100 000 biler, busstrasé og ekspressvei for sykler

100 000 biler, busstrasé og ekspressvei for sykler

Statens vegvesen skal bygge ny E18 gjennom Bærum med beregnet trafikk over 100 000 biler i døgnet. I tillegg kommer busstrasé og ekspressvei for sykler. Prosjektet vil koste 19 milliarder kroner, men vil lønne seg samfunnsmessig. Færre ulykker og kortere reisetid er beregnet å gi en netto gevinst på mellom 11 og 21 milliarder kroner.

Østlandssendingen 24.04.13

Scroll to Top