Uønsket kunnskap om Nordøyvegen?
rbnett.no 19.10.18
Du skal kjøre mye: En ny podcast for transportnæringen
lastebil.no 19.10.18 
Moelven skal levere to limtrebruer til Nye Veier-prosjekt på Innlandet
bygg.no 19.10.18 
«Noen dekk er så ekstremt dårlige»
motor.no 19.10.18 
NLF-sjefens oppgjør med Bring
at.no 19.10.18 
Søker EU-midler for å få mer forskning rundt Ferjefri E39
bygg.no 19.10.18 
Hvorfor prosjekt Mjøsbyen?
ostlendingen.no 18.10.18 
Så mye øker hastigheten med færre biler
motor.no 18.10.18 
Vil gjenbruke kortreist sprengsteinmasse til veibygging
vegnett.no 17.10.18 
Håpar på E39-vedtak før jul
tysnesbladet.no 17.10.18
Britisk selskap vant kontrakten om jernbanetrafikk på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen
bygg.no 17.10.18 
Nå må også elbilistene betale bompenger
nrk.no 16.10.18 
Svaret på E39-traseen Ålgård Lyngdal kommer i november
aftenbladet.no 16.10.18 
E6 Moelv – Øyer er en unik mulighet for Innlandet
ntbinfo.no 16.10.18 
Elbilene bidrar til at bilavgiftene har sunket med 25 mrd. Kr
aftenposten.no 15.10.18 
Endelig en reell liberalisering av ekspressbusspolitikken
transport.no 15.10.18 
Skal lede europeisk BIM-gruppe
nyeveier.no 15.10.18 
Må bruke millioner av driftsbudsjettet for å sette opp samiske skilt
nrk.no 15.10.18 
Ny uro i veivesenet: Mener regjeringen går fra løfter om at alle får beholde jobben
msn.com 12.10.18 
Lytt til «Nye veier» og gå vest!
nordnorskdebatt.no 12.10.18
Nå skal E6 inn mot Oslo bygges om
ostlendingen.no 11.10.18 
Kamp mot bompenger!
moss-avis.no 11.10.18 
Bompengetallene som kanskje vil overraske deg
tv2.no 10.10.18
Bompenger i bypakkene: Dyr og dårlig løsning
naf.no 10.10.18 
E8: Sannhetens øyeblikk
nordnorskdebatt.no 10.10.18  
Mer fleksibel lysregulering kan gi kortere køer
vegnett.no 10.10.18 
Veiene i Midt-Troms har mest tungtransport i nord
folkebladet.no 10.10.18
Oppfordrer til bred og åpen runde om avgiftssystemet
motor.no 10.10.18 
Vi trenger en langtunnel i Åsane nord
bt.no 09.10.18
Budsjett 2019 – Ligger etter målene i Nasjonal transportplan
nholt.no 08.10.18 
Ingen store avgiftsoverraskelser for bilistene
motor.no 08.10.18 
Regjeringen skaper forvirring rundt byggestart for Ringeriksbanen
ringblad.no 08.10.18 
MEF: Gledelig satsing på samferdsel og yrkesfag
bygg.no 08.10.18 
Skal rive vestkant-villaer for 2,5 milliarder
motor.no 07.10.18 

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

Les videre
– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn…

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

Les videre
Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten…

Hoksrud: – E134 best

Les videre
Hoksrud: – E134 best Samferdselsdepartementet utreder hvilken øst-vest forbindelse som er best. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har ingen problemer med å se svaret allerede nå: – Det er bare E134 som vil kunne fungere som stamvei til Oslo for to…

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

Les videre
– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Bildet: Olav Ellevset mener at ny og fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år – forutsatt samlet utbygging og forutsigbar finansiering. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Les videre
Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Bildet: Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

– Planleggingstiden kan halveres med noen effektive politiske grep

Les videre
– Det er lovende at den nye regjeringen vil halvere planleggingstiden for nye veiprosjekter. Men skal den holde løftet, så må det gjennomføres radikale endringer i planprosess og lovgivning. Det blir spennende å se om Erna Solberg med mannskap tar de nødvendige grepene, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er en av Norges fremste eksperter på infrastrukturplanlegging, blant annet med bakgrunn som tidligere professor ved NTNUs Institutt for veg- og jernbanebygging og forfatter av flere bøker på fagområdet. Selberg er også nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei.

Tid for reformer

Les videre
– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010.

Entusiastiske byråkrater. Og en klam hånd

Les videre
KOMMENTAR. Det er interessant å merke seg entusiasmen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble møtt med av sitt embetsverk. Man aner at byråkrater med klar forståelse av hva som må endres i norsk samferdselspolitikk nå ser en mulighet til å bli hørt. Det lover godt. Men hvorfor i all verden lot tidligere statsråder i departementet være å følge rådene de fikk? Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble vel tatt i mot av departementsråd Eva Hildrum og et embetsverk med kunnskap, ideer og et ønske om resultater. Foto Ørn E. Borgen / Scanpix

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
Les videre
KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet. Bildet: Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
All articles loaded
No more articles to load
Informasjonsrike 3D-modellar er framtida
Statens vegvesen vil vidareutvikle bygningsinformasjonsmodellering – BIM – i sine framtidige prosjekt.
vegnett.no 22.10.18 
Veiens vinner, men også taper
Så er det slått fast en gang for alle: Midt-Troms har mest tungtransport på veiene av alle regioner i Troms og Finnmark. Og hver fjerde tungtransport som ruller langs våre veier har sjømat i lasten.
folkebladet.no 20.10.18
Styrker fylkeskommunene ved å flytte oppgaver
Regjeringen legger i dag fram stortingsmeldingen om oppgaver til de nye regionene. – Fylkeskommunene blir større og skal få bedre muligheter til å utvikle fylkene i tråd med regionale behov og muligheter. Derfor får de nå større ansvar, blant annet for samferdsel, kompetanse og næringsutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.
regjeringen.no 19.10.18 
Aftenbladet: Snart tomt for penger for Ryfast
Basert på forventede kostnader vil Ryfast-prosjektet bare ha 600.000 kroner igjen ved årsskiftet, og de ber Stavanger kommune om å utvide lånegarantien.
bygg.no 19.10.18 
Fitjar snur: seier likevel ja til førehandsbompengar på E39
Men det er ein føresetnad at ferjene til Tysnes også vert med på innkrevjinga.
stord24.no 18.10.18 
Vegvesenet får kritikk av Riksrevisjonen
Statens vegvesen har ikke etablert et velfungerende system for kontroll av etterlevelse av misligheter på anskaffelsesområdet, ifølge Riksrevisjonen.
motor.no 18.10.18 
Statens vegvesen og Troms fylkeskommune skal samarbeide om betre vegar på Senja
- Vegnettet på Senja har store utfordringar og behov for utbetringar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
bygg.no 18.10.18 
Norconsult-rapport avslører dårlig fjell for Rogfast
Geolograpporten for Rogfast viser at tunnelen må drives gjennom partier som defineres som «eksepsjonelt dårlig bergmasse».
bygg.no 18.10.18 
Endrer oppgjørsform for å få ned saltbruken
Det ble brukt om lag 40 prosent mer salt sesongen 2017/2018 sammenlignet med sesongen før.
vegnett.no 17.10.18 
Vil gjenbruke kortreist sprengsteinmasse til veibygging
Forsker på hvordan en kan heve kvaliteten på pukk fra sprengmasser så den tilfredsstiller krav til veibygging og kan gjenbrukes.
vegnett.no 17.10.18
Sen vår gir nedgang for asfaltentreprenørene
Etter tre kvartal av 2018 har asfaltentreprenørene produserte mindre enn på samme tidspunkt i fjor, men produksjonen av lavtemperaturasfalt har fått et realt løft.
bygg.no 17.10.18 
FrP: – Uaktuelt å sette ned fartsgrensene
Regjeringspartiet reagerer på dagens forslag fra TØI, om å redusere fartsgrensene i 80- og 50-soner med 10 km/t.
dinside.no 16.10.18 
Måling viser massiv bompengemotstand
To av tre ønsker mer statlig finansiering av veiene her i landet. Kun 4,4 prosent mener veier bør finansieres med mer bompenger.
nettavisen.no 15.10.18 
Denne elbilen «lades» på tre minutter – men den kan bare fylle tanken to steder i landet
En hydrogenbil tanker like raskt som en fossilbil og kommer uten rekkeviddeangst. Antallet fyllestasjoner er det verre med.
aftenposten.no 15.10.18 
Tvistesaker i anleggsbransjen – hva driver konfliktene?
Kari Sandberg i Entreprenørforeningen (EBA) har i flere runder – blant annet i et utspill i Aftenposten og på bygg.no – tatt opp konfliktene mellom offentlige byggherrer og private entreprenører. Sandberg hevder konfliktene er «dramatisk forverret».
vegnett.no 12.10.18 
Vi byggjer ut gode veger som har vært sårt trengde og etterspurde i mange år
Det Naturvernforbundet og Natur og Ungdom kallar galskap, kallar eg sunn fornuft.
dagbladet.no 11.10.18
Startar planlegginga av ny vegtrasé mellom Sogndal og Kaupanger
Planlegginga av ny vegtrasé på riksveg 5 mellom Loftesnes (Sogndal) og Kaupanger startar i haust.
sognavis.no 10.10.18 
Bompengereform: 60 bompengeselskap har no blitt 5
- Effektiviseringen av bompengesektoren fortset. I dag signerte vi avtale med Bompengeselskap Nord AS som det siste av totalt fem regionale bompengeselskap. Med dette går vi frå om lag 60 til 5 bompengeselskap. Ein viktig milepæl i bompengereforma er nådd, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
ntbinfo.no 10.10.18 
Oversikt: Disse strekningene er inne i budsjettet for 2019
Det er satt av 37,1 milliarder kroner til vegformål i statsbudsjettet for 2019. Her kan du se hvilke strekninger som skal utbedres i ditt fylke!
lastebil.no 10.10.18 
Samferdselsministeren markerte byggestart for E39 Kristiansand – Sandnes
Statsråd Jon Georg Dale igangsette tirsdag det historiske anleggsarbeidet på Nye Veiers E39-prosjekt fra Kristiansand til Sandnes.
ntbinfo.no 09.10.18 
Full mobilisering for E45
– Den store kampsaken for våre folkevalgte må nå være å løfte opp Europavei 45, skriver redaktør Rolf Edmund Lund.
altaposten.no 08.10.18 
Her skal veimilliardene brukes i statsbudsjettet for 2019
Regjeringen foreslår å bevilge 37,1 milliarder kroner til veiformål i 2019, en økning på 3,2 prosent fra inneværende år.
bygg.no 08.10.18 
Statsbudsjettet 2019: Bra budsjett for transportnæringen
Transportnæringen kan glede seg over flere positive punkter i statsbudsjettet for 2019: Næringslivets rammer styrkes gjennom skatteletter og minimale avgiftsøkninger. Det settes også av 37,1 milliarder kroner til vegformål.
lastebil.no 08.10.18 

Samferdselsministre som har satt varige spor

Les videre
Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Les videre
Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…
All articles loaded
No more articles to load

– Ferjefri E39 samfunnsmessig lønnsom

Les videre
Ferjefri E39 fra Kristiansund til Trondheim er utvilsomt ett av de største vegprosjektene i Norge i nyere tid, med bygging av 1100 kilometer veg, ti store fjordkryssinger som skal erstatte syv ferjestrekninger, ca. 40 tunneler og 100 bruer – og en totalkostnad som i 2016 var anslått til 340 milliarder kroner.
All articles loaded
No more articles to load