Hevder de har faststoff-batteriet klart: – Har laget batteriet som gir 80 prosent lenger rekkevidde
motor.no 14.12.20 
– Vi trenger et løft for fylkesveiene
altaposten.no 13.12.20
Mener bompengekrav skaper tusenvis av gjeldsslaver: – Moralsk forkastelig
nettavisen.no 13.12.20
Regjeringen fryser avgiftene på utslippsbiler
tu.no 13.12.20 
1. januar må hun betale 5400 kr for parkering. Slik forsvarer venstresiden prishoppet.
aftenposten.no 13.12.20 
Bransje-nerd skifter beite
mtlogistikk.no 11.12.20 
Størst i Norge — gi oss mer strøm og bedre veier!
folkebladet.no 11.12.20
Planlegger ny oppstart på Rogfast: Vegvesenet inviterer entreprenører til informasjon om kommende kontrakter
veier24.no 10.12.20 
Sender roboter for å fikse tunneler
sintef.no 10.12.20 
– Dette lukter politisk hestehandel lang vei
framtidinord.no 10.12.20 
SINTEF og buildingSMART Norge inngår samarbeidsavtale
sintef.no 10.12.20 
Godfotteorien og raset på E18 i Larvik
op.no 10.12.20
Sotrasambandet: Sjå presentasjon og opptak av informasjonsmøtet
vegvesen.no 10.12.20 
På rett veg: 4 felt Ålesund-Molde
tk.no 10.12.20 
Ønsker full bredde på hele veien
nrk.no 09.12.20 
Nye Veier lyser ut kontrakt for noen som kan svinge motorsaga
veier24.no 09.12.20
Nye Veier og AF mottok over 100 innspill om ny E6-strekning
bygg.no 09.12.20 
Nå har fylkestinget i Innlandet vedtatt å skru av bommene fram til 2022
ringsaker-blad.no 09.12.20 
Utenlandske lastebiler har dobbelt så høy risiko for ulykker som norske
nrk.no 09.12.20 
«Fylkets byer og ny stamveg E39»
smp.no 09.12.20 
Innlegg: Hvorfor går ikke konfliktnivået i veiutbyggingsprosjekter ned?
bygg.no 08.12.20
Verdens første rullende ultralydskanner forenkler inspeksjon av bruer og tunneler
veier24.no 08.12.20 
Kan gi nye priskutt på Møreaksen
smp.no 08.12.20
Overskuddsmasser gir rassikring, rasteplass og næringspark
anleggsmaskinen.no 08.12.20
Nå har svenskene forsket på hvorfor Norge er bedre på trafikksikkerhet
veier24.no 08.12.20
Vestfold og Telemark fylke – Hjørnesteinsbedriftene trenger dere nå!
op.no 07.12.20 
Grønt Punkt Norge vil øke bruken av resirkulert plast i bygg- og anleggsprosjekter
bygg.no 07.12.20
Her er BIM-ekspertenes beste tips
bygg.no 07.12.20
Vegvesenet lyser ut konkurranse om brubygging i Hemsedal
bygg.no 03.12.20 
Må stenge bomringen i Kristiansand – mangler nødvendig stortingsvedtak
veier24.no 03.12.20 
Park & Anlegg lavest i pris på ny Årum bru i Østfold
veier24.no 01.12.20 
Her signerer de Vegvesenets største kontrakt noensinne
at.no 01.12.20 
Vestlandsrevyen i dag: KVU Bergen, Stadt Skipstunnel og Riksvei 13
tv.nrk.no 01.12.20 
Tidenes elbilhøst – når følger varevognene etter?
tu.no 01.12.20 
17 innspill til planoppstart av rv. 52 Tuv-Venås i Hemsedal
bygg.no 01.12.20 
Digitalt folkemøte tirsdag 1. desember om ny E6 Moelv – Roterud
nyeveier.no 01.12.20 
– En strålende budsjettenighet
bilnytt.no 01.12.20   
Steinmasser fra gigantprosjekter kan gi ny bydel i sjøen
bygg.no 30.11.20 
Senterpartiets store samferdselsbløff
e24.no 29.11.20
LNS skal drive E6-tunneler for Acciona
bygg.no 27.11.20 
E39: Disse 11 vil bygge den nye veien opp mot Ørskogfjellet
veier24.no 27.11.20

Statsbudsjettet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfrir

Det ser ut til at regjeringen i hovedsak innfrir sitt løfte om å satse på samferdsel i statsbudsjettet for 2017, offentliggjort i går. Forfallet i jernbane- og veistandard (etterslep, som det heter i byråkratisjargong) reduseres, og satsingen på å bygge…

“Nok en skivebom fra Hopen”

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: “Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

“Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo”

“Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for…

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i…
Følger rådet fra Vegvesenet om å bygge smale firefeltsveier
De smaleste firefeltsveiene kan nå ha en bredde på 19,0-21,5 meter og skulderbredde på mellom 1,5 og 2 meter. Det vil også på disse være mulig med en fartsgrense på 110 km/t
at.no 07.12.20 
Seks firma vil ha oppdraget med bygningsbesiktigelse på Vestkorridoren
Seks ulike firmaer har levert tilbud på bygningsbesiktigelse i forkant av byggingen av E18 Lysaker – Ramstadsletta. Det laveste budet er på 4,88 millioner kroner mens det høyeste er på vel 10 millioner kroner.
bygg.no 07.12.20
E6 Gudbrandsdalen: Ny og bredere bru over Ula står ferdig
Fredag markerte Vegvesenet at det ti måneder lange prosjektet på E6 på Selsverket er ferdig.
veier24.no 07.12.20 
I dag vedtar Stortinget ny rv 4 – og sender mesteparten av regningen til bilistene
Stortinget kommer mandag med en julegave til bilistene i Innlandet: Ny riksvei – og en bompengeregning på 1,3 milliarder kroner.
veier24.no 07.12.20 
MDG vil forby nye bensin- og dieselbiler: – Galskap og totalt uaktuelt!
FrP og Høyre er enige om at forbud ikke er veien å gå.
tv2.no 07.12.20
Forvirring om bru-millioner i Nord-Norge avklart av samferdselsministeren
Forrige uke hersket det forvirring om det var Strømmen bru i Sør-Varanger i Troms og Finnmark eller Strømmen bru i Sørfold i Nordland som hadde fått 42 millioner kroner til prosjektering. Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide avklart bevilgningen.
bygg.no 07.12.20 
Kutter gjelden med 1,2 milliarder: Her blir det bompengekutt
Bompengebelastningen reduseres kraftig som følge av budsjettavtalen, men noen av kuttene gjelder bare i ett år.
motor.no 05.12.20 
Nye Veier har lyst ut E6 Storhove – Øyer på nytt
Konkurransen om hvem som får bygge E6 Storhove – Øyer for Nye Veier er lyst ut på nytt. Totalentreprisen består av både planlegging, prosjektering og bygging med planlagt byggestart i 2021 og ferdigstillelse i løpet av 2025.
bygg.no 23.11.20 
Slik sparer Statens vegvesen titusener for hver meter vei de bygger
I Østerdalen klarte Veivesenet å bygge vei som kostet 14.000 kroner pr. meter. Med gammel metode hadde prisen vært 80.000. Også i Valdres og på Helgeland har de spart store summer.
aftenposten.no 04.12.20
68 norske veitunneler oppfyller ikke europeiske sikkerhetskrav
Eftas tilsynsorgan sier 68 norske veitunneler ikke oppfyller EØS-reglenes minstekrav til sikkerhet. – Vi jobber hardt for å komme gjennom de resterende prosjektene, sier avdelingsdirektør Rolf Helge Grønås i Statens vegvesen.
bygg.no 04.12.20 
Aftenposten mener: Sentraliseringen vil fortsette
Folk flytter fra distriktene. De små kommunene får en stadig eldre befolkning. Hva kan gjøres?
aftenposten.no 04.12.20 
Lyser ut første hovedentreprise på E18 Vestkorridoren
Hovedentreprisen som Vegvesenet nå lyser ut, omfatter bygging av ny E18 med 2X3 felt på strekningen Strand – Ramstadsletta samt endringer av lokalveisystemet i Høvikområdet, vest for Oslo
at.no 03.12.20
Innlandet vil åpne 330 kilometer fylkesvei for modulvogntog
Innlandet fylkeskommune har foreslått å åpne 330 kilometer fylkesveg for modulvogntog type 1 og 2 samt vogntog som er inntil 24 meter lange.
bygg.no 03.12.20 
MEF takker Siv, men sier de trenger mer
I en pressemelding fra Maskinentreprenørenes forbund (MEF) kommer det frem at enigheten om statsbudsjett for 2021 betyr 500 millioner kroner mer til vedlikehold, i tillegg en lang rekke enkeltprosjekter i samferdselssektoren og mer til rassikring.
bygg.no 02.12.20 
Budsjettforliket: EBA fornøyd med gjennomslag for asfalt og omtvistede momskrav
I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og FrP øker bevilgningene til asfaltering og vei. Partene er også enige om å be regjeringen se på endringer i regelverket for moms på omtvistede krav.
bygg.no 02.12.20
BNL om budsjettavtalen: Viktig gjennomslag for mer til samferdsel
– Det er svært positivt at det kommer mer penger til samferdsel i budsjettavtalen mellom regjeringen og Frp. Dette vil bidra til å sikre flere arbeidsplasser i Norges største fastlands-, og distriktsnæring, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.
bygg.no 02.12.20 
Budsjettavtalen ga en halv milliard mer til asfalt – og mindre bompenger
Fremskrittspartiet klarte å flytte på 1 680 millioner kroner til veiformål i forhandlingene om statsbudsjettet med regjeringspartiene.
veier24.no 02.12.20 
Torsdag åpner hele E6 Helgeland sør
De siste 18,6 kilometerne av totalt 48 kilometer på E6 Helgeland sør er nå ferdigstilt, og hele strekningen åpner for trafikk torsdag 3. desember klokken 10.00.
bygg.no 02.12.20
Vegvesenet innfører Ceequal i alle store prosjekter
Statens vegvesen stiller nå krav til at alle prosjekter over 200 millioner kroner skal sertifiseres gjennom Ceequal.
bygg.no 02.12.20 
Elendig Riksvei 4 gir store tap
En oppgradering av Riksvei 4 fra Oslo til Mjøsbrua er et av få samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter i Norge. Tre store bedrifter i området vil ha fortgang i arbeidet.
finansavisen.no 30.11.20 
E39 Lønset–Hjelset er klar for utbygging
- Bygging av veg skal løyse samfunnsutfordringar. Aust for Molde sentrum skal det byggast eit nytt sjukehus. Da må vi sørge for at vegen til og frå sjukehuset er god nok. Strekninga har i dag ein låg standard, og det er på tide med ei oppgradering. Det kjem no, til glede for Romsdal og Nordmøre, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 27.11.20
Byggenæringen ber FrP redde norske arbeidsplasser og styrke veibudsjettet
Flere av byggenæringens største organisasjoner går sammen om å be FrP og Siv Jensen styrke veibudsjettene i budsjettforhandlingene, slik at norske arbeidsplasser reddes.
bygg.no 27.11.20
Byvekstavtale for Osloområdet signert i dag – Staten bidrar med over 16,5 milliarder
– Byvekstavtalen vi signerte i dag vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Osloområdet, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner inn i avtalen, blant annet over 8 milliarder kroner til Fornebubanen. Gjennom gjensidige forpliktelser får vi nå en ambisiøs transport- og miljøsatsing, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 27.11.20 

Ny milliardveg kan få milliardsprekk av utsetting

Samferdsledepartementet opnar for å utsette jernbanen og prioritere bilveg mellom Bergen og Voss først. Det kan gjere prosjektet fleire milliardar kroner dyrare. No får dei motstand frå både Vegvesenet og Bane Nor.

Ny milliardveg kan få milliardsprekk av utsetting

Samferdsledepartementet opnar for å utsette jernbanen og prioritere bilveg mellom Bergen og Voss først. Det kan gjere prosjektet fleire milliardar kroner dyrare. No får dei motstand frå både Vegvesenet og Bane Nor.
Scroll to Top