ULYKKE, NATURLIG DØDSFALL ELLER SELVMORD: Fra 1. mai skal alle trafikkdrepte obduseres
veier24.no 06.03.20
SPESIALISERES MOT ANLEGG OG INFRASTRUKTUR: Skrikende behov etter BIM–kompetanse: Nytt studium kommer fra høsten 2020
veier24.no 06.03.20 
ELEKTRIFISERINGEN AV FERGENE: Vegvesenet mener fergeladerne er upraktiske, dyre og lite driftssikre
veier24.no 06.03.20 
Har lansert lansert Konnekt – Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel
bygg.no 05.03.20  
Narvik: Vi trenger en bytunnel – og vi trenger den i nær fremtid!
fremover.no 04.03.20 
DYPSTABILISERING AV FYLKESVEIER: Oppdrag utlyst: Innlandet vil dypstabilisere 45 kilometer fylkesvei
veier24.no 04.03.20
Lang omkjøringsvei for å komme til Helvete
bygg.no 04.03.20
Disse får rabatt, mens vogntogene får svi: – Direkte næringsfiendtlig
nrk.no 04.03.20
E18-løsning i sikte?
budstikka.no 04.03.20
Fastlandsforbindelse mellom Ålesund og Molde vil forandre hverdagen vår»
smp.no 03.03.20
Statens vegvesen varsler mulig innsigelse mot tunnelkrav på strekningen Bolsønes-Årø i Molde
bygg.no 03.03.20
Lan Marie Berg (MDG) til Erna Solberg: – Du er på taperlaget!
msn.com 03.03.20 
Finn.no: Dieselbiler knuser elbiler i bruktmarkedet
nettavisen.no 02.03.20
Følge E18-toppmøte direkte
tvedestrandsposten.no 02.03.19 
VIL LØFTE RIKSVEIENE I ØSTERDALEN: Ny rammeavtale: Riksvei 3 i Østerdalen skal utbedres for inntil 60 mill i året
veier24.no 02.03.20
Har venta 25 år på gul midtstripe på europavegen
nrk.no 02.03.20
Regjeringen ga «positive signaler», men ingen penger til fergefylkene
veier24.no 02.03.20 
Var vi i samme møte som MDG?
budstikka.no 02.03.20 
Riksvei 4 – et krevende og gammelt «krøttertråkk» – grip sjansen nå
oa.no 02.03.20 
18 har mistet livet i trafikken hittil i år. Det er dobbelt så mange som i fjor
veier24.no 02.03.20
Ynskjer tunnel: – Vikafjellet er Norges mest vinterstengde riksveg
porten.no 01.03.20
Stengte ferjesamband og fjelloverganger viser at vi er langt fra i mål
h-avis.no 01.03.20
Vegdirektøren: – Vi har fått en rapport som vil få betydning for vår veibygging
bygg.no 28.02.20
Prosjektdirektør Magne Ramlo slutter i Nye Veier – går på dagen
veier24.no 27.02.20
NORSK VEGMUSEUM SETTER BESØKSREKORD: Norsk vegmuseum mer populært enn noen gang: Doblet besøkstallene i fjor
veier24.no 27.02.20
Vår mening: Nå må alt trykk rettes mot E14
s-n.no 27.02.20
PÅ JAKT ETTER RØR OG KABLER: Kan hindre tusenvis av graveskader: Georadar viser hva som ligger under veien
veier24.no 27.02.20
SAKSØKER KOMMUNEN FOR MILLIONER: Busselskap mener feilkonstruerte fartshumper ødelegger bussene
veier24.no 26.02.20 
Økte fergeprisene på grunn av pengemangel – gikk 300 millioner i overskudd i fjor
vg.no 26.02.20
Nå skal det kuttes bompenger med over én milliard
nrk.no 26.02.20
VEISJEF I HOVEDSTADEN: Hun blir ny sjef for veiene og gatene i Oslo kommune
veier24.no 25.02.20
HENTET UT INFORMASJON OM BILEIERE: Ville lage app: Mann dømt for datainnbrudd hos Vegvesenet
veier24.no 25.02.20
Bensinopprør på svensk: – Hvor lenge skal bedrageriet få pågå?
resett.no 25.02.20
ÅPNER VENTELISTE FOR KJØPERE: Nå kan du bestille elektriske anleggsmaskiner fra Volvo på nett
veier24.no 25.02.20 

«Nok en skivebom fra Hopen»

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: «Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

«Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo»

«Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for…

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus
Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet,…
NY REKORD I BOMPENGEUTGIFTER: Kjempebyks i bompengekostnader
Bompengeutgiftene til bilistene stiger med 16 prosent fra 2019 til 2020. I år må vi betale 14,2 milliarder kroner i bompenger, viser anslag.
motor.no 11.03.20
Hareide vil ha prioriteringsliste på vegprosjekt i vest
NPK. Samferdsleminister Knut Arild Hareide vil ha vegprosjekta på Vestlandet i prioritert rekkefølgje når han får innspel til Nasjonal transportplan.
fjordabladet.no 09.03.20
Stor uro i anleggbransjen: – Det kjempes en desperat kamp
Byggenæringens Landsforening (BNL) er uroet over utviklingen i anleggsbransjen og frykter utvelgelskriteriene på store milliardprosjekter er tilrettelagt for utenlandske aktører. Samtidig hevder entreprenørtopp at det kjempes en desperat kamp i bransjen.
bygg.no 06.03.20
RIKSVEINETTET SKAL KARTLEGGES: Fire selskaper skal verdianalysere riksveiene
Fire av åtte interesserte selskaper fikk jobb.
veier24.no 06.03.20 
Hvordan høster nasjonen Norge av de store samferdselsinvesteringene
Investering i infrastruktur er et viktig næringspolitisk virkemiddel. Prioriteringene av investeringsprosjekter må i hovedsak understøtte grunnlaget for økt verdiskaping, sysselsetning og vekst. Prioritering av de mest samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjektene er viktig
bygg.no 04.03.20
Prøveborer for E18 – imens står forhandlingene om veien i stampe
Et syv timer langt møte onsdag om E18 ga ingen avklaringer. Imens er Statens vegvesen i gang med forberedelsene til byggingen.
aftenposten.no 04.03.20 
Prioritér veiene der liv går tapt
Det er feigt av politikerne å ikke prioritere de livreddende veiprosjektene.
bt.no 01.03.20 
Dansk transportforsker slakter norsk transportplanlegging
Mener norske politikere tar altfor lite hensyn til samfunnsøkonomisk lønnsomhet og teknologisk utvikling.
tu.no 27.02.20 
Nok tut, kork og kaos langs E-18
MDG og Oslo trekker stigen opp etter seg når de nekter Asker og Bærum de samme byutviklingsmulighetene Oslo har fått. Vi trenger også en grønn og framtidsrettet byutvikling, og da er vi avhengig av Nye E18.
dagbladet.no 25.02.20 
Møtes til nye E18-forhandlinger
Diskusjonene om E18 og Fornebubanen gjenopptas i dag mandag på et møte mellom blant andre Bærum, Oslo, Viken og Statens vegvesen.
budstikka.no 24.02.20
Vegvesenet lyser ut E16 Kvamskleiva som en totalentreprise
Statens vegvesen lyser ut E16-Kvamskleiva i Valdres som en totalentreprise hvor elektro er en del av pakka.
bygg.no 24.02.20 
Norge trenger gode veier
Nye hovedveier må bygges med en kapasitet slik at den kan vare i et femtiårs perspektiv.
dagbladet.no 24.02.20 
Bru og tunnel påvirker hvor folk vil bo og jobbe
Fastlandforbindelse skaper store endringer for de som bor i området. Men først må de leve med bompenger.
forskning.no 24.02.20 
Arbeiderpartiet avviser forslag om Nord-Norgebanen: – Et historisk svik
TROMSØ (ITROMSØ/VG) Det lå an til thriller om Nord-Norgebanen på Stortinget, men nå kan et forslag om å skinnelegge landsdelen bli skrinlagt.
vg.no 21.02.20 
Er ny E18 egentlig et kollektivprosjekt? | Njål Nore
I regjeringens forslag fremstår ny E18 som et kollektivprosjekt. Dette er misvisende. Konseptet faller gjennom på en rekke punkter.
aftenposten.no 20.02.20
Nå må Erna Solberg forklare hvordan hun kan styre på løfte om mindre bompenger – mens de i realiteten øker
– Vår forventning er at regjeringen raskt innfrir Granavolden-erklæringen med ni punkter om hvordan bompengene skal gå ned, skriver kommunikasjonssjefen i NAF.
f-b.no 19.02.20
Nye Veier og Melhus kommune har signert samarbeidsavtale
Både Nye Veier og Melhus kommune har det samme målet: å få en god, effektiv og trafikksikker E6 gjennom Melhus. Samarbeidet er nå formalisert i en kontrakt.
nyeveier.no 19.02.20 
NY FERGEFRI E39-ETAPPE: Vegvesenet skal begynne å planlegge E39 fram til Romsdalsfjorden
Varsler oppstart av reguleringsarbeidet fra Ørskogfjellet til Vik.
veier24.no 19.02.20 
Skanska, CCCC og SRBG ønsket seg Nye Veiers femmilliarders jobb – ingen av dem nådde opp
Mandag ble det klart hvilke fem firmaer som har kvalifisert seg til å bli med i konkurransen om å bygge E18 Langangen - Rugtvedt. Skanska og samarbeidspartner Aas-Jakobsen var blant de som la inn ressurser i å kunne delta i konkurransen, men Nye Veier rangerte de for lavt til å bli med videre. Det samme skjedde med de to kinesiske gigantene CCCC og SRBG
bygg.no 19.02.20
Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp
I år vil anleggsmaskiner være i full sving med å ruste opp store deler av Trøndelags hovedveinett til moderne, trafikksikker E6. Nye Veier går fra ord til handling.
innherred.no 19.02.20 
Er det mulig å realisere firefelts motorvei mellom Bergen og Oslo – politisk?
I løpet av de siste årene er det brukt veldig mange milliarder kroner på utbyggingen av det norske veinettet. Men fortsatt er det for dårlig veiforbindelse mellom landets største byer.
bygg.no 18.02.20 
Tida for store vegprosjekt er ikkje over!
Skrive av Helge Orten (H), leiar i transportkomiteen på Stortinget.
sunnhordland.no 17.02.20
Dette er Samferdselsforum Nord sin prioriteringsliste for Nord-Norge i NTP 2022-33
Samferdselsforum Nord har levert sine høringssvar for prioriterte samferdselsprosjekter for Nordland og Troms og Finnmark.
bygg.no 17.02.20

Nye Veier starter stort planarbeid for E6 Øyer – Otta

Nye Veier har denne uken gått ut med en stor anbudskonkurranse med oppdrag som skal tilrettelegge for videre utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen. Oppdragene dekker blant annet planleggingsoppgaver på delstrekningene Øyer – Frya og Sjoa - Otta.

Frykter for gründerbedriftene

SMB Norge er redd for at flere tusen sårbare gründerbedrifter over hele landet blir utradert som følge av den pågående krisen, og ber regjeringen og Stortinget om kraftige tiltak.

Vegdirektøren: NTP-kritikk på feil grunnlag

Arbeidet med innholdet i neste Nasjonal transportplan (NTP) er gjort på en annen måte enn tidligere, noe som har bidratt til at Vegvesenet har fått en blandet mottakelse av sitt siste innspill til planen. Vegdirektøren sier hun forstår reaksjonene, men at det blir som å skyte på pianisten fordi man ikke liker musikken.

Kloke pakker i krisetider

Støtten til næringslivet under korona-krisen kan brukes til å bygge opp norsk næringsliv. Hvis vi gjør de riktige valgene.

NLF-sjefen: – Dette er dramatisk

– Jeg er skremt over utviklingen. Vi står foran den mest kritiske situasjonen norsk transportnæring har sett i fredstid, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Tiltak for å hjelpe små og mellomstore bedrifter

Regjeringen lytter til næringslivet og Innovasjon Norge gjør nå det de kan innenfor sitt handlingsrom. De gjennomfører en rekke tiltak for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i en vanskelig tid. Samtidig legger Forskningsrådet til rette for at bedrifter raskt kan få muligheten til å starte opp forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Frykter for gründerbedriftene

SMB Norge er redd for at flere tusen sårbare gründerbedrifter over hele landet blir utradert som følge av den pågående krisen, og ber regjeringen og Stortinget om kraftige tiltak.

Vegdirektøren: NTP-kritikk på feil grunnlag

Arbeidet med innholdet i neste Nasjonal transportplan (NTP) er gjort på en annen måte enn tidligere, noe som har bidratt til at Vegvesenet har fått en blandet mottakelse av sitt siste innspill til planen. Vegdirektøren sier hun forstår reaksjonene, men at det blir som å skyte på pianisten fordi man ikke liker musikken.

Kloke pakker i krisetider

Støtten til næringslivet under korona-krisen kan brukes til å bygge opp norsk næringsliv. Hvis vi gjør de riktige valgene.

NLF-sjefen: – Dette er dramatisk

– Jeg er skremt over utviklingen. Vi står foran den mest kritiske situasjonen norsk transportnæring har sett i fredstid, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Tiltak for å hjelpe små og mellomstore bedrifter

Regjeringen lytter til næringslivet og Innovasjon Norge gjør nå det de kan innenfor sitt handlingsrom. De gjennomfører en rekke tiltak for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i en vanskelig tid. Samtidig legger Forskningsrådet til rette for at bedrifter raskt kan få muligheten til å starte opp forsknings- og innovasjonsprosjekter.
Rull til toppen