Innslag fra kveldssendingen på NRK Telemark: Tema: Gjenåpningen av E18-tunnelene Kjørholt og Bamble som er berammet til 31.august
tv.nrk.no 17.08.18
SSB-tall: Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge
aftenposten.no 17.08.18
Bratt, svingete og dyrt: Utenlandsk vogntog tok GPS-snarvei gjennom Norges mest spektakulære turistvei.
aftenposten.no 16.08.18
Advokat: – Bompenger kan stride mot grunnloven
nettavisen.no 16.08.18 
Ferjefri E39 blir lønnsom for hele Norge
vegnett.no 16.08.18
Norge kan få verdens første flytende hengebro
vegvesen.no 16.08.18
Dahl Hovland: – Viktig å tørre mer i innovasjonsarbeidet
bygg.no 16.08.18
Vil ha kontinuerleg bygging av veg og bane Arna-Stanghelle
hordaland.no 15.08.18 
– Veiprosjekter blir 40% dyrere
at.no 15.08.18
Uroa for E16-planane: Kan vere tomt for pengar før vegen er trygg
nrk.no 15.08.18 
Veidekke, BetonmastHæhre og Nye Veier møttes til felles befaring
bygg.no 15.08.18
Rekordoptimisme blant maskinentreprenørene
bygg.no 15.08.18
Tok utfordringer på direkten
lastebil.no 15.08.18 
Lover sikker Ferjefri E39: – Vi jobber med 10.000-årshendelser
bygg.no 15.08.18 
– Vi må bevise at vi gjør en bedre jobb
lastebil.no 15.08.18
RIF-lederen merker en kulturendring: – Med BVP handler det ikke lenger om å presse leverandørene
bygg.no 14.08.18
– Vi trenger bedre jordskjelvkart
bygg.no 14.08.18
Kundene må betale bomavgiften for næringskjøring
f-b.no 14.08.18
Første lag med asfalt på E134 Trollerudmoen-Saggrenda
bygg.no 14.08.18 
Forsikret seg om at E18-anleggene er i rute
nyeveier.no 14.08.18
Har satt seg ambisiøse mål for bærekraft på riksvei 3/25
bygg.no 13.08.18
Lyser ut den andre konkurransen for ny E16
ringblad.no 13.08.18
Solvik-Olsen på inspirasjonsmøte hos rådgiverbransjen
mynewsdesk.com 13.08.18
Vegvesenet spår E16-oppstart tidlig i 2019
bygg.no 13.08.18 
Sabler ned regnestykkene bak E39
motor.no 13.08.18 
– Grenseovergangene burde være døgnbemannet
lastebil.no 12.08.18
Arendalsuka 2018: Dette er NLFs arrangementer
lastebil.no 10.08.18
Møt Vegvesenet på Arendalsuka
vegvesen.no 10.08.18 
Norske selskap bygger norske veier
nettavisen.no 10.08.18
Intelligente veier og næringsutvikling Arendalsuka, arr.: NHO, Integra og Nelfo
arendalsuka.no 10.08.18 
Nytt jordskjelv i Norge: Er vi forberedt?
arendalsuka.no 10.08.18
Her sprenges den gamle E18-brua
nettavisen.no 10.08.18
Sikker og effektiv veitransport gjennom intelligente løsninger
arendalsuka.no 10.08.18 
Har knekt koden for hydrogen-energi
nettavisen.no 10.08.18

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn… Les videre

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten… Les videre

Hoksrud: – E134 best

Hoksrud: – E134 best Samferdselsdepartementet utreder hvilken øst-vest forbindelse som er best. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har ingen problemer med å se svaret allerede nå: – Det er bare E134 som vil kunne fungere som stamvei til Oslo for to… Les videre

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Bildet: Olav Ellevset mener at ny og fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år – forutsatt samlet utbygging og forutsigbar finansiering. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen. Les videre

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Bildet: Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG Les videre

– Planleggingstiden kan halveres med noen effektive politiske grep

– Det er lovende at den nye regjeringen vil halvere planleggingstiden for nye veiprosjekter. Men skal den holde løftet, så må det gjennomføres radikale endringer i planprosess og lovgivning. Det blir spennende å se om Erna Solberg med mannskap tar de nødvendige grepene, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er en av Norges fremste eksperter på infrastrukturplanlegging, blant annet med bakgrunn som tidligere professor ved NTNUs Institutt for veg- og jernbanebygging og forfatter av flere bøker på fagområdet. Selberg er også nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei. Les videre

Tid for reformer

– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010. Les videre

Entusiastiske byråkrater. Og en klam hånd

KOMMENTAR. Det er interessant å merke seg entusiasmen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble møtt med av sitt embetsverk. Man aner at byråkrater med klar forståelse av hva som må endres i norsk samferdselspolitikk nå ser en mulighet til å bli hørt. Det lover godt. Men hvorfor i all verden lot tidligere statsråder i departementet være å følge rådene de fikk? Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble vel tatt i mot av departementsråd Eva Hildrum og et embetsverk med kunnskap, ideer og et ønske om resultater. Foto Ørn E. Borgen / Scanpix Les videre

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet. Bildet: Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons. Les videre

Store muligheter på Sundvolden

KOMMENTAR. Får vi en ny giv i samferdselspolitikken med ny regjering? Avtalen mellom de fire borgerlige partiene åpner muligheter, men det avgjørende er hva som skjer i regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvolden Hotel. Skal Norge nærme seg en mer normal europeisk vei- og jernbanestandard må investeringsnivået trappes kraftig opp, og beslutninger, planlegging og bygging må organiseres på andre måter enn i dag. Dette krever vilje og evne til å tenke nytt. Og til å parkere gammel praksis som har gitt oss dagens mistrøstige situasjon. Bildet: Erna Solberg og Siv Jensen er i en situasjon hvor store muligheter står åpne i samferdselspolitikken. Vil de forstå å bruke dem? Foto Scanpix. Les videre

– Vi burde bygge Norge. Men vi oppfører oss som et land som skal gå av med pensjon

– Inntektene fra olje og gass gir Norge en fantastisk mulighet til å bygge landet. Vi burde investere i kunnskap og infrastruktur som veier og jernbaner. Istedenfor legger vi en altfor stor del av inntektene i et av verdens største pensjonsfond. Vi oppfører oss med andre ord som en nasjon som har tenkt å gå av med pensjon, sier Erik S. Reinert – internasjonalt anerkjent økonomiprofessor som får gehør hos størrelser som ekspresident Bill Clinton og internasjonalt ledende økonomer. Bildet: – En god idé med et eget Statens investeringsfond for infrastruktur som investerer deler av oljeformuen dirkete i vei- og jernbaneprosjekter, mener økonomiprofessor Erik S. Reinert. Foto Jarle Vines/Wikimedia Commons. Les videre

Oljepenger til lønnsomme prosjekter er Norges mulighet til å få et moderne veinett

KOMMENTAR. Hvis Norge noen gang skal få et moderne vei- og jernbanenett, så er den realistiske løsningen at Staten investerer en andel av oljeformuen direkte i lønnsomme prosjekter. Vi kommer i hvert fall ikke i mål hvis utbyggingen fortsatt skal være avhengig av statsbudsjett og bompenger. Bildet: Norge bør investere deler av oljeformuen i vei og annen infrastruktur. Men har de rett, de som mener at oljefondet og Yngve Slyngstad skal styre også denne virksomheten? Sannsynligvis er et nytt og spesialisert Statens investeringsfond for infrastruktur et bedre alternativ. Foto Nancy Bundt. Les videre
All articles loaded
No more articles to load
Vegdirektoratet følger ikkje opp avvik i tunnelane
Vegtilsynet mener at Vegdirektoratet ikkje følger opp resultat frå inspeksjonar i dei tunnelane som ikkje er oppgraderte, og ikkje tar det ansvaret dei har.
byggfakta.no 29.08.18

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er… Les videre

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet… Les videre
All articles loaded
No more articles to load

E6 nord – med byggestart sommeren 2019

Hva sier trailersjåføren om firefelts motorvei utenom flaskehalsen Langstein? Hvordan reagerer Skatval-bonden på å få ny E6 tvers over jordet? Og hva mener ordføreren i Stjørdal om «tidenes samferdselsløft» i det sammenslåtte Trøndelag? Les videre

E6 sør – med byggestart høsten 2019

Nye Veiers storstilte E6-planer fra Ulsberg til Melhus sentrum krever omstilling og velvilje – og få demonstrerer dette bedre enn folk i Rennebu. I denne filmen møter vi ordføreren og mikroflypiloten som måtte tenke nytt og luftig da veitraséen ble flyttet vekk fra Berkåk. Les videre

Bompengegaloppen

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) går i rette med politikere som taler med to tunger og sier én ting i ett møte, for så å si noe annet i det neste. Les videre

– Sent, men godt fra Siv Jensen

– Dette er sent, men godt fra Siv Jensen. Utsettelsen gir en forutsigbarhet som norske bilkjøpere burde fått mye tidligere, sier NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste om regjeringens beslutning om bilavgiftsberegningene. Les videre
All articles loaded
No more articles to load