Gol–Voss: E134 må prioriterast, Rv52 betre enn Rv7, skriv Vegforum Øst–Vest i høyringsfråsegn

Gol–Voss: E134 må prioriterast, Rv52 betre enn Rv7, skriv Vegforum Øst–Vest i høyringsfråsegn

vegforumnov.no 05.12.16 

Scroll to Top