Næringslivet i Molde vil ha Møreaksen inn i NTP

Næringslivet i Molde vil ha Møreaksen inn i NTP

Nå banker næringslivet i Molderegionen i bordet og skriver brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Her kreves det at Regjeringen tar inn Møreaksen, med byggestart i 2020, i sitt forslag til Nasjonal Transportplan når dette skal fremlegges for Stortinget før sommeren neste år. Dette store vegprosjektet vil knytte regionene i Møre og Romsdal tettere sammen.
rbnett.no 02.03.16

Scroll to Top