Fjerdingelvbrua: Tre entreprenører videre
tungt.no 10.08.20 
Eiterjord slutter som prosjektleder for Rogfast – flytter til Lillehammer
bygg.no 09.08.20 
Det ligger rapporter i skuffene om mange dødsulykker på denne strekningen.
avisenagder.no 07.08.20 
Disse fire kjemper om E39 Leirvika-Renndalen
bygg.no 06.08.20 
Bygg og anlegg tungt til stede på Møteplass Oslo
bygg.no 06.08.20 
– Kom i gang med byggingen av Hålogalandsveien
vol.no 06.08.20 
Ny teknologi reduserer usikkerheten rundt dårlige grunnforhold
bygg.no 06.08.20 
Nå er byggingen av Fornebubanen i gang – før endelig godkjenning
nettavisen.no 06.08.20
Ny jernbanetunnel gjennom Oslo må bygges nå | Ola Elvestuen, Solveig Schytz og Jon Gunnes
aftenposten.no 06.08.20 
Ny konsernsjef i AF Gruppen
at.no 05.08.20
Neppe tunnel på E136 forbi Veblungsnes
smp.no 05.08.20 
Genova åpnet ny bru, to år etter katastrofen
veier24.no 04.08.20 
Bettina Sandvin forlater Statens vegvesen – får ny toppjobb innen utbyggingsprosjekter
veier24.no 03.08.20 
Utbygging og planer for E6 Moelv – Roterud og RV4 Mjøsbrua – Oslo
oa.no 02.08.20 
E39 Bolsønes- Kviltorp – Julbøen – Molde – finnes det akseptable løsninger?
driva.no 02.08.20
Statssekretær etter OPS-erfaring: – Norske entreprenører er konkurransedyktige
bygg.no 31.07.20 
Kaste-Stoadalen utsettes i seks nye måneder
kanalen.no 31.07.20 
Vil til bunns i kartmysteriet
docdroid.net 31.07.20 
Contexo hevet kontrakten på veiprosjekt
at.no 31.07.20 
Yrkestrafikkforbundet meiner vedlikehald og utbetring av vegnettet bør bli prioritert
nationen.no 30.07.20 
Tunnelstenging i flere år – ett «kvelertak» på øyregion!
hitra-froya.no 30.07.20 
Rekordtrafikk på E6 gjennom Innlandet – uten alvorlige ulykker
ostlendingen.no 29.07.20 
– Mer overvåking gir lavere kostnader
at.no 28.07.20 
Entreprenør ga de ansatte flere millioner i bonus
at.no 28.07.20 
Har ikkje nødvendig legitimitet
tk.no 28.07.20 
Kan være blant de første i verden: Skal teste droner i aktivt luftrom
tu.no 28.07.20 
«Den digitale fjellovergang» skal hjelpe driftsentreprenører å spå når veier må stenges
veier24.no 27.07.20 
Forsvarer bruk av høyt trykk ved berginjeksjon
bygg.no 27.07.20 
Mener Google Maps villeder turister til køkaoset på riksvei 13 i Hardanger
nrk.no 26.07.20 
Fylkesvegene er viktige for næringslivet
fosna-folket.no 25.07.20 
Jeg mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen
dt.no 25.07.20 
Østlendingen mener: Respektløs prosess om bompenger
ostlendingen.no 24.07.20 
Norsk vegmuseum sprenger alle publikumsrekorder
veier24.no 24.07.20 
Hvem er best til å bygge vei?
avisenagder.no 23.07.20 

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…

Statsbudsjettet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfrir

Det ser ut til at regjeringen i hovedsak innfrir sitt løfte om å satse på samferdsel i statsbudsjettet for 2017, offentliggjort i går. Forfallet i jernbane- og veistandard (etterslep, som det heter i byråkratisjargong) reduseres, og satsingen på å bygge…

“Nok en skivebom fra Hopen”

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: “Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

“Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo”

“Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for…

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…
Buet flytebru over Bjørnafjorden blir verdens lengste av sitt slag
Buet flytebru med forankringsliner blir løsningen for kryssing av den fem km lange Bjørnafjorden. Hengebru, rørbru og undersjøiske tunneler er andre løsninger for fjordkryssing på Fergefri E39.
tu.no 08.08.20 
E18 Vestkorridoren: Nå er vi i gang!
Åtte firma deltok på Vegvesenets tilbudskonferanse for entreprisekontrakten for forberedende arbeider på strekningen Lysaker-Ramstadsletta. Kontrakten er den første i prosjektet E18 Vestkorridoren.
vegvesen.no 06.08.20 
Andre gangs varsel om planoppstart og høring planprogram for E134 Saggrenda-Elgsjø
Statens vegvesen kunngjør nå oppstart med detaljreguleringsplan for E134 Saggrenda–Elgsjø med planprogram og anbefalt veilinje.
bygg.no 04.08.20 
Nye Veier står klare til å bygge ny E6 i Trøndelag – møter motstand
Politikerne i Stjørdal og Malvik kommune har sagt ja til E6-planene mellom Ranheim og Værnes, og Nye Veier ønsker å sette i gang med anleggsarbeider i slutten av august. Men flere grunneiere og interesseorganisasjoner har klaget på vedtakene.
bygg.no 04.08.20
Vegvesen-seminar: Hvordan ruste Norge for fremtiden?s
Vegdirektøren samler flere av de fremste samferdselseksperter til en samtale om viktige veivalg fremover på Møteplass Oslo.
bygg.no 04.08.20 
Ferjefri E39 skal koste mindre enn 382 milliarder
I høst skal Statens vegvesen vise hvordan sluttkostnaden for Ferjefri E39 kan bli betydelig lavere enn 382 milliarder kroner. Til nå har planlegging alene kostet over 2 milliarder kroner
radioh.no 03.08.20
Langs landeveien i verdens rikeste land
Det ser ut ti at det bare er i krisetider at finansministre er villige til å åpne pengesekken i særlig grad.
folkebladet.no 31.07.20 
Hareide: Staten har spart 59 milliarder på etableringen av Nye Veier
Besparelser og nytteøkninger i oppstartsporteføljen til Nye Veier viser en netto økt nytte på deres prosjekter tilsvarende 59 milliarder kroner.
veier24.no 30.07.20 
Opnar ny E6 på Helgeland – men framleis må bilistane køyre på ei mil gammalveg utan midtstripe
På Sør-Helgeland står ein flunkande ny europaveg klar til bruk. Snart avsluttar anleggsarbeidarane arbeidet, og no hastar det å få pengar til å utbetre den siste mila som manglar finansiering.
nrk.no 30.07.20 
E39 OVER LANGENUEN: Forsker videre: Vegvesenet, Hydro og Leirvik vil bygge vedlikeholdsfrie aluminiumsbruer
veier24.no 30.07.20 
veier24.no 30.07.20 
Åpnet OPS-prosjektet riksvei 3/25 til 5,5 milliarder kroner: – Et utstillingsvindu for norsk veibygging
Litt over to år etter spaden gikk i jorden for det 26 kilometer lange OPS-prosjektet riksvei 3/25 Løten-Elverum, åpnet det som av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen blir karakterisert som en rekordvei.
bygg.no 30.07.20 
Leserinnlegg: – Bilen blir ignorert som transportmiddel
Bård Hoksrud og Tor Andre Johnsen er provosert over Østlandssamarbeidet sine innspill til Nasjonal Transport plan for 2021 til 2033.
drm24.no 23.07.20 
E18 – hva skjedde egentlig under forhandlingene?
Ingen kan ha unngått å observere det politiske spillet rundt E18-behandlingen det siste året. Men hva har skjedd på det politiske kammerset og i korridorene som vi skattebetalere og velgere burde få greie på?
budstikka.no 23.07.20 
Fremtidig E18 og fremkommelighet
Siden den opprinnelige planen om utvidet E18 nå tydeligvis er redusert, kunne det vært interessant å få vurdert hvordan den planen som nå foreligger vil påvirke transporten av gods- og yrkestrafikken inn og ut av Oslo vestfra. Hensynet til transport av varer og trafikk med håndverkere og andre har vært svært lite omtalt i mediene.
budstikka.no 22.07.20
Nå kan fylker søke om penger til viktige veier for sjømatnæringen
Samferdselsminister Knut Arild Hareide deler ut penger for å bedre veiene for transportnæringen
kommunikasjon.ntb.no 17.07.20 
Høye utgifter for bompenger setter sinnene i kok: – Uærlige
Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen og stortingsrepresentant, raser mot bompengeutgiftene.
nettavisen.no 16.07.20 
«Kan ny teknologi revolusjonere byggingen av flytebruer?»
Møre og Romsdal, landets største ferjefylke, har debatten gått høylytt om Ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.
smp.no 15.07.20 
Vegvesenets utbyggingsdirektør: – Har ikke snakket ned Nye Veier
Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen mener han slett ikke har snakket ned veiselskapet Nye Veier i en serie kommentarer denne sommeren.
bygg.no 15.07.20 
Hareide må vurdere dyrere løsning for «dødsveien»
Ministeren må nå ta stilling til et E16-forslag som vil gjøre oppgraderingen av den rasutsatte strekningen dyrere, men samtidig unngå den varslede forsinkelsen på to år.
tv2.no 14.07.20 
Raser etter E16-utsettelse: – På Østlandet bygger de og blir ferdig, mens her står det i stampe!
Ordfører og reisende mener folk på Vestlandet blir holdt for narr når nye E 16 Bergen - Voss blir forsinket nok en gang.
tv2.no 12.07.20 
Hvorfor bruker du sommeren til å snakke ned Nye Veier, Kjell Inge Davik?
Av: Finn Aasmund Hobbesland, direktør planlegging og drift i Nye Veier
kommunikasjon.ntb.no 11.07.20
Har bygget vei for under 50.000 kr. per meter: Mot ny E6-tidsalder på Helgeland
Det blir et tydelig og merkbart skille fra gammel til ny tid, når en strekning på 17 kilometer denne sommeren åpnes for trafikk mellom Mosjøen og Majavatn.
veier24.no 10.07.20
Nå stenger MDG flere Oslo-veier i rushet mens bussene er rammet av koronatiltak
Mens bussene går halvfulle på grunn av smittevern, slår MDG-byråden til og stenger to hovedveier inn til jobb i Oslo sentrum.
nettavisen.no 08.07.20 

Foreslår kortere og lavere E6-bru over Lågen

Det nye brukonseptet er vesentlig mindre omfattende enn det som tidligere har blitt vist fram og vil bety betydelig mindre inngrep i Lågendeltaet naturreservat og noe lengre tunnel på Trosset.

Samarbeidsfordeler

Innen anleggssektoren ser vi stadig oftere at nye samarbeidsformer er med på å endre denne bransjen, hvordan man jobber og ikke minst hvordan planleggingsprosessen kan endre selve utbyggingen som skal gjennomføres.

Fokus på tunnelsikkerhet

Rogaland brann- og redning IKS (RBR) får stadig nye og lengre komplekse tunnelsystemer i sitt dekningsområde. Ulykker og branner i tunnel representerer noen av de mest komplekse innsatsene som brann- og redningspersonell blir involvert i. Dette setter store krav til både beredskap og redningsarbeid.

Ny E18 ingenting å glede seg over for bilister

I mange tiår har bilister stått i kø hver morgen og kveld på E18 vestover. De har kastet bort tusenvis av timer i kø og spydd ut eksos. De siste 20–30 år har de samme bilistene betalt milliarder av kroner i bompenger til Oslopakkene.

Foreslår kortere og lavere E6-bru over Lågen

Det nye brukonseptet er vesentlig mindre omfattende enn det som tidligere har blitt vist fram og vil bety betydelig mindre inngrep i Lågendeltaet naturreservat og noe lengre tunnel på Trosset.

Samarbeidsfordeler

Innen anleggssektoren ser vi stadig oftere at nye samarbeidsformer er med på å endre denne bransjen, hvordan man jobber og ikke minst hvordan planleggingsprosessen kan endre selve utbyggingen som skal gjennomføres.

Fokus på tunnelsikkerhet

Rogaland brann- og redning IKS (RBR) får stadig nye og lengre komplekse tunnelsystemer i sitt dekningsområde. Ulykker og branner i tunnel representerer noen av de mest komplekse innsatsene som brann- og redningspersonell blir involvert i. Dette setter store krav til både beredskap og redningsarbeid.

Ny E18 ingenting å glede seg over for bilister

I mange tiår har bilister stått i kø hver morgen og kveld på E18 vestover. De har kastet bort tusenvis av timer i kø og spydd ut eksos. De siste 20–30 år har de samme bilistene betalt milliarder av kroner i bompenger til Oslopakkene.
Scroll to Top