Geitebukkar skal jobbe for Vegvesenet
nrk.no 30.07.21 
Regjeringen imot å utrede arm til Bergen
h-avis.no 30.07.21
«Ferjer for evig tid»
smp.no 30.07.21 
Politikk er rare greier
altaposten.no 25.07.21 
Feil og fakta om NTP
altaposten.no 23.07.21 
En takk for voksenopplæringen om NTP
altaposten.no 22.07.21 
Politisk redaktør kan når som helst få skolering i hvordan det politiske arbeidet i Stortinget foregår
altaposten.no 21.07.21 
«Tryggere veier»
vol.no 21.07.21 
Skyld på meg når du står i kø
ba.no 21.07.21 
Starter bygging av pilotfabrikk: Klar for storstilt batteri¬satsing i Norge
motor.no 21.07.21 
Ikke godt nok statsminister!
itromso.no 20.07.21 
«Bompenger på Møreaksen»
smp.no 20.07.21 
Storhavn vil frakte containere via hyperloop
tu.no 20.07.21 
Nesten ingen elbiler i lavinntektsland: Det er bare rikingene som kjøper elbil i EU
motor.no 19.07.21 
Fortsatt ferge over Romsdalsfjorden, et alternativ?
tk.no 19.07.21 
Trygge og gode veier.
oa.no 18.07.21
Yrkessjåførene er lei av å stå i fergekø med turistene – krever forkjørsrett på fergene
nrk.no 17.07.21 
NTP og Altaposten som politisk aktør
altaposten.no 15.07.21 
Stopp Møreaksen
tk.no 15.07.21 
Meningsmålinger om sykkelsatsing er løgn, forbannet løgn og statistikk
nettavisen.no 13.07.21 
«Møreaksen – frå null til ingenting»
smp.no 13.07.21 
5,5 millioner passeringer første år på E134 i Kongsberg
vegvesen.no 12.07.21 
Detaljregulering for E6 Gyllan – Kvål – fastsatt planprogram
melhus.kommune.no 12.07.21 
Tordenskiolds soldater og Møreaksen
tk.no 12.07.21
Latterleg dårlege fylkesvegar
avisa-valdres.no 11.07.21 
Vålerengtunnelen i Oslo helt åpnet etter ett års arbeid
bygg.no 10.07.21 
Ryfast ble bygget for å brukes, MDG
aftenbladet.no 09.07.21 
Ullsfjordforbindelsen: Fylket må ta politiske grep!
framtidinord.no 09.07.21 
Implenia skal bidra til å utvikle hydrogendrevne anleggsplasser
at.no 06.07.21 
Kyststamveien E 39
tk.no 06.07.21 
Nytt prosjekt skal sikre optimal bruk av masser
at.no 05.07.21 
Venstre advarer mot å fjerne elbil-fordeler
motor.no 04.07.21 
Nå kan du komme med innspill til E39 plan i Molde
vegvesen.no 02.07.21 
Planlegginga starta det året eg vart født, så gjerne statleg plan
gd.no 02.07.21 
Jubler for kryssåpning i Moelv
nyeveier.no 02.07.21 
Opptak av folkemøtet om ny E6 på forbi Støren
nyeveier.no 02.07.21 
Avtaler signert: Nye Veier overtar Ringeriksbanen og ny E16
veier24.no 01.07.21 
Rev bomstasjonen i natt
radioh.no 01.07.21 
Akse-strid
smp.no 01.07.21 
Skyld ikke på Ringebu
gd.no 01.07.21 
Den første byggekontrakten på E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen er nå signert
veier24.no 01.07.21

Ny E134 må bli firefelts vei

Det er positivt at Statens vegvesens vil satse på E134 over Haukeli som hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Men forslaget hadde vært enda mer fremtidsrettet om det også hadde tatt stilling til veistandard – og anbefalt firefelts motorvei, som gir…

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn…

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten…

Hoksrud: – E134 best

Hoksrud: – E134 best Samferdselsdepartementet utreder hvilken øst-vest forbindelse som er best. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har ingen problemer med å se svaret allerede nå: – Det er bare E134 som vil kunne fungere som stamvei til Oslo for to…

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Bildet: Olav Ellevset mener at ny og fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år – forutsatt samlet utbygging og forutsigbar finansiering. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Bildet: Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

– Planleggingstiden kan halveres med noen effektive politiske grep

– Det er lovende at den nye regjeringen vil halvere planleggingstiden for nye veiprosjekter. Men skal den holde løftet, så må det gjennomføres radikale endringer i planprosess og lovgivning. Det blir spennende å se om Erna Solberg med mannskap tar de nødvendige grepene, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er en av Norges fremste eksperter på infrastrukturplanlegging, blant annet med bakgrunn som tidligere professor ved NTNUs Institutt for veg- og jernbanebygging og forfatter av flere bøker på fagområdet. Selberg er også nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei.

Tid for reformer

– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010.

Entusiastiske byråkrater. Og en klam hånd

KOMMENTAR. Det er interessant å merke seg entusiasmen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble møtt med av sitt embetsverk. Man aner at byråkrater med klar forståelse av hva som må endres i norsk samferdselspolitikk nå ser en mulighet til å bli hørt. Det lover godt. Men hvorfor i all verden lot tidligere statsråder i departementet være å følge rådene de fikk? Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble vel tatt i mot av departementsråd Eva Hildrum og et embetsverk med kunnskap, ideer og et ønske om resultater. Foto Ørn E. Borgen / Scanpix

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet. Bildet: Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
Høyre og Frp raser mot MDGs bilpolitikk: – MDG har gjort bilen til hovedfiende
Høyre og Frp advarer mot MDGs fiendtlige bilpolitikk og mener det kan få store konsekvenser for enkeltpersoner.
nettavisen.no 06.07.21 
Hardt skadede i trafikken: Tre ganger flere enn det som rapporteres
Helsevesenet sitter på opplysninger som sier at tre ganger så mange ble hardt skadet i trafikken enn det politiet og Statens vegvesen har i sine rapporter.
varingen.no 05.07.21 
Nye Veier signerte milliardkontrakter i sør og nord
Fredag 2. juli signerte Nye Veier to kontrakter. Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS skal bygge E39 gjennom Lyngdal, mens Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) skal bygge E6 Kvænangsfjellet.
bygg.no 02.07.21 
Nye Veier avbestiller kontrakten på ny Mjøsbru
Nye Veier avbestiller kontrakten med totalentreprenøren Berinor for prosjektutvikling, regulering og bygging av ny E6 Moelv - Roterud. Årsaken er negativ kostnadsutvikling i prosjektet.
bygg.no 02.07.21 
E18/E39 Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand: Statens Vegvesen er i gang med bygging av ny vei
Nå har vegvesenet publisert en ny animasjonsvideo som viser hvordan veiprosjektet skal se ut. Veistrekningen skal stå ferdig i 2026.
youtube.com 02.07.21 
Nye veier for Ringeriksbanen: – Selskapet må få litt tid | Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide
Av Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide
ringblad.no 01.07.21 
Har satt datoen for åpningen av hele Nordøyvegen
Det blir offisiell åpning av hele fv. 659 Nordøyvegen lørdag 27. august 2022.
bygg.no 01.07.21 
Hareide ber om nytt kostnadsestimat for E134 Dagslett–E18
-Nå kommer vi kommunen i møte og sørger for at Viker-alternativet blir vurdert i den videre planleggingen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
vegvesen.no 29.06.21 
Reguleringsplanen for E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle ute på høring
Reguleringsplan for fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Med godkjent reguleringsplan høsten 2021 er det mulig med byggestart i 2024.
bygg.no 29.06.21 
Nå skal det lages reguleringsplan for ny Glommakryssing
Vegvesenet trenger et rådgiverfirma til jobben.
veier24.no 29.06.21 
Klar for bygging av bru over Stavåa i Rennebu
Statens vegvesen og entreprenøren Winsnes Maskin & Transport AS signerte i dag kontrakten
samferdselinfra.no 29.06.21 
E18 Tvedestrand-Bamble: Reguleringsplan ut til offentlig ettersyn
Utbyggingen av nye E18 Tvedestrand-Bamble inngår i den helhetlige utbyggingen av E18 for å få sammenhengende, møtefri firefeltsvei fra Oslo til Kristiansand.
buildingsupply.no 28.06.21 
Stanser bompenge-innkrevingen for seks prosjekter
Se hvor du snart slipper å betale
at.no 28.06.21 
Vil bruke 16 milliarder kroner på fylkesveiene
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) innrømmer at vedlikeholdsetterslepet på norske fylkesveier er stort. Derfor vil regjeringen bruke 16 milliarder på fylkesveier i årene som kommer. Han påpeker at RIFs beregninger på 700 millioner kroner, vil si å heve veistandarden opp til dagens krav.
samferdselinfra.no 25.06.21 
BNL-prognose: Veksten fremover avhenger av oppsving i anlegg
BNLs markedsrapport for 2021 utarbeidet av Prognosesenteret viser at de ulike markedene har klart seg bedre enn fryktet gjennom pandemien, og prognosene viser vekst.
bygg.no 25.06.21 
Nei, Støre – vi har ikke en «dum stat»
Andelen av Statens vegvesens kontrakter som gikk til utenlandske entreprenører mens de rødgrønne styrte i 2012 var på 43 prosent. I 2020 er tallet null. Sannheten er at norske entreprenører vinner de fleste samferdselskontraktene.
vg.no 22.06.21 
Stor interesse for å bygge E39 Ålesund-Molde
Større og mindre kontrakter på til sammen mange milliarder kroner skal lyses ut.
at.no 22.06.21 
Sp-Vedum ut mot nullutslippssoner: Vil stanse bensin- og dieselforbud i storbyene
Senterpartiet vil stanse regjeringens varslede prøveprosjekt med forbud mot bensin- og dieselbiler i deler av Oslo og Bergen, hvis partiet kommer i posisjon etter høstens valg.
motor.no 22.06.21 
Ja til å prøve ut nullutslipp i Bergen og Oslo
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) åpner for at det kan bli forbud mot bensin- og dieselbiler i deler av Bergen og Oslo.
veier24.no 22.06.21 
Slik blir norske veier sikrere
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder for Trafikksikkerhetsforeningen (TSF), sier at bedre drift- og vedlikehold har stor betydning for trafikksikkerheten i Norge. Den gode nyheten fra Statens vegvesen er at det skjer færre alvorlige ulykker på norske veier. Mesta tester nå ut dataprogrammet Klimator for bedre og raskere tiltak.
samferdselinfra.no 22.06.21 
Dette er årsakene til den svake lønnsomheten i norske byggeprosjekter
Converto har den siste tiden ledet et prosjekt for å kartlegge årsakene til den svake lønnsomheten på byggeprosjekter. Nå er resultatene klare.
buildingsupply.no 21.06.21 
MDGs neste kamp: Få elbilen ut av byen!
MDG vil kvitte seg med bensin og diesel først. Men i de større byene skal også elbilen vekk.
motor.no 20.06.21 
Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn
Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold i Porsgrunn begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt.
veier24.no 18.06.21 

Erna Solbergs «vi kan da ikke ta hensyn BARE til naturen»

«Hvis man bare mener at man skal ta vare på natur og ikke ta vare på konkurransekraften og evnen til å bygge bo- og arbeidsmarkedsregioner slik at barnefamilier kan ha en håndterbar hverdag, så kan man si at da kan man bare legge vekt på naturen».

Veifest i Telemark

En veiåpning og byggestart på to veiprosjekter. Det er fredagsmenyen for Telemark. – Nye og bedre veier betyr tryggere veier. Både for folk og næringsliv. Dagens markeringer er føyer seg inn i rekken av det viktige arbeidet vi har gjort og fortsatt gjør på norske veier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Erna Solbergs «vi kan da ikke ta hensyn BARE til naturen»

«Hvis man bare mener at man skal ta vare på natur og ikke ta vare på konkurransekraften og evnen til å bygge bo- og arbeidsmarkedsregioner slik at barnefamilier kan ha en håndterbar hverdag, så kan man si at da kan man bare legge vekt på naturen».

Veifest i Telemark

En veiåpning og byggestart på to veiprosjekter. Det er fredagsmenyen for Telemark. – Nye og bedre veier betyr tryggere veier. Både for folk og næringsliv. Dagens markeringer er føyer seg inn i rekken av det viktige arbeidet vi har gjort og fortsatt gjør på norske veier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Scroll to Top