Nye Veier inviterer til dialogmøter og åpne kontordager for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand
kommunikasjon.ntb.no 16.10.20 
Finnes det verre i Norge?
dagbladet.no 16.10.20 
Veien lagt på is – har så langt kostet 90 millioner
nrk.no 15.10.20 
Statens vegvesen lyser ut støykontrakt på nær 250 millionar
bygg.no 15.10.20
Her er det planlagt ny, firefelts motorveg gjennom naturreservat
nrk.no 15.10.20
Digitalt informasjonsmøte om E18 Vestkorridoren
vegvesen.no 15.10.20 
Korona og samferdsel: Pandemiens betydning for Norges forsyningssikkerhet
samferdsel.toi.no 15.10.20
Ny anleggsoverenskomst vedtatt
bygg.no 15.10.20 
Vei-suksessen på Fosen
anleggsmaskinen.no 15.10.20
Bruker radar til å rassikre riksvei i Lom
bygg.no 15.10.20 
NTP 2022-2033: Oppdaterte prioriteringer fra SVV: Les rapporten her
regjeringen.no 15.10.20 
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene i Nord-Norge og Trøndelag
vegvesen.no 15.10.20 
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene fra Oslo mot Trondheim og Nordvestlandet
vegvesen.no 15.10.20 
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene mellom Oslo og Vestlandet
vegvesen.no 15.10.20
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene mellom Oslo, Grenland, Kristiansand og Stavanger
vegvesen.no 15.10.20 
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene fra Oslo og Hønefoss mot Sverige
vegvesen.no 15.10.20
Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene fra Oslo mot Lillestrøm og Halden
vegvesen.no 15.10.20 
Nye Veiers prioriteringer NTP 2022-2033: Les rapporten her:
regjeringen.no 15.10.20 
Veien lagt på is – har så langt kostet 90 millioner
nrk.no 15.10.20 
Ny podkast: Hvor rustet er vi for katastrofe?
bygg.no 14.10.20 
PNC med store tap i Norge – ett prosjekt pekes ut som tapssluk
bygg.no 14.10.20 
Legger opp til bred medvirkning i arbeidet med nye E18 Dørdal-Tvedestrand
kommunikasjon.ntb.no 14.10.20
Bjørne Grimsrud ny direktør for TØI
at.no 14.10.20 
Ny modell kan forutsi bølger i fjorder
forskning.no 14.10.20 
Her flytter Nye Veier et helt hus som stod i veien for ny E6
bygg.no 14.10.20
– Vi må unngå flere kostnadssprekk
nforeningen.no 13.10.20
Venstre vurderer totalforbud mot salg av nye hybrid-, bensin- og dieselbiler
nrk.no 13.10.20
Tunnelarbeidene på Haukelifjell er ferdige for i år. Men ennå gjenstår to år med sommerkolonner
veier24.no 13.10.20
Romsdalsaksen + Langfjordforbindelsen er vinn-vinn for alle
rbnett.no 13.10.20 
Kunstig intelligens skal gi oss sikrere vinterveier
forskning.no 13.10.20 
Vender FNB ryggen: – Oj, dette var sørgelig lavt
nettavisen.no 13.10.20 
Hyperloop etablerer internasjonalt sertifiseringssenter – mener teknologien skal være ferdig utviklet i 2030
tu.no 13.10.20 
– Det skader ikke med politikere som følger med i timen
altaposten.no 12.10.20 
Langsteinåpning utsatt
s-n.no 12.10.20 
«Norsk Transportplan med behov for slankekur?»
smp.no 12.10.20 
Erna skryter av hydrogen som partileder. Men som statsminister skyr hun løsningen
tu.no 12.10.20 
Sur politisk bløtkake
smp.no 10.10.20 
Endelig løsning for de livsfarlige «gruvesjaktveiene» i nord
nrk.no 09.10.20 
– Det merkes at FrP er ute av regjering
motor.no 09.10.20 
Rigger seg for betongproduksjon til store veiprosjekter
veier24.no 09.10.20 
Knut Arild Hareide – vi trenger vei nå
lierposten.no 09.10.20 

Statsbudsjettet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfrir

Det ser ut til at regjeringen i hovedsak innfrir sitt løfte om å satse på samferdsel i statsbudsjettet for 2017, offentliggjort i går. Forfallet i jernbane- og veistandard (etterslep, som det heter i byråkratisjargong) reduseres, og satsingen på å bygge…

“Nok en skivebom fra Hopen”

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: “Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

“Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo”

“Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for…

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i…

E134 må planlegges og tilrettelegges for 4 felt!

Om de vet det eller ikke: Mange norske trafikanter står nå foran en avgjørelse som vil prege deres hverdag i lang tid. Om kort tid blir det bestemt hvordan Norges vestlige deler skal bindes sammen med de østlige. Aksjon Bedre…
Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har i dag fått nye svar om kostnader og lønnsomhet
Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 15.10.20
Advarsel fra tungvektere i Statens vegvesen: – Det lavtrafikkerte riks¬veinettet råtner på rot
Det norske riksveinettet blir utsatt for stadig større trafikkbelastning. Tre tungvektere ved drift- og vedlikeholdsmiljøet i Statens vegvesen advarer nå om at levetiden på det lavtrafikkerte riksveinettet er i ferd med å utløpe. – De råtner på rot, sier veiteknolog Fredrik Moen.
bygg.no 15.10.20
På stedet hvil for byggenæringens bedrifter
I månedens medlemsundersøkelse fra NHO er det lite endring for bedriftene i byggenæringen. - Det er noen positive funn, men nedgangen i ordrereserven bekymrer, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.
bygg.no 15.10.20 
NTP-innspill: Samferdselsministeren fikk nye svar om kostnader og lønnsomhet
– Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, etter at de forskjellige virksomhetene torsdag kom med sine NTP-innspill.
bygg.no 15.10.20
Nye Veiers prioriteringer NTP 2022-2033: Les rapporten her:
regjeringen.no 15.10.20
regjeringen.no 15.10.20
Hæhre best på E16 Kvamskleiva – innstilt til kontrakt på en halv milliard kroner
Statens vegvesen har vurdert Hæhre Entreprenørs får tilbud om å bygge ny rassikker E16 gjennom Kvamskleiva i Valdres som det beste i konkurransen.
bygg.no 14.10.20 
– Fylkesveiene bør inn i Nasjonal transportplan
Vi er klar med Kontrollutvalget nummer seks, en podkast fra Kommunal Rapport. Først snakker vi med fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune om fylkesveiene
kommunal-rapport.no 14.10.20
– Ladesatsingen er rett og slett ikke god nok
Det vil trolig være over en million elbiler på norske veier om fem år. Hvor skal de lade? – Regjeringen må vise at de forstår fremtidens ladebehov, mener NAF.
motor.no 13.10.20 
Vegvesenet slår sammen rv.4 og E16 utbyggingen
Statens vegvesen slår sammen rv.4 Hadeland og E16 Jevnaker-Ringerike til en felles veiorganisasjon.
bygg.no 12.10.20 
Statens vegvesen skal involvere entreprenør tidlig i to prosjekt
Nye Veier har med stor suksess involvert entreprenører tidlig i prosjekter. Nå skal Statens vegvesen gjøre det samme. I første omgang på to prosjekter. Ett i nord og ett i vest.
anleggsmaskinen.no 12.10.20 
Aldri før ble det betalt inn mer bompenger i Norge enn i fjor. Det vil prege budsjettforhandlingene.
Bilistene betalte 12,1 milliarder kroner i bompenger i fjor. NAF ber nå Frp stå på kravene om kutt.
aftenposten.no 10.10.20
Smuler eller asfalt til sjømatveiene?
Om det skal lukte asfalt på sjømatveiene på Senja får vi ikke vite før til våren.
folkebladet.no 08.10.20
Ber Stortinget om meir pengar til rassikring
Nasjonal rassikringsgruppe ber om at rassikring vert prioritert under budsjettforhandlingane i Stortinget. I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett er det ingen auke i satsing på rassikring.
byggfakta.no 08.10.20 
Brodtkorb frykter en kald vinter i anleggsbransjen
Administrerende direktør Julie M. Brodtkorb i MEF frykter konsekvensene av kuttene i investeringsbudsjettet til Statens vegvesen.
bygg.no 07.10.20
BNL: – Oppdrag må ikke bli salderingsposter
– Vi står fortsatt midt i en alvorlig pandemi. Byggenæringen har klart å holde hjulene i gang, med høy beredskap for å unngå smittespredning, men usikkerheten øker. Skal aktivitet og verdiskaping opprettholdes trenger næringen oppdrag, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.
bygg.no 07.10.20 
EBA: Bra at det satses på jernbane – uakseptabelt at man kutter i Vegvesenets investeringer
Administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er positiv til regjeringens forslag om en økt jernbanesatsing, men er lite fornøyd med nedgangen i investeringsbudsjettet til Statens vegvesen.
bygg.no 07.10.20
Ny E39 mellom Kristiansand og Mandal: Stor innvirkning på bo- og arbeidsmarked
Nye Veier realiserer 26 kilometer med ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Når veien åpner i 2022, halveres kjøretiden mellom de to bysentra til under 25 minutter. Det knytter byene tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.
kommunikasjon.ntb.no 07.10.20
RIF: Regjeringens manglende veisatsing vil gi redusert sysselsetting og øke vedlikeholdsetterslepet
I Statsbudsjettet for 2021 foreslås det å redusere Statens vegvesens midler med 600 millioner. Det er Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sterkt kritiske til.
bygg.no 07.10.20
Blir ikke forbedret bruer med dette budsjettet
– Bruprogrammet for å fjerne flaskehalser på fylkesveinettet er allerede kraftig underfinansiert. At Regjeringen foreslår å bevilge kun 20 millioner kroner for neste år er ikke godt nok.
tungt.no 07.10.20
Problembudsjett for Vegvesenet
– Dette er en utfordring for oss, sier vegdirektøren om Vegvesenets budsjettnedgang på 1,9 prosent.
tungt.no 07.10.20
Hoksrud: – En provokasjon at vei er taperen i budsjettet
– Det er ingen tvil om at vei er taperen i budsjettet regjeringen har lagt frem. Det er dårlig nyheter for FRP, sier Bård Hoksrud, fraksjonsleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
bygg.no 07.10.20
NLF: – Passivt budsjett
- I samferdselsbudsjettet for 2021 er det lagt opp til å utbedre kun 5,4 kilometer med gul midtstripe. Med et slikt tempo vil vi ikke være i mål før i 2242, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF.
at.no 07.10.20
NAF: – Hareide leverer ikke på veivedlikehold og rassikring
- NAF hadde store forventninger til at samferdselsminister Knut Arild Hareide skulle levere på bedre rassikring og veivedlikehold. Det gjør han dessverre ikke, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF.
kommunikasjon.ntb.no 07.10.20 

Manglende sikkerhet på våre veier

De siste dagene har det vært fokus på mangler, feil og inspeksjon ved rekkverket. Feil og mangler på rekkverk har vært en medvirkende årsak i 76 dødsulykker på norske veier i perioden 2005 fram til 2018 i følge NRK. Riksrevisjonen kommer med sterk kritikk av Statens vegvesen for å ikke ha tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå av rekkverket.

Manglende sikkerhet på våre veier

De siste dagene har det vært fokus på mangler, feil og inspeksjon ved rekkverket. Feil og mangler på rekkverk har vært en medvirkende årsak i 76 dødsulykker på norske veier i perioden 2005 fram til 2018 i følge NRK. Riksrevisjonen kommer med sterk kritikk av Statens vegvesen for å ikke ha tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå av rekkverket.
Scroll to Top