Er det mulig?
oa.no 02.09.21 
Hva vet Statens Vegvesen?
tk.no 01.09.21 
Fremskrittspartiet vil redusere bilavgiftene
motor.no 01.09.21 
Vegvesenet kurser opp sine ansatte til å møte media
veier24.no 01.09.21
Bandleggjing av Fagernes utan at ny E16-trase er på plass
avisa-valdres.no 31.08.21 
«Hvem er mest «greinalaus»?»
smp.no 31.08.21 
«Ulogisk politisk logikk»
smp.no 31.08.21 
Lider under fylkeskommunenes mangel på evne til å vedlikeholde veiene
blv.no 30.08.21 
Byggmester Strand AS og RVS AS fikk støytiltak på E18 Vestkorridoren
bygg.no 27.08.21 
Se hvilke partier som vil gi elbiler mer av bompenge-regninga
nrk.no 27.08.21 
Signerte kontrakt for utbedring av riksveien mellom Leikanger og Sogndal
bygg.no 27.08.21 
Romsdalsaksen: Tillitsbrudd av Statens vegvesen
veier24.no 27.08.21
Det går ikke an å betale dyrt for å bygge billig
gd.no 26.08.21
Vil løse masse-utfordringene i Oslo-området
at.no 26.08.21 
Billigere passering, men bommer i flere år på E18 Retvet – Vinterbro
bygg.no 26.08.21 
Mandag 30.08 avholdes det informasjonsmøte om E18 Tvedestrand-Bamble. Nye Veier har laget en film om prosjektet
bamble.kommune.no 26.08.21 
2800 meter av E39 skal utvides i Sveio
veier24.no 26.08.21
Møre og Romsdal påskynder utbedring av to fylkesveier
veier24.no 26.08.21 
Langt fra «sagt» til «gjort»
groruddalen.no 26.08.21 
MDG gir ikke opp å stoppe E18
budstikka.no 25.08.21 
«E39 Ålesund – Molde som hovedsak i et stortingsvalg?»
smp.no 25.08.21 
Johan Arnt Vatnan forlater Nye Veier
kommunikasjon.ntb.no 25.08.21 
«Vegvesenet uten tillit»
Kåret til verdens største innen ingeniørrådgiving – nå tar de grep om Norge
veier24.no 25.08.21
«Bompenger til evig tid»
smp.no 25.08.21 
Fire tunneler på E6 kan få lavere fartsgrense: – Tonedøvt å ikke ville utbedre strekningen
nrk.no 24.08.21 
Se opptaket av infomøtet om nye E18 gjennom Kragerø her
kv.no 24.08.21 
E18/E39: Første spadetak på Gartnerløkka var elektrisk
veier24.no 24.08.21
Sp setter E6-utbyggingen i fare
gd.no 24.08.21 
Møreaksen til Riksrevisjonen?
smp.no 24.08.21 
Vi trenger ikke nye runder om hvem som skal gjøre hva på E6
gd.no 23.08.21 
NCC sparte 1600 lastebil-turer og fikk ingen overlastgebyr med nytt system
at.no 23.08.21 
– Vi vil bygge sammenhengende 4-felts motorveier mellom de største byene
gjengangeren.no 22.08.21 
Partiene utfordres på Finnmarks uttelling i NTP
altaposten.no 20.08.21 
Veiene skriker
an.no 20.08.21 
«Det einaste som er greinalaust er Møreaksen»
smp.no 20.08.21 
Brannsjefer om sikkerheten i tunneler på Strynefjellet: – For trang og smal
nrk.no 19.08.21 
Veisatsinger Frp fikk til for Nordmøre
tk.no 19.08.21 
Listhaug vil stoppe vegutbygging som skal erstatte ferje
nrk.no 19.08.21 
E39 Ålesund-Molde som hovedsak i et stortingsvalg?
tk.no 18.08.21 
Hamangtunnelen åpnes for trafikk i dag
at.no 18.08.21 

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…

Statsbudsjettet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfrir

Det ser ut til at regjeringen i hovedsak innfrir sitt løfte om å satse på samferdsel i statsbudsjettet for 2017, offentliggjort i går. Forfallet i jernbane- og veistandard (etterslep, som det heter i byråkratisjargong) reduseres, og satsingen på å bygge…

“Nok en skivebom fra Hopen”

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: “Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

“Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo”

“Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for…

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…
I gang med 2,5 års vegarbeid på E39 mellom Førde og Lavik
Rigging og forberedende arbeider til byggingen av den 4 km lange strekninga på E39 mellom Myrmel-Lunde er i gang.
veier24.no 27.08.21 
Vil bygge ny E18 Retvet-Vinterbro – med forlenget bompenge-innkreving
Øker bompengeperioden fra 15 til 20 år, slik at hver enkelt bompassering skal bli rimeligere.
at.no 26.08.21 
E6 kan ikke være en lokalveg gjennom Steinkjer
Sivert Rossing, sjefredaktør i Trønder-Avisa
tronderdebatt.no 26.08.21 
Første spadetak på ny E39 Lønset-Hjelset
Mandag tok leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Helge Orten første spadetak for ny E39 Lønset-Hjelset ved Molde.
veier24.no 23.08.21 
TØI-sjef Bjørne Grimsrud:– Elbiler vil utkonkurrere kollektivtransport
Trolig kommer elbilene til å utkonkurrere kollektivtransporten på sikt, mener sjef for Transportøkonomisk institutt (TØI), Bjørne Grimsrud.
motor.no 21.08.21 
Rapport: 7.500 nye samferdselsjobber de neste tolv årene
Nasjonal transportplan kan gi om lag 7.500 nye jobber, viser en rapport. Det er nærmere en halvering av antall NTP-jobber skapt hittil med Erna bak rattet.
tu.no 21.08.21 
Solvik-Olsen raser mot bilkutt: – MDG konstruerer en fiende som ikke finnes
- Det er en miljøpolitikk for de rike, mener Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen.
nettavisen.no 19.08.21 
Ap lover bensinrabatt i «distriktene», men vet ikke hvor
Arbeiderpartiet vil skjerme distriktsbilistene fra økninger i CO₂-avgiften på drivstoff. Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) krever svar av Ap på hvor distriktene er.
nrk.no 19.08.21 
Norconsult inngår sin største kontrakt noensinne innen veiforvaltning
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har vunnet sin største kontrakt noensinne, og skal sørge for effektivt veivedlikehold av fylkesveier for ti fylkeskommuner.
veier24.no 18.08.21
Vegvesenet i gang med planleggingen av ny riksvei 4 Oslo – Gjøvik
Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen vil i gang med utbedringen av riksvei 4 mellom Gjøvik og Oslo i den første seksårsperioden av ny Nasjonal transportplan.
bygg.no 18.08.21
Innlegg: Godt gjort er bedre enn godt sagt, også når det gjelder vegbygging
Utbyggingene av E6 fra Gardermoen til Kolomoen og Rv. 3/25 i Løten og Elverum viser at det er ingen som bygger nye motorveger like effektivt og rimelig som Statens vegvesen.
bygg.no 18.08.21 
− Den rødgrønne krangelen truer samferdselssatsingen
De siste åtte årene har vi bygd vei og bane som aldri før. Budsjettene er doblet. Og vi er i rute til å nå våre klimamål. Nå truer rødgrønn krangel og vingling viktig satsing videre. Og Ap sår tvil om oppfølgingen av Nasjonal transportplan.
vg.no 17.08.21 
Nye Veier starter opp på nye Grenlandsbrua
Arbeidet med å forberede byggingen av tvillingen til Grenlandsbrua begynner i uke 33. Det første som nå gjøres, er å sikre fjellsiden hvor den nye brua skal bygges.
bygg.no 13.08.21 
Nye Veier signerer ikke E6-kontrakt med OHL
Nye Veier har valgt å ikke signere kontrakt med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. om utbygging av firefelts E6 mellom Storhove og Øyer i Innlandet. Det er andre gangen Nye Veier må avlyse konkurransen om denne E6-strekningen.
bygg.no 13.08.21 
Samferdselsministeren, Statsbygg-sjefen og vegdirektøren på RIFs Arendalsuka-arrangement
Både Samferdselsministeren og topplederne fra Statsbygg og Statens Vegvesen er blant bidragsyterne når RIF vurderer de forskjellige partiprogrammene opp mot tilstands State of the Nation under Arendalsuka.
bygg.no 13.08.21 
Rogfast: Hæhre og Risa fikk Kvitsøykontrakten for 622 mill
Det blir byggestart i september.
veier24.no 12.08.21 
Hæhre var ikke billigst, men har fått oppdraget med å bygge ny riksvei 4 Roa-Gran
Hæhre var ikke billigst, men best.
veier24.no 12.08.21 
Bedre veier gir klimagevinst
DEBATT: Min visjon er at de veiene vi nå bygger, vil stort sett bli kjørt på av neste generasjon kjøretøy, altså biler som har null eller svært lave lokale utslipp
aftenbladet.no 10.08.21 
Raser over bensin til 21 kroner: – Og de vil tredoble CO2-avgiften?!
Senterparti-profilen mener den planlagte økningen i CO2-avgiften vil ramme urettferdig. – Har hun lest den nye klimarapporten? Spør klimaministeren.
nettavisen.no 10.08.21
Statens vegvesen må gjennomgå sikringsrutinene for veitunnelene
Departementet vil vite hvordan Veivesenet kan avdekke og forebygge tunnelras som de i Trodaltunnelen og Fjærlandstunnelen.
veier24.no 09.08.21 
Arbeidet med riksvei 5 gjennom Sogndal er i gang
Kveen fikk jobben med et tilbud på 40,3 millioner kroner.
veier24.no 09.08.20 
Gi oss bro over Oslofjorden!
Ikke tving oss ned i avgrunnen, men gi oss en vakker, miljøvennlig og trafikksikker bro.
aftenposten.no 08.08.21 
Avviser Sp-forslag: Støre og Ap slår ring om bypakkene
Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør det klart at han ikke vil gå med på å kutte i byprosjekter for å skaffe mer til distriktene.
motor.no 06.08.21 
Scroll to Top