no 21.08.20 
Nye råd etter tunnelbrann: Må bli lettare for folk å komme seg ut
nrk.no 21.08.20 
Tre entreprenører vil rive bygninger ved veiprosjekter i Møre og Romsdal
veier24.no 21.08.20 
«Keiserens nye klær» for Hareide
tk.no 21.08.20 
Kommunene og Nye Veier har lagt løpet for arbeidet med reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand
kommunikasjon.ntb.no 20.08.20 
Tankar frå ei kvinne som pendlar langs riksveg 13 i Suldal
aftenbladet.no 20.08.20 
Starter forberedende arbeider på rv. 555 Sotrasambandet
bygg.no 20.08.20 
Gamle E134 i ny sløyfe gjennom Saggrenda
bygg.no 20.08.20 
Folkemøte og åpen kontordag om E6 Prestteigen – Gyllan
nyeveier.no 20.08.20 
Consto Anlegg Øst har signert brukontrakt til 58 millioner kroner
bygg.no 20.08.20 
COWI vant rammeavtale for planarbeidet i hele Nye Veier-porteføljen
veier24.no 19.08.19 
Fremtind kjøper bompengeselskap
finansavisen.no 19.08.20 
Disse syv konkurrerer om å bygge ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv
bygg.no 18.08.20 
– Skal vise at vi mener alvor med krav om bomfri sideveg
ostlendingen.no 18.08.20 
– Vestlandsk infrastruktur hindrar vekst og utvikling
porten.no 17.08.20 
Ny hvileplass for tungtrafikken
tungt.no 17.08.20 
Asfaltproduksjonen falt med 6,7 % i første halvår – og nedgangen vil fortsette
veier24.no 17.08.20 
Viken vil få stor glede av Rogfast
aftenbladet.no 16.08.20 
– E6 av ut av Fauske er prioritert
saltenposten.no 15.08.20 
Trappebrua over Vøringsfossen klar
bygg.no 14.08.20 
Har tapt 27 milloner kroner i måneden: Nå har Vegvesenet fått nok: Hever Ryfast-kontrakt med Tecsidel
veier24.no 13.08.20 
SSB: Betydelig mindre bygge- og anleggsvirksomhet
bygg.no 13.08.20 
Anleggsmessa 2020 gjennomføres som planlagt
at.no 13.08.20 
Forventer investeringsnedgang på 70 milliarder i byggenæringen
bygg.no 12.08.20 
Totalentreprise lyses ut våren 2021
tungt.no 12.08.20 
– Spørsmålet er om E10 skal med i neste års statsbudsjett
vol.no 12.08.20 
Åpner E6 gjennom ny Skarpsnotunnel ved Moelv
bygg.no 12.08.20 
Lei av forsøkene på å sabotere ny E6
midtnorskdebatt.no 10.08.20
Og disse sju entreprenørene vil bygge 11 nye kilometer E6 i Grong
veier24.no 10.08.20 

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

“Det er nå eller aldri!” Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…
Brannsjef truer med å stenge tunneler
Fristen for å sikre norske tunneler kan bli utsatt til 2031. Brannsjef mener det kan føre til at liv går tapt, og truer med å stenge tunneler.
nrk.no 26.08.20 
Sluttstrek for flere tiår med veikamp i Tromsø. Ny E8 vedtatt av kommunestyret
Kommunestyret i Tromsø har vedtatt ny E8 langs vestre trasè gjennom Ramfjorden. Veiprosjektet til rundt to milliarder kroner kan realiseres innen 2025.
veier24.no 26.08.20 
Står klare med 70 veiprosjekter
KS og NHO ber regjeringen prioritere vedlikehold av fylkesveier i budsjettet for 2021. Det er viktig både for å styrke næringslivet og trygge arbeidsplasser.
kommunikasjon.ntb.no 26.08.20 
Ny framdrift for E6-byggingen nordover til Lillehammer
Nye Veier ønsker innspill om utbyggingen på strekningen fra Roterud i Gjøvik til Storhove i Lillehammer.
h-a.no 26.08.20 
Samferdselsministeren: – Bygging av ny E18 Lysaker-Ramstadsletta snart i gang, og klart for Fornebubanen
– I dag vil jeg gi honnør til de som har tatt ansvar for å sikre sine innbyggere bedre kollektivtrafikk, byutvikling og et bedre tilbud til syklende. Med garanti på plass fra Viken og Bærum er bygging av ny E18 snart i gang, samtidig som finansiering av Fornebubanen er avklart, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
bygg.no 24.08.20 
Viken går inn for E18-garanti – fylkesrådet splittes
Ap og Sp i Viken har sikret flertall for å støtte E-18-prosjektet med garanti. Det blir slutten for dagens fylkesråd i Viken.
vg.no 24.08.20 
Er Ryfylketunnelen farlig?
KRONIKK: Mange med ansvar for sikkerhet i Ryfylketunnelen ønsker å berolige. Men effekten av manglende oppmerksomhet om sikkerheten i tunnelen kan bli fatal.
aftenbladet.no 24.08.20
28 boliger ble revet – flere år senere er veien ikke ferdig
GRAN (VG) Her skulle for lengst riksvei 4 ha vært forlenget med fire kilometer. Men fire felt bred asfalt ender i en steinfylling. Allerede for tre-fire år siden ble 28 boliger revet for å gi plass til veistrekningen.
vg.no 24.08.20 
E39 SULAFJORDEN – LIDARTEKNOLOGI: Her måles vinden for å bygge verdens lengste bruspenn
Arbeidet med E39-kryssingen over Sulafjorden i Møre og Romsdal er et dypdykk i ny teknologi for måling av vind over sjø for verdens lengste bruspenn.
tu.no 23.08.20 
En by uten biler?
Av Fred Heggen overlege i psykiatri
nettavisen.no 22.08.20 
EU hindrer redningsrom
Redningsrom i tunneler er i dag forbudt på grunn av et EU-direktiv. Men forskning med VR-teknologi viser at redningsrom er et av de viktigste tiltakene for å øke sikkerheten under en tunnelbrann.
tungt.no 21.08.20 
Ber bystyret si ja til ny E6
Når bystyret får planen om ny E6 mellom Ranheim og Værnes på bordet, er det med areal- og samferdselskomiteens anbefaling.
nidaros.no 19.08.20 
Vegvesen seminar 12. august: – Hvordan ruster vi Norge for fremtiden?
-YouTube watch
youtube.com 18.08.20 
Vi vil bygge Hålogalandsveien nå – ikke utsette og fordyre
Av Samferdselsminister Knut Arild Hareide
fremover.no 17.08.20 
Hedalen blir ny prosjektleder for E18 Vestkorridoren
Tom Hedalen overtar for Svein Røed som prosjektleder for E18 Vestkorridoren fra 1. september.
bygg.no 17.08.20 
Viken viser muskler
Politikerne i Viken fylke går i strupen på Vestlandet for å sikre seg mer penger til en svulmende ønskeliste til veg og bane på Østlandet. Utspillet kan godt avvises som både taktløst, kunnskapsløst og lite konstruktivt. Likevel er det dumt å ikke ta det alvorlig.
smp.no 13.08.20 
Hareide sier avklaring om Rogfast-prosjektet kommer til høsten
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier en avklaring om utbyggingen av E39 på Vestlandet, det såkalte Rogfast-prosjektet, kommer til høsten.
veier24.no 13.08.20 
Her går det så mange ras at sjølve rassikringa kan bli for farleg
Berre i sommar har det gått tre ras på Riksveg 13 i Suldal. Å sikra vegen kan bli ein for risikabel jobb.
nrk.no 13.08.20 
Bedre å være død enn å sitte i bilkø?
KRONIKK: Verdsettingen av spart reisetid og av spart levetid i Norge er pervers. Det har større verdi å spare reisetid enn å leve lengre. Det er med andre ord bedre å være død enn å sitte i bilkø. Trolig er få klar over denne perversiteten, og det er lite trolig at den vil bli rettet opp.
samferdsel.toi.no 12.08.20 
– Helhetlig utbygging grunnlaget for mer effektiv veibygging
Skanska-sjef Ståle Rød understreker viktigheten av å bygge samlet og at man kan planlegge i et overordnet perspektiv til å bygge mer effektivt. - Helhetlig utbygging er grunnlaget for en mer effektiv veibygging, sier Rød.
bygg.no 12.08.20 
E134 Dagslett–E18: Fastsatt kostnadsestimat på 3,8 milliarder
"Men det er likevel ikke et uttrykk for at vi har tatt stilling til valg av trasé."
tungt.no 11.08.20 
Ny Nasjonal transportplan 2022–2033: Samferdselsministeren møter fylker, storbyer og næringsliv i august
Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøker Kristiansand, Stavanger, Ålesund, Fredrikstad og Kirkenes: – Alle fylkene og de fire største byene har spilt inn hvilke løsninger de ønsker i ny Nasjonal transportplan. Nå drar jeg ut og møter fylkene og byene for å diskutere prioriteringene deres. Jeg besøker også næringslivet i regionene for å høre hvilke transportutfordringer de mener er viktigst, sier samferdselsministeren.
kommunikasjon.ntb.no 10.08.20 
Statens vegvesen vil starte byggingen av E18 i Bærum i januar
Stortinget har sagt endelig ja til å bygge ny E18 vest for Oslo. Det skjedde rett før sommeren. Men fortsatt må enten Viken fylkeskommune, Bærum kommune eller kanskje en privat aktør stille en lånegaranti for den første strekningen mellom Lysaker og Strand.
aftenposten.no 10.08.20 

Starter planarbeidet for ny E6-strekning mellom Nedgård og Toset

Nye Veier går i gang med å forbedre planen for ny E6 gjennom Rennebu kommune fra Nedgård i sør til Toset i nord. Nå skal det reguleres ny E6 og et nytt kryss sørøst for Ulsberg. Den nye veien og krysset er en bedre løsning for trafikantene, og gir mer igjen for samfunnet. Et planskilt kryss mellom rv. 3 og E6 bygges for utvikling av de to viktige transportårene fra Oslo til Trondheim.

Starter planarbeidet for ny E6-strekning mellom Nedgård og Toset

Nye Veier går i gang med å forbedre planen for ny E6 gjennom Rennebu kommune fra Nedgård i sør til Toset i nord. Nå skal det reguleres ny E6 og et nytt kryss sørøst for Ulsberg. Den nye veien og krysset er en bedre løsning for trafikantene, og gir mer igjen for samfunnet. Et planskilt kryss mellom rv. 3 og E6 bygges for utvikling av de to viktige transportårene fra Oslo til Trondheim.
Scroll to Top