Bruer skal bygges med norsk stein
11.08.23
Krass kritikk fra Arbeidstilsynet mot Sotra Link i tilsynsrapport
10.08.23
Vi trenger ikke flotte autobaner for syklister
09.08.23
Dokka Entreprenør skal bygge om gamle E16 gjennom Jevnaker for 87 mill
09.08.23
Ap og Høyre må svare millionærene om bompenger i Drammen!
09.08.23
Bruktbileksporten: – Derfor blir det et dramatisk skifte i annerledeslandet Norge
09.08.23
Brev-bønn til finansministeren: Ber om avgiftspause med fallende priser og lavere salg
08.08.23
Bompengeplanen som gikk i vasken: Tidligere samferdselsminister ble dyr mann for tyskerne
08.08.23
Vanvittig pengesløseri på Møreaksen
07.08.23
Yrkessjåførar vil ha krav om varslingssystem etter gangbru-ulukka i Bergen
06.08.23
Samferdselsminister om Nord-Norgebanen: – Vi har til hensikt å realisere den
04.08.23
Høyre prioriterer E6 Sørfold, de rødgrønne har skuffet
04.08.23
Reguleringsplan for rv. 7 Lindelien-Kittilsviki i Flå til høring og offentlig ettersyn
03.08.23
Feiret gjennomslag på E39-prosjekt
02.08.23
Akershus skal dyrke mulighetene
01.08.23
Nei ordfører Johnsen, det er ikke naturlig å vente på fullføring av Hålogalandsveien før realisering av nye Lofotveier
01.08.23
Hvem skal betale for bomsystemets underskudd?
01.08.23
Endring i NLF ledelsen
31.07.23
Raymond Johansen krever 100 millioner kroner fra regjeringen for tiltak mot biler i Oslos boligstrøk
31.07.23
Faststoffbatterier kan snart gjøre elbilen tryggere og bedre
31.07.23
– Trøndelag er i ferd med å gro igjen
27.07.23
Nå må politikerne komme på banen for en fergefri Ullsfjordforbindelse
26.07.23
Bompenger
26.07.23 
Fv. 704 Tanem–Tulluan: Tryggere vei for både barn og tungtransport
26.07.23
Moldes nei til Møreaksen
26.07.23
Vil ha lyntog som tar deg fra Bergen til Oslo på 2,5 timer
  26.07.23
E6 i skyggen av toget
26.07.23
Veiene i Vest-Torpa – Vesttorprunden
25.07.23
Oslo: Fortsatt krevende på E18 ved Sjølyst
24.07.23
Ekspert med klart råd: Dette bør Norge gjøre i fredstid
22.07.23
Ann Sissel kvir seg kvar gong ho må køyre den smale vegen
21.07.23
Rv.4 Roa–Gran: Slik bygger de best over myr
20.07.23
– Firefeltsvei er det beste verktøyet for å bedre sikkerheten
19.07.23
Bedre og bredere vei i Ibestad kommune
19.07.23
Ny teknologi åpner nye muligheter for varsling av steinsprang
19.07.23
Blir kommuner overkjørt av et instruert Statens vegvesen og Statsforvalter?
19.07.23
Vest-Torpvegen
18.07.23
Gratis ferge og konsekvenser
18.07.23
Simon (19) blir hetset på jobb: – Jeg har fått skylda for første og andre verdenskrig
17.07.23
Kutte utslipp, effektivisere ressursbruk og opprettholde ambisjonene
15.07.23
Sårbarheter på veien fra Skjærhalden til Kråkerøy
14.07.23

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

“Det er nå eller aldri!” Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…

“Nok en skivebom fra Hopen”

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: “Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…
Minst 100 norske bruer er sårbare for alvorlege ulukker – måndag omkom ein lastebilsjåfør
Vegdirektoratet meiner ulukka i Olsvik kunne vore unngått. I mai åtvara dei om risiko for dødsulukker på hundre gang- og vegbruer.
01.08.23
– Må koste 1000 kroner literen. Professor mener det må til for at folk skal velge bort bilen.
Professor mener det må til for at folk skal velge bort bilen.
  01.08.23
Veien er klar til å fikses, men når arbeidet begynner vet ingen
Regjeringen mener den ulykkesutsatte strekningen langs E6 i Saltdal skulle utbedres i år. Men selskapet Nye Veier hevder de ikke har penger til å gjøre jobben.
01.08.23
Hverdagsveier, hva med fremtidens veier?
Møre og Romsdal har et etterslep på vedlikehold som er hinsides, vi snakker om rundt 17 milliarder kroner. Hvordan er det blitt slik?
01.08.23
Mange bilskader i sommer skyldes dårlig veistandard
Fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge, går i en pressemelding hardt ut mot standarden på norske veier.
01.08.23
Veier: Annerledeslandet Norge
Vi vet at 4 felt møtefrie motorveier er mye sikrere enn 2 felt veier og dermed hindrer dødsulykker.
28.07.23
Økte bevilgninger – dårligere riks- og fylkesveier
Riksrevisjonens rapport om kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier er klar i sin konklusjon: Kostnadene har økt betydelig, men det har ikke bidratt til bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet eller miljøvennlighet på veiene.
28.07.23
Antall drepte i trafikken går opp
Dødstallene på norske veier gikk opp i fjor. Årets sommer er like illevarslende. Så langt i sommer har 25 personer blitt drept i trafikken.
27.07.23
Fett i bompengeselskapene: Tre av fem tjener mer enn statsråden
Tre av de fem toppsjefene i landets bompengeselskaper har høyere lønn enn samferdselsminister Jon Ivar Nygård.
27.07.23
«Dette betyr Hordfast for framtida til dei åtte kommunane i Sunnhordland»
Hordfast representerer eit vegskilje som vil forandre Sunnhordland som region for alltid.
25.07.23
Hålogalandsveien: Kortere, bedre og tryggere vei
Nye E10 vil redusere rasfare, dempe stigninger og gi bedre kurvatur. Åpning blir før 2029, dersom Skanska og Statens vegvesen får alle med på laget.
24.07.23
Bilister i Oslo og Akershus betaler mye i bompenger
Oslofolk betaler mest i bompenger her i landet. Men mange Akershus-bilister betaler også mye.
21.07.23
– Skammelig
Riksvei 13 gjennom Ullensvang kommune er en av Norges vakreste, men også dårligste veistrekninger, mener ordføreren.
19.07.23
Farlige veier: Én av tre i distriktene er utrygge på tunnel¬sikkerhet
NAF mener norske veier og tunneler må vedlikeholdes i mye større grad – og at det haster. Noen lever med farlige veier hver dag. Noen av oss bare mens vi er på ferie.
18.07.23
«Ser ikke lyset i enden av tunnelen: Miljøprosjektet byrådet ikke vil prioritere»
Mens trafikken fra motorveien skriker om en løsning, er det merkbart stille fra byrådet om et av de mest omdiskuterte miljø- og samferdselsprosjektene i Oslo.
18.07.23
Nye bruer tar mye av veibudsjettet i Nordland de neste årene
Tre nye bruer med samlet kostnad på nærmere en milliard kroner, tar mye av investeringsbudsjettet for veier i Nordland de kommende år.
17.07.23
E134 Solheim – Bakka
Av Bjørn Alvseike og Mats Årvik Vindafjord FrP Kenneth Karlsen, Ordførarkandidat Etne FrP
17.07.23
Fulle linjer: Her er det ikke plass til flere tog
Bane Nor må si nei til selskaper som vil kjøre mer tog. Årsaken er at stadig flere togstrekninger her til lands rett og slett er fulle.
16.07.23
Disse betaler mest bompenger
– Gjør det kanskje for å få hverdagen med barnehage, skole og trening til å gå opp
15.07.23
Statens vegvesen satser flere hundre millioner kroner på å heldigitalisere etaten
Den skybaserte digitaliseringsplattformen ServiceNow er krumtappen i et ambisiøst og kostbart prosjekt.
14.07.23
Gjennomslag i den 3.400 meter lange Rossåstunnelen
Arbeidsfellesskapet JV Implenia Stangeland ANS og byggherre Nye Veier feiret nylig gjennomslag i den 3.400 meter lange Rossåstunnelen på nye E39 i Lyngdal
11.07.23
Nye Veier vil lyse ut første del på E39 Mandal-Lyngdal
Etter bråstopp for prosjektet E39 Mandal – Lyngdal i fjor, går Nye Veier nå for å lyse ut kontrakten på den første av to delstrekninger.
10.07.23
Den nye bensinen fører ikke til klimakutt i veitrafikken
Bilistene må betale mer for den nye E10-bensinen. Men at Norge har innført den mer miljøvennlige bensinen betyr ikke klimagasskutt, opplyser myndighetene.
10.07.23
Slik vil dei sikra norske vegar mot ras og stein¬sprang
I lang tid har skredoverbygg i betong vore løysinga for å sikra trafikantar mot ras. No vil fleire ha endring.
09.07.23
Stangeland Maskin tildelt veibygging til flere hundre millioner
Rogaland fylkeskommune har ansvar for å bygge Bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Entreprenør Stangeland Maskin AS vant konkurransen om å bygge strekningen mellom Kvadrat og Strandgata.
08.07.23
NHO-undersøkelse: – Stemningen fortsetter å være dårlig
(E24) Etter et år med negative fremtidsforventninger øker pessimismen fortsatt hos NHOs medlemsbedrifter.
07.07.23
Skanska med eksplosiv verdensnyhet i E16-tunnel
Skanska, Statens vegvesen og sprengstoffleverandør Hypex Bio Norge kunne denne uken markere verdens første salve med et helt nytt sprengstoff – uten nitrogen.
07.07.23

Lover mer penger til fylkesveiene igjen

Mandag 28. august arrangerte KNA fylkesvegdebatt på Tyrigrava, hvor ledende politikere fra fylkesting, storting og regjering diskuterte. Politikerne lovte mer penger og innhenting av etterslepet – igjen.

Lover mer penger til fylkesveiene igjen

Mandag 28. august arrangerte KNA fylkesvegdebatt på Tyrigrava, hvor ledende politikere fra fylkesting, storting og regjering diskuterte. Politikerne lovte mer penger og innhenting av etterslepet – igjen.
Scroll to Top