Ny E6 bør legges mest mulig utenom hoveddalføret i Melhus
tronderbladet.no 16.03.21 
Hadde null erfaring fra anlegg – snudde statseide Mesta fra katastrofedrift til lønnsomhet
tungt.no 16.03.21  
Gammel drøm realiseres: Nå kommer den gule stripa
agderposten.no 16.03.21 
Møreaksen – en ren provokasjon mot sunn fornuft
rbnett.no 15.03.21 
Nye Veier og SVV bør bytte prosjekt
rbnett.no 15.03.21 
Regjeringa lovar 2,8 milliardar kroner til bybanen til Åsane
nrk.no 15.03.21 
Aksekrig om E39 – men E136 først!
tk.no 15.03.21 
Går i dybden i Porsgrunnselva
anleggsmaskinen.no 15.03.21
Staten tar regningen og sikrer en av Norges verste rasveier
nrk.no 14.03.21
Jeg hilser velkommen flere strekninger med 4-felts vei
innherred.no 14.03.21 
Gratulerer til Fosen!
fosna-folket.no 12.03.21 
Bøe (H): Mer penger til byvekstavtaler bør bety mindre bompenger i Tromsø
itromso.no 12.03.21 
Forbereder Tromsø på 4,3 milliarder i bompenger
motor.no 12.03.21
RV 15 rotnar på rot- når kjem pengane?
gd.no 12.03.21 
1,8 milliarder til ny vei gjennom Tromsøya
nordlys.no 12.03.21 
Jeg har opplevd å miste fire av mine venner langs den gamle traseen
rb.no 12.03.21 
Hvorfor bruke Nye Veier til jernbane?
budstikka.no 12.03.21
Ei steinblokk på sju tonn tok livet av kameratane til John – no blir vegen sikra
nrk.no 12.03.21 
1,8 milliarder til ny vei gjennom Tromsøya
nordlys.no 12.03.21 
Riksvei 19 og NTP
dagsavisen.no 12.03.21 
Siste prosjekt i Fosenveiene legges ut på anbud
veier24.no 12.03.21
Kommunalt vedtak om utbygging av E6 Ranheim-Værnes kjent ugyldig av Statsforvalteren i Trøndelag
bygg.no 11.03.21 
Her går E6 rett gjennom sentrum – nå lover regjeringen penger til tunnel under byen
nrk.no 11.03.21 
«En lang veg å gå for bro over Borgundfjorden»
smp.no 11.03.21 
Ny tunnel skal gi sikker veg
nrk.no 10.03.21 
Bilen vil aldri bli god nok for MDG
dagbladet.no 10.03.21 
Vegbygging forsinka av stengde grenser: Vil kunne koste titals millionar i månaden
nrk.no 09.03.21 
Langs Nye Veier i Trøndelag
nyeveier.no 09.03.21
Nå er siste rest av E16 over bakken borte
budstikka.no 09.03.21 
Ny, stor kontrakt: Riksveiene på Østlandet skal få rekkverk for inntil 240 mill
veier24.no 09.03.21 
E39 Hove-Osli: Ap og Frp vil om nødvendig gi pålegg til samferdselsministeren
aftenbladet.no 08.03.21 
Reagerer kraftig på kontraktsavlysning: – En skandale som Hareide må rydde opp i
bygg.no 08.03.21 
Vegvesenet om tapet av E16 Ringeriksbanen : – Tar det til etterretning
bygg.no 05.03.21 
Samferdselspakke til 3,5 milliarder i Kristiansand klar for Stortingsbehandling
veier24.no 05.03.21
Vil øke fartsgrensene på motorveiene
finansavisen.no 05.03.21 
Debatt: – Forkastelig symbolpolitikk
fanaposten.no 05.03.21 
Næringslivet i Grenland vil ha en ny bypakke!
varden.no 05.03.21
Veijubel på forskudd for E6 i Hamarøy
veier24.no 04.03.21 
En bakke til besvær
nye-troms.no 04.03.21 
Frp jubler over at Nye Veier skal bygge Ringeriksbanen
bygg.no 04.03.21 
Simulatorseglas Anda-Lote. Nordfjordbrua har utarbeidd forslag til konsept / bruløysing og gjennomført Konseptvalutgreiing (KVU) for skipstrafikk i samarbeid med Kystverket.
fjt.no 04.03.21 

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…

Statsbudsjettet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfrir

Det ser ut til at regjeringen i hovedsak innfrir sitt løfte om å satse på samferdsel i statsbudsjettet for 2017, offentliggjort i går. Forfallet i jernbane- og veistandard (etterslep, som det heter i byråkratisjargong) reduseres, og satsingen på å bygge…

“Nok en skivebom fra Hopen”

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: “Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

“Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo”

“Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for…

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…
Roper varsko for bedre rassikring i brev til alle partiene på Stortinget
Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å rope et varsko i forkant av ny Nasjonal transportplan. – Det haster å sikre veiene våre for ras og skred, skriver de til Stortingspartiene.
veier24.no 05.03.21 
Skal fikse E6 for milliarder – får støtte fra MDG
To svært ulykkesbelastede veistrekninger i Troms skal oppgraderes for til sammen nær 4 milliarder kroner. MDGs nestleder fra Troms forstår at det er viktig å oppgradere veiene av hensyn til trafikksikkerhet.
nrk.no 04.03.21 
9,6 milliarder til gigantisk veiprosjekt
Dette er trolig det største veiprosjektet i Nord-Norge noensinne og skal erstatte 16 tunneler med dårlig standard på strekningen Megården - Mørsvikbotn i Sørfold i Nordland.
tv2.no 04.03.21 
Nye NTP: E6 Dombås-Otta er med
Når den nye Nasjonale transportplanen legges fram denne måneden, er strekningen på E6 mellom Dombås og Otta en av strekningene som blir prioritert.
vigga.no 04.03.21
Entreprenørene positive til ny banebyggherre
Entreprenørene er positive til at Nye Veier kommer inn på jernbanesiden av Ringeriksbanen, men spente på hvordan de vil løse oppdraget.
bygg.no 04.03.21 
E6: Vegvesenet skal ruste opp Hvamkrysset for omkring 57 mill
Her skal det bli ny påkjøringsrampe og litt av hvert.
veier24.no 04.03.21 
Nye Veier skal bygge Ringeriksbanen
Regjeringen varsler at de vil gi Nye Veier oppdraget med å bygge både Ringeriksbanen og ny E16.
bygg.no 03.03.21 
Satse på tog? Megatrendene sier glem det. Sats heller på vei!
I Norge er begeistringen for tog stor hos politikerne. I valgkampen frem mot høsten vil du garantert høre fagre løfter om hvor mye jernbane som skal bygges. Dobbeltspor over hele Østlandet. Forlengelse av Nord-Norgebanen. Hurtigtog mellom Oslo og Bergen. «Fordi vi ikke har noe valg,» sier togentusiastene. Tull, sier megatrendene. Ny teknologi vil gjøre massiv satsing på tog like utdatert (og ulønnsom) som Göta kanal ble i sin tid.
veier24.no 02.03.21 
Disse 50 veiprosjektene prioriterer næringslivet fram til 2027
En fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet. Det er hovedmålet i dokumentet Samferdselsløftet, NHOs innspill til ny Nasjonal Transportplan som lanseres i dag. Også NHO er forberedt på reduserte rammer, og vil møte det med grep som gir mer vei for pengene.
veier24.no 02.03.21 
Krødsherad og Flå: Neste riksvei 7-etappe er godkjent
Reguleringsplanen for neste etappe av riksvei 7 etter Sokna-Ørgenviika er nå godkjent i begge kommuner.
veier24.no 02.03.21
Disse seks firmaene vil bygge ny E16 Turtnes-Øye
Her vil flere være med på å slåss om beinet.
veier24.no 01.03.21 
– Det handler om å gjøre gode valg
Vegvesenets mål om å bygge mer veg for pengene innebærer å velge. Valgene vi tar kommer mange til gode, men ikke nødvendigvis alle.
byggfakta.no 26.02.21
Ulykkesvei i Trøndelag har gjort kvantesprang i trafikksikkerhet
I dag åpnet den store Åstfjordbrua i Trøndelag, og flere dro et lettelsens sukk. Brua kommer i stedet for smale svinger, og avløser et veistrekk som har tatt mange liv.
nrk.no 26.02.21
Samferdselsminister Knut Arild Hareide: En ambisiøs og realistisk transportplan
Det er under 30 dager til vi legger frem ny Nasjonal transportplan (NTP) – en plan som legger til rette for å endre og forbedre livene våre.
nordnorskdebatt.no 25.02.21 
Her vil Nye Veier legge ny E16 Kongsvinger-E6
Nye Veier har presentert de faglige utredningene for E16 Kongsvinger-E6 i et felles formannskapsmøte i de fire berørte kommunene. Nye Veier anbefaler å jobbe videre med alternativer innenfor C- og A-korridorene.
bygg.no 25.02.21
COWI vant Hordfast-kontrakt
COWI AS er innstilt som vinner av anbudskonkurransen om utarbeiding av reguleringsplan for strekningen E39 Ådland-Svegatjørn.
bygg.no 25.02.21 
Vegvesenet sparer millioner på å «bygge» veien to ganger
Først bygde Statens vegvesen en digital 3D-modell av ny E39 Leirvika-Rendalen i Trøndelag. Nå bruker entreprenøren 3D-modellen i anleggsarbeidet med den 4,8 kilometer lange strekningen. Det har ifølge byggherren gjort jobben mer effektiv, og rimeligere.
bygg.no 24.02.21 
Nye Veier: Sammenligningen gir liten verdi
Dette er et tilsvar til rapporten "Lykkes Nye Veier med å redusere utbyggingskostnaden i sine prosjekter?", og Veier24 sin dekning av den.
veier24.no 24.02.21
Ny rapport: Nye Veier bygger ikke mye billigere enn Vegvesenet
De anslåtte løpemeterprisene for de veiene som Nye Veier skal bygge er på linje med løpemeterpriser i andre motorveiprosjekter. Det fremkommer i en fersk rapport fra Morten Welde i forskningsprogrammet Concept på NTNU.
veier24.no 24.02.21
Asker får E18-viljen sin
Asker har ivret sterkt for at neste E18-etappe skal gå til Nesbru istedenfor Slependen. Nå er de blitt hørt.
budstikka.no 23.02.21 
Nye Veier og kommunene trenger mer tid til reguleringsplanen for E18 Tvedestrand-Bamble
Nye Veier og de berørte kommunene innser nå at de ikke klarer å få noen samlet reguleringsplan for strekningen klar før sommeren. Derfor skyver de på fristen til utgangen av september.
veier24.no 19.02.21 
Vestland skal bruke 21,1 millioner ekstra på fylkesveiene
Fylket har nylig bevilget drøye 21 millioner kroner ekstra til mindre tiltak på fylkesveinettet: Nye møteplasser og punktvise utbedringer.
veier24.no 18.02.21 
Store forventninger til Nasjonal Transportplan
MOBILITET 2021: Samtlige partier på Stortinget har store forventninger til Nasjonal Transportplan når den legges fram i april.
byggfakta.no 17.02.21 

Byggestart for Hordfast i 2025

Statens Vegvesen opplyser i dag at de nå er klar for å starte arbeidet med å bygge Hordfast. Foreløpig ligger det an til byggestart i 2025.

Byggestart for Hordfast i 2025

Statens Vegvesen opplyser i dag at de nå er klar for å starte arbeidet med å bygge Hordfast. Foreløpig ligger det an til byggestart i 2025.
Scroll to Top