Næringsforeningens fakta om Rogfast og samfunnsøkonomi
aftenbladet.no 10.06.20 
15. juni starter oppgraderingen av tunnelene på Haukelifjell
veier24.no 10.06.20
E16 Kongsvinger – E6 Informasjonsmøte Ullensaker kommune
ullensaker.kommune.no 09.06.20
E39 LEIRVIKA-RENNDALEN:Ni konkurrerer om å få bygge E39-strekning i Trøndelag
veier24.no 09.06.20
Løsning i sikte for Vestkorridoren?
mtlogistikk.no 09.06.20
Folkemøte om E6 Ulsberg-Vindåsliene (om anleggsarbeid)
nyeveier.no 09.06.20 
E18 VARODDBRUA: Nå er rivingen av gamle Varoddbrua igang
veier24.no 09.06.20 
Et videreutviklet nullvekstmål
samferdsel.toi.no 09.06.20 
Grønn Byggallianse styrker Ceequal-satsingen-kan bli standard i norske veiprosjekter
bygg.no 08.06.20
Vil øremerke bompenger til ny tog-utredning
motor.no 08.06.20
Signe Eikenes svarer ikke på spørsmålene
osogfusa.no 08.06.20 
Kostnadssprekker med Stortinget som gissel
oa.no 07.06.20 
Geotekniker på vei til skredområdet i Alta – fortsatt små ras i området
folkebladet.no 07.06.20
93 klimaråd fra erfarne veibyggere i Vegvesenet
at.no 05.06.20 
Åpner tidligere enn planlagt – og med celebert besøk
telen.no 05.06.20 
Ber Hareide rydde opp i bompenge-juks
motor.no 05.06.20 
Rv 19: Det holder ikke med lokal forståelse og vilje, fordi det er på nasjonalt nivå ansvaret ligger.
moss-avis.no 05.06.20 
Rauma: Neppe tunnel på E136 forbi Veblungsnes
smp.no 05.06.20
Usikkerhet rundt Nord-Norges største veiprosjekt til 10 milliarder
nrk.no 04.06.20 
Riksveg 4 på rett spor
oa.no 04.06.20
Vegvesenet holder på enhetspris som den beste kontraktsformen på Rogfast
veier24.no 04.06.20
Haukeliveien best for flest
facebook.com 02.06.20
Ordføreren kan ikke stoppe E6-utbyggingen
gd.no 02.06.20
Velkommen til digitalt folkemøte om E6-Ulsberg-Vindåsliene (om reguleringsplanarbeid)
nyeveier.no 02.06.20
100 millioner til ekspressbussene
transport.no 29.05.20 
Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet
kommunikasjon.ntb.no 29.05.20
Får 475.068.500 kroner for driften av 629 kilometer riksvei de neste fem årene
veier24.no 29.05.20
Debatt i kommunestyret: Firefelts motorvei inn mot Stjørdal er vedtatt
nearadio.no 29.05.20 
Klart Viken vil støtte Rv 19
moss-avis.no 29.05.20
SLAKTER HAREIDES E16-PRIORITERING:– Noen har motorvei, andre har krøttersti
motor.no 29.05.20 
– Bare 20 prosent av Oslo-Bergen holder dagens standard
motor.no 28.05.20 
Peab signerte bru-kontrakt
at.no 28.05.20
Åpner problemtunnel på E16 i september
bygg.no 27.05.20 
Vegvesenet er uenige i dommen, men anker ikke
at.no 26.05.20 

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

“Det er nå eller aldri!” Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…
E134 Damåsen-Saggrenda åpner fredag 3. juli
Etter fem års anleggsdrift åpnes E134 Damåsen-Saggrenda i Kongsberg og Øvre Eiker kommune fredag 3. juli klokken 14 av samferdselsminister Knut Arild Hareide
bygg.no 05.06.20 
Ingen Rogfast-avklaring før sommeren – men stortingsflertallet vil fortsatt realisere prosjektet
Et forslag fra Frp om å forsere Rogfast-utbyggingen fikk ikke flertall i Transportkomiteen. Men flertallet ber likevel om rask framdrift.
bygg.no 05.06.20 
Mulig å innkorte strekningen Rv 4 Mjøsbrua – Oslo med 40 minutter
Det mener to uavhengige analysegrupper som har vurdert hvordan rv. 4 kan utvikles til en trygg og effektiv transportåre fra Mjøsbrua til Oslo.
veier24.no 03.06.20 
Her er tidenes mest kostbare ønskeliste
Norge står midt i den største satsingen på samferdsel noensinne, med en ramme for gjeldende Nasjonal Transportplan på 1064 milliarder. Ønskelisten fra landets 11 fylker for den neste planperioden viser at det er forventninger om mer.
motor.no 02.06.20 
Ap på Stortinget overkjører Ap-Raymond om ny E18
Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets stortingsruppe overkjører Raymond Johansen og Oslo-byrådet - og vil ha full utbygging av E18 mellom Oslo og Asker.
vg.no 01.06.20 
110 km/t gir vesentlig størresamfunnsøkonomisk nytte
JOHAN ARNT VATNAN Utbyggingsdirektør i Nye Veier
midtnorskdebatt.no 31.05.20
Regjeringen bevilger nye 27 milliarder i koronatiltak. Ikke en krone til vei
Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet er kritiske til den passive holdningen til anleggsbransjen fra Regjeringen.
veier24.no 29.05.20 
Sju av ti i distriktet er misnøgde med vegane
Sju av ti i Distrikts-Noreg er misnøgde med standarden på vegane, og di lenger unna ein bur sentrale strøk, di større er risikoen for at ein er misnøgd.
firdatidend.no 28.05.20 
SAMFERDSELSMINISTEREN OM RIKSVEINETTET: – Bare 20 prosent av Oslo-Bergen holder dagens standard
Bare 20 prosent av riksveinettet mellom øst og vest holder den standarden vi bygger vei etter i dag, mener samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Men han gir ingen antydning om at E16 Arna-Stanghelle, strekningens aller mest gebrekkelige distanse, vil prioriteres.
motor.no 28.05.20 
Effektiv vegbygging betyr åfinne de beste løsningene
DIETER MANKA Pensjonist, tidligere prosjektleder i Statens Vegvesen
midtnorskdebatt.no 28.05.20 
Nei til Nord-Norgebanen i Stortinget
Stortinget har stemt ned SV og Frps forslag om gjennomføring av Nord-Norgebanen. – Et historisk svik, mener SV.
bygg.no 26.05.20 
Har brukt 1,6 milliarder – krangler fortsatt om veien skal bygges
Nå sier Høyre at de vil bygge motorvei vest for Oslo selv om lokale myndigheter ikke greier å bli enige om E18.
nrk.no 26.05.20 
Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har fått forslag til prioritering frå fylkeskommunane
Fylkeskommunane og fleire av dei største bykommunane har no lagt fram forslag til løysingar på viktige transportutfordringar: – Forslaga vert ein viktig del av arbeidet med ny Nasjonal transportplan, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 22.05.20 
Statens vegvesen fikk ikke brukt opp 1,5 milliarder kroner som skulle gått til veier i fjor
Det liker leder for Stortingets transportkomite, Helge Orten (H), dårlig: – Jeg forventer at midlene vi bevilger blir brukt til det formålet som er beskrevet i statsbudsjettet, sier han.
veier24.no 22.05.20 
Syv ungdomspolitikere: Vi vil ha ny E18!
Unge vil reise kollektivt. Da må kollektivtransporten gå fortere.
aftenposten.no 21.05.20 
Nye Veier skal ut i markedet med fem prosjekter til 15 milliarder kroner
Nye Veier planlegger å lyse ut fem konkurranser i løpet av 2020 og 2021. Prosjektene vil variere i kontraktsstørrelse fra 1 til 4,3 milliarder kroner.
bygg.no 20.05.20
Ingenting har skjedd to år etter at E16 ble kåret til «Norges verste vei»
Norges Automobil-Forbund har undersøkt hva som er gjort med veiene som ble kåret til de fem verste i NRK sin kåring i 2018. – Resultatet er nedslående, sier NAF-direktøren.
nrk.no 20.05.20 
Nye Veier tar i bruk ny gjennomføringsmodell
– Vi har hele veien vært opptatt av å involvere leverandørene og samhandling. Det er vi også i den nye gjennomføringsmodellen.
bygg.no 20.05.20 
Nå gjenstår kun oppløpssiden for FRE16-prosjektet | Næringslivsledere
MENINGER: Regjeringen har de siste ukene tydelig bevist at den virkelig ønsker å bygge Ringeriksbanen og ny E16.
ringblad.no 19.05.20
Fikk ikke flertall for anleggsforslag – tror sjansen for en oppdeling av hålogalandskaka er svekket
Siv Mossleth (Sp) er skuffet over at de ikke fikk flertall i Stortinget for et representantforslag de mener ville styrket norsk anleggsbransje. Nå tror hun sjansene for en oppsplitting av Hålogalandsvegen-prosjeketet til nærmere ti milliarder er svekket. Det tror ikke Frp og Bård Hoksrud.
bygg.no 19.05.20
Målet er å bygge fylkesveierlike effektivt som Nye Veier
Vi er glade for at den pensjonerte prosjektlederen i Statens Vegvesen, Dieter Manka, er begeistret for regjeringens storsatsing på vei, slik han skriver i sitt innlegg. Langt på vei bruker da også regjeringen nesten dobbelt så mye på vei hvert år som Ap-regjeringen brukte den gang de gikk av i 2013. Samtidig har jernbantesatsingen økt like mye.
midtnorskdebatt.no 19.05.20
Kongsberg-Notodden: Fire mulige veilinjer for ny E134 Saggrenda-Elgsjø
Tre daglinjer og ett tunnelalternativ er med i den videre planleggingen av neste E134-etappe fra Kongsberg mot Notodden.
veier24.no 19.05.20 
Fra koronakrise til full drift hos SVV
I mars var syv veiprosjekter rammet av koronasmitte. Statens vegvesen vurderte å stenge ned samtlige veiprosjekter, og sende alle mann hjem. – Nå er det normal drift på alle anlegg, med null nye smitteutbrudd, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i SVV.
anleggsmaskinen.no 18.05.20

E18 Vestkorridoren: høy pris for lav effekt

E18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen
Første etappe vedtatt 19. juni vedtok Stortinget første etappe av E18 Vestkorridoren – et dårlig kompromiss med redusert kapasitet. Hele Vestkorridor-prosjektet er 17 km og skal bygges om med redusert kapasitet for hele 60 mrd. kr. Hvis det dermed primært…

Trenger ny kvalitetssikring for Rogfast

Trenger ny kvalitetssikring for Rogfast
E39 Rogfast, som skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger, må gjennom ny KS2-utredning, og tidligst mulige anleggsstart er da trolig ikke før årsskiftet 2021/2022.

Trenger ny kvalitetssikring for Rogfast

Trenger ny kvalitetssikring for Rogfast
E39 Rogfast, som skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger, må gjennom ny KS2-utredning, og tidligst mulige anleggsstart er da trolig ikke før årsskiftet 2021/2022.
Scroll to Top