Vil strupe pengebruken i Rogfast og Hordfast
radioh.no 19.10.21 
Samferdselen forsvant i plattformen!
an.no 19.10.21 
Veikryss nominert til Norsk Lyspris
at.no 18.10.21 
Politikerne må lytte før det er for sent
ba.no 18.10.21 
Ny rettsak om E39: Denne gangen ble det seier til Veidekke
veier24.no 15.10.21
Tre leverandører videre i kampen om milliardprosjekt i nord
veier24.no 15.10.21 
Sikret seg rammeavtale på kontormøbler til Vegvesenet verdt 90 millioner kroner
veier24.no 14.10.21
Det skal bli lettare å snu i tre tunnelar i Sogn og Fjordane
vegvesen.no 14.10.21 
«Tjuvstarter» på Oslofjordforbindelsen, del 2
anleggsmaskinen.no 14.10.21 
Effektiviserer grunnborings-arbeidet i Statens vegvesen
at.no 14.10.21 
Norconsult kontrollerer ny Grenlandsbru
bygg.no 13.10.21 
Salget av anleggsmaskiner: Noe ned i tredje kvartal
veier24.no 13.10.21 
Folk i Nordland har all grunn til å være skuffet over statsbudsjettet, men alt håp om nye Sørfold-tunneler er ikke ute
an.no 12.10.21 
Nå innføres Nye Veier-metoden på jernbane. Det kan fungere!
midtnorskdebatt.no 12.10.21 
Håpar bomstasjonen blir kverna sjølv når Erna er fjerna
nrk.no 12.10.21 
Forlik om sluttoppgjør på E16 Øye-Eidsbru. Men summen holder partene hemmelig
veier24.no 12.10.21
Reguleringsplanen for E134 Saggrenda-Elgsjø til behandling
vegvesen.no 11.10.21 
NAF kaster bilistene under bussen
nettavisen.no 10.10.21 
«Rettferdig kostnadsvurdering?»
smp.no 08.10.21 
Én tur koster 858 kroner
dinside.dagbladet.no 07.10.21 
Ap og Sp må satse på fylkesveiene
nationen.no 07.10.21 
Snart skal en ny samferdselsminister på vei-befaring på Senja
nettavisen.no 06.10.21 
I dag åpner én kilometer helt ny vei i Sande i Vestfold
veier24.no 05.10.21 
Full krig om p-avgift i NRK-studioet: – Helt spinnvilt
nettavisen.no 05.10.21
Handelsstanden advarer sterkt mot byrådets p-avgift: – Helt uspiselig
nettavisen.no 05.10.21 
Halvparten av godset på vei – mye rør i Norge
mtlogistikk.no 05.10.21 
Bed ny regjering greia ut indre trasé. Listar opp alle fordelane med E39 om Fusa
osogfusa.no 04.10.21 
Vegvesenet dumpa 1100 lastebillass med stein i verna område
nrk.no 04.10.21 
Vestfold og Telemark: Fylket søker etter juridisk bistand i forbindelse med sine veiprosjekter
veier24.no 04.10.21 
«Statens Vegvesen og Romsdalsaksen»
smp.no 04.10.21
Bømlopakken klar for Stortings-behandling: Nedskalert til fem prosjekter
veier24.no 01.10.21 
Foreslår 1 mrd. kroner til ny låneordning for Nye Veier AS
at.no 01.10.21 
Rekordhøye drivstoffpriser i Tromsø: – Det går utover privatøkonomien
nrk.no 01.10.21
Ny TØI-rapport om klimagasskutt: Moms kan rasere elbil-salget, advarer eksperter
motor.no 30.09.21 
Konkurs ga ett års stopp i veiprosjektet i Svelgen: Nå blir det snart fart på sakene igjen
veier24.no 30.09.21 
Kostnadene med bompenger kan bli seksdoblet
radioh.no 30.09.21 
Staten halverer støtte til bru: – Håpar det er ein skrivefeil
nrk.no 29.09.21 
Bypakke Ålesund gikk i slutten av september på lufta med heilt ny nettside
vegvesen.no 29.09.21 
Nyskapende og billig: Stolpefrie støyskjermer i uknuselig plast
veier24.no 29.09.21 
Fylket skal bruke 40 millioner på planlegging av nye bomveier på Haugalandet
veier24.no 29.09.21 
Rambøll skal utarbeide kommunedelplanen på E39 Bokn-Sve
bygg.no 29.09.21 

ABV vil ha broer over Oslofjorden, ikke tunneler

Riksvei 23 må gå i bro mellom Vassum i Frogn og Krokodden på Hurumlandet over Håøya, og det bør også bygges bro mellom Moss og Horten. Alternativene med nye tunneler frarådes av trafikkmessige årsaker, og av hensyn til sikkerhet og…

Ett bomselskap er nok – vi trenger ikke 50

I Norge har vi i dag intet mindre enn 50 bompengeselskaper. Samferdselsdepartementet har annonsert at det arbeides med en omorganisering som reduserer antallet til ett eller noen få i løpet av året. En god idé. Og trolig er det nok…

Veiavgifter må øremerkes for det nye utbyggingsselskapet

Aksjon Bedre Vei vil i en serie artikler rette søkelyset mot finansiering og etablering av det statlige utbyggingsselskapet for nye, store og lønnsomme veiprosjekter som Regjeringen har sagt skal etableres i 2015. I denne artikkelen drøftes bruk av bil- og…

Ny E134 må bli firefelts vei

Det er positivt at Statens vegvesens vil satse på E134 over Haukeli som hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Men forslaget hadde vært enda mer fremtidsrettet om det også hadde tatt stilling til veistandard – og anbefalt firefelts motorvei, som gir…

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn…

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten…

Hoksrud: – E134 best

Hoksrud: – E134 best Samferdselsdepartementet utreder hvilken øst-vest forbindelse som er best. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har ingen problemer med å se svaret allerede nå: – Det er bare E134 som vil kunne fungere som stamvei til Oslo for to…

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Bildet: Olav Ellevset mener at ny og fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år – forutsatt samlet utbygging og forutsigbar finansiering. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Bildet: Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG
Planlegger ny motorvei mellom Rogfast og Hordfast
Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) skal nå utføre jordsmonnkartlegging i traseen mellom Bokn og Bømlafjordtunnelen. Dette er første del av planleggingen av motorveien mellom Rogfast og Hordfast.
radioh.no 19.10.21 
Statsbudsjettet imøtekommer ikke våre forventninger
Solbergregjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett før de gikk av 14 oktober. Budsjettforslaget imøtekommer ikke våre forventninger, det er behov for å få i gang flere veiutbygginger i Nord- Norge som vi mener det haster med.
an.no 19.10.21 
Vassbakk & Stol bygger fylkesvei 500 Folgefonntunnelen-Årsnes
Vassbakk & Stol har signert kontrakt med Vestland Fylkeskommune om bygging av FV 500 Folgefonntunnelen – Årsnes i Kvinnherad Kommune. Kontrakten har en verdi på 335 millioner kroner.
bygg.no 18.10.21 
– Gigantisk løftebrudd, sier Listhaug: Mener Ap tok innersvingen på Sp om økte bilavgifter
Den nye regjeringen sløser milliarder på ubrukelige klimatiltak, mener Frp-leder Sylvi Listhaug, som mener det nå vil bli dyrere å kjøre bil.
motor.no 15.10.21 
Nye E6 mellom Ranheim og Værnes: – Trafikksikkerheten er viktigst
Den spanske entreprenøren Acciona er i full gang med å sprenge seg gjennom den nye Helltunnelen på E6 ved Stjørdal. Strekningen mellom Ranheim og Værnes skal være ferdig i løpet av fem år.
nearadio.no 15.10.21 
Norge vil bygge bruer med automatisert lasersveising
4,2 meter i minuttet gjør den nye sveisemetoden lynrask.
forskning.no 15.10.21 
Bomstasjoner er blitt en stor norsk industri
Nå skal Q-Free ta nok et teknologitrinn og tilby systemer for veiprising som et alternativ til brikker og bomstasjoner.
tu.no 15.10.21
Jon-Ivar Nygård er ny samferdselsminister
Fredrikstad-ordfører og fersk stortingsrepresentant Jon-Ivar Nygård (48) er samferdselsminister i den nye regjeringen.
at.no 14.10.21 
Ap/Sp-plattformen: Veiutbygging må underlegges politisk styring og offentlig eierskap
Den nye regjeringen sier i sin regjeringserklæring de vil prioritere opprusting av de gjennomgående stamveiene nord–sør og øst–vest høyt.
veier24.no 13.10.21 
MEF skuffet over regjeringen i mva-saken
Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) er skuffet over at det mye omtalte moms-problematikken på omtvistede krav fortsatt ikke er budsjettmessig behandlet i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem tirsdag.
bygg.no 12.10.21 
Bertelsen & Garpestad vant E39-kontrakt til 800 millioner med høyeste tilbud
Entreprenøren Bertelsen & Garpestad har vunnet anbudskonkurransen om å bygge ny E39 mellom Betna og Hestnes i Heim kommune i Trøndelag.
bygg.no 12.10.21 
Statsbudsjettet: 85 milliardar kroner til samferdsel i 2022
Regjeringa foreslår 84,6 milliardar kroner for ein betre og grønare samferdselssektor i 2022, ei auke samanlikna med 2021.
bygg.no 12.10.21 
Over 30 milliarder til jernbanen – ser til Nye Veier
Regjeringen foreslår å bevilge 31,8 milliarder kroner til jernbaneformål i 2022. Samferdselsdepartementet vil hente inn elementer fra Nye Veier i jernbaneutbyggingen.
bygg.no 12.10.21 
40 milliarder til vei i 2022
Regjeringen foreslår å bevilge rundt 40 milliarder kroner til veiformål i 2022. Av dette går omtrent halvparten til riksveiinvesteringer, og inkluderer blant annet 5,9 milliarder til Nye Veier.
bygg.no 12.10.21 
25 leverandører på E39-speed-date med Vegvesenet
Statens vegvesen inviterte til speed-dating med leverandører for å finne de beste løsningene på E39 Ålesund - Molde, og hadde møter med 25 leverandører.
bygg.no 11.10.21 
Hurdal-plattformen: Halv pris på fergebilletter – flere får gratis ferge
Det blir halv pris på fergebilletter og gratis ferge på strekninger med under 100.000 passasjerer, går det frem av regjeringsplattformen til Sp og Ap.
vg.no 10.10.21 
Ber Statens vegvesen utrede alle sider ved ny vei mellom Egersund og E39
Samferdselsministeren sier han har pålagt Vegvesenet å utgreie standard på veiene, behovet for gang- og sykkelvei, kostnadar og en analyse av konsekvensane de to alternativene.
veier24.no 08.10.21
Speed-dating med leverandører skal hjelpe Vegvesenet til å finne de beste løsningene for Ålesund – Molde
Statens vegvesen har gjennomført separate møter med 25 leverandører om kryssing av Romsdalsfjorden.
vegvesen.no 07.10.21 
Entreprenørforeningen vil ha krav om 50 prosent kutt av CO2 i alle nye veiprosjekter
Fra nyttår vil Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) at det stilles krav om 50 prosent kutt av CO2 i alle nye veiprosjekter.
bygg.no 06.10.21 
E16 skal bli trygg – endelig!
Tunnelprosjektene på ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle ble presentert på ITAs “Tunnelling Week”. Dessverre må overskuddsmasser havne i sjøen.
geo365.no 04.10.21 
Nye Veier med digitalt grunnerverv
For første gang i norgeshistorien er grunnerverv blitt heldigitalisert. I store samferdselsprosjekter kommer det grunneiere til gode.
nyeveier.no 04.10.21 
Raser mot byrådet som vil kreve betaling for privat parkering: – Skremmende
- Man bruker jo ikke bil fordi det er moro, påpeker Frp-politiker, som møter motbør hos MDG-byråden.
nettavisen.no 04.10.21
Tunnelbygging gir stein nok til å fylle fem Kheopspyramidar
Nye hovudvegar, jernbane og bybane rundt Bergen vil gi eit berg av tunnelstein som blir fem gonger større enn verdas høgaste pyramide. Statens vegvesen veit ikkje kvar dei skal gjera av det.
nrk.no 02.10.21 

God fremdrift i planarbeidet for ny E6 gjennom Gudbrandsdalen

Lokalt engasjement og godt samarbeid mellom kommunene og Nye Veier bidrar til god fremdrift i planarbeidet for ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Nylig deltok omtrent 70 engasjerte innbyggere på folkemøte i Sel og nå inviteres det til nye informasjonsmøter om planprogrammet for ny trafikksikker E6 i Ringebu og Øyer.

God fremdrift i planarbeidet for ny E6 gjennom Gudbrandsdalen

Lokalt engasjement og godt samarbeid mellom kommunene og Nye Veier bidrar til god fremdrift i planarbeidet for ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Nylig deltok omtrent 70 engasjerte innbyggere på folkemøte i Sel og nå inviteres det til nye informasjonsmøter om planprogrammet for ny trafikksikker E6 i Ringebu og Øyer.
Scroll to Top