Klakegg vil samkøyre nye vegprosjekt – ministeren er alltid ute etter ein god handel
firda.no 25.02.19 
Nå skal tunnelene rundt Bergen oppgraderes: – Disse murkantene vil medføre økt fare oss for bilister
bt.no 24.02.19 
Forslag om fartsgrense på de tyske motorveiene og økt dieselavgift høster storm
veier24.no 22.02.19 
To tunneler på Roa er ferdig oppgradert – proppfulle av ny elektronikk
veier24.no 22.02.19 
Frykter omfattende tripptellerfusk
lastebil.no 22.02.19 
Automatiske bommer skal stenge vegen når snøskredet går
veier24.no 22.02.19 
Inviterer entreprenørene til del 2 av E16 forbi Jevnaker
veier24.no 21.02.19 
Vegvesenet retter opp feil som Vegtilsynet fant i tunneler
veier24.no 21.02.19
– Veiene står ikke i forhold til godsmengden
blv.no 21.02.19 
Staten pungar ut etter dramatisk flaum
nrk.no 21.02.19 
Nye veier har signert kontrakt med Peab og Cowi
ntbinfo.no 20.02.19 
E134 med arm må ha framdrift! Tomme løfter og sympati, eller reell støtte som vi kan ha tillit til?
docdroid.net 20.02.19
Underentreprenør trakk seg ut av E39-prosjekt: «Fikk ikke betalt som avtalt»
veier24.no 20.02.19 
Gjer endringar i Nasjonal transportplan – kan gi meir rassikring
veier24.no 20.02.19 
Prisnedgang på bensin og diesel
enerwe.no 20.02.19 
Starter undersøkelser langs E16 Fagernes–Øylo
avisa-valdres.no 20.02.19
Nå blir lastebilene enda renere
tungt.no 20.02.19 
EU krever 30 prosent CO2-reduksjon
yrkesbil.no 20.02.19 
Sprenger snø med helikopter
tungt.no 20.02.19 
Fortsetter den kraftige veisatsingen
eub.no 20.02.19 
Sjømatbedriftene vil ha 50 milliarder til nasjonal rassikringsplan
bygg.no 19.02.19 
– Vil ha lavest mulig renter
motor.no 19.02.19 
NAF: Tynnslitt tillit til vogntog på norske vinterveier
ntbinfo.no 19.02.19 
– Jeg har aldri følt det så positivt som nå
ba.no 19.02.19 
Åpner ny fylkesvei forbi Krokstadøra
bygg.no 19.02.19 
E6 Ranheim-Værnes
samferdselinfra.no 18.02.19 
Sweco i gang med arbeidet med vei og bane fra Arna til Stanghelle
bygg.no 18.02.19 
Privatisering av brufølge utsettes til senere i år
vegnett.no 18.02.19 
55 kilometer veibelysning Drammen-Kongsberg
bygg.no 18.02.19 
Erik Welde: – Viktig at man har et felles regelverk for tungtransport
vol.no 18.02.19 
Tre entreprenører til dialog med SVV om E16-prosjekt
anleggsmaskinen.no 18.02.19 
Veimøte om E39 i mars
tk.no 18.02.19 
Søker entreprenør til å skifte betongdekket på E6
bygg.no 18.02.19 
– Skal du ferdast på natt, får du eit alvorleg problem i mange år framover
nrk.no 16.02.19 

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn…

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten…

Hoksrud: – E134 best

Hoksrud: – E134 best Samferdselsdepartementet utreder hvilken øst-vest forbindelse som er best. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har ingen problemer med å se svaret allerede nå: – Det er bare E134 som vil kunne fungere som stamvei til Oslo for to…

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Bildet: Olav Ellevset mener at ny og fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år – forutsatt samlet utbygging og forutsigbar finansiering. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Bildet: Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

– Planleggingstiden kan halveres med noen effektive politiske grep

– Det er lovende at den nye regjeringen vil halvere planleggingstiden for nye veiprosjekter. Men skal den holde løftet, så må det gjennomføres radikale endringer i planprosess og lovgivning. Det blir spennende å se om Erna Solberg med mannskap tar de nødvendige grepene, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er en av Norges fremste eksperter på infrastrukturplanlegging, blant annet med bakgrunn som tidligere professor ved NTNUs Institutt for veg- og jernbanebygging og forfatter av flere bøker på fagområdet. Selberg er også nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei.

Tid for reformer

– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010.
All articles loaded
No more articles to load
– Urimelig å måtte betale renter
NAF synes det er urimelig at bilistene må betale høye renter på byggelånene til bompengeprosjektene. – Staten bør gi rentefrie lån, mener NAF.
motor.no 21.02.19 
Støv ved bergboring – en helseutfordring?
samferdselinfra.no 20.02.19 
samferdselinfra.no 20.02.19 
Ikke flertall for veiprising
Det er ikke flertall i Stortingets transportkomité for å utrede veiprising til erstatning for dagens bompenger.
bygg.no 19.02.19 
Jon Georg Dale får sjåførskryt
- En veldig hyggelig fyr. Han kunne gjerne få sittet på helt til over Hokksund om han ville, sier Rune Øvretveit etter E16-befaring.
tungt.no 19.02.19 
Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar
– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
transportlogistikk.no 19.02.19 
Veidekke stevner Vegvesenet midt i gigantprosjekt
Veidekke har tatt ut stevning mot Statens vegvesen midt i det pågående gigantprosjektet E39 Rådal-Svegatjørn, mens byggherren truer med dagbøter opp mot 230 millioner kroner.
bygg.no 19.02.19
Vegdatabanken ruster seg for større nasjonalt ansvar
Nasjonal vegdatabank rensker opp og pusser på systemene for betjene nye nasjonale dataleverandører og kunder.
vegnett.no 19.02.19 
NAF om Stortingets vedtak om veiprising: – Dette er bare bompenger på en ny måte
Stortinget bestemte seg tirsdag for å bestille «en utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». - Vi er overrasket og skuffet. Dette løser ikke noe som helst, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.
ntbinfo.no 19.02.19 
Vestlandet har dei mest utsette vegane i landet
42 av dei 50 verste vegstrekningane i landet er i vest. Av desse ligg ni av dei ti mest rasutsette enkeltstrekningane i Hordaland og Sogn og Fjordane.
nationen.no 19.02.19 
Vi krever fortgang for ny E18 med buss- og sykkelvei | Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog
Regjeringen må nå sikre rask behandling i Stortinget.
aftenposten.no 18.02.19 
Vegdirektøren: Det er teknisk mulig å erstatte bompenger med veiprising
– Men det er ikke sikkert det bare blir fordeler, skriver vegdirektør Terje Moe Gustavsen
tu.no 15.02.19 
Orienteringsmøter i kommunene
Nye Veier gjennomfører orienteringsmøter for kommunene langs E39 i februar og mars. Vi gir kommune- og bystyrene en introduksjon til Nye Veier og vårt prosjekt. Dette er ikke møter, som omhandler kommunedelplanen og alt som er knyttet til den offentlige høringen
nyeveier.no 13.02.19 
Samferdselsministeren fikk oppleve Senjas veger i klassisk vintervær – ble stoppet av ras
Ikke all vegsatsing krever store enkeltprosjekter. På Senja har sjømatbedriftene lagt frem en pakke med høyst gjennomførbare tiltak, og samferdselsministeren liker fremgangsmåten.
veier24.no 13.02.19 
Nye veger i normalt tempo
Agderposten hadde 4. februar en lederartikkel med tittelen «Nye veier i imponerende tempo» som Statens vegvesen finner grunnlag for å svare på. I lederartikkelen legger Agderposten til grunn påstander som trenger både korreksjon og dementi.
vegnett.no 12.02.19 
Vegvesenet tar i bruk karakterboka i 2019
– Dette blir ikke noe vilkårlig trynefaktoropplegg, forsikrer Vegdirektoratet.
bygg.no 11.02.19 
MEFs innspill til statsbudsjettet 2020
Her kan du lese hvilke saker vi mener må prioriteres i statsbudsjettet for 2020.
mef.no 11.02.19 
– Transportkjøpere, ta ansvar!
- Det er veldig viktig at de som kjøper transport-tjenester ikke presser prisen så mye at det går på trafikksikkerheten løs, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.
at.no 08.02.19 
Stormøte om de store veiprosjektene
Vet du hvordan det går med de store samferdselsprosjektene mellom Bergen og Stavanger? Om framdriften på Rogfast, Hordfast og E 134? Og om hvor mye de vil bety for folk og bedrifter? 29. mars blir det arrangert stormøte om disse spørsmålene i Tysværtunet.
tysver-bygdeblad.no 08.01.18 
Statsråden åpnet ny E6
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) hadde en digital åpning av ny E6 mellom Trondheim og Melhus.
tronderbladet.no 04.02.19 
Dyrt med dårlig fremkommelighet om vinteren
Millioner av kroner renner ut i «taps-sluket» når trafikken ikke kommer seg over fjellovergangene.
at.no 04.02.19 
– Ukjent og skremmende, med store potensialer
Med økende standardisering og større sikkerhet er intelligente transportsystemer i ferd med å bli et modent marked som frister stadig flere aktører. Årets ITS-konferanse hadde nesten 200 deltakere, som er en formidabel økning fra i fjor.
cw.no 04.02.19 
Stengde vegar, snøv, trafikkulykker, fandenskap og problemer
Leserbrev til samferdselsminister Jon Georg Dale.
tungt.no 04.02.19 
Dette sier forskningen om ulykkesrisiko for utenlandske godsbiler
Transportøkonomisk institutt gikk nylig ut med en påminner: Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenliknet med norske tunge godsbiler. Manglende erfaring og kompetanse når det gjelder å kjøre på norske veger, samt takle norsk vinterføre, synes å være viktige årsaksfaktorer.
lastebil.no 03.02.19 

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…
All articles loaded
No more articles to load

Ap-ordfører krever at rushtidsavgift fjernes

– Rushtidsavgift er for å gi bedre plass på veiene til dem som har mye penger, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak. Han åpner nå for å trekke seg fra en bompengeavtale som kommunen først stilte seg bak.

Store besparelser mulig innen veiutbyggingen

Norge har de senere årene i stor grad trappet opp både investerings – og utbedringsbudsjettene til det å bygge ut og ta vare på veistrekningene rundt om i landet. Det har også vært helt nødvendig, men flere eksempler viser at det også er store effektiviseringsgevinster å hente innen utbygging av ny infrastruktur.

Teknologi i trafikksikkerhetens tjeneste

Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør i Vegvesenet: - Om få år håper vi å kunne sjekke dekk, bremser, vekt og kjøre- og hviletid på vogntog automatisk i det de krysser grensa. Løsningen ligger i ny teknologi.
All articles loaded
No more articles to load