Hyggelig hilsen hjem

Hyggelig hilsen hjem

Samferdselspolitisk hestehandel og absurde prioriteringer av egen hjemtrakt er blant hovedårsakene til at Norge har et dårligere veinett enn mange utviklingsland. Nylig leverte samferdselsminister Marit Arnstad et godt eksempel på at praksisen fortsatt florerer. Hva må gjøres for å få inn mer rasjonelle prioriteringer i norsk samferdselspolitikk?

Blogginnlegg

Scroll to Top