Ja til tidenes samferdselsløft for Møre og Romsdal
tk.no 20.04.21 
Et samlet fylke bak harde prioriteringer
sb.no 20.04.21 
Har planen klar for å samle byggenæringen på Arendalsuka
bygg.no 20.04.21 
Hareide: Uansvarlig og urealistisk å bygge Nord-Norgebanen
bygg.no 20.04.21 
Skal utføre nye bølgemålingar i Bjørnafjorden
bygg.no 20.04.21 
Tar statsråd Astrup imot en invitasjon til Bjerkreim?
aftenbladet.no 19.04.21
Er Romsdalsaksen «smartere» enn konkurrenten?
tk.no 19.04.21 
Transportplanen må være et verktøy for industriutvikling
nationen.no 18.04.21 
Hidden Agenda – Møreaksen
rbnett.no 18.04.21 
«Ferja sitt fremdriftssystem er uinteressant i et mobilitetsperspektiv»
fjt.no 17.04.21 
Frp vil endre regelverket for moms på omtvistede krav
bygg.no 16.04.21 
«Sunnmøre får knapper og glansbilder»
smp.no 16.04.21 
– Utspillene setter den planlagte opprustingen av E6 i fare
innherred.no 16.04.21 
«Sunnmøre får knapper og glansbilder»
smp.no 16.04.21 
Ny vei fra Astad til Bjerkeset?
tk.no 16.04.21
Nye Veier og Veidekke i gang med ny jernbanebru i Brumunddal
bygg.no 15.04.21 
Nye fartsdumper i framdriften for ny E18
irisor.no 15.04.21 
Har brukt 11 millionar kroner på å rydda plast frå vegprosjekt – når likevel ikkje målet
nrk.no 14.04.21
Dette er Arbeiderpartiets valgløfter til bilistene
msn.com 13.04.21 
Metrostav/Bertelsen & Garpestad hevder Vegvesenets evaluering er diskriminerende
bygg.no 12.04.21 
Intensiverer entreprenørjakt til E18 Vestkorridoren
tu.no 11.04.21 
Departementet går videre med fire alternative korridorer for rv. 19 gjennom Moss
veier24.no 09.04.21 
Luxemburg-selskap tjener gode penger på motorvegen Grimstad-Kristiansand
veier24.no 08.04.21 
En utbygging som tar hensyn til matjorda
nationen.no 07.04.21 
«Utvalgslederen visste!»
rbnett.no 06.04.21
Rv4 – her må man komme til mål
oa.no 06.04.21 
65 millionar kroner til fylkesvegar for tømmertransport
bygg.no 06.04.21 
Fattige fylker må kjøre på dårligst veg
rbnett.no 05.04.21 
Parodien er det Frank Sve som står for!
driva.no 05.04.21 
Nasjonalitet mindre betydning for verdiskapning
kommunikasjon.ntb.no 05.04.21 
«Parodien Møreaksen»
smp.no 04.04.21 
Frp med ladekrav: -Trøblete
dagbladet.no 01.04.21 
«Møreaksen torpederer E-136 Romsdalen»
smp.no 29.03.21 
På tide å tenke nytt om bompenger i Nedre Glomma
f-b.no 29.03.21 
Disse fire konkurrerer om den første store Rogfast-kontrakten
bygg.no 29.03.21 
«Den problematiske Tautra-tunnelen»
smp.no 29.03.21 
«PDK er klokkeklare for Romsdalsaksen»
smp.no 29.03.21 
Er Molde kommunestyre satt i politisk karantene?
rbnett.no 28.03.21 
Statens vegvesen med landsdekkende rammeavtale for plan- og prosjekteringstjenester
bygg.no 26.03.21
Frp-duo: Vil ha ny fartsgrense – men da er grensen nådd
vg.no 26.03.21
Er Molde kommunestyre satt i politisk karantene?
rbnett.no 26.03.21

Ny E134 må bli firefelts vei

Det er positivt at Statens vegvesens vil satse på E134 over Haukeli som hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Men forslaget hadde vært enda mer fremtidsrettet om det også hadde tatt stilling til veistandard – og anbefalt firefelts motorvei, som gir…

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn…

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten…

Hoksrud: – E134 best

Hoksrud: – E134 best Samferdselsdepartementet utreder hvilken øst-vest forbindelse som er best. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har ingen problemer med å se svaret allerede nå: – Det er bare E134 som vil kunne fungere som stamvei til Oslo for to…

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Bildet: Olav Ellevset mener at ny og fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år – forutsatt samlet utbygging og forutsigbar finansiering. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Bildet: Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

– Planleggingstiden kan halveres med noen effektive politiske grep

– Det er lovende at den nye regjeringen vil halvere planleggingstiden for nye veiprosjekter. Men skal den holde løftet, så må det gjennomføres radikale endringer i planprosess og lovgivning. Det blir spennende å se om Erna Solberg med mannskap tar de nødvendige grepene, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er en av Norges fremste eksperter på infrastrukturplanlegging, blant annet med bakgrunn som tidligere professor ved NTNUs Institutt for veg- og jernbanebygging og forfatter av flere bøker på fagområdet. Selberg er også nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei.

Tid for reformer

– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010.

Entusiastiske byråkrater. Og en klam hånd

KOMMENTAR. Det er interessant å merke seg entusiasmen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble møtt med av sitt embetsverk. Man aner at byråkrater med klar forståelse av hva som må endres i norsk samferdselspolitikk nå ser en mulighet til å bli hørt. Det lover godt. Men hvorfor i all verden lot tidligere statsråder i departementet være å følge rådene de fikk? Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble vel tatt i mot av departementsråd Eva Hildrum og et embetsverk med kunnskap, ideer og et ønske om resultater. Foto Ørn E. Borgen / Scanpix

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet. Bildet: Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
Vegvesenet har valgt entreprenør for E39 Myrmel – Lunde
AS Birkeland Entreprenørforretning er tildelt kontrakten for bygging av E39 Myrmel – Lunde i Sunnfjord i Vestland. Tilbudssummen er på 350 millioner kroner.
bygg.no 26.03.21 
Nasjonal Transportplan (NTP): Staten bør betale for mer bygging av veier i Norge, mener forbundsleder
123 milliarder kroner til bygging av veier skal komme fra bombenger, foreslår regjeringen i Nasjonal transportplan (NTP). Leder Anita Johansen i Arbeidsmandsforbundet advarer mot å legge for stor vekt på dette beløpet.
frifagbevegelse.no 25.03.21
Byggestart for Hordfast i 2025
Statens Vegvesen opplyser i dag at de nå er klar for å starte arbeidet med å bygge Hordfast. Foreløpig ligger det an til byggestart i 2025.
radioh.no 22.03.21
E134 Saggrenda-Elgsjø prioritert tidlig i neste NTP-periode
Byggingen av ny E134 over Meheia, fra Saggrenda i Kongsberg til Elgsjø/Rossebu i Notodden, kan bli startet alt i 2022/23
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21
– Vi er klare til å bygge E39 Ålesund-Molde
Statens vegvesen er klare til å starte fjordkryssingene på E39 Ålesund-Molde. Nå fortsetter arbeidet med å gjøre ferdig reguleringsplanene for resten av strekningen som er prioritert i NTP
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
NTP bruker virkemidler for byvekstavtaler som ikke hjelper
Nasjonal Transportplan henger fast i å foreskrive storstilt bruk av et virkemiddel som i dagens og fremtidens teknologiutvikling bare treffer i spesielle områder.
veier24.no 22.03.21
Vi er klare til å bygge rv. 3 Østerdalen
Vegvesen-ansatte som jobber med rv. 3 Østerdalen bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og bygge tre nye delstrekninger av rv. 3 i Østerdalen.
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
Vi er klare til å bygge ny rv. 22 og ny bru over Glomma
Vegvesen-ansatte som jobber med rv. 22 og ny bru over Glomma ved Fetsund bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og bygge. Strekningen ligger inne i regjeringens forslag til NTP.
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
Vi er klare til å bygge E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen
Vegvesen-ansatte i Kristiansand bretter opp ermene og er klare til å starte byggingen av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i 2021. Strekningen ligger inne i regjeringens forslag til NTP.
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21
Vegvesenet og Bane NOR klare for fellesprosjekt med nesten åtte mil tunnel
Vegvesenet og Bane NOR forbereder seg nå til byggestart ved E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle i 2024.
bygg.no 22.03.21 
Klare til å bygge E18 Retvet-Vinterbro og E134 Oslofjordforbindelsen
Vegvesen-ansatte som jobber med E18 Retvet-Vinterbro og E134 Oslofjordforbindelsen bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og realisere. Begge strekningene ligger inne i regjeringens forslag til NTP.
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
Vi er klare til å bygge E39 Stord-Os (Hordfast)
Tilsette i Vegvesenet som jobbar med prosjektet er no klare for å gire opp, og planlegge- og bygge ny E39 frå Stord til Os. Strekninga ligg inne i regjeringa sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
Vi er klare til å bygge E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
Tilsette i Vegvesenet og Bane NOR gjer seg no klare til byggestart av E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle i 2024. Strekninga ligg inne i regjeringa sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).
kommunikasjon.ntb.no 22.03.21 
Gamle planer, vonde å vende?
I den nye NTP vil ikke regjeringa lenger love konkrete prosjekter langt fram i tid. Erfaringene fra forrige plan tyder på at slike løfter er krevende å holde.
samferdsel.toi.no 19.03.21 
Entreprenørene fornøyde med økt forutsigbarhet i NTP
De første reaksjonene fra entreprenørene er at de er fornøyde med mer forutsigbarhet og mer realisitiske kostnadsanslag i Nasjonal transportplan 2022-2033.
bygg.no 19.03.21
– Anleggsbransjen trenger flere jobber å regne på
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) etterlyser flere små og mellomstore veiprosjekter, i en kommentar til regjeringens forslag til ny NTP, som ble lagt fram i dag.
anleggsmaskinen.no 19.03.21 
MDG før ny transportplan: – Virker som Frp fortsatt styrer
Allerede før samferdselsminister Knut Arild Hareide har lagt fram Nasjonal transportplan, får han refs fra opposisjonen. Både MDG og SV frykter alle milliardene som går til nye motorveier, skal fortrenge kollektivsatsing
nrk.no 19.03.21 
Øker Nye Veiers portefølje kraftig – avklaring om «Nye baner» i vår
– Vi velger nå å gi Nye veier 11 nye strekninger. Samtidig tar vi sikte på å overføre Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 til Nye Veier. Det vil være historisk om et veiselskap ender opp med å bygge ut jernbane.
bygg.no 19.03.21 
NTP: Rekordhøy satsing på byvekstavtaler
Regjeringen setter av over 80 milliarder kroner for at flere skal benytte seg av kollektivtransport, sykkel og gange i byene.
nettavisen.no 19.03.21
Vil bruke 510 milliarder kroner på riksveiene
Regjeringen har lagt til grunn 510 milliarder kroner til riksveier i ny Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP). Det er lagt opp til 440,6 milliarder kroner til Statens vegvesen og 69,4 milliarder kroner Nye Veier AS.
bygg.no 19.03.21 
Hareide: – Må være ærlige på at mange er avhengige av bilen
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kunne ikke love store løft for kollektivtransporten i distriktene. Istedenfor peker han på at bilene forandrer seg.
abcnyheter.no 19.03.21
Slik vil regjeringen bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel
Regjeringen vil bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel de neste tolv årene. Av dette er 123 milliarder bompenger. Se prosjektene i ditt fylke her.
nrk.no 19.03.21 
Meld. St.20 (2020-2021)
Les doc her:
regjeringen.no 19.03.21 
Scroll to Top