Det haster med nye tunneler for tog-og T-bane under Oslo, mener Aksjon Bedre Vei

Foto: Femern A/S.

Den eksplosive befolkningsveksten som kommer i Oslo og Akershus de neste 15-25 årene, krever store infrastruktur-investeringer i dette området. Aksjon Bedre Vei (ABV) støtter planene om å bygge både en ny T-banetunnel og en ny togtunnel under Oslo. Jernbaneverket sier at konseptvalgutredningen for dette kjempeprosjektet skal være klar innen 1. mai 2015.

Befolkningsveksten, og dermed en forventet vekst i biltrafikken, gjør det tvingende nødvendig å øke kapasiteten på kollektivnettet inn og ut av Oslo. Det er årsaken til at Aksjon Bedre Vei støtter tunnelplanene under Oslo. Noen anslag forteller at en ny tunnel mellom øst og vest i Oslo kan koste 25 milliarder kroner. Vi vet også at det kan ta 10–12 år å bygge en slik tunnel – fra det tidspunkt beslutningen er tatt. Når vi ser befolkningsprognosene for 2030, ser alle at her er det ingen tid å miste. Derfor er det gledelig at Jernbaneverket nå er igang med konseptvalgutredningen for dette prosjektet.

Dramatisk vekst

Innen 2030 – om bare 15 år – vil befolkningsveksten, i følge Statistisk Sentralbyrås prognoser, i Oslo og Akershus samlet være på 30 prosent – i Oslo alene 33 prosent. Dette betyr at det i Oslo i 2030 vil bo 781 000 mennesker. I Oslo og Akershus tilsammen vil det bo 1,5 millioner mennesker. Ti år senere, i 2040, om bare 25 år, kan det bo 2 millioner mennesker i disse to fylkene, sier prognosene.

Innen 2030 – om bare 15 år – vil befolkningsveksten, i følge Statistisk Sentralbyrås prognoser, i Oslo og Akershus samlet være på 30 prosent – i Oslo alene 33 prosent. Dette betyr at det i Oslo i 2030 vil bo 781 000 mennesker. I Oslo og Akershus tilsammen vil det bo 1,5 millioner mennesker. Ti år senere, i 2040, om bare 25 år, kan det bo 2 millioner mennesker i disse to fylkene, sier prognosene.

I 2013 ble det foretatt 85 millioner reiser med T-banen i Oslo. Ruter AS regner med at det i 2030 blir dobbelt så mange reiser med T-banen. Administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen, er da også en av pådriverne for at det skal bygges en ny T-banetunnel.

Utredning om fire måneder
Som sild i tønne: En ny T-banetunnel er helt nødvendig for å få tilstrekkelig kapasitet i hovedstadens lokaltrafikk. Foto Dina Johnsen, NRK.
Som sild i tønne: En ny T-banetunnel er helt nødvendig for å få tilstrekkelig kapasitet i hovedstadens lokaltrafikk. Foto Dina Johnsen, NRK.

Kommunikasjonsrådgiver Hedda Klemetzen i Jernbaneverket, informasjonsansvarlig for Konseptvalgutredningen (KVU) for Oslo-Navet sier at utrederne leverer sin anbefaling til oppdragsgiverne innen 1. mai 2015. Oppdragsgiverne er Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Når anbefalingen er levert, skal den gjennom en kvalitetssikring – såkalt KS1 – og den skal deretter på høring, før en eventuell politisk beslutning blir tatt om å sette i gang planlegging av de anbefalte forslagene. Budsjettet for den pågående konseptvalgutredningen er på 30 millioner kroner, inkludert konsulentoppdrag.

– Blir dette det største infrastrukturprosjektet i Norge?

– Om det er det største prosjektet er vanskelig å slå fast, men det er i hvert fall et av de mest kompliserte infrastrukturprosjektene hittil: Tre virksomheter (Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS) jobber sammen for å ta persontrafikkveksten i hovedstadsområdet. Vi skal utrede kollektivtransporten med et helhetlig systemperspektiv, altså ikke T-banen for seg, toget for seg, buss og trikk for seg, men alt skal vurderes sammen. Vi skal avklare hvilke roller de forskjellige driftsartene skal ha og hvordan de skal virke sammen for å tilfredsstille transportbehovet i fremtiden. Behovet blir bestemt av befolkningsveksten og hvor denne befolkningen skal bo og arbeide. Dette betyr derfor også at det arbeidet som nå gjøres, må ses opp mot planer for arealutvikling, sier Hedda Klemetzen.

– Vet dere nå hvilke tunnel-løsninger dere vil foreslå?

– Det er for tidlig i prosessen til at vi kan si noe om det. Det gjenstår å se om vi anbefaler både ny T-banetunnel og ny jernbanetunnel, bare én av delene eller ingen av delene. Det gjenstår også å se hvor disse tunnelene eventuelt skal gå, sier Klemetzen.

Prosjektleder i KVU Oslo-Navet er Jernbaneverkets Terje Grytbakk. Blant konsulentfirmaene som er engasjert i dette arbeidet er Norconsult og ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen. Det sistnevnte firmaet skal gjøre de teknisk-økonomiske vurderingene.

(Mer informasjon om arbeidet med denne KVUen finnes på Jernbaneverkets hjemmeside).

Politikerne vil ha tunnel

Mens Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Ruter jobber på spreng med å legge frem konseptvalgutredningen, har de likevel med seg noen politiske signaler på veien. John-Ragnar Aarset, statssekretær for Høyre i Samferdselsdepartementet, sa dette til NRK tidligere iår:

– Når vi skal bygge både T-banetunnel og jernbanetunnel, er det lurt å få på bordet hvordan man kan se det i sammenheng. Planen skal si om dette kan dekkes av den samme tunnelen eller hva slags konsept som er best.

Det er verdt å merke seg at Aarset sa «når», og ikke «om».

Ifjor sa Aarsets sjef, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, dette til bladet Byggeindustrien:

– Hvis du kan få en jernbanetunnel under Oslo som gjør at fremkommeligheten blir bedre og køene reduseres, så vil folk som i dag ikke vil bo lenger unna enn Asker ha mulighet til å se til Drammen, sier Solvik-Olsen og legger til at det er helt meningsløst i dag at bilpendlere møter køene inn til Oslo i Asker.

Dette kan jo bare tolkes som et grønt lys fra de to regjeringspartiene. Legger vi så til ett stort parti til, Arbeiderpartiet, så er det faktisk solid flertall for hvertfall en ny tunnel under Oslo blant partiene på Stortinget. I juli 2014, sa lederen i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, som også er Arbeiderpartiets storbypolitiske talsmann på Stortinget, dette til VG: – For å øke kapasiteten i T-banenettet er det helt nødvendig å få bygget en ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Oslo Arbeiderparti har gått inn for en ny trase som går fra Tøyen, via Grünerløkka, St. Hanshaugen og Bislett.

 

BILDETEKST:

En ny tunnel for tog og T-bane under Oslo er helt nødvendig. Snart er kapasiteten helt sprengt. Foto Femern.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ap-ordfører krever at rushtidsavgift fjernes
– Rushtidsavgift er for å gi bedre plass på veiene til dem som har mye penger, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak. Han åpner nå for å trekke seg fra en bompengeavtale som kommunen først stilte seg bak.
aftenposten.no 07.03.19 
Ett skritt nærmere veibetaling uten bomstasjoner
En løsning der folk betaler for bilkjøring etter hvor og hvor langt de har kjørt, og ikke ved bomstasjoner, kom tirsdag nærmere realisering.
aftenposten.no 06.03.19
Vegvesenet varsler full gjennomgang av sin kontraktsstrategi
Store endringer med regionreform og omorganisering gør det nødvendig å gjennomgå hele kontraktsstrategien i Statens vegvesen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.
veier24.no 05.03.19 
Ferjefri E39: Baner vei for å kombinere geoarkeologi og geotekniske undersøkelser
Nå arbeider disse to faggruppene oftest uavhengig av hverandre, men hva om de to fagretningene kan samarbeide og ha dialog i tidlig fase i utbyggingsprosjekter? En ung, fremadstormende forsker kan ha løsningen!
vegnett.no 05.03.19 
MGF: «Ikke godkjente maskiner er et stadig problem»
MGFs fagsjef kommenterer den nylige rettssaken om en kinesiskprodusert hjullaster.
veier24.no 05.03.19 
3,3 milliardar og ni år seinare nærmar heile E16 Filefjell seg ferdigstilt
Anleggsarbeidet på E16 Filefjell har pågått sidan 2010. No er den siste delstrekninga i sluttfasen, og til hausten blir det markering av at heile anlegget er ferdig.
bygg.no 04.03.19