E16/Rv3: Mer veg for pengene – bedre veg for alle
oa.no 15.03.19 
Digitalisering og vanskelige kollegaer
mtlogistikk.no 13.03.19 
Godkjente autonom transport på offentlig vei
mtlogistikk.no 13.03.19 
Tolletaten får rekordgebyr etter datalagringsblemme
lastebil.no 13.03.19
De med lavest inntekt subsidierer dem med høyere inntekt, så de høytlønnede får romslig plass på veien og når raskere fram til arbeid eller møteavtale
sb.no 13.03.19 
Tre tilbydere skal konkurrerer om å bygge nytt E6-kryss i Moelv
ntbinfo.no 13.03.19 
To prosjekt fra Vegvesenets sørligste region nominert til Årets anlegg 2018
vegnett.no 13.03.19 
BetonmastHæhre splittes opp
anleggsmaskinen.no 13.03.19 
Søgne: Nye E39: – 9,5 millioner tonn fjell skal flyttes
n247.no 12.03.19 
– For lav kjennskap til Kollegahjelpen
at.no 12.03.19 
Snart skal Brynstunnelen i Oslo stenges for reparasjon – nok en gang
veier24.no 12.03.19 
Volvo skal teste fjernstyrt hjullaster med 5G
at.no 12.03.19 
Nordbytunnelen blir ferdig først tidlig på sommeren
veier24.no 12.03.19 
EU sier nei til kjøre- og hviletidsunntak
lastebil.no 11.03.19 
Arrangerer klassisk konsert i tunnel på E16 Bagn-Bjørgo
bygg.no 11.03.19 
Krever automatisk fartsmåling i undersjøiske tunneler – frykter alvorlige ulykker
nrk.no 10.03.19 
Ålesund-Molde, til Nye Veier AS
tk.no 10.03.19 
Slik planlegges nye Berkåk
opp.no 10.03.19 
Har vi kommet dit at vi må strikke gulstriper over hele Nordmøre for å bli hørt?
driva.no 10.03.19 
Vegstasjonen på Gol åpnet
bygg.no 08.03.19 
Nå blir det «EB» på elbil-skiltene
motor.no 08.03.19 
Ribe Betong fikk kontrakt til 250 millioner kroner
bygg.no 08.03.19 
Eva Solvi blir Trøndelags første veidirektør
veier24.no 07.03.19 
Oslo Havn vant pris for Norges beste uterom
samferdselinfra.no 07.03.19 
Åtte vanlige feil i sprengning
anleggsmaskinen.no 07.03.19 
Datoen er klar: Nå må elbilene betale bompenger i Bergen
nrk.no 07.03.19 
Sp kritisk til at Oppdal trekker seg: Hopper av veisamarbeid
opp.no 07.03.19 
Nå blir førerkortet digitalt
ntbinfo.no 07.03.19 
Sår tvil om gigantprosjekt på Vestlandet – mener prisen kan bli ti milliarder lavere
nrk.no 06.03.19
E16 ved Jevnaker skal bygges med klimagassregnskap
veier24.no 06.03.19 
NCC bygger ut E12 i Sverige
bygg.no 06.03.19 
Lastebilbrann stengte Oslofjordtunnelen
dt.no 06.03.19 
Batterielektrisk eller hydrogenelektrisk?
mtlogistikk.no 06.03.19 
Kan man innføre fartsskriver i varebil? Dette sier samferdselsministeren
lastebil.no 06.03.19  

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i…

E134 må planlegges og tilrettelegges for 4 felt!

Om de vet det eller ikke: Mange norske trafikanter står nå foran en avgjørelse som vil prege deres hverdag i lang tid. Om kort tid blir det bestemt hvordan Norges vestlige deler skal bindes sammen med de østlige. Aksjon Bedre…
All articles loaded
No more articles to load
De store byggherrene inviterer anleggsentreprenørene til bransjedag
2. mai inviterer Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier til bransjedagen 2019 på Scandic hotell St. Olavs Plass i Oslo.
bygg.no 12.03.19 
Endelig nytt navn på NSB
Nasjonen går av hengslene over at NSB bytter navn til Vy. Endelig, sier vi.
tu.no 12.03.19 
Godt begrunnet nyorganisering av NTP-arbeidet
Kjell Werner Johansen ser i denne kommentaren gode begrunnelser for samferdselsminister Jon Georg Dales lanserte nyorganisering av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP).
samferdsel.toi.no 11.03.19 
E18 Dørdal-Grimstad: Slik plasseres veikryssene
Få spørsmål skaper mer engasjement i motorveiprosjekter enn spørsmålet om hvor kryssene skal plasseres. Nye Veiers jobb er å plassere kryssene langs E18 fra Dørdal til Grimstad slik at samfunnsnytten blir best mulig
nyeveier.no 11.03.19 
Veidekke forventer flatt marked for veibygging i 2019 og 2020
Skal målene i Nasjonal transportplan nås, må bevilgningene trappes opp gjennom perioden, fastslår Veidekke i sin ferske konjunkturrapport.
veier24.no 11.03.19 
Misliker diskriminering og båstenking
NLFs «lastebilgeneral» er en av Norges viktigste stemmer i samferdselsdebatten.
at.no 11.03.19 
Bruker i snitt 2.000 kroner i måneden på netthandel
66 prosent av landets befolkning oppgir at de handler på nett hver måned. I fjor brukte nordmenn 49,1 milliarder på netthandel av fysiske varer.
tungt.no 11.03.19 
Trur autovern over heile landet kan vere dødsfeller
Vegtilsynet fann manglande boltar i autovern langs riks- og europavegar i vest, øst og nord. No trur dei at dei livsfarlege manglane kan vere eit landsomfattande problem.
nrk.no 11.03.19 
Fire av ti ledere i Statens vegvesen er kvinner
Bygg- og anleggsbransjen betraktes oftest som mannsdominert, men Statens vegvesen skiller seg tydelig ut
vegnett.no 08.03.19 
Anbefaler tidlig involvering av entreprenør for å sikre optimal løsning i byggeprosjekter
Riktig gjennomføringsstrategi kan gi bedre kvalitet og forhindre kostnadsoverskridelse.
bygg.no 08.03.19 
Nytenking i Nye Veier: Nye løsninger kan gi økt lønnsomhet
Gjennom aktiv styring av utbyggingskostnad og fokusering på samfunnsnytte under forprosjektfasen ønsker Nye Veier AS å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektene de er ansvarlige for.
samferdsel.toi.no 07.03.19 
Anbefalt korridor for E39 Mandal – Lyngdal øst er klar
Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas og legges til grunn for videre planlegging av 26 kilometer ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.
ntbinfo.no 07.03.19 
Rogfast-ferdigstillelse utsatt nok en gang
Rogfast blir ikke ferdig før tidligst i 2027, melder Stavanger Aftenblad.
bygg.no 07.03.19 
Nå blir førerkortet digitalt
– Nå blir førerkortet digitalt. Det betyr at du ikke lenger vil trenge å ha med deg det fysiske førerkortet når du bare skal kjøre en liten tur, som å hente i barnehagen eller kjøre noen til toget. Dette vil gjøre hverdagen enklere for bilistene, samtidig som myndighetene får mer oppdatert informasjon enn det fysiske førerkortet gir i dag.
ntbinfo.no 07.03.19 
Ap-ordfører krever at rushtidsavgift fjernes
– Rushtidsavgift er for å gi bedre plass på veiene til dem som har mye penger, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak. Han åpner nå for å trekke seg fra en bompengeavtale som kommunen først stilte seg bak.
aftenposten.no 07.03.19 
Ett skritt nærmere veibetaling uten bomstasjoner
En løsning der folk betaler for bilkjøring etter hvor og hvor langt de har kjørt, og ikke ved bomstasjoner, kom tirsdag nærmere realisering.
aftenposten.no 06.03.19
Vegvesenet varsler full gjennomgang av sin kontraktsstrategi
Store endringer med regionreform og omorganisering gør det nødvendig å gjennomgå hele kontraktsstrategien i Statens vegvesen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.
veier24.no 05.03.19 
Ferjefri E39: Baner vei for å kombinere geoarkeologi og geotekniske undersøkelser
Nå arbeider disse to faggruppene oftest uavhengig av hverandre, men hva om de to fagretningene kan samarbeide og ha dialog i tidlig fase i utbyggingsprosjekter? En ung, fremadstormende forsker kan ha løsningen!
vegnett.no 05.03.19 
MGF: «Ikke godkjente maskiner er et stadig problem»
MGFs fagsjef kommenterer den nylige rettssaken om en kinesiskprodusert hjullaster.
veier24.no 05.03.19 
3,3 milliardar og ni år seinare nærmar heile E16 Filefjell seg ferdigstilt
Anleggsarbeidet på E16 Filefjell har pågått sidan 2010. No er den siste delstrekninga i sluttfasen, og til hausten blir det markering av at heile anlegget er ferdig.
bygg.no 04.03.19 
Nå skal det bli lettere å kreve inn bompenger fra utlandet
EU har vedtatt et nytt regelverk som skal gjøre det enklere å kreve inn ubetalte bompenger fra bilister i andre land.
hegnar.no 04.03.19
Store besparelser mulig innen veiutbyggingen
Norge har de senere årene i stor grad trappet opp både investerings – og utbedringsbudsjettene til det å bygge ut og ta vare på veistrekningene rundt om i landet. Det har også vært helt nødvendig, men flere eksempler viser at det også er store effektiviseringsgevinster å hente innen utbygging av ny infrastruktur.
bygg.no 03.03.19 
Nye E6 ble lagt i område med kvikkleire: – Dette advarte vi om for fem år siden
Kommunen hevder Statens vegvesen presset gjennom den nye E6-traséen til tross for advarsler om kvikkleire. Fem år senere snur Vegvesenet.
app.meltwater.com 03.03.19 

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…
All articles loaded
No more articles to load

ITS-pris til Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen, eks-samferdselsministeren, er av ITS Norge tildelt ITS-prisen for 2018 «for sin avgjørende innsats for å sette ITS og ny teknologi på den transportpolitiske agendaen» i sin tid som minister.
All articles loaded
No more articles to load