Veiselskapet – et langt skritt i riktig retning

Veiselskapet – et langt skritt i riktig retning

Regjeringens nye veiselskap vil kunne bli et viktig bidrag til å sikre en helhetlig og rasjonell utbygging av nye hovedveistrekninger. Norsk veipolitikk har gjennom årtier vært preget av politisk opportunisme, hestehandel og en innflytelse fra lokale særinteresser helt ute av proporsjoner. Veiselskapet vil bety at politikernes rolle begrenses til det mer overordnede planet hvor den hører hjemme. Dette hadde neppe vært mulig innenfor det eksisterende veipolitiske regimet, hvorfor skulle stortingspolitikerne plutselig begynne å opptre mer disiplinert? Det er også positivt at veiselskapet ikke skal finansieres med private låneopptak – men regjeringen har fortsatt ikke noen løsning på hvordan veisektoren skal tilføres midler til en tilstrekkelig rask utbygging av hovedveinettet.
Mer om forslaget: Aftenposten 14.04.15

Scroll to Top