Trafikksikre råd fra 113-veteran
nyeveier.no 12.02.21 
Inngår rammeavtale om kontroll av bruer
samferdselinfra.no 11.02.21 
Reduserer klimagassutslipp med over en fjerdedel ved hjelp av krav i kontrakter
samferdselinfra.no 11.02.21 
Nytt digitalt førerkort- og kjøretøysystem gir over seks milliarder kroner i samfunnsnytte
samferdselinfra.no 11.02.21 
Opptak av digitalt folkemøte om E6 Gyllan-Kvål
nyeveier.no 10.02.21
Vegvesenet med omfattende geotekniske undersøkelser i Grenland
bygg.no 10.02.21 
Flere elbiler kan gi billigere tunneler
bygg.no 10.02.21 
Tar byggingen av ny Varoddbru lang tid?
vegvesen.no 10.02.21 
Reduserer klimagassutslipp med over en fjerdedel ved hjelp av krav i kontrakter
vegvesen.no 10.02.21 
Rambøll signerte kontrakt for tilstandsregistrering for nesten 2000 boenheter langs E18
veier24.no 09.02.21 
Mer vei raskere og billigere!
fremover.no 09.02.21 
Vegvesenet høyt oppe i medieomtale-rangering
bygg.no 09.02.21 
«Folk som kjører dieselbil, har jeg ikke tenkt å kalle populister»
motor.no 09.02.21 
Riksvei er viktig for hele Trøndelag og Norge
midtnorskdebatt.no 09.02.21 
«Kjerringsundet og alternative fastlandsforbindelser»
smp.no 09.02.21 
Planlegger to nye tunneler i Roan
at.no 09.02.21 
Mer vei raskere og billigere!
fremover.no 09.02.21 
Vassbakk & Stol skal bygge fylkesvei i Nordhordland for 264 mill
veier24.no 08.02.21 
«Arbeiderpartiets desperate knefall»
helg.no 08.02.21 
Moen blir ny CFO i Nye Veier
bygg.no 08.02.21 
Risa starter oppgraderingen av E16 Bjørkhaug- og Sætretunnelen
bygg.no 08.02.21 
Overrasket over E6-stans
s-n.no 07.02.21 
Viken sier ja til statlig bompenge-tilskudd for E16
at.no 05.02.21 
Klimaplan med mål om å halvere utslippene fra transport
transport.no 04.02.21 
Varsel om utvidelse av plangrense Nedgård – Toset
nyeveier.no 04.02.21 
– Tull med tall fra Høyre
sa.no 04.02.21 
Felles innsats for «korridoren»
altaposten.no 03.02.21 
«Planlagt E39 i vårt fylke – store beløp kan spares!»
smp.no 03.02.21 
Vegarbeideren Johnsen
retten.no 03.02.21 
Vil regjeringen, i likhet med Ap og Frp, prioritere utbygging av Rv4?
oa.no 02.02.21
Nye Veier satser på døgnhvileplasser
at.no 02.02.21 
Riksvei 13 Vik – Vangsnes
bygg.no 02.02.21 
Ap er uten troverdighet på fergepriser
osogfusa.no 01.02.21 
Solberg: – Vestlandet er vinnar i NTP
nrk.no 31.01.21
Nå må Ullensaker stoppe og tydeliggjøre sitt syn på ny E16 Kongsvinger – E6
rb.no 30.01.21 
«Robotisert jernbinding på E39 har gått fra idé til virkelighet»
n247.no 28.01.21 
Få fart på ny vei og bane mellom Bergen og Voss
ba.no 28.01.21 
Digitalt folkemøte om E6 Gyllan – Kvål
nyeveier.no 28.01.21 
Tunnelbrannen ved Nordøyvegen får ikke konsekvenser for åpningstidspunkt
bygg.no 27.01.21 
Ullsfjordforbindelsen er svært lønnsom
framtidinord.no 27.01.21 
Planprogram for E6 Åsen-Mære i Levanger kommune er nå ute på høring
samferdselinfra.no 27.01.21 

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn…

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten…

Hoksrud: – E134 best

Hoksrud: – E134 best Samferdselsdepartementet utreder hvilken øst-vest forbindelse som er best. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har ingen problemer med å se svaret allerede nå: – Det er bare E134 som vil kunne fungere som stamvei til Oslo for to…

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Bildet: Olav Ellevset mener at ny og fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år – forutsatt samlet utbygging og forutsigbar finansiering. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Bildet: Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

– Planleggingstiden kan halveres med noen effektive politiske grep

– Det er lovende at den nye regjeringen vil halvere planleggingstiden for nye veiprosjekter. Men skal den holde løftet, så må det gjennomføres radikale endringer i planprosess og lovgivning. Det blir spennende å se om Erna Solberg med mannskap tar de nødvendige grepene, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er en av Norges fremste eksperter på infrastrukturplanlegging, blant annet med bakgrunn som tidligere professor ved NTNUs Institutt for veg- og jernbanebygging og forfatter av flere bøker på fagområdet. Selberg er også nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei.

Tid for reformer

– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010.

Entusiastiske byråkrater. Og en klam hånd

KOMMENTAR. Det er interessant å merke seg entusiasmen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble møtt med av sitt embetsverk. Man aner at byråkrater med klar forståelse av hva som må endres i norsk samferdselspolitikk nå ser en mulighet til å bli hørt. Det lover godt. Men hvorfor i all verden lot tidligere statsråder i departementet være å følge rådene de fikk? Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble vel tatt i mot av departementsråd Eva Hildrum og et embetsverk med kunnskap, ideer og et ønske om resultater. Foto Ørn E. Borgen / Scanpix

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet. Bildet: Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.

Store muligheter på Sundvolden

KOMMENTAR. Får vi en ny giv i samferdselspolitikken med ny regjering? Avtalen mellom de fire borgerlige partiene åpner muligheter, men det avgjørende er hva som skjer i regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvolden Hotel. Skal Norge nærme seg en mer normal europeisk vei- og jernbanestandard må investeringsnivået trappes kraftig opp, og beslutninger, planlegging og bygging må organiseres på andre måter enn i dag. Dette krever vilje og evne til å tenke nytt. Og til å parkere gammel praksis som har gitt oss dagens mistrøstige situasjon. Bildet: Erna Solberg og Siv Jensen er i en situasjon hvor store muligheter står åpne i samferdselspolitikken. Vil de forstå å bruke dem? Foto Scanpix.
Bygger gigantbru for å unngå kvikkleire
Så ustabil er kvikkleiren langs Vollselva at ny E6 skal bygges på gigantbru over denne delen av Skatval.
s-n.no 24.01.21 
Nye Veier valgte LNS på ny E6 Kvænangsfjellet
Nye Veier har valgt å gå videre med grupperingen Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) og Asplan Viak med Typsa, for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet. Prosjektet omfatter blant annet to tunneler.
bygg.no 22.01.21 
Tre entreprenører kjemper om E6 Svenningelv-Lien
Prekvalifiseringen for E6 Svenningelv - Lien er ferdig, og det er valgt ut tre entreprenører til konkurransen om å bygge strekningen med oppstart høsten 2021.
bygg.no 22.01.21 
E39 Sørlandet: Fjerner ulykkesutsatt vegstrekning gjennom Lindesnes
E39-utbyggingen fra Kristiansand og vestover er godt i rute. Gjennom samhandlingsprosjekter sørger Nye Veier AS for god prosjektgjennomføring og høy bærekraft i utbyggingen.
samferdselinfra.no 21.01.21 
Krever veiopprustning
Næringslivet og politikere er frustrert over standarden på de norske fylkesveiene og krever historisk veiløft.
at.no 19.01.21 
Tirsdag åpner rv. 13 Vik-Vangsnes – se åpningsseremonien med samferdselsministeren her
Veiåpningen blir utført av samferdselsministeren med videooverføring fra Oslo, grunnet koronapandemien.
bygg.no 19.01.21 
Fire prekvalifisert til milliardoppdraget E39 Lønset-Hjelset
Statens vegvesen tar med fire leverandører videre i konkurransen om prosjektering og bygging av ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.
bygg.no 18.01.21 
Ny E39: Stor innvirkning på bo- og arbeidsmarkedet
Nye Veier realiserer 26 kilometer med ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Når veien åpner i 2022, halveres kjøretiden mellom de to bysentra til under 25 minutter. Det knytter byene tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, heter det i en pressemelding fra Nye Veier.
sorlandsavisen.no 18.01.21 
Regjeringen må innfri FRE16-løftene | Ordførere
- Kommunene og næringslivet i Ringeriksregionen allerede investert flere milliarder kroner i planlegging og tilrettelegging, skriver lokale ordførere.
ringblad.no 17.01.21 
Mandatet for utredningen om transportløsninger i Nord-Norge er klar
Flere av Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter skal gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. Statens vegvesen vil koordinere arbeidet. Oppdraget gjelder alle transportformer. Nå er mandatet og målene for utredningen klart.
kommunikasjon.ntb.no 16.01.21 
Fastlåst om E18-bommer – alle venter på svar fra KrF-Hareide
Fortsatt er det helt i det blå om når det blir noen byggestart for E18 mellom Retvet og Vinterbro. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sitter med nøkkelen til å få løst bompengestriden og til å få i gang anleggsmaskinene.
smaalenene.no 16.01.21 
Disse tre entreprenørene kjemper om milliardkontrakt på E18 Vestkorridoren
Et norsk, et spansk og et italiensk entreprenørselskap har meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av strekningen Strand - Ramstadsletta. Entreprisen en del av E18 Vestkorridoren.
bygg.no 14.01.21 
Tre av tre entreprenører prekvalifisert for forberedende arbeid på Fornebukrysset – Strand på E18 Vestkorridoren
Tre av tre entreprenører prekvalifisert for forberedende arbeid på Fornebukrysset - Strand på E18 Vestkorridoren
bygg.no 12.01.21 
Ny milliardveg kan få milliardsprekk av utsetting
Samferdsledepartementet opnar for å utsette jernbanen og prioritere bilveg mellom Bergen og Voss først. Det kan gjere prosjektet fleire milliardar kroner dyrare. No får dei motstand frå både Vegvesenet og Bane Nor.
nrk.no 11.01.21
E39 Rogfast: Kvitsøyprosjektet er lyst ut igjen, og skal være ferdig i mai 2024
Kontrakten er lyst ut, og tilbudskonferanse holdes 27. januar.
veier24.no 11.01.21 
Meir pengar til vedlikehald av fylkesvegar
- Stortinget auka i fjor tilskotsordninga for vedlikehald av fylkesvegar med 400 millionar kroner. No kan fylkeskommunane søke om desse pengane i 2021. Dermed sørger vi for at òg fylkesvegnettet får eit ekstra løft, som gir betre og tryggare vegar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 08.01.21 
Nå skal de fattige nektes å kjøre bil
I klimaplanen regjeringen legger frem vil det tillates at det innføres nullutslippssoner der bensin- og dieselbiler ikke kan kjøre. Dette vil i praksis nekte de fattige å kjøre bil.
nettavisen.no 07.01.21
Lier/Asker: Vegvesenet foreslår statlig plan for E134 Dagslett-E18
Lier kommune stikker kjepper i hjulene.
veier24.no 05.01.21
Aluminium gjør Hordfast-bru flere tusen tonn lettere
– Bruk av aluminium i bygging av brua over Langenuen, som er en del av E39 Stord-Os (Hordfast) kan gi lavere kostander og Co2-utslipp, redusert vedlikehold og en flere tusen tonn lettere bru, melder Statens vegvesen på sine nettsider.
bygg.no 11.01.21 
Vegdirektørens nyttårsønske
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovlands største nyttårsønske er at Statens vegvesen får større fullmakter til å planlegge og bygge lengre strekninger. Hun snakker også om den omtalte «julebonusen».
at.no 31.12.20 
DEBATT: ULØNNSOMME VEGPROSJEKTER Tiden din er verdt dobbelt så mye som du selv tror
Hvordan vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av vegprosjekter? Basert på hva folk sier at de vil gjøre, eller hva de faktisk gjør? Tilnærmingen kan gi helt ulike resultater!
tu.no 23.12.20 
KVU Tromsø: Vegvesenet vil ruste opp E8, og så bygge ny vei til Målselv for 9 mrd.
Statens vegvesen anbefaler ny vei mellom Tromsø og Målselv, men vil først forbedre de dårligste strekningene på E8.
veier24.no 22.12.20 
Seks entreprenører ønsker å bygge E6 Storhove – Øyer for Nye Veier
Etter at Nye Veier har lyst ut E6 Storhove - Øyer på nytt, har seks totalentreprenører bedt om å bli prekvalifisert til å konkurrere om å bygge strekningen.
bygg.no 22.12.20

Gamle planer, vonde å vende?

I den nye NTP vil ikke regjeringa lenger love konkrete prosjekter langt fram i tid. Erfaringene fra forrige plan tyder på at slike løfter er krevende å holde.

Vil bruke 510 milliarder kroner på riksveiene

Regjeringen har lagt til grunn 510 milliarder kroner til riksveier i ny Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP). Det er lagt opp til 440,6 milliarder kroner til Statens vegvesen og 69,4 milliarder kroner Nye Veier AS.

Gamle planer, vonde å vende?

I den nye NTP vil ikke regjeringa lenger love konkrete prosjekter langt fram i tid. Erfaringene fra forrige plan tyder på at slike løfter er krevende å holde.

Vil bruke 510 milliarder kroner på riksveiene

Regjeringen har lagt til grunn 510 milliarder kroner til riksveier i ny Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP). Det er lagt opp til 440,6 milliarder kroner til Statens vegvesen og 69,4 milliarder kroner Nye Veier AS.
Scroll to Top