Telemarkforskning slaktar Hafast-rapport

Telemarkforskning slaktar Hafast-rapport

– Det tenderer til ein skandale, seier Svein Ivar Aarskog frå Fefast-styret, som meiner Fylkestinget i Møre og Romsdal var villeia av ein feilaktig rapport då dei gjorde vedtak om Hafast. No har Telemark-forsking slakta rapporten, som er utarbeid av professor Victor D. Norman.

Møre-Nytt 30.08.13

Scroll to Top