Mer midtrettverk og ”tilgivende” veier

Mer midtrettverk og ”tilgivende” veier

Det er på tofelts veier med eller uten gul midtstripe, uten midtrekkverk, av og til med rekkverk på én side, at dødsulykkene skjer i dag. Nå krever NAF og Trygg Trafikk midtrekkverk på alle norske veier med gjennomsnittstrafikk på 4000 biler i døgnet, mot et minstekrav på 8000 i dag. Det må også satses mer på «tilgivende» veier gjennom å fjerne trær og store steiner tett på veien.

Bergens Tidende 17.12.13

Scroll to Top