Bompenger: 732 kroner tur-retur Oslo

Bompenger: 732 kroner tur-retur Oslo

Noen bilister vil få noen saftige bompengeregninger i framtiden! Når den nye E6 gjennom Gudbrandsdalen står ferdig, vil bilister bosatt nord i Gudbrandsdalen passere flere bomstasjoner på sin ferd mot Oslo. Nå er det regnet ut at en tur til hovedstaden vil ha kostet minst 732 kroner i bompenger når man er vel hjemme igjen.
gd.no 27.02.16

Scroll to Top