Jon Georg Dale vil opp med farten og skjerpe inn skilting forbi anleggsplasser – Vegdirektoratet har startet arbeidet

Mener man skal kunne kjøre fortere forbi når arbeidet er ferdig for dagen.