Går sammen om å etablere et felles språk innen BIM
veier24.no 26.05.20
Søker om tillatelse til utslipp av anleggsvann
at.no 26.05.20 
Riksvei 5 skal utvides i bredden mellom Kaupanger og Sogndal
veier24.no 26.05.20
Nordøyvegen får 60,5 millioner i årlige fergeavløsningsmidler
veier24.no 25.05.20 
40.000 biler i døgnet passerte gjennom boligstrøket, så endret én ting alt. Bør det skje flere steder?
nettavisen.no 25.05.20 
Ny kontrakt: Fylkeskommunen bruker inntil 66 mill på ny bru i Lier
veier24.no 25.05.20 
Nordøyvegen får 60,5 millioner årlig
tk.no 25.05.20
– Haster med oppmykning av nasjonale karanteneregler for arbeidspendlere
bygg.no 24.05.20 
Skanska-arbeidere i Finnmark sliter med å komme seg på jobb på grunn av flysituasjonen
bygg.no 24.05.20 
Fylket skal forsterke, rette ut og grøfte 14 km vei i Tana
veier24.no 22.05.20
– Nye E18 skal ikke være en ny monstervei – den skal temme den monsterveien vi allerede har
vartoslo.no 21.05.20
Se digitalt informasjonsmøte E39 Mandal øst – Greipsland i opptak
nyeveier.no 21.05.20
Toaletter, rasteplasser og kafeer til flere turistveier
hardanger-folkeblad.no 21.05.20
Frp tar kamp for ferjepriskutt i Stortinget
aftenposten.no 20.05.20 
Ni entreprenører ønsker å bygge fire km ny fylkesvei 17 i Trøndelag
veier24.no 20.05.20
Batteri-gjennombrudd kan snu opp ned på hele bilindustrien
nettavisen.no 20.05.20
I dag skal Stortinget behandle forslag for å styrke anleggsbransjen. Men det får neppe flertall
veier24.no 19.05.20 
Det ble for dyrt: Korona-kontrakten for E136 Lora-Dombås er lyst ut på nytt
veier24.no 19.05.20
Firbente medarbeidere lukter «lunta» på E39
n247.no 19.05.20
Nå blir det kø i Oslo: Ett løp av Vålerengatunnelen stenges ett år
veier24.no 18.05.20 
Oslofjordtunnelen: Kan bli dobbelt så dyrt å passere
tungt.no 18.05.20 
Grunnerverv: Nye Veier innfører nytt alternativ til rettssaker
kommunikasjon.ntb.no 18.05.20
Frp vil ha Nye Baner
sa.no 18.05.20
Ein god NTP-uttale for gamle Sogn og Fjordane
fjordabladet.no 16.05.20
“I alle år har vi kjørt på de samme telehivene og i de krappe, feildoserte svingene nordover fra Mosjøen.”
vefsnno.no 16.05.20
NLF-direktøren med nytt tillitsverv
lastebil.no 15.05.20 
Bergen seier nei til Hordfast
osogfusa.no 15.05.20
Nasjonal transportplan og Groruddalen: Steile fronter om prioriteringene
groruddalen.no 15.05.20
Nye Veier svarer om «naturvandalisme»: At de velger å bruke så sterke ord, får stå for deres regning
midtnorskdebatt.no 15.05.20
Vi må kjempe – ellers kan Oslotrikken fly før vi får veiene vi fortjener
ba.no 14.05.20 
Anlegg Øst Entreprenør vant E6-kontrakt
at.no 14.05.20
Senterpartiet om firefelts veg
rbnett.no 14.05.20 
LNS-sjefen reagerer på Skanskas Hålogalandsvei-utspill
bygg.no 14.05.20 
Regjeringen markerer likegyldighet til tungbilulykker
kommunikasjon.ntb.no 14.05.20

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…

Statsbudsjettet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfrir

Det ser ut til at regjeringen i hovedsak innfrir sitt løfte om å satse på samferdsel i statsbudsjettet for 2017, offentliggjort i går. Forfallet i jernbane- og veistandard (etterslep, som det heter i byråkratisjargong) reduseres, og satsingen på å bygge…

“Nok en skivebom fra Hopen”

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: “Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

“Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo”

“Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for…

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…
I dag starter omfattende arbeid på riksveg 3
Fra 18.mai, gjennom sommeren og utover høsten vil det pågå vegarbeid på riksveg 3 mellom Atna og Alvdal.
retten.no 18.05.20
Nå starter de arkeologiske utgravingene på E18 Langangen – Lanner i Porsgrunn
Det skal bygges ny E18 gjennom Porsgrunn og nå starter arkeologiske utgravinger på deler av strekningen.
bygg.no 15.05.20
Nye Veier går videre med Acciona på milliardprosjekt i Trøndelag
Nye Veier og Acciona er blitt enige om kontraktssummen for utbyggingsfasen av E6 Ranheim - Værnes, og viderefører dermed samarbeidet.
bygg.no 15.05.20
Veier i øst og vest | Minge, Warncke, Jæger og Sandtorv
Ikke sjelden kommer medier og byråkrater i hovedstaden med en fremstilling om de lite lønnsomme veiprosjektene i resten av landet. Stemmer dette? Svaret er nei!
aftenposten.no 14.05.20 
Innlegg: Trenger en god diskusjon om hvordan anleggsbransjen kan bidra til å realisere NTP på en bærekraftig og effektiv måte
Neste vår kommer en ny nasjonal transportplan. Etter all sannsynlighet vil den innebære en fortsatt ambisiøs satsing på infrastruktur. Derfor er det viktig at vi framover får en god diskusjon om hvordan anleggsbransjen kan bidra til å realisere denne planen på en bærekraftig og effektiv måte.
bygg.no 14.05.20 
Planoppstart for E6 Skogheim – Fossum
Nye Veier har startet planprosessen for Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Dette er for å legge til rette for firefelts E6 uten tunnel.
nyeveier.no 14.05.20
Revidert nasjonalbudsjett 2020: Mer penger til ferjer
- Regjeringen har en klar ambisjon om flere null- og lavutslippsferjer. Nå følger vi opp lovnadene våre og foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på fylkesveiferjene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
kommunikasjon.ntb.no 12.05.20
Snur om gigantprosjekt: Vestland vil likevel ha ferjefri E39 – droppar å nemna Hordfast
I april fjerna fylkespolitikarane i Vestland ferjefri motorveg sør for Bergen frå ønskelista. No er ferjefri E39 tatt inn igjen, utan at bruprosjektet Hordfast er nemnd med eit ord.
nrk.no 12.05.20
Investeringsbeslutningen om E16 Hønefoss/Ringeriksbanen tas ikke før om ett år, sier departementet
Regjeringen vil arbeide for å legge fram forslag til investeringsbeslutning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i forbindelse revidert nasjonalbudsjett 2021 i mai neste år.
veier24.no 12.05.20
RIF om revidert nasjonalbudsjett: Dårlige nyheter
Revidert nasjonalbudsjett 2020 inneholder få gode nyheter for byggenæringen, mener RIF.
bygg.no 12.05.20 
1,5 milliarder ekstra til den fylkeskommunale kollektivtrafikken
Regjeringen presenterte i dag forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020. Dette inneholdt en ekstra bevilgning på 1,5 milliarder til fylkeskommunene for å kompensere bortfall av billettinntekter. Disse midlene kommer i tillegg til milliarden bevilget av Stortinget i april.
transport.no 12.05.20 
Revidert nasjonalbudsjett 2020: Ytterligere 25 millioner kroner for å få gods fra vei til sjø
- I Norge har vi muligheten til å benytte den lange kystlinjen vår til å frakte varer og gods. Det er mer miljøvennlig og trafikksikkert enn på veien. Derfor har tilskuddsordningen for å få mer gods fra vei til sjø vært en suksess. Vi foreslår nå å bevilge ytterligere 25 millioner kroner til ordningen i 2020, slik at enda mer gods kan dra til sjøs, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 12.05.20 
Vegvesenet anbefaler rassikring på E16 Arna – Voss
Vegvesenets beregninger viser at bygging av Hordfast vil ha stor samfunnsmessig nytte. Vegdirektøren anbefaler samtidig at den mest rasutsatte delen av E16 Arna – Voss bør sikres.
bygg.no 12.05.20 
Podkast: Hareide spår flere oppdelte prosjekter – men vil ikke splitte OPS-gigant
Tiden for megakontrakter innen samferdselsektoren kan være forbi, men samferdselsminister Knut Arild Hareide ønsker ikke en oppsplitting av milliardprosjektet Hålogalandsvegen.
bygg.no 12.05.20 
«Industri og næringsutvikling i Vestland fylke»
Nå har det i lang tid vært heftige diskusjoner og svært kraftige utrykk i debatten om Vestland fylkes innstilling til ny NTP. Man skulle tro at all industri og all næringsutvikling i Vestland foregår langs aksen Stord–Bergen–Voss, og at denne aksen har vært nedprioritert i samferdselsbevilgninger. Dette er langt fra sannheten. Utfordringen for myndighetene er at den totale prislappen for bare disse to prosjektene vil ligge en plass mellom 80 og 120 milliarder kroner, alt etter hva som er med og veistandard på traseene.
kvinnheringen.no 11.05.20 
Stortinget vil bygge Hordfast uansett
Stortingsfleirtalet vil bygge ferjefri E39 mellom Bergen og Stavanger uansett, sjølv om politikarane i Vestland seier nei.
nrk.no 11.05.20 
Nye Veier endrer struktur- deler porteføljen i to
Nye Veiers struktur med fire utbyggingsområder omdannes til to utbyggingsporteføljer som skal ledes av de to tidligere prosjektdirektørene Johan Arnt Vatnan og Øyvind Moshagen.
bygg.no 11.05.20 
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan E39 Mandal – Lyngdal øst
På vegne av Lindesnes kommune, Lyngdal kommune og Nye Veier kunngjøres vedtaket av reguleringsplanen «Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst», plan ID 201805 (Lyngdal kommune) og plan ID 201817 og 201818 (Lindesnes kommune)
nyeveier.no 09.05.20 
Digitalt folkemøte om ny Nasjonal transportplan
Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterte til digitalt folkemøte 11. mai om ny Nasjonal transportplan (NTP) som legges fram våren 2021. Sendingen kan ses i opptak her.
regjeringen.no 08.05.20 
Her står partene i E18-saken nå. Heller ikke denne fredagen ble et kompromiss klart
Partene som forhandler om E18, skulle vært i mål for lengst. Her er oversikten over hvor de står nå, og hvilke høyst ulike behov og krav Asker og Bærum, Viken, Oslo og staten har.
aftenposten.no 08.05.20
Statens vegvesen nedprioriterer Hadselfjord-tunnel – men fylkeskommunen avgjør
Statens vegvesen anbefaler at videre planlegging av en eventuell tunnel under Hadselfjorden ikke starter før etter at de andre planlagte utbyggingene av E10 i området er på plass.
veier24.no 08.05.20
Vegvesenet bygger 26 kilometer ny E39 i Trøndelag – første konkurranse er ute i markedet
Statens vegvesen har utlyst konkurranse for bygging av ny vei mellom Leirvika og Renndalen i Heim kommune i Trøndelag.
bygg.no 08.05.20 
E6 ved Snåsavatnet blir som ny
Dette er ingen enkel jobb, sier Vegvesenet, men nå er planen klar. Etter sommerferien settes arbeidet i gang.
tungt.no 08.05.20 

Kinkige målkonflikter i transportprosjekter

Kinkige målkonflikter i transportprosjekter
«Et investeringstiltak som bidrar positivt til oppnåelse av et mål, kan samtidig bidra negativt til andre mål», skriver artikkelforfatterne. De drøfter hvorfor og mellom hvilke aktører målkonflikter oppstår – og hva som eventuelt kan gjøres for å håndtere dem.
Scroll to Top