Bystyret i Bergen vedtok å bygge Bybanen i tunnel – byrådet går av
bygg.no 24.11.21 
E6 Trondheim-Melhus: En totalentreprise står for tur
veier24.no 24.11.21 
Hordfast kan gi nytt pressverk på Karmøy
radioh.no 23.11.21 
Nytt oppdrag i Hardanger: 2,1 km av riksvei 13 skal bli bredere og bedre
veier24.no 23.11.21 
Alt ligg til rette for at OPS-leverandøren Sotra Link kan sette sine spadar i jorda i 2022
vegvesen.no 23.11.21 
Alt neste år bør samferdselsministeren komme tilbake med et rungende ja til ny E6 gjennom Sørfold
an.no 23.11.21 
Haugalandspakken: Hvorfor har ingen grepet inn?
veier24.no 23.11.21 
Implenia skal bygge ny Engeløya bru for rundt 333 mill
veier24.no 23.11.21 
Vegvesen gir bort branntepper til brannvesen med tunnelberedskap
bygg.no 22.11.21 
Vips så får man 2900 flere biler per døgn på skoleveien
aftenbladet.no 22.11.21 
Skal lage reguleringsplan for ny rv. 22-bru over Glomma
vegvesen.no 18.11.21 
Forsinket ferdigstillelse av nye Stavåbrua
at.no 18.11.21 
Hvem skal betale de ekstra 12 milliardene?
tv2.no 17.11.21 
Forslag til detaljreguleringsplan E6 Skogheim – Fossum til høring og offentlig ettersyn
mgk.no 17.11.21 
Lovnaden om 30 prosent lågare ferjeprisar er i realiteten 11,7 prosent
nrk.no 17.11.21 
Informasjonsmøter om ny E6 i Øyer, Ringebu og Sel
nyeveier.no 16.11.21
Biden har undertegnet infrastrukturpakken
bygg.no 16.11.21 
Mesta sørget for splitter ny bru i Nordfjordeid
veier24.no 16.11.21 
Verdikjeden Skog og Tre ber om forsering av bruprogrammet
bygg.no 16.11.21 
E39 Mandal-Lyngdal øst: Nye Veier inviterer til digitalt folkemøte 17. nov kl. 18:00
lindesnes.kommune.no 16.11.21 
Motstanden mot Møreaksen
tk.no 15.11.21 
E39 på Stord: Kort og sikkert helt kurant tunneljobb
veier24.no 15.11.21
Møreaksen og lønnsomhet
tk.no 15.11.21 
På tide å realitetsorientere seg
dt.no 13.11.21 
Vegvesenet skal sprenge bort fjellskjæring ved E18 i Horten
at.no 12.11.21 
«Etikk og moral og Møreaksen»
smp.no 12.11.21 
Videreføring av Bypakke Grenland. Kunnskapsgrunnlag og finansieringsmuligheter.
bypakka.no 11.11.21 
Lovte «gull og grønne skoger» …
an.no 11.11.21 
Hva med fremtiden? Åpent spørsmål til samferdselsministeren
f-b.no 10.11.21 
Senterpartiet skulle halvere flyprisane – i staden blir dei høgare
nrk.no 09.11.21 
Regjeringen tar Haugesund ut av byvekstavtale
radioh.no 09.11.21 
Han blir ny vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune
veier24.no 08.11.21 
Vil reversere kutt i støtten til godsoverføring fra vei til bane
bygg.no 08.11.21 
Prissjokk for elbiler over Boknafjorden
radioh.no 05.11.21 
Vegvesenet sender ny rv. 3 kontrakt ut i markedet
vegvesen.no 05.11.21 
Fylkesvei 30 i Østerdalen: Måtte iverksette strakstiltak for å redde omkjøringsveien
veier24.no 05.11.21 
«Eg synest heile Møreaksen-saka luktar svidd»
nyss.no 04.11.21 
Nord-Norge i revers med Arbeiderpartiet og Senterpartiet
framtidinord.no 04.11.21 
Parkeringsavgifter og bompenger reduserer innbyggernes livskvalitet
oblad.no 04.11.21 
Ope brev til kontrollutvalget i fylket
driva.no 04.11.21 
Bompengeselskap fekk millionbot – bilistar må ta rekninga
nrk.no 03.11.21 

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

“Det er nå eller aldri!” Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…

Statsbudsjettet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfrir

Det ser ut til at regjeringen i hovedsak innfrir sitt løfte om å satse på samferdsel i statsbudsjettet for 2017, offentliggjort i går. Forfallet i jernbane- og veistandard (etterslep, som det heter i byråkratisjargong) reduseres, og satsingen på å bygge…

“Nok en skivebom fra Hopen”

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: “Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

“Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo”

“Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for…

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…
Solvik Olsen: – Slik svikter Senterpartiet bilistene
– Det er veldig interessant, fordi Trygve var utrolig tøff i trynet i mange år, og så leverer han ingenting.
nettavisen.no 21.11.21 
Frykter skroting av motorveier: Disse veiprosjektene kan stå i faresonen
- Arbeiderpartiet må ikke styres av ideologiske skylapper, raser Høyre.
nettavisen.no 20.11.21 
Nye Veier går for lang tunnel ved E6-prosjekt
Nye Veier vil jobbe videre med traséalternativet der E6-strekningen Korporalsbrua – Gyllan i Midtre Gauldal kommune legges i lang tunnel gjennom Mannfjellet.
bygg.no 19.11.21 
Dette gir bedre prosjekter og færre konflikter
Prosjektmodeller basert på samspill øker forutberegneligheten og reduserer konfliktnivået, mener Harald Fosse og Vilde Dyb i Advokatfirmaet Hjort.
finansavisen.no 16.11.21 
SVs alternative budsjett: Foreslår å kutte motorveiprosjekter med 3,3 milliarder
SV vil barbere store motorveiprosjekter med 3,3 milliarder kroner. Samtidig vil de øke CO2-avgiften, veibruksavgiften og engangsavgiften for fossile biler.
motor.no 15.11.21 
– Godt fornøyd med interessen for ny E39
339 kilometer fra Oslo møttes søndag to innleide busser på det som skal bli ny firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. Bussene hadde med seg interesserte som hadde takket ja til tilbudet fra Nye Veier og AF Gruppen med underleverandører om informasjon og en prøvetur på den nye veien i området rundt Lohnelier helt vest i Søgne.
n247.no 14.11.21 
Advarer mot «avgiftssjokk» på hybridbiler
Over 15.000 nordmenn har kjøpt ny hybridbil, men får den ikke før i 2022. Nå kan de få en ekstraregning på inntil 80.000 kroner.
nrk.no 12.11.21 
Signerte storkontrakt på E39
Bertelsen & Garpestad AS og Statens vegvesen har signert kontrakt. Skal bygge E39 Betna-Hestnes for 774 millioner.
anleggsmaskinen.no 11.11.21 
Grønt lys for E134 Saggrenda-Elgsjø – reguleringsplanen godkjent av kommunene
Reguleringsplanen for 15 kilometer ny E134 mellom Saggrenda i Kongsberg og Elgsjø i Notodden er nå vedtatt i begge kommuner. Dermed kan Statens vegvesen planlegge starte KS2-prosessen.
veier24.no 10.11.21 
Johan Arnt Vatnan engasjert av Statens vegvesen Utbygging
Tre måneder etter at han sluttet som utbyggingsdirektør i Nye Veier, er Johan Arnt Vatnan engasjert av Statens vegvesen Utbygging via en avtale med MetierOEC.
bygg.no 09.11.21
Statens vegvesen og Nye Veier AS: Statens vegvesen mener de bygger billigere og raskere enn Nye Veier AS
Overføring av utbedringsstrekninger fra Vegvesenet til Nye Veier AS, bryter med grunnlaget for å opprette statsaksjeselskapet, mener Alf Edvard Masternes i FLT Statens vegvesen. Han vil ha prosjektene tilbake, og lover at Vegvesenet står klar til å løse oppgavene – raskt.
frifagbevegelse.no 09.11.21 
Fellesprosjektet Arna-Stanghelle starter dialog med entreprenører
- E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle er et stort og viktig prosjekt og derfor ønsker vi å skape attraktive kontrakter og komme tidlig på banen, sier prosjektsjef Katrine S. Erstad.
at.no 09.11.21 
Pris på fergefri E39 er beregnet ut fra «feil» veibredde
Gigantveiprosjektet Hordfast kan gå på en pengesmell. For prislappen er beregnet ut fra en tre meter smalere vei enn det Statens vegvesen planlegger å bygge.
nrk.no 09.11.21 
Samferdselsministeren: Avlyser ikke motorveiutbygging
Selv om regjeringen vil ha mer bruk av jernbane, vil den også fortsette å bygge motorveier.
dagsavisen.no 08.11.21 
Oversikt: Dette er noen av de viktigste sakene for Nordmøre i statsbudsjettet
Støre-regjeringen la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett. Her finner du en oversikt over noen av de viktigste sakene for Nordmøre og Møre og Romsdal.
tk.no 08.11.21 
Én milliard i ny låneordning til Nye Veier og Ringeriksbanen
Regjeringen vil gi driftskreditt på én milliard til Nye Veier og arbeidet med Ringeriksbanen.
bygg.no 08.11.21 
Nygård kutter ferjeprisene med 30 prosent fra nyttår
- Vi skal sørge for at vanlege folk i heile landet kan bruke ferjene langs kysten. Derfor reduserer vi takstane med 30 prosent frå 1. januar 2022, samanlikna med takstane 1. januar 2021.
tungt.no 08.11.21 
Nye Veier gikk på to smeller: Måtte avskrive 900 millioner i tap
Allerede før oppstart måtte Nye Veier avskrive 900 millioner i tap på prosjektene E18 Langangen-Rugtvedt og E6 fra Ranheim til Værnes. Det ga selskapet et underskudd på driftsresultatet i fjor.
veier24.no 05.11.21 
2022 blir et rekordår for bompenger
Regjeringen lover at avgifter som rammer vanlige folk ikke skal øke. Likevel har de ikke funnet plass til ett eneste tiltak for å bremse bompengegaloppen i regjeringsplattformen.
debatt.h-a.no 04.11.21 
Samferdselsministeren bekrefter: Regjeringen skal utrede framtida for Nye Veier. Høyre frykter for sitt nye veiselskap
Hva skjer med de lokale veiprosjektene som Nye Veier har ansvar for? Statsråden prøver å berolige seks Høyre-representanter.
frifagbevegelse.no 04.11.21 
En nylaget animasjonsfilm viser hvordan en fastlandsforbindelse over Alstenfjorden kan bli seende ut.
Forprosjektet er ferdig utredet. Nå gjenstår arbeidet med å få prosjektet inn i regional transportplan (RTP) på nyåret, ifølge prosjektleder Roy Skogsholm.
heroyfjerdingen.no 04.11.21
Cowi valgt for regulering av E6 Moelv – Roterud
Nye Veier har inngått avtale med rådgiverselskapet Cowi AS om utarbeiding av reguleringsplan for E6-strekningen Moelv – Roterud.
kommunikasjon.ntb.no 03.11.21
Kansellert Mjøsbru betyr redusert ordreinngang for Multiconsult
Multiconsult leverer et driftsresultat på 259,1 millioner for de første ni månedene av 2021. Ordreinngangen gikk ned med 135 millioner kroner fordi Nye Veier kansellerte E6 Moelv-Roterud og ny Mjøsbru.
veier24.no 03.11.21

Hvem skal ta vare på veiene våre, når de som kan det best blir borte?

Årsaken til at vi nå hever stemmen for veifaget er at helt andre politiske målsetninger enn sikre veier og god driftsøkonomi stadig oftere trekkes inn i kontraktstrategiene. Blant annet er flere fylkeskommuner svært opptatt av å sikre «mest mulig lokal verdiskaping» gjennom sine innkjøp.

Hvem skal ta vare på veiene våre, når de som kan det best blir borte?

Årsaken til at vi nå hever stemmen for veifaget er at helt andre politiske målsetninger enn sikre veier og god driftsøkonomi stadig oftere trekkes inn i kontraktstrategiene. Blant annet er flere fylkeskommuner svært opptatt av å sikre «mest mulig lokal verdiskaping» gjennom sine innkjøp.
Scroll to Top