110 km/t på nye motorveier

110 km/t på nye motorveier

Samferdselsdepartementet besluttet i slutten av november at motorveier i klasse H8 og H9 – det vil si firefeltsveier med 3,5 meter kjørebane og henholdsvis 1,5 og 3 meter veiskulder ­– for fremtiden skal dimensjoneres for fartsgrense 110 km/t. Vegdirektoratet tar sikte på å komme med oppdaterte krav for motorveier med 110 km/t ved årsskiftet, basert på ny kunnskap om blant annet friksjon.
Statens vegvesen 09.12.14

Scroll to Top