Ekspertene strides: Hvor lønnsomt blir Hordfast?

Ekspertene strides: Hvor lønnsomt blir Hordfast?

Det vil koste 39 milliarder kroner å bygge Hordfast – den store broen fra Stord til Os utenfor Bergen. Nå strides ekspertene om hvor samfunnsøkonomisk lønnsomt dette prosjektet blir. Noen mener ringvirkningene bare kommer lokalt. Andre mener dette prosjektet vil gi et løft for hele Vestlandet.
nrk.no 21.03.16

Scroll to Top