Raskere til svenskegrensen ved Ørje

Raskere til svenskegrensen ved Ørje

Regjeringen har nå gitt grønt lys for en utvidelse av E18 ved Ørje i Marker kommune i Østfold. Det dreier seg om en utvidelse av veien på den 700 meter siste, lange stigningen opp mot tollstasjonen ved grensen mot Sverige. Her skal det nå bygges et ekstra krabbe- og forbikjøringsfelt mellom Håbybrua og Kjølenbrua før tollstasjonen.
fredrikstadavisa.no 06.11.15

Scroll to Top