Rekord på MEFA Stavanger
10.05.22 at.no
Planlegger for nye veier
10.05.22 radioh.no
Å sette ny flyplass i Bodø opp mot andre prosjekter i en indre krangel vil svekke Nord-Norge som helhet
09.05.22 an.n0
Seks vil bygge Fornebukrysset-Strand
09.05.22 at.no
Nye Veier og Eiffage markerte verdensdagen for sikkerhet og helse i arbeidslivet
06.05.22 kommunikasjon.ntb.no
Rv. 22 Glommakryssing: Varsel om planoppstart
06.05.22 samferdselinfra.no
De fikk kontrakten på reguleringsplan for Lindelien-Kittilsviki på rv. 7 i Flå
06.05.22 veier24.no
– Det må gjøres skikkelig grunnarbeid
06.05.22 trollheimsporten.no
Bygginga av Nerlandsøybrua lyst ut i marknaden
06.05.22 mrfylke.no
Aksjonerer mot økning i bompenger: – Jeg synes det er helt sinnssykt, jeg er kjempesint
06.05.22 resett.no
Nytt oppdrag: Måløybrua skal sikres mot å bli påkjørt av skip
04.05.22 veier24.no
Snart starter jobben med fergefritt samband til øyene ytterst i Sogn
03.05.22 veier24.no
I år skal Vegvesenet bli ferdig med å sikre 38 skjæringer langs E18
03.05.22 veier24.no
Advarer mot fjerning av elbil-fordeler: – Skaper stor usikkerhet hos folk
01.05.22 nettavisen.no
Mange dødsulykker så langt i år
01.05.22 nrk.no
Meld deg på veikonferansen!
01.05.22 haugalandvekst.no
Fortgang for arbeidet med Kløfta og Eiby
30.04.22 altaposten.no
Ny kontrakt: Riksvei 5 i Lærdal skal utvides i bredden
29.04.22 veier24.no
Vassbakk & Stol fikk fylkesveikontrakt i Øygarden
29.04.22 veier24.no
Bompengesjokket avslører Oslo-byrådets grådighet og inkompetanse
29.04.22 nettavisen.no
Kranglet om enda høyere bompenger: – Ikke vilje i Høyre i Oslo eller Viken for å gjøre det man må
29.04.22 ao.no
Veidrømmen knust etter 40 år: – Vi er forbanna
28.04.22 nettavisen.no
1100 meter av E134 skal bli ny og bedre
28.04.22 veier24.no
Berlin stritter imot ny Autobahn gjennom byen
28.04.22 veier24.no
Lofoten vil innføre «bompenger» for turister
27.04.22 nrk.no
Utsettelsen er uakseptabel. Dette er ikke tiden for å gå stille i dørene
27.04.22 blv.no
Varsel om oppstart av planarbeid for E39 Bokn-Hope
27.04.22 vegvesen.no
Full forvirring rundt byvekstavtale i Tromsø
27.04.22 nrk.no
Skal utnytte verdien av overskuddsmasser
25.04.22 anleggsmaskinen.no
Fergekaos i Porsgrunn: – Skandale er passende ord
25.05.22 nrk.no
Ber Vedum utsette momsen: – Bilkjøperne styrer mot en ny avgifts¬bombe
25.04.22 motor.no
Ett steg nærmere presis målemetode for oppnådd stabilitet i kvikkleire
25.04.22 anleggsmaskinen.no
Ny bybru i Drammen: Nå har kommunen valgt entreprenør på sin største kontrakt noensinne
25.04.22 veier24.no
«Trøbbeltunnel» ble endelig godkjent og åpner på dagen: – Nå er det tut og kjør
22.04.22 nrk.no
Varsel om planoppstart for E39 Harangen–Bårdshaug
22.04.22 vegvesen.no
Lovende refleksjonsseismiske undersøkelser i Porsgrunnselva
21.04.22 vegvesen.no
Vil Hyperloop revolusjonere godstransporten innen 2030?
21.04.22 mtlogistikk.no
Lær mer om Statens vegvesen sitt arbeid for å bedre fremkommeligheten!
21.04.22 vegvesen.no
Første kvartal 2022: Salget av anleggsmaskiner slår alle rekorder
21.04.22 veier24.no
Trym Anlegg tildelt nytt prosjekt av Statens vegvesen i Trondheim
21.04.22 bygg.no
Vegvesenet tror de kan spare 600 millioner på redusert utbygging av Vinterbrokrysset
20.04.22 veier24.no

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

“Det er nå eller aldri!” Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

“Nok en skivebom fra Hopen”

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: “Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…
Resolusjon; En bilpolitikk for vanlige folk
Bilen er avgjørende viktig for mange privatpersoner og bedrifter i hverdagen. KNA ser med sterk bekymring på at bilistenes interesser ikke blir ivaretatt på en god nok måte. Landsmøtet i KNA fremmer med dette fire krav til politiske myndigheter om nødvendige endringer som gjør hverdagen enklere for landets bilister og trafikanter.
10.05.22 kommunikasjon.ntb.no
Reagerer på at bompenge-boom i Oslo rammer spesielt én gruppe: – Frekt
- Det er oppskriften på misnøye, sier Rødt, og ber Oslo-byrådet stanse den kraftige bompengeøkningen.
10.05.22 nettavisen.no
Aksjonerer mot økning i bompenger: – Jeg synes det er helt sinnssykt, jeg er kjempesint
Folkets parti FNB varsler flere aksjoner mot økte bompengesatser i Oslo.
06.05.22 resett.no
Gigantkontrakt til Vassbakk & Stol
Vassbakk & Stol skal være med på å bygge E-18. Karmøyfirmaet får en andel av kontrakten på hele 800 millioner kroner.
09.05.22 radioh.no
Ap-politikere i Oslo frykter ny velgerflukt
Flere av Aps lokalpolitikere øst i Oslo frykter en ny velgerflukt i neste lokalvalg etter at realisering av Fornebubanen fører til ny økning i bompengeprisene.
09.05.22 nettavisen.no
Kathinka (45) må betale 7000 kroner hver måned for å komme seg hjem
Småbarnsmoren må passere bomstasjonen flere ganger daglig for å komme seg til jobb og fritidsaktiviteter. Det kan bli så dyrt at hun må flytte.
09.05.22 nrk.no
Når politikere nekter å svare blir det politikerforakt
I Debatten på NRK ble MDGs Sirin Stav stilt til veggs og spurt om hvor høye bompenger hun vil ha, uten å svare. Det gikk ikke særlig bedre med samferdselsministeren heller.
06.05.22 nettavisen.no
Bompenger har lite med klima og miljø å gjøre
Bompenger handler om å ta mest mulig penger fra folk, skriver Jon Helgheim (Frp).
06.05.22 nettavisen.no
Sjåførar krev ny veg i Romsdalen: – Å køyre denne vegen er ingen søndagsskule
Ein kraftig prisauke kan føre til at mange vegprosjekt blir utsett. Men sjåførane som køyrer E136 gjennom Romsdalen meiner ein ny og betre veg må kome raskt.
05.05.22 nrk.no
Koplingen av E134 og E18 i Lier: Flertall for Viker-løsningen
Av 70 innspill til Kommunedelplan for E134 Dagslett-E18 mellom Lier og Asker var det som ventet et overveldende flertall for Viker-løsningen.
05.05.22 veier24.no
E6 gjennom Sørfold settes på vent: – Vi blir holdt for narr
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var glad han ikke var sjåfør på tur gjennom «gruvesjaktene» på E6 i Nordland for to år siden. Byggingen av ny europavei skulle starte opp neste år, men nå har regjeringen satt milliardprosjektet på vent.
05.05.22 nrk.no
Gahr Støre med 39 millioner kroner til nytt veiprosjekt i Arendal
Statsminister Jonas Gahr Støre var ikke snauere enn at han lekket fra revidert statsbudsjett og trakk 39 millioner opp av lomma til veiprosjektet til den nye batterifabrikken i Eydehavn da han var på besøk i Arendal tirsdag 3. mai.
05.05.22 veier24.no 
Krever tiltak mot skyhøye dieselpriser: – Kan ikke aksepteres
Krigen i Ukraina har ført til at anleggsdiesel er blitt over 80 prosent dyrere. Nå krever entreprenørene en statlig støtteordning for å hindre konkurser.
05.05.22 nrk.no
Forskrift utsatt – maks tillatt med én bil per boenhet i boligsonen fra 1. oktober
Ny forskrift om boligsoneparkering er utsatt fra 1. april til 1. oktober 2022. Basert på dagens situasjon forventer vi at dette er siste utsettelse.
05.05.22 bergen.kommune.no
Ny kontrakt for E18/E39: 35.000 kubikkmeter fjell skal sprenges
Her blir det svært mye koordinering.
04.05.22 veier24.no 
Veivesenet og Skanska signerte milliardkontrakt på E18 Vestkorridoren
Veidirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef Ståle Rød i Skanska har signert kontrakt på prosjektering og bygging av strekningen Strand-Ramstadsletta
04.05.22 anleggsmaskinen.no
Nye Veier forslår to alternative konsepter for ny E18 Tvedestrand-Bamble
Det ene konseptet er strekningen som Nye Veier presenterte i 2021, men som ikke er vedtatt. Det andre konseptet bygger på mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei.
03.05.22 veier24.no
Fire norske og en utenlandsk entreprenør ber om å få levere tilbud på E6 Helgeland
Statens vegvesen skal nå gjennomgå søknadene og invitere de tre best kvalifiserte leverandørene til å delta i konkurransen.
02.05.22 veier24.no
Transportnæringen fortviler. Frank Sve (Frp) mener regjeringen «ikke løfter en finger for å hjelpe næringslivet»
Dieselprisen er en sterk pådriver i utgiftsgaloppen, men det flere ting som har blitt mer kostnadsdrivende i transportnæringen.
01.05.22 resett.no
Derfor vurderer regjeringen å vrake elbilfordelene
Statsråd Jon Ivar Nygård (Ap) garanterer for ny E18, avviser umiddelbare planer om statlig Brynsbakken-regulering og lover støtte til Fornebubanen. Men millionene blir ikke like mange som byrådet ønsker.
30.04.22 ao.no
Revidert Oslopakke 3: Bilene skal betale mer, mens pengene går til kollektivtransport og sykling
Henter inn 5 milliarder kroner for perioden 2023-2026 gjennom økte bompenger.
29.04.22 veier24.no
Skanska og Vegvesenet markerte milepæl for E16-prosjekt
Nye E16 Bjørum-Skaret tar form. Denne uken markerte Statens vegvesen og Skanska at første brudekkestøp for Brenna bruer er utført.
28.04.22 bygg.no
Stortinget ber regjeringen sette fortgang i arbeidet med rassikring
Stortinget fattet denne uken en rekke vedtak for rassikring av riks- og fylkesveiene, og ber regjeringen få fortgang i arbeidet med å utarbeide helhetlige nasjonale planer.
08.04.22 anleggsmaskinen.no
Statsforvalteren sier ja til ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat
Nye Veier får tillatelse til å bygge ny firefelts E6 på bru gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune. Men statsforvalteren forutsetter at vilkårene som settes for å gi dispensasjon innfris, slik at det er mulig å ta vare på viktige verneinteresser.
27.04.22 veier24.no
Vil bremse 23 motorveiprosjekter over hele landet
Naturvernforbundet ber Stortinget revurdere flere planlagte veiprosjekter. Forbundet mener inntil 225 milliarder kroner kan spares.
27.04.22 nrk.no
Trafikken øker ved Kongsberg, og riksvei 7 kan bli nedbetalt flere år før tiden
Bil nummer 10 millioner passerte gjennom bomstasjonene på E134 i Kongsberg i påskeuka.
26.04.22 veier24.no
Forlenger de lave miljøfartsgrensene i Oslo
Staten ville redusere bruken av miljøfartsgrenser - nå er den i stedet utvidet.
22.04.22 nettavisen.no

Tordner etter ras på E6

Frank Sve (Frp) raser mot regjeringen etter nok et ras på E6. - Her handler det om å bruke pengene fornuftig, mener han.
Scroll to Top