E16 og Fagernes
avisa-valdres.no 12.05.21 
Møreaksen + Kjerringsundet = unikt
rbnett.no 12.05.21 
OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen lyses ut i mai
bygg.no 11.05.21 
Ny milepæl for Sandvika by
budstikka.no 11.05.21 
MDG melder seg ut
gd.no 11.05.21 
FrP-krav til regjeringen: Forlanger å få vite takstene i bomstasjonene
motor.no 11.05.21 
Åpent brev til Miljøpartiet De Grønne: MDG, hvor mange barn skal dere drepe i trafikken hvert år?
tronderbladet.no 11.05.21 
Veigigantens ansatte dømt for bedrageri i Spania. Det kan få konsekvenser for norske prosjekter.
aftenposten.no 11.05.21 
MDG-topp lover å stemme mot eget parti dersom han blir valgt inn på Stortinget
nrk.no 10.05.21 
Rogfast stanset ved et regjeringsskifte
radioh.no 10.05.21 
MDG vil skrote E18- og E16-prosjektene
budstikka.no 10.05.21 
– MDG setter riksvei 19 i spill
dagsavisen.no 10.05.21 
Innlegg: Vi må bruke kunnskap og forskning, ikke usanne påstander i vegprisingsdebatten
bygg.no 10.05.21 
Frp vil at staten tar halve regningen for vedlikeholdet på fylkesveier
ksu.no 09.05.21 
Frp vil beholde særfordeler på elbiler
motor.no 09.05.21 
Hatterud Maskin bygger ny døgnhvileplass på Rudshøgda
bygg.no 08.05.21 
Arbeidet i gang på E39 Ørskogfjellet
rbnett.no 08.05.21 
Ferjeprisene kuttes 10 prosent i revidert nasjonalbudsjett, regjeringen lover halvering innen 2025
nrk.no 07.05.21 
Sju entreprenører vil bygge ny riksvei 4 strekning
at.no 06.05.21 
Posten satser på ladeskinner i vei og ladematter på parkeringsplasser
at.no 06.05.21 
Hæhre riggar seg til ved Skjøiten bru i Hemsedal
bygg.no 06.05.21 
Bomselskap sendte bilder av norske bilister til Kina – Datatilsynet varsler millionbot
veier24.no 06.05.21 
Dette er ikke bare vilt – det er helt spinnvilt!
innherred.no 06.05.21 
Fergestrekningen Bodø – Mosnes – Røst lyst ut: Stiller krav om hydrogendrift
veier24.no 05.05.21 
Når vil Molde stoppe Møreaksen?
auraavis.no 04.05.21 
Jubel i vest: Gjennomslag i Nogvafjordtunnelen
veier24.no 04.05.21 
Skanska-gjennomslag i Nordkapp-tunnel
bygg.no 04.05.21
Ja til tunnel i Sirdal!
avisenagder.no 04.05.20
Vegvesenet vil videreutvikle beregningsmetodene for hvordan is påvirker bruer
bygg.no 03.05.21
Dette er de viktigste politiske sakene for NLF-medlemmene
lastebil.no 03.05.21 
Digital varsling av planoppstart for E18 Vestkorridoren
mynewsdesk.com 03.05.21 
Manouchehr Shaghaghi ansatt som prosjekteringsleder på Vestkorridoren
veier24.no 03.05.21 
Konsekvensutred først, så konkluderer man basert på fakta
avisa-st.no 03.05.21 
Riksvei 110 og Seutbrua: Park & Anlegg vant fram mot Vegvesenet
veier24.no 03.05.21 
Veien videre for E6 sørover fra Kvål
tronderbladet.no 03.05.21 
Er det grønne skiftet bare for de rike?
midtnorskdebatt.no 02.05.21 
Oppgitt over E16-prosessen: – Veien kunne snart ha stått ferdig
rb.no 02.05.21
Her kastar dei vegavfall rett i lakseelva
nrk.no 01.05.21 
Sunnmørsposten mener: «Strynefjellsvegen overmoden for utbedring»
smp.no 01.05.21 
Samferdsel: Takk for det gamle, velkommen til det nye
samferdsel.toi.no 01.05.21 
Opptak av folkemøte om E6 Gyllan-Kvål (Hovin)
nyeveier.no 30.04.21 

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens…

Statsbudsjettet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfrir

Det ser ut til at regjeringen i hovedsak innfrir sitt løfte om å satse på samferdsel i statsbudsjettet for 2017, offentliggjort i går. Forfallet i jernbane- og veistandard (etterslep, som det heter i byråkratisjargong) reduseres, og satsingen på å bygge…

“Nok en skivebom fra Hopen”

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: “Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet…

“Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo”

“Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for…

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra…

Avsporet debatt om Nye Veier

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer…

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre…

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig.…

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss…

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man…

– Vi trenger en Ring 4

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær…

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over…
NCC skal ta imot 1,6 millioner kubikk tunnelstein fra gigantprosjekt
Statens vegvesen har inngått intensjonsavtale med NCC Arna Steinknuseverk om levering av tunnelstein fra gigantprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Masseoverskuddet i prosjektet er beregnet til hele 10,5 millioner kubikkmeter, og nå varsler Vegvesenet og Bane NOR at de vil søke om sjødeponi.
bygg.no 05.05.21 
Rikets tilstand på godt og vondt
Rådgivende Ingeniørers Forening har lansert «State of the Nation» for 2021. NKF ønsker rapporten velkommen fordi den setter et viktig søkelys på forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold av offentlige bygninger, veier og annen infrastruktur i hele landet.
tu.no 05.05.21 
Statens Vegvesen: 1,7 milliarder kroner ble liggende ubrukt i fjor, som skulle vært brukt på veiene
Statens vegvesen kan fornøyd slå fast at det ikke var overskridelser på noen av deres budsjettposter i 2020. Til gjengjeld ble store summer liggende ubrukt.
veier24.no 05.05.20 
Varsel om planoppstart Stormyra-Barhals.
I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjør Statens vegvesen oppstart av reguleringsplanarbeid for ny E39 forbi Vinjeøra.
heim.kommune.no 04.05.21 
Lettvint om Nye Veier
Nationens kommentator Eva Nordlund ønsker å legge ned Nye Veier. Det er et greit standpunkt, men premisset er feil.
nationen.no 03.05.21 
Lønnsomhet har betydning for valg av vegtrasé
FORSKNING: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet har tradisjonelt hatt liten betydning for prioritering av vegprosjekter. En ny studie viser imidlertid at lønnsomhet har betydning for valg av vegtrasé. Både Statens vegvesen og de berørte kommunene vektlegger prissatte- og ikke-prissatte virkninger i valgene som gjøres i kommunedelplanprosessen.
samferdsel.toi.no 03.05.21 
Fylkesdirektør Knut Sletta blir ny jernbanedirektør
Fylkesdirektør Knut Sletta er i statsråd fredag tilsatt som ny jernbanedirektør for et åremål på seks år. Han tiltrer stillingen 1.september 2021.
bygg.no 30.04.21 
Fylkesvei 717 på Fosen: Tre firmaer konkurrerer om prosjekt til drøye 200 mill
Disse tre entreprenørfirmaene konkurrerer nå om å bygge ny vei mellom Sund og Bradden i Indre Fosen i Trøndelag.
veier24.no 29.04.21 
Nytte trumfer lønnsomhet
Joda, vi kan fortsette å late som prioriteringene i samferdselspolitikken er rasjonelle.
dagsavisen.no 28.04.21
Planlegger å bruke fem milliarder på veiene i Innlandet de neste fire år
Men nøkterne beregninger viser at det vil koste ca. 4,4 milliarder å ta igjen forfallet på de nesten 7000 kilometerne med fylkesvei i Innlandet.
veier24.no 28.04.21 
AF-sjefen ser store muligheter i Norges billion-etterslep
Den tredje rapporten over tilstanden til offentlige bygg og infrastruktur viser et vedlikeholdsetterslep på 3.200 milliarder kroner. Oppgaven å med å snu forfallet er enorm, men for en fremtidsrettet byggenæring betyr det også mange og store oppdrag.
bygg.no 28.04.21 
MDG vil ta bompenger fra bilistene for å finansiere tog
MDG vil kreve inn bompenger fra bilistene for å flere avganger, kortere reisetid og billigere billetter på for togreisende.
bygg.no 28.04.21 
State of the Nation: Norge trenger 3.200 milliarder kroner til vedlikehold
Norge trenger 3.200 milliarder kroner til å vedlikeholde tolv samfunnskritiske områder, slik som samferdsel, offentlige bygg og vann og avløp.
bygg.no 26.04.21 
150 personer står bak planleggingen av E39 Mandal-Lyngdal
150 personer bidrar når Nye Veier sammen med rådgivningsfirmaet Sweco planlegger ny, trafikksikker E39 fra Mandal i Lindesnes til Herdal i Lyngdal.
veier24.no 23.04.21 
Nå kommer første anbud på storprosjektet på E18/E39 i Kristiansand
Bare dager etter at prosjektet fikk sin godkjenning fra Stortinget, er Statens vegvesen nå ute med første anbudsrunde på gjennomfartsåren E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand.
veier24.no 22.04.21 
– Feigt av regjeringen ikke å gi Vegvesenet forutsigbar finansiering
– Regjeringen snakker om modernisering av samferdselssektoren, men Statens vegvesen havner i en økonomisk umoderne bakevje, hevder samferdselspolitiker og medlem av Transportkomiteen for FrP på Stortinget, Bård Hoksrud.
bygg.no 22.04.21 
Komplekse planprosesser krever god dialog
Det er høy aktivitet på veifronten i Trøndelag og Nye Veier både planlegger og bygger vei i regionen. Det ligger i Nye Veier sitt mandat at vi skal tenke nytt og utfordre praksis i måten vi planlegger og bygger vei. Målet er å finne de løsningene som samlet sett gir best samfunnsnytte hvor miljø, klima og friluftsliv inngår i vurderingen.
midtnorskdebatt.no 22.04.21 
Nok en utsettelse i framdriften for E18 Tvedestrand – Bamble
En ny frist for reguleringsplanen for E18 Grimstad - Bamle er nå satt til oktober/november.
veier24.no 22.04.21 
Trafikkberegninger viser stor trafikkvekst forbi Lillehammer
I Nasjonal transportplan, som ble lagt frem tidligere i år, fremkommer det at transport på vei kommer til å øke i årene som kommer. Spesielt gjelder dette for lange reiser, der persontrafikken med bil er beregnet å øke fra dagens andel på 60 prosent til en andel på hele 68 prosent i perioden frem til 2050. Også godstrafikk på vei får en økning fra en andel på 19 prosent til 25 prosent i 2050
kommunikasjon.ntb.no 22.04.21 
Vegvesenet vil dele opp 9,6 milliarders prosjekt i tre kontrakter
Ti tunneler og to store bruer er blant oppgavene som venter entreprenørene når Statens vegvesen skal bygge 45 kilometer ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Nordland.
bygg.no 20.04.21 
Entreprenørene skal ikke lenger betale moms på omtvistede krav
Fremskrittspartiet har fått flertall for sitt representantforsalg om å endre regelverket slik at entreprenører betaler moms først når omtvistet krav er avklart. – Fantastiske nyheter, sier EBA-sjef Kari Sandberg.
bygg.no 20.04.21 
Nasjonal Transportplan: Planleggingsverktøy eller ønskeliste?
Gir forutsetningene og beregningsgrunnlaget i NTP det beste grunnlaget for å ta de riktige investeringsbeslutningene?
dagbladet.no 20.04.21 
Flere hundre nye ansatte på vei inn i Statens vegvesen
Statens vegvesen skal ha inn flere ansatte og har for tiden 250 rekrutteringsprosesser på gang for å få ansatt folk i 322 stillinger.
bygg.no 20.04.21 
Scroll to Top