Her monteres en tolv meter lang tunnelnødgang på fire timer
bygg.no 13.12.18 
Høyre-topp om byrådets E18-nei: – Uforstålig at de bekymrer seg for dette
nettavisen.no 13.12.18 
I gang med bygging av ny E 39: – Heftig og krevende terreng
n247.no 13.12.18 
Topptung transportkonferanse
mtlogistikk.no 12.12.18 
Mener landet trenger en helhetlig plan for skredsikring
radionordkapp.no 12.12.18 
Raskere fram
blv.no 12.12.18 
Vedtok bygging av Betna-Stormyra
nrk.no 12.12.18 
Stein-Roger Nilssen ny assisterende prosjektdirektør på E16 Ringeriksbanen
bygg.no 12.12.18 
Veisaltingen doblet – ny teknologi skal snu trenden
nrk.no 11.12.18
Tale av samferdselsminister Jon Georg Dale: Opning av Hålogalandsbrua
regjeringen.no 09.12.18  
Rogaland: Betaler tilbake titalls millioner i bompenger
vg.no 09.12.18 
Ny rapport om Nordøyvegen
nrk.no 08.12.18
Kommuner fra Ålesund til Dovre ønsker fokus på «Eksportveien» E136
vigga.no 07.12.18  
E39 mellom Skei og Ålesund: Halv gevinst til dobbel pris
bt.no 07.12.18 
Finansiert samfunnsnytteanalyse
nrk.no 07.12.18
Statlige IT-prosjekt koster, men gir mye igjen når det lykkes
vegnett.no 07.12.18 
Mobilbruk i bil skal straffes med to prikker
aftenbladet.no 07.12 18 
Fredag åpnet nyveien mellom Klæbu og Trondheim
veier24.no 07.12.18 
Ansvar for bom-bommerter
dagsavisen.no 06.12.18 
Fra toalettskåla til lastebilen: Nå kan du fylle flytende biogass i Oslo
lastebil.no 05.12.18
Riksveg 36 Skyggestein-Skjelbredstrand åpnet
bygg.no 05.12.18 
Rogfast: Seismikk i tunnel innfrir
vegnett.no 05.12.18
Varsel om endret plangrense for E6 Reppe – Malvik grense
nyeveier.no 05.12.18
Skredvarslinga er i gang
vegnett.no 04.12.18 
Omskiltingen av Oslofjordforbindelsen i gang i Buskerud
vegvesen.no 04.12.18 
NSB har kastet hundretusener av fleecepledd rett i søpla etter én gangs bruk
nrk.no 04.12.18 
Nye Veier ha fått inn 550 E18-innspill via digital portal
bygg.no 04.12.18 
Road Alliance: Kjemper for norsk transportnæring i Brussel
ntbinfo.no 03.12.18
Advarte mot kontraktsvalg i 2014 – entreprenør mener parsellkutt på E6 Helgeland sør kunne vært unngått
bygg.no 03.12.18
Har betalt bompenger i ett år – får ikke rettet opp veien likevel
nrk.no 03.12.18
Sånn får du mest ut av elbilen i norsk vinterkulde
ntbinfo.no 03.12.18 
Slutt for Forsvarets bombehunder på norske anleggsplasser
bygg.no 02.12.18
Storebror ser deg med lillebrors hjelp
motor.no 30.11.18

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn…

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten…

Hoksrud: – E134 best

Hoksrud: – E134 best Samferdselsdepartementet utreder hvilken øst-vest forbindelse som er best. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har ingen problemer med å se svaret allerede nå: – Det er bare E134 som vil kunne fungere som stamvei til Oslo for to…

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Bildet: Olav Ellevset mener at ny og fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år – forutsatt samlet utbygging og forutsigbar finansiering. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Bildet: Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

– Planleggingstiden kan halveres med noen effektive politiske grep

– Det er lovende at den nye regjeringen vil halvere planleggingstiden for nye veiprosjekter. Men skal den holde løftet, så må det gjennomføres radikale endringer i planprosess og lovgivning. Det blir spennende å se om Erna Solberg med mannskap tar de nødvendige grepene, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er en av Norges fremste eksperter på infrastrukturplanlegging, blant annet med bakgrunn som tidligere professor ved NTNUs Institutt for veg- og jernbanebygging og forfatter av flere bøker på fagområdet. Selberg er også nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei.

Tid for reformer

– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010.

Entusiastiske byråkrater. Og en klam hånd

KOMMENTAR. Det er interessant å merke seg entusiasmen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble møtt med av sitt embetsverk. Man aner at byråkrater med klar forståelse av hva som må endres i norsk samferdselspolitikk nå ser en mulighet til å bli hørt. Det lover godt. Men hvorfor i all verden lot tidligere statsråder i departementet være å følge rådene de fikk? Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble vel tatt i mot av departementsråd Eva Hildrum og et embetsverk med kunnskap, ideer og et ønske om resultater. Foto Ørn E. Borgen / Scanpix

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet. Bildet: Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
All articles loaded
No more articles to load
Skal redusere CO2-utslippene på veianlegg
Statens vegvesen har som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent på anlegg og 50 prosent innen drift før 2030.
at.no 06.12.18
Vedta mål, ikke virkemidler i samferdselspolitikken
- Vedta tydelige og ambisiøse mål, og gi etater og virksomheter mer frihet til å utforme og prioritere tiltak for å nå målene. Det var Anne-Kari Brattens oppfordring til politikerne på Spekters frokostmøte om bedre transporttilbud.
spekter.no 06.12.18 
Vegvesenet: – Vi kaller det moderne slavedrift
Voksne menn står på kontrollstasjonen og griner. Vegvesenet mener bulgarske transportfirmaer utnytter makedonske sjåfører på det groveste.
nrk.no 06.12.18 
Motivasjon og fagkompetanse
I endringsprosesser er det klokt å rette blikket både framover og bakover – samtidig som vi ser dagen i dag. Det vi ser om vi kaster et blikk bakover i Vegvesenets historie, er en organisasjon med solid fagkompetanse, gode leveranser og en organisasjon som har tatt et vesentlig samfunnsansvar under skiftende rammebetingelser.
vegnett.no 05.12.18 
Små marginer
Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport kommenterer de synkende fortjenestemarginene i anleggsbransjen.
at.no 05.12.18
Slik kan de nye kabotasjereglene bli
Denne uken falt mange viktige brikker på plass i arbeidet med den nye EU-vegpakken. Men selv om det nå er enighet på ministernivå, tror ikke NLF-direktør Geir A. Mo at slaget nødvendigvis er vunnet.
lastebil.no 05.12.18 
Varsler oppstart av detaljregulering på E6 Kvithammar – Åsen
Nye veier AS ønsker innspill til planarbeidet for 19 km firefelts E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune.
nyeveier.no 04.12.18 
EUs transportministre vil stramme opp regelverket for lastebilsjåfører
EUs transportministre går inn for strengere arbeidstidsregler i lastebilnæringen. Gledelig, mener samferdselsminister Jon Georg Dale.
aftenbladet.no 04.12.18 
Skaper arena for samarbeid og nettverksbygging
Når aktørene i samferdselssektoren finner sammen i felles interesser og utfordringer kan vi vente store gevinster.
vegnett.no 03.12.18 
Entreprenører fortviler over arbeidstørke
Mange entreprenører på Vestlandet fortviler over mangel på jobber. – Vi klorer ut øynene på hverandre for å få prosjekter verdt 12 millioner, sier Ole Bjelland, daglig leder i Bjelland AS
bygg.no 03.12.18 
5890 meter ny E6 i Stange
Fra og med tirsdag morgen kan E6-trafikantene glede seg over 5890 meter med ny E6 fra Kolomoen til Jønsberg i Stange. Samtidig blir det slutt på samtrafikken mellom fylkesvei 24 og E6 gjennom Uthuskrysset, ved at E6-trafikken ledes under nye Uthus bru.
ntbinfo.no 03.12.18 
Leaser hybrid, eier elbil
Personbilparken i Norge var 23 prosent større i 2017 enn i 2008, og førstegangsregistrerte biler er stadig oftere eid av leasingselskaper. Om sjåførene «leier eller eier», er ofte avhengig av typen drivstoff.
ssb.no 03.12.18
Bettina Sandvin: – Vi er i dialog med EBA
Statens vegvesens Bettina Sandvin sier til Byggeindustrien at man er enig med bransjen om at man må finne løsninger for å unngå at det oppstår tvister man har sett den senere tiden.
bygg.no 29.11.18 
Vistnes: – Det er for mange i bransjen som har for store sko
Betonmast Hæhre Anlegg-sjef Petter A. Vistnes mener stadig mer komplekse krav og prosjekter, for alle aktører, er hovedårsaken til utfordringen i anleggsbransjen.
bygg.no 29.11.18 
NCC-topp Tomas Carlsson: Deler av det norske infrastrukturmarkedet har havarert
Konsernsjef Tomas Carlsson i NCC AB sier at deler av det norske infrastrukturmarkedet har havarert. – Dagens konfliktnivå i anleggsbransjen har en veldig høy pris, og vi trenger en bransje som får forutsigbare vilkår, uttalte Carlsson på tvistekonferansen torsdag.
bygg.no 29.11.18 
Her gjør Stortingets årets viktigste elbilvedtak
Etter fire minutters parlamentariske gymnastikkøvelser i Stortinget slo møteleder Magne Rommetveit (Ap) torsdag klubben i bordet for det viktigste vedtaket for norsk elbilpolitikk i 2018: Elbilsalget i Norge teller nå med i CO2-regnestykkene til Europas bilprodusenter.
motor.no 29.11.18 
Regjeringa bind landet tettare saman
Regjeringas satsing på samferdsel fortsetter. Vi byggjer vegar i eit tempo som aldri før, legg til rette for sjøtransporten, har ei historisk satsing på jernbane, og vi sikrar eit godt flytilbod i distrikta.
mtlogistikk.no 28.11.18
Innlegg: Økt kunnskap om magnetkis er nødvendig
Det var konklusjonen til både norsk og internasjonal ekspertise som nylig var samlet i Oslo for å diskutere effekt fra magnetkis og andre sulfidmineraler på betongens bestandighet.
bygg.no 27.11.18 
– Lean Construction gir økt produktivitet og lavere konfliktnivå
- For Nye Veier er det viktig å bygge raskere, billigere og bedre vei. Lean Construction og gjennomføringsmodellen Integrert Prosjektleveranse (IPL) hjelper oss å oppnå dette, sier prosjektdirektør for Nye Veier E6 Trøndelag Johan Arnt Vatnan.
bygg.no 27.11.18 
Ny E39: Her risikerer pendlere en årlig bomregning på 34.000 kroner
Drømmen om et felles bo- og arbeidsmarked når nye E39 står ferdig kan ødelegges av skyhøye bomregninger.
nettavisen.no 26.11.18
Lurer du på hva slags elbil du skal velge?
Her er elbilplanene til alle bilmerkene.
motor.no 26.11.18 
Mindre asfalt til neste år med KrF
Bevilgningen til asfalt kuttes for annet år på rad i KrFs budsjettavtale med regjeringen. Samtidig har det vært drøy prisstigning på råvarene til nytt veidekke.
dn.no 23.11.18 
Vegvesenet mener «missing link» på 10 kilometer i Hedmark kan bygges for sparte OPS-midler
Mellom OPS-prosjektet rv.3/25 og E6 Kolomoen-Moelv gjenstår det nå 10 kilometer med «gammel vei». – Denne strekningen kan i bygge for det vi har spart på OPS-prosjektet, mener prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.
bygg.no 23.11.18 

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…
All articles loaded
No more articles to load

Foreslår 40 år med bompenger for Hordfast

– Alt som kan gjøres for å få prosjektet på plass, er vi villige til å se nærmere på, sier Øyvind Halleraker i Hordfast AS. Han åpner for å utvide bompengeperioden med inntil 40 år.

Konflikter i fleng

Det tegnes et miserabelt bilde av en anleggsbransje med konflikter og et økende antall rettssaker. Men Statens vegvesen kjenner seg fortsatt ikke igjen.

FrP-topp fikk vekker da faren kjøpte elbil

- Jeg kommer fra Distrikts-Norge. Der kjører vi bil med dieselmotor og tilhengerfeste. Så når faren min går hen og kjøper seg en elbil, er det en god indikasjon på at noe er skjedd. Det har vært et voldsomt teknologisprang de seneste årene, sier Jon Georg Dale (FrP).

Her er noen av NLF-gjennomslagene i 2018

I året som har gått har Norges Lastebileier-Forbund (NLF) satt en ny standard for hva som er mulig å oppnå gjennom utrettelig lobbyvirksomhet og aktiv politisk påvirkning både på Stortinget og ute i regionene. Her er noen av høydepunktene.
All articles loaded
No more articles to load