Nå åpner Fagernestunnelen
fremover.no 14.11.18 
Derfor er jeg skeptisk til veiprising
gd.no 14.11.18 
Virke: – I ferd med å gå ut på dato
nrk.no 13.11.18 
Har den som skal låne bilen din gyldig førerkort?
vegvesen.no 13.11.18 
Norøyvegen: Tall-tull fra fylkesadministrasjonen
rbnett.no 12.11.18 
Har venta sidan 80-talet: Gigantisk vegprosjekt på Vestlandet kan ryke etter milliardsprekk
nrk.no 12.11.18 
– E18 er et overmodent og realistisk prosjekt som vi nå inviterer alle til å si sin mening om
austagderblad.no 10.11.18 
Solid fra AF Gruppen
bygg.no 09.11.18 
Tre tilbydere skal konkurrere om bygging av E6 Kvithammar – Åsen
ntbinfo.no 09.11.18 
Stor konferanse om riksveg 4 og Gjøvikbanen
hadeland.no 09.11.18 
Malte stripe før asfalteringen
bygg.no 08.11.18 
Oslofjordtunnelen: Uansvarlig av politikerne våre
amta.no 08.11.18 
Stoppet pirater som tjente millioner på oppkjøring
vegnett.no 07.11.18 
Lover trygghet for hydrogenkjøperne
motor.no 07.11.18 
Erstatter magefølelsen med «big data»
lastebil.no 07.11.18 
Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna
regjeringen.no 07.11.18
Bedre transporttilbud for pengene
spekter.no 07.11.18 
E39 Svegatjørn-Rådal: VIDEO: 35 timers dekkstøp på 4 minutter
metalsupply.no 06.11.18 
Lanserer «norsk» Nikola – testes i Norge i 2020
lastebil.no 06.11.18 
EBA vil at all asfalt skal være lavtemperatur innen 2050
bygg.no 06.11.18 
Schenker selvkjørende på offentlig vei
mtlogistikk.no 06.11.18 
Visumkrøll for Solvik-Olsen – slipper ikke inn i USA
bygg.no 06.11.18
Nytt verktøy foreslår tiltak mot skred
at.no 05.11.18 
Mange innspill om ny E39
nrk.no 05.11.18 
Har utviklet omfattende analyseverktøy av byggenæringens virksomheter
bygg.no 05.11.18 
Setter brøytestikker med lastebil i fart
anleggsmaskinen.no 05.11.18 
Fjellsprengningskonferansen 2018 nærmer seg
bygg.no 04.11.18 
Satsingen på Nasjonale turisveger fortsetter i 2019
bobilverden.no 04.11.18
Vil fjerne trafikklysene
motor.no 03.11.18 
I helga er E6 sør for Trondheim stengt – forventer en ny og bedre trafikkhverdag fra mandag av
veier24.no 02.11.18 
For første gang i Norge: Tungbiler får eget kjørefelt
vegnett.no 02.11.18 
Nå blir det vanskeligere å drive ulovlig kabotasje
lastebil.no 02.11.18 
Leverer løsninger til intelligent vei
samferdselinfra.no 01.11.12 
Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert
ntbinfo.no 31.10.18 

Avsporet debatt om Nye Veier

Les videre
Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

Les videre
En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Les videre
Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

Les videre
I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Les videre
Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

Les videre
– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Les videre
Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Les videre
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen
Les videre
Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette…
All articles loaded
No more articles to load
Umulig å lage transportregister
ERLING SÆTHER: SVs stortingsrepresentanter med den ivrige Arne Nævra i spissen har fremmet forslag om at det må etableres en registreringsplikt for alle utenlandske lastebiler som kjører i Norge. Det er umulig å gjennomføre.
mtlogistikk.no 15.11.18
Norske Nel skal lede overgangen til hydrogensamfunnet
Nel er kandidat 3 til Norwegian Tech Award 2018.
tu.no 14.11.18 
Vestlandsrapporten: Lastebilane står for heile veksten i godstrafikken på Vestlandet
Mellom aust og vest har godstransporten auka med 100 000 turar på sju år. Transport på bane og sjø har det om lag ikkje vore vekst.
vegnett.no 14.11.18 
Bane NOR og Vegvesenet velger kontroversiell kontraktsform ved Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Bane NOR og Statens vegvesen mener NTK er den riktige kontraktsformen for megaprosjektet Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
bygg.no 14.11.18 
Her diskuteres kontraktsstrategier for infrastrukturprosjekter til hundrevis av milliarder
Entreprenørene skulle nok gjerne vært en flue på veggen når representanter fra 13 europeiske land delte erfaringer om modeller og metoder for initiering og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter.
bygg.no 14.11.18
Lavere avgifter for bilistene
Bil og bilbruk har lenge vært en avgiftsmessig melkeku for staten. Samtidig med at bilavgiftene har vært høye har det vært store mangler i hovedveinettet og et betydelig vedlikeholdsetterslep i hele veisektoren.
blv.no 13.11.18 
Kan bruke støy til å se i røyklagt tunnel
Ved hjelp av støy på fiberkabler håper Vegvesenet å kunne se hvor mange som er i en røyklagt tunnel.
vegnett.no 13.11.18 
Slik bygde de mil på mil i samme stil i Gudbrandsdalen
Ingen tilfeldighet at ny E6 fikk Vakre vegers pris. Her er oppskrifta.
vegnett.no 12.11.18 
Utreder verdens lengste flytebru på E39
Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt skal bistå Statens vegvesen med å finne den mest fordelaktige bruløsningen på E39 over Bjørnafjorden i Hordaland. Dette arbeidet skal gjøres i parallell med en annen, uavhengig prosjekteringsgruppe. Den planlagte flytebrua på 5 km blir verdens lengste.
ntbinfo.no 09.11.18 
Nye Veier vil bygge verdens mest klimaeffektive veistrekning
Nye Veier skal i samarbeid med ZERO realisere verdens mest klimaeffektive veistrekning.
bygg.no 09.11.18 
Norconsult og Olav Olsen får stort fjordkryssingsoppdrag
Arbeidsfellesskapet etablert av Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS signerte 8. november en kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden». Kryssingen er en del av fergefri E39 og ligger på strekningen Stord – Os.
mynewsdesk.com 09.11.18 
Uansvarlig bilavgiftspolitikk
Kristelig Folkeparti setter arbeidsplasser på spill og sender i tillegg en ny regning til distriktene. Å foreslå å øke bilavgiftene med over to milliarder kroner er uansvarlig i dagens situasjon. Dette vil redusere bilsalget og det er bare i teorien at dette vil føre til mer inntekter til staten, ikke i praksis.
ntbinfo.no 09.11.18 
Riksvei 23 blir Europavei
Riksvei 23 mellom Vassum i Akershus og Lier i Buskerud blir en del av E134. Strekningen bytter navn fra rv. 23 til E134. De første skiltene er på plass fra mandag 12. november
vegvesen.no 08.11.18 
Fra kyst til marked
Hvert år går det over 50 000 vogntog med sjømat på veiene i Nord-Norge. I tillegg kommer transport fra viktige næringer innen blant annet mineral, skogbruk, jordbruk og kraftforedlende industri. Infrastrukturen i Norge må utvikles sånn at det skapes flere arbeidsplasser og støtter næringsutvikling.
an.no 08.11.18 
Bruker offshore-teknologi mot råttent tunnel-fjell
Statens vegvesen har besluttet å ta i bruk teknologi fra oljeleting på sokkelen for å bygge tunnel gjennom svært dårlig fjell under Boknafjorden.
vg.no 07.11.18 
Skattelistene 2017: Dette tjente nøkkelpersoner i vei- og anleggsbransjen i fjor
Stor oversikt.
veier24.no 07.11.18 
– Ferjefri E39 samfunnsmessig lønnsom
Ferjefri E39 fra Kristiansund til Trondheim er utvilsomt ett av de største vegprosjektene i Norge i nyere tid, med bygging av 1100 kilometer veg, ti store fjordkryssinger som skal erstatte syv ferjestrekninger, ca. 40 tunneler og 100 bruer – og en totalkostnad som i 2016 var anslått til 340 milliarder kroner.
bygg.no 07.11.18 
Diskuterte grensesprengende bruteknologi
På konferansen «Extreme bridges in marine environment» fikk forskere og studenter fra hele verden utvekslet siste nytt, erfaringer og kunnskap om ulike typer bruer.
bygg.no 07.11.18 
Juridisk ekspert: Tvilsomt at bompenger er lovlig
Det er tidligere omtalt i media at flere norske bomstasjoner kan være brudd på EØS-avtalen. EFTAs overvåkningsorgan ESA mener at innkrevingen av bompenger på enkelte veistrekninger i Norge er ulovlig.
bodøposten.no 07.11.18
Kritiserer sikkerheten i Oslofjordtunnelen etter storbrann
En ny rapport fra Statens havarikommisjon peker på flere alvorlige mangler ved sikkerheten i Oslofjordtunnelen etter den store tunnelbrannen i fjor.
nrk.no 07.11.18 
Vi skal få størst mulig nytte av prosjektene
Metodeutvikling og metodeforbedring er viktig for Ferjefri E39. På Teknologidagene var fagfolk fra mange ulike virksomheter samlet for å utveksle erfaringer og siste nytt om transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger
vegvesen.no 06.11.18 
Tror trafikken femdobles: Dropper bommene på sideveiene til ny E6
Når ny E6 forbi Lillehammer står ferdig vil trafikken på sideveiene mangedobles. – Ikke et problem, mener Nye Veier.
motor.no 06.11.18 
Beredskap når vegadministrasjonen splittes opp
Regionvegsjef Per Morten Lund forklarer i denne kronikken hvorfor han støtter regjeringens forslag om at Statens vegvesen skal beholde et nasjonalt ansvar for beredskapen på veger og bruer.
vegnett.no 05.11.18 

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Les videre
Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Les videre
Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…
All articles loaded
No more articles to load

Gjentar suksessen på Holmen Fjordhotell

Les videre
Samferdselsministeren, arbeidsministeren og vegdirektøren stiller alle til NLFs transportkonferanse 18.-19. januar. Den blir minst like innholdsrik som i 2018, og kanskje enda mer aktuell enn noensinne etter et år med både politiske gjennomslag og frustrasjoner for transportnæringen.

Første synlige anleggsarbeid med ny E39 (Se video)

Les videre
AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal.

Slik håndteres en tunnelbrann – minutt for minutt

Les videre
Om morgenen 5. mai 2017 kjørte et latviskregistrert vogntog inn i Oslofjordtunnelen. Nær lavbrekket merker sjåføren at noe er galt. Han hører et smell. En rødglødende del har løsnet fra motoren og faller ned i veibanen. Kjøretøyet står kort etter i full fyr.
All articles loaded
No more articles to load