Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Oversiktskart Vågsli–Seljestad. Statens vegvesen

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen:

  • Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut med full vintersikkerhet, uten risiko for kolonnekjøring og vinterstengning
  • Veien må bygges med så små høydeforskjeller som mulig, både av hensyn til utslipp av miljøgasser og transportøkonomi.
  • Veien bør bygges slik at natur og trekkområder for villrein berøres minst mulig.

Alle disse hensynene tilsier at løsningen med én lang tunnel ved Haukeli må velges.

Av høringsuttalelsen fremgår også at OBV mener at strekningen må bygges med kurvatur og trasévalg som muliggjør enkel senere utvidelse til sammenhengende firefelts vei. En fremtidig “arm” fra Odda til Bergen vil gjøre E134 til hovedvei mellom hele Vestlandet sør for Sognefjorden og Osloregionen, Grenland og videre til kontinentet. Dette gir et fremtidig trafikkgrunnlag som tilsier både full vintersikkerhet og og fire kjørefelt.

Hele uttalelsen er gjengitt nedenfor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

NAF KRITISERER TØI-BEREGNING AV VEIPRISING: – Vil aldri godta avgiftsbonanza for bilistene
– NAF kommer aldri til å akseptere den avgiftsbonanzaen som TØI-forsker Lasse Fridstrøm skisserer for et veiprisingssystem, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.
motor.no 06.02.20 
E16 SANDVIKA-HØNEFOSS: Vegvesenet lyser ut milliardkontrakt for bygging av ny E16-strekning
Tre skal prekvalifiseres for bygging av firefelts motorvei fra Bjørum til skaret.
veier24.no 06.02.20 
Raymond Johansen innrømmer at E18 må bygges. Men han vil ikke at den skal øke trafikken til Oslo.
Vi samlet tre av de sterkeste motstanderne av ny E18. Det viste seg at de ikke er kategorisk imot veien.
aftenposten.no 06.02.20 
MOTORVEIER SKAL BYGGES SMALERE: Nye Veier foreslår ny klasse motorveier som skal være bare 19 meter brede
I sitt høringssvar til Statens vegvesens forslag om smalere motorveier på 20 meter, svarer Nye Veier med å foreslå veibredde på 19 meter.
veier24.no 06.02.20 
«Næringslivet trenger Ytre Ringvei: Kø er dyrt og miljøskadelig»
Dagens trafikkavvikling gjennom Kristiansand koster transportnæringen minimum 50 millioner kroner i året. Dette er uholdbart over tid. Derfor står næringslivet i regionen samlet om at det er viktig å få realisert Ytre ringvei så raskt som mulig og uavhengig av fremdriften i andre samferdselsprosjekter i regionen.
n247.no 05.02.20 
Ap åpner for å revurdere flere fjordkryssinger i fergefri E39-prosjektet
Det var Stoltenberg-regjeringen som først lanserte planen om å gjøre E39 helt fergefri. Nå vil Ap kun binde seg til tre av syv delprosjekter. – Det er ikke prestisje for oss, sier stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap).
abcnyheter.no 05.02.20
Rull til toppen