Fire entreprenører forhandler om nye Sluppen bru – signering utsatt til etter sommerferien
bygg.no 11.02.20
Veidekke-prosjekt skal se på mulighetene for å produsere asfalt med hydrogen
veier24.no 11.02.20
Fire entreprenører forhandler om nye Sluppen bru – signering utsatt til etter sommerferien
bygg.no 11.02.20 
Flikking på Årum-krysset må forhindres, må til utlandet for å finne løsning som vil fungere
f-b.no 10.02.20
Frykter ny E16 Arna-Voss blir utsatt med mindre Hordfast bli prioritert bort
nrk.no 10.02.20
Rensetiltak fjerner mikroplast fra veivann
plastforum.no 10.02.20
– Ringvei Øst er et godt alternativ | Jan Solberg
ringblad.no 08.02.20 
Stor interesse for ny E134 mellom Spikkestad og Lier
bygg.no 07.02.20 
Vil gje Vegvesenet bot kvar gong tunnelen er stengd
nrk.no 07.02.20 
Vil gi gebyr til Vegvesenet ved tunnel-stenginger
at.no 07.02.20 
Sprenger bort 15.000 – 20.000 kubikk etter E18-ras
bygg.no 07.02.20 
Effektiv kryssing av Tysfjord krever omlegging av E6
fremover.no 07.02.20 
Nye politiske dueller om fergefri E39
byggfakta.no 07.02.20 
Svindyrt klimahysteri!
rbnett.no 06.02.20 
FERGEOPPRØRET FORTSETTER: Fire fylkeskommuner går sammen i kampen om mer penger til fergene
veier24.no 06.02.20 
Pål Kårbø blir ny leiar i E134 Haukelivegen AS
vtb.no 06.02.20 
Denne brua blir verdens første lasersveisede bru – kan spare ti milliarder på ferjefri E39
tu.no 05.02.20 
«Veiprising vil gi penger i bøtter og spann»
motor.no 05.02.20 
Ny BIM-modell skal ta næringen inn i fremtiden
samferdselinfra.no 05.02 20
– Det haster med å investere i ny teknologi
byggfakta.no 05.02.20 
TRAFIKKTILTAK SPÅS Å FÅ LITEN EFFEKT: Dobling av drivstoffavgiften i 2030 vil gi bare 6,3 prosent mindre bilbruk
veier24.no 05.02.20 
Klimakur 2030: – Dialog med næringen avgjørende for å lykkes
bygg.no 04.02.20 
Skal varsle veibygging på mobilen
motor.no 03.02.20 
Valg av trasé opp til departementet
nrk.no 03.02.20 
Bransjen skal forme kravene til informasjonsmodellering og FDV for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
bygg.no 03.02.20 
Nye Veier satser på digital nyhetstjeneste for E6 Kvål-Melhus
bygg.no 03.02.20 
7 av 10 maskiner elektriske innen 2030
anleggsmaskinen.no 03.02.2020
E6 Soknedal går inn i sluttfasen
opdalingen.no 03.02.20
Jon Kristiansen (NHO): Hvordan sikre gjennomslag i Nasjonal transportplan?
hadeland.no 02.02.20 
SRBG: – Flere årsaker til forsinkelse
bygg.no 02.02.20 
Staten tapte søksmål mot IBM – må ut med en kvart milliard
bygg.no 01.02.20 
Vegvesenets bru-sjef til kinesiske CCCC
bygg.no 31.01.20 
Inviterer til åpent møte om E134 Dagslett – E18
lier.kommune.no 31.01.20
Innlegg: Tvister i anleggsbransjen – brannfakkel 1 – prosjektering og beskrivende mengdefortegnelse
bygg.no 30.01.20 

Veiavgifter må øremerkes for det nye utbyggingsselskapet

Aksjon Bedre Vei vil i en serie artikler rette søkelyset mot finansiering og etablering av det statlige utbyggingsselskapet for nye, store og lønnsomme veiprosjekter som Regjeringen har sagt skal etableres i 2015. I denne artikkelen drøftes bruk av bil- og…

Ny E134 må bli firefelts vei

Det er positivt at Statens vegvesens vil satse på E134 over Haukeli som hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Men forslaget hadde vært enda mer fremtidsrettet om det også hadde tatt stilling til veistandard – og anbefalt firefelts motorvei, som gir…

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn…

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten…

Hoksrud: – E134 best

Hoksrud: – E134 best Samferdselsdepartementet utreder hvilken øst-vest forbindelse som er best. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har ingen problemer med å se svaret allerede nå: – Det er bare E134 som vil kunne fungere som stamvei til Oslo for to…

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Bildet: Olav Ellevset mener at ny og fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år – forutsatt samlet utbygging og forutsigbar finansiering. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.
E16 SANDVIKA-HØNEFOSS: Vegvesenet lyser ut milliardkontrakt for bygging av ny E16-strekning
Tre skal prekvalifiseres for bygging av firefelts motorvei fra Bjørum til skaret.
veier24.no 06.02.20 
Raymond Johansen innrømmer at E18 må bygges. Men han vil ikke at den skal øke trafikken til Oslo.
Vi samlet tre av de sterkeste motstanderne av ny E18. Det viste seg at de ikke er kategorisk imot veien.
aftenposten.no 06.02.20 
MOTORVEIER SKAL BYGGES SMALERE: Nye Veier foreslår ny klasse motorveier som skal være bare 19 meter brede
I sitt høringssvar til Statens vegvesens forslag om smalere motorveier på 20 meter, svarer Nye Veier med å foreslå veibredde på 19 meter.
veier24.no 06.02.20 
«Næringslivet trenger Ytre Ringvei: Kø er dyrt og miljøskadelig»
Dagens trafikkavvikling gjennom Kristiansand koster transportnæringen minimum 50 millioner kroner i året. Dette er uholdbart over tid. Derfor står næringslivet i regionen samlet om at det er viktig å få realisert Ytre ringvei så raskt som mulig og uavhengig av fremdriften i andre samferdselsprosjekter i regionen.
n247.no 05.02.20 
Ap åpner for å revurdere flere fjordkryssinger i fergefri E39-prosjektet
Det var Stoltenberg-regjeringen som først lanserte planen om å gjøre E39 helt fergefri. Nå vil Ap kun binde seg til tre av syv delprosjekter. – Det er ikke prestisje for oss, sier stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap).
abcnyheter.no 05.02.20
Det skal bli lettere å være seriøs praktiker
Vekk med sentral godkjenning, tiltaksklasser og ansvarsrett. Inn med statlige krav til kunnskap hos utførende på spesielt viktige områder. Byggkvalitetutvalget vil gjøre det enklere å være praktiker. Så lenge man er seriøs. – Kjempebra! Vi har blitt hørt, sier MEF-direktør Julie M. Brodtkorb.
anleggsmaskinen.no 05.02.20 
Slik kan vi tallfeste hva trafikkavbrudd koster
Nyttekostnadsanalyser (NKA) benyttes ofte for å verdsette konsekvenser av infrastrukturprosjekter, men metodikken er kritisert for å være mangelfull – blant annet ved at relevante nyttevirkninger ikke beregnes og tas med i analysene.
samferdsel.toi.no 04.02.20 
Hareide kaller inn partene i E18-striden til møte
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (H) har innkalt partene i striden om ny E18 gjennom Bærum og Asker til møte mandag 10. februar, melder Budstikka.
bygg.no 04.02.20 
Trøndelag fylkeskommune inngår sin første vegkontrakt
Her signerer Trøndelag fylkeskommune sin aller første veikontrakt. HR Entreprenør AS skal oppgradere FV 31 mellom Røros og svenskegrensen for 15 millioner kroner.
anleggsmaskinen.no 04.02.20
OPS-prosjektet rv. 3/25 åpner tre måneder tidligere enn planlagt
OPS-prosjektet riksvei 3/25 Løten-Elverum var planlagt å åpne i november 2020. Nå er åpningsdatoen fremskyndet med hele tre måneder.
bygg.no 04.02.20 
AF Gruppen og Norconsult mot gigantkontrakt for Nye Veier
Nye Veier AS har besluttet at AF Gruppen og Norconsult går videre til konkretiseringsfasen for bygging av ny E6 Roterud - Storhove i Innlandet. Kontrakten har en total verdi på 3,9 milliarder kroner.
bygg.no 31.01.20 
Å følge skiltet er en tabbe: Du må betale dobbelt så mye bompenger, veien er lenger og tar lengre tid
nettavisen.no 30.01.20 
nettavisen.no 30.01.20 
E39: Enighet om reguleringsforslag
Etter dialog med utbyggere av Sandnesheia fremmer Nye Veier et omforent reguleringsforslag for tilførselsvei fra Greipsland til Ime. Det er lagt inn en kombinert fjell- og miljøtunnel som ivaretar utbygging av Sandnesheia. Ved Ime er ny rundkjøring optimalisert for å gi mest mulig tilgjengelig areal for utvidelse av skolen.
nyeveier.no 30.01.20 
Hvor blir det av pengene?
Til tross for meget stor aktivitet i bygg- og anleggsbransjen de siste årene, sitter entreprenørene igjen med uforskammet lite. Hvorfor er det sånn?
anleggsmaskinen.no 30.01.20 
Vegdirektøren: Klimavennlig veibygging skal lønne seg
Statens vegvesen tar et skikkelig klimagrep. Nå skal entreprenører, leverandører og rådgivere som kommer med gode klimaløsninger belønnes med en egen klimabonus.
veier24.no 30.01.20
Bærum legger hele Fornebu i E18-potten
I pokerspillet om ny E18 går Bærum all-in og satser hele Fornebu-utbyggingen.
budstikka.no 29.01.20 
Krev at Hareide held milliard-løfta i vest
I fleire valkampar har Knut Arild Hareide lova å jobbe for samferdsleprosjekt for fleire titals milliardar i Vestland.
nrk.no 29.01.20
Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst oversendt
Nye Veier har oversendt sitt endelige forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til 2. gangs behandling i Lindesnes og Lyngdal kommuner. - En viktig milepæl i arbeidet med å bygge ny, trafikksikker hovedvei sammenhengende fra Kristiansand til Ålgård, sier utbyggingssjef Vidar Stormark i Nye Veier.
kommunikasjon.ntb.no 28.01.20
Innlegg: Rådgivertoppenes fem råd til Knut Arild Hareide
Lederne i Multiconsult, Sweco, Rambøll, COWI, Norconsult og AFRY ønsker forutsigbarhet og etterlyser konkrete klimamål i dette innlegget.
bygg.no 28.01.20 
Frp skroter bomavtalen
OMKAMP: For fem måneder siden brukte Erna Solberg 20 milliarder kroner på bompengeforliket som skulle berge regjeringen. Nå varsler Frp at avtalen ikke gjelder lenger.
klassekampen.no 28.01.20 
Veidirektør Ingrid Dahl Hovland vil ha mer vei for pengene
Norges nye veidirektør Ingrid Dahl Hovland lover at kostnadene skal ned i Statens vegvesen.
finansavisen.no 28.01.20 
Trenden er klar
Bompengeselskapene reduserer passeringskostnadene tredje år på rad.
at.no 27.01.20 
Værutsatte E34-tunneler utbedres: Høyfjellsoppdrag: Tunnelene på Haukelifjell skal rustes opp
Men det blir mest sommerjobbing på E134.
veier24.no 27.01.20 

Foreslår nye prosjekter til Nye Veier

I kommende Nasjonal transportplan bør de viktigste utfordringene med ulykker, fremkommelighet og reisetid løses først. Dette sikrer en strategisk og overordnet utbygging av veier med vekt på samfunnsnytte.

Foreslår nye prosjekter til Nye Veier

I kommende Nasjonal transportplan bør de viktigste utfordringene med ulykker, fremkommelighet og reisetid løses først. Dette sikrer en strategisk og overordnet utbygging av veier med vekt på samfunnsnytte.
Rull til toppen