Internasjonal ekspert sjokkert over norsk vegstandard

Internasjonal ekspert sjokkert over norsk vegstandard

Noreg er ti gongar rikare enn Albania, men likevel er vegstandarden i dei to landa på same nivå. Norsk vegpolitikk vert slakta i ein ny internasjonal rapport.Rapporten, som er bestilt av Opplysningsrådet for Vegtrafikken (se også medieklipp under), slaktar måten norske politikarar har prioritert vegbygginga gjennom dei siste tiåra, og konkluderer med at Noreg bør tenkje grunnleggjande nytt om korleis ein prioriterer veginvesteringar.

NRK.no 26.09.12

Scroll to Top