Nye Veier AS: Lønnsomme strekninger først

Nye Veier AS: Lønnsomme strekninger først

Selskapet Nye Veier AS har nå fått fastsatt sine vedtekter. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier selskapet skal prioritere de veistrekninger og veiprosjekter som har størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det gjelder også utbyggingen av firefelts E39.
avisenagder.no 19.12.15

Scroll to Top