Starter døgnkontinuerlig miljøovervåking av anleggsprosjekter i Bærum
veier24.no 28.09.20
Digitalt folkemøte og åpen kontordag for E6 Roterud – Storhove 29. og 30. september
nyeveier.no 28.09. 20
Kjære Jonas, Siv, Erna, Kjell Ingolf, Bjørnar, Trygve Magnus, Audun, Guri og Une
folkebladet.no 27.09.20 
Høgre vil prioritere E134
grannar.no 27.09.20 
Her måler Frp breidda på flaskehals: 40 cm smalare enn milliard-sykkelveg
nrk.no 25.09.20 
Skanska heiste på plass siste element på rekordbru
bygg.no 25.09.20 
Flytter Vei og Anlegg fra 2021 til 2022
bygg.no 24.09.20 
Nytt løp i Oslofjordtunnelen har sikret seg garantier for inntil 5,5 milliarder
veier24.no 24.09.20
Tvil om Hordfast i NTP
radioh.no 24.09.20 
Møtte Hareide med klart budskap: – Bommene må bort
ringsaker-blad.no 23.09.20 
Sjåfører får hjertet i halsen av å kjøre her – nå sikrer koronapenger veien
nrk.no 23.09.20
Møreaksen: Ett år har endret mye!
rbnett.no 23.09.20 
Freser mot økte parkeringsavgifter: – Veldig usosialt
nettavisen.no 23.09.20 
Norconsult nominert til internasjonal teknologipris
bygg.no 22.09.20 
Veien videre for E18
budstikka.no 22.09.20 
Skal gjøre setningsmålinger av 600 bygninger
tungt.no 21.09.20 
Ny ringvei raskere ferdig
nrk.no 21.09.20 
Folkemøtet om E18 holdes tidligere enn planlagt – og digitalt
kv.no 21.09.20 
Aksjonerer mot utsettelse av E16: – Kan ikke sitte stille og se på
nrk.no 19.09.20 
Vedum har kansellert Støres kollektivsatsing
e24.no 18.09.20
Nå starter de opp detaljreguleringen av E39 Mandal-Lyngdal
veier24.no 18.09.20 
Nye Veier varsler digitalt folkemøte på E18 Dørdal – Tvedestrand
bygg.no 18.09.20 
Det handler om liv og død — og det haster
folkebladet.no 18.09.20 
Digitalt folkemøte og åpne kontordager om E6 Nedgård – Toset
nyeveier.no 18.09.20 
Frp-Hoksrud kaller Hareides NTP-planer for «smålig og puslete»
bygg.no 17.09.20
Vedum fikk sitte på i «gruvesjaktene» på E6: – Glad jeg ikke var sjåfør
nrk.no 17.09.20 
Bertelsen & Garpestad lavest på E39 Leirvika-Renndalen i Trøndelag
bygg.no 17.09.20 
Denne flaskehalsen kan bremse nyetableringer
tvh.no 17.09.20 
Peab bygger ny bru over Fjerdingelva i Harran
tungt.no 17.09.20 
«Sunnmøre blir rundlurt av Møreaksen!»
smp.no 16.09.20 
E134: Flomfare, løs grunn og fisk: Utfordringene står i kø når Espelandssvingene skal rettes ut
veier24.no 16.09.20 
Larmende sentrumstrafikk
framtidinord.no 16.09.20 
Vil ha styringa på fylkesvegene
ranano.no 16.09.20 
Mange forandringer i Byggherreforskriften
at.no 16.09.20
Fryktar snøkollaps – vil stenge turistvegen ein månad lenger
nrk.no 16.09.20 
Bygger fartshump i Etne
radioh.no 16.09.20 
Nye Veier har gitt Rambøll jobben med å kjøpe grunn til ny E6 og E18 fra 1000 eiendommer
veier24.no 15.09.20 
Skanska monterer 800 meter lange Lepsøybrua på en uke
bygg.no 15.09.20 
E6 Helgeland Sør
bygg.no 15.09.20 
– Viktigare enn om du skal sitje i regjering, Hareide!
tk.no 15.09.20 
De har gjenskapt nordlysets flammer med belysningen på nye Tana bru
veier24.no 15.09.20 

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn…

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten…

Hoksrud: – E134 best

Hoksrud: – E134 best Samferdselsdepartementet utreder hvilken øst-vest forbindelse som er best. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har ingen problemer med å se svaret allerede nå: – Det er bare E134 som vil kunne fungere som stamvei til Oslo for to…

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Bildet: Olav Ellevset mener at ny og fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år – forutsatt samlet utbygging og forutsigbar finansiering. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Bildet: Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

– Planleggingstiden kan halveres med noen effektive politiske grep

– Det er lovende at den nye regjeringen vil halvere planleggingstiden for nye veiprosjekter. Men skal den holde løftet, så må det gjennomføres radikale endringer i planprosess og lovgivning. Det blir spennende å se om Erna Solberg med mannskap tar de nødvendige grepene, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er en av Norges fremste eksperter på infrastrukturplanlegging, blant annet med bakgrunn som tidligere professor ved NTNUs Institutt for veg- og jernbanebygging og forfatter av flere bøker på fagområdet. Selberg er også nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei.

Tid for reformer

– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010.

Entusiastiske byråkrater. Og en klam hånd

KOMMENTAR. Det er interessant å merke seg entusiasmen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble møtt med av sitt embetsverk. Man aner at byråkrater med klar forståelse av hva som må endres i norsk samferdselspolitikk nå ser en mulighet til å bli hørt. Det lover godt. Men hvorfor i all verden lot tidligere statsråder i departementet være å følge rådene de fikk? Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble vel tatt i mot av departementsråd Eva Hildrum og et embetsverk med kunnskap, ideer og et ønske om resultater. Foto Ørn E. Borgen / Scanpix

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet. Bildet: Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.

Store muligheter på Sundvolden

KOMMENTAR. Får vi en ny giv i samferdselspolitikken med ny regjering? Avtalen mellom de fire borgerlige partiene åpner muligheter, men det avgjørende er hva som skjer i regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvolden Hotel. Skal Norge nærme seg en mer normal europeisk vei- og jernbanestandard må investeringsnivået trappes kraftig opp, og beslutninger, planlegging og bygging må organiseres på andre måter enn i dag. Dette krever vilje og evne til å tenke nytt. Og til å parkere gammel praksis som har gitt oss dagens mistrøstige situasjon. Bildet: Erna Solberg og Siv Jensen er i en situasjon hvor store muligheter står åpne i samferdselspolitikken. Vil de forstå å bruke dem? Foto Scanpix.

– Vi burde bygge Norge. Men vi oppfører oss som et land som skal gå av med pensjon

– Inntektene fra olje og gass gir Norge en fantastisk mulighet til å bygge landet. Vi burde investere i kunnskap og infrastruktur som veier og jernbaner. Istedenfor legger vi en altfor stor del av inntektene i et av verdens største pensjonsfond. Vi oppfører oss med andre ord som en nasjon som har tenkt å gå av med pensjon, sier Erik S. Reinert – internasjonalt anerkjent økonomiprofessor som får gehør hos størrelser som ekspresident Bill Clinton og internasjonalt ledende økonomer. Bildet: – En god idé med et eget Statens investeringsfond for infrastruktur som investerer deler av oljeformuen dirkete i vei- og jernbaneprosjekter, mener økonomiprofessor Erik S. Reinert. Foto Jarle Vines/Wikimedia Commons.

Oljepenger til lønnsomme prosjekter er Norges mulighet til å få et moderne veinett

KOMMENTAR. Hvis Norge noen gang skal få et moderne vei- og jernbanenett, så er den realistiske løsningen at Staten investerer en andel av oljeformuen direkte i lønnsomme prosjekter. Vi kommer i hvert fall ikke i mål hvis utbyggingen fortsatt skal være avhengig av statsbudsjett og bompenger. Bildet: Norge bør investere deler av oljeformuen i vei og annen infrastruktur. Men har de rett, de som mener at oljefondet og Yngve Slyngstad skal styre også denne virksomheten? Sannsynligvis er et nytt og spesialisert Statens investeringsfond for infrastruktur et bedre alternativ. Foto Nancy Bundt.
Kunstig intelligens skal gi oss sikrere vinterveier
Kolonnekjøring og stengte veier koster samfunnet og transportbedriftene enorme summer hver vinter, og fjellovergangene i nord er mest utsatt. Nå utvikler forskere et dataverktøy som bruker kunstig intelligens (AI) til å forutse dårlige kjøreforhold
gemini.no 25.09.20 
Ny E6 skal bygges utenom Ballangen sentrum: Contexo er lavest i pris
Sju entreprenører har gitt pris. Contexo ligger noen millioner lavere enn nest billigste tilbud.
veier24.no 24.09.20 
Tar prosjektet ett skritt nærmere realisering
Sentrale politikere og ikke minst en rekke fagfolk er onsdag samlet på Tingvoll Fjordhotell til konferanse for å ta fergeavsløningsprosjektet over Halsafjorden ett skritt nærmere realisering.
tk.no 23.09.20 
Utenriksministeren: Mener ny måte å regne på kan gi bedre veier
En ny måte å regne samfunnsøkonomisk nytte for samferdselsprosjekt kan lønne seg for Nord-Norge, skal vi tro utenriksministeren.
itromso.no 23.09.20 
Byrådet i Oslo vil ha forbud mot fossilbiler i deler av Oslo
Lan Marie Berg (MDG) og det rødgrønne byrådet i Oslo setter nå i gang arbeidet som skal gjøre deler av Oslo til forbudt sone for fossilbiler.
nettavisen.no 23.09.20 
Signerte E18 Vestkorridoren-kontrakt
Marthinsen & Duvholt AS har signert kontrakt på forberedende arbeider på Ramstadsletta.
at.no 22.09.20 
Nasjonal transportplan og Møre og Romsdal
Sunnmørsposten hevder i en lederartikkel 18. september at «status for åtte år med rekordsatsing på vegbygging kan for Møre og Romsdal sin del ende opp i to krabbefelt».
smp.no 22.09.20 
Nå kan du ta deg en virtuell tur over verdens lengste planlagte flytebru
Vegvesenet tar i bruk spillteknologi for å vise publikum den planlagte bruen over Bjørnafjorden.
forskning.no 22.09.20 
Hareide om NTP-kuttene: – Jeg har et godt budskap til entreprenørene
Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener det er behov for en helt ny tankegang rundt hvilke prosjekter som skal prioriteres i NTP. – Det er gode nyheter for entreprenørene, mener han.
bygg.no 21.09.20 
RIF om NTP-kutt: – Ikke overraskende
Rådgivende Ingeniørers Forening frykter negative konsekvenser også for rådgiverbransjen etter samferdselsminister Knut Arild Hareides varslede kutt i Nasjonal transportplan.
bygg.no 18.09.20 
– Vi trenger ikke flere bilavgifter!
«Skatteleggingen av bilistene har gått for langt. Vi trenger ikke veiprising, og bompengene må bort»
sa.no 18.09.20 
Mer igjen for samferdselskronene
Av Knut Arild Hareide, Samferdselsminister
oa.no 18.09.20 
Ap og SV ut mot Frp: Skal si NRK har begynt valgkampen tidlig
I følge en sak på NRK har Frp etterlatt seg et konkursbo i samferdselspolitikken. Er det mulig?
nettavisen.no 18.09.20 
Starter med reguleringsplan for E39 Stord-Os
Statens vegvesen har fått i oppdrag å lage reguleringsplan for strekningen E39 Stord-Os, og går nå i gang med dette arbeidet.
bygg.no 17.09.20 
Frp kaller Hareides forslag om Nasjonal transportplan en krigserklæring
Forslaget om å kaste om på Norges store transportplan er egentlig Frps idé, sier Knut Arild Hareide. Frp svarer med å kalle forslaget en krigserklæring.
aftenposten.no 17.09.20
NTP skal strupes – hvor store blir kuttene?
I inneværende Nasjonal transportplan (NTP) ble det lagt opp til å bruke 1.100 milliarder kroner i perioden 2018 til 2029. Dette var et ekstremt høyt tall, men virker mer og mer som et luftslott - og allerede nå varsler samferdselsministeren at det vil kuttes relativt kraftig i den nye transportplanen som er under utarbeidelse.
bygg.no 17.09.20 
Hareide varsler kutt i revidert transportplan
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener dagens Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk. Flere store samferdselsprosjekter kan dermed bli kuttet.
bygg.no 17.09.20
E39 Stord-Os (Hordfast): No startar arbeidet med reguleringsplan
Statens vegvesen har fått i oppdrag å lage reguleringsplan for strekninga E39 Stord-Os.
vegvesen.no 17.09.20 
En oppskrift på økte utslipp
Det er håpløst av bompengeutvalget å gjøre det til et problem at folk velger elbil.
vg.no 16.09.20 
Rust deg for enorm bompengevekst hvis ekspertutvalget får bestemme politikken
Utvalget som vil avvikle elbilfordeler, foreslår i praksis en gigantisk økning av bompenger - og at alle får et lite taksameter i bilen.
nettavisen.no 16.09.20 
Tana bru åpnet
Tirsdag kunne trafikantene ta den nye Tana bru i Finnmark i bruk.
bygg.no 16.09.20 
Mobiliserer for E134
Med ferjefri E39 kommer en kraftig økning i trafikken også på E134. Nå må veiprosjektet inn i NTP (Nasjonal Transportplan) for å møte behovet.
radioh.no 15.09.20 
Norconsult har signert storkontrakt for E18 Vestkorridoren
Norconsult signerte i dag kontrakten på rådgivertjenester for arbeidet med reguleringsplanen på strekningen E18 Ramstadsletta-Slependen.
veier24.no 15.09.20 

RIF vil at Vegvesenet skal jobbe som Nye Veier

– Rådgivende Ingeniørers Forening støtter samferdselsministerens signaler om at Statens Vegvesen bør få tilsvarende rammebetingelser som Nye Veier. Men det er flere sammenfallende forutsetninger for Nye Veiers gode prestasjoner, som alle bør på plass også hos Vegvesenet.

Hareide om kompetanseflukt: – Vegvesenet vil få store oppgaver

Mandag åpnet Nye Veier siste rest av de 43 kilometerne med motorvei fra Kolomoen til Moelv. På det som var en festdag for Nye Veier, kunne samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) betrygge med at også Statens vegvesen vil få store oppgaver fremover. – Når jeg kommer med NTP, vil det oppleves som et svar på dette, sier han

RIF vil at Vegvesenet skal jobbe som Nye Veier

– Rådgivende Ingeniørers Forening støtter samferdselsministerens signaler om at Statens Vegvesen bør få tilsvarende rammebetingelser som Nye Veier. Men det er flere sammenfallende forutsetninger for Nye Veiers gode prestasjoner, som alle bør på plass også hos Vegvesenet.

Hareide om kompetanseflukt: – Vegvesenet vil få store oppgaver

Mandag åpnet Nye Veier siste rest av de 43 kilometerne med motorvei fra Kolomoen til Moelv. På det som var en festdag for Nye Veier, kunne samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) betrygge med at også Statens vegvesen vil få store oppgaver fremover. – Når jeg kommer med NTP, vil det oppleves som et svar på dette, sier han
Scroll to Top