Markedsmøte: Fylket vil drøfte hvordan byggingen av ny vei på Askøy skal løses
23.08.23
Mer togtransport krever store felles investeringer
23.08.23
Fikk ny E18-jobb
22.08.23
MDG er tonedøve i det politiske håndverket
22.08.23
Denne brua kan endre verda
21.08.23
Veg på ville veier!
21.08.23
Rekordkontrakt til Ølen Betong
21.08.23
Ny rapport kan forklare jernbanekaoset med seks punkter
21.08.23
– Hemmer gjennomføring av utbyggere og næringslivet
21.08.23
Samferdsel på Nordmøre
21.08.23
Rammet av systemfeil: Henrik betalte 18.000 kr for mye i bompenger
21.08.23
Vil ha ei tredobling av potten til rassikring
19.08.23
Ny strid om reglane for utanlandsk transport
19.08.23
Aps landeveisrøveri setter nye rekorder
18.08.23
SV sløser med milliardene
18.08.23
Arbeiderpartiet vil øke elbilandelen i leasing: – Tallene er udiskutable, noe må gjøres
18.08.23
Riksvei 4 Hadeland: Satser på å bli ferdig med veien før fristen
17.08.23
JA til fergefri Talgsjø og nytt Seivika kryss
17.08.23
Lei av tungrodd byråkrati – vil ha nytt superdirektorat
17.08 23
Hva tenker Pensjonistpartiet om våre veier?
17.08.23
Under bakken for å åpne Sandvika
17.08.23
Veidekke-sjefen: Opprettholder høy aktivitet og stabil lønnsomhet i et mer krevende marked
17.08.23
Forventer mer veisatsing i nord
17.08.23
Bruer skal bygges med norsk stein
16.08.23
El-lastebil: – Vinningen går fort opp i spinningen
15.08.23
Statens vegvesen tildelt miljøpris
15.08.23
Vi har en pågående eksportreform med frist 2030
15.08.23
Nygård gir ingen pengeløfter til ny bru over Lågen
15.08.23
Bane Nor droppet undervannssjekk av Randklev bru
15.08.23
E6 og ny flyplass
15.08.23
Nye Veier inviterer til møte: Vil i gang med ny konkurranse for E6 Ranheim-Værnes
15.08.23
Ny rapport kartlegger solkraftpotensialet i samferdselssektoren
15.08.23
Regjeringa gir meir pengar til brubygging
15.08.23
Det kan være koselig med (gratis) ferge innimellom, men ikke nok til at det erstatter andre landfaste, døgnåpne løsninger
15.08.23
Vegvesenet og Veidekke signerte for Ring 1-tunneler
14.08.23
Det blir trangere og farligere
14.08.23
Sier nei til «kjærlighetstrafikklys»
14.08.23
Garvede lastebilsjåfører føler frykt hver dag på E-6 nordover
14.08.23
Går frå biogass tilbake til diesel
14.08.23
«Senterpartiets glemmebok er tykk»
12.08.23
Fem firmaer vil mudre og fylle opp for nye hovedvei nord i Tromsø
11.08.23

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…
Debatt om motorveigalskap på Arendalsuka
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var hovedpersonen under Arendalsuka sin debatt rundt det som kort ble beskrevet som motorveigalskap.
17.08.23
Kraftig økning: Én av to mener bom¬penger er blitt et økonomisk problem
Halvparten av bilistene i store, norske byer ser på bompenger som et problem for privatøkonomien. Dette er langt flere enn tidligere.
16.08.23
Siste smell og endelig gjennomslag i Sollihøgdtunnelen!
Tirsdag 15. august smalt aller siste sprengsalve i nordgående løp i den nye Sollihøgdtunnelen.
15.08.23
Visste om svakheter på Tretten bru i seks år – gjorde ikke noe
Havarikommisjonen mener Statens vegvesen visste at Tretten bru var svekket og skulle vært forsterket.
15.08.23
Har valgt løsning for oppgradering av E39 Fløyfjelltunnelen
E39 Fløyfjelltunnelen har allerede en trafikkmengde på 47.000 kjøretøy i døgnet. Frem mot 2040 er trafikkmengden forventet å øke til ca. 55.000 kjøretøy i døgnet som følge av innstramminger av trafikk gjennom Bergen sentrum.
15.08.23
– Komplett trafikkaos blir resultat om Miljøpartiet får pumpe 75.000 biler og tusenvis av trailere inn til Kvadraturen
- Høyre har de siste årene ivret etter å revitalisere Kvadraturen, men gang på gang opplevd å bli motarbeidet av dagens byråd. Den største politiske bremseklossen har vært byutviklingsbyråden fra Miljøpartiet.
15.08.23
Ap sier nei til bom. Med Høyre ved roret kan det dukke opp bommer både her og der
Arbeiderpartiet er klokkeklare: Vi mener bompenger er grunnleggende usosialt fordi bompenger rammer alle, uavhengig av inntekt. Tiden kunne ikke vært verre for å innføre bompenger enn i dag, med usikre økonomiske tider for folk flest.
15.08.23
Nye Veier vil bort fra regulering sammen med entreprenør
Utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier varslet i podkasten Byggeplassen tirsdag at byggherren ikke lenger vil ha med entreprenørene i reguleringsprosessen.
15.08.23
Regjeringa gir meir pengar til brubygging
Regjeringa justerer satsane for ferjeavløysing. Det er godt nytt for brua til Atløy, som har vore på teiknebrettet sidan 1989.
15.08.23
Etter et grusomt år for vanlige folks lommebøker, er det én ting du nå gjør smart i
Fire små uker før valget er kjøret i full gang for å lansere de beste løsningene for din og min lommebok. Derfor er det nettopp nå du skal være ekstra påpasselig når du møter en politiker.
15.08.23
Vi har en pågående eksportreform med frist 2030
Av Audun Karlstrøm, Industri- og Næringspartiet (INP), Vestnes
15.08.23
Selvsagt er dette en skandale
Av Jostein Hernæs
15.08.23
Det kan være koselig med (gratis) ferge innimellom, men ikke nok til at det erstatter andre landfaste, døgnåpne løsninger
15.08.23
15.08.23
Signerte for bygging av ny E6 nordover fra Lillehammer
Det er tredje forsøk på å få bygget ny europavei på problemprosjektet E6 Storhove-Øyer.
14.08.23
Høyere priser ødelegger for veiutbygging – Nord-Norge blir den store taperen
Selskapet Nye Veier skulle sørge for at en del store veiprosjekter ble realisert. Nå tyder det på at mange av prosjektene i Nord-Norge havner nederst på lista. Det reagerer flere på.
14.08.23
Regjeringen skal roses for å starte utbedringen av E6, men må komme med resten av pengene senere
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) smilte atskillig mer uanstrengt mandag i Sørfold enn han gjorde forrige tirsdag i Hammerfest.
14.08.23
Arendalsuka 2023 er i gang
Årets Arendalsuke er den mest omfattende så langt med nærmere 2.000 arrangementer og 200 stands. Mer enn 150.000 besøkende kan komme til Arendal.
14.08.23
Jubel for E134-vei gjennom Ullensvang
Statens vegvesen vil ha veiarm til Bergen via Odda på E134. Det fikk jubelen til å stå i taket på rådhuset i Ullensvang i dag.
10.08.23
Vegvesenet bestiller ekstern gjennomgang av bruforvaltningen
Vegtilsynet har undersøkt 5422 broer over hele landet, ifølge ny rapport. Nå vil Statens vegvesen bestille en ekstern gjennomgang av bruforvaltningen.
10.08.23
Slik gikk det da den gamle E16-brua over Isielva ble sprengt
Bjørum sag bru over Isielva ble sprengt ned i går - nå skal det bygges en ny og mye lengre bru for den sørgående trafikken på E16.
10.08.23
Vegvesen trafikk-appen gir deg varsel om stengte veier
Du definerer selv det geografiske området du ønsker varsler for.
08.08.23
Saksbehandlingsfeil hos statsforvalteren:
Sotrasambandet bygde uten gyldig reguleringsplan i flere dager Entreprenøren bygde uten gyldig reguleringsplan på et av Norges største veianlegg. Etter en tabbe hos Statsforvalteren i Vestland.
06.08.23
Skjerper klima- og miljøkravene i offentlige anskaffelser: − En marsjordre
Fra januar 2024 vil klima- og miljøkravene bli betydelig strengere, opplyser næringsminister Jan Christian Vestre.
04.08.23
Samferdselsministeren fyrte første salve på ny riksveg 94 til Hammerfest
I dag fyrte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård første salve på Rv. 94 til Hammerfest. Dermed er Statens vegvesen og entreprenøren Bertelsen & Garpestad i gang med utbedringen av til sammen 5,5 kilometer vei på strekningenene Mollstrand–Grøtnes og Akkarfjord– Saragammen.
04.08.23
34 millioner bompasseringer: Betaler ekstra uten Autopass-avtale
I fjor passerte 34 millioner kjøretøy bomstasjonene bare i Oslo uten bompengeavtale. Men andelen bilister med avtale øker.
03.08.23
– Me må halde trykket oppe
Torsdag 24. august samlar politikarar, bedriftsleiarar og transportsektoren seg til vegkonferanse i Etne. – Det er viktig å mobilisere for ein trygg heilårsveg på strekninga Bakka–Solheim, seier dagleg leiar i E134 Haukelivegen AS, Pål Kårbø.
03.08.23
God vei for mindre penger
De som kjenner E134 mellom Breiland og Høydalsmo, kommer til å få en ny opplevelse til sommeren: Gleden over å slippe berg-og-dal-banen, etter at Statens vegvesen har senket to brysomme bakketopper. Det gir bedre trafikksikkerhet generelt og bedre fremkommelighet for lastebiler, som har slitt seg over disse kneikene på vinterføre. Overskuddsmassene fra anlegget bidrar til utvidelse av dyrket mark like i nærheten.
02.08.23

Ordførere sprengte seg gjennom Forbordsfjellet

Veiprosjektet E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag har nådd en viktig milepæl. Prosjektets lengste tunnel, gjennom Forbordsfjellet, har hatt gjennomslag. Den siste salven ble skutt av ordførerne Eli Arnstad i Stjørdal kommune og Anita Sand i Levanger kommune.

Ordførere sprengte seg gjennom Forbordsfjellet

Veiprosjektet E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag har nådd en viktig milepæl. Prosjektets lengste tunnel, gjennom Forbordsfjellet, har hatt gjennomslag. Den siste salven ble skutt av ordførerne Eli Arnstad i Stjørdal kommune og Anita Sand i Levanger kommune.

Oslofjord 2 må oppbemannes igjen

Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen sier hun både ble overrasket og glad da nyheten om oppstartbevilgning til Oslofjordforbindelsen ble kjent.
Scroll to Top