Rekord i bompengebruk

Rekord i bompengebruk

De siste ti årene har det vært en revolusjon i hvordan nye veier blir betalt. I 2002 brukte staten 2,2 milliarder bompengekroner til veibygging. Til neste år skal staten bruke 9,3 milliarder bompengekroner. Det er mer enn det staten selv stiller opp med til nyinvesteringer (7,9 mrd.). Og likevel skyter regje-ringen av tidenes storsatsing på vei.

Aftenposten 09.10.12

Scroll to Top