Toppøkonomer vil bremse økende ledighet med mer penger til infrastruktur

Toppøkonomer vil bremse økende ledighet med mer penger til infrastruktur

Siv Jensen bør bevilge ekstra penger til vei, bane og offentlige bygg for å bremse økt ledighet, mener professor Steinar Strøm ved Universitetet i Torino og seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret.
Dagens Næringsliv 15.01.15