E6: Skarpsnotunnelen åpner neste uke
h-a.no 21.01.19 
Prøveprosjekt om arkeologi gir raskere veiåpning
nyeveier.no 21.01.19
Nytt Autopass-system på fergene: Kan koste en pendler over 10.000 kroner mer i året
veier24.no 21.01.19
Skremsel fra GD om E6
gd.no 21.01.19 
Fra NLF-henvendelse til aksjon på under 48 timer
lastebil.no 19.01.19
Dødsdansen på vinterveiene
folkebladet.no 18.01.19
Nye E18 uten omkjøring i Sandvika
budstikka.no 18.01.19 
Transportfirma tjener på god sikkerhetskultur
vegnett.no 18.01.19
Asfaltdagen 2019
bygg.no 18.01.19 
Ramona blir hørt – ministeren øker kontrollen av vogntog om vinteren
nrk.no 17.01.19 
Stoppet på vei inn i Norge med 14 sommerdekk – så ble det enda verre
abcnyheter.no 17.01.19 
Statens vegvesen hever driftskontrakten med Veidrift i Vestfold
bygg.no 17.01.18 
Vegvesenet tester nye, mer miljøvennlige asfaltkontrakter
bygg.no 17.01.19 
Det kom et rop fra grøfta
vvsaktuelt.no 17.01.19 
Rekordoppslutning rundt transportkonferansen
lastebil.no 17.01.19 
Jon Georg Dale: – Eit fantastisk prosjekt
bygg.no 16.01.19 
Øker modulvogntog-lengden til 34,5 m
at.no 16.01.19 
MGF-statistikken med rekordtall
mgf.no 16.01.19
Første vei i Hordaland som kan ha fart på 100 kilometer i timen (se video)
bt.no 16.01.19 
Brukte 500.000 kubikk kortreist stein til å utvide badestrand
bygg.no 16.01.19 
Avviser 40 år med bompenger for Hordfast
stord24.no 16.01.19 
Arrangerer workshop om utslippskutt i veibygging
bygg.no 16.01.19 
Siste brustøyp på E39 ved Helgheim
bygg.no 15.01.19 
Utfører ekstra inspeksjoner etter brudd i ett stag
nordlys.no 15.01.19 
Vegvesenet utestenger entreprenør
bygg.no 15.01.19 
Kortere avstander vil gi store muligheter
h-avis.no 14.01.19 
Hordfast må bygges snarest
bt.no 14.01.19
Kontrakt signert for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
bygg.no 14.01.19 
No blir det enklare å endre totalvekt også på nye køyretøy
regjeringen.no 14.01.19 
Snart har Oslo 84 bomstasjoner, men… Bomsjokket dekker ikke Oslos to største veiprosjekter
motor.no 13.01.19 
Nye Veier Midt-Norge i startgropen for gigantprosjekt
bygg.no 11.01.19 
Slik påvirkes du av anleggsarbeidet på E39 Kristiansand – Mandal
nyeveier.no 11.01.19 
Fra 2024 vil det smelle i fjellet: De nye E6-planene tar form
groruddalen.no 11.01.19 

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i…

E134 må planlegges og tilrettelegges for 4 felt!

Om de vet det eller ikke: Mange norske trafikanter står nå foran en avgjørelse som vil prege deres hverdag i lang tid. Om kort tid blir det bestemt hvordan Norges vestlige deler skal bindes sammen med de østlige. Aksjon Bedre…

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18
– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden? – Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i…

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen
Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette…
All articles loaded
No more articles to load
Vær skeptisk til GPS-veiprising
Sist uke ga Datatilsynet nærmest grønt lys for innføring av GPS-veiprising i Norge. Resultatet kan bli både høyere kostnader og redusert frihet.
nettavisen.no 14.01.19 
Samferdselsministeren vil ha meir infrastruktur for pengane i ny Nasjonal transportplan
Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen. Samferdselsminister Jon Georg Dale sender no transportetatane eit tydeleg oppdrag: Nytten av investeringane skal aukast, kostnadane skal ned og ny teknologi skal på plass.
regjeringen.no 14.01.19
En ny billion i støpeskjeen
Det er ikke lenge siden gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt, men allerede nå starter arbeidet for fullt med neste periode for planen som styrer det meste innen norsk infrastrukturbygging.
bygg.no 14.01.19 
Vil stille hovedentreprenøren til ansvar for lovbrudd i hele leverandørkjeden
– Må hovedentreprenørene ansvarliggjøres for regelbrudd hos sine underentreprenører?
vegnett.no 14.01.19 
Fikk trailer i fleisen: – Snart er det jo en bonus om vi kommer hele hjem fra jobb
- Jeg er ufattelig glad for at jeg og ikke en personbil møtte denne traileren.
tungt.no 14.01.19
Ingen nordiske land klarer klimamålet knyttet til godstransport på vei
Et takstskifte er nødvendig.
transportlogistikk.no 14.01.19
Mer rettferdig konkurranse underveis i vegtransporten
«Helt siden de østeuropeiske landene ble tatt opp som medlemmer i EU for 10–15 år tilbake, har det blitt økende uro i det europeiske vegtransportmarkedet», skriver Olav Grimsbo.
samferdsel.toi.no 14.01.19
Tre nye strekninger til Nye Veier
Samferdselsdepartementet vil tilføre Nye Veier tre nye strekninger. Dette er E6 Øyer-Otta, E16 Kløfta-Kongsvinger og E6 Kvænangsfjellet.
bygg.no 11.01.19
Kaos i Brussel rundt EU-avstemning
Torsdag ble det gjennomført en avstemning over den foreslåtte EU-vegpakkens tre hovedpunkter i transportkomiteen i Brussel. Bare ett av forslagene fikk majoritet, noe som skaper usikkerhet rundt den videre prosessen med pakken.
lastebil.no 11.01.19 
36 millioner radiolyttere kan høre om Norge og Ferjefri E39
I november 2018 besøkte National Public Radio (NPR) Norge for å lage en reportasje om utbedret og Ferjefri E39. Sendingen er nå tilgjengelig.
vegnett.no 11.01.19 
– Norsk transportnæring i fritt fall
- Jeg vil ikke skylde på de stakkars sjåførene, de blir kynisk utnyttet av sine oppdragsgivere både i inn og utland.
at.no 11.01.19 
Stor nytte av lønnsom E39
Firefelts motorvei fra Kristiansand til Ålgård er tidenes prosjekt innen samferdsel for denne landsdelen. Fartsgrensen blir minst 110 km i timen. Ulykkestallene vil gå ned.
aftenbladet.no 10.01.19 
Bomstasjonene kan forsvinne – Datatilsynet gir grønt lys for GPS-måling
Om få år kan antall kjørte kilometer avgjøre hvor mye du skal betale i veiavgifter til statskassen. Datatilsynet gir nå grønt lys for GPS-måling.
bygg.no 08.01.19 
Vegdirektøren ønsker 1,5 millioner elbiler
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener enda flere nordmenn må velge elbil for at Norge skal nå klimamålene sine.
bygg.no 07.01.19
Foreslår 40 år med bompenger for Hordfast
– Alt som kan gjøres for å få prosjektet på plass, er vi villige til å se nærmere på, sier Øyvind Halleraker i Hordfast AS. Han åpner for å utvide bompengeperioden med inntil 40 år.
bygg.no 03.01.19
Konflikter i fleng
Det tegnes et miserabelt bilde av en anleggsbransje med konflikter og et økende antall rettssaker. Men Statens vegvesen kjenner seg fortsatt ikke igjen.
tungt.no 03.01.19 
Økt innsats mot useriøse og kriminelle aktører innenfor veganlegg, drift og vedlikehold
Statens vegvesen har styrket sin innsats mot useriøs og kriminell aktivitet. I januar inviterer vi bransjen til dialog om situasjonen.
vegnett.no 03.01.19
Arbeiderpartiet trekker løfter om ny Oslo-tunnel
Arbeiderpartiet går vekk fra tidligere løfter om å bygge Manglerudtunnelen i nytt utkast til kommunevalgprogram i Oslo.
bygg.no 02.01.19
Vestlandet taper på absurd samferdslepolitikk
Politikarane våre må få slutt på den groteske ulikskapen og sløsinga av pengar på ei uproduktiv jarnbane for Oslo-eliten.
bt.no 02.01.19 
FrP-topp fikk vekker da faren kjøpte elbil
- Jeg kommer fra Distrikts-Norge. Der kjører vi bil med dieselmotor og tilhengerfeste. Så når faren min går hen og kjøper seg en elbil, er det en god indikasjon på at noe er skjedd. Det har vært et voldsomt teknologisprang de seneste årene, sier Jon Georg Dale (FrP).
hegnar.no 31.12.18 
Her er noen av NLF-gjennomslagene i 2018
I året som har gått har Norges Lastebileier-Forbund (NLF) satt en ny standard for hva som er mulig å oppnå gjennom utrettelig lobbyvirksomhet og aktiv politisk påvirkning både på Stortinget og ute i regionene. Her er noen av høydepunktene.
lastebil.no 30.12.18 
Frykter at gods på jernbane vil kollapse fullstendig
Tapene lyder på 800 millioner over ti år. En kollaps i godstransport på bane vil kjapt gi 1000 flere lastebiler på norske veier.
aftenposten.no 28.12.18 
– Det skal fortsatt lukte asfalt!
Samferdselsministeren tror grønne vogntog vil gi klimakutt.
dagbladet.no 26.12.18 

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…
All articles loaded
No more articles to load

Konkurransen om infrastrukturprosjekt skjerpes

ARCTIC ENTREPRENEUR: - Det er viktig at norske entreprenører rigger seg for en enda tøffere konkurranse, blant annet fra utenlandske aktører som ser at det norske infrastrukturmarkedet er et spennende marked.

Lokalkunnskap gir bedre vei

En firefelts motorvei med 110 km/t kan by på utfordringer for lokalsamfunnet som får veien tett innpå seg. Samtidig kan det oppstå muligheter når hovedferdselsåren flyttes, både til å påvirke valgt løsning, til å redusere ulemper eller skape merverdi. Derfor arrangerer Nye Veier folkemøter for å få råd og innspill til arbeidet.

Veiprising i Norge – slik bør prisene reguleres

Den viktigste avgjørelsen som må fattes ved innføring av veiprising i Norge, er hvordan veiprisene løpende skal reguleres, mener TØI-direktør Gunnar Lindberg. Hans råd er at en uavhengig organisasjon opprettes for å gjøre jobben – riktignok basert på politisk vedtatte grunnregler.

En ny og spennende epoke for Statens vegvesen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen leverte tirsdag sin anbefaling for fremtidig organisering av Statens vegvesen. Regionmodellen opphører, og Statens vegvesen innfører i stedet en funksjonsmodell som består av blant annet divisjonene Veg, Utbygging, Transport og samfunn i tillegg til Trafikant og kjøretøy.
All articles loaded
No more articles to load