Tragikomisk tanke

 Tragikomisk tanke

– En fager tanke, men tragikomisk i lys av hvordan veinettet ser ut i landet vårt. Slik kommenterer Haugesunds Avis visjonen om at hele Norges vestkyst skal bli fergefri. Avisen har beregnet vedlikeholdsetterslepet på veinettet I Rogaland og Hordaland til 8,9 milliarder kroner, omtrent det samme som bilistene skal betale for Rogfast. På tide å stagge politikere som selger inn prestisjeprosjekter, mener avisen.

Haugesunds Avis 17.03.13

Scroll to Top