“Dagens tankegods må ryddes av veien”

“Dagens tankegods må ryddes av veien”

Blant en rekke andre interessante artikler har utgave 3 av magasinet Samferdsel & infrastruktur et intervju med ABVs styreleder Nils Terje Furunes – som forteller om hovedelementene i ABVs veipolitikk, med hovedvekt på forslaget til ny finansierings-løsning.

Samferdsel & infrastruktur 3, se side 82

Scroll to Top