B&G kan kapre nytt oppdrag til 100 mill på Vestlandet
veier24.no 13.11.20 
Selvkjørende vogn inspiserer Hålogalandsbrua
bygg.no 13.11.20 
Næringsdepartementet la frem kjøreregler for bedre offentlige anskaffelser – EBA ønsker ikke oppdeling av større prosjekter i mindre delkontrakter
bygg.no 13.11.20 
Farrisbrua fikk lyspris som beste utendørsprosjekt
veier24.no 12.11.20 
– Avhengig av rask transport av sjømat
altaposten.no 12.11.20 
Tunnelsikkerhetsforskriften: Flere fylker trenger mer tid: Først i 2030 kan alle veitunnelene være oppgradert
veier24.no 11.11.20 
Ny E6-kontrakt er lyst ut – skal bygge vei i område med gruveganger
at.no 11.11.20 
Vil vise kor utfordrande E39 forbi Vadheim er
ytresogn.no 11.11.20 
Hvordan oppfatter lokalpolitikere bypakker?
samferdsel.toi.no 11.11.20 
Digitalt folkemøte om E6 Kvænangsfjellet
nyeveier.no 11.11.20 
Fremskrittspartiet inkluderer kryss på Helgelandsmoen i sitt alternative budsjett | Nina Pauline Sjølie Lauritzsen
ringblad.no 10.11.20 
Gigantprosjektet er ferdig: Nå skal det bygges bruer og kryss på gamle riksvei 3/25
veier24.no 10.11.20 
En mulig sammenslåing av store forskningsaktører
samferdsel.toi.no 10.11.20 
Jordsmonnkartlegging i planområdet E39 Stord – Os
tysnes.kommune.no 10.11.20 
Moss, vei og trafikk: Det er nok å ta tak i. Når skal man ta steget fra snakking til handling?
moss-avis.no 09.11.20 
Skal utvikle dronebaserte grunnundersøkelser
at.no 09.11.20 
Åpner døgnhvileplass og veiserviceanlegg ved E18 i Tvedestrand
bygg.no 09.11.20 
Contexokonkursen: Fylkeskommunen og Covid19
tungt.no 09.11.20 
Utredning av ny vei fra Odda til Bergen gir usikkerhet for viktige veiprosjekter i Buskerud
ringblad.no 09.11.20
«Om samferdsel og vegutbygging»
smp.no 08.11.20 
Fire leverandører videre
tungt.no 06.11.20 
E39-broa på Monan: – Har aldri tidligere vært gjort i Norge
n247.no 06.11.20 
Se timelaps av støpet av nye Bjørnegård bru
byggfakta.no 05.11.20 
Regjeringen klar for byvekstavtale for Osloområdet
kommunikasjon.ntb.no 05.11.20 
Vil gjera det like dyrt å parkera for å ta bussen som å køyra i bomringen
nrk.no 05.11.20 
Kongsberg: To millioner biler passert – 80 pst med bombrikke
vegvesen.no 05.11.20 
Anleggsarbeidet er i gang for E6 Fjerdingelvbrua
tungt.no 05.11.20 
No må Stord utnytta planlegging av E39 frå Heiane til Jektavik
sunnhordland.no 04.11.20 
90 Entreprenører på 9 kontrakter
tungt.no 04.11.20 
Best på byggherreledelse
samferdselinfra.no 04.11.20 
E18 Festningstunnelen er ferdig oppgradert
at.no 04.11.20 
Sikring av skredutsatt veg- og banestrekning
samferdselinfra.no 03.11.20 
Vil åpne første del av Nordøyvegen til jul neste år
bygg.no 03.11.20 
Strengere vinterkrav for tunge kjøretøy
vegvesen.no 30.10.20 
Samferdselsprosjektene som aldri blir noe av?
budstikka.no 30.10.20 
Mener modulvogntog utgjør et viktig miljøtiltak
bygg.no 30.10.20 
«Kor lenge må vi vente på nye tunnelar RV15 Skjåk-Stryn?»
smp.no 30.10.20 
Mest mulig trafikksikker vintervei, takk!
nye-troms.no 30.10.20 
Anders Tyvand ny statssekretær i Samferdselsdepartementet
kommunikasjon.ntb.no 30.10.20 
Strengere vinterkrav for tunge kjøretøy
lastebil.no 30.10.20 
E134 Dagslett – E18 og så videre … – kanskje helt til Eiker
lierposten.no 29.10.20 

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn…

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten…

Hoksrud: – E134 best

Hoksrud: – E134 best Samferdselsdepartementet utreder hvilken øst-vest forbindelse som er best. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har ingen problemer med å se svaret allerede nå: – Det er bare E134 som vil kunne fungere som stamvei til Oslo for to…

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Bildet: Olav Ellevset mener at ny og fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år – forutsatt samlet utbygging og forutsigbar finansiering. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Bildet: Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

– Planleggingstiden kan halveres med noen effektive politiske grep

– Det er lovende at den nye regjeringen vil halvere planleggingstiden for nye veiprosjekter. Men skal den holde løftet, så må det gjennomføres radikale endringer i planprosess og lovgivning. Det blir spennende å se om Erna Solberg med mannskap tar de nødvendige grepene, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er en av Norges fremste eksperter på infrastrukturplanlegging, blant annet med bakgrunn som tidligere professor ved NTNUs Institutt for veg- og jernbanebygging og forfatter av flere bøker på fagområdet. Selberg er også nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei.

Tid for reformer

– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010.

Entusiastiske byråkrater. Og en klam hånd

KOMMENTAR. Det er interessant å merke seg entusiasmen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble møtt med av sitt embetsverk. Man aner at byråkrater med klar forståelse av hva som må endres i norsk samferdselspolitikk nå ser en mulighet til å bli hørt. Det lover godt. Men hvorfor i all verden lot tidligere statsråder i departementet være å følge rådene de fikk? Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble vel tatt i mot av departementsråd Eva Hildrum og et embetsverk med kunnskap, ideer og et ønske om resultater. Foto Ørn E. Borgen / Scanpix

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.
KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet. Bildet: Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.

Store muligheter på Sundvolden

KOMMENTAR. Får vi en ny giv i samferdselspolitikken med ny regjering? Avtalen mellom de fire borgerlige partiene åpner muligheter, men det avgjørende er hva som skjer i regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvolden Hotel. Skal Norge nærme seg en mer normal europeisk vei- og jernbanestandard må investeringsnivået trappes kraftig opp, og beslutninger, planlegging og bygging må organiseres på andre måter enn i dag. Dette krever vilje og evne til å tenke nytt. Og til å parkere gammel praksis som har gitt oss dagens mistrøstige situasjon. Bildet: Erna Solberg og Siv Jensen er i en situasjon hvor store muligheter står åpne i samferdselspolitikken. Vil de forstå å bruke dem? Foto Scanpix.

– Vi burde bygge Norge. Men vi oppfører oss som et land som skal gå av med pensjon

– Inntektene fra olje og gass gir Norge en fantastisk mulighet til å bygge landet. Vi burde investere i kunnskap og infrastruktur som veier og jernbaner. Istedenfor legger vi en altfor stor del av inntektene i et av verdens største pensjonsfond. Vi oppfører oss med andre ord som en nasjon som har tenkt å gå av med pensjon, sier Erik S. Reinert – internasjonalt anerkjent økonomiprofessor som får gehør hos størrelser som ekspresident Bill Clinton og internasjonalt ledende økonomer. Bildet: – En god idé med et eget Statens investeringsfond for infrastruktur som investerer deler av oljeformuen dirkete i vei- og jernbaneprosjekter, mener økonomiprofessor Erik S. Reinert. Foto Jarle Vines/Wikimedia Commons.
Podkast om makspris: «Etter min mening feilvurderte dere både tid og kostnader»
Store summer er i spill når entreprenører regner på anbud for de store byggherrene. Derfor er det ekstra viktig at Nye Veier treffer planken når de setter makspris i konkurransene, mener Implenia-sjef Audun Aaland.
bygg.no 12.11.20 
To nye kontrakter for E18 Vestkorridoren er lyst ut
Nå er det klart for enda et av større oppdragene i Vestkorridoren: Blant annet skal 176.000 kubikkmeter løsmasser graves ut.
veier24.no 12.11.20 
Lyser ut E6 Helgelandsvegen
Statens vegvesen har offentliggjort og lyst ut kontrakten på å bygge den første delen av ny E6 gjennom Helgeland sør.
bygg.no 11.11.20 
Planprogrammet for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle er godkjent
Kommunal – og Moderniseringsdepartementet har no fastsett planprogrammet for prosjektet. Det inneber at forslag til reguleringsplan for strekninga kan gå til vidare behandling.
nrk.no 11.11.20 
Hæhre vil raskt i gang på E16 Kvamskleiva
For å sikre god framdrift er Hæhre opptatt av å komme raskt i gang fra vest.
tungt.no 10.11.20 
Hentar erfaringar frå offshoreindustrien
Vegvesenet har besøkt produksjonsskipet Jotun FPSO i jakta på dei beste løysingane for bru over Bjørnafjorden.
vegvesen.no 09.11.20 
Presenterer nye og mer detaljerte E6-skisser på Innlandet
Nye Veier og totalentreprenøren AF-gruppen har fredag lagt ut nye og mer detaljerte kartskisser over alternative kryssløsninger for Vingrom, Øyresvika og Storhove i den nettbaserte medvirkningsportalen for prosjektet.
bygg.no 06.11.20 
Manglende sikkerhet på våre veier
De siste dagene har det vært fokus på mangler, feil og inspeksjon ved rekkverket. Feil og mangler på rekkverk har vært en medvirkende årsak i 76 dødsulykker på norske veier i perioden 2005 fram til 2018 i følge NRK. Riksrevisjonen kommer med sterk kritikk av Statens vegvesen for å ikke ha tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå av rekkverket.
kommunikasjon.ntb.no 06.11.20 
Bygg- og anleggsanalyse: Venter strøm av konkurser i 2021
BDO melder i sin bygg- og anleggsanalyse at det må forventes en strek økning i antall konkurser i 2021. Også MEF-direktør Julie Brodtkorb er sterkt bekymret for konkurser i anleggsbransjen.
bygg.no 06.11.20 
Har fastsatt planprogrammet for arbeidet med reguleringsplanen for nye E18 Dørdal-Tvedestrand
Styret for det interkommunale plansamarbeidet har nå fastsatt planprogrammet for arbeidet med reguleringsplanen for nye E18 Dørdal-Tvedestrand.
bygg.no 04.11.20 
Svakheter ved Vegvesenets rv 19-planer gjennom Moss skaper forsinkelser
Svakheter ved grunnlaget for den pågående kvalitetssikringen av riksvei 19 gjennom Moss medfører at planleggingen av veien blir forskjøvet
veier24.no 04.11.20 
En gledens dag vi har ventet på så lenge
Glede og lettelse var gjennomgangstonen da samferdselsminister Hareide og finansminister Sanner sammen gav signalet «klar – ferdig – grav!», og med det startet anleggsarbeidet på E18 Vestkorridoren.
vegvesen.no 03.11.20 
Riksrevisjonen: Mange av konfliktene i anleggsbransjen skyldes svakheter hos Vegvesenet
Konfliktnivået i store veiprosjekter har økt de siste årene, og Riksrevisjonen mener mange av konfliktene skyldes svakheter i Statens vegvesens kontraktstrategi og kontraktsoppfølging.
bygg.no 03.11.20 
Vegvesenet skal teste prestasjonsinnkjøp og varsler flere totalentrepriser
Større utbygginger vil gi flere totalentrepriser, varsler Statens vegvesen. Byggherren ønsker også å prøve ut prestasjonsinnkjøp, såkalt best value procurement, i fremtidige konkurranser.
bygg.no 02.11.20 
Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta
Et stort og bredt sammensatt arbeidslag er nå godt i gang med det viktige planarbeidet for utbyggingen av det som gjenstår av gammel vei på E6 Øyer – Otta. Planlegging, finansiering og bygging av nesten 50 kilometer gjenstår før E6 Øyer – Otta kan erklæres effektiv og trafikksikker.
kommunikasjon.ntb.no 30.10.20 
Modellforsøk åpner nye muligheter
I forbindelse med prosjektet "Design og verifikasjon av store flytende kystkonstruksjoner" (LFCS), ble det nylig gjort et modellforsøk i havbassenget.
sintef.no 30.10.20 
Hæhre starter med E16 Kvamskleiva 9. november
Hæhre Entreprenør starter anleggsmaskinene på E16 Kvamskleiva mandag 9. november. Onsdag ettermiddag ble kontrakten underskrevet.
veier24.no 30.10.20 
Tok første spadetak er tatt for E39 Betna-Stormyra i Trøndelag
- Vi skal bygge en trafikksikker veg her på E39 mellom Betna og Stormyra, på det som er kalt «den glemte veg». Nå er det ingen veg tilbake, vegen skal bygges, sa Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen i sin tale under markeringen.
bygg.no 29.10.20 
Høyre ber Arbeiderpartiet sentralt ta grep for å sikre ny E6-tunnel. Men Arbeiderpartiet mener det er Høyre som må bestemme seg.
Høyre ber Arbeiderpartiet sentralt ta grep for å sikre ny E6-tunnel. Men Arbeiderpartiet mener det er Høyre som må bestemme seg.
nettavisen.no 29.10.20
Hordfast er så miljøvennlig at det fortjener Svanemerket
Knapt noe prosjekt er blitt mer motarbeidet.
bt.no 29.10.20 
RIF vil at Vegvesenet skal jobbe som Nye Veier
– Rådgivende Ingeniørers Forening støtter samferdselsministerens signaler om at Statens Vegvesen bør få tilsvarende rammebetingelser som Nye Veier. Men det er flere sammenfallende forutsetninger for Nye Veiers gode prestasjoner, som alle bør på plass også hos Vegvesenet.
bygg.no 28.10.20 
Frp om veiprosjekt i nord: – Vi har brukt milliarder på ny E6, og så skal man møte på stengt bom
Fremskrittspartiet vil ikke akseptere at veiprosjekt som skulle sikre åpne vinterveier i Nord-Norge blir utsatt.
nrk.no 28.10.20 
Hareide om kompetanseflukt: – Vegvesenet vil få store oppgaver
Mandag åpnet Nye Veier siste rest av de 43 kilometerne med motorvei fra Kolomoen til Moelv. På det som var en festdag for Nye Veier, kunne samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) betrygge med at også Statens vegvesen vil få store oppgaver fremover. – Når jeg kommer med NTP, vil det oppleves som et svar på dette, sier han
bygg.no 27.10.20 

Aluminium gjør Hordfast-bru flere tusen tonn lettere

– Bruk av aluminium i bygging av brua over Langenuen, som er en del av E39 Stord-Os (Hordfast) kan gi lavere kostander og Co2-utslipp, redusert vedlikehold og en flere tusen tonn lettere bru, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Vegdirektørens nyttårsønske

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovlands største nyttårsønske er at Statens vegvesen får større fullmakter til å planlegge og bygge lengre strekninger. Hun snakker også om den omtalte «julebonusen».

Aluminium gjør Hordfast-bru flere tusen tonn lettere

– Bruk av aluminium i bygging av brua over Langenuen, som er en del av E39 Stord-Os (Hordfast) kan gi lavere kostander og Co2-utslipp, redusert vedlikehold og en flere tusen tonn lettere bru, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Vegdirektørens nyttårsønske

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovlands største nyttårsønske er at Statens vegvesen får større fullmakter til å planlegge og bygge lengre strekninger. Hun snakker også om den omtalte «julebonusen».
Scroll to Top